summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/cacert/www/utf8_to_ascii/db/x56.php
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'cacert/www/utf8_to_ascii/db/x56.php')
-rw-r--r--cacert/www/utf8_to_ascii/db/x56.php4
1 files changed, 0 insertions, 4 deletions
diff --git a/cacert/www/utf8_to_ascii/db/x56.php b/cacert/www/utf8_to_ascii/db/x56.php
deleted file mode 100644
index 7faceaf..0000000
--- a/cacert/www/utf8_to_ascii/db/x56.php
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-<?php
-$UTF8_TO_ASCII[0x56] = array(
-'(g)','(n)','(d)','(r)','(m)','(b)','(s)','()','(j)','(c)','(k)','(t)','(p)','(h)','(ga)','(na)','(da)','(ra)','(ma)','(ba)','(sa)','(a)','(ja)','(ca)','(ka)','(ta)','(pa)','(ha)','(ju)','[?]','[?]','[?]','(1) ','(2) ','(3) ','(4) ','(5) ','(6) ','(7) ','(8) ','(9) ','(10) ','(Yue) ','(Huo) ','(Shui) ','(Mu) ','(Jin) ','(Tu) ','(Ri) ','(Zhu) ','(You) ','(She) ','(Ming) ','(Te) ','(Cai) ','(Zhu) ','(Lao) ','(Dai) ','(Hu) ','(Xue) ','(Jian) ','(Qi) ','(Zi) ','(Xie) ','(Ji) ','(Xiu) ','<<','>>','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','(g)','(n)','(d)','(r)','(m)','(b)','(s)','()','(j)','(c)','(k)','(t)','(p)','(h)','(ga)','(na)','(da)','(ra)','(ma)','(ba)','(sa)','(a)','(ja)','(ca)','(ka)','(ta)','(pa)','(ha)','[?]','[?]','[?]','KIS ','(1) ','(2) ','(3) ','(4) ','(5) ','(6) ','(7) ','(8) ','(9) ','(10) ','(Yue) ','(Huo) ','(Shui) ','(Mu) ','(Jin) ','(Tu) ','(Ri) ','(Zhu) ','(You) ','(She) ','(Ming) ','(Te) ','(Cai) ','(Zhu) ','(Lao) ','(Mi) ','(Nan) ','(Nu) ','(Shi) ','(You) ','(Yin) ','(Zhu) ','(Xiang) ','(Xiu) ','(Xie) ','(Zheng) ','(Shang) ','(Zhong) ','(Xia) ','(Zuo) ','(You) ','(Yi) ','(Zong) ','(Xue) ','(Jian) ','(Qi) ','(Zi) ','(Xie) ','(Ye) ','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','1M','2M','3M','4M','5M','6M','7M','8M','9M','10M','11M','12M','[?]','[?]','[?]','[?]','a','i','u','u','o','ka','ki','ku','ke','ko','sa','si','su','se','so','ta','ti','tu','te','to','na','ni','nu','ne','no','ha','hi','hu','he','ho','ma','mi','mu','me','mo','ya','yu','yo','ra','ri','ru','re','ro','wa','wi','we','wo',
-);