summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/cacert/www/utf8_to_ascii/db/x56.php
diff options
context:
space:
mode:
authorMarkus Warg <mw@it-sls.de>2010-03-11 15:20:31 +0100
committerMarkus Warg <mw@it-sls.de>2010-03-11 15:20:31 +0100
commit725d28c39fafd8719a43525930d7861141e9a53e (patch)
treea7440e9368aba13a64c771a45a9e159408b8f81e /cacert/www/utf8_to_ascii/db/x56.php
parentdf92c83b625715f223070d5d9c9e3f5b814560ec (diff)
downloadcacert-devel-725d28c39fafd8719a43525930d7861141e9a53e.tar.gz
cacert-devel-725d28c39fafd8719a43525930d7861141e9a53e.tar.xz
cacert-devel-725d28c39fafd8719a43525930d7861141e9a53e.zip
source code taken from cacert-20100204.tar.bz2 part 2
Diffstat (limited to 'cacert/www/utf8_to_ascii/db/x56.php')
-rw-r--r--cacert/www/utf8_to_ascii/db/x56.php4
1 files changed, 4 insertions, 0 deletions
diff --git a/cacert/www/utf8_to_ascii/db/x56.php b/cacert/www/utf8_to_ascii/db/x56.php
new file mode 100644
index 0000000..7faceaf
--- /dev/null
+++ b/cacert/www/utf8_to_ascii/db/x56.php
@@ -0,0 +1,4 @@
+<?php
+$UTF8_TO_ASCII[0x56] = array(
+'(g)','(n)','(d)','(r)','(m)','(b)','(s)','()','(j)','(c)','(k)','(t)','(p)','(h)','(ga)','(na)','(da)','(ra)','(ma)','(ba)','(sa)','(a)','(ja)','(ca)','(ka)','(ta)','(pa)','(ha)','(ju)','[?]','[?]','[?]','(1) ','(2) ','(3) ','(4) ','(5) ','(6) ','(7) ','(8) ','(9) ','(10) ','(Yue) ','(Huo) ','(Shui) ','(Mu) ','(Jin) ','(Tu) ','(Ri) ','(Zhu) ','(You) ','(She) ','(Ming) ','(Te) ','(Cai) ','(Zhu) ','(Lao) ','(Dai) ','(Hu) ','(Xue) ','(Jian) ','(Qi) ','(Zi) ','(Xie) ','(Ji) ','(Xiu) ','<<','>>','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','(g)','(n)','(d)','(r)','(m)','(b)','(s)','()','(j)','(c)','(k)','(t)','(p)','(h)','(ga)','(na)','(da)','(ra)','(ma)','(ba)','(sa)','(a)','(ja)','(ca)','(ka)','(ta)','(pa)','(ha)','[?]','[?]','[?]','KIS ','(1) ','(2) ','(3) ','(4) ','(5) ','(6) ','(7) ','(8) ','(9) ','(10) ','(Yue) ','(Huo) ','(Shui) ','(Mu) ','(Jin) ','(Tu) ','(Ri) ','(Zhu) ','(You) ','(She) ','(Ming) ','(Te) ','(Cai) ','(Zhu) ','(Lao) ','(Mi) ','(Nan) ','(Nu) ','(Shi) ','(You) ','(Yin) ','(Zhu) ','(Xiang) ','(Xiu) ','(Xie) ','(Zheng) ','(Shang) ','(Zhong) ','(Xia) ','(Zuo) ','(You) ','(Yi) ','(Zong) ','(Xue) ','(Jian) ','(Qi) ','(Zi) ','(Xie) ','(Ye) ','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','1M','2M','3M','4M','5M','6M','7M','8M','9M','10M','11M','12M','[?]','[?]','[?]','[?]','a','i','u','u','o','ka','ki','ku','ke','ko','sa','si','su','se','so','ta','ti','tu','te','to','na','ni','nu','ne','no','ha','hi','hu','he','ho','ma','mi','mu','me','mo','ya','yu','yo','ra','ri','ru','re','ro','wa','wi','we','wo',
+);