summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/cacert/www/utf8_to_ascii/db/x81.php
diff options
context:
space:
mode:
authorMarkus Warg <mw@it-sls.de>2010-03-29 09:54:06 +0200
committerMarkus Warg <mw@it-sls.de>2010-03-29 09:54:06 +0200
commit9dceece06fbdc98add6f76f0b1aec05891a394c4 (patch)
treef7227c28ca5f79f30c2ec81ba1a09a4fe3972436 /cacert/www/utf8_to_ascii/db/x81.php
parent5b68967def224a00f54eb54946ff17301bbd3cdb (diff)
downloadcacert-devel-9dceece06fbdc98add6f76f0b1aec05891a394c4.tar.gz
cacert-devel-9dceece06fbdc98add6f76f0b1aec05891a394c4.tar.xz
cacert-devel-9dceece06fbdc98add6f76f0b1aec05891a394c4.zip
remove cacert/ prefix
Diffstat (limited to 'cacert/www/utf8_to_ascii/db/x81.php')
-rw-r--r--cacert/www/utf8_to_ascii/db/x81.php4
1 files changed, 0 insertions, 4 deletions
diff --git a/cacert/www/utf8_to_ascii/db/x81.php b/cacert/www/utf8_to_ascii/db/x81.php
deleted file mode 100644
index 944f462..0000000
--- a/cacert/www/utf8_to_ascii/db/x81.php
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-<?php
-$UTF8_TO_ASCII[0x81] = array(
-'Lang ','Kan ','Lao ','Lai ','Xian ','Que ','Kong ','Chong ','Chong ','Ta ','Lin ','Hua ','Ju ','Lai ','Qi ','Min ','Kun ','Kun ','Zu ','Gu ','Cui ','Ya ','Ya ','Gang ','Lun ','Lun ','Leng ','Jue ','Duo ','Zheng ','Guo ','Yin ','Dong ','Han ','Zheng ','Wei ','Yao ','Pi ','Yan ','Song ','Jie ','Beng ','Zu ','Jue ','Dong ','Zhan ','Gu ','Yin ','[?] ','Ze ','Huang ','Yu ','Wei ','Yang ','Feng ','Qiu ','Dun ','Ti ','Yi ','Zhi ','Shi ','Zai ','Yao ','E ','Zhu ','Kan ','Lu ','Yan ','Mei ','Gan ','Ji ','Ji ','Huan ','Ting ','Sheng ','Mei ','Qian ','Wu ','Yu ','Zong ','Lan ','Jue ','Yan ','Yan ','Wei ','Zong ','Cha ','Sui ','Rong ','Yamashina ','Qin ','Yu ','Kewashii ','Lou ','Tu ','Dui ','Xi ','Weng ','Cang ','Dang ','Hong ','Jie ','Ai ','Liu ','Wu ','Song ','Qiao ','Zi ','Wei ','Beng ','Dian ','Cuo ','Qian ','Yong ','Nie ','Cuo ','Ji ','[?] ','Tao ','Song ','Zong ','Jiang ','Liao ','Kang ','Chan ','Die ','Cen ','Ding ','Tu ','Lou ','Zhang ','Zhan ','Zhan ','Ao ','Cao ','Qu ','Qiang ','Zui ','Zui ','Dao ','Dao ','Xi ','Yu ','Bo ','Long ','Xiang ','Ceng ','Bo ','Qin ','Jiao ','Yan ','Lao ','Zhan ','Lin ','Liao ','Liao ','Jin ','Deng ','Duo ','Zun ','Jiao ','Gui ','Yao ','Qiao ','Yao ','Jue ','Zhan ','Yi ','Xue ','Nao ','Ye ','Ye ','Yi ','E ','Xian ','Ji ','Xie ','Ke ','Xi ','Di ','Ao ','Zui ','[?] ','Ni ','Rong ','Dao ','Ling ','Za ','Yu ','Yue ','Yin ','[?] ','Jie ','Li ','Sui ','Long ','Long ','Dian ','Ying ','Xi ','Ju ','Chan ','Ying ','Kui ','Yan ','Wei ','Nao ','Quan ','Chao ','Cuan ','Luan ','Dian ','Dian ','[?] ','Yan ','Yan ','Yan ','Nao ','Yan ','Chuan ','Gui ','Chuan ','Zhou ','Huang ','Jing ','Xun ','Chao ','Chao ','Lie ','Gong ','Zuo ','Qiao ','Ju ','Gong ','Kek ','Wu ','Pwu ','Pwu ','Chai ','Qiu ','Qiu ','Ji ','Yi ','Si ','Ba ','Zhi ','Zhao ','Xiang ','Yi ','Jin ','Xun ','Juan ','Phas ','Xun ','Jin ','Fu ',
-);