summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/scripts/63dk-ate-nykobing-email.txt
diff options
context:
space:
mode:
authorBernhard Fröhlich <bernhard@cacert.org>2018-10-29 20:07:10 +0100
committerBernhard Fröhlich <bernhard@cacert.org>2018-10-29 20:07:10 +0100
commitf8210d43aa91c16ca565f771fd23deb9b02af41d (patch)
tree337846293df774b27d7ced35df2c5ea7598d9465 /scripts/63dk-ate-nykobing-email.txt
parent000b17a9a909737930d59dee82c40e7eab2fa337 (diff)
downloadcacert-devel-f8210d43aa91c16ca565f771fd23deb9b02af41d.tar.gz
cacert-devel-f8210d43aa91c16ca565f771fd23deb9b02af41d.tar.xz
cacert-devel-f8210d43aa91c16ca565f771fd23deb9b02af41d.zip
source code taken from cacert-20180906.tar.bz2
Diffstat (limited to 'scripts/63dk-ate-nykobing-email.txt')
-rw-r--r--scripts/63dk-ate-nykobing-email.txt121
1 files changed, 121 insertions, 0 deletions
diff --git a/scripts/63dk-ate-nykobing-email.txt b/scripts/63dk-ate-nykobing-email.txt
new file mode 100644
index 0000000..4c0b7ee
--- /dev/null
+++ b/scripts/63dk-ate-nykobing-email.txt
@@ -0,0 +1,121 @@
+[Danish]
+Gennem det sidste års tid er der sket mange ændringer hos CAcert. Mange mundtlige regler er blevet skrevet ned i politikker. Nye procedurer (f.eks. Assurer Challenge) og forpligtelser (f.eks. CAcert Community Agreement) har set dagens lys.
+Assurandør trænings events (ATE) forsøger at udbrede disse informationer.
+- Hvad mangler på den gamle CAP formular?
+- Hvorfor skal jeg huske R/L/O?
+- Hvad kan du gøre hvis en person fremviser ID dokumenter jeg ikke kender?
+Disse og flere spørgsmål vil blive besvaret under en Assurandør trænings event (ATE)
+Yderligere, træner man på ATE, hvordan man verificere og kontrollere verificeringer for at måle kvaliteten af verificeringsprocessen i det daglige. Der er en del fejl, som er nemme at falde i. Assurandører får mulighed for at se disse fejl og hvordan man undgår dem.
+Som IanG sagde: ATE eller Assurandør Træningens events er klart anbefalet til alle assurandører og indeholder dele som hjælper direkte med vores godkendelseskontrol. Kom og find ud af hvordan du også kan hjælpe.
+
+Den næste event, som afholdes i dit område er:
+- Søndag d. 20. September 2015
+- Kl. 10:00 – ca. 17:00
+- ShowIT Media
+- Slotsbryggen 14 A-D
+- 4800 Nykøbing F.
+- Denmark
+
+BEMÆRK: eventen foregår på engelsk
+Detaljerne om eventen og programmet kan findes på:
+Wiki [https://wiki.cacert.org/Events/2015-09-20-ATE-DK-Nykobing]
+Blog [https://blog.cacert.org/2015/07/ate-nykobing-denmark-on-september-20th-2015/]
+Du kan tilmelde dig ved at besvare denne mail og i emnet feltet skrive: 'I will attend the ATE-Nykobing'
+Event teamet ser frem til din deltagelse
+Kontakt: events@cacert.org
+
+[English]
+
+During the last years many changes took place inside CAcert. Many "oral"
+rules have been put into Policies. New procedures
+(e.g. Assurer Challenge) and obligations
+(e.g. CAcert Community Agreement) have been put into live.
+The Assurer Training Events (ATE) try to spread this information:
+
+- What is missing on the "old" CAP forms?
+- Why should I remember R/L/O?
+- What can you do if an Assuree shows an ID document unknown to you?
+
+These and more questions will be answered during the
+Assurer Training Events (ATEs)
+
+Furthermore, the ATE trains how to do assurances and audits assurances,
+to measure the quality of assurances in the daily routine. Here are some
+possible errors and pitfalls which need to be found. Assurers have the
+opportunity to see those errors and how to avoid them.
+
+As IanG said: The ATE or Assurer Training Event is exceptionally
+recommended for all Assurers and includes parts which contribute
+directly to our audit. Come and find out how you can also contribute.
+
+The next event held in your area will be:
+
+- Sunday 20th September 2015
+- during 10:00 - ca. 17:00
+- ShowIT Media
+- Slotsbryggen 14 A-D
+- 4800 Nykobing F
+- Denmark
+
+Important: the speeches will be held in English.
+
+Details to the location and the agenda can be found:
+Wiki [https://wiki.cacert.org/Events/2015-09-20-ATE-DK-Nykobing]
+Blog [https://blog.cacert.org/2015/07/ate-nykobing-denmark-on-september-20th-2015/]
+
+User reply for registration: 'I will attend the ATE-Nykobing'
+
+The event team is looking forward for your attendance:
+
+Contact: events@cacert.org
+
+[Deutsch]
+
+Es hat sich viel getan im letzten Jahr. Eine ganze Reihe von bisher
+eher "mündlich überlieferten" Regeln wurden in Policies gegossen.
+Neue Prozeduren (z.B. die Assurer Challenge) und Verpflichtungen (z.B.
+in dem CAcert Community Agreement) wurden beschlossen. Die Assurer
+Training Events wollen versuchen, die ganzen Informationen unter's
+Volk zu bringen:
+
+- Welcher Satz fehlt auf alten CAP Formularen?
+- Warum soll ich mir R/L/O einprägen?
+- Wie verhältst du dich,
+ wenn du ein fremdes Ausweisdokument das erste Mal prüfst?
+
+Antworten auf diese und weitere Fragen erhältst du bei den
+Assurer Training Events (ATEs).
+
+Darüber hinaus wird beim ATE der Vorgang der Identitätsüberprüfung
+trainiert und auditiert, um die Qualität der Assurances in der
+täglichen Praxis zu erfassen. Dabei gilt es mögliche Fehler und
+Fallstricke zu erkennen und aufzudecken. Die Assurer haben also die
+Möglichkeit, sich mit den Fehlern auseinanderzusetzen und zu erfahren,
+wie diese vermieden werden können.
+
+Wie IanG sagte: The ATE or Assurer Training Event is exceptionally
+recommended for all Assurers, and include parts which contribute
+directly to our audit. Come and find out how you can also contribute.
+
+Die kommende Veranstaltung in deiner Nähe findet statt am:
+
+- Sonntag, den 20. September 2015
+- in der Zeit von: 10:00 - ca. 17:00 Uhr
+- ShowIT Media
+- Slotsbryggen 14 A-D
+- 4800 Nykobing F
+- Denmark
+
+Wichtig: Die Vortragsprache ist Englisch.
+
+Details zum Ablauf, Veranstaltungsort und Anfahrthinweise findet Ihr im
+Wiki [https://wiki.cacert.org/Events/2015-09-20-ATE-DK-Nykobing]
+Blog [https://blog.cacert.org/2015/07/ate-nykobing-denmark-on-september-20th-2015/]
+
+Teilnehmer Registrierung mit Rückantwort:
+ 'Ich moechte am ATE-Nykobing teilnehmen'
+
+Das Veranstaltungs-Team freut sich schon auf Eure Teilnahme.
+
+Kontakt: events@cacert.org
+