summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/scripts/ate-nl01-email.txt
diff options
context:
space:
mode:
authorMarkus Warg <mw@it-sls.de>2010-03-29 09:54:06 +0200
committerMarkus Warg <mw@it-sls.de>2010-03-29 09:54:06 +0200
commit9dceece06fbdc98add6f76f0b1aec05891a394c4 (patch)
treef7227c28ca5f79f30c2ec81ba1a09a4fe3972436 /scripts/ate-nl01-email.txt
parent5b68967def224a00f54eb54946ff17301bbd3cdb (diff)
downloadcacert-devel-9dceece06fbdc98add6f76f0b1aec05891a394c4.tar.gz
cacert-devel-9dceece06fbdc98add6f76f0b1aec05891a394c4.tar.xz
cacert-devel-9dceece06fbdc98add6f76f0b1aec05891a394c4.zip
remove cacert/ prefix
Diffstat (limited to 'scripts/ate-nl01-email.txt')
-rw-r--r--scripts/ate-nl01-email.txt88
1 files changed, 88 insertions, 0 deletions
diff --git a/scripts/ate-nl01-email.txt b/scripts/ate-nl01-email.txt
new file mode 100644
index 0000000..2d2164d
--- /dev/null
+++ b/scripts/ate-nl01-email.txt
@@ -0,0 +1,88 @@
+CAcert Assurer Training Event Amsterdam and Eemnes
+::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
+Er is het laatste jaar veel gebeurd. Een hele reeks van tot nu toe
+veelal "mondeling overgedragen" regels, zijn in Policies gegoten. Nieuwe
+Procedures (b.v. de Assurer Challenge) en verplichtingen (b.v. in de
+CAcert Community Agreement) werden vastgesteld. De Assurer Training
+Events trachten de volledige informatie "onder het volk" te brengen.
+
+- Waartegen beschermt de CCA ieder CAcert-Community-Lid en dus ook jou?
+- Kan je de 5 Statements van de "Purpose of Assurance" opnoemen?
+- Kan je onmiddellijk 10 veiligheidskenmerken van het Nederlandse
+ paspoort/identiteits kaart opnoemen?
+
+Antwoorden op deze en verdere vragen krijg je bij de Assurer Training
+Events (ATE’s)
+De deelname aan de evenementen is gratis, bijdragen worden echter gaarne
+tegemoet gezien.
+
+De ATE-Amsterdam vindt plaats op:
+- Maandag, 15. Juni van 20:00 tot 22:00 uur.
+- in SCHUBERG PHILIS
+Star Parc
+Boeing Avenue 271
+1119 PD Schiphol-Rijk
+
+De ATE-Eemnes vindt plaats op:
+- Zaterdag, 20. Juni van 10:30 tot 12:30 uur, met uitloop tot 15:30
+ voor gewone waarmerkingen
+- in de Hilt
+Hasselaarlaan 1c
+3755 AV EemnesHet evenementen-team verheugt zich al op jullie deelname.
+
+
+CAcert Assurer Training Event Amsterdam
+Aanmelding ATE-Amsterdam
+[http://wiki.cacert.org/wiki/Events/20090615ATE-Amsterdam]
+
+CAcert Assurer Training Event Eemnes
+Aanmelding ATE-Eemnes
+[http://wiki.cacert.org/wiki/Events/20090620ATE-Eemnes]
+
+contact: events@cacert.org
+
+
+
+CAcert Assurer Training Event Amsterdam and Eemnes
+::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
+Much has happened during the past year. A list of up till now mostly
+"orally transmitted" rules have been cast in policies. New procedures
+(e.g. the Assurer Challenge) and obligations (e.g. in the CAcert
+Community Agreement) have been decided. The Assurer Training Events
+try to bring all this informations to "the people":
+
+- To what, does the CCA protect every CAcert-Community-Member and as
+ such also you?
+- Can you recount the 5 statements of the "Purpose of Assurance"?
+- Can you at least recount 10 security marks of the Dutch passport
+ /Identity card?
+
+Answers to these and following questions are given at the Assurer
+Training Events (ATE’s).
+Participation in the events is free, Contributions are however
+appreciated.
+
+
+The ATE-Amsterdam takes place on:
+- Monday, June 15th from 20:00 till 22:00
+- at SCHUBERG PHILIS
+Star Parc
+Boeing Avenue 271
+1119 PD Schiphol-Rijk
+
+The ATE-Eemnes takes place on:
+- Saturday, June 20th from 10:30 till 12:30, followed by normal
+ assurances till 15:30
+- in de Hilt
+Hasselaarlaan 1c
+3755 AV Eemnes
+
+The Event-Team is already excited about your participation.
+
+Registration ATE-Amsterdam
+[http://wiki.cacert.org/wiki/Events/20090615ATE-Amsterdam]
+
+Registration ATE-Eemnes
+[http://wiki.cacert.org/wiki/Events/20090620ATE-Eemnes]
+
+contact: events@cacert.org