summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/locale/da.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'locale/da.po')
-rw-r--r--locale/da.po5236
1 files changed, 0 insertions, 5236 deletions
diff --git a/locale/da.po b/locale/da.po
deleted file mode 100644
index ebbb1bb..0000000
--- a/locale/da.po
+++ /dev/null
@@ -1,5236 +0,0 @@
-# translation of messages.po to da_DK.po
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
-
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: de\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-09 08:25:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-05 13:28:57+0000\n"
-"Last-Translator: Someone <someone@someisp.com>\n"
-"Language-Team: <de@li.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: http://www.TransLingo.org\n"
-
-#: www/account/43.php:43 www/account/49.php:43
-#, php-format
-msgid "%s rows displayed."
-msgstr "%s linier vises."
-
-#: www/account/43.php:71
-#, php-format
-msgid "%s's Account Details"
-msgstr "Kontakt email"
-
-#: www/account/32.php:21
-#, php-format
-msgid "%s's Administrators"
-msgstr "%s's administratore"
-
-#: www/account/26.php:21
-#, php-format
-msgid "%s's Domains"
-msgstr "%s's dom&aelig;ner"
-
-#: includes/account.php:1388
-#, php-format
-msgid "'%s' has just been successfully added as an organisation to the database."
-msgstr "'%s' er lige blevet tilf&oslash;jet som en organisation til databasen."
-
-#: includes/account.php:1444
-#, php-format
-msgid "'%s' has just been successfully added to the database."
-msgstr "'%s' er lige blevet tilf&oslash;jet til databasen."
-
-#: includes/account.php:1503
-#, php-format
-msgid "'%s' has just been successfully deleted from the database."
-msgstr "'%s' er blevet slettet fra databasen."
-
-#: includes/account.php:1416 includes/account.php:1491
-#, php-format
-msgid "'%s' has just been successfully updated in the database."
-msgstr "'%s' er lige blevet opdateret i databasen."
-
-#: www/help/3.php:64
-msgid "...then click 'Next'."
-msgstr "...derefter klik p&aring; 'Neste'."
-
-#: www/wot/3.php:42
-msgid "A CAcert Assurer who knowingly, or reasonably ought to have known, assures an applicant contrary to this policy may be held liable."
-msgstr "En CAcert forsikringsagent, som bevidst, eller med udvisning af almindelig orv&aring;genhed burdet have indset, forsikrer en ans&oslash;ger i modstrid med denne politik vil blive holdt ansvarlig."
-
-#: www/wot/4.php:17
-msgid "A trusted 3rd party is simply someone in your country that is responsible for witnessing signatures and ID documents. This role is covered by many different titles such as public notary, justice of the peace and so on. Other people are allowed to be authoritative in this area as well, such as bank managers, accountants and lawyers."
-msgstr "En betroet 3. part er nogen i dit land, som er ansvarlig for at bevidne underskrifter og identitetsdokumenter. Denne rolle kan udf&oslash;res af mange forskellige embeder, f.eks. offentlig notar (dommerkontor). Andre kan ogs&aring; udf&oslash;re dette embede f.eks. advokater, bankdirekt&oslash;rer og revisorer."
-
-#: www/account/38.php:21 www/index/13.php:21
-msgid "ANY amount will be appreciated - the more funding CAcert receives, the sooner it can achieve the goals of the community."
-msgstr "Ethvert bel&oslash;b vil blive v&aelig;rdsat - jo mere funding CAcert modtager, jo hurtigere kan vi opn&aring; vores m&aring;l for f&aelig;llesskabet."
-
-#: includes/account_stuff.php:182
-msgid "About"
-msgstr "Om"
-
-#: www/account/37.php:15 www/index/12.php:15
-msgid "About CAcert.org"
-msgstr "Om CAcert.org"
-
-#: includes/account_stuff.php:209 includes/general_stuff.php:108
-msgid "About Us"
-msgstr "Om os"
-
-#: includes/account_stuff.php:150 includes/account_stuff.php:158
-#: www/account/1.php:26 www/account/16.php:21 www/account/26.php:21
-#: www/account/28.php:29 www/account/3.php:30 www/account/32.php:21
-#: www/account/33.php:47 www/account/7.php:27
-msgid "Add"
-msgstr "Tilf&oslash;j"
-
-#: www/account/7.php:19
-msgid "Add Domain"
-msgstr "Tilf&oslash;j dom&aelig;ne"
-
-#: www/account/1.php:18
-msgid "Add Email"
-msgstr "Tilf&oslash;j email"
-
-#: www/account/16.php:22 www/account/2.php:24 www/account/3.php:31
-#: www/account/9.php:23
-msgid "Address"
-msgstr "Adresse"
-
-#: www/account/32.php:24
-msgid "Administrator"
-msgstr "Administrator"
-
-#: www/account/25.php:22 www/account/25.php:39 www/account/35.php:21
-#: www/account/35.php:35
-msgid "Admins"
-msgstr "Administratore"
-
-#: www/wot/3.php:28
-msgid "After the meeting, visit the CAcert Web site's make an Assurance page and:"
-msgstr "Efter m&oslash;det log in p&aring; CAcert websiden for &quot;Forsikring af andre&quot; og:"
-
-#: www/help/3.php:44
-msgid "After your certificate has been emailed to you, follow this process to install the certificate."
-msgstr "Efter dit certifikat er blevet sendt med epost til dig kan du f&oslash;lge denne procedure for at installere certifikatet."
-
-#: www/account/39.php:32 www/index/10.php:32
-msgid "Aggregated tracking information"
-msgstr "Samlet sporrings information"
-
-#: www/account/36.php:21 www/index/1.php:110
-msgid "Alert me if"
-msgstr "Informer mig hvis:"
-
-#: www/index.php:332
-msgid "All fields are mandatory."
-msgstr "Alle felter er skal udfyldes."
-
-#: www/account/43.php:157
-msgid "Alternate Verified Email Addresses"
-msgstr "Bekr&aelig;ftet"
-
-#: www/help/7.php:9
-msgid "Alternatively as things progress we can add more layers of security with say 4 webservers talking to 2 intermediate servers, talking to the root store, and acting in a token ring fashion, anything happening out of sequence, and the server directly upstream shuts itself down, which if that were in place and there were multiple paths, any down time in this fashion would fall over to the servers not compromised, anyways just some food for thought."
-msgstr "Alternativt som tingene skrider frem kan vi tilf&oslash;re flere lag af sikkerhed f.eks med 4 webservere, der taler til 2 mellemliggende servere, der igen taler med rod-lageret, p&aring; en token-ring agtig m&aring;de. Hvis noget sker udenfor den forventede sekvens af hendelser vil serveren p&aring; det n&aelig;ste h&oslash;jereliggende niveau lukke sig selv ned. Hvis et s&aring;dan system var etableret og der var multible veje - ville enhver nedetid i dette setup blive elimineret da foresp&oslash;rgsler ville sendes til de servere der ikke er kompromiterede. Dette er indtil videre blot nogle tanker om hvordan vi kunne s&aelig;tte dette op."
-
-#: www/account/40.php:52 www/index/11.php:52
-msgid "Alternatively you can get in contact with us via the following methods:"
-msgstr "Alternativt kan du komme i kontakt med os via f&oslash;lgende metoder:"
-
-#: www/help/2.php:49
-msgid "And they are making mistakes"
-msgstr "Og disse laver fejltagelser"
-
-#: www/help/3.php:70
-msgid "And you're done!"
-msgstr "Og du er f&aelig;rdig!"
-
-#: www/account/16.php:39
-msgid "Another Email"
-msgstr "Anden email"
-
-#: includes/account.php:404
-msgid "Any valid certificates will be revoked as well"
-msgstr "Et hvert gyldigt certifikat vil ogs&aring; blive tilbagekaldt"
-
-#: www/help/7.php:5
-msgid "Apart from the boot stuff, all data resides on an encrypted partition on the root store server and only manual intervention in the boot up process by entering the password will start it again."
-msgstr "Bortset fra boot detaljerne, ligge alle data p&aring; en krypteret diskpartition p&aring; rod-lager maskinen, og kun manuel indgriben i boot processen i form af at indtaste et kodeord vil f&aring; denne igang igen."
-
-#: www/index/17.php:61
-msgid "Can't start the CEnroll control:"
-msgstr "Kan ikke starte CEnroll kontrollen:"
-
-#: www/account/30.php:31
-#, php-format
-msgid "Are you really sure you want to remove %s and all certificates issued under this domain?"
-msgstr "Er du sikker p&aring; at du vil fjerne '%s' og alle certifikater udstedt under dette dom&aelig;ne?"
-
-#: www/account/31.php:27
-#, php-format
-msgid "Are you really sure you want to remove %s and all certificates issued under this organisation?"
-msgstr "Er du sikker p&aring; at du vil fjerne '%s' og alle certifikater udstedt under denne organisation?"
-
-#: www/account/34.php:31
-#, php-format
-msgid "Are you really sure you want to remove %s from administering this organisation?"
-msgstr "Er du sikker p&aring; at du vil fjerne '%s' fra administrering af denne organisation?"
-
-#: www/help/2.php:22
-msgid "As anyone who has received an email containing a virus from a strange address knows, emails can be easily spoofed. The identity of the sender is very easy to forge via email. Thus a great advantage is that digital signing provides a means of ensuring that an email is really from the person you think it is. If everyone digitally signed their emails, it would be much easier to know whether an email is legitimate and unchanged and to the great relief of many, spamming would be much easier to control, and viruses that forge the sender's address would be obvious and therefore easier to control."
-msgstr "Da alle der har modtaget en epost indeholdende virus fra en fremmed afsender ved kan epost afsender adresser let forvanskes. Identiteten af afsenderen er meget let at forfalske i epost, derfor er det en stor fordel at underskrive epost meddelelser digitalt, da dette giver mulighed for at forvisse sig om at meddelelsen i virkeligheden er fra den som du tror er afsenderen. Hvis alle underskriver sine epost meddelelser, ville det blive langt lettere at forvisse sig om at en epost meddelelse er u&aelig;ndret samt identificere hvem den oprindelige afsender er. Dette vil til stor lettelse for mange g&oslash;re spam langt lettere at bek&aelig;mpe, og opdagelsen af vira der sender p&aring; andres vegne ville v&aelig;re langt lettere og dermed ogs&aring; bek&aelig;mpelsen af disse."
-
-#: www/wot/6.php:24
-msgid "Assurance Confirmation"
-msgstr "Forsikringsbekr&aelig;ftigelse"
-
-#: www/account/43.php:146 www/wot/3.php:44
-msgid "Assurance Points"
-msgstr "Besked ved &aelig;ndringer"
-
-#: www/account/43.php:225 www/wot/10.php:52
-msgid "Assurance Points You Issued"
-msgstr "Besked ved &aelig;ndringer"
-
-#: www/stats.php:51
-msgid "Assurances Made"
-msgstr "Besked ved &aelig;ndringer"
-
-#: includes/account_stuff.php:182 www/wot/5.php:19
-msgid "Assure Someone"
-msgstr "Forsikre en person"
-
-#: www/index/0.php:60
-msgid "Assured client certificates"
-msgstr "Klient certifikater"
-
-#: www/index/0.php:90
-msgid "Assured server certificates"
-msgstr "Server certifikater"
-
-#: pages/index/0.php:25
-msgid "For CAcert Community Members"
-msgstr ""
-
-#: www/index/51.php:28
-msgid "Based on OpenSSL, PHP, a little bit of C and MySQL, we were able to build not only a free certificate authority that could verify your email address or domain, but actually build in a highly effective trust model. Our model goes further than that used by some commercial CAs to prove your identity."
-msgstr "Baseret p&aring; OpenSSL, PHP, en smule C og MySQL var vi ikke kun istand til at lave en gratis certifikats autoritet som kan verificere dine epost adresser og dom&aelig;ner, men ogs&aring; til at etablere en meget effektiv tillidsmodel. Vores model g&aring;r langt videre end de som anvendes af kommercielle CA (certifikat autoriteter) for at sikre din identitet."
-
-#: www/index/0.php:110
-msgid "Become a member of the CAcert Association"
-msgstr "Bliv medlem af CAcert organisationen"
-
-#: www/index/0.php:100
-msgid "Become an assurer in CAcert Web of Trust"
-msgstr "CAcert net af tillid"
-
-#: includes/account_stuff.php:182
-msgid "Becoming an Assurer"
-msgstr "Bliv en notarius"
-
-#: pages/account/10.php:34
-msgid "Paste your CSR(Certificate Signing Request) below..."
-msgstr ""
-
-#: www/account/0.php:24
-msgid "Before you can start issuing certificates for your website, irc server, smtp server, pop3, imap etc you will need to add domains to your account under the domain menu. You can also remove domains from here as well. Once you've added a domain you are free then to go into the Server Certificate section and start pasting CSR into the website and have the website return you a valid certificate for up to 2 years if you have 50 trust points, or 6 months for no trust points."
-msgstr "F&oslash;r du kan udstede certifikater til dit website, IRC server, SMTP server, POP3 server, IMAP server osv skal du tilf&oslash;je dom&aelig;ner til din konto. Dette g&oslash;res under &quot;Dom&aelig;ne&quot; menuen. Her kan du ogs&aring; fjerne dom&aelig;ner fra din konto. N&aring;r du har tilf&oslash;jet et dom&aelig;ne til din konto, kan du g&aring; ind i &quot;Server certifikat&quot; menuen og inds&aelig;tte CSR'er ind i websiden og f&aring; genereret SSL n&oslash;gler med 2 &aring;rs gyldighed, hvis du har 50 tillidspoints eller med 6 m&aring;neders gyldighed hvis du ikke har nogle tillidspoints."
-
-#: www/account/15.php:32 www/account/23.php:32
-msgid "Below is your Server Certificate"
-msgstr "Nedenunder er dit server certifikat"
-
-#: www/index/0.php:53 www/index/0.php:63 www/index/0.php:73 www/index/0.php:83
-#: www/index/0.php:93 www/index/0.php:103 www/index/0.php:113
-msgid "Benefits"
-msgstr "Fordele"
-
-#: includes/account.php:49 includes/account.php:389 www/index.php:316
-#: www/wot.php:222 www/wot.php:234 scripts/removedead.php:59
-msgid "Best regards"
-msgstr "Venligste hilsner"
-
-#: www/help/3.php:60
-msgid "Browse to the location you saved the .cer file to in step 1"
-msgstr "G&aring; til det sted hvor du gemte .cer filen i trin 1"
-
-#: www/help/2.php:25
-msgid "But perhaps, fundamentally, the most important reason for digital signing is awareness and privacy. It creates awareness of the (lack of) security of the Internet, and the tools that we can arm ourselves with to ensure our personal security. And in sensitising people to digital signatures, we become aware of the possibility of privacy and encryption."
-msgstr "Men m&aring;ske er den v&aelig;sentligste grund til at underskrive sig digitalt er opm&aelig;rksomhed omkring sikkerhed og beskytelse af personf&oslash;lsomme oplysninger. Der skabes opm&aelig;rksomhed omkring (den manglende) sikkerhed p&aring; internettet, og de v&aelig;rkt&oslash;jer vi kan tage i anvedelse for at sikre vores egen personlige sikkerhed. Ved at tilbyde digitale signaturer til folk, bliver opm&aelig;rksomheden henledt p&aring; mulighederne for privathed og kryptering."
-
-#: www/help/2.php:7 www/help/2.php:35
-msgid "But, er, is this really proof of your email identity?"
-msgstr "Men - &oslash;h - er dette virkeligt et bevis for din epost identitet?"
-
-#: www/help/2.php:48
-msgid "But, with all this money, and all this responsibility, they must be taking a lot of care to ensure the Certificate Authorities do their jobs well, and keep doing their jobs well, right? Well right?!"
-msgstr "Men med alle disse penge og al den ansvarlighed, skal de v&aelig;re meget p&aring;passelige med at sikre at certifikat autoriteterne g&oslash;r deres arbejde ordentligt, og vedbliver at g&oslash;re deres arbejde ordentlig, ikke sandt? Jo netop!"
-
-#: www/account/10.php:15 www/account/20.php:15 www/account/3.php:15
-msgid "CAcert Certficate Acceptable Use Policy"
-msgstr "Godkendt politik for brug af CAcert.org certifikater."
-
-#: www/account/38.php:19 www/index/13.php:19
-msgid "CAcert Inc. is a non-profit association which is legally able to accept donations. CAcert adheres to strict guidelines about how this money can to be used. If you'd like to make a donation, you can do so via"
-msgstr "CAcert Inc. er en ikke kommerciel organisation som er godkendt til at modtage donationer. CAcert er underlagt de str&aelig;nge regler omkring brug af midler. Hvis du vil donere penge til CAcert du kan g&oslash;re dette via"
-
-#: www/account/10.php:20 www/account/20.php:20 www/account/3.php:20
-msgid "CAcert Inc.'s public certification services are governed by a CPS as amended from time to time which is incorporated into this Agreement by reference. The Subscriber will use the SSL Server Certificate in accordance with CAcert Inc.'s CPS and supporting documentation published at"
-msgstr "CAcert Inc.s offentligt certificeringsservice overv&aring;ges af en CPS som opdateres regelm&aelig;ssigt og som indarbejdes i denne aftale. Abonnenten bruger SSL servercertifikatet i overensstemmelse med CAcet INCs CPS og support dokumentation som er publiceret p&aring;"
-
-#: www/index/51.php:25
-msgid "CAcert Inc., as a community-based project, is not driven by profits - it is driven by the community's desire for privacy and security."
-msgstr "ACcert INc. som et projekt baseret p&aring; f&aelig;llesskabet, og ikke drevet med henblik p&aring; overskud. Det er drevet af f&aelig;llesskabets &oslash;nsker om at etablere privathed og sikkerhed."
-
-#: www/wot.php:223 www/wot.php:235 scripts/removedead.php:60
-msgid "CAcert Support Team"
-msgstr "CAcert.org support!"
-
-#: includes/account_stuff.php:181 www/account/0.php:27 www/wot/0.php:15
-msgid "CAcert Web of Trust"
-msgstr "CAcert net af tillid"
-
-#: www/wot/3.php:15
-msgid "CAcert Web of Trust Rules"
-msgstr "CAcert net af tillid"
-
-#: www/wot/3.php:45
-msgid "CAcert may, from time to time, alter the amount of Assurance Points that a class of assurer may assign as is necessary to effect a policy or rule change. We may also alter the amount of Assurance Points available to an individual, or new class of assurer, should another policy of CAcert require this."
-msgstr "CAcert kan fra tid til anden &aelig;ndre antallet af forsikringspoints som en klasse af forsikringsagenter kan tildele, hvis dette er n&oslash;dvendigt for at gennemf&oslash;re en &aelig;ndring i de g&aelig;ldende regler for CAcert. We kan ogs&aring; &aelig;ndre antallet af forsikrings points tilr&aring;dighed til en individuel eller en gruppe af individuelle, eller ny gruppe af forsikringsagenter, hvis en CAcert politik eller regel fremover kr&aelig;ver dette."
-
-#: www/help/6.php:11
-msgid "CAcert then sends you an email with a signed copy of your certificate. Hopefully the rest should be pretty straight forward."
-msgstr "CAcert sender dig en epost meddelelse med en signeret kopi af dit certifikat. Forh&aring;bentlig er resten af dette lige ud af landevejen."
-
-#: www/account/37.php:19 www/index/12.php:19
-#, php-format
-msgid "CAcert's goal is to promote awareness and education on computer security through the use of encryption, specifically with the X.509 family of standards. We have compiled a %sdocument base%s that has helpful hints and tips on setting up encryption with common software, and general information about Public Key Infrastructures (PKI)."
-msgstr "CAcerts m&aring;l er at promovere kendskab og uddannelse omkring computer sikkerhed igennem brugen af kryptering, specielt med X.509 certifikat standarderne. We har samlet en %sdokument base%s som har hj&aelig;lp, hints og tips omkring at s&aelig;tte kryprografi op med almindeligt forekommende programmel. Der findes ogs&aring; generel information omkring &quot;offentlig n&oslash;gle infrastruktur&quot; teknologi (PKI)"
-
-#: www/account/0.php:17
-msgid "CAcert.org"
-msgstr "Tilmeld dig CAcert.org"
-
-#: www/index/51.php:15
-msgid "CAcert.org Mission Statement"
-msgstr "CAcert.orgs missions erkl&aelig;ring"
-
-#: includes/account.php:49 includes/account.php:389 www/index.php:316
-msgid "CAcert.org Support!"
-msgstr "CAcert.org support!"
-
-#: www/account/37.php:17 www/index/12.php:17
-msgid "CAcert.org is a community driven, Certificate Authority that issues certificates to the public at large for free."
-msgstr "CAcert.org er en f&aelig;llesskabs drevet, Certifikat Autoritet som udsteder certifikater til offentligheden i stor stil gratis."
-
-#: www/wot/0.php:17
-msgid "CAcert.org was designed to be by the community for the community, and instead of placing all the labour on a central authority and in turn increasing the cost of certificates, the idea was to get community in conjunction with this website to have trust maintained in a dispersed and automated manner!"
-msgstr "CAcert.org var designet til at v&aelig;re fra f&aelig;llesskabet til f&aelig;llesskabet, og i stedet for at placere alt arbejdet ved en central autoritet og med tiden &oslash;ge prisen for certifikater, ideen var at f&aring; f&aelig;llesskabet i samarbejde med dette websted at have en tillid vedligeholdt p&aring; en &aring;ben og automatisk m&aring;de!"
-
-#: includes/account.php:1464 includes/account.php:1515 www/account/30.php:34
-#: www/account/31.php:30 www/account/34.php:34
-msgid "Cancel"
-msgstr "Annuller"
-
-#: includes/general_stuff.php:58
-msgid "Cert Login"
-msgstr "Cert login"
-
-#: www/account/19.php:101 www/account/6.php:99
-msgid "Certificate Installation Complete!"
-msgstr "Certifikat installation f&aelig;rdig!"
-
-#: www/account/19.php:97 www/account/6.php:95
-msgid "Certificate Installation Error"
-msgstr "Certifikat installationsfejl"
-
-#: www/help/3.php:43
-msgid "Certificate Installation process for IIS 5.0"
-msgstr "Certifikat installationsfejl"
-
-#: includes/general_stuff.php:65
-msgid "CAcert Logos"
-msgstr "CAcert Logoer"
-
-#: includes/account.php:669 includes/account.php:1066
-#, php-format
-msgid "Certificate for '%s' has been renewed."
-msgstr "Certifikatet for '%s' er blevet fornyet."
-
-#: includes/account.php:594 includes/account.php:705 includes/account.php:1103
-#: includes/account.php:1319
-#, php-format
-msgid "Certificate for '%s' has been revoked."
-msgstr "Certifikatet for '%s' er blevet tilbagekaldt."
-
-#: www/account/19.php:95 www/account/6.php:93
-msgid "Certificate installation failed!"
-msgstr "Certifikat installation mislykkedes!"
-
-#: www/stats.php:31
-msgid "Certificates Issued"
-msgstr "Klient certifikater"
-
-#: pages/help/4.php:21
-msgid "writing new private key to 'private.key'"
-msgstr "skriver den nye private n&oslash;gle til 'private.key' filen"
-
-#: includes/account.php:837 includes/account.php:1312 pages/account/19.php:45
-#: pages/account/6.php:43
-msgid "to install your certificate."
-msgstr "for at installere dit certifikat."
-
-#: www/account/14.php:18
-msgid "Change Pass Phrase"
-msgstr "Skift kodeord"
-
-#: includes/account_stuff.php:146 www/account/43.php:98 www/account/43.php:99
-#: www/account/44.php:19 www/account/50.php:19
-msgid "Change Password"
-msgstr "Skift kodeord"
-
-#: www/help/3.php:36
-msgid "Choose a filename to save the request to"
-msgstr "V&aelig;lg et filnavn til at gemme foresp&oslash;rgslen i"
-
-#: includes/account.php:671 includes/account.php:1068
-#: includes/account.php:1445 includes/account.php:1492
-#: includes/account.php:1504 www/account/19.php:45 www/account/6.php:43
-msgid "Click here"
-msgstr "Klik her"
-
-#: www/account/40.php:21 www/index/11.php:21
-msgid "Click here to go to the Support List"
-msgstr "Klik her for at g&aring; til support listen"
-
-#: www/account/40.php:38 www/index/11.php:38
-msgid "Click here to view all lists available"
-msgstr "Klik her for at se alle tilg&aelig;ngelige lister"
-
-#: includes/account_stuff.php:153 www/account/18.php:18 www/account/5.php:18
-msgid "Client Certificates"
-msgstr "Klient certifikater"
-
-#: www/index/0.php:50
-msgid "Client certificates (un-assured)"
-msgstr "Klient certifikater"
-
-#: www/account/3.php:63
-msgid "Code Signing"
-msgstr "Dom&aelig;ne certifikater"
-
-#: www/index/0.php:70
-msgid "Code signing certificates"
-msgstr "Dom&aelig;ne certifikater"
-
-#: www/account/24.php:41 www/account/27.php:44 www/account/32.php:27
-#: www/account/33.php:43
-msgid "Comments"
-msgstr "Kommentare"
-
-#: www/help/4.php:14
-msgid "Common Name (eg, YOUR name) []:"
-msgstr "Common Name (f.eks. DIT navn) []:"
-
-#: www/account/11.php:22 www/account/12.php:23 www/account/18.php:23
-#: www/account/21.php:25 www/account/22.php:23
-msgid "CommonName"
-msgstr "CommonName"
-
-#: includes/account.php:1733 includes/account.php:1780
-#: includes/account.php:1792
-msgid "to continue."
-msgstr "for at forts&aelig;tte."
-
-#: includes/general_stuff.php:63
-msgid "CAcert News"
-msgstr "CAcert Nyheder"
-
-#: includes/general_stuff.php:66
-msgid "CAcert Statistics"
-msgstr "CAcert Statistikker"
-
-#: pages/account/11.php:26 pages/account/21.php:31
-msgid "subjectAltName"
-msgstr ""
-
-#: www/wot/3.php:31
-msgid "Compare the online information to the information recorded on the paper form;"
-msgstr "Sammenlign informationen online med informationen der er noteret p&aring; papirformularen;"
-
-#: www/wot/3.php:24
-msgid "Complete the assurance form if the applicant has not already done so. Ensure that all information matches."
-msgstr "F&aelig;rdigg&oslash;r forsikringsformularen hvis ans&oslash;geren ikke allerede har gjort dette. Sikre dig at alt informationen stemmer overens."
-
-#: www/help/3.php:39
-msgid "Confirm your request details"
-msgstr "Bekr&aelig;ft dine detaljer vedr. foresp&oslash;rgslen"
-
-#: www/wot/3.php:19
-msgid "Contact"
-msgstr "Kontakt os"
-
-#: www/wot/9.php:39
-msgid "Contact Assurer"
-msgstr "Kontakt os"
-
-#: www/wot/1.php:121
-msgid "Contact Details"
-msgstr "Kontakt email"
-
-#: www/account/24.php:25 www/account/27.php:28
-msgid "Contact Email"
-msgstr "Kontakt email"
-
-#: includes/account_stuff.php:210 includes/general_stuff.php:110
-#: www/account/40.php:15 www/index/11.php:15
-msgid "Contact Us"
-msgstr "Kontakt os"
-
-#: www/wot/8.php:31
-msgid "Contact information"
-msgstr "Kontaktoplysninger"
-
-#: www/account/39.php:37 www/index/10.php:37
-msgid "Cookies"
-msgstr "Cookies"
-
-#: www/help/2.php:38
-msgid "Cool man! How do I create my own digital signature?!"
-msgstr "Ffedt mand! Hvordan laver jeg min egen digitale signatur?!"
-
-#: www/help/3.php:47
-msgid "Copy the contents of the email including the"
-msgstr "Kopier indholdet af epost meddelelsen samt "
-
-#: www/index/51.php:20
-msgid "Core members of CAcert generally have a strong information technology and security background, and a stronger desire to give back to the community."
-msgstr "Inderkredsen af CAcert medlemmer har generelt en st&aelig;rk informations teknologi og sikkerhedsbaggrund, og et st&aelig;rkt &oslash;nske om at give noget tilbage til f&aelig;llesskabet."
-
-#: includes/account.php:617 includes/account.php:726 includes/account.php:1125
-#: includes/account.php:1343
-#, php-format
-msgid "Couldn't remove the request for `%s`, request had already been processed."
-msgstr "Kan ikke fjerne foresp&oslash;rgslen for '%s', foresp&oslash;rgslen er allerede blevet behandlet."
-
-#: www/account/11.php:32 www/account/21.php:35 www/account/24.php:37
-#: www/account/27.php:40
-msgid "Country"
-msgstr "Land"
-
-#: www/account/36.php:23 www/index/1.php:112
-msgid "Country Announcements"
-msgstr "Nationale annonceringer"
-
-#: www/help/4.php:9
-msgid "Country Name (2 letter code) [AU]:"
-msgstr "Landets navn (2 Bogstavs kode) [DK]:"
-
-#: www/account/17.php:133 www/account/4.php:133
-msgid "Create Certificate Request"
-msgstr "Opret certifikat foresp&oslash;rgsel"
-
-#: includes/general_stuff.php:72 www/index/7.php:15
-msgid "Credits"
-msgstr "Kredit"
-
-#: www/help/7.php:2
-msgid "Currently there is 2 main servers, one for webserver, one for root store, with the root store only connected to the webserver via serial cable, with a daemon running as non-root processes on each end of the serial listening/sending requests/info."
-msgstr "I &oslash;jeblikket er der 2 hovedservere, en til webserveren og en til rod-lageret, hvor rod-lageret kun er forbundet til webserveren med et serielt kabel. Serverne har en d&aelig;mon-process k&oslash;rende som en ikke-root proces i hver ende af det serielle kabel, der modtager/sender foresp&oslash;rgsler/info."
-
-#: www/stats.php:73 www/stats.php:109 www/ttp.php:95 www/ttp.php:142
-#: www/account/43.php:200 www/account/43.php:235 www/wot/10.php:43
-#: www/wot/10.php:76 www/wot/6.php:91
-msgid "Date"
-msgstr "Slet"
-
-#: www/cap.php:62 www/ttp.php:126 www/account/13.php:46 www/account/13.php:94
-#: www/account/43.php:93 www/account/52.php:44 www/index/1.php:47
-#: www/index/5.php:25 www/wot/6.php:65
-msgid "Date of Birth"
-msgstr "F&oslash;dselsdato"
-
-#: www/account/2.php:21
-msgid "Default"
-msgstr "Standard"
-
-#: includes/account_stuff.php:146
-msgid "Default Language"
-msgstr "Standard"
-
-#: www/account/2.php:23 www/account/2.php:50 www/account/25.php:24
-#: www/account/25.php:41 www/account/26.php:26 www/account/26.php:36
-#: www/account/30.php:35 www/account/31.php:31 www/account/32.php:28
-#: www/account/32.php:43 www/account/34.php:35 www/account/9.php:21
-#: www/account/9.php:49
-msgid "Delete"
-msgstr "Slet"
-
-#: www/account/43.php:102 www/account/43.php:103
-msgid "Delete Account"
-msgstr "Hovedkonto"
-
-#: www/account/34.php:28
-#, php-format
-msgid "Delete Admin for %s"
-msgstr "Slet administrator for %s"
-
-#: www/account/30.php:28
-#, php-format
-msgid "Delete Domain for %s"
-msgstr "Slet dom&aelig;ne for %s"
-
-#: www/account/31.php:24
-#, php-format
-msgid "Delete Organisation"
-msgstr "Slet organisation"
-
-#: www/account/32.php:26 www/account/33.php:30
-msgid "Department"
-msgstr "Afdeling"
-
-#: www/help/2.php:17
-msgid "Digital signing thus provides security on the Internet."
-msgstr "Digital signering giver derfor sikkerhed p&aring; Internettet."
-
-#: www/index/0.php:73
-msgid "Digitally sign code, web applets, installers, etc. including your name and location in the certificates."
-msgstr "Digitalt signeret kode, web-appletter, installationsprogrammer osv. Indeholder dit navn og lokation i certifikaterne."
-
-#: www/wot/8.php:22
-msgid "Directory Listing"
-msgstr "Position."
-
-#: www/help/2.php:61
-msgid "Disclaimer : These are the author's opinions, but they should not be considered 'truth' without personal verification. The author may have made mistakes and any mistakes will be willingly rectified by contacting the administrator of elucido.net, contact details available from the normal domain registration information services (e.g. whois.net).&amp;nbsp; No recommendation to install a Certificate Authority's root certificate is either intended nor implied."
-msgstr "Ansvarsfraskrivelse: Dette er forfatterens holdninger som ikke skal opfattes som &quot;sandheden&quot; uden yderligere verifikation fra l&aelig;serens side. Forfatteren kan have taget fejl, og enhver fejltagelse vil naturligvis blive korrigeret, kontakt administratoren af elucido.net. Kontakt detaljer kan findes via de almindelige dom&aelig;ne registrerings services (s&aring;som whois.net). &amp;nbsp; Der er ingen anbefalinger givet heri vedr&oslash;rende installering af en Certifikats myndigheds rod-certifikat, hverken direkte, indirekte eller underforst&aring;et.&#13;"
-
-#: www/account/26.php:24 www/account/28.php:25 www/account/29.php:31
-#: www/account/43.php:181 www/account/48.php:22 www/account/49.php:34
-#: www/account/7.php:22
-msgid "Domain"
-msgstr "Dom&aelig;ne"
-
-#: www/account/12.php:18 www/account/22.php:18
-msgid "Domain Certificates"
-msgstr "Dom&aelig;ne certifikater"
-
-#: includes/account_stuff.php:157 www/account/25.php:21 www/account/25.php:38
-#: www/account/9.php:18
-msgid "Domains"
-msgstr "Dom&aelig;ner"
-
-#: www/account/0.php:23
-msgid "Domains and Server Certificates."
-msgstr "Dom&aelig;ne certifikater"
-
-#: includes/account_stuff.php:209 includes/general_stuff.php:108
-#: www/account/38.php:15 www/index/13.php:15
-msgid "Donations"
-msgstr "Donationer"
-
-#: www/error404.php:21
-msgid "Due to recent site changes bookmarks may no longer be valid, please update your bookmarks."
-msgstr "Grundet nylige &aelig;ndringer i sitet kan gamle bogm&aelig;rker v&aelig;re ugyldige. V&aelig;r venlig at opdatere dine bogm&aelig;rker."
-
-#: www/help/2.php:39
-msgid "Easy. Ish. Go to CAcert.org, install their root certificate and then follow their joining instructions. Once you have joined, request a certificate from the menu. You will receive an email with a link to the certificate. Click on the link from your email software, and hopefully it will be seamlessly installed. Next find the security section of the settings in your email software and configure digital signatures using the certificate you just downloaded. Hmm. Call me if you want, I'll guide you through it."
-msgstr "Det er let nok!. G&aring; til CAcert.org siden og installer deres rod certifikat. Tilmeld dig via &quot;tilmeld&quot; knappen. N&aring;r du har gennemf&oslash;rt tilmeldingen laver du et certifikat. Du modtager herefter en email med et link til certifikatet. Klik p&aring; linket i din email software, og forh&aring;bentlig vil det bilve installeret uden yderligere besv&aelig;r. Derefter g&aring;r du til &quot;sikkerheds&quot; delen i indstillingerne p&aring; dit email program og konfigurere programmet til at anvende certifikatet som du netop har installeret. Hmm kontakt mig hvis du har brug for det, s&aring; vil jeg vejlede dig igennem det."
-
-#: includes/account_stuff.php:146 www/account/25.php:23 www/account/25.php:40
-#: www/account/26.php:25 www/account/26.php:35
-msgid "Edit"
-msgstr "Rediger"
-
-#: www/account/27.php:21
-msgid "Edit Organisation"
-msgstr "Rediger organisation"
-
-#: www/account/16.php:26 www/account/16.php:31 www/account/33.php:26
-#: www/account/42.php:22 www/account/43.php:34 www/account/43.php:74
-#: www/account/44.php:22 www/account/50.php:22 www/wot/5.php:22
-msgid "Email"
-msgstr "Email"
-
-#: includes/account_stuff.php:149 www/account/2.php:18
-msgid "Email Accounts"
-msgstr "Emailkonti"
-
-#: www/account/0.php:21
-msgid "Email Accounts and Client Certificates"
-msgstr "Klient certifikater"
-
-#: www/cap.php:72 www/account/1.php:22 www/account/11.php:34
-#: www/account/5.php:23 www/index/1.php:75 www/index/4.php:26
-#: www/index/5.php:21 www/gpg/2.php:21 www/disputes/1.php:23 www/help/4.php:29
-
-msgid "Email Address"
-msgstr "Email adresse"
-
-#: www/index.php:244
-msgid "Email Address was blank"
-msgstr "Email adressen var tom"
-
-#: www/wot/1.php:122
-msgid "Email Assurer"
-msgstr "Email adresse"
-
-#: includes/account.php:51 includes/account.php:391
-msgid "Email Probe"
-msgstr "Email unders&oslash;gelse"
-
-#: www/help/2.php:20
-msgid "Emails are not secure. In fact emails are VERY not secure!"
-msgstr "Epost er ikke sikre - ja faktisk er de MEGET usikre!"
-
-#: www/index/0.php:83
-msgid "Enable encrypted data transfer for users accessing your web, email, or other SSL enabled service on your server; wildcard certificates are allowed."
-msgstr "Muligg&oslash;r krypteret dataoverf&oslash;rsel for brugere der tilg&aring;r din web, epost eller andre SSL beskyttede services p&aring; din server. Joker certifikater er tilladte."
-
-#: www/help/3.php:58
-msgid "Ensure 'Process the pending request and install the certificate' is selected and click on 'Next'."
-msgstr "Sikre dig at &quot;Behandel den ventende request og installer certifikatet&quot; er valgt, og klik derefter p&aring; &quot;N&aelig;ste&quot;."
-
-#: www/help/3.php:63
-msgid "Ensure that you are processing the correct certificate"
-msgstr "Forsikr dig at du behandler det rigtige certifikat."
-
-#: www/help/3.php:17
-msgid "Enter a certificate name and select Certificate strength"
-msgstr "Indtast navnet p&aring; et certifikat og v&aelig;lg certifikatets n&oslash;glel&aelig;ngde"
-
-#: www/help/3.php:26
-msgid "Enter the Organisation name: this must be the full legal name of the Organisation that is applying for the certificate."
-msgstr "Indtast organisationens navn: Dette skal v&aelig;re det fulde legale navn p&aring; organisationen som ans&oslash;ger om certifikat."
-
-#: www/wot/3.php:30
-msgid "Enter the applicant's email address;"
-msgstr "Indtast ans&oslash;gerens email addresse;"
-
-#: www/help/3.php:33
-msgid "Enter the geographical details"
-msgstr "Indtast geografiske detaljer"
-
-#: www/help/3.php:30
-msgid "Enter your Common Name"
-msgstr "CommonName"
-
-#: www/help/3.php:25
-msgid "Enter your Organisation Information"
-msgstr "Indtast din organistaions oplysninger"
-
-#: www/help/2.php:57
-msgid "Erroneous Verisign Issued Digital Certificates Pose Spoofing Hazard"
-msgstr "Verisign har fejlagtigt udstedt digitale certifikater som &aring;bnede mulighed for spofing"
-
-#: includes/account.php:67 www/verify.php:33 www/verify.php:45
-#: www/verify.php:76 www/verify.php:89
-msgid "Error!"
-msgstr "Fejl!"
-
-#: www/help/2.php:21
-msgid "Ever requested a password that you lost to be emailed to you? That password was wide open to inspection by potential crackers."
-msgstr "Har du nogensinde bedt om at f&aring; et &quot;glemt&quot; kodord tilsendt vi epost. Dette kodeord var vidt tilg&aelig;ngeligt for potentielle crackere."
-
-#: www/account/12.php:50 www/account/18.php:50 www/account/22.php:50
-#: www/account/5.php:54
-msgid "Expired"
-msgstr "Udl&oslash;bet"
-
-#: www/account/12.php:25 www/account/18.php:25 www/account/22.php:25
-#: www/account/5.php:25
-msgid "Expires"
-msgstr "Udl&oslash;ber"
-
-#: www/wot/3.php:38
-msgid "Fees"
-msgstr "Gebyrer"
-
-#: www/error404.php:19
-msgid "File not found!"
-msgstr "Fil ikke fundet!"
-
-#: www/help/4.php:16
-msgid "Finally you will be asked information about 'extra' attribute, you simply hit enter to both these questions."
-msgstr "Til sidst vil du blive bedt om oplysninger omkring &quot;ekstra&quot; attributten, du skal blot taste &quot;enter&quot; til begge disse sp&oslash;rgsm&aring;l."
-
-#: includes/account_stuff.php:191
-msgid "Find Domain"
-msgstr "Tilf&oslash;j dom&aelig;ne"
-
-#: includes/account_stuff.php:191 www/account/42.php:19
-msgid "Find User"
-msgstr "Bliv en notarius"
-
-#: www/account/48.php:19
-msgid "Find User by Domain"
-msgstr "Bliv en notarius"
-
-#: includes/account_stuff.php:182
-msgid "Find an Assurer"
-msgstr "Bliv en notarius"
-
-#: www/help/3.php:41
-msgid "Finish up and exit IIS Certificate Wizard"
-msgstr "Afslut IIS certifikat wizarden"
-
-#: www/account/13.php:27 www/account/13.php:75 www/account/43.php:78
-#: www/index/1.php:22
-msgid "First Name"
-msgstr "Fornavn"
-
-#: includes/account.php:769
-msgid "First and Last name fields can not be blank."
-msgstr "For- og efternavn felterne m&aring; ikke v&aelig;re tomme."
-
-#: www/index.php:233
-msgid "First and/or last names were blank."
-msgstr "Fornavn og/eller efternavn var tomme."
-
-#: www/help/6.php:1
-msgid "Firstly you need to join CAcert to do that go:"
-msgstr "F&oslash;rst skal du tilmelde dig CAcert her:"
-
-#: www/help/4.php:1
-msgid "Firstly you will need to run the following command, preferably in secured directory no one else can access, however protecting your private keys is beyond the scope of this document."
-msgstr "F&oslash;rst skal du k&oslash;re f&oslash;lgende kommando, helst i et sikret katalog, som ingen andre kan tilg&aring;. Sikring af dine private n&oslash;gler er ikke en del af denne beskrivelse."
-
-#: www/help/0.php:2
-msgid "Following are several tips you may find useful."
-msgstr "Her er nogle tips du m&aring;ske kan f&aring; nytte af."
-
-#: www/account/37.php:23 www/index/12.php:23
-msgid "For administrators looking to protect the services they offer, we provide host and wild card certificates which you can issue almost immediately. Not only can you use these to protect websites, but also POP3, SMTP and IMAP connections, to list but a few. Unlike other certificate authorities, we don't limit the strength of the certificates, or the use of wild card certificates. Everyone should have the right to security and to protect their privacy, not just those looking to run ecommerce sites."
-msgstr "For administratorer der &oslash;nsker at beskytte deres services, tilbyder vi maskine og joker certifikater som du kan udst&aelig;de straks. Ikke alene kan du bruge disse til at beskytte websider, men ogs&aring; POP3, SMTP og IMAP forbindelser, for at n&aelig;vne et par stykker. I mods&aelig;tning til andre certifikat myndigheder begr&aelig;nser vi ikke styrken af certifikaterne, eller brugen af joker certifikater. Alle skal have retten til sikkerhed og til at beskytte deres privatliv, ikke kun de som &oslash;nsker at k&oslash;re e-handels systemer."
-
-#: www/help/3.php:71
-msgid "For more information, refer to your server documentation or visit"
-msgstr "For yderligere information, kik i din servers dokumentation, eller her"
-
-#: www/account/37.php:21 www/index/12.php:21
-msgid "For the enthusiast looking to dip their toe in the water, we have an easy way of obtaining certificates you can use with your email program. You can use these not only to encrypt, but to prove to your friends and family that your email really does come from you."
-msgstr "For entusiaster der &oslash;nsker at afpr&oslash;ve dette, har vi en let m&aring;de at skaffe certifikater til brug i email programmer. Du kan bruge disse til kryptering og til at forsikre dine famillie og venner at dine emails virkelig stammer fra dig."
-
-#: www/index/0.php:19
-msgid "For years we've all been charged high amounts of money to pay for security that doesn't and shouldn't cost the earth."
-msgstr "I flere &aring;r er vi alle blevet malket t&oslash;rre for at betale for sikkerhed der ikke, og ej heller b&oslash;r kost en bondeg&aring;rd."
-
-#: www/account/12.php:78 www/account/18.php:84 www/account/22.php:80
-#: www/account/5.php:84
-msgid "From here you can delete pending requests, or revoke valid certificates."
-msgstr "Herinde fra kan du slette ventende foresp&oslash;rgelser, eller tilbagekalde gyldige certifikater."
-
-#: www/stats.php:55
-msgid "Users with 50-99 Points"
-msgstr "Brugere med 50-99 point"
-
-#: includes/account_stuff.php:185
-msgid "GPG/PGP Keys"
-msgstr "GPG/PGP n&oslash;gler"
-
-#: www/account/36.php:22 www/index/1.php:111
-msgid "General Announcements"
-msgstr "Generelle annonceringer"
-
-#: www/account/40.php:17 www/index/11.php:17
-msgid "General Questions"
-msgstr "General Questions"
-
-#: www/disputes.php:320
-#, php-format
-msgid "The domain '%s' doesn't exist in the system. Can't continue."
-msgstr "Dom&aelig;net '%s' findes ikke i systemet. Der kan ikke forts&aelig;ttes."
-
-#: www/disputes.php:247
-#, php-format
-msgid "The email address '%s' doesn't exist in the system. Can't continue."
-msgstr "Email adressen '%s' findes ikke i systemet. Der kan ikke forts&aelig;ttes."
-
-#: www/stats.php:51
-msgid "Users with 1-49 Points"
-msgstr "Brugerre med 1-49 point"
-
-#: www/help/4.php:4
-msgid "Generating a 1024 bit RSA private key"
-msgstr "Genererer et 1024 bit RSA privat n&oslash;gle"
-
-#: www/help/3.php:1
-msgid "Generating a Key Pair and Certificate Signing Request (CSR) for a Microsoft Internet Information Server (IIS) 5.0."
-msgstr "Genererer et n&oslash;glepar og en certifikat signeringsforesp&oslash;rgsel for et Microsoft Internet Information Server (IIS) 5.0"
-
-#: includes/account_stuff.php:142
-msgid "Go Home"
-msgstr "G&aring; til start"
-
-#: www/account/40.php:19 www/index/11.php:19
-msgid "Go here for more details."
-msgstr "Klik her for flere detaljer"
-
-#: www/help/2.php:16
-msgid "Good question"
-msgstr "Godt sp&oslash;rgsm&aring;l"
-
-#: www/stats.php:102
-msgid "Growth by year"
-msgstr "V&aelig;kst per &aring;r"
-
-#: www/stats.php:66
-msgid "Growth in the last 12 months"
-msgstr "V&aelig;kst i de sidste 12 m&aring;neder"
-
-#: www/help/0.php:1
-msgid "Help!"
-msgstr "Hj&aelig;lp!"
-
-#: www/account/10.php:29 www/account/16.php:41 www/account/20.php:26
-#: www/account/3.php:53
-msgid "Sign by class 3 root certificate"
-msgstr "Underskrevet af et klasse 3 rod-certifikat"
-
-#: www/account/19.php:54 www/account/6.php:52
-msgid "Hit the 'Install your Certificate' button below to install the certificate into MS IE 5.x and above."
-msgstr "Tryk p&aring; 'Installer dit certifikat' knappen nedenunder for at installere certifikatet ind i MS IE 5.x og opefter."
-
-#: www/account/30.php:24
-msgid "Hitting delete will also revoke all existing certificates issued under this domain"
-msgstr "At trykke slet vil ogs&aring; tilbagekalde alle eksisterende certifikater udstedt under dette dom&aelig;ne"
-
-#: www/account/29.php:24
-msgid "Hitting update will also revoke all existing certificates issued under this domain"
-msgstr "At trykke opdater vil ogs&aring; tilbagekalde alle eksisternede certilfikater udstedt under dette dom&aelig;ne."
-
-#: www/wot/1.php:23 www/wot/7.php:26
-msgid "Home"
-msgstr "G&aring; til start"
-
-#: www/help/2.php:8
-msgid "How do I create my own digital signature?!"
-msgstr "Hvordan danner jeg min egen digitale signatur?!"
-
-#: www/help/0.php:8
-msgid "How do I generate a private key and CSR using OpenSSL?"
-msgstr "Hvordan danner jeg en privat n&oslash;gle og en CSR med OpenSSL?"
-
-#: www/help/0.php:9
-msgid "How do I get a secured by CAcert emblem on my site?"
-msgstr "Hvordan f&aring;r jeg en &quot;Sikret med CAcert&quot; emblem p&aring; mit site?"
-
-#: www/index/7.php:23
-msgid "Has put so much effort into CAcert I don't know where to begin, he managed to get the CPS Christian had started up to draft status, he has given countless hours to assuring people and attending conferences to help spread the word"
-msgstr "Han har brugt s&aring; meget energi p&aring; CAcert, s&aring; jeg ved ikke helt hvor jeg skal starte. Han fik CPS'et som Christian har started op til et &quot;k&oslash;rende niveau&quot;. Han har brugt utallige timer p&aring; at forsikre folk og deltage i konferencer for at hj&aelig;lpe med at sprede kendskabet til systemet."
-
-#: www/help/2.php:4 www/help/2.php:21 www/help/2.php:24
-msgid "How it prepares us to protect our freedom"
-msgstr "Hvordan det forbereder os p&aring; at beskytte vores frihed"
-
-#: www/account/39.php:50 www/index/10.php:50
-msgid "How to update, correct, or delete your information"
-msgstr "Hvordan du opdatere, retter eller sletter dine informationer"
-
-#: www/index/51.php:27
-msgid "How?"
-msgstr "Hvordan?"
-
-#: www/help/2.php:9 www/help/2.php:41
-msgid "I can't wait to start sending encrypted emails!"
-msgstr "Jeg gl&aelig;der mig til at kunne begynde med at sende krypterede emails!"
-
-#: includes/account.php:884
-msgid "I couldn't match any emails against your organisational account."
-msgstr "Jeg kan ikke matche nogen emails med din organisations konto."
-
-#: includes/account.php:120 includes/account.php:152 includes/account.php:254
-#: includes/account.php:904 includes/account.php:991
-msgid "I didn't receive a valid Certificate Request, hit the back button and try again."
-msgstr "Jeg modtog ikke et gyldigt Certificate Request, tryk p&aring; tilbage knappen og pr&oslash;v igen."
-
-#: www/wot/8.php:25
-msgid "I don't want to be listed"
-msgstr "I &oslash;nsker ikke at v&aelig;re listet"
-
-#: pages/index/0.php:22
-#, php-format
-msgid "If you want to use certificates issued by CAcert, read the CAcert %s Root Distribution License %s."
-msgstr ""
-
-#: www/account/10.php:18 www/account/20.php:18 www/account/3.php:18
-msgid "I hereby represent that I am fully authorized by the owner of the information contained in the CSR sent to CAcert Inc. to apply for an Digital Certificate for secure and authenticated electronic transactions. I understand that a digital certificate serves to identify the Subscriber for the purposes of electronic communication and that the management of the private keys associated with such certificates is the responsibility of the subscriber's technical staff and/or contractors."
-msgstr "Jeg bekr&aelig;fter hermed at jeg er fuldt autoriseret af ejeren af informationen som er indeholdt i denne CSR der hermed sendes til CAcert Inc. som ans&oslash;gning om et digitalt signatur til brug for sikker og authentificeret elektroniske transaktioner. Jeg er klar over at et digitalt signaturs form&aring;l er at identificere ans&oslash;geren n&aring;r denne anvender elektronisk kommunikation samt at ansvaret for h&aring;ndteringen af de private n&oslash;gler som h&oslash;rer til certifikaterne ligger hos ans&oslash;gerens tekniske ansatte eller andre der har f&aring;et overf&oslash;rt denne opgave."
-
-#: www/wot/8.php:26
-msgid "I want to be listed"
-msgstr "I &oslash;nsker at v&aelig;re p&aring; listen"
-
-#: www/help/8.php:2
-msgid "I'll anwser the why part first, as that's reasonably easy. The short answer is it takes most of the key handling responsibilty away from you and/or your group. If you need to revoke your key for any reason (such as a developer leaving the project) it won't effect your ability to revoke the existing key or keys, and issue new ones."
-msgstr "Jeg besvarer hvorfor delen f&oslash;rst, da dette er forholdsvist let. Det korte svar er at det tager st&oslash;rsteparten af n&oslash;gleh&aring;ndteringsansvaret v&aelig;k fra dig og/eller din gruppe. Hvis du f&aring;r behov for at tr&aelig;kke din n&oslash;gle tilbage f.eks. hvis en udvikler forlader projektet, vil dette ikke &aelig;ndre dine muligheder for at tr&aelig;kke en eller flere n&oslash;gler tilbage, eller udstede nye n&oslash;gler."
-
-#: www/account/43.php:62
-msgid "I'm sorry, the user you were looking for seems to have disappeared! Bad things are a foot!"
-msgstr "Brugeren du s&oslash;ger efter ser ud til at v&aelig;re forsvundet! Vi beklager!"
-
-#: www/wot.php:42
-msgid "I'm sorry, there was no email matching what you entered in the system. Please double check your information."
-msgstr "Der var ingen epost adresse der matcher det du s&oslash;ger efter i systemet. Kontroller indtastningerne igen."
-
-#: www/account/38.php:17 www/index/13.php:17
-msgid "If I'd like to donate to CAcert Inc., how can I do it?"
-msgstr "Hvordan kan jeg donere til CAcert Inc.?"
-
-#: www/account/10.php:22 www/account/20.php:22
-msgid "If the Subscriber's name and/or domain name registration change the subscriber will immediately inform CAcert Inc. who shall revoke the digital certificate. When the Digital Certificate expires or is revoked the company will permanently remove the certificate from the server on which it is installed and will not use it for any purpose thereafter. The person responsible for key management and security is fully authorized to install and utilize the certificate to represent this organization's electronic presence."
-msgstr "Hvis brugerens navn og/eller dom&aelig;nenavns registrering &aelig;ndres, skal brugeren straks informere CAcert Inc. som herefter vil tilbagekalde certifikatet. N&aring;r det digitale certifikat udl&oslash;ber eller tilbagekaldes, vil firmaet eller organisationen straks fjerne certifikatet permanent fra serveren hvor dette er installeret, og vil herefter ikke anvende dette p&aring; noget tidspunkt. Den ansvarlige n&oslash;gleadministrator er fuldt autoriseret til at installere og anvende certifikatet til at repr&aelig;sentere organisationens elektroniske tilstedev&aelig;relse."
-
-#: www/account/3.php:22
-msgid "If the Subscriber's name and/or domain name registration change the subscriber will immediately inform CAcert Inc. who shall revoke the digital certificate. When the Digital Certificate expires or is revoked the company will permanently remove the certificate from the server on which it is installed andwill not use it for any purpose thereafter. The person responsible for key management and security is fully authorized to install and utilize the certificate to represent this organization's electronic presence."
-msgstr "Hvis brugerens navn og/eller dom&aelig;neregistrering &aelig;ndres skal brugeren straks informere CAcert Inc., som herefter tilbagekalder det digitale certifikat. N&aring;r det digitale certifikat udl&oslash;ber eller tr&aelig;kkes tilbage, vil firmaet permanent fjerne certifikatet fra serveren hvor dette er installeret og vil herefter ikke anvende dette certifikat. Den ansvarlige sikkerheds og n&oslash;gleadministrator er fuldt authoriseret til at installere og anvende certifikatet til at repr&aelig;sentere denne organisations elektroniske tilstedev&aelig;relse."
-
-#: www/help/7.php:3
-msgid "If the root store detects a bad request it assumes the webserver is compromised and shuts itself down."
-msgstr "Hvis rodlagret detekterer en forkert foresp&oslash;rgsel antager det at webserveren er compromitteret og lukker sig selv ned."
-
-#: www/help/7.php:4
-msgid "If the root store doesn't receive a 'ping' reply over the serial link within a determined amount of time it assumes the webserver is compromised or the root store itself has been stolen and shuts itself down."
-msgstr "Hvis rodlageret ikke modtager et &quot;ping&quot;-svar via den serielle link indenfor et forudfastsat tidsrum, antager det at webserveren er kompromitteret eller at rodlageret selv er blevet stj&aring;let og lukker sig selv ned."
-
-#: www/account/39.php:47 www/index/10.php:47
-msgid "If we change our Privacy Policy, we will post those changes on www.CAcert.org. If we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users via email. Users will be able to opt out of any new use of their personal information."
-msgstr "Hvis vi &aelig;ndre vores privatoplysnings politik, vil vi annoncere disse &aelig;ndringer p&aring; www.CAcert.org. Hvis vi beslutter at bruge personlig identificerbar oplysninger p&aring; en m&aring;de anderledes fra det m&aring;de det var, da den blev indsamlet, vil vi kontakte brugere via email. Brugere vil v&aelig;re i stand til at v&aelig;lge den nye bruger af deres personlige oplysninger fra."
-
-#: www/wot/7.php:140
-msgid "If you are happy with this location, click 'Make my location here' to update your location details."
-msgstr "Hvis du er tilfreds med denne lokation, klik p&aring; &quot;Lav dette til min lokation&quot; knappen for at updatere dine lokations detaljer."
-
-#: www/account/40.php:41 www/index/11.php:41
-msgid "If you have questions, comments or otherwise and information you're sending to us contains sensitive details, you should use the contact form below. Due to the large amounts of support emails we receive, sending general questions via this contact form will generally take longer then using the support mailing list. Also sending queries in anything but english could cause delays in supporting you as we'd need to find a translator to help."
-msgstr "Hvis du har sp&oslash;rgsm&aring;l, kommentarer eller tilsvarende og informationen du sender til os indeholder f&oslash;lsomme detaljer, b&oslash;r du anvende kontaktformularen herunder. Grundet de store m&aelig;ngder af support-emails vi modtager, vil det generelt tage l&aelig;ngere end hvis du anvender support maillisten. Hvis du sender sp&oslash;rgsm&aring;l p&aring; andre sprog end engelsk, kan det tage yderligere tid inden du modtager et svar, da vi skal overs&aelig;tte dit sp&oslash;rgsm&aring;l f&oslash;rst."
-
-#: www/account/39.php:55 www/index/10.php:55
-msgid "If you need to contact us in writing, address your mail to:"
-msgstr "Hvis du vil kontakte os pr. brev, adresser da dit brev til:"
-
-#: scripts/removedead.php:57
-msgid "If you needed more time or any other extenuating circumstances you should contact us immediately so this situation can be dealt with immediately."
-msgstr "Hvis du beh&oslash;vede mere tid eller du er udsat for andre forsinkelser, skal du kontakte os straks s&aring; vi kan h&aring;ndtere denne situation straks."
-
-#: www/account/0.php:18
-msgid "If you would like to view news items or change languages you can click the logout or go home links. Go home doesn't log you out of the system, just returns you to the front of the website. Logout logs you out of the system."
-msgstr "hvis du vil se nyheder eller &aelig;ndre sprogindstilling kan du klikke p&aring; &quot;logaf&quot; eller &quot;go home&quot; linket. &quot;Go home&quot; logger dit ikke af systemet, men sender dig tilbage til forsiden af websitet. Logaf afslutter din session p&aring; systemet."
-
-#: www/account/37.php:25 www/index/12.php:25
-msgid "If you're extremely serious about encryption, you can join CAcert's Assurance Programme and Web of Trust. This allows you to have your identity verified to obtain added benefits, including longer length certificates and the ability to include your name on email certificates."
-msgstr "Hvis du er meget bevidst omkring kryptering s&aring; kan du f&aring; bekr&aelig;ftet din identitet igennem CAcerts forsikringsprogram og netv&aelig;rk af tillid. Derudover kan du generere l&aelig;ngere certifikater og muligheden for at f&aring; dit navn i epost certifikater."
-
-#: www/wot/3.php:32
-msgid "If, and only if, the two match completely - you may award trust points up to the maximum points you are able to allocate;"
-msgstr "Hvis og kun hvis de to er ientisk - m&aring; du tildele tillidspoint med op til dit maksimale antal tilladte points du kan tildele."
-
-#: www/help/7.php:1
-msgid "In light of a request on the bugzilla list for more information about how our root certificate is protected I've decided to do a write up here and see if there is anything more people suggest could be done, or a better way of handling things altogether."
-msgstr "Efter at der har v&aelig;ret foresp&oslash;rgsler p&aring; bugzilla listen for informationer omkring hvordan vores rod-certifikat er beskyttet, har jeg besluttet at skrive om det here, og h&aring;ber at andre evt. vil bidrage med yderligere ideer til sikringen eller systemets setup."
-
-#: www/help/3.php:9
-msgid "In the 'Directory Security' folder click on the 'Server Certificate' button in the 'Secure communications' section. If you have not used this option before the 'Edit' button will not be active."
-msgstr "I &quot;Directory Security&quot; folderen klikker du p&aring; &quot;Server Certifikat&quot; knappen i &quot;Secure communications&quot; afdelingen. Hvis du ikke har udf&oslash;rt dette forinden vil &quot;Edit&quot; knappen ikke v&aelig;re aktiv."
-
-#: www/help/3.php:57
-msgid "In the 'IIS Certificate Wizard' you should find a 'Pending Certificate Request'."
-msgstr "I &quot;IIS certifikat wizarden&quot; vil du finde et ventende certifikat foresp&oslash;rgsel."
-
-#: www/account/0.php:20
-msgid "In this section you will be able to edit your personal information (if you haven't been assured), update your pass phrase, and lost pass phrase questions. You will also be able to set your location for the Web of Trust, it also effects the email announcement settings which among other things can be set to notify you if you're within 200km of a planned assurance event. You'll also be able to set additional contact information when you become fully trusted, so others can contact you to meet up outside official events."
-msgstr "Her kan du &aelig;ndre dine personlige informationer (hvis du ikke er blevet assured f&oslash;rste gang), opdatere din hemmelige kode-s&aelig;tning, og sp&oslash;rgsm&aring;lene og svarene som du skal besvare hvis du engang har glemt din kodes&aelig;tning. Du kan ogs&aring; s&aelig;tte lokationen p&aring; din bop&aelig;l, til brug for tillidsnettet. Dette p&aring;virker ogs&aring; effektene af epost annonceringerne som blandt andet kan indstilles til at informere dig hvis du er indenfor 200km af et planlagt forsikrings event. Du kan ogs&aring; inds&aelig;tte yderligere kontakt informationer n&aring;r du f&aring;r nok point til at kunne verficere andre. Herved kan andre kontakte dig udenfor officielle arrangementer."
-
-#: www/account/3.php:53 www/account/3.php:54 www/account/3.php:55
-#: www/account/3.php:56
-msgid "Include"
-msgstr "Inkluder"
-
-#: www/index/0.php:23
-msgid "Inclusion into mainstream browsers!"
-msgstr "Inkluderet med mainstream browsere!"
-
-#: www/index.php:195
-msgid "Incorrect email address and/or Pass Phrase."
-msgstr "Forkert email adresse og/eller kodeord."
-
-#: www/account/19.php:60 www/account/6.php:58
-msgid "Install Your Certificate"
-msgstr "Installer dit certifikat"
-
-#: www/help/3.php:51
-msgid "Installation steps"
-msgstr "Overs&aelig;ttelser"
-
-#: www/account/19.php:43 www/account/19.php:52 www/account/6.php:41
-#: www/account/6.php:50
-msgid "Installing your certificate"
-msgstr "Installere dit certifikat"
-
-#: www/index/0.php:15
-msgid "Introduction"
-msgstr "Introduktion"
-
-#: includes/account.php:517 includes/account.php:583 includes/account.php:611
-#: includes/account.php:644 includes/account.php:694 includes/account.php:720
-#: includes/account.php:1042 includes/account.php:1092
-#: includes/account.php:1119 includes/account.php:1253
-#: includes/account.php:1308 includes/account.php:1337
-#, php-format
-msgid "Invalid ID '%s' presented, can't do anything with it."
-msgstr "Ugyldig ID '%s' pr&aelig;senteret, kan ikke g&oslash;re noget med det."
-
-#: includes/account.php:776 www/index.php:239
-msgid "Invalid date of birth"
-msgstr "Ugyldig f&oslash;dselsdagsdato"
-
-#: www/wot/6.php:78
-msgid "Issuing a temporary increase will automatically boost their points to 200 points for a nomindated amount of days, after which the person will be reduced to 150 points regardless of the amount of points they had previously. Regardless of method chosen above it will be recorded in the system as an Administrative Increase and there is a maximum amount of 45 days that points can be issued for."
-msgstr "Udstedelse af midlertidig points forh&oslash;jelse vil h&aelig;ve deres point til 200 , hvorefter personen vil blive reduceret til 150 points, uanset antallet af points personen havde tidligere. Uanset hvilken metode der bliver valgt ovenfor vil det blive registreret som en administrativ forh&oslash;jelse i loggen. Der kan maksimalt tildeles forh&oslash;jede points i 45 dage."
-
-#: www/wot/3.php:17
-msgid "It is essential that CAcert Assurers understand and follow the rules below to ensure that applicants for assurance are suitably identified, which, in turn, maintains trust in the system."
-msgstr "Det er vigtigt at CAcert forsikringsagenterne forst&aring;r og f&oslash;lger nedenst&aring;ende regler, for at sikre at ans&oslash;gere bliver forsvarligt identificeret. Dette er sikkerheden for tilliden i systemet."
-
-#: www/wot/3.php:36
-msgid "It is imperative that you maintain the confidentiality and privacy of the applicant, and never disclose the information obtained without the applicant's consent."
-msgstr "Det er underforst&aring;et at du behandler oplysningerne om ans&oslash;geren fortroligt og ikke videregivere disse uden ans&oslash;gerens samtykke."
-
-#: includes/account.php:589 includes/account.php:700 includes/account.php:1048
-#: includes/account.php:1098 includes/account.php:1259
-#: includes/account.php:1314
-#, php-format
-msgid "It would seem '%s' has already been revoked. I'll skip this for now."
-msgstr "Det ser ud til '%s' allerede er blevet tilbagekaldt. Springer over denne for nu."
-
-#: www/index/0.php:17
-msgid "It's been a long time coming, but the wait was worthwhile, finally you are able to get security at the right price... Free!"
-msgstr "Det har v&aelig;ret l&aelig;nge under vejs, men ventetiden har v&aelig;ret det v&aelig;rd, endelig er du i stand til at f&aring; sikkerhed til den rigtige pris.... Gratis!"
-
-#: www/index/1.php:107
-msgid "It's possible to get notifications of up and coming events and even just general announcements, untick any notifications you don't wish to receive. For country, regional and radius notifications to work you must choose your location once you've verified your account and logged in."
-msgstr "Det er muligt at modtage meddelelser om kommende arrangementer eller generelle annonceringer. Frav&aelig;lg de typer meddelelser du ikk e&oslash;nsker at modtager. For at nationale, regions og omr&aring;de meddelelser kan fungere, skal du oplyse din lokation n&aring;r din konto er bekr&aelig;ftet og du er logget ind i systemet."
-
-#: includes/general_stuff.php:53
-msgid "Join"
-msgstr "Tilmeld"
-
-#: includes/general_stuff.php:52
-msgid "Join CAcert.org"
-msgstr "Tilmeld dig CAcert.org"
-
-#: www/account/17.php:21 www/account/4.php:21
-msgid "Key Strength:"
-msgstr "N&oslash;gle styrke:"
-
-#: www/help/3.php:4
-msgid "Key generation process"
-msgstr "N&oslash;gle oprettelses forl&oslash;b"
-
-#: www/account/17.php:131 www/account/4.php:131
-msgid "Keysize:"
-msgstr "N&oslash;glest&oslash;rrelse:"
-
-#: www/wot/9.php:47
-msgid "Language"
-msgstr "Standard"
-
-#: www/account/13.php:37 www/account/13.php:85 www/account/43.php:86
-#: www/index/1.php:32
-msgid "Last Name"
-msgstr "Efternavn"
-
-#: www/index/0.php:28
-msgid "Latest News"
-msgstr "Efternavn"
-
-#: www/wot/3.php:41
-msgid "Liability"
-msgstr "Ansvarlighed"
-
-#: www/index/0.php:54 www/index/0.php:64 www/index/0.php:74 www/index/0.php:84
-#: www/index/0.php:94 www/index/0.php:104 www/index/0.php:114
-msgid "Limitations"
-msgstr "Position."
-
-#: www/wot/1.php:23 www/wot/1.php:30 www/wot/1.php:43 www/wot/1.php:56
-#: www/wot/1.php:74 www/wot/1.php:87 www/wot/1.php:102 www/wot/7.php:26
-#: www/wot/7.php:35 www/wot/7.php:46 www/wot/7.php:58
-msgid "Listed"
-msgstr "Listet"
-
-#: www/help/4.php:11
-msgid "Locality Name (eg, city) [Sydney]:"
-msgstr "Omr&aring;denavn (f.eks. by) [Sydney]:"
-
-#: www/account/11.php:30 www/account/21.php:33 www/account/43.php:196
-#: www/account/43.php:231 www/wot/10.php:25 www/wot/10.php:58 www/wot/6.php:69
-msgid "Location"
-msgstr "Position."
-
-#: www/wot/7.php:123
-msgid "Location Name"
-msgstr "Position."
-
-#: www/index/4.php:23 www/index/4.php:34
-msgid "Login"
-msgstr "Login"
-
-#: includes/account_stuff.php:142
-msgid "Logout"
-msgstr "Log ud"
-
-#: www/index/5.php:18
-msgid "Lost Pass Phrase"
-msgstr "Glemt kodeord"
-
-#: www/index/6.php:18
-msgid "Lost Pass Phrase - Step 2"
-msgstr "Glemt kodeord - Skridt 2"
-
-#: www/account/13.php:100
-msgid "Lost Pass Phrase Questions"
-msgstr "Glemt kodeord sp&oslash;rgsm&aring;l"
-
-#: pages/index/0.php:24
-#, php-format
-msgid "Have you passed the CAcert %s Assurer Challenge %s yet?"
-msgstr ""
-
-#: includes/general_stuff.php:59 www/account/43.php:106 www/account/43.php:110
-#: www/account/43.php:114 www/account/43.php:118 www/account/43.php:122
-#: www/account/43.php:126 www/account/43.php:130 www/account/43.php:134
-#: www/account/43.php:138 www/account/43.php:142
-msgid "Lost Password"
-msgstr "Glemt kodeord"
-
-#: www/index.php:318
-msgid "Mail Probe"
-msgstr "Post censor"
-
-#: www/account/2.php:49
-msgid "Make Default"
-msgstr "G&oslash;r standard"
-
-#: www/wot/7.php:138
-msgid "Make my location here"
-msgstr "Position."
-
-#: www/index/51.php:21
-msgid "Many are just the users of the system who by just making use of the project contribute to the wider community by word-of-mouth."
-msgstr "Mange af disse er brugerne af systemet, som ved at de bruger dette projekt, bidrager til f&aelig;llesskabet ved omtale af projektet til andre."
-
-#: www/index/51.php:24
-msgid "Many people are currently dissatisfied with the commercial offerings. Many people wish only to connect or share with people they know, or simply secure their webmail from people potentially sniffing their traffic. Why subscribe to a service that is not structured to handle this, and furthermore charges a king's ransom for the privilege?"
-msgstr "Mange er i &oslash;jeblikket utilfredse med de kommercielle tilbud. Mange &oslash;nsker kun at communikere med personer de kender, eller &oslash;nske at sikre deres webmail imod at andre ser den. f.eks ved at sniffe deres netv&aelig;rkstrafik. Hvorfor abonnere p&aring; services som ikke er indrettet til at h&aring;ndtere dette og ydermere betale skyh&oslash;je priser for denne sikkerhed."
-
-#: www/index/7.php:17
-msgid "Many people to thank, if you've had a large input with the CAcert project with code, documentation, translations, or assurances and would like recognition let me know."
-msgstr "Der er mange personer at takke, hvis du har bidraget med en st&oslash;rre andel til CAcert projektet, med kode, dokumentation, overs&aelig;ttelse og forsikringer og &oslash;nsker at blive n&aelig;vnt - s&aring; lad mig det vide."
-
-#: www/account/32.php:25 www/account/33.php:35
-msgid "Master Account"
-msgstr "Hovedkonto"
-
-#: www/wot/1.php:120
-msgid "Max Points"
-msgstr "Max points"
-
-#: www/wot/9.php:56
-msgid "Message"
-msgstr "Besked"
-
-#: www/account/43.php:197 www/account/43.php:232 www/wot/10.php:26
-#: www/wot/10.php:59 www/wot/6.php:52
-msgid "Method"
-msgstr "Metode"
-
-#: www/help/2.php:58
-msgid "Microsoft Root Certificate Program"
-msgstr "Rod certifikat (PEM format)"
-
-#: www/help/3.php:71
-msgid "Microsoft Support Online"
-msgstr "CAcert.org support!"
-
-#: www/account/43.php:82
-msgid "Middle Name"
-msgstr "Mellemnavn(e)"
-
-#: www/account/13.php:31 www/account/13.php:79 www/index/1.php:26
-msgid "Middle Name(s)"
-msgstr "Mellemnavn(e)"
-
-#: www/help/2.php:26
-msgid "Most people would object if they found that all their postal letters are being opened, read and possibly recorded by the Government before being passed on to the intended recipient, resealed as if nothing had happened. And yet this is what happens every day with your emails (in the UK). There are some who have objected to this intrusion of privacy, but their voices are small and fall on deaf ears. However the most effective way to combat this intrusion is to seal the envelope shut in a miniature bank vault, i.e. encrypt your email. If all emails were encrypted, it would be very hard for Government, or other organisations/individual crackers, to monitor the general public. They would only realistically have enough resources to monitor those they had reason to suspect. Why? Because encryption can be broken, but it takes a lot of computing power and there wouldn't be enough to monitor the whole population of any given country."
-msgstr "Mange vil protestere hvis de opdager at deres breve bliver &aring;bnet, l&aelig;st og muligvist registreret af staten, inden de sendes til den oprindelige modtager som om intet var hendt. Det er hvad sker hver dag med din mail (i England). Der er nogen der har protesteret imod denne indblanden i privatlivets fred, men deres stemmer er sm&aring; og lyder for d&oslash;ve &oslash;ren. Den mest effektive vej til at bek&aelig;mpe denne indblanden er at forsegle konvulutten i en mini-bankboks - f.eks. ved at kryptere din post. Hvis alt post er krypteret vil det v&aelig;re meget sv&aelig;rt for regeringen, andre organisationer eller individuelle crackere at aflytte almindelige mennesker. De vil realistisk kun have nok ressourcer til at aflytte de personer der har grund til at mist&aelig;nke. Hvorfor s&aring; det? Fordi kryptering kan kn&aelig;kkes, men det tager meget komputerkraft og der er ikke v&aelig;re nok computerkraft til at overv&aring;ge hele befolkningen i alle lande."
-
-#: includes/general_stuff.php:56 www/account/0.php:15
-msgid "My Account"
-msgstr "Min konto"
-
-#: includes/account_stuff.php:146 www/account/36.php:18
-msgid "My Alert Settings"
-msgstr "Mine notifikations indstillinger"
-
-#: includes/account.php:24 includes/account.php:35 includes/account.php:53
-#: includes/account.php:76 includes/account.php:85 includes/account.php:119
-#: includes/account.php:151 includes/account.php:176 includes/account.php:253
-#: includes/account.php:280 includes/account.php:303 includes/account.php:362
-#: includes/account.php:372 includes/account.php:393 includes/account.php:402
-#: includes/account.php:447 includes/account.php:460 includes/account.php:490
-#: includes/account.php:503 includes/account.php:536 includes/account.php:569
-#: includes/account.php:632 includes/account.php:682 includes/account.php:813
-#: includes/account.php:826 includes/account.php:883 includes/account.php:903
-#: includes/account.php:990 includes/account.php:1016
-#: includes/account.php:1028 includes/account.php:1079
-#: includes/account.php:1163 includes/account.php:1176
-#: includes/account.php:1226 includes/account.php:1238
-#: includes/account.php:1293 includes/account.php:1361
-#: includes/account.php:1387 includes/account.php:1415
-#: includes/account.php:1443 includes/account.php:1490
-#: includes/account.php:1502 includes/account.php:1565
-#: includes/account.php:1668 includes/account.php:1675
-#: includes/account.php:1685 includes/account.php:1728
-#: includes/account.php:1754 includes/account.php:1773
-#: includes/account.php:1801 includes/general.php:296 includes/general.php:374
-#: www/account.php:41 www/error404.php:17 www/wot.php:22 www/wot.php:124
-#: www/wot.php:132 www/wot.php:145 www/wot.php:246 www/wot.php:265
-#: www/wot.php:277 www/wot.php:288 www/account/15.php:23 www/account/19.php:23
-#: www/account/19.php:42 www/account/19.php:50 www/account/23.php:23
-#: www/account/6.php:21 www/account/6.php:40 www/account/6.php:48
-msgid "My CAcert.org Account!"
-msgstr "Min CAcert.org konto!"
-
-#: includes/account_stuff.php:145 www/account/0.php:19 www/account/13.php:23
-#: www/index/1.php:19
-msgid "My Details"
-msgstr "Mine detajler"
-
-#: www/account/41.php:18
-msgid "My Language Settings"
-msgstr "Mine sprog indstillinger"
-
-#: includes/account_stuff.php:146 www/wot/8.php:19
-msgid "My Listing"
-msgstr "Position."
-
-#: includes/account_stuff.php:146
-msgid "My Location"
-msgstr "Position."
-
-#: www/account/41.php:21
-msgid "My prefered language"
-msgstr "Mit foretrukne sprog"
-
-#: www/account/2.php:41
-msgid "N/A"
-msgstr "I/T"
-
-#: www/account/16.php:35 www/wot/1.php:119 www/wot/6.php:43
-msgid "Name"
-msgstr "Navn"
-
-#: includes/account_stuff.php:154 includes/account_stuff.php:162
-#: includes/account_stuff.php:167 includes/account_stuff.php:171
-#: includes/account_stuff.php:186
-msgid "New"
-msgstr "Ny"
-
-#: www/account/33.php:23
-#, php-format
-msgid "New Admin for %s"
-msgstr "Ny administrator for %s"
-
-#: www/stats.php:71 www/stats.php:107
-msgid "New Assurers"
-msgstr "Email adresse"
-
-#: www/stats.php:72 www/stats.php:108
-msgid "New Certificates"
-msgstr "Klient certifikater"
-
-#: www/account/16.php:18 www/account/3.php:27
-msgid "New Client Certificate"
-msgstr "Nyt klient certifikat"
-
-#: www/account/28.php:22
-#, php-format
-msgid "New Domain for %s"
-msgstr "Nyt dom&aelig;ne for %s"
-
-#: includes/account_stuff.php:177 www/account/24.php:18
-msgid "New Organisation"
-msgstr "Ny organisation"
-
-#: www/account/14.php:25 www/index/6.php:43
-msgid "New Pass Phrase"
-msgstr "Nyt kodeord"
-
-#: includes/account.php:829 www/index.php:92
-msgid "New Pass Phrases specified don't match or were blank."
-msgstr "Det nye kodeord stemmer ikke overens, eller var tomt."
-
-#: www/account/44.php:26
-msgid "New Password"
-msgstr "Skift kodeord"
-
-#: www/stats.php:70 www/stats.php:106
-msgid "New Users"
-msgstr "Email adresse"
-
-#: www/account/16.php:40 www/account/24.php:45 www/account/3.php:70
-#: www/account/42.php:26 www/account/44.php:30 www/account/48.php:26
-#: www/index/1.php:117 www/index/5.php:53 www/index/6.php:54 www/wot/5.php:26
-msgid "Next"
-msgstr "N&aelig;ste"
-
-#: www/help/4.php:17
-msgid "Next step is that you submit the contents of server.csr to the CAcert website, it should look *EXACTLY* like the following example otherwise the server may reject your request because it appears to be invalid."
-msgstr "N&aelig;ste trin er at du sender indholdet af server.csr filen til CAcert websiden. Det skal se ud PR&AElig;CIST som eksemplet herunder, ellers kan serveren afvise din foresp&oslash;rgsel, fordi det ser ud til at v&aelig;re forkert."
-
-#: www/account/50.php:29
-msgid "No"
-msgstr "Nej"
-
-#: www/account/3.php:52
-msgid "No Name"
-msgstr "Intet navn"
-
-#: www/account/12.php:42 www/account/22.php:42 www/account/9.php:32
-msgid "No domains are currently listed."
-msgstr "Ingen dom&aelig;ner er pt. listet."
-
-#: pages/account/53.php:83
-msgid "move"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/1.php:90
-msgid "Lost Pass Phrase Questions - Please enter five questions and your responses to be used for security verification."
-msgstr ""
-
-#: www/account/15.php:24 www/account/19.php:24 www/account/23.php:24
-#: www/account/6.php:22
-msgid "No such certificate attached to your account."
-msgstr "Intet s&aring;danne certifikat tilknyttet din konto."
-
-#: includes/account.php:1731
-msgid "No such user found."
-msgstr "Brugeren blev ikke fundet."
-
-#: www/account/43.php:51
-#, php-format
-msgid "No users found matching %s"
-msgstr "Ingen brugere svarer til %s"
-
-#: www/index/0.php:114
-msgid "None, the sky is the limit for CAcert."
-msgstr "Ingen - der er h&oslash;jt til himlen i CAcert."
-
-#: www/index/0.php:115
-msgid "None; $10 USD per year membership fee."
-msgstr "Ingen; $10 USD &aring;rligt for medlemsskab."
-
-#: includes/general_stuff.php:57
-msgid "Normal Login"
-msgstr "Normal login"
-
-#: www/account/12.php:56 www/account/18.php:56 www/account/22.php:56
-#: www/account/5.php:60
-msgid "Not Revoked"
-msgstr "Tilbagekaldt"
-
-#: includes/account.php:25
-#, php-format
-msgid "Not a valid email address. Can't continue."
-msgstr "CommonName feltet var efterladt tomt. Kan ikke forts&aelig;tte."
-
-#: www/help/2.php:10 www/help/2.php:44
-msgid "Notes for the strangely curious"
-msgstr "Noter for den specielt nysgerrige"
-
-#: www/account/39.php:45 www/index/10.php:45
-msgid "Notification of changes"
-msgstr "Besked ved &aelig;ndringer"
-
-#: www/help/3.php:12
-msgid "Now 'Create a new certificate'."
-msgstr "Nyt klient certifikat"
-
-#: includes/account.php:600 includes/account.php:711 includes/account.php:1109
-#: includes/account.php:1325
-msgid "Now deleting the following pending requests:"
-msgstr "Sletter nu f&oslash;lgende ventende foresp&oslash;rgseler:"
-
-#: includes/account.php:506 includes/account.php:635 includes/account.php:1032
-#: includes/account.php:1241
-msgid "Now renewing the following certificates:"
-msgstr "Fornyer nu f&oslash;lgende certifikater:"
-
-#: includes/account.php:572 includes/account.php:685 includes/account.php:1082
-#: includes/account.php:1296
-msgid "Now revoking the following certificates:"
-msgstr "Tilbagekalder nu f&oslash;lgende certifikater:"
-
-#: www/wot/6.php:81
-msgid "Number of days"
-msgstr "Antal dage"
-
-#: pages/gpg/2.php:23
-msgid "Key ID"
-msgstr ""
-
-#: www/help/2.php:30
-msgid "Of the biggest reasons why most people haven't started doing this, apart from being slightly technical, the reason is financial. You need your own certificate to digitally sign your emails. And the Certificate Authorities charge money to provide you with your own certificate. Need I say more. Dosh = no thanks I'd rather walk home. But organisations are emerging to provide the common fool in the street with a free alternative. However, given the obvious lack of funding and the emphasis on money to get enrolled, these organisations do not yet have the money to get themselves established as trusted Certificate Authorities. Thus it is currently down to trust. The decision of the individual to trust an unknown Certificate Authority. However once you have put your trust in a Certificate Authority you can implicitly trust the digital signatures generated using their certificates. In other words, if you trust (and accept the certificate of) the Certificate Authority that I use, you can automatically trust my digital signature. Trust me!"
-msgstr "En af de st&oslash;rste &aring;rsager til at folk endnu ikke er started med at bruge dette, bortset fra at det er lidt teknisk, er af financiel karakter. Du beh&oslash;ver dit eget certifikat for digitalt at underskrive dine emails. Certifikat myndigheden kr&aelig;ver penge for at give dig et s&aring;dant. Beh&oslash;ver jeg at sige mere...? Der er dog ved at v&aelig;re organisationer der tilbyder gratis certifikater. Men den &aring;benlyse mangel p&aring; financiering af projekteterne og behovet for penge til at disse organisationer kan etablere sikre certifikats myndigheder ikke er d&aelig;kket. Det hele afh&aelig;nge at tilliden, og at og en beslutning hos alle brugere om at stole p&aring; en ukendt certifikat myndighed. N&aring;r man f&oslash;rst har valgt at stole p&aring; en certifikat myndighed kan du herefter stole p&aring; de certifikater som denne myndighed udsteder. Med andre ord: Hvis du stoler p&aring;, og accpterer de certifikater som den certifikats myndighed jeg bruger udsteder, s&aring; kan du ogs&aring; stole p&aring; min digitale signatur. Tro mig!"
-
-#: www/account/14.php:21
-msgid "Old Pass Phrase"
-msgstr "Gammelt kodeord"
-
-#: www/account/10.php:16 www/account/20.php:16 www/account/3.php:16
-msgid "Once you decide to subscribe for an SSL Server Certificate you will need to complete this agreement. Please read it carefully. Your Certificate Request can only be processed with your acceptance and understanding of this agreement."
-msgstr "N&aring;r du har besluttet dig til at bestille et SSL server certifikat skal du udfylde denne aftale. L&aelig;s den grundigt igennem. Din certifikats ans&oslash;gning (CSR) kan kun behandles hvis du accepterer og forst&aring;r denne aftale."
-
-#: www/account/0.php:26
-msgid "Once you have verified your company you will see these menu options. They allow you to issue as many certificates as you like without proving individual email accounts as you like, further more you are able to get your company details on the certificate."
-msgstr "N&aring;r du har bekr&aelig;ftiget dit firma, vil du se disse muligheder i menuen. Der kan du udstede s&aring; mange certifikater du &oslash;nsker uden at bekr&aelig;fte de enkelte email addresser p&aring; dom&aelig;net. Yderligere er det muligt at f&aring; dine firmadetaljer indeholdt i certifikatet."
-
-#: www/help/4.php:28
-msgid "Once you've submitted it the system will process your request and send an email back to you containing your server certificate."
-msgstr "N&aring;r du har indsendt det, vil systemet behandle din foresp&oslash;rgsel og sende en email retur indeholdende dit servercertifikat."
-
-#: www/help/2.php:45
-msgid "One assumes that if a site has an SSL certificate (that's what enables secure communication, for exchanging personal details, credit card numbers, etc. and gives the 'lock' icon in the browser) that they have obtained that certificate from a reliable source (a Certificate Authority), which has the appropriate stringent credentials for issuing something so vital to the security of the Internet, and the security of your communications. You have probably never even asked yourself the question of who decided to trust these Certificate Authorities, because your browser comes with their (root) certificates pre-installed, so any web site that you come across that has an SSL certificate signed by one of them, is automatically accepted (by your browser) as trustworthy."
-msgstr "Man antager normalt at hvis et website har et SSL certifikat (det er det som muligg&oslash;r sikker kommunikation til udveksling af personlige data og kreditkort informationer mv. og vises som et &quot;h&aelig;ngel&aring;s&quot; symbol i browseren), at sitet har f&aring;et certifikatet fra en p&aring;lidelig kilde (en certifikat myndighed), som har en passende stringent legitimering s&aring; de kan udstede noget s&aring; vigtigt for sikkerheden p&aring; Internettet og din kommunikation. Du har m&aring;ske aldrig spurgt dig selv, hvem der har besluttet at stole p&aring; disse certifikats myndigheder, fordi din browser allerede har deres rod-n&oslash;gler installeret. De sikrede websider du hidtil har bes&oslash;gt har bliver automatisk accepteret af din browser fordi der allerede ved installationen af denne blev medleveret en r&aelig;kke rod-n&oslash;gler fra en lang r&aelig;kke certifikats myndigheder.&#13;"
-
-#: www/wot/6.php:74
-msgid "Only fill this in if you assured the person on a different day"
-msgstr "Udfyld kun dette felt hvis du forsikrede personen tidligere end i dag."
-
-#: www/account/43.php:39 www/account/49.php:39
-msgid "Only the first 100 rows are displayed."
-msgstr "kun de f&oslash;rste 100 linier vises."
-
-#: www/wot/6.php:61
-msgid "Only tick the next box if the Assurance was face to face."
-msgstr "Marker kun denne box hvis forsikringen skete ved at du fysisk m&oslash;dtes med ans&oslash;geren."
-
-#: www/help/3.php:8
-msgid "Open Directory Security folder"
-msgstr "&Aring;bent katalog sikkerheds folder"
-
-#: includes/account_stuff.php:176
-msgid "Org Admin"
-msgstr "Org. administrator"
-
-#: includes/account_stuff.php:166
-msgid "Org Client Certs"
-msgstr "Org. klient certifikater"
-
-#: www/account/0.php:25
-msgid "Org Client and Server Certificates"
-msgstr "Server certifikater"
-
-#: includes/account_stuff.php:170
-msgid "Org Server Certs"
-msgstr "Org. server certifikater"
-
-#: www/account/11.php:29 www/account/21.php:32
-msgid "Org. Unit"
-msgstr "Org. enhed"
-
-#: www/account/11.php:28 www/account/21.php:31 www/account/25.php:20
-#: www/account/35.php:20
-msgid "Organisation"
-msgstr "Organisation"
-
-#: www/account/24.php:21 www/account/27.php:24
-msgid "Organisation Name"
-msgstr "Organisations navn"
-
-#: includes/account.php:1379 includes/account.php:1406
-msgid "Organisation Name and Contact Email are required fields."
-msgstr "Organisation navn og Kontakt email felterne skal udfyldes."
-
-#: www/account/25.php:17 www/account/35.php:17
-msgid "Organisations"
-msgstr "Organisationer"
-
-#: www/help/4.php:12
-msgid "Organization Name (eg, company) [XYZ Corp]:"
-msgstr "Organisations navn (f.eks. firma navn) [XYZ Corp]:"
-
-#: www/help/4.php:13
-msgid "Organizational Unit Name (eg, section) [Server Administration]:."
-msgstr "Organisations enhedsnavn (f.eks. afdeling) [Server administration]"
-
-#: www/account/40.php:36 www/index/11.php:36
-msgid "Other Mailing Lists"
-msgstr "Andre maillister"
-
-#: www/index/16.php:16 www/index/3.php:16
-msgid "PKI Key"
-msgstr "PKI n&oslash;gle"
-
-#: www/account/10.php:28 www/account/16.php:40 www/account/20.php:25
-#: www/account/3.php:52
-msgid "Sign by class 1 root certificate"
-msgstr "Underskrevet af et klasse 1 rod-certifikat"
-
-#: pages/account/13.php:41 pages/account/13.php:51 pages/account/13.php:89
-#: pages/account/13.php:99 pages/index/1.php:33 pages/index/1.php:43
-msgid "optional"
-msgstr "valgfri"
-
-#: www/wot/6.php:28
-msgid "PLEASE NOTE: You have already assured this person before! If this is unintentional please DO NOT CONTINUE with this assurance."
-msgstr "OBS: Du har allerede forsikret denne person tidligere! Hvis denne gentagelse er en FEJL!, s&aring; LAD V&AElig;RE MED AT FORTS&AElig;TTE med denne forsikring."
-
-#: www/index/1.php:73 www/index/4.php:30
-msgid "Pass Phrase"
-msgstr "Kodeord"
-
-#: www/account/14.php:29 www/index/1.php:77
-msgid "Pass Phrase Again"
-msgstr "Kodeord igen"
-
-#: www/index.php:254
-msgid "Pass Phrases don't match"
-msgstr "Kodeordene passer ikke sammen"
-
-#: www/index.php:249
-msgid "Pass Phrases were blank"
-msgstr "Kodeordene var tomme"
-
-#: www/account/10.php:26 www/account/20.php:24 www/account/45.php:15
-msgid "Paste your CSR below..."
-msgstr "Inds&aelig;t dit CSR nedenunder..."
-
-#: www/account/12.php:52 www/account/12.php:59 www/account/18.php:52
-#: www/account/18.php:63 www/account/22.php:52 www/account/22.php:61
-#: www/account/5.php:56 www/account/5.php:63
-msgid "Pending"
-msgstr "Ventende"
-
-#: www/account/19.php:99 www/account/6.php:97
-msgid "Personal Certificate Installed."
-msgstr "Personligt certifikat installeret."
-
-#: www/account/39.php:24 www/index/10.php:24
-msgid "Personal information"
-msgstr "Personlig information"
-
-#: pages/wot/11.php:48
-msgid "for more information about Organizational Support."
-msgstr ""
-
-#: pages/wot/13.php:73
-msgid "(hit enter to submit)"
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:1326
-msgid "location of the assurance"
-msgstr "sted for forsikringen"
-
-#: www/capnew.php:732 www/coapnew.php:753
-msgid "generated"
-msgstr ""
-
-#: pages/wot/12.php:32 pages/wot/13.php:72
-msgid "Location:"
-msgstr ""
-
-#: www/account/3.php:65
-msgid "Please Note: By ticking this box you will automatically have your name included in any certificates."
-msgstr "OBS: Ved at v&aelig;lge denne boks vil du automatisk f&aring; dit navn inkluderet i certifikatet, uanset hvad du v&aelig;lger ang. dette ovenover."
-
-#: www/account/2.php:56 www/account/9.php:56
-msgid "Please Note: You can not set an unverified account as a default account, and you can not remove a default account. To remove the default account you must set another verified account as the default."
-msgstr "Bem&aelig;rk venligst: Du kan ikke s&aelig;tte en ubekr&aelig;ftet konto som en standard konto, og du kan ikke fjerne en standard konto. For at fjerne standard kontoen er du n&oslash;d til at s&aelig;tte en anden bekr&aelig;ftet konto som standard."
-
-#: www/account/7.php:32
-msgid "Please Note: You only need to enter the main part of your domain, eg. mydomain.com rather then www.mydomain.com. Once you have verified your domain you are able to enter any sub-domain, such as www.mydomain.com or www.this.is.mydomain.com as the system checks from right to left, rather then specific hostnames when you upload a CSR to the system."
-msgstr "Bem&aelig;rk: Du skal kun indtaste hoveddelen af dit domaine f.eks. example.com istedet for www.example.com. N&aring;r du har bekr&aelig;ftiget dom&aelig;net er det muligt at ethvert underdom&aelig;ne f.eks. www.example.com eller www.this.is.example.com da systemet verificerer fra venstre til h&oslash;jre i dom&aelig;nenavnet, istedet for at hele det konkrete hostnavn, n&aring;r du uploader en CSR (Certifikat Signing Request = Certifikats Underskrivelses foresp&oslash;rgsel) til systemet.&#13;"
-
-#: www/wot.php:233
-#, php-format
-msgid "Please Note: this is a temporary increase for %s days only. After that time their points will be reduced to 150 points."
-msgstr "OBS: Dette er en midlertidig forh&oslash;jelse i %s dage. Herefter vil dine points blive reduceret til 150 points."
-
-#: www/wot.php:220
-#, php-format
-msgid "Please Note: this is a temporary increase for %s days only. After that time your points will be reduced to 150 points."
-msgstr "OBS: Dette er en midlertidig forh&oslash;jelse i %s dage. Herefte vil dine points blive reduceret til 150 points."
-
-#: www/account/8.php:19
-msgid "Please choose an authority email address"
-msgstr "V&aelig;lg venligst en autorit&aelig;r email adresse"
-
-#: www/account/11.php:16 www/account/21.php:19
-msgid "Please make sure the following details are correct before proceeding any further."
-msgstr "V&aelig;re venligst sikker p&aring; at f&oslash;lgende oplysninger er korrekte f&oslash;r du g&aring;r videre."
-
-#: www/index/0.php:120
-msgid "Please note a general limitation is that, unlike long-time players like Verisign, CAcert's root certificate is not included by default in mainstream browsers, email clients, etc. This means people to whom you send encrypted email, or users who visit your SSL-enabled web server, will first have to import CAcert's root certificate, or they will have to agree to pop-up security warnings (which may look a little scary to non-techy users)."
-msgstr "Bem&aelig;rk venligst en generel begr&aelig;nsning er at, modsat gamle spillere som Verisign, er CAcerts rodcertifikat ikke som standard medtaget i mainstream browsere, e-post-klienter o.l. Dette betyder at folk du har sendt krypteret e-post, eller brugere som bes&oslash;ger din SSL-aktiverede webserver, skal f&oslash;rst importere CAcers rodcertifikat, eller de m&aring; godkende pop op-sikkerhedsadvarsler (som kan virke lidt afskr&aelig;kkende for ikke ikke-tekniske brugere)."
-
-#: www/account/14.php:33 www/index/1.php:81 www/index/6.php:51
-msgid "Please note, in the interests of good security, the pass phrase must be made up of an upper case letter, lower case letter, number and symbol."
-msgstr "God passwordsikkerhed fordrer at kodeordet/passwordet indeholder: store bogstaver (ABCDEFG...), sm&aring; bogstaver (abcde...), tal (01234...) og specialtegn (!@&pound;$%&amp;...)."
-
-#: www/wot/8.php:40
-msgid "Please note: All html will be stripped from the contact information box, a link to an email form will automatically be inserted to ensure your privacy."
-msgstr "Bem&aelig;rk venligst: Al html vil blive str&oslash;get fra kontaktinformationsboksen, og en e-post-formular vil automatisk blive indsat for at sikre dit privatliv."
-
-#: www/account/43.php:195 www/account/43.php:230 www/wot/10.php:24
-#: www/wot/10.php:57 www/wot/6.php:108
-msgid "Points"
-msgstr "Points"
-
-#: www/stats.php:59
-msgid "Points Issued"
-msgstr "Besked ved &aelig;ndringer"
-
-#: www/account/40.php:54 www/index/11.php:54
-msgid "Postal Address:"
-msgstr "Post adresse:"
-
-#: www/help/3.php:14
-msgid "Prepare the request"
-msgstr "Opret certifikat foresp&oslash;rgsel"
-
-#: pages/index/8.php:5
-msgid "Secretary"
-msgstr ""
-
-#: www/wot/3.php:35
-msgid "Privacy"
-msgstr "Privatoplysnings politik"
-
-#: includes/account_stuff.php:210 includes/general_stuff.php:109
-#: www/account/39.php:15 www/index/10.php:15
-msgid "Privacy Policy"
-msgstr "Privatoplysnings politik"
-
-#: www/account/8.php:29
-msgid "Probe"
-msgstr "Unders&oslash;ge"
-
-#: www/wot/3.php:27
-msgid "Processing"
-msgstr "Behandler"
-
-#: www/help/8.php:1
-msgid "Question: I'm a software developer for linux and I want to use CAcert/openssl to distribute my packages with detached signatures, is this possible and why would I do this over PGP/GPG detached signatures?"
-msgstr "Sp&oslash;rgsm&aring;l: Jeg udvikler programmel til linux og &oslash;nsker at bruge CAcert/openssl til at distribuere mine pakker med separate signaturer, er dette muligt og hvorfor skulle jeg g&oslash;re dette fremfor at bruge separate PGP/GPG-signaturer?"
-
-#: www/help/2.php:11 www/help/2.php:54
-msgid "References"
-msgstr "Referencer"
-
-#: www/account/36.php:24 www/index/1.php:113
-msgid "Regional Announcements"
-msgstr "Regionale meddelelser"
-
-#: includes/account.php:623 includes/account.php:732 includes/account.php:1131
-#: includes/account.php:1349
-#, php-format
-msgid "Removed a pending request for '%s'"
-msgstr "Fjernede en ventende foresp&oslash;rgsel for '%s'"
-
-#: www/account/12.php:71 www/account/18.php:77 www/account/22.php:73
-#: www/account/5.php:77
-msgid "Renew"
-msgstr "Forny"
-
-#: www/account/12.php:21 www/account/18.php:21 www/account/22.php:21
-#: www/account/5.php:21
-msgid "Renew/Revoke/Delete"
-msgstr "Forny/Tilbagekald/Slet"
-
-#: includes/account.php:548 includes/account.php:1270
-msgid "Renewing"
-msgstr "Fornyer"
-
-#: www/index/6.php:47
-msgid "Repeat"
-msgstr "Gentag"
-
-#: www/help/3.php:52
-msgid "Return to the 'Internet Information Services' screen in 'Administrative Tools' under 'Control Panel'. Right click on 'Default Web Site' and select 'Properties'."
-msgstr "G&aring; tilbage til sk&aelig;rmbilledet 'Internet Information Services' i 'Administrative Tools' under 'Control Panel'. H&oslash;jreklik p&aring; 'Default Web Site' and v&aelig;lg 'Properties'."
-
-#: www/account/12.php:72 www/account/18.php:78 www/account/22.php:74
-#: www/account/5.php:78
-msgid "Revoke/Delete"
-msgstr "Tilbagekald/Slet"
-
-#: www/account/12.php:24 www/account/12.php:54 www/account/18.php:24
-#: www/account/18.php:54 www/account/22.php:24 www/account/22.php:54
-#: www/account/5.php:24 www/account/5.php:58
-msgid "Revoked"
-msgstr "Tilbagekaldt"
-
-#: www/index/51.php:31
-msgid "Right now it's happening all around you - there are secured websites and email protocols being protected and trusted by people, signed by CAcert."
-msgstr "Det sker lige nu! Alle vegne kan du finde krypterede websites og emailprotokoller, bekr&aelig;ftet af andre, signeret af CAcert."
-
-#: includes/general_stuff.php:67
-msgid "Root Certificate"
-msgstr "Rod certifikat"
-
-#: www/index/16.php:18 www/index/3.php:18
-msgid "Root Certificate (DER Format)"
-msgstr "Rod certifikat (DER format)"
-
-#: www/index/16.php:17 www/index/3.php:17
-msgid "Root Certificate (PEM Format)"
-msgstr "Rod certifikat (PEM format)"
-
-#: includes/account_stuff.php:182
-msgid "Rules"
-msgstr "Regler"
-
-#: www/index/7.php:20
-msgid "Put a lot of effort convincing people in Germany to signup and be assured, he started work on a new RFC compliant CPS, spent countless hours helping with tech support, and so much more"
-msgstr ""
-
-#: www/index/0.php:63
-msgid "Same as above plus you can include your full name in the certificates."
-msgstr "Samme som ovenfor og yderligere kan du inkludere dit fulde navn i certifikaterne."
-
-#: www/index/0.php:94
-msgid "Same as above, except certificates expire in 24 months."
-msgstr "Samme som ovenfor, men certifikater udl&oslash;ber efter 24 m&aring;neder."
-
-#: www/index/0.php:95
-msgid "Same as above, plus get 50 assurance points by meeting with assurer(s) from the CAcert Web of Trust, who verify your identity using your government issued photo identity documents."
-msgstr "Som i ovenst&aring;ende, samt 50 bekr&aelig;ftelsespoints for at m&oslash;des med en Bekr&aelig;fter fra CAcerts Bekr&aelig;fternetv&aelig;rk, som kan bekr&aelig;fte din identitet vhja. identitetspapirer med foto (pas, k&oslash;rekort, id-kort)."
-
-#: www/index/0.php:65
-msgid "Same as above, plus you must get a minimum of 50 assurance points by meeting with one or more assurers from the CAcert Web of Trust, who verify your identity using your government issued photo identity documents."
-msgstr "Som i ovenst&aring;ende, samt minimum 50 bekr&aelig;ftelsespoints for at m&oslash;des med en eller flere Bekr&aelig;fter(e) fra CAcerts Bekr&aelig;fternetv&aelig;rk, som kan bekr&aelig;fte din identitet vhja. identitetspapirer med foto (pas, k&oslash;rekort, id-kort)."
-
-#: www/index/0.php:93
-msgid "Same as above."
-msgstr "Samme som ovenst&aring;ende."
-
-#: www/help/3.php:46
-msgid "Saving the certificate"
-msgstr "Installere dit certifikat"
-
-#: www/help/3.php:6 www/help/3.php:7 www/help/3.php:10 www/help/3.php:13
-#: www/help/3.php:16 www/help/3.php:19 www/help/3.php:29 www/help/3.php:32
-#: www/help/3.php:35 www/help/3.php:38 www/help/3.php:50 www/help/3.php:53
-#: www/help/3.php:56 www/help/3.php:59 www/help/3.php:62 www/help/3.php:65
-#: www/help/3.php:68
-msgid "Screenshot of IIS 5.0"
-msgstr "Sk&aelig;rmbillede af IIS 5.0"
-
-#: www/wot/7.php:127
-msgid "Search"
-msgstr "S&oslash;g"
-
-#: www/wot/7.php:120
-msgid "Search this region"
-msgstr "S&oslash;g i denne region"
-
-#: www/account/43.php:163
-msgid "Secondary Emails"
-msgstr "Kontakt email"
-
-#: pages/wot/13.php:40
-msgid "Your location has been updated"
-msgstr ""
-
-#: www/account.php:49 www/index.php:475
-msgid "Your message has been sent to the general support list."
-msgstr ""
-
-#: www/account.php:35 www/index.php:464
-msgid "Your message has been sent."
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:2480
-msgid "Your vote has been accepted."
-msgstr ""
-
-#: www/cap.php:43 www/ttp.php:48 pages/help/3.php:62
-msgid "and"
-msgstr ""
-
-#: www/ttp.php:107
-msgid "as applicable"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/13.php:56 pages/account/13.php:104 pages/index/1.php:48
-#: pages/index/5.php:26
-msgid "dd/mm/yyyy"
-msgstr ""
-
-#: pages/wot/13.php:65
-msgid "eg Sydney, New South Wales, Australia"
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:98
-msgid "has changed the default email on your account."
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:1076
-msgid "has changed the password on your account."
-msgstr ""
-
-#: www/gpg.php:127
-msgid "Please upload only one key at a time."
-msgstr ""
-
-#: pages/help/3.php:63
-msgid "lines. Do not copy any extra line feeds or carriage returns at the beginning or end of the certificate. Save the certificate into a text editor like Notepad. Save the certificate with an extension of .cer and a meaningful name like certificate.cer"
-msgstr ""
-
-#: www/help/3.php:18
-msgid "Select 'Bit length'. We advise a key length of 1024 bits."
-msgstr "V&aelig;lg bitl&aelig;ngde. Vi anbefaler en n&oslash;glel&aelig;ngde p&aring; 1024 bits."
-
-#: www/help/3.php:11
-msgid "Select 'Create a new certificate'"
-msgstr "Nyt klient certifikat"
-
-#: www/help/3.php:55
-msgid "Select 'Server Certificate' at the bottom of the tab in the 'Secure communications' section."
-msgstr "V&aelig;lg &quot;Server Certificate&quot; i bunden af fanebladet &quot;Secure communications section&quot;"
-
-#: www/account/43.php:28 www/account/49.php:28
-msgid "Select Specific Account Details"
-msgstr "Kontakt email"
-
-#: www/help/3.php:37
-msgid "Select an easy to locate folder. You'll have to open this file up with Notepad. The CSR must be copied and pasted into our online form. Once the CSR has been submitted, you won't need this CSR any more as IIS won't reuse old CSR to generate new certificates."
-msgstr "V&aelig;lg en mappe der er let at finde. Du kan &aring;bne denne fil med Notepad. CSR'en skal kopieres og s&aelig;ttes ind i vores online formular. N&aring;r CSR'en er indsendt, har du ikke l&aelig;ngere brug for CSR'en da IIS ikke vil genbruge en gammel CSR til at danne nye certifikater."
-
-#: www/help/3.php:61
-msgid "Select the .cer file and click 'Next'."
-msgstr "V&aelig;lg .cer filen og tryk p&aring; &quot;N&aelig;ste&quot;."
-
-#: www/help/3.php:54
-msgid "Select the Directory Security tab"
-msgstr "V&aelig;lg &quot;Directory Security&quot; fanebladet"
-
-#: www/account/40.php:30 www/account/40.php:48 www/index/11.php:30
-#: www/index/11.php:48 www/wot/9.php:60
-msgid "Send"
-msgstr "Send"
-
-#: www/account/40.php:40 www/index/11.php:40
-msgid "Sensitive Information"
-msgstr "f&oslash;lsom information"
-
-#: includes/account_stuff.php:161
-msgid "Server Certificates"
-msgstr "Server certifikater"
-
-#: www/index/0.php:80
-msgid "Server certificates (un-assured)"
-msgstr "Server certifikater"
-
-#: www/wot.php:247
-msgid "Shortly you and the person you were assuring will receive an email confirmation. There is no action on your behalf required to complete this."
-msgstr "Om kort tid vil b&aring;de du og den person du har bekr&aelig;ftet, modtage en emailbekr&aelig;ftelse. Du skal ikke foretage dig yderligere."
-
-#: www/account/40.php:51 www/index/11.php:51
-msgid "Snail Mail"
-msgstr "Almindelig post"
-
-#: www/help/2.php:50
-msgid "So if you don't pass the audit, you don't get to be a Certificate Authority. And to pass the audit, well, you've got to show that you can do a good job issuing certificates. That they're secure, you only give them to the right people, etc. So what happens when you make a mistake and you erroneously issue a certificate that risks the entire Internet browsing population, like Verisign did? Well, er, nothing actually. They already paid for their audit, and damn it, they're so big now, we couldn't possibly revoke their Certificate Authority status. (There's too much money at stake!)"
-msgstr ""
-
-#: www/index/51.php:33
-msgid "So what can I do to help the cause?"
-msgstr "Hvad kan jeg selv g&oslash;re?"
-
-#: www/help/2.php:52
-msgid "So, dammit, what's the point of all this then?"
-msgstr "Hvad er pointed med alt dette s&aring;?"
-
-#: www/account/39.php:39 www/index/10.php:39
-msgid "Some of our advertisers use a third-party ad server to display ads. These ads may contain cookies. The ad server receives these cookies, and we don't have access to them."
-msgstr "Nogle af vores annonc&oslash;re bruger en tredjeparts reklame server til at vise reklamer. Disse reklamer kan indholde cookies. Reklame serveren modtager disse cookies, og vi har ikke adgang til dem."
-
-#: www/wot/9.php:19 www/wot/9.php:29
-msgid "Sorry, I was unable to locate that user."
-msgstr "Desv&aelig;rre, jeg kunne ikke finde denne bruger."
-
-#: www/wot/6.php:85
-msgid "Sponsoring Member"
-msgstr "sponsor medlem"
-
-#: www/help/4.php:10
-msgid "State or Province Name (full name) [NSW]:"
-msgstr "Stats eller provins navn (fuldt navn) [NSW]:"
-
-#: www/account/11.php:31 www/account/21.php:34 www/account/24.php:33
-#: www/account/27.php:36
-msgid "State/Province"
-msgstr "Stat/Provins"
-
-#: includes/general_stuff.php:66 www/stats.php:5 www/stats.php:9
-msgid "Statistics"
-msgstr "Status"
-
-#: www/account/12.php:22 www/account/18.php:22 www/account/2.php:22
-#: www/account/22.php:22 www/account/5.php:22 www/account/9.php:22
-msgid "Status"
-msgstr "Status"
-
-#: www/account/40.php:28 www/account/40.php:46 www/index/11.php:28
-#: www/index/11.php:46 www/wot/9.php:52
-msgid "Subject"
-msgstr "Emne"
-
-#: www/gpg.php:22 www/account/10.php:29 www/account/11.php:36
-#: www/account/20.php:27 www/account/21.php:38 www/account/45.php:18
-msgid "Submit"
-msgstr "Send"
-
-#: www/account/13.php:41 www/account/13.php:89 www/account/43.php:90
-#: www/index/1.php:36
-msgid "Suffix"
-msgstr "Suffix"
-
-#: includes/account_stuff.php:190
-msgid "System Admin"
-msgstr "System administratoren"
-
-#: www/help/6.php:7
-msgid "System will send you an email with a link in it, you just open the link in a webbrowser."
-msgstr "Systemet sender en email med et link i. &Aring;ben linket i en webbrowser."
-
-#: includes/general.php:24 www/wot/6.php:99
-msgid "Temporary Increase"
-msgstr "Midlertidig for&oslash;gelse"
-
-#: scripts/removedead.php:62
-msgid "Temporary points increase has expired."
-msgstr "Den midlertidige pointfor&oslash;gelse er udl&oslash;bet."
-
-#: www/help/2.php:55
-msgid "Ten Risks of PKI: What You're not Being Told about Public Key Infrastructure"
-msgstr "Ti farer ved PKI: Hvad du ikke vidste om Public Key Infrastructure (PKI)"
-
-#: www/account/38.php:23 www/index/13.php:23
-msgid "Thank you very much for your support, your donations help CAcert to continue to operate."
-msgstr "Tusinde tak for din opbakning, dine donationer forbedrer CAcert's muligheder for at eksistere i fremtiden."
-
-#: www/index.php:314
-msgid "Thanks for signing up with CAcert.org, below is the link you need to open to verify your account. Once your account is verified you will be able to start issuing certificates till your hearts' content!"
-msgstr "Tak fordi du tilmeldte dig CAcert.org, nedenunder er det link du skal &aring;bne for at bekr&aelig;fte din konto. N&aring;r din konto er blevet bekr&aelig;ftet vil du v&aelig;re i stand til at starte med at udstede certifikater til dit hjerte brister."
-
-#: www/help/2.php:47
-msgid "That situation has changed, and Internet Explorer, being the most obvious example, now insists that any Certificate Authorities are 'audited' by an 'independent' organisation, the American Institute for Certified Public Accountant's (AICPA). So now, if you have the money needed (from US$75000 up to US$250000 and beyond) you can get these accountants, who clearly know a lot about money, to approve you as having the required technical infrastructure and business processes to be a Certificate Authority. And they get a nice wad of money for the pleasure. And the Certificate Authorities, having a kind of monopoly as a result, charge a lot for certificates and also get a nice wad of money. And everyone's happy."
-msgstr ""
-
-#: www/account/17.php:89 www/account/4.php:89
-msgid "The 1024-bit key generation failed. Would you like to try 512 instead?"
-msgstr "1024-bit n&oslash;gle generation mislykkedes. Vil du pr&oslash;ve med 512 i stedet?"
-
-#: www/help/3.php:31
-msgid "The Common Name is the fully qualified host and Domain Name or website address that you will be securing. Both 'www.CAcert.org' and 'secure.CAcert.com' are valid Common Names. IP addresses are usually not used."
-msgstr ""
-
-#: www/verify.php:46
-msgid "The ID or Hash has already been verified, or something weird happened."
-msgstr "ID'et eller hash'et er allerede blevet bekr&aelig;ftet, eller noget m&aelig;rkeligt er sket."
-
-#: www/verify.php:90
-msgid "The ID or Hash has already been verified, the domain no longer exists in the system, or something weird happened."
-msgstr "ID'et eller hash'et er allerede blevet bekr&aelig;ftet, dom&aelig;net eksistere ikke l&aelig;ngere i systemet, eller noget m&aelig;rkeligt er sket."
-
-#: www/help/3.php:28
-msgid "The Organisational Unit field is the 'free' field. It is often the department or Server name for reference."
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:838
-msgid "The Pass Phrase you submitted was too short."
-msgstr "Kodeordet du sendte var for kort."
-
-#: www/index.php:94
-msgid "The Pass Phrase you submitted was too short. It must be at least 6 characters."
-msgstr "Kodeordet du sendte var for kort."
-
-#: www/help/2.php:59
-msgid "The Regulation of Investigational Powers Act (RIPA)&lt;/a&gt; ('Snooping Bill' official gov site, UK)"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/13.php:28
-msgid "You receive this automatic mail since you yourself or"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/13.php:36
-msgid "account, and you should promptly change your password and your"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/13.php:30
-msgid "for a forgotten password."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/13.php:37
-msgid "secret questions and answers."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/13.php:29
-msgid "someone else looked up your secret questions and answers"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/13.php:35
-msgid "there is a danger that an unauthorised person accessed your"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/13.php:32
-msgid "through the menu in your account, everything is in best order and"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/13.php:33
-msgid "you can ignore this mail."
-msgstr ""
-
-#: www/index/0.php:103
-msgid "The ability to assure other new CAcert users; contribute to the strengthening and broadening of the CAcert Web of Trust."
-msgstr "Muligheden for at kunne bekr&aelig;fte andre nye CAcert brugere, bidrager til styrkelsen og udvidelsen af CAcerts Bekr&aelig;ftelsesnetv&aelig;rk."
-
-#: includes/account.php:363
-msgid "The address you submitted isn't a valid authority address for the domain."
-msgstr "Email adressen du indsendte er ikke en gyldig autorit&aelig;r adresse for dom&aelig;net."
-
-#: www/index/8.php:1
-#, php-format
-msgid "The current %s board, and roles."
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:394
-#, php-format
-msgid "The domain '%s' has been added to the system, however before any certificates for this can be issued you need to open the link in a browser that has been sent to your email address."
-msgstr "Dom&aelig;net '%s' er blevet tilf&oslash;jet til systemet, du skal &aring;bne det link i en browser som er blevet sendt til din email f&oslash;r du kan udstede nogle certifikater hertil."
-
-#: pages/account/3.php:20
-msgid "CAcert Certificate Acceptable Use Policy"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/13.php:31
-msgid "If it was you who looked up or changed that data, or clicked"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/13.php:39
-msgid "With kind regards,"
-msgstr "Venlig hilsen"
-
-#: www/account/0.php:22
-msgid "The email account section is for adding/updating/removing email accounts which can be used to issue client certificates against. The client certificate section steps you through generating a certificate signing request for one or more emails you've registered in the email account section."
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:54
-#, php-format
-msgid "The email address '%s' has been added to the system, however before any certificates for this can be issued you need to open the link in a browser that has been sent to your email address."
-msgstr "Email adressen '%s' er blevet tilf&oslash;jet til systemet, du skal dog &aring;bne det link i en browser som er blevet sendt til din email f&oslash;r certifikater for denne kan udstedes."
-
-#: includes/account.php:86
-msgid "The following accounts have been removed:"
-msgstr "F&oslash;lgende konti er blevet fjernet."
-
-#: includes/account.php:403
-msgid "The following domains have been removed:"
-msgstr "F&oslash;lgende dom&aelig;ner er blevet fjernet."
-
-#: www/index/0.php:104
-msgid "The number of assurance point you have will limit the maximum assurance points you can issue for people you assure."
-msgstr ""
-
-#: www/account/10.php:30 www/account/20.php:27
-msgid "Please note: The class 3 root certificate needs to be setup in your webserver as a chained certificate, while slightly more complicated to setup, this root certificate is more likely to be trusted by more people."
-msgstr ""
-
-#: www/help/2.php:62
-#, php-format
-msgid "The page has been reproduced on %s with explicit permission from %sthe author%s with the information being copyrighted to the author (name with held by request)"
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:1735
-#, php-format
-msgid "The password for %s has been updated successfully in the system."
-msgstr "Kodeordet for %s er &aelig;ndret."
-
-#: www/index/0.php:21
-msgid "The primary goals are:"
-msgstr "Det prim&aelig;re m&aring;l er:"
-
-#: www/help/2.php:15
-msgid "The purpose of digital signing is to prove, electronically, one's identity"
-msgstr "Form&aring;let med digital signering, er elektronisk at kunne bevise en persons identitet"
-
-#: www/help/2.php:27
-msgid "The reason digital signatures prepare us for encryption is that if everyone were setup to be able to generate their own digital signatures, it would be technically very easy to make the next step from digital signatures to encryption. And that would be great for privacy, the fight against spamming, and a safer Internet."
-msgstr ""
-
-#: www/help/7.php:6
-msgid "The requests sent to the root store, are stored in a file for another process triggered by cron to parse and sign them, then stored in a reply file to be sent back to the webserver. Causing things to be separated into different users, basic privilege separation stuff. So being actually able to hack the serial daemons will only at the VERY worst cause fraudulent certificates, not the root to be revealed."
-msgstr ""
-
-#: www/index/51.php:34
-msgid "The simplest and most effective thing you can do is spread the word, by telling your friends, colleagues and relatives about us and join."
-msgstr ""
-
-#: www/help/4.php:3
-msgid "Then the system will try to generate some very random numbers to get a secure key."
-msgstr ""
-
-#: www/help/6.php:3
-msgid "Then you need to generate a Certificate Signing Request, for more details go:"
-msgstr ""
-
-#: www/help/6.php:9
-msgid "Then you need to submit the contents from the CSR file to CAcert, you need to go:"
-msgstr ""
-
-#: www/account/40.php:37 www/index/11.php:37
-msgid "There are a number of other mailing lists CAcert runs, some are general discussion, others are technical (such as the development list) or platform specific help (such as the list for Apple Mac users)"
-msgstr ""
-
-#: www/account/16.php:42 www/account/3.php:54
-msgid "Please note: The class 3 root certificate needs to be imported into your email program as well as the class 1 root certificate so your email program can build a full trust path chain. Until we are included in browsers this might not be a desirable option for most people"
-msgstr ""
-
-#: www/wot.php:284
-msgid "There was an error and I couldn't proceed"
-msgstr ""
-
-#: www/help/0.php:25
-msgid "How does CAcert protect its root private key?"
-msgstr ""
-
-#: www/index/19.php:15
-msgid "Information"
-msgstr "Information"
-
-#: www/help/2.php:42
-msgid "There's nothing to it. I mean literally, you can already start sending your emails encrypted. Assuming of course you have your own digital signature certificate (e.g. as per above), and the person you want to send an encrypted email to also has a digital signature certificate, and has recently sent you a digitally signed email with it. If all these conditions hold, you just have to change the settings in your email software to send the email encrypted and hey presto! Your email software (probably Outlook I guess) should suss out the rest."
-msgstr ""
-
-#: www/index.php:272
-msgid "This email address is currently valid in the system."
-msgstr "Denne email adresse er pt. gyldig i systemet."
-
-#: includes/account.php:1957 includes/account.php:1974
-#: includes/account.php:1984
-msgid "Your language setting has been updated."
-msgstr ""
-
-#: www/wot/6.php:32
-#, php-format
-msgid "This person already has %s assurance points. Any points you give this person may be rounded down, or they may not even get any points. If you have less then 150 points you will still receive 2 points for assuring them."
-msgstr ""
-
-#: pages/index/2.php:16
-msgid "Your information has been submitted into our system. You will now be sent an email with a web link, you need to open that link in your web browser within 24 hours or your information will be removed from our system!"
-msgstr ""
-
-#: www/help/2.php:46
-msgid "Thus, having now asked the question, you suppose that it's the people who make the browser software that have carefully decided who is a trustworthy Certificate Authority. Funnily enough, the mainstream browsers have not, historically, had public policies on how they decide whether a Certificate Authority gets added to their browser. All of the Certificate Authorities that have found themselves in the browser software, are big names, probably with big profits (so they must be doing a good job!)."
-msgstr ""
-
-#: www/wot/9.php:42
-msgid "To"
-msgstr ""
-
-#: www/help/5.php:1
-msgid "To be completed"
-msgstr ""
-
-#: www/wot/2.php:15
-msgid "To become an Assurer"
-msgstr "Bliv en notarius"
-
-#: www/index/51.php:17
-msgid "To create a Non-Profit Certificate Authority; an alternative to the commercial CAs."
-msgstr "At skabe en non-profit Certificate Authority, som alternativ til de kommercielle CAs."
-
-#: www/help/2.php:33
-msgid "To fully understand, read the section directly above. I am using a free Certificate Authority to provide me with the ability to digitally sign my emails. As a result, this Certificate Authority is not (yet) recognised by your email software as it is a new organisation that is not yet fully established, although it is probably being included in the Mozilla browser. If you choose to, you can go the their site at CAcert.org to install the root certificate. You may be told that the certificate is untrusted - that is normal and I suggest that you continue installation regardless. Be aware that this implies your acceptance that you trust their secure distribution and storing of digital signatures, such as mine. (You already do this all the time). The CAcert.org root certificate will then automatically provide the safe validation of my digital signature, which I have entrusted to them. Or you can simply decide that you've wasted your time reading this and do nothing (humbug!). Shame on you! :-)"
-msgstr ""
-
-#: www/help/3.php:2
-msgid "To generate a public and private key pair and CSR for a Microsoft IIS 5 Server:"
-msgstr ""
-
-#: www/help/2.php:21
-msgid "To get from computer Internet User A to Internet User B an email may pass through tens of anonymous computers on the Internet. These 'Internet infrastructure' computers are all free to inspect and change the contents of your email as they see fit. Governments systematically browse the contents of all emails going in/out/within their country, e.g. the"
-msgstr ""
-
-#: www/index/0.php:24
-msgid "To provide a trust mechanism to go with the security aspects of encryption."
-msgstr "At tilbyde en tillidsmekanisme der g&aring;r under sikkerhedsaspekterne ved kryptering."
-
-#: www/account/43.php:217 www/account/43.php:252 www/wot/10.php:44
-msgid "Total Points"
-msgstr "Total points"
-
-#: www/wot/10.php:79
-msgid "Total Points Issued"
-msgstr "Besked ved &aelig;ndringer"
-
-#: www/account/24.php:29 www/account/27.php:32
-msgid "Town/Suburb"
-msgstr "By/Forstad"
-
-#: includes/general_stuff.php:76
-msgid "Translations"
-msgstr "Overs&aelig;ttelser"
-
-#: pages/index/8.php:4
-msgid "Public Officer"
-msgstr ""
-
-#: includes/account_stuff.php:205 includes/general.php:23 www/wot/4.php:15
-msgid "Trusted Third Parties"
-msgstr "Tredjeparter med tillid til"
-
-#: www/help/2.php:60
-msgid "U.K. e-mail snooping bill passed"
-msgstr ""
-
-#: www/help/2.php:21
-msgid "UK Government has done this since the year 2000"
-msgstr ""
-
-#: www/index.php:126
-msgid "Unable to match your details with any user accounts on file"
-msgstr "Var ikke i stand til at matche dine oplysninger med noget brugerkonti p&aring; fil"
-
-#: www/help/3.php:5
-msgid "Under 'Administrative Tools', open the 'Internet Services Manager'. Then open up the properties window for the website you wish to request the certificate for. Right-clicking on the particular website will open up its properties."
-msgstr ""
-
-#: www/help/0.php:12
-msgid "Unofficial FAQ/Wiki"
-msgstr ""
-
-#: www/account/2.php:34 www/account/9.php:40
-msgid "Unverified"
-msgstr "Ubekr&aelig;ftet"
-
-#: www/account/13.php:123 www/account/27.php:48 www/account/29.php:35
-#: www/account/41.php:36 www/wot/8.php:35
-msgid "Update"
-msgstr "Opdater"
-
-#: www/account/29.php:28
-#, php-format
-msgid "Update Domain for %s"
-msgstr "Opdater dom&aelig;ne for %s"
-
-#: www/account/36.php:28
-msgid "Update My Settings"
-msgstr "Opdater Mine indstillinger"
-
-#: www/account/14.php:36
-msgid "Update Pass Phrase"
-msgstr "Opdater kodeord"
-
-#: www/verify.php:55 www/verify.php:97
-msgid "Updated"
-msgstr "Opdateret"
-
-#: www/account/12.php:48 www/account/18.php:48 www/account/18.php:59
-#: www/account/22.php:48 www/account/22.php:59 www/account/5.php:52
-msgid "Valid"
-msgstr "Gyldig"
-
-#: www/stats.php:43
-msgid "Valid Certificates"
-msgstr "Klient certifikater"
-
-#: www/index/0.php:55 www/index/0.php:65 www/index/0.php:75 www/index/0.php:85
-#: www/index/0.php:95 www/index/0.php:105 www/index/0.php:115
-msgid "Verification needed"
-msgstr "Verifikation n&oslash;dvendig"
-
-#: www/account/2.php:32 www/account/9.php:38
-msgid "Verified"
-msgstr "Bekr&aelig;ftet"
-
-#: www/stats.php:20 www/account/43.php:175
-msgid "Verified Domains"
-msgstr "Bekr&aelig;ftet"
-
-#: www/stats.php:16
-msgid "Verified Emails"
-msgstr "Bekr&aelig;ftet"
-
-#: www/stats.php:12
-msgid "Verified Users"
-msgstr "Bekr&aelig;ftet"
-
-#: pages/index/8.php:3
-msgid "President"
-msgstr ""
-
-#: includes/account_stuff.php:150 includes/account_stuff.php:154
-#: includes/account_stuff.php:158 includes/account_stuff.php:162
-#: includes/account_stuff.php:167 includes/account_stuff.php:171
-#: includes/account_stuff.php:177 includes/account_stuff.php:186
-msgid "View"
-msgstr "Vis"
-
-#: includes/account_stuff.php:177
-msgid "View Organisations"
-msgstr "Vis organisationer"
-
-#: www/account/29.php:23 www/account/30.php:23
-msgid "Warning!"
-msgstr "Advarsel!"
-
-#: www/index/1.php:15 www/index/4.php:19
-msgid "Warning! This site requires cookies to be enabled to ensure your privacy and security. This site uses session cookies to store temporary values to prevent people from copying and pasting the session ID to someone else exposing their account, personal details and identity theft as a result."
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:1025
-msgid "driver license"
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:1117
-msgid "email address as e.g. john.family@gmail.com"
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:1331
-msgid "date of assurance"
-msgstr "dator for forsikring"
-
-#: www/capnew.php:1025
-msgid "certificate"
-msgstr "certifikat"
-
-#: includes/account.php:1609
-#, php-format
-msgid "Wasn't able to match '%s' against any user in the system"
-msgstr "Var ikke i stand til at matche '%s' mod nogen bruger i systemet."
-
-#: www/account/39.php:34 www/index/10.php:34
-msgid "We analyse visitors' use of our sites by tracking information such as page views, traffic flow, search terms, and click through. We use this information to improve our sites. We also share this anonymous traffic and demographic information in aggregate form with advertisers and other business partners. We do not share any information with advertisers that can identify an individual user."
-msgstr "Vi analysere bes&oslash;gendes brug af vores sider ved at opsamle ting som side visninger, trafik flow, s&oslash;gninger og klik. Vi bruger disse oplysninger til at forbedre vores sider. Vi deler ogs&aring; denne anonyme trafik og demografisk information i samlet form med vores annonc&oslash;re og andre forretnings partnere. Vi deler ikke nogle oplysninger med vores annonc&oslash;re som kan identificere en individuel bruger."
-
-#: www/verify.php:124
-msgid "Your domain has been verified. You can now start issuing certificates for this domain."
-msgstr ""
-
-#: www/wot.php:439
-msgid "Your email has been sent to"
-msgstr "Din mail er sendt til"
-
-#: pages/wot/7-old.php:174
-msgid "Your details have been updated."
-msgstr ""
-
-#: www/account/39.php:42 www/index/10.php:42
-msgid "We don't use cookies to store personal information, we do use sessions, and if cookies are enabled, the session will be stored in a cookie, and we do not look for cookies, apart from the session id. However if cookies are disabled then no information will be stored on or looked for on your computer."
-msgstr "Vi bruger ikke cookies til at opbevare personlige oplysninger, vi bruger sessions, og hvis cokkies er sl&aring;et ti, vil sessionen blive gemt i en cookie, og vi kigger ikke efter cookies, ud over session id'et. Hvis cookies er sl&aring;et fra, s&aring; vil ingen information blive gemt eller set efter p&aring; din computer."
-
-#: www/help/2.php:56
-msgid "WebTrust for Certification Authorities"
-msgstr ""
-
-#: www/account.php:27 www/account.php:36 www/cps.php:3 www/gpg.php:160
-#: www/gpg.php:179 www/help.php:20 www/index.php:105 www/index.php:342
-#: www/index.php:353 www/index.php:362 www/logos.php:3 www/news.php:20
-#: www/stats.php:3
-msgid "Welcome to CAcert.org"
-msgstr "Velkommen til CAcert.org"
-
-#: www/account/0.php:16
-msgid "Welcome to your account section of the website. Below is a description of the different sections and what they're for."
-msgstr "Velkommen til din konto sektion p&aring; vores webside, herfra kan du udstede certifikater for b&aring;de email og servere."
-
-#: www/index/0.php:46
-msgid "What can CAcert provide to you, to increase your privacy and security for free?"
-msgstr ""
-
-#: www/help/2.php:2 www/help/2.php:14
-msgid "What is it for?"
-msgstr ""
-
-#: www/index/51.php:30
-msgid "When and Where?"
-msgstr "Hvor og hvorn&aring;r?"
-
-#: www/help/3.php:67
-msgid "When you have read this information, click 'Finish'."
-msgstr ""
-
-#: pages/wot/13.php:67
-#, php-format
-msgid "Your current location is set as: %s"
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:109
-#, php-format
-msgid "Your default email address has been updated to '%s'."
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:1033
-msgid "Your details have been updated with the database."
-msgstr ""
-
-#: www/account/43.php:194 www/account/43.php:229 www/wot/10.php:23
-#: www/wot/10.php:56
-msgid "Who"
-msgstr "Hvem"
-
-#: www/index/51.php:19
-msgid "Who?"
-msgstr "Hvem?"
-
-#: www/help/2.php:3 www/help/2.php:19
-msgid "Why digitally sign your own emails?! (weirdo..)"
-msgstr ""
-
-#: www/help/2.php:6 www/help/2.php:32
-msgid "Why is the digital signature described as 'not valid/not trusted'?"
-msgstr ""
-
-#: www/help/2.php:5 www/help/2.php:29
-msgid "Why isn't it being adopted by everyone?"
-msgstr ""
-
-#: www/help/7.php:7
-msgid "Why use serial you ask? Well certificate requests are low bandwidth for starters, then of course simpler systems in security are less prone to exploits, and finally serial code is pretty mature and well tested and hopefully all exploits were found and fixed a long time ago."
-msgstr ""
-
-#: www/index/51.php:23
-msgid "Why?"
-msgstr "Hvorfor?"
-
-#: www/help/7.php:8
-msgid "With the proposed root certificate changes, there would be a new root, this would sign at least 1 sub-root, then the private key stored offline in a bank vault, with the sub-root doing all the signing, or alternatively 2 sub-roots, 1 for client certificates, one for server, the thinking behind this, if any of the sub-roots are compromised they can be revoked and reissued."
-msgstr ""
-
-#: www/account/36.php:25 www/index/1.php:114
-msgid "Within 200km Announcements"
-msgstr ""
-
-#: includes/account_stuff.php:182
-msgid "WoT Form"
-msgstr "WoT Formular"
-
-#: www/cap.php:64 www/ttp.php:128 www/wot/6.php:66
-msgid "YYYY-MM-DD"
-msgstr ""
-
-#: www/account/50.php:29
-msgid "Yes"
-msgstr "Ja"
-
-#: www/account/39.php:52 www/index/10.php:52
-msgid "You are able to update, add and remove your information at any time via our web interface, log into the 'My Account' and then click on the 'My Details' section, and then click the relevant link"
-msgstr "Du er i stand til at opdatere, tilf&oslash;je og fjerne dine oplysninger p&aring; et hvilken som heldt tidspunkt via vores web interface, log ind i 'Min konto' og klik p&aring; 'Mine oplysninger' sektionen, og klik s&aring; p&aring; det relevante link."
-
-#: www/account/19.php:44 www/account/6.php:42
-msgid "You are about to install a certificate, if you are using mozilla/netscape based browsers you will not be informed that the certificate was installed successfully, you can go into the options dialog box, security and manage certificates to view if it was installed correctly however."
-msgstr "Du skal til at installere et certifikat, hvis du bruger mozilla/netscape baserede browsere vil du ikke f&aring; besked om at certifikatet er blevet installeret succesfuldt, du kan g&aring; ind i indstillinger dialog boksen, sikkerhed og s&aring; h&aring;ndter certifikater for at se om det blev installeret korrekt."
-
-#: www/wot.php:54
-msgid "You are never allowed to Assure yourself!"
-msgstr "Det er ikke tilladt at bekr&aelig;fte sig selv!"
-
-#: www/wot.php:68
-msgid "You are only allowed to Assure someone once!"
-msgstr "Du kan kun bekr&aelig;fte andre &eacute;n gang!"
-
-#: www/help/2.php:45
-msgid "You are putting your trust in people you don't know!"
-msgstr ""
-
-#: scripts/removedead.php:56
-msgid "You are receiving this email because you had a temporary increase to 200 points. This has since expired and you have been reduced to 150 points."
-msgstr ""
-
-#: www/wot.php:230
-#, php-format
-msgid "You are receiving this email because you have assured %s %s (%s)."
-msgstr ""
-
-#: www/wot.php:206
-#, php-format
-msgid "You are receiving this email because you have been assured by %s %s (%s)."
-msgstr ""
-
-#: includes/general_stuff.php:112 includes/tverify_stuff.php:78
-msgid "Further Information"
-msgstr "Yderligere information"
-
-#: www/index/7.php:26
-msgid "Has been involved in translating this website into Portuguese"
-msgstr ""
-
-#: www/index/7.php:24
-msgid "Has put a lot of time and effort into promoting and assuring people in Brazil and South America, and for helping to translate this site into Portuguese"
-msgstr ""
-
-#: www/index.php:586 www/index.php:593
-msgid "This seems like potential spam, cannot continue."
-msgstr ""
-
-#: www/index.php:572 www/index.php:579
-msgid "This seems like you have cookies or Javascript disabled, cannot continue."
-msgstr ""
-
-#: includes/general_stuff.php:74
-msgid "CAcert Board"
-msgstr "CAcert Bestyrelse"
-
-#: www/account/40.php:22 www/index/11.php:22
-msgid "You can alternatively use the form below, however joining the list is the prefered option to support your queries"
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:346 includes/account.php:617 includes/account.php:629
-#: includes/account.php:718 includes/account.php:833 includes/account.php:1259
-#: includes/account.php:1308 includes/account.php:1514
-#: includes/account.php:1567 includes/account.php:2233
-#, php-format
-msgid "Your certificate request has failed to be processed correctly, see %sthe WIKI page%s for reasons and solutions."
-msgstr ""
-
-#: pages/help/3.php:48
-msgid "Your country, state and city."
-msgstr ""
-
-#: www/index/0.php:53
-msgid "You can send digitally signed/encrypted emails; others can send encrypted emails to you."
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:68
-msgid "You currently don't have access to the email address you selected, or you haven't verified it yet."
-msgstr "Du har pt. ikke adgang til denne email adresse du valgte, eller du har ikke bekr&aelig;ftet den endnu."
-
-#: www/wot.php:133
-msgid "You didn't list a valid sponsor for this action."
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:1362 includes/account.php:1566
-#: includes/account.php:1686
-msgid "You don't have access to this area."
-msgstr "Du har ikke adgang til dette omr&aring;de."
-
-#: pages/account/40.php:68 pages/index/11.php:68
-msgid "Please use any of the following ways to report security issues: You can use the above contact form for sensitive information. You can email us to support@cacert.org. You can file a bugreport on &lt;a href='https://bugs.cacert.org/'&gt;bugs.cacert.org&lt;/a&gt; and mark it as private."
-msgstr ""
-
-#: www/wot.php:92 www/wot.php:99
-msgid "You failed to check all boxes to validate your adherence to the rules and policies of CAcert"
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:842
-msgid "You failed to correctly enter your current Pass Phrase."
-msgstr "Du mislykkedes i at taste dit nuv&aelig;rende kodeord."
-
-#: www/wot.php:109
-msgid "You failed to enter a location of your meeting."
-msgstr ""
-
-#: www/index.php:97
-msgid "You failed to get all answers correct or you didn't configure enough lost password questions for your account. System admins have been notified."
-msgstr "Du mislykkedes i at svare korrekt p&aring; alle sp&oslash;rgsm&aring;lene, system administratorerne har f&aring;et besked."
-
-#: www/gpg.php:24
-msgid "You failed to paste a valid GPG/PGP key."
-msgstr ""
-
-#: www/index/0.php:113
-msgid "You get a vote in how CAcert (a non-profit association incorporated in Australia) is run; be eligible for positions on the CAcert board."
-msgstr ""
-
-#: www/help/3.php:21
-msgid "You have now created a public/private key pair. The private key is stored locally on your machine. The public portion is sent to CAcert in the form of a CSR."
-msgstr ""
-
-#: www/gpg.php:166
-msgid "Your certificate request has failed to be processed correctly, please try submitting it again."
-msgstr ""
-
-#: pages/help/2.php:30
-msgid "Your browser includes special digital (root) certificates from a number of these 'Certificate Authorities' by default, and all web sites use certificates that are validated by one of these companies, which you as a user implicitly trust every time you go to the secure part of a web site. (You might ask, who validates the security of the Certificate Authorities, and why should you trust them?!"
-msgstr ""
-
-#: www/disputes.php:107
-msgid "Your attempt to accept or reject a disputed email is invalid due to the hash string not matching with the email ID. Your attempt has been logged and the request will be removed from the system as a result."
-msgstr ""
-
-#: www/disputes.php:110
-msgid "Your attempt to accept or reject a disputed email is invalid due to the hash string not matching with the email ID."
-msgstr ""
-
-#: www/disputes.php:198
-msgid "Your attempt to accept or reject a disputed domain is invalid due to the hash string not matching with the domain ID. Your attempt has been logged and the request will be removed from the system as a result."
-msgstr ""
-
-#: www/index.php:231
-msgid "Your account has not been verified yet, please check your email account for the signup messages."
-msgstr ""
-
-#: www/wot.php:415
-msgid "Your account information has been updated."
-msgstr ""
-
-#: www/disputes.php:201
-msgid "Your attempt to accept or reject a disputed domain is invalid due to the hash string not matching with the domain ID."
-msgstr ""
-
-#: www/verify.php:66
-msgid "Your account and/or email address has been verified. You can now start issuing certificates for this address."
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:1072 www/index.php:117
-msgid "Your Pass Phrase has been updated and your primary email account has been notified of the change."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/40.php:31 pages/account/40.php:54 pages/index/11.php:31
-#: pages/index/11.php:54
-msgid "Your Name"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/40.php:32 pages/account/40.php:55 pages/index/11.php:32
-#: pages/index/11.php:55
-msgid "Your Email"
-msgstr ""
-
-#: www/verify.php:42
-msgid "You've attempted to verify the same email address a fourth time with an invalid hash, subsequently this request has been deleted in the system"
-msgstr ""
-
-#: www/wot.php:344
-msgid "You've been Assured."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/43.php:287 pages/wot/10.php:40
-msgid "Your Assurance Points"
-msgstr ""
-
-#: www/wot.php:360
-msgid "You've Assured Another Member."
-msgstr ""
-
-#: www/verify.php:101
-msgid "You've attempted to verify the same domain a fourth time with an invalid hash, subsequantly this request has been deleted in the system"
-msgstr ""
-
-#: pages/help/3.php:29
-msgid "You'll prepare the request now, but you can only submit the request via the online request forms. We do not accept CSRs via email."
-msgstr ""
-
-#: pages/help/4.php:22
-msgid "You will then be asked to enter information about your company into the certificate. Below is a valid example:"
-msgstr ""
-
-#: pages/help/3.php:80
-msgid "You will see a confirmation screen."
-msgstr ""
-
-#: pages/help/3.php:37
-msgid "You will now create a CSR. This information will be displayed on your certificate, and identifies the owner of the key to users. The CSR is only used to request the certificate. The following characters must be excluded from your CSR fields, or your certificate may not work:"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/19.php:77
-msgid "You will need to be issued 100 points by meeting with existing assurers from the CAcert Web of Trust, who verify your identity using your government issued photo identity documents; OR if it is too difficult to meet up with existing assurers in your area, meet with two Trusted Third Party assurers (notary public, justice of the peace, lawyer, bank manager, accountant) to do the verifying."
-msgstr ""
-
-#: www/wot.php:320
-#, php-format
-msgid "You were issued %s points however the system has rounded this down to %s and you now have %s points in total."
-msgstr ""
-
-#: www/wot.php:212
-msgid "You tried to give a temporary points increase to someone that already has more then 150 points. Can't continue."
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:1964
-msgid "You tried to use an invalid language."
-msgstr ""
-
-#: www/wot.php:322
-#, php-format
-msgid "You were issued %s points and you now have %s points in total."
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:233
-msgid "You submitted invalid email addresses, or email address you no longer have control of. Can't continue with certificate request."
-msgstr ""
-
-#: pages/help/6.php:19
-msgid "You then need to add the domain you have control of to your account, which you can do:"
-msgstr ""
-
-#: pages/help/2.php:29
-msgid "You see this all the time on the Internet - every time you go to a secure page on a web site, for example to enter personal details, or to make a purchase, every day you browse web sites that have been digitally signed by a Certificate Authority that is accepted as having the authority to sign it. This is all invisible to the user, except that you may be aware that you are entering a secure zone (e.g. SSL and HTTPS)."
-msgstr ""
-
-#: www/disputes.php:269
-msgid "You only dispute the primary email address of an account if there is no longer any email addresses or domains linked to it."
-msgstr ""
-
-#: www/wot.php:326
-msgid "You now have over 50 points, and can now have your name added to client certificates, and issue server certificates for up to 2 years."
-msgstr ""
-
-#: www/wot.php:196
-msgid "You must enter the number of points you wish to allocate to this person."
-msgstr ""
-
-#: pages/wot/3.php:21
-msgid "You must meet the applicant in person;"
-msgstr ""
-
-#: pages/wot/3.php:22
-msgid "You must sight at least one form of government issued photo identification. It's preferable if 2 forms of Government issued photo ID are presented, as less points may be issued if there is any doubt on the person by the person issuing points;"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/17.php:17 pages/account/19.php:57 pages/account/4.php:17
-#: pages/account/6.php:55
-msgid "You must enable ActiveX for this to work."
-msgstr ""
-
-#: pages/index/19.php:57
-msgid "You must confirm that you are the owner (or authorized administrator) of the domain by responding to a 'ping' email sent to either the email address listed in the whois record, or one of the RFC-mandatory addresses (hostmaster/postmaster/etc)."
-msgstr ""
-
-#: www/analyse.php:25
-msgid "Analyse"
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:840 www/index.php:100
-#, php-format
-msgid "The Pass Phrase you submitted failed to contain enough differing characters and/or contained words from your name and/or email address. Only scored %s points out of 6."
-msgstr ""
-
-#: www/src-lic.php:20
-msgid "CAcert Source License"
-msgstr "CAcert sourcekode licens"
-
-#: www/index/7.php:25
-msgid "Did a substantial amount of work on the previous website design, and has been floating about on the mailing lists often giving invaluble insight into what we should be doing better."
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:25 includes/account.php:302
-msgid "Due to the possibility for punycode domain exploits we currently do not allow any certificates to sign punycode domains or email addresses."
-msgstr ""
-
-#: www/help/9.php:28
-msgid "Firstly you need mod-ssl and apache setup (this is beyond the scope of this FAQ item and you will need to search on google etc for LAMP setup information). I recommend mod-ssl over apache-ssl because it means you need less resources to achieve the same result."
-msgstr ""
-
-#: www/help/0.php:26 www/help/9.php:26
-msgid "How can I do a single sign on similar to CAcert using client certificates?"
-msgstr ""
-
-#: www/index/1.php:17
-msgid "In light of the number of people having issues with making up a password we have the following suggestions:"
-msgstr ""
-
-#: www/index/17.php:142
-msgid "Install a Root Certificate using Internet Explorer and the CEnroll ActiveX control. This avoids the Microsoft Certificate Installation wizard and all of its complexity and extra screens for users. This however will ONLY work for Microsoft Internet Explorer."
-msgstr ""
-
-#: includes/general_stuff.php:111
-msgid "Mission Statement"
-msgstr ""
-
-#: www/help/9.php:30
-msgid "Once you have everything setup and working you will need to add lines similar to below to your apache.conf"
-msgstr ""
-
-#: www/help/9.php:49
-msgid "Once you have everything working and you've tested sending a client certificate to your site and you're happy all is well you can start adding code to PHP (or any other language you like that can pull server environment information). At present I only have PHP code available and the example is in PHP"
-msgstr ""
-
-#: www/help/9.php:47
-msgid "Please note, you will need to alter the paths, hostname and IP of the above example, which is just that an example! The SSLCACertificateFile directive is supposed to point to a file with the root certificate you wish to verify your client certificates against, for the CAcert website we obviously only accept certificates issued by our own website and use our root certificate to initially verify this."
-msgstr ""
-
-#: includes/general_stuff.php:69
-msgid "RSS News Feed"
-msgstr ""
-
-#: www/help/2.php:67
-msgid "The point is, as the current situation holds, you should be wary of anyone making decisions for you (i.e. pre-installed certificates in your browser), and you should be weary of anyone else's certificates that you install. But at the end of the day, it all boils down to trust. If an independent Certificate Authority seems to be reputable to you, and you can find evidence to support this claim, there's no reason why you shouldn't trust it any less than you implicitly trust the people who have already made mistakes."
-msgstr ""
-
-#: www/wot.php:233
-msgid "You listed an invalid sponsor for this action."
-msgstr ""
-
-#: pages/wot/3.php:38
-msgid "You may charge a fee for your expenses if the applicant has been advised of the amount prior to the meeting."
-msgstr ""
-
-#: pages/index/19.php:27
-msgid "You must confirm it is your email address by responding to a 'ping' email sent to it."
-msgstr ""
-
-#: includes/account_stuff.php:153 includes/general_stuff.php:48
-#: includes/tverify_stuff.php:34
-msgid "Free digital certificates!"
-msgstr "Gratis digitale certifikater!"
-
-#: www/wot.php:353
-#, php-format
-msgid "You issued %s points and they now have %s points in total."
-msgstr ""
-
-#: www/wot.php:351
-#, php-format
-msgid "You issued %s points however the system has rounded this down to %s and they now have %s points in total."
-msgstr ""
-
-#: www/wot.php:49
-msgid "A reminder notice has been sent."
-msgstr "Der er sendt en reminder mail."
-
-#: includes/account_stuff.php:214 www/disputes/0.php:19
-msgid "Abuses"
-msgstr "Misbruger"
-
-#: www/disputes/4.php:26 www/disputes/6.php:26
-msgid "Accept Dispute"
-msgstr ""
-
-#: www/wot/10.php:19
-msgid "Assurer Ranking"
-msgstr "Forsikringsagentens rang"
-
-#: www/index/16.php:24 www/index/3.php:24
-msgid "CAcert's GPG Key"
-msgstr "CAcerts GPG n&oslash;gle"
-
-#: www/account/52.php:39
-msgid "Certificate Subject"
-msgstr "Certifikatets Subject"
-
-#: pages/index/47.php:10
-msgid "As described in the Style Guide, the monochrome version of the logo must be used in situations where the logo colours cannot be reproduced correctly."
-msgstr ""
-
-#: www/account/52.php:48
-msgid "Comment"
-msgstr "Kommentarer"
-
-#: includes/account.php:478 includes/account.php:491 includes/account.php:592
-#: includes/account.php:1238 includes/account.php:1251
-#: includes/account.php:1859 includes/account.php:1884
-msgid "CommonName field was blank. This is usually caused by entering your own name when openssl prompt's you for 'YOUR NAME', or if you try to issue certificates for domains you haven't already verified, as such this process can't continue."
-msgstr ""
-
-#: www/account/52.php:42
-msgid "Current Points"
-msgstr "Forsikringspoints"
-
-#: www/disputes/6.php:16
-#, php-format
-msgid "Currently the domain '%s' is in dispute, you have been sent an email to resolve the issue, below you have the option to accept, reject or report the request as fraudulent."
-msgstr ""
-
-#: www/disputes/4.php:16
-#, php-format
-msgid "Currently the email '%s' is in dispute, you have been sent an email to resolve the issue, below you have the option to accept, reject or report the request as fraudulent."
-msgstr ""
-
-#: www/account/1.php:31 www/account/7.php:33
-msgid "Currently we only issue certificates for Punycode domains if the person requesting them has code signing attributes attached to their account, as these have potentially slightly higher security risk."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/53.php:84
-msgid "aliases"
-msgstr ""
-
-#: www/index/1.php:18
-msgid "To get a password that will work, we suggest the following example"
-msgstr ""
-
-#: www/disputes/2.php:20
-msgid "Dispute Domain"
-msgstr "dom&aelig;nestrid"
-
-#: www/disputes.php:286 www/disputes.php:420
-msgid "Dispute Probe"
-msgstr "Test stridighed"
-
-#: www/disputes/0.php:17
-msgid "Disputes"
-msgstr ""
-
-#: www/disputes/0.php:15
-msgid "Disputes and Abuse Reporting"
-msgstr ""
-
-#: includes/account_stuff.php:213
-msgid "Disputes/Abuses"
-msgstr ""
-
-#: includes/account_stuff.php:214 www/disputes.php:138 www/disputes.php:147
-#: www/disputes.php:154 www/disputes.php:181 www/disputes.php:195
-#: www/disputes.php:205 www/disputes.php:215 www/disputes.php:299
-#: www/disputes.php:309 www/disputes.php:319 www/disputes.php:328
-#: www/disputes.php:377 www/disputes.php:422 www/disputes/2.php:15
-#: www/disputes/6.php:15 www/disputes/6.php:20
-msgid "Domain Dispute"
-msgstr "Dom&aelig;ne stridighed"
-
-#: www/disputes.php:399
-msgid "Domain Dispute!"
-msgstr "Dom&aelig;ne stridighed!"
-
-#: www/disputes.php:428
-msgid "Domain and Email Disputes"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/3.php:82
-msgid "By adding Single Sign On (SSO) ID information to your certificates this could be used to track you, you can also issue certificates with no email addresses that are useful only for Authentication. Please see a more detailed description on our WIKI about it."
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:50 includes/account.php:402 www/index.php:293
-msgid "Email Address given was invalid, or a test connection couldn't be made to your server, or the server rejected the email address as invalid"
-msgstr ""
-
-#: includes/account_stuff.php:214 www/disputes.php:28 www/disputes.php:39
-#: www/disputes.php:46 www/disputes.php:90 www/disputes.php:104
-#: www/disputes.php:114 www/disputes.php:124 www/disputes.php:226
-#: www/disputes.php:235 www/disputes.php:246 www/disputes.php:256
-#: www/disputes.php:268 www/disputes.php:288 www/disputes/1.php:15
-#: www/disputes/4.php:15 www/disputes/4.php:20
-msgid "Email Dispute"
-msgstr "Send uenigheden med epost"
-
-#: www/disputes/1.php:27 www/disputes/2.php:28
-msgid "File Dispute"
-msgstr ""
-
-#: www/index/7.php:22
-msgid "For much of the art work that exists on the website, t-shirt designs, much of the organisational work for Usenix '04, as well as a few published articles and written documents."
-msgstr ""
-
-#: www/index/16.php:23 www/index/3.php:23
-msgid "GPG Key"
-msgstr "GPG n&oslash;gle"
-
-#: www/account/40.php:20 www/index/11.php:20
-msgid "General questions about CAcert should be sent to the general support list, please send all emails in ENGLISH only, this list has many more volunteers then those directly involved with the running of the website, everyone on the mailing list understands english, even if this isn't their native language this will increase your chance at a competent reply. While it's best if you sign up to the mailing list to get replied to, you don't have to, but please make sure you note this in your email, otherwise it might seem like you didn't get a reply to your question."
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:1001
-msgid "abbreviated:"
-msgstr ""
-
-#: www/help/0.php:21
-msgid "Generating a new key pair and CSR for IIS 5.0"
-msgstr ""
-
-#: www/help/0.php:24
-msgid "How do I get a server certificate from CAcert?"
-msgstr ""
-
-#: includes/account_stuff.php:162
-msgid "My Points"
-msgstr "Mine points"
-
-#: www/index/7.php:21
-msgid "He's constantly helping out on the support list, building up documentation and all round nice guy, he was even offered a free book and turned down the offer until there is a book on CAcert available!"
-msgstr ""
-
-#: www/account/52.php:49
-msgid "I agree with this Application"
-msgstr ""
-
-#: www/account/52.php:50
-msgid "I don't agree with this Application"
-msgstr ""
-
-#: www/disputes/0.php:18
-msgid "If you want to dispute who has control of your email address or domain, select 'Dispute Email' or 'Dispute Domain' on the right hand side."
-msgstr ""
-
-#: www/disputes/0.php:20
-msgid "If you would like to report an abuse of our certificates that breaches our policies please select the Abuse menu on the right."
-msgstr ""
-
-#: www/disputes/2.php:16
-msgid "If your dispute is successful the domain will be removed from the current account and any certificates will be revoked."
-msgstr ""
-
-#: www/disputes/1.php:16
-msgid "If your dispute is successful you will have the email address removed from the system, you will need add the email address as per usual afterwards. The email will be removed from the current account and any certificates will be revoked."
-msgstr ""
-
-#: www/disputes.php:91 www/disputes.php:115 www/disputes.php:182
-#: www/disputes.php:206
-msgid "Invalid request. Can't continue."
-msgstr "Ikke gyldig foresp&oslash;rgsel. Der kan ikke forts&aelig;ttes."
-
-#: includes/tverify_stuff.php:39
-msgid "Main Website"
-msgstr ""
-
-#: includes/account_stuff.php:214
-msgid "More Information"
-msgstr "Yderligere information"
-
-#: www/account/52.php:37
-msgid "Name on file"
-msgstr ""
-
-#: www/account/11.php:36
-msgid "No additional information will be included on certificates because it can not be automatically checked by the system."
-msgstr ""
-
-#: www/disputes.php:300
-msgid "Not a valid Domain. Can't continue."
-msgstr "Ikke gyldig dom&aelig;ne. Der kan ikke forts&aelig;ttes."
-
-#: www/account/52.php:40
-msgid "Notary URL"
-msgstr ""
-
-#: includes/account_stuff.php:198
-msgid "Organisation Assurance"
-msgstr "Forsikring af organisationer"
-
-#: www/wot/11.php:19
-msgid "Organisational Assurance"
-msgstr "Forsikring af organisationer"
-
-#: www/wot/11.php:22
-msgid "Organisation Title"
-msgstr "Organisations navn"
-
-#: www/index/16.php:28 www/index/3.php:28
-msgid "PKI finger/thumb print signed by the CAcert GPG Key"
-msgstr "PKI finger aftryk signeret af CAcerts GPG n&oslash;gle"
-
-#: www/account/52.php:41
-msgid "Photo ID URL"
-msgstr ""
-
-#: www/disputes/0.php:16
-msgid "Please select the most appropriate section to report your problem."
-msgstr ""
-
-#: www/account/52.php:43
-msgid "Potential Points"
-msgstr "Potentielle point"
-
-#: www/account/52.php:38
-msgid "Primary email address"
-msgstr "Prim&aelig;r epost adresse"
-
-#: www/wot/1.php:133
-msgid "Email Me"
-msgstr "Send Epost til mig"
-
-#: www/disputes/4.php:23 www/disputes/6.php:23
-msgid "Reject Dispute"
-msgstr ""
-
-#: www/account/11.php:40
-msgid "Rejected"
-msgstr ""
-
-#: www/disputes/4.php:29 www/disputes/6.php:29
-msgid "Report Dispute as Abuse"
-msgstr ""
-
-#: www/account/52.php:36
-msgid "Request Details"
-msgstr "Detajler"
-
-#: www/index/0.php:75
-msgid "Same as above plus get 100 assurance points by meeting with multiple assurers from the CAcert Web of Trust, who verify your identity using your government issued photo identity documents."
-msgstr ""
-
-#: www/wot/5.php:20
-msgid "Send reminder notice"
-msgstr ""
-
-#: www/disputes.php:310
-#, php-format
-msgid "The domain '%s' already exists in the dispute system. Can't continue."
-msgstr "Dom&aelig;net '%s' er allerede registreret i systemet som v&aelig;rende omstridt. Der kan ikke forts&aelig;ttes."
-
-#: www/coapnew.php:1243
-msgid "The organisation assurer will check the trade office registry for company information (name, location, country of jurisdiction, director names, trade office Identification number, domain name ownership, and system admin reference). Any associated costs for this research will be reimborsed by the assurer from the organisation."
-msgstr ""
-
-#: www/disputes.php:423
-#, php-format
-msgid "The domain '%s' has been entered into the dispute system, the email address you choose will now be sent an email which will give the recipent the option of accepting or rejecting the request, if after 2 days we haven't received a valid response for or against we will discard the request."
-msgstr ""
-
-#: www/disputes.php:400
-#, php-format
-msgid "The domain '%s' isn't in the system. Can't continue."
-msgstr "Dom&aelig;net '%s' er ikke i systemet. Der kan ikke forts&aelig;ttes."
-
-#: www/disputes.php:236
-#, php-format
-msgid "The email address '%s' already exists in the dispute system. Can't continue."
-msgstr "Email adressen '%s' er allerede registreret som omstridt i systemet. Der kan ikke forts&aelig;tte."
-
-#: www/wot/9.php:48
-#, php-format
-msgid "%s prefers to be contacted in %s"
-msgstr ""
-
-#: www/disputes.php:289
-#, php-format
-msgid "The email address '%s' has been entered into the dispute system, the email address will now be sent an email which will give the recipent the option of accepting or rejecting the request, if after 2 days we haven't received a valid response for or against we will discard the request."
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:2056
-msgid "The following comments were made by reviewers"
-msgstr "F&oslash;lgende kommentarer er modtaget fra reviewere."
-
-#: www/account/11.php:38
-msgid "The following hostnames were rejected because the system couldn't link them to your account, if they are valid please verify the domains against your account."
-msgstr ""
-
-#: www/index/7.php:18
-msgid "The list of names are in no sense of order"
-msgstr "Listen af navne angivet i tilf&aelig;ldig orden."
-
-#: includes/account.php:70
-#, php-format
-msgid "The email address '%s' is already in a different account. Can't continue."
-msgstr "E-post-adressen '%s' er allerede i en anden konto. Kan ikke forts&aelig;tte."
-
-#: www/wot/2.php:17
-msgid "There are several ways to become a CAcert Assurer, the most common of which is face to face meetings with existing assurers, who check your ID documents (you need to show 2 government issued photo ID where possible otherwise you won't be allocated as many points!)."
-msgstr ""
-
-#: www/account/51.php:27 www/account/52.php:59
-msgid "This UID has already been voted on."
-msgstr ""
-
-#: www/disputes.php:29 www/disputes.php:139
-msgid "This dispute no longer seems to be in the database, can't continue."
-msgstr ""
-
-#: www/disputes.php:76
-msgid "This was the primary email on the account, and no emails or domains were left linked so the account has also been removed from the system."
-msgstr ""
-
-#: www/logos.php:8
-#, php-format
-msgid "If you want to use the graphics and design, or you want to contribute something, please read the %sCAcert Styleguide%s"
-msgstr ""
-
-#: www/logos.php:7
-#, php-format
-msgid "On this page you find a number of logos to add to your website. Help CAcert to get some publicity by using a logo to link back to %s or to indicate that you or your website are using a CAcert certificates for security and privacy."
-msgstr ""
-
-#: www/account/43.php:101
-msgid "Tverify Account"
-msgstr "Verificer konto"
-
-#: www/account/11.php:48
-msgid "Unable to continue as no valid commonNames or subjectAltNames were present on your certificate request."
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:1997
-msgid "Unable to find a valid tverify request for this ID."
-msgstr ""
-
-#: www/account/51.php:29 www/account/52.php:61
-msgid "Unable to locate a valid request for that UID."
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:2075
-msgid "Unfortunately your request for a points increase has been denied, below is the comments from people that reviewed your request as to why they rejected your application."
-msgstr ""
-
-#: www/disputes/4.php:32 www/disputes/5.php:29 www/disputes/6.php:32
-msgid "Update Dispute"
-msgstr "Opdater stridigheden"
-
-#: www/wot/2.php:26
-msgid "Upon receiving your documents you will be notified, and points will be added to your account."
-msgstr "Efter modtagelse af dine dokumenter vil du blive informeret, og points vil blive tildelt din konto."
-
-#: www/account/12.php:18 www/account/5.php:18
-msgid "View all certificates"
-msgstr "Se alle certifikater"
-
-#: www/disputes/1.php:20
-msgid "Which Email?"
-msgstr ""
-
-#: www/wot/6.php:40
-msgid "You are about to assure a person that isn't currently verified. If you continue and they do not verify their account within 48 hours the account could automatically be removed by the system."
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:2081
-msgid "You are welcome to try submitting another request at any time in the future, please make sure you take the reviewer comments into consideration or you risk having your application rejected again."
-msgstr ""
-
-#: www/disputes.php:257 www/disputes.php:329
-msgid "You aren't allowed to dispute your own email addresses. Can't continue."
-msgstr "Det er ikke tilladt at meddele strid omkring din egen epost adresse. Der kan ikke forts&aelig;ttes."
-
-#: www/wot/2.php:19
-msgid "You can also become a CAcert Assurer by seeking out a public notary, justice of the peace, accountant, lawyer or bank manager. You will need to download and print out a copy of the TTP.pdf and fill in your sections. You will need to produce a photo copy of your ID, which the person assuring you will inspect against the originals. Once they are satisfied the documents appear to be genuine they need to sign the back of the photo copies, and fill in their sections of the TTP document. Once you have had your ID verified by 2 different people, pop the copies + forms in an envelope and post them to:"
-msgstr ""
-
-#: www/wot.php:257
-msgid "You can list your location by going to:"
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:2010
-msgid "You have already voted on this request."
-msgstr "Du har allerede afgivet stemme p&aring; denne foresp&oslash;rgsel."
-
-#: www/disputes.php:416
-#, php-format
-msgid "You have been sent this email as the domain '%s' is being disputed. You have the option to accept or reject this request, after 2 days the request will automatically be discarded. Click the following link to accept or reject the dispute:"
-msgstr ""
-
-#: www/disputes.php:282
-#, php-format
-msgid "You have been sent this email as the email address '%s' is being disputed. You have the option to accept or reject this request, after 2 days the request will automatically be discarded. Click the following link to accept or reject the dispute:"
-msgstr ""
-
-#: www/wot/10.php:34
-#, php-format
-msgid "You have made %s assurances which ranks you as the #%s top assurer."
-msgstr ""
-
-#: www/disputes.php:155
-msgid "You have opted to accept this dispute and the request will now remove this domain from the existing account, and revoke any current certificates."
-msgstr ""
-
-#: www/disputes.php:47
-msgid "You have opted to accept this dispute and the request will now remove this email address from the existing account, and revoke any current certificates."
-msgstr ""
-
-#: www/disputes.php:40 www/disputes.php:148
-msgid "You have opted to reject this dispute and the request will be removed from the database"
-msgstr ""
-
-#: www/logos.php:26
-msgid "The result should get you something like:"
-msgstr ""
-
-#: www/ttp.php:67
-msgid "You have viewed two of the Applicant's photo identity documents and you are convinced of their authenticity, and are convinced that the photos indeed depict the Applicant (allowed documents are government-issued documents with photos such as driver's license, passport, or others that are normally accepted as legal identification in your country; expired documents are allowed)."
-msgstr ""
-
-#: www/index/17.php:3
-msgid "Install CAcert Root using CEnroll Active-X component and PKCS-7"
-msgstr ""
-
-#: www/index/17.php:65
-msgid "Problems were detected with the CAcert root certificate download error:"
-msgstr ""
-
-#: www/index/17.php:67
-msgid "The CAcert root certificate was successfully installed"
-msgstr ""
-
-#: www/wot/6.php:70
-#, php-format
-msgid "I certify that %s %s %s has appeared in person"
-msgstr ""
-
-#: www/cap.php:83
-msgid "Applicant's signature"
-msgstr "Ans&oslash;gers underskrift"
-
-#: www/cap.php:39
-msgid "As the assurer, you are required to keep the signed document on file for 7 years. Should Cacert Inc. have any concerns about a meeting taking place, Cacert Inc. can request proof, in the form of this signed document, to ensure the process is being followed correctly. After 7 years if you wish to dispose of this form it's preferred that you shred and burn it. You do not need to retain copies of ID at all."
-msgstr ""
-
-#: www/cap.php:103 www/cap.php:107
-msgid "Assurer's Name"
-msgstr ""
-
-#: www/cap.php:111
-msgid "Assurer's signature"
-msgstr ""
-
-#: www/cap.php:12
-msgid "CAcert Assurance Programme"
-msgstr ""
-
-#: www/cap.php:85 www/cap.php:113
-msgid "Date (YYYY-MM-DD)"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/13.php:34
-msgid "But if you received this mail without a recognisable reason,"
-msgstr ""
-
-#: includes/general.php:885
-msgid "To become an Assurer you have to collect 100 Assurance Points and pass the"
-msgstr ""
-
-#: www/cap.php:15 www/ttp.php:24
-msgid "Identity Verification Form"
-msgstr "Identitetsverifikationsformular"
-
-#: www/cap.php:129
-msgid "Location of Face-to-face Meeting"
-msgstr ""
-
-#: www/cap.php:133
-msgid "Maximum Points"
-msgstr ""
-
-#: www/cap.php:51 www/ttp.php:75
-msgid "Names"
-msgstr ""
-
-#: www/cap.php:123
-msgid "Photo ID Shown: (ID types, not numbers. eg Drivers license, Passport)"
-msgstr ""
-
-#: www/cap.php:131
-msgid "Points Allocated"
-msgstr ""
-
-#: www/cap.php:37
-#, php-format
-msgid "To the Assurer: The CAcert Assurance Programme (CAP) aims to verify the identities of Internet users through face-to-face witnessing of government issued identity documents. The Applicant asks you to verify to CAcert.org that you have met them and verified their identity against one or more original, trusted, government photo identity documents. If you have ANY doubts or concerns about the Applicant's identity, DO NOT COMPLETE OR SIGN this form. For more information about the CAcert Assurance Programme, including detailed guides for CAcert Assurers, please visit: %s"
-msgstr ""
-
-#: www/cap.php:46
-msgid "Applicant's Statement"
-msgstr ""
-
-#: www/cap.php:26 www/ttp.php:35
-msgid "CAcert's Root Certificate fingerprints"
-msgstr ""
-
-#: www/ttp.php:109
-msgid "Applicant Information"
-msgstr "Ans&oslash;gerinformation"
-
-#: www/ttp.php:84
-msgid "Bar Association, CPA Number or Bank Name and Branch, JP/Notary Number"
-msgstr ""
-
-#: www/ttp.php:91
-msgid "Email (if applicable)"
-msgstr ""
-
-#: www/ttp.php:136
-msgid "First ID Number (driver's license, passport etc)"
-msgstr ""
-
-#: www/ttp.php:112
-msgid "Full Name (as shown on ID)"
-msgstr "Fuldt navn (som trykt p&aring; ID)"
-
-#: www/ttp.php:56
-#, php-format
-msgid "If you have ANY doubts or concerns about the identity of the Applicant then please DO NOT COMPLETE AND SIGN this form. For more information about the Web of Trust, including detailed guides for Trusted Third Parties, please see: %s"
-msgstr "Hvis du har nogensomhelst tvivl eller bet&aelig;nkeligheder omkring identietetn af ans&oslash;geren s&aring; M&Aring; DU IKKE F&AElig;RDIGG&Oslash;RE OG SKRIVE UNDER p&aring; denne ans&oslash;gning. Yderligere information omkring tillidsnettet herunder detaljerede vejledninger for betroede tredjeparter kan findes her %s"
-
-#: www/ttp.php:82
-msgid "Justice of the Peace, Public Notary, Lawyer, Accountant, or Bank Manager"
-msgstr "Offentlig notar, Advokat, Bogholder eller Bankfuldm&aelig;gtig."
-
-#: www/ttp.php:119
-msgid "Main email (so we can find you)"
-msgstr "Epost adresse (s&aring; vi kan kontakte dig)"
-
-#: www/ttp.php:89
-msgid "Office Phone"
-msgstr "Arbejds tlf"
-
-#: www/ttp.php:77
-msgid "Office Street Address"
-msgstr "Arbejde adresse"
-
-#: www/ttp.php:58
-msgid "PLEASE NOTE: You must get 2 fully completed TTP forms before sending anything to CAcert. Failure to do so will only cause your application to be delayed until all forms have been received by CAcert!"
-msgstr ""
-
-#: www/ttp.php:72
-msgid "Person Verifying Applicant's Identity"
-msgstr ""
-
-#: www/ttp.php:50
-msgid "Please complete and sign this form, and sign the photocopies of the IDs, to acknowledge that"
-msgstr ""
-
-#: www/ttp.php:80
-msgid "Profession (Please circle one)"
-msgstr ""
-
-#: www/ttp.php:138
-msgid "Second ID Number (driver's license, passport etc)"
-msgstr ""
-
-#: www/ttp.php:93 www/ttp.php:140
-msgid "Signature"
-msgstr "Underskrift"
-
-#: pages/help/2.php:50
-msgid "Security is a serious matter. For a digital certificate with full rights to be issued to an individual by a Certificate Authority, stringent tests must be conducted, including meeting the physical person to verify their identity. At the current moment in time, my physical identity has not been verified by CAcert.org, but they have verified my email address. Installing their root certificate (see above) will thus automatically allow you to validate my digital signature. You can then be confident of the authenticity of my email address - only I have the ability to digitally sign my emails using my CAcert.org certificate, so if you get an email that I digitally signed and which is validated by your email software using the CAcert.org root certificate that you installed, you know it's from me. (Visually you get a simple indication that my email is signed and trusted). Technically, they haven't verified that I really am me! But you have the guarantee that emails from my address are sent by the person who physically administers that address, i.e. me! The only way that someone could forge my digital signature would be if they logged on to my home computer (using the password) and ran my email software (using the password) to send you a digitally signed email from my address. Although I have noticed the cats watching me logon..."
-msgstr ""
-
-#: www/ttp.php:46
-msgid "The CAcert Trusted Third Party (TTP) Programme is designed to assure Internet user identities through personal verification of government issued identity documents."
-msgstr ""
-
-#: www/ttp.php:21
-msgid "Trusted Third Party"
-msgstr ""
-
-#: www/ttp.php:54
-msgid "You have verified that the Full Name, Date of Birth, and ID Numbers on the identity documents matches those filled in the Applicant section below and in the photocopies provided."
-msgstr ""
-
-#: www/logos.php:30
-msgid "Create more badges"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/52.php:41
-msgid "Here"
-msgstr ""
-
-#: www/logos.php:19
-msgid "How can I put a logo on to my website?"
-msgstr ""
-
-#: www/logos.php:21
-msgid "It is extremly easy! Just pick an image from the collections above and use it for example with the following html code fragment:"
-msgstr ""
-
-#: www/logos.php:9
-msgid "Collection 1 created by Christoph Probst (November 2004)"
-msgstr ""
-
-#: www/cap.php:102
-msgid "CAcert Assurer"
-msgstr ""
-
-#: www/wot/5.php:15
-msgid "ERROR"
-msgstr "FEJL"
-
-#: www/wot/10.php:105
-msgid "Go Back"
-msgstr "Tilbage"
-
-#: includes/general.php:23
-msgid "Administrative Increase"
-msgstr "Administrativt for&oslash;gelse"
-
-#: includes/general.php:24
-msgid "CT Magazine - Germany"
-msgstr "CT Magazine - Tyskland"
-
-#: includes/general.php:23
-msgid "Face to Face Meeting"
-msgstr "Fysisk m&oslash;de"
-
-#: includes/general.php:23
-msgid "Thawte Points Transfer"
-msgstr "Thawte point overforsel"
-
-#: includes/general.php:24
-msgid "Unknown"
-msgstr "Ukendt"
-
-#: www/index/0.php:37
-msgid "Full Story"
-msgstr "L&aelig;s mere"
-
-#: www/index/0.php:40
-msgid "More News Items"
-msgstr "Flere nyheder"
-
-#: www/index/6.php:92
-msgid "You do not have enough/any lost password questions set. You will not be able to continue to reset your password via this method."
-msgstr ""
-
-#: includes/general.php:618
-msgid "Failed to make a connection to the mail server"
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:904 www/index.php:204 www/index.php:254
-msgid "For your own security you must enter 5 lost password questions and answers."
-msgstr ""
-
-#: www/wot.php:169
-msgid "Race condition discovered, user altered details during assurance procedure. PLEASE MAKE SURE THE NEW DETAILS BELOW MATCH THE ID DOCUMENTS."
-msgstr ""
-
-#: www/wot.php:53
-msgid "Reminder Notice"
-msgstr ""
-
-#: www/wot.php:49
-#, php-format
-msgid "This is a short reminder that you filled out forms to become trusted with CAcert.org, and %s has attempted to issue you points. Please create your account at %s as soon as possible and then notify %s so that the points can be issued."
-msgstr ""
-
-#: pages/wot/9.php:59
-#, php-format
-msgid "%s will also accept email in %s - %s"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/17.php:25
-msgid "'Enhanced Provider' is generally the best option, which has a key size of 1024bit. If you need a bigger key size you will need to use a different browser."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/39.php:69 pages/index/10.php:69
-msgid "A CAcert arbitrator may override this policy in a dispute."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/43.php:146
-msgid "Account Locking"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/54.php:65
-msgid "Add Location"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/54.php:25
-msgid "Add Region"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/41.php:56 pages/wot/9.php:58
-msgid "Additional Language"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/41.php:46
-msgid "Additional Language Preferences"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/43.php:162
-msgid "Admin"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/5.php:58
-#, php-format
-msgid "Alternatively visit our %sinformation page%s on this subject for more details."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/43.php:312 pages/account/43.php:349
-msgid "Are you sure you want to revoke this assurance?"
-msgstr ""
-
-#: www/verify.php:130
-#, php-format
-msgid "Are you sure you want to verify the domain %s?"
-msgstr ""
-
-#: www/verify.php:72
-#, php-format
-msgid "Are you sure you want to verify the email %s?"
-msgstr ""
-
-#: includes/account_stuff.php:211
-msgid "Assurance Form"
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:70 includes/account.php:477
-msgid "Below is the link you need to open to verify your email address. Once your address is verified you will be able to start issuing certificates to your heart's content!"
-msgstr ""
-
-#: includes/account_stuff.php:211
-msgid "Blank CAP Form"
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:460 includes/account.php:540 includes/account.php:1990
-#: includes/account.php:2020
-#, php-format
-msgid "The domain '%s' is already in a different account and is listed as valid. Can't continue."
-msgstr "Dom&aelig;net '%s' er allerede i en anden konto og noteret som g&aelig;ldende. Kan ikke forts&aelig;tte."
-
-#: includes/general_stuff.php:85
-msgid "Bug Database"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/39.php:64 pages/index/10.php:64
-msgid "CAcert Assurers can see the name, birthday and the number of points by looking up the correct email address. No other person related data is published by CAcert."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/37.php:27 pages/index/12.php:27
-msgid "CAcert Inc. is a non-profit association, incorporated in New South Wales Australia."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/39.php:75 pages/index/10.php:75
-msgid "CAcert adopts the Australian privacy regulations."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/39.php:59 pages/index/10.php:59
-msgid "CAcert does not automatically publish the certificates through a directory service or the website to other people than the user who requested the certificate. In the future, the user might be able to opt-in for publication of the certificates through a directory server by CAcert."
-msgstr ""
-
-#: includes/general_stuff.php:81
-msgid "Certificate Login"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/40.php:23 pages/index/11.php:23
-msgid "Before contacting us, be sure to read the information on our official and unofficial HowTo and FAQ pages."
-msgstr ""
-
-#: pages/index/19.php:56
-msgid "Certificates expire in 6 months; only the domain name itself can be entered into the certificates (not your full name, company name, location, etc.)."
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:102
-msgid "Default Account Changed"
-msgstr ""
-
-#: pages/wot/10.php:95
-msgid "Deleted before Verification"
-msgstr ""
-
-#: pages/wot/12.php:98
-msgid "Distance"
-msgstr ""
-
-#: www/verify.php:137
-msgid "Do not verify this domain"
-msgstr ""
-
-#: www/verify.php:79
-msgid "Do not verify this email"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/35.php:51
-msgid "Domain available"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/54.php:101
-msgid "Edit Location"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/54.php:47
-msgid "Edit Region"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/13.php:27
-msgid "Email Notification"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/39.php:67 pages/index/10.php:67
-msgid "Exceptions"
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:963 www/index.php:300
-msgid "For your own security you must enter 5 different password questions and answers. You aren't allowed to duplicate questions, set questions as answers or use the question as the answer."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/39.php:77 pages/index/10.php:77
-msgid "Governmental warrants and civil supoenas will be processed through the dispute resolution system, which ensures that valid authority is given to whoever complies with the supoena or the warrant."
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:96 includes/account.php:1074 pages/account/13.php:21
-#, php-format
-msgid "Hi %s,"
-msgstr ""
-
-#: pages/wot/13.php:42
-msgid "I was unable to match your location with places in my database."
-msgstr ""
-
-#: pages/wot/10.php:43 pages/wot/10.php:78
-msgid "ID"
-msgstr ""
-
-#: www/wot.php:270
-msgid "Identical Assurance attempted, will not continue."
-msgstr ""
-
-#: www/gpg.php:167
-msgid "If this is a re-occuring problem, please send a copy of the key you are trying to signed to support@cacert.org. Thank you."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/40.php:21 pages/index/11.php:21 pages/index/4.php:41
-#, php-format
-msgid "If you are having trouble with your username or password, please visit our %swiki page%s for more information"
-msgstr ""
-
-#: www/wot.php:426
-msgid "It looks like you were trying to contact multiple people, this isn't allowed due to data security reasons."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/54.php:76 pages/account/54.php:112
-msgid "Latitude"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/39.php:73 pages/index/10.php:73
-msgid "Legal mandates"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/43.php:158
-msgid "Location Admin"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/54.php:135
-msgid "Location Alias"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/54.php:130
-msgid "Location Aliases"
-msgstr ""
-
-#: includes/account_stuff.php:222
-msgid "Location DB"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/54.php:72 pages/account/54.php:108
-msgid "Longitude"
-msgstr ""
-
-#: includes/general_stuff.php:85
-msgid "Mailing Lists"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/54.php:175
-msgid "Move Location"
-msgstr ""
-
-#: includes/general_stuff.php:80
-msgid "Net Cafe Login"
-msgstr ""
-
-#: www/verify.php:78 www/verify.php:136
-msgid "Notify support about this"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/3.php:79
-msgid "Optional Client CSR, no information on the certificate will be used"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/40.php:20 pages/index/11.php:20
-msgid "PLEASE NOTE: Due to the large amounts of support questions, incorrectly directed emails may be over looked, this is a volunteer effort and directing general questions to the right place will help everyone, including yourself as you will get a reply quicker."
-msgstr ""
-
-#: includes/general_stuff.php:78
-msgid "Password Login"
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:1080
-msgid "Password Update Notification"
-msgstr ""
-
-#: pages/wot/13.php:64
-msgid "Please enter your town or suburb name, followed by region or state or province and then the country (please separate by commas)"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/39.php:76 pages/index/10.php:76
-msgid "Please see &lt;a href='http://www.privacy.gov.au/'&gt;http://www.privacy.gov.au/&lt;/a&gt; for further details."
-msgstr ""
-
-#: includes/general_stuff.php:85
-msgid "Point System"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/39.php:57 pages/index/10.php:57
-msgid "Privacy of certificates"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/39.php:62 pages/index/10.php:62
-msgid "Privacy of user data"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/54.php:28 pages/account/54.php:50
-msgid "Region"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/43.php:295 pages/account/43.php:312 pages/account/43.php:332
-#: pages/account/43.php:349
-msgid "Revoke"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/41.php:62
-msgid "Secondary languages"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/54.php:182
-msgid "Set Region"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/43.php:198
-msgid "Show Lost Password Details"
-msgstr ""
-
-#: pages/wot/9.php:19
-msgid "Sorry, I was unable to locate that user, the person doesn't wish to be contacted, or isn't an assurer."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/43.php:154
-msgid "TTP Admin"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/0.php:15
-msgid "Are you new to CAcert?"
-msgstr ""
-
-#: includes/general_stuff.php:74
-msgid "Community Agreement"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/0.php:34
-msgid "Do you want to help CAcert?"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/0.php:28
-#, php-format
-msgid "For general documentation and help, please visit the CAcert %sWiki Documentation site %s."
-msgstr ""
-
-#: pages/index/0.php:29
-#, php-format
-msgid "For specific policies, see the CAcert %sApproved Policies page%s."
-msgstr ""
-
-#: includes/shutdown.php:21
-#, php-format
-msgid "This function is currently disabled. Please visit %s for more information."
-msgstr ""
-
-#: pages/wot/13.php:66
-msgid "This is an AJAX form which depends heavily on javascript for auto-complete functionality and while it will work without javascript the usability will be heavily degraded."
-msgstr ""
-
-#: pages/wot/11.php:46
-msgid "This page is a work in Progress. Please see this"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/39.php:18 pages/index/10.php:18
-msgid "This policy discloses what information we gather about you when you visit any of our Web site, and when you issue or use our certificates. It describes how we use that information and how you can control it."
-msgstr ""
-
-#: pages/index/1.php:19
-msgid "This wouldn't match your name or email at all, it contains at least 1 lower case letter, 1 upper case letter, a number, white space and a misc symbol. You get additional security for being over 15 characters and a second additional point for having it over 30. The system starts reducing security if you include any section of your name, or password or email address or if it matches a word from the english dictionary..."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/39.php:70 pages/index/10.php:70
-msgid "To obtain access to confidential data, a dispute has to be filed."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/43.php:42
-msgid "User ID"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/39.php:23 pages/index/10.php:23
-msgid "We collect two kinds of information about website users: 1) data that users volunteer by signing up to our website or when you send us an email via our contact form; and 2) aggregated tracking data we collect when users interact with our site."
-msgstr ""
-
-#: www/index.php:364
-#, php-format
-msgid "We don't allow signups from people using email addresses from %s"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/39.php:31 pages/index/10.php:31
-msgid "We only share your information with any other organisation when so instructed by a CAcert arbitrator."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/39.php:21 pages/index/10.php:21
-msgid "Website information"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/39.php:28 pages/index/10.php:28
-msgid "When you post to the contact form, you must provide your name and email address. When you sign up to the website, you must provide your name, email address, date of birth and some lost pass phrase question and answers."
-msgstr ""
-
-#: includes/general_stuff.php:85
-msgid "Wiki Documentation"
-msgstr ""
-
-#: www/verify.php:135
-msgid "Yes verify this domain"
-msgstr ""
-
-#: www/verify.php:77
-msgid "Yes verify this email"
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:97 includes/account.php:1075 pages/account/13.php:22
-msgid "You are receiving this email because you or someone else"
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:501
-#, php-format
-msgid "Below is the link you need to open to verify your domain '%s'. Once your address is verified you will be able to start issuing certificates to your heart's content!"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/16.php:17 pages/index/3.php:17
-msgid "Click here if you want to import the root certificate into Microsoft Internet Explorer 5.x/6.x"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/52.php:80
-msgid "The following requests are still open:"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/52.php:95
-msgid "There are no pending requests where you haven't voted yet."
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:148
-msgid "You failed to select any accounts to be removed, or you attempted to remove the default account. No action was taken."
-msgstr ""
-
-#: www/index.php:123
-msgid "Your Pass Phrase has been changed now. You can now login with your new password."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/0.php:32
-msgid "The former TTP (Trusted Third Party) System has been stopped, and is currently not available."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/0.php:31
-msgid "The Web of Trust system CAcert uses is similar to that many involved with GPG/PGP use, they hold face to face meetings to verify each others photo identities match their GPG/PGP key information. CAcert differs however in that we have modified things to work within the PKI framework, for you to gain trust in the system you must first locate someone already trusted. The trust person depending how many people they've trusted or meet before will determine how many points they can issue to you (the number of points they can issue is listed in the locate assurer section). Once you've met up you can show your ID and you will need to fill out a CAP form which the person assuring your details must retain for verification reasons."
-msgstr ""
-
-#: pages/wot/6.php:85
-#, php-format
-msgid "Please check the following details match against what you witnessed when you met %s in person. You MUST NOT proceed unless you are sure the details are correct. You may be held responsible by the CAcert Arbitrator for any issues with this Assurance."
-msgstr ""
-
-#: pages/wot/6.php:153
-msgid "Policy"
-msgstr "Police"
-
-#: pages/wot/6.php:165
-msgid "I confirm this Assurance"
-msgstr "Jeg bekr&aelig;fter denne forsikring"
-
-#: pages/wot/6.php:150
-msgid "I have read and understood the Assurance Policy and the Assurance Handbook and am making this Assurance subject to and in compliance with the policy and handbook."
-msgstr "Jeg har l&aelig;st og forst&aring;et forsikringspolicen og forsikringsh&aring;ndbogen og laver denne forsikring if&oslash;lge og i overensstemmelse med police og h&aring;ndbog."
-
-#: pages/wot/6.php:146
-msgid "I believe that the assertion of identity I am making is correct, complete and verifiable. I have seen original documentation attesting to this identity. I accept that the CAcert Arbitrator may call upon me to provide evidence in any dispute, and I may be held responsible."
-msgstr "Jeg er overbevist om at identitetsvurderingen jeg foretager er korrekt, fuldst&aelig;ndig og sporbar. Jeg har set original dokumentation som attesterer denne identitet. Jeg accepterer at CAcerts voldgiftsmand kan anmode mig om at udlevere dokumentation ved enhver tvist, og jeg kan holdes ansvarlig."
-
-#: pages/account/14.php:38
-msgid "Please note, in the interests of good security, the pass phrase must be made up of an upper case letter, lower case letter, number and symbol (all white spaces at the beginning and end are removed)."
-msgstr "Bem&aelig;rk venligst, af hensyn til god sikkerhed, at kodefrasen skal indeholder et stort bogstav, et lille bogstav, et nummer og et symbol (al luft i begyndelsen og slutningen fjernes)."
-
-#: pages/wot/1.php:115
-msgid "Not yet!"
-msgstr ""
-
-#: includes/account_stuff.php:223
-msgid "CAP Forms"
-msgstr "CAP-formularer"
-
-#: pages/index/21.php:39
-msgid "Please also include your name in the transaction so we know who it came from and send an email to ernestine at cacert dot org with the details:"
-msgstr ""
-
-#: pages/wot/6.php:154
-msgid "Assurance Handbook"
-msgstr "Forsikringsh&aring;ndbog"
-
-#: pages/index/5.php:24
-msgid "Email Address (primary)"
-msgstr "E-post-adresse (prim&aelig;r)"
-
-#: pages/account/56.php:18
-msgid "List of Organisation Assurers:"
-msgstr "Liste over organisationsforsikringsagenter:"
-
-#: pages/index/1.php:24
-msgid "Note: White spaces at the beginning and end of a password will be removed."
-msgstr ""
-
-#: pages/wot/6.php:154
-msgid "Assurance Policy"
-msgstr "Forsikringspolitik"
-
-#: www/cap.php:264
-msgid "I, the Assurer, hereby confirm that I have verified the Member according to CAcert Assurance Policy."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/3.php:101
-msgid "SSO WIKI Entry"
-msgstr ""
-
-#: includes/account_stuff.php:268 includes/general_stuff.php:145
-#: includes/tverify_stuff.php:80
-msgid "by CAcert"
-msgstr "af CAcert"
-
-#: www/wot.php:343
-msgid "Assurer Challenge"
-msgstr "Forsikringsagentsudfordring"
-
-#: www/cap.php:143
-msgid "I hereby confirm that the information stated above is both true and correct, and request the CAcert Assurer (identified below) to verify me according to CAcert Assurance Policy."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/21.php:50
-msgid "OCSP certificate"
-msgstr "OCSP-certifikat"
-
-#: includes/account.php:753
-msgid "Processing request"
-msgstr "Behandler foresp&oslash;rgsel"
-
-#: pages/account/18.php:51 pages/account/5.php:57
-msgid "No client certificates are currently listed."
-msgstr "Ingen klientcertifikater er i &oslash;jeblikket noteret."
-
-#: pages/index/4.php:59
-msgid "If you want to use certificate login instead of username+password, please"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/0.php:129
-msgid "If you want to participate in CAcert.org, have a look"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/43.php:109
-msgid "Are you sure you want to modify this DOB and/or last name?"
-msgstr "Er du sikker p&aring; at du vil &aelig;ndre denne f&oslash;dselsdato og/eller efternavn?"
-
-#: pages/account/43.php:412
-msgid "Show Assurances the user gave"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/43.php:365
-msgid "Show Assurances the user got"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/50.php:29
-msgid "Are you sure you want to delete this user, while not actually deleting the account it will completely disable it and revoke any/all certificates currently issued."
-msgstr ""
-
-#: includes/sponsorinfo.php:2
-msgid "CAcert operations are sponsored by"
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:322 includes/account.php:1380
-msgid "The challenge-response code of your certificate request did not match. Can't continue with certificaterequest."
-msgstr ""
-
-#: www/gpg.php:176
-msgid "The format of the UID was not recognized. Please use 'Name (comment) &amp;lt;email@domain&gt;'"
-msgstr ""
-
-#: www/gpg.php:104
-msgid "The following UIDs were found in your key:"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/40.php:67 pages/index/11.php:67
-msgid "Security Issues"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/42.php:26
-msgid "use % as wildcard"
-msgstr ""
-
-#: includes/account_stuff.php:220
-msgid "Trusted ThirdParties"
-msgstr "Betroede tredjeparter"
-
-#: www/index.php:445
-msgid "You have to agree to the CAcert Community agreement."
-msgstr ""
-
-#: www/cap.html.php:81
-msgid "yyyy-dd-mm"
-msgstr ""
-
-#: www/cap.html.php:237 www/coap.html.php:320
-msgid "yes, the CCA is attached to the form."
-msgstr ""
-
-#: www/coap.html.php:108
-msgid "type"
-msgstr ""
-
-#: www/coap.html.php:137
-msgid "reg. number"
-msgstr ""
-
-#: www/coap.html.php:109
-msgid "state"
-msgstr "stat"
-
-#: www/coap.html.php:138
-msgid "trade office"
-msgstr ""
-
-#: www/cap.html.php:230 www/coap.html.php:311
-msgid "portrait"
-msgstr ""
-
-#: www/cap.html.php:234 www/coap.html.php:317
-msgid "paper format"
-msgstr ""
-
-#: www/coap.html.php:171 www/coap.html.php:203 www/coap.html.php:254
-msgid "phone"
-msgstr ""
-
-#: www/cap.html.php:104 www/cap.html.php:115 www/cap.html.php:125
-msgid "identity card"
-msgstr ""
-
-#: www/cap.html.php:106 www/cap.html.php:117 www/cap.html.php:127
-msgid "other"
-msgstr ""
-
-#: www/coap.html.php:99
-msgid "comma separated"
-msgstr ""
-
-#: www/coap.html.php:110
-msgid "country code"
-msgstr "landekode"
-
-#: www/cap.html.php:240 www/coap.html.php:343
-msgid "generate PDF file"
-msgstr ""
-
-#: www/coap.html.php:136
-msgid "Trade Office info"
-msgstr ""
-
-#: www/coap.html.php:227
-msgid "and organisation stamp"
-msgstr "og organisationsstempel"
-
-#: www/coap.html.php:166
-msgid "Organisation Administrator(s)"
-msgstr "Organisationsadministrator(er)"
-
-#: www/cap.html.php:240 www/coap.html.php:343
-msgid "Submit the form"
-msgstr ""
-
-#: www/cap.html.php:63
-msgid "If there are any doubts or concerns about the Applicant's identity, do not allocate points. You are encouraged to perform a mutual Assurance."
-msgstr ""
-
-#: www/coap.html.php:107
-msgid "Jurisdiction info"
-msgstr ""
-
-#: www/cap.html.php:157
-msgid "I hereby confirm that the information stating my Identity Information above is both true and correct and request the CAcert Assurer (see below) to witness my identity in the CAcert Assurance Programme."
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:1170
-msgid "a and y umlaut, and o/slash examples of accepted transliterations for the full name(s)"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/8.php:24 pages/index/8.php:25 pages/index/8.php:26
-msgid "member"
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:825 www/coapnew.php:843
-msgid "policy document"
-msgstr ""
-
-#: www/cap.html.php:222 www/coap.html.php:297
-msgid "How To Print this CAP form"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/1.php:49
-#, php-format
-msgid "Please only write %sName Suffixes%s into this field."
-msgstr ""
-
-#: www/stats.php:263
-msgid "Statistical data from cache, created at"
-msgstr ""
-
-#: includes/general.php:877
-msgid "You are not an Assurer, but the reason is not stored in the database. Please contact"
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:1354
-msgid "The exact name of the assurer may have transliterated characters and/or some given names may be abbreviated. If present the first given name will be shown abbreviated and parentheses around the last part of the given name.\n"
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:428
-msgid "Due to the possibility for nullbyte domain exploits we currently do not allow any domain names with nullbytes."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/13.php:39
-msgid "CAcert Support"
-msgstr "CAcert support"
-
-#: www/coapnew.php:980
-msgid "A CAcert Arbitrator can require the Organisation Assurer to deliver the completed forms and accompanying documents in the event of a dispute."
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:1113
-msgid "The exact name of the assuree may have transliterated characters and/or some given names may be abbreviated. If present the first given name will be shown abbreviated and parentheses around the last part of the given name.\n"
-msgstr ""
-
-#: includes/general.php:875
-msgid "Sorry, you are not allowed to be an Assurer. Please contact"
-msgstr "Desv&aelig;rre, du er ikke tilladt at blive forsikringsagent. Kontakt venligst"
-
-#: pages/wot/2.php:33
-msgid "Once you have received at least 100 Assurance Points you will have to pass a test called Assurer Challenge, which can be started at"
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:1073
-msgid "type of ID shown"
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:1000
-msgid "transliterated:"
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:1025
-msgid "passport"
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1032
-msgid "phone nr"
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1107
-msgid "Trade Office Registry information, as organisation registration Identification number or license number, name of the trade office registry, trade office operating region, and optionally date of extract."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/40.php:38 pages/index/11.php:38
-msgid "Warning: Please do not enter confidential data into this form, it is being sent to a public mailinglist. Use the form further below instead."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/43.php:170
-msgid "Ad Admin"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/3.php:81
-msgid "Add Single Sign On ID Information"
-msgstr ""
-
-#: includes/account_stuff.php:244 includes/general_stuff.php:92
-msgid "Advertising"
-msgstr ""
-
-#: includes/account_stuff.php:263 includes/general_stuff.php:127
-#: includes/tverify_stuff.php:75
-msgid "Association Membership"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/6.php:91
-msgid "Certificate installed successfully. Please don't forget to backup now"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/4.php:112
-msgid "Error while generating the certificate-request. Please make sure that you have added this website to the list of trusted sites in the Internet-Options menu!"
-msgstr ""
-
-#: www/advertising.php:81
-msgid "CAcert.org Advertising Section"
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:1025
-msgid "mil. ID"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/5.php:58
-msgid "Due to the increasing number of people that haven't been able to recover their passwords via the lost password form, there are now two other options available. 1.) If you don't care about your account you can signup under a new account and file dispute forms to recover your email accounts and domains. 2.) If you would like to recover your password via help from support staff, this requires a small payment to cover a real person's time to verify your claim of ownership on an account. After you pay the required fee you will have to contact the proper person to arrange the verification. Click the payment button below to continue."
-msgstr ""
-
-#: pages/index/16.php:22 pages/index/16.php:23 pages/index/16.php:32
-#: pages/index/16.php:33 pages/index/3.php:22 pages/index/3.php:23
-#: pages/index/3.php:32 pages/index/3.php:33
-msgid "Fingerprint"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/40.php:21 pages/index/11.php:21
-msgid "If you are contacting us about advertising, please use the form at the bottom of the website, the first contact form is not the correct place."
-msgstr ""
-
-#: pages/index/16.php:29 pages/index/3.php:29
-msgid "Intermediate Certificate (DER Format)"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/16.php:28 pages/index/3.php:28
-msgid "Intermediate Certificate (PEM Format)"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/16.php:30 pages/index/3.php:30
-msgid "Intermediate Certificate (Text Format)"
-msgstr ""
-
-#: www/cap.php:64
-msgid "It's encouraged that you tear the top of this form off and give it to the person you are assuring as a reminder to sign up, and as a side benefit the tear off section also contains a method of offline verification of our fingerprints."
-msgstr ""
-
-#: www/advertising.php:63
-msgid "Link URI was too short.&lt;br /&gt;"
-msgstr ""
-
-#: www/advertising.php:55
-msgid "Link title was too short.&lt;br /&gt;"
-msgstr ""
-
-#: pages/wot/14.php:3
-#, php-format
-msgid "If you have a %sSignaturecard%s (also called 'Buergerkarte'), you can digitally sign your assurance request here, and get 50 CAcert points:"
-msgstr ""
-
-#: includes/account_stuff.php:245
-msgid "New Ad"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/3.php:80
-msgid "No Single Sign On ID"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/13.php:110 pages/account/13.php:115
-msgid "Not displayed"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/13.php:109
-msgid "OTP Hash"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/13.php:114
-msgid "OTP PIN"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/16.php:20 pages/index/3.php:20
-msgid "Root Certificate (Text Format)"
-msgstr ""
-
-#: www/wot.php:332
-msgid "To make it easier for others in your area to find you, it's helpful to list yourself as an assurer (this is voluntary), as well as a physical location where you live or work the most. You can flag your account to be listed, and add a comment to the display by going to:"
-msgstr ""
-
-#: includes/account_stuff.php:245
-msgid "View Ads"
-msgstr ""
-
-#: www/advertising.php:47
-msgid "You can only place an advertisement for up to 12 months.&lt;br /&gt;"
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:750 includes/account.php:872 includes/account.php:1364
-#: includes/account.php:1636
-msgid "You did not select any certificates for renewal."
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:788 includes/account.php:909 includes/account.php:1401
-#: includes/account.php:1674
-msgid "You did not select any certificates for revocation."
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:529
-msgid "You did not select any domains for removal."
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:148
-msgid "You did not select any email accounts for removal."
-msgstr ""
-
-#: www/advertising.php:78
-msgid "Your advertisement request has been lodge in the system and administrators notified. Once the information has been reviewed, you will be notified if the link was acceptable or declined and the reason for the decline. If the request is successful the system will generate an invoice."
-msgstr ""
-
-#: includes/general.php:689
-#, php-format
-msgid "Your certificate request is still queued and hasn't been processed yet. Please wait, and go to Certificates -&gt; View to see it's status."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/4.php:17
-msgid "You must enable ActiveX for this to work. On Vista you have to add this website to the list of trusted sites in the internet-settings."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/4.php:17
-msgid "Go to Extras-&gt;Internet Options-&gt;Security-&gt;Trusted Websites, click on Custom Level, check ActiveX control elements that are not marked as safe initialized on start in scripts"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/10.php:26
-msgid "Please Note. All information on your certificate will be removed except the CommonName and SubjectAltName field, this is because it's an automated service and cannot automatically verify other details on your certificates are valid or not. If you are a valid organisation and would like more details to appear on certificates, you will need to have at least 50 assurance points and you need to send us a copy of your document of incorporation. Then we can add those details to your certificates. Contact us for more information on our organisational services."
-msgstr ""
-
-#: pages/wot/12.php:17
-msgid "Maximum Distance:"
-msgstr ""
-
-#: pages/wot/12.php:68
-msgid "Unable to find suitable location"
-msgstr ""
-
-#: pages/wot/4.php:19
-msgid "You can become a CAcert Assurer by seeking out trusted 3rd parties. You will also need to download and print out a copy of the TTP Form (found under 'CAP/TTP Forms') and fill in your sections. You will need to produce a photo copy of your ID, which the person assuring you will inspect against the originals. Once they are satisfied the documents appear to be genuine they need to sign the back of the photo copies, and fill in their sections of the TTP document. Once you have had your ID verified by 2 different people, pop the copies + forms in an envelope and post them to:"
-msgstr ""
-
-#: pages/wot/11.php:47
-msgid "article on the Wiki"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/38.php:23 pages/index/13.php:23
-msgid "CAcert Donation through PayPal"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/47.php:14
-msgid "CAcert Logo, Encapsulated PostScript (EPS) format"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/47.php:20
-msgid "CAcert Logo, colour version, PNG format"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/47.php:32
-msgid "CAcert Logo, monochrome version, PNG format"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/47.php:1
-msgid "CAcert Public Relations materials"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/47.php:16
-msgid "Colour version"
-msgstr ""
-
-#: www/gpg.php:176
-msgid "Error: Both Name and Email address are empty"
-msgstr ""
-
-#: www/gpg.php:172
-msgid "Error: UID is revoked"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/0.php:26
-#, php-format
-msgid "For general documentation and help please see our %s site"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/47.php:8
-#, php-format
-msgid "Here you find a number of logos to use in documents or to add to your website. Help CAcert to get some publicity by using a logo to link back to %s or to indicate that you or your website are using a CAcert certificates for security and privacy."
-msgstr ""
-
-#: pages/index/47.php:17
-msgid "Monochrome version"
-msgstr ""
-
-#: www/gpg.php:151
-msgid "Multiple Email Adresses per UID are not allowed."
-msgstr ""
-
-#: www/gpg.php:181
-msgid "Name and Email OK."
-msgstr ""
-
-#: www/gpg.php:185
-msgid "Name and Email both cannot be matched with your account."
-msgstr ""
-
-#: www/gpg.php:234
-msgid "No valid UIDs found on your key"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/47.php:3
-msgid "On this page you find materials that can be used for CAcert publicity"
-msgstr ""
-
-#: www/coap.html.php:78
-msgid "For the CAcert Individual Assurance Programme there is a separate special CAP form."
-msgstr ""
-
-#: pages/index/5.php:62
-msgid "Password Reset Payment through PayPal"
-msgstr ""
-
-#: www/gpg.php:199
-msgid "The email address has not been registered and verified in your account. Please add the email address to your account first."
-msgstr ""
-
-#: www/gpg.php:190
-msgid "The email is OK. The name is empty."
-msgstr ""
-
-#: www/gpg.php:203
-msgid "The name in the UID does not match the name in your account. Please verify the name."
-msgstr ""
-
-#: www/gpg.php:195
-msgid "The name is OK. The email is empty."
-msgstr ""
-
-#: www/gpg.php:243
-msgid "The unverified UIDs have been removed, the verified UIDs have been signed."
-msgstr ""
-
-#: pages/index/47.php:4
-#, php-format
-msgid "Use of these materials is subject to the rules described in the %s."
-msgstr ""
-
-#: includes/about_menu.php:19
-msgid "Sourcecode"
-msgstr ""
-
-#: www/ttp.php:63
-msgid "The Applicant asks you to certify to CAcert that you have met with the Applicant and verified the Full Name, Date of Birth, and ID Numbers of the Applicant against two separate original government issued photo-identity documents. Once the photocopies of the photo IDs have been verified by the TTP they must be signed by the TTP with the statement 'I certify that this copy is a true copy of the original document'. The verified and signed photocopies of IDs are then to be included with the completed TTP forms and returned to CAcert Inc."
-msgstr ""
-
-#: pages/wot/14.php:5
-#, php-format
-msgid "To get assured with your Signaturecard, you need the Software from &lt;a href='http://www.buergerkarte.at/bku/'&gt;http://www.buergerkarte.at/bku/&lt;/a&gt;. To activate your E-Card, please go to &lt;a href='https://www.sozialversicherung.at/signon2-Registrierung/'&gt;https://www.sozialversicherung.at/signon2-Registrierung/&lt;/a&gt;."
-msgstr ""
-
-#: pages/index/1.php:124
-msgid "When you click on next, we will send a confirmation email to the email address you have entered above."
-msgstr ""
-
-#: pages/index/0.php:26
-#, php-format
-msgid "Have you read the CAcert %sCommunity Agreement%s yet?"
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:221
-msgid "I didn't receive a valid Certificate Request, please try a different browser."
-msgstr ""
-
-#: pages/index/0.php:17
-#, php-format
-msgid "If you want to have free certificates issued to you, join the %s CAcert Community %s."
-msgstr ""
-
-#: pages/index/16.php:19 pages/index/3.php:19
-#, php-format
-msgid "You are bound by the %s Root Distribution Licence %s for any re-distributions of CAcert's roots."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/37.php:28 pages/index/12.php:28
-msgid "More information about CAcert Incorporated:"
-msgstr ""
-
-#: includes/about_menu.php:7
-msgid "Policies"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/0.php:54
-msgid "CAcert bank account details:"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/43.php:157
-msgid "Blocked Assurer"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/0.php:38
-msgid "AU$50 per year for this button"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/38.php:27 pages/index/13.php:27
-msgid "If you are located in Australia, please use bank transfer instead:"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/5.php:73
-msgid "empty"
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:2291
-msgid "You are receiving this email because a CAcert administrator"
-msgstr ""
-
-#: www/stats.php:86
-msgid "Assurer Candidates"
-msgstr ""
-
-#: www/stats.php:90
-msgid "Assurers with test"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/0.php:25
-msgid "For CAcert Association Members"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/0.php:34
-msgid "Have you paid your CAcert Association membership fees for the year?"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/0.php:35
-msgid "If not then select this PayPal button to pay your US$10 membership fee for the year."
-msgstr ""
-
-#: pages/index/0.php:42
-msgid "If you are located in Australia, you can use bank transfer instead and pay the equivalent of US$10 in AU$."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/55.php:67
-msgid "Internal Error"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/0.php:44
-msgid "Please also include Your name in the transaction so we know who it came from or send an email to robert at cacert dot org with the details:"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/55.php:32
-msgid "Test"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/55.php:25
-msgid "The list of tests you did pass at"
-msgstr ""
-
-#: pages/gpg/0.php:20
-msgid "Paste your own public OpenPGP key below. It should not contain a picture. CAcert will sign your key after submission."
-msgstr ""
-
-#: pages/index/0.php:23
-#, php-format
-msgid "This license applies to using the CAcert %s root keys %s."
-msgstr ""
-
-#: includes/account_stuff.php:220
-msgid "Training"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/55.php:33
-msgid "Variant"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/55.php:74
-msgid "You have at least 100 Assurance Points, if you want to become an assurer try the"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/55.php:72
-msgid "You have passed the Assurer Challenge and collected at least 100 Assurance Points, you are an Assurer."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/55.php:76
-msgid "You have passed the Assurer Challenge, but to become an Assurer you still have to reach 100 Assurance Points!"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/55.php:22
-msgid "Your passed Tests"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/0.php:52
-msgid "If you are located in Australia, use bank transfer instead."
-msgstr ""
-
-#: pages/index/0.php:37
-msgid "If you can, please donate."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/43.php:153
-msgid "Is Assurer"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/55.php:44
-msgid "Passed Tests of"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/43.php:149
-msgid "Trainings"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/0.php:35
-msgid "We are facing an uphill battle to fund this service and could do with your help?"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/0.php:45
-msgid "or a one off donation for this button whatever you can afford to help"
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:65 includes/account.php:493 www/index.php:492
-msgid "The mail server responsible for your domain indicated a temporary failure. This may be due to anti-SPAM measures, such as greylisting. Please try again in a few minutes."
-msgstr ""
-
-#: pages/index/19.php:29
-msgid "Certificates expire in 6 months. Only the email address itself can be entered into the certificate (not your full name)"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/19.php:39
-msgid "Certificates expire in 24 months."
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:1005
-msgid "Certificate settings have been changed."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/3.php:85
-msgid "By allowing certificate login, this certificate can be used to login into this account at https://secure.cacert.org/ ."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/5.php:102
-msgid "Change settings"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/3.php:84
-msgid "Enable certificate login with this certificate"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/5.php:94
-msgid "Hide old certificates"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/3.php:92
-msgid "Show advanced options"
-msgstr ""
-
-#: pages/gpg/3.php:30
-msgid "Below is your OpenPGP key"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/5.php:110
-msgid "By allowing certificate login, this certificate can be used to login into your account at https://secure.cacert.org/ ."
-msgstr ""
-
-#: pages/gpg/2.php:40
-msgid "No OpenPGP keys are currently listed."
-msgstr "Ingen OpenPGP n&oslash;gler er pt. listet."
-
-#: pages/gpg/3.php:24
-msgid "No such OpenPGP key attached to your account."
-msgstr "Det PGP/GPG certifikat er ikke tilknyttet din konto."
-
-#: pages/gpg/2.php:20
-msgid "OpenPGP Keys"
-msgstr "OpenPGP n&oslash;gler"
-
-#: pages/account/43.php:374
-msgid "Assurance Points The User Issued"
-msgstr "Forsikringspoint brugeren udstedte"
-
-#: pages/index/4.php:20
-msgid "Warning! You've attempted to log into the system with a client certificate, but the login failed due to the certificate being expired, revoked, disabled for certificate login, or simply not valid for this site. You can login using your Email/Pass Phrase to get a new certificate, by clicking on 'Normal Login' to the right of your screen."
-msgstr "Advarsel! Du pr&oslash;vede at logge ind i systemet med et klientcertifikat, men det lykkedes ikke, da certifikatet er udl&oslash;bet, tilbagekaldt eller simpelthen ikke gyldig for denne side. Du kan logge ind med din email/kode for at f&aring; et nyt certifikat, ved at klikke p&aring; 'Normalt login' til h&oslash;jre p&aring; sk&aelig;rmen."
-
-#: pages/account/6.php:124
-msgid "Your certificate:"
-msgstr "Dit certifikat:"
-
-#: www/coapnew.php:1090
-msgid "Type, jurisdiction (state)"
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1128 www/coapnew.php:1141
-msgid "The organisation administrator (CAcert Assurer) contact information. The administrator is appointed by the organisation director to administer the organisation domain certificates, secure the certificates and maintain them."
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1063
-msgid "The organisation name, director name and signature, and applicable company law is checked by the Organisation Assurer with the official Trade Office Registration (Extract) or by other means. The organisation domain name(s) are checked of ownership against the internet domain DNS records."
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1089
-msgid "The legal organisation type: eg Ltd, EPS, society, foundation, association, etc. The state/country under which jurisdiction the organisation operates."
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1074
-msgid "The official full name of the organisation equal to the name of the organisation registered e.g. at the trade office registration of the state."
-msgstr ""
-
-#: pages/index/1.php:18
-msgid "By joining CAcert and becoming a Member, you agree to the CAcert Community Agreement. Please take a moment now to read that and agree to it; this will be required to complete the process of joining."
-msgstr ""
-
-#: pages/index/21.php:22
-msgid "If not then select this PayPal button to establish annual payment of your US$10 membership fee."
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1080
-msgid "The organisation address which should be equal to the address registered with the trade office."
-msgstr ""
-
-#: pages/index/21.php:30
-msgid "To do a single US$10 Membership-Fee Payment, please use this button:"
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1116
-msgid "The internet domain name(s) the organisation controls and owns. The names will be checked with WHOIS with e.g. the DNS official top domain registrar e.g. the country ccTLD .&lt;country code&gt; registrar."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/7.php:30
-msgid "I own or am authorised to control this domain"
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1006
-msgid "The exact name of the individual may have transliterated characters and/or some given names may be abbreviated. If present the first given name will be shown abbreviated and parentheses around the last part of the given name."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/1.php:29 pages/index/1.php:80
-msgid "I own or am authorised to control this email address"
-msgstr "Jeg ejer eller er autoriseret til at styre denne e-post-adresse"
-
-#: www/capnew.php:1078
-#, php-format
-msgid "max"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/1.php:132
-msgid "I agree to the terms and conditions of the CAcert Community Agreement"
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:34
-msgid "Several CAcert Services are currently unavailable. Please try again later."
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:959
-msgid "The email address, which matches the CAcert account email address, is handy for administrative and contact reasons. For organisation administrator the email address is required."
-msgstr ""
-
-#: includes/general.php:875
-msgid "if you feel that this is not corect."
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:866
-msgid "The CAcert Organisation Programme (COAP) aims to verify the identity of the organisation."
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1187
-msgid "The Director indicated by the Trade Office Registry Extract, has to underwrite the correctness of the information for the organisation and allowance of certificate operations by the administrators."
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1252
-msgid "The Organisation Assurer contact information. This assurer will verify the organisation identity and registration information."
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:845
-msgid "The CAcert Assurance Programme (CAP) aims to verify the identities of Internet users through face to face witnessing of government-issued photo identity documents."
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:867
-msgid "The Applicant asks the Organisation Assurer to verify to CAcert Community that the information provided by the Applicant is correct, and according to the official trade office registration bodies."
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1108
-msgid "Registration (id, name, region)"
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1221
-msgid "Signature and organisation stamp"
-msgstr "Underskrift og organisationsstempel"
-
-#: www/capnew.php:1055
-msgid "Some examples of possible standard transliterations in a full individual name. If more than one transliteration of a character is possible, it is denoted within parentheses."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/53.php:99
-msgid "Start"
-msgstr "Start"
-
-#: www/capnew.php:1025
-msgid "TTP"
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:846
-msgid "The Applicant asks the Assurer to verify to the CAcert Community that the Assurer has met and verified the Applicant's identity against original documents."
-msgstr ""
-
-#: pages/index/0.php:26
-msgid "Most CAcert functions are currently unavailable. Please come back later."
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1186
-msgid "Organisation's Statement"
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1098
-msgid "Other registered trade names of the organisation. (comma separated)"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/53.php:100
-msgid "Previous"
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1099
-msgid "Registered Trade Names"
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:748
-msgid "Organisation Information (COAP) form"
-msgstr "Organisationsidentitetsformular (COAP)"
-
-#: www/coapnew.php:1271
-msgid "Organisation Assurer's signature"
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1061
-msgid "Organisation Identity Information"
-msgstr "Organisations identitetsinformation"
-
-#: www/coapnew.php:1241
-msgid "Organisation Assurer's Statement"
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1253
-msgid "Organisation Assurer"
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:1218
-msgid "One is advised for a mutual assurance. If done so the exact full name, email address and date of birth of the Assurer is also required on a form. In this case the Assuree assures the Assurer as well. In this case two copies are needed of the CAP form."
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1129 www/coapnew.php:1142
-msgid "Organisation Administrator"
-msgstr "Organisations administrator"
-
-#: www/capnew.php:1067
-msgid "On comparing names"
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1194
-msgid "On director's statement"
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:1223 www/coapnew.php:1248
-msgid "On mutual assurance"
-msgstr "Om gensidig forsikring"
-
-#: www/capnew.php:1278
-msgid "On mutual assurance provide email address of Assurer."
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1070
-msgid "On organisation identity information"
-msgstr "Om organisationsidentitetsforsikring"
-
-#: www/capnew.php:1006
-msgid "On the assuree full name"
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:1247 www/coapnew.php:1013
-msgid "On the full name of the Assurer"
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1075
-msgid "Name of the organisation"
-msgstr "Navn p&aring; organisationen"
-
-#: www/verify.php:36
-msgid "Email has been sent."
-msgstr "Der er sendt en mail."
-
-#: includes/general.php:772 includes/general.php:779
-msgid "CSRF Hash is wrong. Please try again."
-msgstr ""
-
-#: pages/index/19.php:49
-#, php-format
-msgid "Certificates expire in 12 months. Certificates %s must%s include your full name."
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1205
-msgid "Name and contact details (organisation email address &amp; optionally phone number), of the Director of the organisation as is referred to in the trade office extract."
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1117
-msgid "Internet Domain(s)"
-msgstr "Internet-dom&aelig;ne(r)"
-
-#: www/cap.html.php:188
-msgid "Assurer's email address"
-msgstr "Forsikringsagents e-post-adresse"
-
-#: www/capnew.php:1178 www/coapnew.php:1196
-msgid "Make sure you have read and agreed with the CAcert Community Agreement"
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:1025
-msgid "ID card"
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:727
-msgid "Identity Verification Form (CAP) form"
-msgstr "Identitetsverifikationsformular (CAP)"
-
-#: www/capnew.php:848
-msgid "If there are any doubts or concerns about the Applicant's identity, do not allocate points. You are encouraged to perform a mutual Assurance."
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:1185
-msgid "I hereby confirm that the information stating my Identity Information above is both true and correct, and request the CAcert Assurer (see below) to witness my identity in the CAcert Assurance Programme."
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:1284
-msgid "I, the Assurer, hereby confirm that I have verified the Applicant's Identity Information, I will witness the Applicant's identity in the CAcert Assurance Programme, and allocate Assurance Points."
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1260
-msgid "I, the Assurer, hereby confirm that I have verified the official Information for the organisation, I will witness the organisation's identity in the CAcert Organisation Assurance Programme, and complete the Assurance."
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1210
-msgid "I hereby confirm that all information is complete and accurate and will notify CAcert of any updates or changes thereof."
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1261
-msgid "I am a CAcert Community Member, have passed the Organisation Assurance Challenge, and have been appointed for Organisation Assurances within the country where the organisation is registered."
-msgstr ""
-
-#: www/disputes.php:333
-msgid "You aren't allowed to dispute your own domains. Can't continue."
-msgstr "Det er ikke tilladt at meddele strid omkring dit eget dom&aelig;ne. Der kan ikke forts&aelig;ttes."
-
-#: www/coapnew.php:1211
-msgid "I am duly authorised to act on behalf of the organisation, I grant operational certificate administrative privileges to the specified Organisation Administrator and, I request the Organisation Assurer to verify the organisation information according to the Assurance Policies."
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:1285
-msgid "I am a CAcert Community Member, have passed the Assurance Challenge, and have been assured with at least 100 Assurance Points."
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:1186 www/coapnew.php:1209
-msgid "I agree to the CAcert Community Agreement."
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1017
-msgid "Full exact name of the individual."
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:1274
-msgid "Full exact name of Assurer. On mutual assurance provide date of birth as well."
-msgstr ""
-
-#: includes/general.php:765
-msgid "CSRF Hash is missing. Please try again."
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:852
-msgid "For the CAcert Organisation Assurance Programme there is a separate special COAP form."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/49.php:91
-#, php-format
-msgid "No organisational domains found matching %s"
-msgstr "Der blev ikke fundet organisatoriske dom&aelig;ner som passer med %s"
-
-#: pages/account/49.php:60
-#, php-format
-msgid "No personal domains found matching %s"
-msgstr "Der blev ikke fundet personlige dom&aelig;ner som passer med %s"
-
-#: www/verify.php:35
-msgid "Notification"
-msgstr "Orientering"
-
-#: www/verify.php:160
-msgid "Parameters are missing. Please try the complete URL."
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1033 www/coapnew.php:1048
-msgid "For organisation administrators and assurer: provide email address and optionally your phone number."
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:869
-msgid "For more information about the CAcert Organisation Assurance Programme, including detailed guides to CAcert Organisation Assurers, please visit:"
-msgstr ""
-
-#: includes/account.php:684
-msgid "Domain not verified."
-msgstr "Dom&aelig;ne ikke verificeret."
-
-#: www/capnew.php:850
-msgid "For more information about the CAcert Assurance Programme, including detailed guides for CAcert Assurers, please visit:"
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:1072
-msgid "Exact full name on the ID"
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:1059
-msgid "Examples of accepted abbreviation(s) for full name(s)"
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:1313
-msgid "Date and location of the face-to-face meeting"
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:980
-msgid "Exact full name as on shown ID for this name."
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:1206
-msgid "Director"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/53.php:108
-msgid "End"
-msgstr ""
-
-#: pages/index/4.php:22
-msgid "This function is currently unavailable. Please come back later."
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:748
-msgid "CAcert Organisation Assurance Programme"
-msgstr "CAcert Organisationsforsikringsprogram"
-
-#: www/capnew.php:807 www/coapnew.php:828
-msgid "CAcert's Root Certificate sha1 fingerprints"
-msgstr ""
-
-#: www/coapnew.php:965
-msgid "COAP form help"
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:842
-msgid "CAcert CAP form"
-msgstr "CAcert CAP-formular"
-
-#: www/coapnew.php:863
-msgid "CAcert COAP form"
-msgstr "CAcert COAP-formular"
-
-#: www/coap.html.php:335
-msgid "Applicable Organisation Policy documents and information can be attached to the pdf output file. Mark those documents, which need to be attached"
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:1216
-msgid "Assurer's Statement"
-msgstr "Forsikringsagentens bem&aelig;rkning"
-
-#: www/capnew.php:847
-msgid "Assurer may leave a copy of the details with the Applicant, and may complete and sign her final form after the meeting."
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:1058
-msgid "As an example standard abbreviation on given names is provided here. If a given name is counted as first given name part of the name is denoted with parentheses around the name."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/53.php:67
-msgid "Are you sure you want to delete this region and all connected locations?"
-msgstr "Er du sikker p&aring; at du vil fjerne denne region og alle tilknyttede steder?"
-
-#: www/capnew.php:1053
-msgid "Applicant's Identity Information"
-msgstr "Ans&oslash;gers identitetsinformation"
-
-#: www/coapnew.php:1081
-msgid "Address (comma separated)"
-msgstr ""
-
-#: www/cap.html.php:229 www/coap.html.php:310
-msgid "2-up"
-msgstr ""
-
-#: www/cap.html.php:230 www/coap.html.php:311
-msgid "1-up"
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:851
-msgid "A CAcert Arbitrator can require the Assurer to deliver the completed form in the event of a dispute. After 7 years this form should be securely disposed of to prevent identity misuse. E.g. shred or burn the form. The Assurer does not retain copies of ID at all."
-msgstr ""
-
-#: www/cap.html.php:227 www/coap.html.php:305
-msgid "A printer ready file with the form and attachments can be generated as follows:"
-msgstr ""
-
-#: www/capnew.php:405 www/capnew.php:1344 www/coapnew.php:441
-#: www/coapnew.php:1291
-msgid "page"
-msgstr "side"