summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/locale/nl.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'locale/nl.po')
-rw-r--r--locale/nl.po5236
1 files changed, 0 insertions, 5236 deletions
diff --git a/locale/nl.po b/locale/nl.po
deleted file mode 100644
index 4015fd9..0000000
--- a/locale/nl.po
+++ /dev/null
@@ -1,5236 +0,0 @@
-# translation of messages.po to nl_NL.po
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
-
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: de\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-01-09 08:25:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-05 13:29:06+0000\n"
-"Last-Translator: Someone <someone@someisp.com>\n"
-"Language-Team: <de@li.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: http://www.TransLingo.org\n"
-
-#: www/account/43.php:43 www/account/49.php:43
-#, php-format
-msgid "%s rows displayed."
-msgstr "%s rijen weergegeven."
-
-#: www/account/43.php:71
-#, php-format
-msgid "%s's Account Details"
-msgstr "Account gegevens van %s"
-
-#: www/account/32.php:21
-#, php-format
-msgid "%s's Administrators"
-msgstr "Beheerders van %s"
-
-#: www/account/26.php:21
-#, php-format
-msgid "%s's Domains"
-msgstr "Domeinen van %s"
-
-#: includes/account.php:1388
-#, php-format
-msgid "'%s' has just been successfully added as an organisation to the database."
-msgstr "'%s' is als organisatie aan de database toegevoegd."
-
-#: includes/account.php:1444
-#, php-format
-msgid "'%s' has just been successfully added to the database."
-msgstr "'%s' is aan de database toegevoegd."
-
-#: includes/account.php:1503
-#, php-format
-msgid "'%s' has just been successfully deleted from the database."
-msgstr "'%s' is uit de database verwijderd."
-
-#: includes/account.php:1416 includes/account.php:1491
-#, php-format
-msgid "'%s' has just been successfully updated in the database."
-msgstr "De gegevens van '%s' zijn aangepast in de database."
-
-#: www/help/3.php:64
-msgid "...then click 'Next'."
-msgstr "... klik 'Volgende' aan"
-
-#: www/wot/3.php:42
-msgid "A CAcert Assurer who knowingly, or reasonably ought to have known, assures an applicant contrary to this policy may be held liable."
-msgstr "Een CAcert Waarmerker die willens en wetens, of redelijkerwijs had kunnen weten, iemand tegen deze regels in waarmerkt, kan voor alle gevolgen aansprakelijk worden gesteld."
-
-#: www/wot/4.php:17
-msgid "A trusted 3rd party is simply someone in your country that is responsible for witnessing signatures and ID documents. This role is covered by many different titles such as public notary, justice of the peace and so on. Other people are allowed to be authoritative in this area as well, such as bank managers, accountants and lawyers."
-msgstr "Een vertrouwde derde partij is iemand in uw land die verantwoordelijk is voor het nagaan van handtekeningen en identiteitsbewijzen. Deze functie wordt door verschillende mensen uitgevoerd, denk maar aan notarissen. Mensen met andere functies die ook als vertrouwde derde partij mogen optreden zijn: bankdirecteuren, accountants en advocaten, of legalisatie op een stadhuis."
-
-#: www/account/38.php:21 www/index/13.php:21
-msgid "ANY amount will be appreciated - the more funding CAcert receives, the sooner it can achieve the goals of the community."
-msgstr "IEDERE hoeveelheid wordt op prijs gesteld - hoe meer geld CAcert ontvangt, hoe eerder de doelstellingen van de gemeenschap kunnen worden bereikt."
-
-#: includes/account_stuff.php:182
-msgid "About"
-msgstr "Over"
-
-#: www/account/37.php:15 www/index/12.php:15
-msgid "About CAcert.org"
-msgstr "Over CAcert.org"
-
-#: includes/account_stuff.php:209 includes/general_stuff.php:108
-msgid "About Us"
-msgstr "Over Ons"
-
-#: includes/account_stuff.php:150 includes/account_stuff.php:158
-#: www/account/1.php:26 www/account/16.php:21 www/account/26.php:21
-#: www/account/28.php:29 www/account/3.php:30 www/account/32.php:21
-#: www/account/33.php:47 www/account/7.php:27
-msgid "Add"
-msgstr "Voeg Toe"
-
-#: www/account/7.php:19
-msgid "Add Domain"
-msgstr "Domein Toevoegen"
-
-#: www/account/1.php:18
-msgid "Add Email"
-msgstr "E-mail Adres Toevoegen"
-
-#: www/account/16.php:22 www/account/2.php:24 www/account/3.php:31
-#: www/account/9.php:23
-msgid "Address"
-msgstr "Adres"
-
-#: www/account/32.php:24
-msgid "Administrator"
-msgstr "Beheerder"
-
-#: www/account/25.php:22 www/account/25.php:39 www/account/35.php:21
-#: www/account/35.php:35
-msgid "Admins"
-msgstr "Beheerders"
-
-#: www/wot/3.php:28
-msgid "After the meeting, visit the CAcert Web site's make an Assurance page and:"
-msgstr "Bezoek na de bijeenkomst de CAcert website waarop u de waarmerking kan vastleggen en:"
-
-#: www/help/3.php:44
-msgid "After your certificate has been emailed to you, follow this process to install the certificate."
-msgstr "Volg het volgende proces om uw certificaat te installeren, nadat uw certificaat aan u is gezonden."
-
-#: www/account/39.php:32 www/index/10.php:32
-msgid "Aggregated tracking information"
-msgstr "Statistieken"
-
-#: www/account/36.php:21 www/index/1.php:110
-msgid "Alert me if"
-msgstr "Waarschuw mij als"
-
-#: www/index.php:332
-msgid "All fields are mandatory."
-msgstr "Alle velden moeten ingevuld worden."
-
-#: www/account/43.php:157
-msgid "Alternate Verified Email Addresses"
-msgstr "Gecontroleerd"
-
-#: www/help/7.php:9
-msgid "Alternatively as things progress we can add more layers of security with say 4 webservers talking to 2 intermediate servers, talking to the root store, and acting in a token ring fashion, anything happening out of sequence, and the server directly upstream shuts itself down, which if that were in place and there were multiple paths, any down time in this fashion would fall over to the servers not compromised, anyways just some food for thought."
-msgstr "Het is ook mogelijk om als we wat verder zijn wat meer beveiliging van de server te realiseren. Zoals 4 webserver die via 2 tussen servers contact hebben met de 'root' opslag, en in een token-ring achtige constructie werken. Als iets scheef gaat lopen dan zal de daar boven liggende server zichzelf direct afsluiten. Als dit gerealiseerd is en er zijn meerdere toegangspaden dan zal downtijd in een van de servers door andere servers die nog correct werken opgelost worden. Hoe dan ook hier kunnen we nog verder over denken."
-
-#: www/account/40.php:52 www/index/11.php:52
-msgid "Alternatively you can get in contact with us via the following methods:"
-msgstr "U kan ons ook via de volgende alternatieve manieren bereiken:"
-
-#: www/help/2.php:49
-msgid "And they are making mistakes"
-msgstr "En zij maken fouten"
-
-#: www/help/3.php:70
-msgid "And you're done!"
-msgstr "U bent nu klaar!"
-
-#: www/account/16.php:39
-msgid "Another Email"
-msgstr "Uw e-mail adres"
-
-#: includes/account.php:404
-msgid "Any valid certificates will be revoked as well"
-msgstr "Ook alle geldige certificaten zullen worden ingetrokken."
-
-#: www/help/7.php:5
-msgid "Apart from the boot stuff, all data resides on an encrypted partition on the root store server and only manual intervention in the boot up process by entering the password will start it again."
-msgstr "Afgezien van het start gebeuren, verblijft alle data op een gecodeerde partitie op de root opslag server, alleen handmatig ingrijpen tijdens het starten van de server door invoer van een wachtwoord zal het proces weer starten."
-
-#: www/index/17.php:61
-msgid "Can't start the CEnroll control:"
-msgstr "Kan de CEnroll Active-X control niet starten:"
-
-#: www/account/30.php:31
-#, php-format
-msgid "Are you really sure you want to remove %s and all certificates issued under this domain?"
-msgstr "Bent u zeker dat u %s wilt verwijderen en daarmee ook alle certificaten die onder dit domein verstrekt zijn?"
-
-#: www/account/31.php:27
-#, php-format
-msgid "Are you really sure you want to remove %s and all certificates issued under this organisation?"
-msgstr "Bent u zeker dat u %s wilt verwijderen en daarmee ook alle certificaten die onder deze organisatie verstrekt zijn?"
-
-#: www/account/34.php:31
-#, php-format
-msgid "Are you really sure you want to remove %s from administering this organisation?"
-msgstr "Bent u zeker dat u %s wil verwijderen als beheerder van deze organisatie?"
-
-#: www/help/2.php:22
-msgid "As anyone who has received an email containing a virus from a strange address knows, emails can be easily spoofed. The identity of the sender is very easy to forge via email. Thus a great advantage is that digital signing provides a means of ensuring that an email is really from the person you think it is. If everyone digitally signed their emails, it would be much easier to know whether an email is legitimate and unchanged and to the great relief of many, spamming would be much easier to control, and viruses that forge the sender's address would be obvious and therefore easier to control."
-msgstr "Zoals iedereen die wel eens een besmette e-mail met een virus ontvangen heeft van een vreemd adres wel weet, e-mail kan heel gemakkelijk nagemaakt worden. Identiteit van de afzender is zeer eenvoudig te vervalsen. Een groot voordeel is dat digitale handtekeningen een mogelijkheid bieden om te bevestigen dat de afzender van een mail ook werkelijk degene is waarvan je denkt dat die het is. Als iedereen een digitale handtekening aan een e-mail toevoegt dan is veel makkelijker om te weten of een e-mail legitiem en ongewijzigd is. Dit zou een heleboel mensen het werk vereenvoudigen, omdat spammers makkelijker te herkennen zijn en dat virussen die vervalste afzender adressen gebruiken wel heel erg gaan opvallen."
-
-#: www/wot/6.php:24
-msgid "Assurance Confirmation"
-msgstr "Waarmerk bevestiging"
-
-#: www/account/43.php:146 www/wot/3.php:44
-msgid "Assurance Points"
-msgstr "Waarmerk punten"
-
-#: www/account/43.php:225 www/wot/10.php:52
-msgid "Assurance Points You Issued"
-msgstr "Door u uitgegeven waarmerk punten"
-
-#: www/stats.php:51
-msgid "Assurances Made"
-msgstr "Uitgevoerde waarmerkingen"
-
-#: includes/account_stuff.php:182 www/wot/5.php:19
-msgid "Assure Someone"
-msgstr "Waarmerk iemand"
-
-#: www/index/0.php:60
-msgid "Assured client certificates"
-msgstr "Gewaarmerkte Client Certificaten"
-
-#: www/index/0.php:90
-msgid "Assured server certificates"
-msgstr "Gewaarmerkte Server Certificaten"
-
-#: pages/index/0.php:25
-msgid "For CAcert Community Members"
-msgstr "Voor deelnemers aan de CAcert Community "
-
-#: www/index/51.php:28
-msgid "Based on OpenSSL, PHP, a little bit of C and MySQL, we were able to build not only a free certificate authority that could verify your email address or domain, but actually build in a highly effective trust model. Our model goes further than that used by some commercial CAs to prove your identity."
-msgstr "Gebaseerd op OpenSSL, PHP, een beetje C en MySQL zijn we in staat geweest om niet alleen een gratis certificate authority te maken die uw e-mail adres of domein kan valideren, maar zelfs een hoogst effectief vertrouwens model te bouwen. Ons model gaat verder dan dat van sommige commerci&euml;le CA's om uw identiteit vast te stellen."
-
-#: www/index/0.php:110
-msgid "Become a member of the CAcert Association"
-msgstr "Wordt lid van de CAcert Associatie"
-
-#: www/index/0.php:100
-msgid "Become an assurer in CAcert Web of Trust"
-msgstr "Hoe wordt u waarmerker in het CAcert Vertrouwens Netwerk"
-
-#: includes/account_stuff.php:182
-msgid "Becoming an Assurer"
-msgstr "Hoe wordt u een CAcert waarmerker"
-
-#: pages/account/10.php:34
-msgid "Paste your CSR(Certificate Signing Request) below..."
-msgstr "Plak uw CSR (Certificate Signing Request) hieronder..."
-
-#: www/account/0.php:24
-msgid "Before you can start issuing certificates for your website, irc server, smtp server, pop3, imap etc you will need to add domains to your account under the domain menu. You can also remove domains from here as well. Once you've added a domain you are free then to go into the Server Certificate section and start pasting CSR into the website and have the website return you a valid certificate for up to 2 years if you have 50 trust points, or 6 months for no trust points."
-msgstr "Voor u kunt starten met het aanmaken van certificaten voor uw website of irc, mail, pop3, imap servers moet u eerst uw domeinen toevoegen. Dit kunt u doen in het Domeinen menu. U kunt hier ook domeinen verwijderen. Op het moment dat u een domein heeft toegevoegd kunt u naar het Server Certificaten gedeelte gaan en beginnen met het versturen van een CSR via de website en krijgt u een certificaat dat tot 2 jaar geldig is als u 50 punten heeft, of 6 maanden als u geen punten heeft."
-
-#: www/account/15.php:32 www/account/23.php:32
-msgid "Below is your Server Certificate"
-msgstr "Hieronder vindt u uw Server Certificaat"
-
-#: www/index/0.php:53 www/index/0.php:63 www/index/0.php:73 www/index/0.php:83
-#: www/index/0.php:93 www/index/0.php:103 www/index/0.php:113
-msgid "Benefits"
-msgstr "Voordelen"
-
-#: includes/account.php:49 includes/account.php:389 www/index.php:316
-#: www/wot.php:222 www/wot.php:234 scripts/removedead.php:59
-msgid "Best regards"
-msgstr "Met vriendelijke groeten,"
-
-#: www/help/3.php:60
-msgid "Browse to the location you saved the .cer file to in step 1"
-msgstr "Blader naar de lokatie waar de .cer file in stap 1 was opgeslagen."
-
-#: www/help/2.php:25
-msgid "But perhaps, fundamentally, the most important reason for digital signing is awareness and privacy. It creates awareness of the (lack of) security of the Internet, and the tools that we can arm ourselves with to ensure our personal security. And in sensitising people to digital signatures, we become aware of the possibility of privacy and encryption."
-msgstr "Maar misschien is, in de grond, de belangrijkste reden voor digitale ondertekening is de erkenning en privacy. Het zorgt ervoor dat (het gebrek aan) veiligheid van het internet duidelijk wordt. En dat we onszelf kunnen wapenen in onze persoonlijke veiligheid. En door digitale handtekeningen te gebruiken zorgen we ervoor dat meer mensen in aanraking komen met de mogelijkheden voor privacy en encryptie."
-
-#: www/help/2.php:7 www/help/2.php:35
-msgid "But, er, is this really proof of your email identity?"
-msgstr "Maar, eh, is dat echt bewijs van uw e-mail identiteit?"
-
-#: www/help/2.php:48
-msgid "But, with all this money, and all this responsibility, they must be taking a lot of care to ensure the Certificate Authorities do their jobs well, and keep doing their jobs well, right? Well right?!"
-msgstr "Maar met al dit geld, en al deze verantwoordelijkheid, moeten de 'Certificate Authorities' toch zeer zorgvuldig omgaan met de hun toegewezen taak, en deze goed uitvoeren, toch? Ja toch?!"
-
-#: www/account/10.php:15 www/account/20.php:15 www/account/3.php:15
-msgid "CAcert Certficate Acceptable Use Policy"
-msgstr "CAcert Certificaat AUP (Acceptable Use Policy)."
-
-#: www/account/38.php:19 www/index/13.php:19
-msgid "CAcert Inc. is a non-profit association which is legally able to accept donations. CAcert adheres to strict guidelines about how this money can to be used. If you'd like to make a donation, you can do so via"
-msgstr "CAcert Inc. is een non-profit organisatie die legaal donaties in ontvangst mag nemen. CAcert houdt zich aan strikte regels hoe dit geld mag worden gebruikt. Als u een donatie wilt doen, kunt u dit doen via"
-
-#: www/account/10.php:20 www/account/20.php:20 www/account/3.php:20
-msgid "CAcert Inc.'s public certification services are governed by a CPS as amended from time to time which is incorporated into this Agreement by reference. The Subscriber will use the SSL Server Certificate in accordance with CAcert Inc.'s CPS and supporting documentation published at"
-msgstr "CAcert Inc. publieke certificaten service zijn vastgelegd in een CPS. Dit CPS wordt van tijd tot tijd bijgewerkt en is opgenomen in deze overeenkomst. De ingeschrevene zal het SSL Server certificaat gebruiken volgens het CAcert Inc. CPS en de bijbehorende documentatie te vinden op"
-
-#: www/index/51.php:25
-msgid "CAcert Inc., as a community-based project, is not driven by profits - it is driven by the community's desire for privacy and security."
-msgstr "CAcert Inc., als project dat gebaseerd is op een groep vrijwilligers, wordt niet gestuurd door winsten - het wordt gestuurd door het groepsverlangen naar privacy en veiligheid."
-
-#: www/wot.php:223 www/wot.php:235 scripts/removedead.php:60
-msgid "CAcert Support Team"
-msgstr "Het CAcert Ondersteunings Team"
-
-#: includes/account_stuff.php:181 www/account/0.php:27 www/wot/0.php:15
-msgid "CAcert Web of Trust"
-msgstr "CAcert Vertrouwens Netwerk"
-
-#: www/wot/3.php:15
-msgid "CAcert Web of Trust Rules"
-msgstr "Regels van het CAcert Vertrouwens Netwerk"
-
-#: www/wot/3.php:45
-msgid "CAcert may, from time to time, alter the amount of Assurance Points that a class of assurer may assign as is necessary to effect a policy or rule change. We may also alter the amount of Assurance Points available to an individual, or new class of assurer, should another policy of CAcert require this."
-msgstr "CAcert kan, van tijd tot tijd, het aantal punten dat een waarmerker uit een bepaalde klasse kan uitdelen veranderen als dat door een reglementswijziging noodzakelijk is. Ook mag CAcert het aantal punten van een individuele persoon veranderen of een persoon overplaatsen naar een andere klasse als dit nodig is volgens een ander CAcert reglement."
-
-#: www/help/6.php:11
-msgid "CAcert then sends you an email with a signed copy of your certificate. Hopefully the rest should be pretty straight forward."
-msgstr "CAcert verstuurt u een e-mail met een getekende copie van uw certificaat. Hopelijk is het resterende proces niet al te ingewikkeld."
-
-#: www/account/37.php:19 www/index/12.php:19
-#, php-format
-msgid "CAcert's goal is to promote awareness and education on computer security through the use of encryption, specifically with the X.509 family of standards. We have compiled a %sdocument base%s that has helpful hints and tips on setting up encryption with common software, and general information about Public Key Infrastructures (PKI)."
-msgstr "Het doel van CAcert is om attentie en educatie te promoten op het gebied van computer veiligheid door het gebruik van encryptie, met name gebruik makend van de X.509 standaarden. Wij hebben een %sdocument base% samengesteld met tips en trucs om encryptie te gebruiken met gewone software, en algemene informatie omtrent Public Key Infrastructuren (PKI)."
-
-#: www/account/0.php:17
-msgid "CAcert.org"
-msgstr "CAcert.org"
-
-#: www/index/51.php:15
-msgid "CAcert.org Mission Statement"
-msgstr "CAcert.org Missie Statement"
-
-#: includes/account.php:49 includes/account.php:389 www/index.php:316
-msgid "CAcert.org Support!"
-msgstr "CAcert.org Ondersteuning!"
-
-#: www/account/37.php:17 www/index/12.php:17
-msgid "CAcert.org is a community driven, Certificate Authority that issues certificates to the public at large for free."
-msgstr "CAcert.org is een door de gebruikersgemeenschap gedragen certificatieorganisatie die gratis certificaten ter beschikking stelt voor het grote publiek."
-
-#: www/wot/0.php:17
-msgid "CAcert.org was designed to be by the community for the community, and instead of placing all the labour on a central authority and in turn increasing the cost of certificates, the idea was to get community in conjunction with this website to have trust maintained in a dispersed and automated manner!"
-msgstr "CAcert.org werd ontwikkeld door en voor de gebruikersgemeenschap. In plaats van alle werk en verantwoordelijkheid bij een centrale organisatie te leggen, waardoor de kosten van certificaten stijgt, werd het idee opgevat om vanuit de gemeenschap via deze website op een verdeelde en geautomatiseerde manier een vertrouwensweb op te bouwen."
-
-#: includes/account.php:1464 includes/account.php:1515 www/account/30.php:34
-#: www/account/31.php:30 www/account/34.php:34
-msgid "Cancel"
-msgstr "Annuleren"
-
-#: includes/general_stuff.php:58
-msgid "Cert Login"
-msgstr "Certificaat login"
-
-#: www/account/19.php:101 www/account/6.php:99
-msgid "Certificate Installation Complete!"
-msgstr "De installatie van uw certificaat is compleet."
-
-#: www/account/19.php:97 www/account/6.php:95
-msgid "Certificate Installation Error"
-msgstr "Fout bij installatie van het certificaat."
-
-#: www/help/3.php:43
-msgid "Certificate Installation process for IIS 5.0"
-msgstr "Certificaat installatie procedure voor IIS 5.0"
-
-#: includes/general_stuff.php:65
-msgid "CAcert Logos"
-msgstr "CAcert logo's"
-
-#: includes/account.php:669 includes/account.php:1066
-#, php-format
-msgid "Certificate for '%s' has been renewed."
-msgstr "Het certificaat voor '%s' werd hernieuwd."
-
-#: includes/account.php:594 includes/account.php:705 includes/account.php:1103
-#: includes/account.php:1319
-#, php-format
-msgid "Certificate for '%s' has been revoked."
-msgstr "Het certificaat voor '%s' werd ingetrokken."
-
-#: www/account/19.php:95 www/account/6.php:93
-msgid "Certificate installation failed!"
-msgstr "Installatie van het certificaat is mislukt!"
-
-#: www/stats.php:31
-msgid "Certificates Issued"
-msgstr "verstrekte certificaten "
-
-#: pages/help/4.php:21
-msgid "writing new private key to 'private.key'"
-msgstr "bezig nieuwe priv&eacute; sleutel te schrijven naar 'private.key'"
-
-#: includes/account.php:837 includes/account.php:1312 pages/account/19.php:45
-#: pages/account/6.php:43
-msgid "to install your certificate."
-msgstr "om uw certificaat te installeren."
-
-#: www/account/14.php:18
-msgid "Change Pass Phrase"
-msgstr "Verander uw Wachtwoord"
-
-#: includes/account_stuff.php:146 www/account/43.php:98 www/account/43.php:99
-#: www/account/44.php:19 www/account/50.php:19
-msgid "Change Password"
-msgstr "Wachtwoord Veranderen"
-
-#: www/help/3.php:36
-msgid "Choose a filename to save the request to"
-msgstr "Kies een bestandsnaam om het certificaat naar op te slaan"
-
-#: includes/account.php:671 includes/account.php:1068
-#: includes/account.php:1445 includes/account.php:1492
-#: includes/account.php:1504 www/account/19.php:45 www/account/6.php:43
-msgid "Click here"
-msgstr "Klik hier"
-
-#: www/account/40.php:21 www/index/11.php:21
-msgid "Click here to go to the Support List"
-msgstr "Klik hier om naar de Ondersteunings lijst te gaan"
-
-#: www/account/40.php:38 www/index/11.php:38
-msgid "Click here to view all lists available"
-msgstr "Klik hier om alle lijsten te zien."
-
-#: includes/account_stuff.php:153 www/account/18.php:18 www/account/5.php:18
-msgid "Client Certificates"
-msgstr "Client Certificaten"
-
-#: www/index/0.php:50
-msgid "Client certificates (un-assured)"
-msgstr "Client certificaten (ongewaarmerkt)"
-
-#: www/account/3.php:63
-msgid "Code Signing"
-msgstr "Programma Certificaten"
-
-#: www/index/0.php:70
-msgid "Code signing certificates"
-msgstr "Programma Certificaten"
-
-#: www/account/24.php:41 www/account/27.php:44 www/account/32.php:27
-#: www/account/33.php:43
-msgid "Comments"
-msgstr "Opmerkingen"
-
-#: www/help/4.php:14
-msgid "Common Name (eg, YOUR name) []:"
-msgstr "Common Name (hier: UW naam) [];"
-
-#: www/account/11.php:22 www/account/12.php:23 www/account/18.php:23
-#: www/account/21.php:25 www/account/22.php:23
-msgid "CommonName"
-msgstr "Roepnaam"
-
-#: includes/account.php:1733 includes/account.php:1780
-#: includes/account.php:1792
-msgid "to continue."
-msgstr "om verder te gaan."
-
-#: includes/general_stuff.php:63
-msgid "CAcert News"
-msgstr "CAcert nieuws"
-
-#: includes/general_stuff.php:66
-msgid "CAcert Statistics"
-msgstr "CAcert statistieken"
-
-#: pages/account/11.php:26 pages/account/21.php:31
-msgid "subjectAltName"
-msgstr "subjectAltName"
-
-#: www/wot/3.php:31
-msgid "Compare the online information to the information recorded on the paper form;"
-msgstr "Vergelijk de gegevens van de website met de informatie op de papieren documenten;"
-
-#: www/wot/3.php:24
-msgid "Complete the assurance form if the applicant has not already done so. Ensure that all information matches."
-msgstr "Vul de rest van het waarmerk formulier in indien de kandidaat dit nog niet gedaan heeft. Verzeker u ervan dat alle informatie correct en volledig ingevuld is."
-
-#: www/help/3.php:39
-msgid "Confirm your request details"
-msgstr "Bevestig uw aanvraag gegevens"
-
-#: www/wot/3.php:19
-msgid "Contact"
-msgstr "Neem contact met ons op"
-
-#: www/wot/9.php:39
-msgid "Contact Assurer"
-msgstr "Neem contact op voor waarmerking"
-
-#: www/wot/1.php:121
-msgid "Contact Details"
-msgstr "Contact gegevens"
-
-#: www/account/24.php:25 www/account/27.php:28
-msgid "Contact Email"
-msgstr "Contact via E-mail"
-
-#: includes/account_stuff.php:210 includes/general_stuff.php:110
-#: www/account/40.php:15 www/index/11.php:15
-msgid "Contact Us"
-msgstr "Neem contact met ons op"
-
-#: www/wot/8.php:31
-msgid "Contact information"
-msgstr "Contactinformatie"
-
-#: www/account/39.php:37 www/index/10.php:37
-msgid "Cookies"
-msgstr "Cookies"
-
-#: www/help/2.php:38
-msgid "Cool man! How do I create my own digital signature?!"
-msgstr "Cool man! Hoe maak ik m'n eigen digitale handtekening?!"
-
-#: www/help/3.php:47
-msgid "Copy the contents of the email including the"
-msgstr "Kopieer de inhoud van de e-mail inclusief de"
-
-#: www/index/51.php:20
-msgid "Core members of CAcert generally have a strong information technology and security background, and a stronger desire to give back to the community."
-msgstr "CAcert kernleden hebben over het algemeen een stevige IT en security achtergrond, en een sterker verlangen om de gemeenschap iets terug te geven."
-
-#: includes/account.php:617 includes/account.php:726 includes/account.php:1125
-#: includes/account.php:1343
-#, php-format
-msgid "Couldn't remove the request for `%s`, request had already been processed."
-msgstr "Kon de aanvraag '%s' niet verwijderen, de aanvraag is reeds verwerkt."
-
-#: www/account/11.php:32 www/account/21.php:35 www/account/24.php:37
-#: www/account/27.php:40
-msgid "Country"
-msgstr "Land"
-
-#: www/account/36.php:23 www/index/1.php:112
-msgid "Country Announcements"
-msgstr "Landgebonden aankondigingen"
-
-#: www/help/4.php:9
-msgid "Country Name (2 letter code) [AU]:"
-msgstr "Lands Naam (2 letter code) [NL]:"
-
-#: www/account/17.php:133 www/account/4.php:133
-msgid "Create Certificate Request"
-msgstr "Vraag een Certificaat aan"
-
-#: includes/general_stuff.php:72 www/index/7.php:15
-msgid "Credits"
-msgstr "Credits"
-
-#: www/help/7.php:2
-msgid "Currently there is 2 main servers, one for webserver, one for root store, with the root store only connected to the webserver via serial cable, with a daemon running as non-root processes on each end of the serial listening/sending requests/info."
-msgstr "Momenteel zijn er 2 hoofd servers, een webserver en een 'root' opslag server. De 'root' opslag server is uitsluitend door middel van een seri&euml;le kabel verbonden met de webserver. Een achtergrond proces zonder 'root' rechten draait aan beide kanten van de seri&euml;le kabel t.b.v. het oppakken/verzenden van aanvragen/gegevens."
-
-#: www/stats.php:73 www/stats.php:109 www/ttp.php:95 www/ttp.php:142
-#: www/account/43.php:200 www/account/43.php:235 www/wot/10.php:43
-#: www/wot/10.php:76 www/wot/6.php:91
-msgid "Date"
-msgstr "Datum"
-
-#: www/cap.php:62 www/ttp.php:126 www/account/13.php:46 www/account/13.php:94
-#: www/account/43.php:93 www/account/52.php:44 www/index/1.php:47
-#: www/index/5.php:25 www/wot/6.php:65
-msgid "Date of Birth"
-msgstr "Geboortedatum"
-
-#: www/account/2.php:21
-msgid "Default"
-msgstr "Standaard"
-
-#: includes/account_stuff.php:146
-msgid "Default Language"
-msgstr "Standaard taal"
-
-#: www/account/2.php:23 www/account/2.php:50 www/account/25.php:24
-#: www/account/25.php:41 www/account/26.php:26 www/account/26.php:36
-#: www/account/30.php:35 www/account/31.php:31 www/account/32.php:28
-#: www/account/32.php:43 www/account/34.php:35 www/account/9.php:21
-#: www/account/9.php:49
-msgid "Delete"
-msgstr "Verwijderen"
-
-#: www/account/43.php:102 www/account/43.php:103
-msgid "Delete Account"
-msgstr "Verwijder Account"
-
-#: www/account/34.php:28
-#, php-format
-msgid "Delete Admin for %s"
-msgstr "Verwijder Beheerder voor %s"
-
-#: www/account/30.php:28
-#, php-format
-msgid "Delete Domain for %s"
-msgstr "Verwijder Domein voor %s"
-
-#: www/account/31.php:24
-#, php-format
-msgid "Delete Organisation"
-msgstr "Verwijder Organisatie"
-
-#: www/account/32.php:26 www/account/33.php:30
-msgid "Department"
-msgstr "Afdeling"
-
-#: www/help/2.php:17
-msgid "Digital signing thus provides security on the Internet."
-msgstr "Digitaal ondertekenen voorziet op deze wijze in veiligheid op het internet."
-
-#: www/index/0.php:73
-msgid "Digitally sign code, web applets, installers, etc. including your name and location in the certificates."
-msgstr "Digitaal ondertekenen van programmatuur, web applets, installatie software etc. Inclusief uw naam en plaats in de certificaten."
-
-#: www/wot/8.php:22
-msgid "Directory Listing"
-msgstr "Directory Listing"
-
-#: www/help/2.php:61
-msgid "Disclaimer : These are the author's opinions, but they should not be considered 'truth' without personal verification. The author may have made mistakes and any mistakes will be willingly rectified by contacting the administrator of elucido.net, contact details available from the normal domain registration information services (e.g. whois.net).&amp;nbsp; No recommendation to install a Certificate Authority's root certificate is either intended nor implied."
-msgstr "Disclaimer : Dit zijn de meningen van de schrijver, maar ze mogen niet als 'waar' beschouwd worden zonder persoonlijke controle. De schrijver kan fouten gemaakt hebben en iedere fout wordt graag rechtgezet als u de beheerder van elucido.net kontakteert, de contact gegevens kunt u middels de normale domein registratie informatie diensten vinden (b.v. whois.net). Er wordt op geen enkele wijze, bewust of onbewust, aanbevolen om een root certificaat van een Certificate Authority te installeren."
-
-#: www/account/26.php:24 www/account/28.php:25 www/account/29.php:31
-#: www/account/43.php:181 www/account/48.php:22 www/account/49.php:34
-#: www/account/7.php:22
-msgid "Domain"
-msgstr "Domein"
-
-#: www/account/12.php:18 www/account/22.php:18
-msgid "Domain Certificates"
-msgstr "Domein Certificaten"
-
-#: includes/account_stuff.php:157 www/account/25.php:21 www/account/25.php:38
-#: www/account/9.php:18
-msgid "Domains"
-msgstr "Domeinen"
-
-#: www/account/0.php:23
-msgid "Domains and Server Certificates."
-msgstr "Domein en Server Certificaten"
-
-#: includes/account_stuff.php:209 includes/general_stuff.php:108
-#: www/account/38.php:15 www/index/13.php:15
-msgid "Donations"
-msgstr "Donaties"
-
-#: www/error404.php:21
-msgid "Due to recent site changes bookmarks may no longer be valid, please update your bookmarks."
-msgstr "Door recente site wijzigingen kunnen bladwijzers niet meer geldig zijn, werk a.u.b. uw bladwijzers bij."
-
-#: www/help/2.php:39
-msgid "Easy. Ish. Go to CAcert.org, install their root certificate and then follow their joining instructions. Once you have joined, request a certificate from the menu. You will receive an email with a link to the certificate. Click on the link from your email software, and hopefully it will be seamlessly installed. Next find the security section of the settings in your email software and configure digital signatures using the certificate you just downloaded. Hmm. Call me if you want, I'll guide you through it."
-msgstr "Simpel. Ga naar CAcert.org, installeer hun root certificaat en volg dan hun instructies om jezelf in te schrijven. Ben je eenmaal ingeschreven, vraag dan een certificaat aan via het menu. Je ontvangt een e-mail met een link naar het certificaat. Klik op de link vanuit jouw e-mail software, en als het goed is wordt het certificaat nu naadloos ge&iuml;nstalleerd. Zoek vervolgens de security sectie in het instellingen gedeelte van je e-mail software en configureer digitale handtekeningen, gebruik makend van het certificaat dat je zojuist gedownload hebt. Hmm. Bel me even als je hulp nodig hebt, ik help je wel door de juiste schermen heen."
-
-#: includes/account_stuff.php:146 www/account/25.php:23 www/account/25.php:40
-#: www/account/26.php:25 www/account/26.php:35
-msgid "Edit"
-msgstr "Aanpassen"
-
-#: www/account/27.php:21
-msgid "Edit Organisation"
-msgstr "Pas Organisatiegegevens Aan"
-
-#: www/account/16.php:26 www/account/16.php:31 www/account/33.php:26
-#: www/account/42.php:22 www/account/43.php:34 www/account/43.php:74
-#: www/account/44.php:22 www/account/50.php:22 www/wot/5.php:22
-msgid "Email"
-msgstr "Voeg E-mail Adres Toe"
-
-#: includes/account_stuff.php:149 www/account/2.php:18
-msgid "Email Accounts"
-msgstr "E-mail Accounts"
-
-#: www/account/0.php:21
-msgid "Email Accounts and Client Certificates"
-msgstr "E-mail Accounts en Client Certificaten"
-
-#: www/cap.php:72 www/account/1.php:22 www/account/11.php:34
-#: www/account/5.php:23 www/index/1.php:75 www/index/4.php:26
-#: www/index/5.php:21 www/gpg/2.php:21 www/disputes/1.php:23 www/help/4.php:29
-
-msgid "Email Address"
-msgstr "E-mail Adres"
-
-#: www/index.php:244
-msgid "Email Address was blank"
-msgstr "E-mail adres is niet ingevuld"
-
-#: www/wot/1.php:122
-msgid "Email Assurer"
-msgstr "Stuur e-mail naar iemand die kan waarmerken."
-
-#: includes/account.php:51 includes/account.php:391
-msgid "Email Probe"
-msgstr "E-mail Test"
-
-#: www/help/2.php:20
-msgid "Emails are not secure. In fact emails are VERY not secure!"
-msgstr "E-mails zijn niet veilig, eigenlijk zijn e-mails heel ERG NIET veilig."
-
-#: www/index/0.php:83
-msgid "Enable encrypted data transfer for users accessing your web, email, or other SSL enabled service on your server; wildcard certificates are allowed."
-msgstr "Maakt versleutelde data transport voor gebruikers van uw website, e-mail of andere op SSL gebaseerde diensten op uw server mogelijk. Wildcard certificaten zijn toegestaan."
-
-#: www/help/3.php:58
-msgid "Ensure 'Process the pending request and install the certificate' is selected and click on 'Next'."
-msgstr "Zorg ervoor dat 'Verwerk de uitstaande aanvraag en installeer het certificaat' is gekozen en klik op 'Volgende'."
-
-#: www/help/3.php:63
-msgid "Ensure that you are processing the correct certificate"
-msgstr "Verzeker u ervan dat u het juiste certificaat bewerkt"
-
-#: www/help/3.php:17
-msgid "Enter a certificate name and select Certificate strength"
-msgstr "Voer een certificaat in en kies de sleutel lengte."
-
-#: www/help/3.php:26
-msgid "Enter the Organisation name: this must be the full legal name of the Organisation that is applying for the certificate."
-msgstr "Geef de organisatie naam: Dit moet de volledige offici&euml;le naam van de organisatie zijn die het certificaat wil ontvangen:"
-
-#: www/wot/3.php:30
-msgid "Enter the applicant's email address;"
-msgstr "Voer het e-mail adres van de kandidaat in;"
-
-#: www/help/3.php:33
-msgid "Enter the geographical details"
-msgstr "Geef geografische gegevens"
-
-#: www/help/3.php:30
-msgid "Enter your Common Name"
-msgstr "Geef 'Common Name'"
-
-#: www/help/3.php:25
-msgid "Enter your Organisation Information"
-msgstr "Voer uw Organisatie gegevens in"
-
-#: www/help/2.php:57
-msgid "Erroneous Verisign Issued Digital Certificates Pose Spoofing Hazard"
-msgstr "Foutief door Verisign uitgegeven Digitaal Certificaat veroorzaakt een 'Spoof' gevaar."
-
-#: includes/account.php:67 www/verify.php:33 www/verify.php:45
-#: www/verify.php:76 www/verify.php:89
-msgid "Error!"
-msgstr "Er is een fout opgetreden!"
-
-#: www/help/2.php:21
-msgid "Ever requested a password that you lost to be emailed to you? That password was wide open to inspection by potential crackers."
-msgstr "Ooit een vergeten wachtwoord aangevraagd via e-mail? Dat wachtwoord kan door iedereen gelezen worden mogelijk door eventuele 'crackers'."
-
-#: www/account/12.php:50 www/account/18.php:50 www/account/22.php:50
-#: www/account/5.php:54
-msgid "Expired"
-msgstr "Vervallen"
-
-#: www/account/12.php:25 www/account/18.php:25 www/account/22.php:25
-#: www/account/5.php:25
-msgid "Expires"
-msgstr "Vervalt"
-
-#: www/wot/3.php:38
-msgid "Fees"
-msgstr "Onkostenvergoedingen"
-
-#: www/error404.php:19
-msgid "File not found!"
-msgstr "Bestand niet gevonden!"
-
-#: www/help/4.php:16
-msgid "Finally you will be asked information about 'extra' attribute, you simply hit enter to both these questions."
-msgstr "Ten slotte wordt u gevraagd om gegevens voor het 'extra' veld in te vullen. Deze vragen kunt u gewoon blanko invullen."
-
-#: includes/account_stuff.php:191
-msgid "Find Domain"
-msgstr "Domein Toevoegen"
-
-#: includes/account_stuff.php:191 www/account/42.php:19
-msgid "Find User"
-msgstr "Zoek gebruiker"
-
-#: www/account/48.php:19
-msgid "Find User by Domain"
-msgstr "Zoek gebruiker aan de hand van een domein"
-
-#: includes/account_stuff.php:182
-msgid "Find an Assurer"
-msgstr "Zoek iemand die kan waarmerken"
-
-#: www/help/3.php:41
-msgid "Finish up and exit IIS Certificate Wizard"
-msgstr "Be&euml;indig en verlaat de IIS Certificaat Wizard."
-
-#: www/account/13.php:27 www/account/13.php:75 www/account/43.php:78
-#: www/index/1.php:22
-msgid "First Name"
-msgstr "Voornaam"
-
-#: includes/account.php:769
-msgid "First and Last name fields can not be blank."
-msgstr "De velden 'Voornaam' en 'Achternaam' moeten ingevuld worden."
-
-#: www/index.php:233
-msgid "First and/or last names were blank."
-msgstr "Uw voor- en/of achternaam is niet ingevuld."
-
-#: www/help/6.php:1
-msgid "Firstly you need to join CAcert to do that go:"
-msgstr "Ten eerste moet u meedoen met CAcert, ga hiervoor naar:"
-
-#: www/help/4.php:1
-msgid "Firstly you will need to run the following command, preferably in secured directory no one else can access, however protecting your private keys is beyond the scope of this document."
-msgstr "Allereerst moet u het volgende commando geven. Bij voorkeur wordt dit uitgevoerd in een directory waar verder niemand toegang toe heeft. Het beschermen van de priv&eacute; sleutels valt echter buiten het bereik van dit document."
-
-#: www/help/0.php:2
-msgid "Following are several tips you may find useful."
-msgstr "Hieronder volgen diverse tips die nog van pas kunnen komen."
-
-#: www/account/37.php:23 www/index/12.php:23
-msgid "For administrators looking to protect the services they offer, we provide host and wild card certificates which you can issue almost immediately. Not only can you use these to protect websites, but also POP3, SMTP and IMAP connections, to list but a few. Unlike other certificate authorities, we don't limit the strength of the certificates, or the use of wild card certificates. Everyone should have the right to security and to protect their privacy, not just those looking to run ecommerce sites."
-msgstr "Voor beheerders die de diensten die ze bieden willen beschermen, bieden we webserver certificaten en webserver wildcard certificaten aan die u vrijwel direct kunt aanmaken. U kunt deze certificaten niet alleen gebruiken om websites te beveiligen, maar ook voor POP3, SMTP en IMAP verbindingen, om er slechts enkele te noemen. In tegenstelling tot andere certificate authorities, beperken we de sterkte van de certificaten niet, evenmin beperken we het gebruik van wildcard certificaten. Iedereen zou het recht moeten hebben op veiligheid en om hun privacy te beschermen, niet alleen zij die een e-commerce site willen runnen."
-
-#: www/help/3.php:71
-msgid "For more information, refer to your server documentation or visit"
-msgstr "Voor meer informatie kijk in uw server documentatie of bezoek"
-
-#: www/account/37.php:21 www/index/12.php:21
-msgid "For the enthusiast looking to dip their toe in the water, we have an easy way of obtaining certificates you can use with your email program. You can use these not only to encrypt, but to prove to your friends and family that your email really does come from you."
-msgstr "Voor de enthousiasteling die een sprong in het diepe aandurft hebben we een eenvoudige manier om certificaten aan te vragen die u kunt gebruiken met uw e-mail programma. U kunt deze certificaten niet alleen gebruiken om te versleutelen, maar ook om uw vrienden en familie te bewijzen dat uw e-mail werkelijk van uzelf af komt."
-
-#: www/index/0.php:19
-msgid "For years we've all been charged high amounts of money to pay for security that doesn't and shouldn't cost the earth."
-msgstr "De voorbije jaren hebben we allemaal te veel betaald voor veiligheid die eigenlijk niet duur hoeft te zijn."
-
-#: www/account/12.php:78 www/account/18.php:84 www/account/22.php:80
-#: www/account/5.php:84
-msgid "From here you can delete pending requests, or revoke valid certificates."
-msgstr "Van hieruit kunt u aanvragen die nog in behandeling zijn annuleren en geldige certificaten intrekken."
-
-#: www/stats.php:55
-msgid "Users with 50-99 Points"
-msgstr "Gebruikers met 50-99 punten"
-
-#: includes/account_stuff.php:185
-msgid "GPG/PGP Keys"
-msgstr "GPG/PGP Sleutels"
-
-#: www/account/36.php:22 www/index/1.php:111
-msgid "General Announcements"
-msgstr "Algemene aankondigingen"
-
-#: www/account/40.php:17 www/index/11.php:17
-msgid "General Questions"
-msgstr "Algemene vragen"
-
-#: www/disputes.php:320
-#, php-format
-msgid "The domain '%s' doesn't exist in the system. Can't continue."
-msgstr "Het domein '%s' komt niet voor in de database. Bewerking geannuleerd."
-
-#: www/disputes.php:247
-#, php-format
-msgid "The email address '%s' doesn't exist in the system. Can't continue."
-msgstr "Het e-mail adres '%s' komt niet voor in de database. Bewerking geannuleerd."
-
-#: www/stats.php:51
-msgid "Users with 1-49 Points"
-msgstr "Gebruikers met 1-49 punten"
-
-#: www/help/4.php:4
-msgid "Generating a 1024 bit RSA private key"
-msgstr "Er wordt nu een 1024 bits RSA priv&eacute; sleutel gemaakt"
-
-#: www/help/3.php:1
-msgid "Generating a Key Pair and Certificate Signing Request (CSR) for a Microsoft Internet Information Server (IIS) 5.0."
-msgstr "Maak een Sleutel paar en Certificaat Ondertekenings Verzoek (CSR) aan voor een 'Microsoft Internet Information Server' (IIS) 5.0"
-
-#: includes/account_stuff.php:142
-msgid "Go Home"
-msgstr "Naar Hoofdpagina"
-
-#: www/account/40.php:19 www/index/11.php:19
-msgid "Go here for more details."
-msgstr "Bevestig uw aanvraag gegevens"
-
-#: www/help/2.php:16
-msgid "Good question"
-msgstr "Goede vraag"
-
-#: www/stats.php:102
-msgid "Growth by year"
-msgstr "Groei per jaar"
-
-#: www/stats.php:66
-msgid "Growth in the last 12 months"
-msgstr "Groei in de laatste 12 maanden"
-
-#: www/help/0.php:1
-msgid "Help!"
-msgstr "Help!"
-
-#: www/account/10.php:29 www/account/16.php:41 www/account/20.php:26
-#: www/account/3.php:53
-msgid "Sign by class 3 root certificate"
-msgstr "Onderteken door klasse 3 root-certificaat"
-
-#: www/account/19.php:54 www/account/6.php:52
-msgid "Hit the 'Install your Certificate' button below to install the certificate into MS IE 5.x and above."
-msgstr "Klik op de knop 'Installeer uw certificaat' hieronder om het certificaat te installeren in MS IE 5.x en hoger."
-
-#: www/account/30.php:24
-msgid "Hitting delete will also revoke all existing certificates issued under this domain"
-msgstr "Als u verder gaat met 'verwijderen' zullen alle onder deze domeinnaam afgegeven certificaten ingetrokken worden"
-
-#: www/account/29.php:24
-msgid "Hitting update will also revoke all existing certificates issued under this domain"
-msgstr "Door op 'aanpassen' te klikken herroept u ook alle bestaande certificaten die onder dit domein uitgegeven zijn."
-
-#: www/wot/1.php:23 www/wot/7.php:26
-msgid "Home"
-msgstr "Naar Hoofdpagina"
-
-#: www/help/2.php:8
-msgid "How do I create my own digital signature?!"
-msgstr "Hoe maak ik m'n eigen digitale Handtekening?!"
-
-#: www/help/0.php:8
-msgid "How do I generate a private key and CSR using OpenSSL?"
-msgstr "Hoe maak in een priv&eacute; sleutel en CSR door middel van OpenSSL?"
-
-#: www/help/0.php:9
-msgid "How do I get a secured by CAcert emblem on my site?"
-msgstr "Hoe krijg ik een beveiligd door CAcert embleem op mijn website?"
-
-#: www/index/7.php:23
-msgid "Has put so much effort into CAcert I don't know where to begin, he managed to get the CPS Christian had started up to draft status, he has given countless hours to assuring people and attending conferences to help spread the word"
-msgstr "Heeft zo veel bijgedragen aan CAcert dat ik niet goed weet waar te beginnen,&#13;hij is erin geslaagd om de CPS die Christian eerder was gestart naar de draft-status te brengen, hij heeft talloze uren gespendeerd om personen te waarmerken en om conferenties bij te wonen teneinde kennis verder te verspreiden"
-
-#: www/help/2.php:4 www/help/2.php:21 www/help/2.php:24
-msgid "How it prepares us to protect our freedom"
-msgstr "Zo bereidt het ons voor onze vrijheid te beschermen"
-
-#: www/account/39.php:50 www/index/10.php:50
-msgid "How to update, correct, or delete your information"
-msgstr "Hoe u uw gegevens kan aanpassen of verwijderen"
-
-#: www/index/51.php:27
-msgid "How?"
-msgstr "Hoe?"
-
-#: www/help/2.php:9 www/help/2.php:41
-msgid "I can't wait to start sending encrypted emails!"
-msgstr "Ik kan niet wachten om te beginnen met versleutelde e-mail berichten"
-
-#: includes/account.php:884
-msgid "I couldn't match any emails against your organisational account."
-msgstr "Geen enkel e-mail adres komt overeen met het account van uw organisatie."
-
-#: includes/account.php:120 includes/account.php:152 includes/account.php:254
-#: includes/account.php:904 includes/account.php:991
-msgid "I didn't receive a valid Certificate Request, hit the back button and try again."
-msgstr "Er is geen geldige certificaatsaanvraag ontvangen. Klik op de 'terug' knop en probeer opnieuw."
-
-#: www/wot/8.php:25
-msgid "I don't want to be listed"
-msgstr "Ik wil niet op de lijst vermeld worden"
-
-#: pages/index/0.php:22
-#, php-format
-msgid "If you want to use certificates issued by CAcert, read the CAcert %s Root Distribution License %s."
-msgstr ""
-
-#: www/account/10.php:18 www/account/20.php:18 www/account/3.php:18
-msgid "I hereby represent that I am fully authorized by the owner of the information contained in the CSR sent to CAcert Inc. to apply for an Digital Certificate for secure and authenticated electronic transactions. I understand that a digital certificate serves to identify the Subscriber for the purposes of electronic communication and that the management of the private keys associated with such certificates is the responsibility of the subscriber's technical staff and/or contractors."
-msgstr "Ik verklaar hiermee dat ik volledig geautoriseerd ben door de houder van de informatie die in de CSR is opgenomen. Dit CSR is verstuurd aan CAcert Inc. voor het aanvragen van een Digitaal Certificaat bedoeld voor beveiligde en geautoriseerde transacties. Ik begrijp dat het digitale certificaat de mogelijkheid biedt om de identiteit van 'de ingeschrevene' vast te stellen voor elektronische gegevensoverdracht en dat het beheer van de private keys die bij zo'n certificaat horen de verantwoordelijkheid zijn van de technische staf en/of contractors."
-
-#: www/wot/8.php:26
-msgid "I want to be listed"
-msgstr "Ik wil op de lijst vermeld worden"
-
-#: www/help/8.php:2
-msgid "I'll anwser the why part first, as that's reasonably easy. The short answer is it takes most of the key handling responsibilty away from you and/or your group. If you need to revoke your key for any reason (such as a developer leaving the project) it won't effect your ability to revoke the existing key or keys, and issue new ones."
-msgstr "Ik zal het waarom gedeelte eerst beantwoorden, en dat is redelijk eenvoudig. Het korte antwoord is dat het veel van de verantwoordelijkheden rondom de behandeling van sleutels bij u of uw groep wegneemt. Als u om welke reden ook een sleutel wilt herroepen (bijvoorbeeld als een ontwikkelaar uw project verlaat) dan tast het de mogelijkheid niet aan om een bestaande sleutel of sleutels te herroepen, en nieuwe uit te geven."
-
-#: www/account/43.php:62
-msgid "I'm sorry, the user you were looking for seems to have disappeared! Bad things are a foot!"
-msgstr "Sorry, de gebruiker die u zoekt lijkt te zijn verdwenen? Dit ziet er niet goed uit!!"
-
-#: www/wot.php:42
-msgid "I'm sorry, there was no email matching what you entered in the system. Please double check your information."
-msgstr "Sorry, er is geen e-mail die voldoet aan de gegevens die u opgegeven heeft. Kijk de ingevoerde gegevens na a.u.b."
-
-#: www/account/38.php:17 www/index/13.php:17
-msgid "If I'd like to donate to CAcert Inc., how can I do it?"
-msgstr "Ik wil een bedrag doneren aan CAcert Inc. Hoe kan ik dat doen?"
-
-#: www/account/10.php:22 www/account/20.php:22
-msgid "If the Subscriber's name and/or domain name registration change the subscriber will immediately inform CAcert Inc. who shall revoke the digital certificate. When the Digital Certificate expires or is revoked the company will permanently remove the certificate from the server on which it is installed and will not use it for any purpose thereafter. The person responsible for key management and security is fully authorized to install and utilize the certificate to represent this organization's electronic presence."
-msgstr "Op het moment dat de naam van de ingeschrevene of de domeinnaam registratie verandert zal de ingeschrevene direct CAcert Inc. informeren, die het certificaat in zal trekken. Op het moment dat het digitale certificaat verlopen is of ingetrokken wordt zal de ingeschrevene direct het certificaat van de server waarop het ge&iuml;nstalleerd is verwijderen en niet meer gebruiken voor welke dienst dan ook. De persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de certificaten en beveiliging is gemachtigd en volledig geautoriseerd om de digitale certificaten die het bedrijf vertegenwoordigen te installeren en aan te vragen."
-
-#: www/account/3.php:22
-msgid "If the Subscriber's name and/or domain name registration change the subscriber will immediately inform CAcert Inc. who shall revoke the digital certificate. When the Digital Certificate expires or is revoked the company will permanently remove the certificate from the server on which it is installed andwill not use it for any purpose thereafter. The person responsible for key management and security is fully authorized to install and utilize the certificate to represent this organization's electronic presence."
-msgstr "Op het moment dat de naam en/of domeinnaam registratie van de ingeschrevene verandert, zal de ingeschrevene direct CAcert Inc. informeren en die zal direct het digitale certificaat intrekken. Als het digitale certificaat verlopen is of is ingetrokken dan zal de organisatie direct en permanent het certificaat van de server verwijderen en zal het nadien niet meer voor enig doel gebruiken. De persoon verantwoordelijk voor het beheer van de sleutels en beveiliging is deze organisatie volledig gemachtigd om certificaten aan te vragen en te installeren."
-
-#: www/help/7.php:3
-msgid "If the root store detects a bad request it assumes the webserver is compromised and shuts itself down."
-msgstr "Als de root opslag server een vreemd verzoek krijgt dan neemt die server aan dat de webserver beschadigd is en zal zichzelf afsluiten."
-
-#: www/help/7.php:4
-msgid "If the root store doesn't receive a 'ping' reply over the serial link within a determined amount of time it assumes the webserver is compromised or the root store itself has been stolen and shuts itself down."
-msgstr "Als de 'root' opslag server geen 'ping' antwoord over de seri&euml;le verbinding krijgt binnen een vastgestelde tijd dan wordt er aangenomen dat de webserver beschadigd is of dat de 'root' opslag server zelf gestolen is. De root server zal zichzelf dan afsluiten."
-
-#: www/account/39.php:47 www/index/10.php:47
-msgid "If we change our Privacy Policy, we will post those changes on www.CAcert.org. If we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users via email. Users will be able to opt out of any new use of their personal information."
-msgstr "Als we ons Privacy beleid aanpassen dan zullen de veranderingen gepubliceerd worden op www.CAcert.org. Indien er in de toekomst beslist zou worden om persoonlijke informatie op een andere manier te verwerken dan dat er vermeld werd op het ogenblik dat de informatie verzameld werd dan zullen de betreffende gebruikers via een e-mail op de hoogte gesteld worden. De gebruikers zullen dan de kans hebben om het gebruik van hun persoonlijke informatie onder de nieuwe regels te verbieden."
-
-#: www/wot/7.php:140
-msgid "If you are happy with this location, click 'Make my location here' to update your location details."
-msgstr "Als u tevreden bent met de voorgestelde plaats, klik dan op 'Ik woon hier' om uw plaatsgegevens bij te werken."
-
-#: www/account/40.php:41 www/index/11.php:41
-msgid "If you have questions, comments or otherwise and information you're sending to us contains sensitive details, you should use the contact form below. Due to the large amounts of support emails we receive, sending general questions via this contact form will generally take longer then using the support mailing list. Also sending queries in anything but english could cause delays in supporting you as we'd need to find a translator to help."
-msgstr "Als u vragen of opmerkingen heeft of anderszins informatie aan ons wilt sturen die gevoelige informatie bevat dan zou u het onderstaande contact formulier moeten gebruiken. Algemene vragen die via dit formulier worden gesteld zullen er vermoedelijk langer over doen dan als u direct naar de support lijst e-mailt. Dien uw vragen zo mogelijk in het Engels in; het onnodig zoeken van een vertaler kan het verlenen van ondersteuning ernstig vertragen."
-
-#: www/account/39.php:55 www/index/10.php:55
-msgid "If you need to contact us in writing, address your mail to:"
-msgstr "Als u ons schriftelijk wil contacteren kan dit op het volgende adres:"
-
-#: scripts/removedead.php:57
-msgid "If you needed more time or any other extenuating circumstances you should contact us immediately so this situation can be dealt with immediately."
-msgstr "Als u meer tijd nodig heeft of er zijn andere verzachtende omstandigheden dan dient u direct kontakt met ons op te nemen zodat dit probleem direct aangepakt kan worden."
-
-#: www/account/0.php:18
-msgid "If you would like to view news items or change languages you can click the logout or go home links. Go home doesn't log you out of the system, just returns you to the front of the website. Logout logs you out of the system."
-msgstr "Als u de laatste nieuwsberichten wilt raadplegen of uw taalkeuze aan wilt passen, klik dan op 'Afmelden' of 'Naar Hoofdpagina'. De link 'Naar Hoofdpagina' logt u niet uit, maar brengt u terug naar de index van de site. 'Afmelden' gebruikt u om van het systeem af te loggen."
-
-#: www/account/37.php:25 www/index/12.php:25
-msgid "If you're extremely serious about encryption, you can join CAcert's Assurance Programme and Web of Trust. This allows you to have your identity verified to obtain added benefits, including longer length certificates and the ability to include your name on email certificates."
-msgstr "Als u bijzonder serieus bent omtrent encryptie, kunt u zich inschrijven bij het CAcert Waarmerk Programma en onderdeel gaan uitmaken van het Vertrouwensnetwerk. Dit geeft u de mogelijkheid om uw identiteit te laten waarmerken om extra voordelen te verkrijgen, waaronder certificaten met grotere sleutellengte en de mogelijkheid om uw naam in het e-mail certificaat op te nemen."
-
-#: www/wot/3.php:32
-msgid "If, and only if, the two match completely - you may award trust points up to the maximum points you are able to allocate;"
-msgstr "Als, en enkel als, beide volledig overeenstemmen mag u de vertrouwenspunten toekennen. Er is een maximum aantal punten dat u kan toekennen."
-
-#: www/help/7.php:1
-msgid "In light of a request on the bugzilla list for more information about how our root certificate is protected I've decided to do a write up here and see if there is anything more people suggest could be done, or a better way of handling things altogether."
-msgstr "In het kader van een vraag op de bugzilla lijst om meer informatie te geven over hoe het 'root' certificaat is beveiligd heb ik besloten om hier het een en ander te beschrijven en eens te zien of er nog anderen zijn die een beschrijving kunnen geven hoe het ook georganiseerd kan worden, of dat er nog betere idee&euml;n om dit te beheren zijn."
-
-#: www/help/3.php:9
-msgid "In the 'Directory Security' folder click on the 'Server Certificate' button in the 'Secure communications' section. If you have not used this option before the 'Edit' button will not be active."
-msgstr "Klik in de 'Directory Security' map op de 'Server Certificate' knop in de sectie 'Secure communications'. Als u dit niet hebt gedaan zal de 'Edit' knop niet actief worden."
-
-#: www/help/3.php:57
-msgid "In the 'IIS Certificate Wizard' you should find a 'Pending Certificate Request'."
-msgstr "In de 'IIS Certificaat Wizard' moet u een 'uitstaande certificaat aanvraag' kunnen vinden."
-
-#: www/account/0.php:20
-msgid "In this section you will be able to edit your personal information (if you haven't been assured), update your pass phrase, and lost pass phrase questions. You will also be able to set your location for the Web of Trust, it also effects the email announcement settings which among other things can be set to notify you if you're within 200km of a planned assurance event. You'll also be able to set additional contact information when you become fully trusted, so others can contact you to meet up outside official events."
-msgstr "In deze sectie kunt u uw persoonlijke gegevens aanpassen (zolang u nog niet gewaarmerkt bent), uw wachtwoord aanpassen en de vragen instellen die u gevraagd zullen worden op het moment dat u uw wachtwoord kwijt bent geraakt. U kunt uw woonplaats aangeven voor het Vertrouwens Netwerk. Tevens kunt u instellen of u e-mail wilt ontvangen over bijvoorbeeld evenementen in een straal van 200km rond uw woonplaats. U kunt hier ook extra contact informatie toevoegen op het moment dat u voldoende punten heeft behaald zodat anderen met u in contact kunnen treden buiten de offici&euml;le evenementen."
-
-#: www/account/3.php:53 www/account/3.php:54 www/account/3.php:55
-#: www/account/3.php:56
-msgid "Include"
-msgstr "Invoegen"
-
-#: www/index/0.php:23
-msgid "Inclusion into mainstream browsers!"
-msgstr "Integratie in de meest gebruikte browsers!"
-
-#: www/index.php:195
-msgid "Incorrect email address and/or Pass Phrase."
-msgstr "Foutief e-mail adres of verkeerd paswoord."
-
-#: www/account/19.php:60 www/account/6.php:58
-msgid "Install Your Certificate"
-msgstr "Installeer Uw Certificaat"
-
-#: www/help/3.php:51
-msgid "Installation steps"
-msgstr "Installatie stappen"
-
-#: www/account/19.php:43 www/account/19.php:52 www/account/6.php:41
-#: www/account/6.php:50
-msgid "Installing your certificate"
-msgstr "Installatie van uw certificaat"
-
-#: www/index/0.php:15
-msgid "Introduction"
-msgstr "Inleiding"
-
-#: includes/account.php:517 includes/account.php:583 includes/account.php:611
-#: includes/account.php:644 includes/account.php:694 includes/account.php:720
-#: includes/account.php:1042 includes/account.php:1092
-#: includes/account.php:1119 includes/account.php:1253
-#: includes/account.php:1308 includes/account.php:1337
-#, php-format
-msgid "Invalid ID '%s' presented, can't do anything with it."
-msgstr "Het ID '%s' is niet geldig."
-
-#: includes/account.php:776 www/index.php:239
-msgid "Invalid date of birth"
-msgstr "Geboortedatum is niet geldig"
-
-#: www/wot/6.php:78
-msgid "Issuing a temporary increase will automatically boost their points to 200 points for a nomindated amount of days, after which the person will be reduced to 150 points regardless of the amount of points they had previously. Regardless of method chosen above it will be recorded in the system as an Administrative Increase and there is a maximum amount of 45 days that points can be issued for."
-msgstr "Het toekennen van een tijdelijke verhoging van punten zet hun puntenaantal op 200 voor een opgegeven aantal dagen, waarna de betreffende persoon teruggezet wordt op 150 punten onafhankelijk van het aantal punten dat hij eerder had. Onafhankelijk van de hierboven gekozen methode zal het in het systeem als een Administratieve Verhoging worden genoteerd en geldt de verhoging voor ten hoogste 45 dagen."
-
-#: www/wot/3.php:17
-msgid "It is essential that CAcert Assurers understand and follow the rules below to ensure that applicants for assurance are suitably identified, which, in turn, maintains trust in the system."
-msgstr "Het is noodzakelijk dat CAcert Waarmerkers de onderstaande regels begrijpen en naleven om zeker te zijn dat kanditaten voor certificering op voldoende wijze geidentificeerd zijn. Dit is nodig om het vertrouwenssysteem te kunnen onderhouden."
-
-#: www/wot/3.php:36
-msgid "It is imperative that you maintain the confidentiality and privacy of the applicant, and never disclose the information obtained without the applicant's consent."
-msgstr "U verplicht zich ertoe om de vertrouwelijkheid en de privacy van de kandidaat te respecteren en de verzamelde informatie nooit zonder toestemming van de kandidaat te gebruiken of vrij te geven."
-
-#: includes/account.php:589 includes/account.php:700 includes/account.php:1048
-#: includes/account.php:1098 includes/account.php:1259
-#: includes/account.php:1314
-#, php-format
-msgid "It would seem '%s' has already been revoked. I'll skip this for now."
-msgstr "Het lijkt erop dat '%s' reeds ingetrokken is. Het wordt voorlopig overgeslagen."
-
-#: www/index/0.php:17
-msgid "It's been a long time coming, but the wait was worthwhile, finally you are able to get security at the right price... Free!"
-msgstr "De langverwachte oplossing voor veiligheid, eindelijk voor de juiste prijs... Gratis!"
-
-#: www/index/1.php:107
-msgid "It's possible to get notifications of up and coming events and even just general announcements, untick any notifications you don't wish to receive. For country, regional and radius notifications to work you must choose your location once you've verified your account and logged in."
-msgstr "Het is mogelijk om berichten te krijgen van geplande evenementen en zelfs van alleen algemene aankondigingen, de-selecteer alle aankondigingen die u niet wilt ontvangen. Om landgebonden, regionale of omgevingsgebonden aankondigingen te kunnen krijgen dient u, als u uw account hebt gecontroleerd en u bent aangelogd, uw lokatie (woonplaats) juist in te stellen."
-
-#: includes/general_stuff.php:53
-msgid "Join"
-msgstr "Inschrijven"
-
-#: includes/general_stuff.php:52
-msgid "Join CAcert.org"
-msgstr "Inschrijven bij CAcert.org"
-
-#: www/account/17.php:21 www/account/4.php:21
-msgid "Key Strength:"
-msgstr "Sterkte van de Sleutel:"
-
-#: www/help/3.php:4
-msgid "Key generation process"
-msgstr "Sleutel aanmaak proces"
-
-#: www/account/17.php:131 www/account/4.php:131
-msgid "Keysize:"
-msgstr "Grootte van de Sleutel:"
-
-#: www/wot/9.php:47
-msgid "Language"
-msgstr "Taal"
-
-#: www/account/13.php:37 www/account/13.php:85 www/account/43.php:86
-#: www/index/1.php:32
-msgid "Last Name"
-msgstr "Achternaam"
-
-#: www/index/0.php:28
-msgid "Latest News"
-msgstr "Laatste Nieuws"
-
-#: www/wot/3.php:41
-msgid "Liability"
-msgstr "Verantwoordelijkheid"
-
-#: www/index/0.php:54 www/index/0.php:64 www/index/0.php:74 www/index/0.php:84
-#: www/index/0.php:94 www/index/0.php:104 www/index/0.php:114
-msgid "Limitations"
-msgstr "Beperkingen"
-
-#: www/wot/1.php:23 www/wot/1.php:30 www/wot/1.php:43 www/wot/1.php:56
-#: www/wot/1.php:74 www/wot/1.php:87 www/wot/1.php:102 www/wot/7.php:26
-#: www/wot/7.php:35 www/wot/7.php:46 www/wot/7.php:58
-msgid "Listed"
-msgstr "In Lijst Vermeld"
-
-#: www/help/4.php:11
-msgid "Locality Name (eg, city) [Sydney]:"
-msgstr "Plaats naam (hier stad) [Amsterdam]:"
-
-#: www/account/11.php:30 www/account/21.php:33 www/account/43.php:196
-#: www/account/43.php:231 www/wot/10.php:25 www/wot/10.php:58 www/wot/6.php:69
-msgid "Location"
-msgstr "Plaats"
-
-#: www/wot/7.php:123
-msgid "Location Name"
-msgstr "Plaatsnaam"
-
-#: www/index/4.php:23 www/index/4.php:34
-msgid "Login"
-msgstr "Aanmelden"
-
-#: includes/account_stuff.php:142
-msgid "Logout"
-msgstr "Uitloggen"
-
-#: www/index/5.php:18
-msgid "Lost Pass Phrase"
-msgstr "Wachtwoord Verloren"
-
-#: www/index/6.php:18
-msgid "Lost Pass Phrase - Step 2"
-msgstr "Wachtwoord Verloren - Stap 2"
-
-#: www/account/13.php:100
-msgid "Lost Pass Phrase Questions"
-msgstr "Hints voor het geval u uw wachtwoord vergeet"
-
-#: pages/index/0.php:24
-#, php-format
-msgid "Have you passed the CAcert %s Assurer Challenge %s yet?"
-msgstr "Heeft u de CAcert %s Waarmerker Test %s al met goed gevolg doorlopen?"
-
-#: includes/general_stuff.php:59 www/account/43.php:106 www/account/43.php:110
-#: www/account/43.php:114 www/account/43.php:118 www/account/43.php:122
-#: www/account/43.php:126 www/account/43.php:130 www/account/43.php:134
-#: www/account/43.php:138 www/account/43.php:142
-msgid "Lost Password"
-msgstr "Wachtwoord Vergeten"
-
-#: www/index.php:318
-msgid "Mail Probe"
-msgstr "E-mail Onderzoek"
-
-#: www/account/2.php:49
-msgid "Make Default"
-msgstr "Stel in als standaard"
-
-#: www/wot/7.php:138
-msgid "Make my location here"
-msgstr "Ik woon hier"
-
-#: www/index/51.php:21
-msgid "Many are just the users of the system who by just making use of the project contribute to the wider community by word-of-mouth."
-msgstr "Velen zijn slechts gebruiker van het systeem, die enkel door het project te gebruiken bijdragen aan het grotere geheel door mond-op-mond reclame."
-
-#: www/index/51.php:24
-msgid "Many people are currently dissatisfied with the commercial offerings. Many people wish only to connect or share with people they know, or simply secure their webmail from people potentially sniffing their traffic. Why subscribe to a service that is not structured to handle this, and furthermore charges a king's ransom for the privilege?"
-msgstr "Velen worden op dit moment teleurgesteld in de huidige commerci&euml;le aanbiedingen. Velen willen alleen verbinding maken met personen die ze kennen, of eenvoudigweg hun webmail afschermen voor de ogen van lieden die de mogelijkheid hebben om hun verkeer mee te sniffen. Waarom aanmelden bij een dienst die niet ingericht is om dit af te handelen, en die bovendien een godsvermogen vraagt voor dit voorrecht?"
-
-#: www/index/7.php:17
-msgid "Many people to thank, if you've had a large input with the CAcert project with code, documentation, translations, or assurances and would like recognition let me know."
-msgstr "Er is aan veel personen dank verschuldigd. Als u veel bemoeienis gehad heeft in het CAcert project met code, documentatie, vertalingen of waarmerkingen, en u wilt hier erkenning voor, laat het me weten."
-
-#: www/account/32.php:25 www/account/33.php:35
-msgid "Master Account"
-msgstr "Hoofdaccount"
-
-#: www/wot/1.php:120
-msgid "Max Points"
-msgstr "Maximum Punten"
-
-#: www/wot/9.php:56
-msgid "Message"
-msgstr "Bericht"
-
-#: www/account/43.php:197 www/account/43.php:232 www/wot/10.php:26
-#: www/wot/10.php:59 www/wot/6.php:52
-msgid "Method"
-msgstr "Methode"
-
-#: www/help/2.php:58
-msgid "Microsoft Root Certificate Program"
-msgstr "Microsoft Root Certificate Program"
-
-#: www/help/3.php:71
-msgid "Microsoft Support Online"
-msgstr "Microsoft Support Online"
-
-#: www/account/43.php:82
-msgid "Middle Name"
-msgstr "Tussenvoegsels"
-
-#: www/account/13.php:31 www/account/13.php:79 www/index/1.php:26
-msgid "Middle Name(s)"
-msgstr "Bijkomende Voornamen"
-
-#: www/help/2.php:26
-msgid "Most people would object if they found that all their postal letters are being opened, read and possibly recorded by the Government before being passed on to the intended recipient, resealed as if nothing had happened. And yet this is what happens every day with your emails (in the UK). There are some who have objected to this intrusion of privacy, but their voices are small and fall on deaf ears. However the most effective way to combat this intrusion is to seal the envelope shut in a miniature bank vault, i.e. encrypt your email. If all emails were encrypted, it would be very hard for Government, or other organisations/individual crackers, to monitor the general public. They would only realistically have enough resources to monitor those they had reason to suspect. Why? Because encryption can be broken, but it takes a lot of computing power and there wouldn't be enough to monitor the whole population of any given country."
-msgstr "Velen zouden bezwaren uiten als ze er achter kwamen dat al hun brieven worden geopend, gelezen en mogelijk bewaard door de Overheid, alvorens doorgestuurd te worden naar de eigenlijke bestemming, keurig dichtgeplakt alsof er niets gebeurd is. En toch is dit nu precies wat er met uw e-mail gebeurt (in het Verenigd Koninkrijk). Enkelen hebben bezwaar aangetekend tegen deze inbreuk op hun privacy, maar hun stemmen zijn beperkt en worden gesproken tegen dovemansoren. De meest effectieve manier om deze inbreuk aan te vechten is om de enveloppe in een mini bankkluis te versturen, d.w.z. om uw e-mail te versleutelen. Als alle e-mails versleuteld zouden zijn, zou het voor de overheid, of voor andere organisaties/individuele crackers, erg moeilijk worden om iedereen te monitoren. Ze zouden, reel gezien, slechts voldoende middelen hebben om die personen te monitoren waarvan er een reden tot verdenking is. Waarom? Omdat encryptie gekraakt kan worden, maar er is veel rekenkracht voor nodig, en er is onvoldoende rekenkracht beschikbaar om de gehele bevolking van ieder willekeurig land te monitoren."
-
-#: includes/general_stuff.php:56 www/account/0.php:15
-msgid "My Account"
-msgstr "Mijn Account"
-
-#: includes/account_stuff.php:146 www/account/36.php:18
-msgid "My Alert Settings"
-msgstr "Mijn Waarschuwingen"
-
-#: includes/account.php:24 includes/account.php:35 includes/account.php:53
-#: includes/account.php:76 includes/account.php:85 includes/account.php:119
-#: includes/account.php:151 includes/account.php:176 includes/account.php:253
-#: includes/account.php:280 includes/account.php:303 includes/account.php:362
-#: includes/account.php:372 includes/account.php:393 includes/account.php:402
-#: includes/account.php:447 includes/account.php:460 includes/account.php:490
-#: includes/account.php:503 includes/account.php:536 includes/account.php:569
-#: includes/account.php:632 includes/account.php:682 includes/account.php:813
-#: includes/account.php:826 includes/account.php:883 includes/account.php:903
-#: includes/account.php:990 includes/account.php:1016
-#: includes/account.php:1028 includes/account.php:1079
-#: includes/account.php:1163 includes/account.php:1176
-#: includes/account.php:1226 includes/account.php:1238
-#: includes/account.php:1293 includes/account.php:1361
-#: includes/account.php:1387 includes/account.php:1415
-#: includes/account.php:1443 includes/account.php:1490
-#: includes/account.php:1502 includes/account.php:1565
-#: includes/account.php:1668 includes/account.php:1675
-#: includes/account.php:1685 includes/account.php:1728
-#: includes/account.php:1754 includes/account.php:1773
-#: includes/account.php:1801 includes/general.php:296 includes/general.php:374
-#: www/account.php:41 www/error404.php:17 www/wot.php:22 www/wot.php:124
-#: www/wot.php:132 www/wot.php:145 www/wot.php:246 www/wot.php:265
-#: www/wot.php:277 www/wot.php:288 www/account/15.php:23 www/account/19.php:23
-#: www/account/19.php:42 www/account/19.php:50 www/account/23.php:23
-#: www/account/6.php:21 www/account/6.php:40 www/account/6.php:48
-msgid "My CAcert.org Account!"
-msgstr "Mijn CAcert.org Account!"
-
-#: includes/account_stuff.php:145 www/account/0.php:19 www/account/13.php:23
-#: www/index/1.php:19
-msgid "My Details"
-msgstr "Mijn Gegevens"
-
-#: www/account/41.php:18
-msgid "My Language Settings"
-msgstr "Mijn taal instellingen"
-
-#: includes/account_stuff.php:146 www/wot/8.php:19
-msgid "My Listing"
-msgstr "Mijn Overzicht"
-
-#: includes/account_stuff.php:146
-msgid "My Location"
-msgstr "Mijn Locatie"
-
-#: www/account/41.php:21
-msgid "My prefered language"
-msgstr "Mijn voorkeurs taal"
-
-#: www/account/2.php:41
-msgid "N/A"
-msgstr "Niet Beschikbaar"
-
-#: www/account/16.php:35 www/wot/1.php:119 www/wot/6.php:43
-msgid "Name"
-msgstr "Naam"
-
-#: includes/account_stuff.php:154 includes/account_stuff.php:162
-#: includes/account_stuff.php:167 includes/account_stuff.php:171
-#: includes/account_stuff.php:186
-msgid "New"
-msgstr "Nieuw"
-
-#: www/account/33.php:23
-#, php-format
-msgid "New Admin for %s"
-msgstr "Nieuwe Beheerder voor %s"
-
-#: www/stats.php:71 www/stats.php:107
-msgid "New Assurers"
-msgstr "Nieuwe waarmerkers"
-
-#: www/stats.php:72 www/stats.php:108
-msgid "New Certificates"
-msgstr "Nieuwe Certificaten"
-
-#: www/account/16.php:18 www/account/3.php:27
-msgid "New Client Certificate"
-msgstr "Nieuw Client Certificaat"
-
-#: www/account/28.php:22
-#, php-format
-msgid "New Domain for %s"
-msgstr "Nieuw Domein voor %s"
-
-#: includes/account_stuff.php:177 www/account/24.php:18
-msgid "New Organisation"
-msgstr "Nieuwe Organisatie"
-
-#: www/account/14.php:25 www/index/6.php:43
-msgid "New Pass Phrase"
-msgstr "Nieuw Wachtwoord"
-
-#: includes/account.php:829 www/index.php:92
-msgid "New Pass Phrases specified don't match or were blank."
-msgstr "De nieuwe wachtwoorden die u heeft ingegeven zijn niet gelijk of leeg."
-
-#: www/account/44.php:26
-msgid "New Password"
-msgstr "Wachtwoord Veranderen"
-
-#: www/stats.php:70 www/stats.php:106
-msgid "New Users"
-msgstr "Nieuwe gebruikers"
-
-#: www/account/16.php:40 www/account/24.php:45 www/account/3.php:70
-#: www/account/42.php:26 www/account/44.php:30 www/account/48.php:26
-#: www/index/1.php:117 www/index/5.php:53 www/index/6.php:54 www/wot/5.php:26
-msgid "Next"
-msgstr "Volgende"
-
-#: www/help/4.php:17
-msgid "Next step is that you submit the contents of server.csr to the CAcert website, it should look *EXACTLY* like the following example otherwise the server may reject your request because it appears to be invalid."
-msgstr "De volgende stap is dat u de inhoud van het 'server.csr' bestand op de CAcert website aanmeld en het zou er *NET ZO* moeten uitzien als het volgende voorbeeld anders kan de webserver uw aanvraag weigeren omdat de informatie niet lijkt te kloppen."
-
-#: www/account/50.php:29
-msgid "No"
-msgstr "Nee"
-
-#: www/account/3.php:52
-msgid "No Name"
-msgstr "Geen Naam"
-
-#: www/account/12.php:42 www/account/22.php:42 www/account/9.php:32
-msgid "No domains are currently listed."
-msgstr "Er zijn geen domeinen om weer te geven."
-
-#: pages/account/53.php:83
-msgid "move"
-msgstr "verplaats"
-
-#: pages/index/1.php:90
-msgid "Lost Pass Phrase Questions - Please enter five questions and your responses to be used for security verification."
-msgstr "Wachtwoord Verloren - Voeg vijf vragen en antwoorden toe die gebruikt zullen worden om een verloren wachtwoord opnieuw in te stellen."
-
-#: www/account/15.php:24 www/account/19.php:24 www/account/23.php:24
-#: www/account/6.php:22
-msgid "No such certificate attached to your account."
-msgstr "Zo'n type certificaat is niet aan uw account verbonden."
-
-#: includes/account.php:1731
-msgid "No such user found."
-msgstr "Geen gebruiker gevonden"
-
-#: www/account/43.php:51
-#, php-format
-msgid "No users found matching %s"
-msgstr "Geen gebruikers gevonden met %s"
-
-#: www/index/0.php:114
-msgid "None, the sky is the limit for CAcert."
-msgstr "Geen, de 'sky is the limit' voor CAcert."
-
-#: www/index/0.php:115
-msgid "None; $10 USD per year membership fee."
-msgstr "Geen; USD 10,-- per jaar lidmaatschap."
-
-#: includes/general_stuff.php:57
-msgid "Normal Login"
-msgstr "Login"
-
-#: www/account/12.php:56 www/account/18.php:56 www/account/22.php:56
-#: www/account/5.php:60
-msgid "Not Revoked"
-msgstr "Niet ingetrokken"
-
-#: includes/account.php:25
-#, php-format
-msgid "Not a valid email address. Can't continue."
-msgstr "Geen geldig e-mail adres. De handeling wordt afgebroken."
-
-#: www/help/2.php:10 www/help/2.php:44
-msgid "Notes for the strangely curious"
-msgstr "Aantekeningen voor de vreemd nieuwsgierigen"
-
-#: www/account/39.php:45 www/index/10.php:45
-msgid "Notification of changes"
-msgstr "Overzicht van veranderingen"
-
-#: www/help/3.php:12
-msgid "Now 'Create a new certificate'."
-msgstr "Nu 'Maak een nieuw Certificaat'"
-
-#: includes/account.php:600 includes/account.php:711 includes/account.php:1109
-#: includes/account.php:1325
-msgid "Now deleting the following pending requests:"
-msgstr "Bezig met verwijderen van de volgende in verwerking zijnde aanvragen:"
-
-#: includes/account.php:506 includes/account.php:635 includes/account.php:1032
-#: includes/account.php:1241
-msgid "Now renewing the following certificates:"
-msgstr "De volgende certificaten worden nu hernieuwd:"
-
-#: includes/account.php:572 includes/account.php:685 includes/account.php:1082
-#: includes/account.php:1296
-msgid "Now revoking the following certificates:"
-msgstr "Bezig met intrekken van de volgende certificaten:"
-
-#: www/wot/6.php:81
-msgid "Number of days"
-msgstr "Aantal dagen"
-
-#: pages/gpg/2.php:23
-msgid "Key ID"
-msgstr "Key ID"
-
-#: www/help/2.php:30
-msgid "Of the biggest reasons why most people haven't started doing this, apart from being slightly technical, the reason is financial. You need your own certificate to digitally sign your emails. And the Certificate Authorities charge money to provide you with your own certificate. Need I say more. Dosh = no thanks I'd rather walk home. But organisations are emerging to provide the common fool in the street with a free alternative. However, given the obvious lack of funding and the emphasis on money to get enrolled, these organisations do not yet have the money to get themselves established as trusted Certificate Authorities. Thus it is currently down to trust. The decision of the individual to trust an unknown Certificate Authority. However once you have put your trust in a Certificate Authority you can implicitly trust the digital signatures generated using their certificates. In other words, if you trust (and accept the certificate of) the Certificate Authority that I use, you can automatically trust my digital signature. Trust me!"
-msgstr "Een van de grootste redenen waarom de meeste mensen hier al niet mee begonnen zijn, naast dat het enigszins technisch is, is een financi&euml;le reden. U heeft uw eigen certificaat nodig om uw e-mails digitaal te ondertekenen. En de Certificate Authorities vragen geld om u uw eigen certificaat te geven. Moet ik meer zeggen? Pff, nee dank u, ik loop wel naar huis. Maar er komen steeds meer organisaties die de gek in de straat een gratis alternatief aanbieden. Maar, gegeven het overduidelijke gebrek aan startkapitaal en de nadruk op geld om mee te kunnen doen, hebben deze organisaties nog niet voldoende geld om zichzelf als vertrouwde Certificate Authorities te kunnen positioneren. Dus gaat het op dit moment om vertrouwen. De beslissing van een individu om een onbekende Certificate Authority te vertrouwen. Echter zodra je je vertrouwen hebt uitgesproken in een Certificate Authority, dan kan je impliciet alle digitale handtekeningen vertrouwen die van door hen uitgegeven certificaten gebruik maken. Met andere woorden, als jij dezelfde Certificate Authority vertrouwt (en hun certificaten accepteert) die ik gebruik, dan kan jij automatisch mijn digitale handtekening vertrouwen. Vertrouw me!"
-
-#: www/account/14.php:21
-msgid "Old Pass Phrase"
-msgstr "Oud Wachtwoord"
-
-#: www/account/10.php:16 www/account/20.php:16 www/account/3.php:16
-msgid "Once you decide to subscribe for an SSL Server Certificate you will need to complete this agreement. Please read it carefully. Your Certificate Request can only be processed with your acceptance and understanding of this agreement."
-msgstr "Als u besluit een SSL Server Certificaat aan te vragen dient u deze overeenkomst af te maken. Lees het alstublieft zorgvuldig door. Uw certificaat aanvraag kan alleen worden verwerkt als u deze overeenkomst begrijpt en ermee akkoord gaat."
-
-#: www/account/0.php:26
-msgid "Once you have verified your company you will see these menu options. They allow you to issue as many certificates as you like without proving individual email accounts as you like, further more you are able to get your company details on the certificate."
-msgstr "Op het moment dat u uw bedrijf heeft laten controleren krijgt u de volgende menu opties. Deze staan u toe zoveel certificaten aan te maken als u wilt zonder dat u individuele e-mail adressen hoeft te laten certificeren. Ook biedt dit u de mogelijkheid om de gegevens over uw bedrijf op te nemen in een certificaat."
-
-#: www/help/4.php:28
-msgid "Once you've submitted it the system will process your request and send an email back to you containing your server certificate."
-msgstr "Zodra u het verzoek verzonden heeft zal het systeem het verzoek verwerken en u een e-mail met uw server certificaat terug sturen."
-
-#: www/help/2.php:45
-msgid "One assumes that if a site has an SSL certificate (that's what enables secure communication, for exchanging personal details, credit card numbers, etc. and gives the 'lock' icon in the browser) that they have obtained that certificate from a reliable source (a Certificate Authority), which has the appropriate stringent credentials for issuing something so vital to the security of the Internet, and the security of your communications. You have probably never even asked yourself the question of who decided to trust these Certificate Authorities, because your browser comes with their (root) certificates pre-installed, so any web site that you come across that has an SSL certificate signed by one of them, is automatically accepted (by your browser) as trustworthy."
-msgstr "Men kan aannemen dat als een site een SSL certificaat gebruikt (dat is wat veilige communicatie mogelijk maakt, om persoonlijke gegevens uit te wisselen, credit card nummers etc. en is wat het icoon met het 'slotje' in de browser verzorgt) dat ze dat certificaat van een betrouwbare bron (een Certificate Authority) hebben betrokken, die de benodigde stringente credentials bezit om iets uit te geven wat zo vitaal is voor de veiligheid van het Internet, en voor de veiligheid van uw communicatie. U heeft zich vermoedelijk nooit afgevraagd wie besloten heeft dat u deze Certificate Authorities kunt vertrouwen, want uw browser komt met hun (root)-certificaten voor-ge&iuml;nstalleerd, dus iedere website waar u langs komt die een SSL certificaat bezit dat door een van hen ondertekend is, wordt automatisch (door uw browser) geaccepteerd als zijnde te vertrouwen."
-
-#: www/wot/6.php:74
-msgid "Only fill this in if you assured the person on a different day"
-msgstr "Alleen invullen als u de persoon op een andere dag heeft gewaarmerkt"
-
-#: www/account/43.php:39 www/account/49.php:39
-msgid "Only the first 100 rows are displayed."
-msgstr "Alleen de eerste 100 regels worden getoond."
-
-#: www/wot/6.php:61
-msgid "Only tick the next box if the Assurance was face to face."
-msgstr "Zet alleen een vinkje in het volgende veld als u deze persoon tijdens de waarmerking in levende lijve ontmoet heeft."
-
-#: www/help/3.php:8
-msgid "Open Directory Security folder"
-msgstr "Open de Directory Beveiligings map"
-
-#: includes/account_stuff.php:176
-msgid "Org Admin"
-msgstr "Org Admin"
-
-#: includes/account_stuff.php:166
-msgid "Org Client Certs"
-msgstr "Org Client Certificaten"
-
-#: www/account/0.php:25
-msgid "Org Client and Server Certificates"
-msgstr "Org Client en Server Certificaten"
-
-#: includes/account_stuff.php:170
-msgid "Org Server Certs"
-msgstr "Org Server Certificaten"
-
-#: www/account/11.php:29 www/account/21.php:32
-msgid "Org. Unit"
-msgstr "Afdeling"
-
-#: www/account/11.php:28 www/account/21.php:31 www/account/25.php:20
-#: www/account/35.php:20
-msgid "Organisation"
-msgstr "Organisatie"
-
-#: www/account/24.php:21 www/account/27.php:24
-msgid "Organisation Name"
-msgstr "Naam van de Organisatie"
-
-#: includes/account.php:1379 includes/account.php:1406
-msgid "Organisation Name and Contact Email are required fields."
-msgstr "De naam van de organisatie en het e-mail adres moeten ingevuld worden."
-
-#: www/account/25.php:17 www/account/35.php:17
-msgid "Organisations"
-msgstr "Organisaties"
-
-#: www/help/4.php:12
-msgid "Organization Name (eg, company) [XYZ Corp]:"
-msgstr "Organization Name (hier, bedrijfsnaam) [XYZ BV]:"
-
-#: www/help/4.php:13
-msgid "Organizational Unit Name (eg, section) [Server Administration]:."
-msgstr "'Organizational Unit' naam (bv afdeling) [ICT Beheer]:"
-
-#: www/account/40.php:36 www/index/11.php:36
-msgid "Other Mailing Lists"
-msgstr "Andere mailing lijsten"
-
-#: www/index/16.php:16 www/index/3.php:16
-msgid "PKI Key"
-msgstr "PKI Sleutel"
-
-#: www/account/10.php:28 www/account/16.php:40 www/account/20.php:25
-#: www/account/3.php:52
-msgid "Sign by class 1 root certificate"
-msgstr "Onderteken door klasse 1 root certificaat"
-
-#: pages/account/13.php:41 pages/account/13.php:51 pages/account/13.php:89
-#: pages/account/13.php:99 pages/index/1.php:33 pages/index/1.php:43
-msgid "optional"
-msgstr "facultatief"
-
-#: www/wot/6.php:28
-msgid "PLEASE NOTE: You have already assured this person before! If this is unintentional please DO NOT CONTINUE with this assurance."
-msgstr "LET OP: U heeft deze persoon al eerder gewaarmerkt! Als dit niet de bedoeling is, GA DAN NIET DOOR met deze waarmerking."
-
-#: www/index/1.php:73 www/index/4.php:30
-msgid "Pass Phrase"
-msgstr "Wachtwoord"
-
-#: www/account/14.php:29 www/index/1.php:77
-msgid "Pass Phrase Again"
-msgstr "Wachtwoord (herhaling)"
-
-#: www/index.php:254
-msgid "Pass Phrases don't match"
-msgstr "De Wachtwoorden komen niet overeen"
-
-#: www/index.php:249
-msgid "Pass Phrases were blank"
-msgstr "Wachtwoorden is niet ingevuld"
-
-#: www/account/10.php:26 www/account/20.php:24 www/account/45.php:15
-msgid "Paste your CSR below..."
-msgstr "Plak uw CSR hieronder..."
-
-#: www/account/12.php:52 www/account/12.php:59 www/account/18.php:52
-#: www/account/18.php:63 www/account/22.php:52 www/account/22.php:61
-#: www/account/5.php:56 www/account/5.php:63
-msgid "Pending"
-msgstr "In Verwerking"
-
-#: www/account/19.php:99 www/account/6.php:97
-msgid "Personal Certificate Installed."
-msgstr "Uw persoonlijk certificaat is ge&iuml;nstalleerd."
-
-#: www/account/39.php:24 www/index/10.php:24
-msgid "Personal information"
-msgstr "Persoonlijke informatie"
-
-#: pages/wot/11.php:48
-msgid "for more information about Organizational Support."
-msgstr "voor meer informatie over ondersteuning bij bedrijfs-waarmerkingen."
-
-#: pages/wot/13.php:73
-msgid "(hit enter to submit)"
-msgstr "(druk op enter om te bevestigen)"
-
-#: www/capnew.php:1326
-msgid "location of the assurance"
-msgstr "plaats van de waarmerking"
-
-#: www/capnew.php:732 www/coapnew.php:753
-msgid "generated"
-msgstr "gegenereerd"
-
-#: pages/wot/12.php:32 pages/wot/13.php:72
-msgid "Location:"
-msgstr "Woonplaats:"
-
-#: www/account/3.php:65
-msgid "Please Note: By ticking this box you will automatically have your name included in any certificates."
-msgstr "Let op: Als u dit veld selecteert dan wordt uw naam automatisch opgenomen in ieder type certificaat."
-
-#: www/account/2.php:56 www/account/9.php:56
-msgid "Please Note: You can not set an unverified account as a default account, and you can not remove a default account. To remove the default account you must set another verified account as the default."
-msgstr "Let op: U kan geen ongeverifieerde account als standaardaccount instellen. U kan ook uw standaardaccount niet verwijderen. Om uw huidige standaardaccount te verwijderen moet u eerst een ander geverifieerd account als standaardaccount instellen."
-
-#: www/account/7.php:32
-msgid "Please Note: You only need to enter the main part of your domain, eg. mydomain.com rather then www.mydomain.com. Once you have verified your domain you are able to enter any sub-domain, such as www.mydomain.com or www.this.is.mydomain.com as the system checks from right to left, rather then specific hostnames when you upload a CSR to the system."
-msgstr "Let op: U hoeft alleen het relevante gedeelte van de domeinnaam in te vullen, d.w.z. mijndomein.nl in plaats van www.mijndomein.nl. Zodra u uw domein hebt geverifieerd kunt u ieder subdomein toevoegen, zoals www.mijndomein.nl of www.dit.is.mijndomein.nl, omdat het systeem van rechts naar links controleert in plaats van op specifieke hostnamen wanneer u een CSR aan het systeem aanbiedt."
-
-#: www/wot.php:233
-#, php-format
-msgid "Please Note: this is a temporary increase for %s days only. After that time their points will be reduced to 150 points."
-msgstr "Let op: Dit is een tijdelijke verhoging die slechts %s dagen geldig is. Daarna wordt het aantal punten weer teruggebracht tot 150 punten."
-
-#: www/wot.php:220
-#, php-format
-msgid "Please Note: this is a temporary increase for %s days only. After that time your points will be reduced to 150 points."
-msgstr "Let op: Dit is een tijdelijke verhoging die slechts %s dagen geldig is. Daarna wordt uw aantal punten weer tot 150 punten teruggebracht."
-
-#: www/account/8.php:19
-msgid "Please choose an authority email address"
-msgstr "Kies het e-mail adres van een authoriteit"
-
-#: www/account/11.php:16 www/account/21.php:19
-msgid "Please make sure the following details are correct before proceeding any further."
-msgstr "Verzeker u ervan dat de volgende informatie correct is alvorens verder te gaan."
-
-#: www/index/0.php:120
-msgid "Please note a general limitation is that, unlike long-time players like Verisign, CAcert's root certificate is not included by default in mainstream browsers, email clients, etc. This means people to whom you send encrypted email, or users who visit your SSL-enabled web server, will first have to import CAcert's root certificate, or they will have to agree to pop-up security warnings (which may look a little scary to non-techy users)."
-msgstr "Let op: een algemene beperking is dat, in tegenstelling tot al lang op dit terrein opererende organisaties zoals Verisign, het CAcert root certificaat niet standaard opgenomen is in de belangrijkste web browsers, e-mail programma's, enz. Dit betekent dat personen aan wie u een versleutelde e-mail stuurt, of gebruikers die uw SSL-beveiligde webserver bezoeken, eerst het CAcert root certificaat moeten importeren, of ze moeten akkoord gaan met pop-ups met beveiligingswaarschuwingen er in (wat er voor niet-technici een beetje beangstigend uit kan zien)."
-
-#: www/account/14.php:33 www/index/1.php:81 www/index/6.php:51
-msgid "Please note, in the interests of good security, the pass phrase must be made up of an upper case letter, lower case letter, number and symbol."
-msgstr "Let op, om tot een sterk wachtwoord te komen, moet het woord bestaan uit een hoofdletter, kleine letter, nummer en symbool."
-
-#: www/wot/8.php:40
-msgid "Please note: All html will be stripped from the contact information box, a link to an email form will automatically be inserted to ensure your privacy."
-msgstr "Let op: alle HTML codes worden uit het contact informatievenster verwijderd. Er wordt ook automatisch een e-mail formulier toegevoegd zodat uw privacy gewaarborgd blijft."
-
-#: www/account/43.php:195 www/account/43.php:230 www/wot/10.php:24
-#: www/wot/10.php:57 www/wot/6.php:108
-msgid "Points"
-msgstr "Punten"
-
-#: www/stats.php:59
-msgid "Points Issued"
-msgstr "Aantal waarmerk punten dat u heeft uitgegeven"
-
-#: www/account/40.php:54 www/index/11.php:54
-msgid "Postal Address:"
-msgstr "Post Adres:"
-
-#: www/help/3.php:14
-msgid "Prepare the request"
-msgstr "Start de aanvraag"
-
-#: pages/index/8.php:5
-msgid "Secretary"
-msgstr "Secretaresse"
-
-#: www/wot/3.php:35
-msgid "Privacy"
-msgstr "Privacy"
-
-#: includes/account_stuff.php:210 includes/general_stuff.php:109
-#: www/account/39.php:15 www/index/10.php:15
-msgid "Privacy Policy"
-msgstr "Privacy Beleid"
-
-#: www/account/8.php:29
-msgid "Probe"
-msgstr "Onderzoek"
-
-#: www/wot/3.php:27
-msgid "Processing"
-msgstr "Bezig met verwerken"
-
-#: www/help/8.php:1
-msgid "Question: I'm a software developer for linux and I want to use CAcert/openssl to distribute my packages with detached signatures, is this possible and why would I do this over PGP/GPG detached signatures?"
-msgstr "Vraag: Ik ben linux software ontwikkelaar en ik wil CAcert/openssl gebruiken om mijn pakketten te verspreiden met losse digitale handtekeningen, kan dat, en waarom zou ik dat doen in plaats losse PGP/GPG digitale handtekeningen te gebruiken?"
-
-#: www/help/2.php:11 www/help/2.php:54
-msgid "References"
-msgstr "Referenties"
-
-#: www/account/36.php:24 www/index/1.php:113
-msgid "Regional Announcements"
-msgstr "Regionale aankondigingen"
-
-#: includes/account.php:623 includes/account.php:732 includes/account.php:1131
-#: includes/account.php:1349
-#, php-format
-msgid "Removed a pending request for '%s'"
-msgstr "De aanvraag voor '%s' was nog in verwerking en is nu verwijderd."
-
-#: www/account/12.php:71 www/account/18.php:77 www/account/22.php:73
-#: www/account/5.php:77
-msgid "Renew"
-msgstr "Hernieuw"
-
-#: www/account/12.php:21 www/account/18.php:21 www/account/22.php:21
-#: www/account/5.php:21
-msgid "Renew/Revoke/Delete"
-msgstr "Hernieuwen/Intrekken/Verwijderen"
-
-#: includes/account.php:548 includes/account.php:1270
-msgid "Renewing"
-msgstr "Bezig met vernieuwen"
-
-#: www/index/6.php:47
-msgid "Repeat"
-msgstr "Herhalen"
-
-#: www/help/3.php:52
-msgid "Return to the 'Internet Information Services' screen in 'Administrative Tools' under 'Control Panel'. Right click on 'Default Web Site' and select 'Properties'."
-msgstr "Ga terug naar het 'Internet Information Services' scherm in de 'Administative Tools' onder 'Control Panel'. Klik rechts op 'Default Web Site' en kies 'Properties'."
-
-#: www/account/12.php:72 www/account/18.php:78 www/account/22.php:74
-#: www/account/5.php:78
-msgid "Revoke/Delete"
-msgstr "Intrekken/Verwijderen"
-
-#: www/account/12.php:24 www/account/12.php:54 www/account/18.php:24
-#: www/account/18.php:54 www/account/22.php:24 www/account/22.php:54
-#: www/account/5.php:24 www/account/5.php:58
-msgid "Revoked"
-msgstr "Ingetrokken"
-
-#: www/index/51.php:31
-msgid "Right now it's happening all around you - there are secured websites and email protocols being protected and trusted by people, signed by CAcert."
-msgstr "Dat is wat er nu alom gebeurt - er zijn beveiligde websites en e-mail protocollen die worden beveiligd en vertrouwd door gebruikers, dit alles op basis van CAcert certificaten."
-
-#: includes/general_stuff.php:67
-msgid "Root Certificate"
-msgstr "Root Certificaat"
-
-#: www/index/16.php:18 www/index/3.php:18
-msgid "Root Certificate (DER Format)"
-msgstr "Root Certificaat (DER formaat)"
-
-#: www/index/16.php:17 www/index/3.php:17
-msgid "Root Certificate (PEM Format)"
-msgstr "Root Certificaat (PEM formaat)"
-
-#: includes/account_stuff.php:182
-msgid "Rules"
-msgstr "Regels"
-
-#: www/index/7.php:20
-msgid "Put a lot of effort convincing people in Germany to signup and be assured, he started work on a new RFC compliant CPS, spent countless hours helping with tech support, and so much more"
-msgstr "Heeft een hoop werk gedaan om personen in Duitsland te overtuigen zich in te schrijven en zich te laten waarmerken, hij is gestart met het maken van een CPS die aan de RFC voldoet, heeft heel veel werk besteed aan technische ondersteuning, en nog veel meer"
-
-#: www/index/0.php:63
-msgid "Same as above plus you can include your full name in the certificates."
-msgstr "Hetzelfde als hierboven en u kunt uw volledige naam in het certificaat opnemen."
-
-#: www/index/0.php:94
-msgid "Same as above, except certificates expire in 24 months."
-msgstr "Hetzelfde als hierboven, alleen vervallen de certificaten na 24 maanden."
-
-#: www/index/0.php:95
-msgid "Same as above, plus get 50 assurance points by meeting with assurer(s) from the CAcert Web of Trust, who verify your identity using your government issued photo identity documents."
-msgstr "Hetzelfde als hierboven, en zorg voor 50 waarmerk punten door een ontmoeting met waarmerkers van het CAcert Vertrouwens Netwerk. Zij stellen uw identiteit vast aan de hand van uw door uw overheid van een foto voorziene offici&euml;le identiteits documenten."
-
-#: www/index/0.php:65
-msgid "Same as above, plus you must get a minimum of 50 assurance points by meeting with one or more assurers from the CAcert Web of Trust, who verify your identity using your government issued photo identity documents."
-msgstr "Hetzelfde als hierboven, en zorg voor minimaal 50 waarmerk punten door een ontmoeting met waarmerkers van het CAcert Vertrouwens Netwerk. Zij stellen uw identiteit vast aan de hand van uw van een foto voorziene door uw overheid uitgegeven identiteits dcumenten."
-
-#: www/index/0.php:93
-msgid "Same as above."
-msgstr "Hetzelfde als hierboven"
-
-#: www/help/3.php:46
-msgid "Saving the certificate"
-msgstr "Bewaar uw certificaat"
-
-#: www/help/3.php:6 www/help/3.php:7 www/help/3.php:10 www/help/3.php:13
-#: www/help/3.php:16 www/help/3.php:19 www/help/3.php:29 www/help/3.php:32
-#: www/help/3.php:35 www/help/3.php:38 www/help/3.php:50 www/help/3.php:53
-#: www/help/3.php:56 www/help/3.php:59 www/help/3.php:62 www/help/3.php:65
-#: www/help/3.php:68
-msgid "Screenshot of IIS 5.0"
-msgstr "Schermfoto van IIS 5.0"
-
-#: www/wot/7.php:127
-msgid "Search"
-msgstr "Zoek"
-
-#: www/wot/7.php:120
-msgid "Search this region"
-msgstr "Zoek in deze regio"
-
-#: www/account/43.php:163
-msgid "Secondary Emails"
-msgstr "Contact via E-mail"
-
-#: pages/wot/13.php:40
-msgid "Your location has been updated"
-msgstr "Uw woonplaats is bijgewerkt"
-
-#: www/account.php:49 www/index.php:475
-msgid "Your message has been sent to the general support list."
-msgstr "Uw bericht is verzonden naar de algemene ondersteuningslijst."
-
-#: www/account.php:35 www/index.php:464
-msgid "Your message has been sent."
-msgstr "Uw bericht is verzonden."
-
-#: includes/account.php:2480
-msgid "Your vote has been accepted."
-msgstr "Uw stem is geaccepteerd."
-
-#: www/cap.php:43 www/ttp.php:48 pages/help/3.php:62
-msgid "and"
-msgstr "en"
-
-#: www/ttp.php:107
-msgid "as applicable"
-msgstr "voorzover van toepassing"
-
-#: pages/account/13.php:56 pages/account/13.php:104 pages/index/1.php:48
-#: pages/index/5.php:26
-msgid "dd/mm/yyyy"
-msgstr "dd/mm/jjjj"
-
-#: pages/wot/13.php:65
-msgid "eg Sydney, New South Wales, Australia"
-msgstr "b.v. Sydney, Nieuw Zuid-Wales, Australi&euml;"
-
-#: includes/account.php:98
-msgid "has changed the default email on your account."
-msgstr "heeft het standaard e-mail adres van uw account aangepast."
-
-#: includes/account.php:1076
-msgid "has changed the password on your account."
-msgstr "heeft het wachtwoord van uw account aangepast."
-
-#: www/gpg.php:127
-msgid "Please upload only one key at a time."
-msgstr ""
-
-#: pages/help/3.php:63
-msgid "lines. Do not copy any extra line feeds or carriage returns at the beginning or end of the certificate. Save the certificate into a text editor like Notepad. Save the certificate with an extension of .cer and a meaningful name like certificate.cer"
-msgstr "regels. Kopi&euml;er geen extra regelterugloop of nieuwe regel bij het begin of eind van het certificaat. Bewaar het certificaat m.b.v. een tekstverwerker zoals Notepad. Bewaar het certificaat met het bestandstype .cer en onder een zinvolle naam zoals certificate.cer"
-
-#: www/help/3.php:18
-msgid "Select 'Bit length'. We advise a key length of 1024 bits."
-msgstr "Kies 'Bit lengte'. Wij adviseren een sleutel met de lengte van 1024 bits."
-
-#: www/help/3.php:11
-msgid "Select 'Create a new certificate'"
-msgstr "Kies 'Nieuw Client Certificaat'"
-
-#: www/help/3.php:55
-msgid "Select 'Server Certificate' at the bottom of the tab in the 'Secure communications' section."
-msgstr "Kies 'Server Certificaat' aan de onderkant in het tab-blad van de 'Secure communications' sectie."
-
-#: www/account/43.php:28 www/account/49.php:28
-msgid "Select Specific Account Details"
-msgstr "Kies eigen account gegevens"
-
-#: www/help/3.php:37
-msgid "Select an easy to locate folder. You'll have to open this file up with Notepad. The CSR must be copied and pasted into our online form. Once the CSR has been submitted, you won't need this CSR any more as IIS won't reuse old CSR to generate new certificates."
-msgstr "Kies een makkelijk te vinden map. U moet deze file openen met het kladblok. De CSR moet dan gekopieerd worden en in het online-formulier geplakt worden. Als de CSR eenmaal is aangemeld dan is deze CSR niet meer nodig omdat IIS geen oud CSR zal accepteren om nieuwe certificaten te maken."
-
-#: www/help/3.php:61
-msgid "Select the .cer file and click 'Next'."
-msgstr "Kies het .cer bestand en klik 'Volgende' aan."
-
-#: www/help/3.php:54
-msgid "Select the Directory Security tab"
-msgstr "Kies de directory Beveiliging tab."
-
-#: www/account/40.php:30 www/account/40.php:48 www/index/11.php:30
-#: www/index/11.php:48 www/wot/9.php:60
-msgid "Send"
-msgstr "Versturen"
-
-#: www/account/40.php:40 www/index/11.php:40
-msgid "Sensitive Information"
-msgstr "Gevoelige informatie"
-
-#: includes/account_stuff.php:161
-msgid "Server Certificates"
-msgstr "Server Certificaten"
-
-#: www/index/0.php:80
-msgid "Server certificates (un-assured)"
-msgstr "Server Certificaten (ongewaarmerkt)"
-
-#: www/wot.php:247
-msgid "Shortly you and the person you were assuring will receive an email confirmation. There is no action on your behalf required to complete this."
-msgstr "Binnenkort zullen u en de persoon die u gewaarmerkt heeft ter bevestiging een e-mail ontvangen. U hoeft verder geen actie meer te ondernemen."
-
-#: www/account/40.php:51 www/index/11.php:51
-msgid "Snail Mail"
-msgstr "Slakken post"
-
-#: www/help/2.php:50
-msgid "So if you don't pass the audit, you don't get to be a Certificate Authority. And to pass the audit, well, you've got to show that you can do a good job issuing certificates. That they're secure, you only give them to the right people, etc. So what happens when you make a mistake and you erroneously issue a certificate that risks the entire Internet browsing population, like Verisign did? Well, er, nothing actually. They already paid for their audit, and damn it, they're so big now, we couldn't possibly revoke their Certificate Authority status. (There's too much money at stake!)"
-msgstr "Als u het onderzoek niet haalt, dan wordt u geen Certificate Authority. En om het onderzoek te halen moet u aantonen dat u op een adequate manier certificaten kan uitgeven. Dat deze certificaten veilig zijn, dat ze naar de juiste mensen gestuurd worden enz. En wat gebeurt er als u een fout maakt en per ongeluk een certificaat uitgeeft aan de verkeerde partij, en het de internet bezoekende bevolking in gevaar brengt? Nou eh eigenlijk niets. Ze hadden al betaald voor hun onderzoek en ze zijn nu zo groot dat het onmogelijk is om hun status van 'Certificate Authority' af te nemen.(Er staat teveel geld op het spel)"
-
-#: www/index/51.php:33
-msgid "So what can I do to help the cause?"
-msgstr "Dus wat kan ik doen om het doel te helpen bereiken?"
-
-#: www/help/2.php:52
-msgid "So, dammit, what's the point of all this then?"
-msgstr "Dus, verdomme, wat heeft het dan eigenlijk voor een zin?"
-
-#: www/account/39.php:39 www/index/10.php:39
-msgid "Some of our advertisers use a third-party ad server to display ads. These ads may contain cookies. The ad server receives these cookies, and we don't have access to them."
-msgstr "Sommige van onze adverteerders gebruiken advertentiediensten van derde partijen om advertenties weer te geven. Deze advertenties kunnen cookies bevatten. Deze cookies worden doorgestuurd naar de server van de derde partij. Wij hebben over deze cookies geen enkele controle."
-
-#: www/wot/9.php:19 www/wot/9.php:29
-msgid "Sorry, I was unable to locate that user."
-msgstr "Sorry, deze gebruiker kon niet gevonden worden."
-
-#: www/wot/6.php:85
-msgid "Sponsoring Member"
-msgstr "Bestuurslid dat uw verzoek ondersteunt"
-
-#: www/help/4.php:10
-msgid "State or Province Name (full name) [NSW]:"
-msgstr "'Staat of Provincie' (volledige naam) [NH]:"
-
-#: www/account/11.php:31 www/account/21.php:34 www/account/24.php:33
-#: www/account/27.php:36
-msgid "State/Province"
-msgstr "Staat/Provincie"
-
-#: includes/general_stuff.php:66 www/stats.php:5 www/stats.php:9
-msgid "Statistics"
-msgstr "Statistieken"
-
-#: www/account/12.php:22 www/account/18.php:22 www/account/2.php:22
-#: www/account/22.php:22 www/account/5.php:22 www/account/9.php:22
-msgid "Status"
-msgstr "Status"
-
-#: www/account/40.php:28 www/account/40.php:46 www/index/11.php:28
-#: www/index/11.php:46 www/wot/9.php:52
-msgid "Subject"
-msgstr "Onderwerp"
-
-#: www/gpg.php:22 www/account/10.php:29 www/account/11.php:36
-#: www/account/20.php:27 www/account/21.php:38 www/account/45.php:18
-msgid "Submit"
-msgstr "Versturen"
-
-#: www/account/13.php:41 www/account/13.php:89 www/account/43.php:90
-#: www/index/1.php:36
-msgid "Suffix"
-msgstr "Suffix"
-
-#: includes/account_stuff.php:190
-msgid "System Admin"
-msgstr "Systeem beheer"
-
-#: www/help/6.php:7
-msgid "System will send you an email with a link in it, you just open the link in a webbrowser."
-msgstr "Het systeem stuurt u een e-mail met een link er in, u moet die link openen met een webbrowser."
-
-#: includes/general.php:24 www/wot/6.php:99
-msgid "Temporary Increase"
-msgstr "Tijdelijke opwaardering"
-
-#: scripts/removedead.php:62
-msgid "Temporary points increase has expired."
-msgstr "De tijdelijke punten opwaardering is verlopen."
-
-#: www/help/2.php:55
-msgid "Ten Risks of PKI: What You're not Being Told about Public Key Infrastructure"
-msgstr "De tien risico's van PKI: Wat er niet verteld wordt over de 'Public Key Infrastructure'"
-
-#: www/account/38.php:23 www/index/13.php:23
-msgid "Thank you very much for your support, your donations help CAcert to continue to operate."
-msgstr "Bedankt voor uw steun, met uw donatie kan CAcert verder blijven werken."
-
-#: www/index.php:314
-msgid "Thanks for signing up with CAcert.org, below is the link you need to open to verify your account. Once your account is verified you will be able to start issuing certificates till your hearts' content!"
-msgstr "Bedankt voor uw inschrijving bij CAcert.org. Hieronder vindt u de link die u moet openen om uw account te activeren. Daarna kunt u beginnen met het uitschrijven van certificaten!"
-
-#: www/help/2.php:47
-msgid "That situation has changed, and Internet Explorer, being the most obvious example, now insists that any Certificate Authorities are 'audited' by an 'independent' organisation, the American Institute for Certified Public Accountant's (AICPA). So now, if you have the money needed (from US$75000 up to US$250000 and beyond) you can get these accountants, who clearly know a lot about money, to approve you as having the required technical infrastructure and business processes to be a Certificate Authority. And they get a nice wad of money for the pleasure. And the Certificate Authorities, having a kind of monopoly as a result, charge a lot for certificates and also get a nice wad of money. And everyone's happy."
-msgstr "Die situatie is veranderd, en Internet Explorer, om maar het meest voor de hand liggende voorbeeld te nemen, dringt er nu op aan dat iedere Certificate Authority 'geaudit' wordt door een 'onafhankelijke' organisatie, het American Institute for Certified Public Accountant's (AICPA). Dus vanaf nu kan je, als je over het benodigde geld beschikt (vanaf US$75000 tot US$250000 of meer) deze accountants, die duidelijk erg veel van geld afweten, uitnodigen om vast te stellen dat je de vereiste technische infrastructuur bezit en dat de juiste zakelijke processen gevolgd worden om een Certificate Authority te zijn. En ze krijgen een aardige sloot geld voor deze vaststelling. En de Certificate Authorities, die hierdoor een soort monopolie bezitten, rekenen erg veel per certificaat en krijgen ook sloten geld. En iedereen is tevreden."
-
-#: www/account/17.php:89 www/account/4.php:89
-msgid "The 1024-bit key generation failed. Would you like to try 512 instead?"
-msgstr "Het aanmaken van een 1024-bits sleutel is mislukt. Wilt U proberen om een 512-bits sleutel aan te maken?"
-
-#: www/help/3.php:31
-msgid "The Common Name is the fully qualified host and Domain Name or website address that you will be securing. Both 'www.CAcert.org' and 'secure.CAcert.com' are valid Common Names. IP addresses are usually not used."
-msgstr "De 'Common Name' is de volledige host en domein naam of het web-adres dat u wilt beveiligen. Zowel 'www.cacert.org' als 'secure.cacert.com' zijn geldige Common Names. IP addressen worden normaal gesproken niet gebruikt."
-
-#: www/verify.php:46
-msgid "The ID or Hash has already been verified, or something weird happened."
-msgstr "Het ID of de Hash zijn reeds gecontroleerd. Of er is een onvoorziene fout opgetreden."
-
-#: www/verify.php:90
-msgid "The ID or Hash has already been verified, the domain no longer exists in the system, or something weird happened."
-msgstr "Het ID of the Hash zijn reeds geverifieerd. Het domein is niet langer geregistreerd in het systeem, of er een onvoorziene fout opgetreden."
-
-#: www/help/3.php:28
-msgid "The Organisational Unit field is the 'free' field. It is often the department or Server name for reference."
-msgstr "Het 'Organisational Unit' veld is een vrij veld. Het wordt vaak gebruikt voor de afdeling of servernaam ter referentie."
-
-#: includes/account.php:838
-msgid "The Pass Phrase you submitted was too short."
-msgstr "Het nieuwe wachtwoord dat u hebt ingegeven is te kort."
-
-#: www/index.php:94
-msgid "The Pass Phrase you submitted was too short. It must be at least 6 characters."
-msgstr "Het nieuwe wachtwoord dat u hebt ingegeven is te kort. Het dient tenminste 6 tekens te bevatten."
-
-#: www/help/2.php:59
-msgid "The Regulation of Investigational Powers Act (RIPA)&lt;/a&gt; ('Snooping Bill' official gov site, UK)"
-msgstr "De 'Regulation of Investigational Powers Act' (RIPA)&lt;/a&gt; ('E-Mail afluister wet' Offici&euml;le overheids website, UK)"
-
-#: pages/account/13.php:28
-msgid "You receive this automatic mail since you yourself or"
-msgstr "U ontvangt deze e-mail omdat Uzelf of"
-
-#: pages/account/13.php:36
-msgid "account, and you should promptly change your password and your"
-msgstr "account geopend heeft, en dient U per direct uw wachtwoord aan"
-
-#: pages/account/13.php:30
-msgid "for a forgotten password."
-msgstr "voor een vergeten wachtwoord bekeek."
-
-#: pages/account/13.php:37
-msgid "secret questions and answers."
-msgstr "te passen en uw geheime vragen en antwoorden te wijzigen."
-
-#: pages/account/13.php:29
-msgid "someone else looked up your secret questions and answers"
-msgstr "iemand anders uw geheime vragen en antwoorden"
-
-#: pages/account/13.php:35
-msgid "there is a danger that an unauthorised person accessed your"
-msgstr "dan bestaat het gevaar dat een niet geautoriseerde persoon uw"
-
-#: pages/account/13.php:32
-msgid "through the menu in your account, everything is in best order and"
-msgstr "hebt via het menu in Uw account, dan is alles prima in orde en"
-
-#: pages/account/13.php:33
-msgid "you can ignore this mail."
-msgstr "kunt U deze mail negeren."
-
-#: www/index/0.php:103
-msgid "The ability to assure other new CAcert users; contribute to the strengthening and broadening of the CAcert Web of Trust."
-msgstr "De mogelijkheid om andere nieuwe CAcert gebruikers te waarmerken; bijdragen aan het versterken en verbreden van het CAcert Vertrouwens Netwerk."
-
-#: includes/account.php:363
-msgid "The address you submitted isn't a valid authority address for the domain."
-msgstr "Het door u opgegeven adres is geen geldig beheersadres voor dit domein."
-
-#: www/index/8.php:1
-#, php-format
-msgid "The current %s board, and roles."
-msgstr "Het huidige %s bestuur, en functies."
-
-#: includes/account.php:394
-#, php-format
-msgid "The domain '%s' has been added to the system, however before any certificates for this can be issued you need to open the link in a browser that has been sent to your email address."
-msgstr "Het domein '%s' is aan het systeem toegevoegd. Voordat u hiervoor certificaten kunt uitschrijven moet u de link openen die naar uw e-mail adres is doorgestuurd."
-
-#: pages/account/3.php:20
-msgid "CAcert Certificate Acceptable Use Policy"
-msgstr ""
-
-#: pages/account/13.php:31
-msgid "If it was you who looked up or changed that data, or clicked"
-msgstr "Als U deze gegevens bekeken of aangepast hebt, of geklikt"
-
-#: pages/account/13.php:39
-msgid "With kind regards,"
-msgstr "Met vriendelijke groeten,"
-
-#: www/account/0.php:22
-msgid "The email account section is for adding/updating/removing email accounts which can be used to issue client certificates against. The client certificate section steps you through generating a certificate signing request for one or more emails you've registered in the email account section."
-msgstr "Het e-mail account gedeelte is voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen van e-mail adressen. Deze kunnen worden gebruikt om certificaten op aan te vragen. Het Client Certificaten gedeelte helpt u met het maken van een certificaat voor een of meerdere e-mail adressen die u heeft geregistreerd in e-mail account gedeelte."
-
-#: includes/account.php:54
-#, php-format
-msgid "The email address '%s' has been added to the system, however before any certificates for this can be issued you need to open the link in a browser that has been sent to your email address."
-msgstr "Het e-mail adres '%s' is geregistreerd in het systeem. Voordat u kunt beginnen met het uitschrijven van certificaten moet u met uw webbrowser de link openen die naar het opgegeven mailadres verstuurd is."
-
-#: includes/account.php:86
-msgid "The following accounts have been removed:"
-msgstr "De volgende accounts zijn verwijderd:"
-
-#: includes/account.php:403
-msgid "The following domains have been removed:"
-msgstr "De volgende domeinen werden verwijderd:"
-
-#: www/index/0.php:104
-msgid "The number of assurance point you have will limit the maximum assurance points you can issue for people you assure."
-msgstr "Het aantal waarmerk punten dat u heeft beperkt het maximum aantal punten dat u aan andere mensen kan geven ter waarmerking."
-
-#: www/account/10.php:30 www/account/20.php:27
-msgid "Please note: The class 3 root certificate needs to be setup in your webserver as a chained certificate, while slightly more complicated to setup, this root certificate is more likely to be trusted by more people."
-msgstr "Let op: Het klasse 3 root certificaat dient in uw webserver als een keten-certificaat ingericht te worden. Alhoewel dit lastiger te configureren is, wordt de kans zo groter dat dit root certificaat door meer personen vertrouwd wordt."
-
-#: www/help/2.php:62
-#, php-format
-msgid "The page has been reproduced on %s with explicit permission from %sthe author%s with the information being copyrighted to the author (name with held by request)"
-msgstr "Deze pagina is gereproduceerd op %s met de uitdrukkelijke toestemming van de %sde auteur%s waarbij de informatie onder copyright blijft van de auteur (wiens naam op verzoek niet wordt genoemd)"
-
-#: includes/account.php:1735
-#, php-format
-msgid "The password for %s has been updated successfully in the system."
-msgstr "Het wachtwoord voor %s is succesvol bijgewerkt in het systeem"
-
-#: www/index/0.php:21
-msgid "The primary goals are:"
-msgstr "De belangrijkste doelstellingen zijn:"
-
-#: www/help/2.php:15
-msgid "The purpose of digital signing is to prove, electronically, one's identity"
-msgstr "Het doel van digitale ondertekening is te bewijzen, elektronisch, dat de identiteit van iemand vastgesteld is."
-
-#: www/help/2.php:27
-msgid "The reason digital signatures prepare us for encryption is that if everyone were setup to be able to generate their own digital signatures, it would be technically very easy to make the next step from digital signatures to encryption. And that would be great for privacy, the fight against spamming, and a safer Internet."
-msgstr "De reden dat digitale handtekeningen ons voorbereiden op encryptie is dat als iedereen de mogelijkheid heeft om eigen handtekeningen te maken het technisch erg eenvoudig is om de volgende stap te maken naar codering van berichten. En dat zou een grote stap voorwaarts zijn voor privacy en het gevecht tegen spam en een veiliger internet als geheel."
-
-#: www/help/7.php:6
-msgid "The requests sent to the root store, are stored in a file for another process triggered by cron to parse and sign them, then stored in a reply file to be sent back to the webserver. Causing things to be separated into different users, basic privilege separation stuff. So being actually able to hack the serial daemons will only at the VERY worst cause fraudulent certificates, not the root to be revealed."
-msgstr "De verzoeken die naar de root store worden gestuurd, worden in een bestand bewaard die vanuit een andere cron job opgehaald worden om te worden ondertekend, vervolgens in een antwoord bestand opgeslagen om terug gestuurd te worden naar de webserver. Dit zorgt er voor dat taken verdeeld worden over meerdere gebruikers, oftewel een standaard gescheiden verantwoordelijkheden oplossing. Dus als je al in staat bent om in de seri&euml;le processen in te breken, dan krijg je als meest slechte uitkomst dat er frauduleuze certificaten aangemaakt worden, maar het root certificaat zelf kan nooit in de openbaarheid komen."
-
-#: www/index/51.php:34
-msgid "The simplest and most effective thing you can do is spread the word, by telling your friends, colleagues and relatives about us and join."
-msgstr "Het meest eenvoudige en tevens meest effectieve wat u kunt doen is om kennis te verspreiden door uw vrienden, verwanten en collega's over ons te vertellen en door uzelf in te schrijven."
-
-#: www/help/4.php:3
-msgid "Then the system will try to generate some very random numbers to get a secure key."
-msgstr "Het systeem zal dan een zo willekeurig mogelijk nummer proberen te genereren om daar een veilige sleutel uit te kunnen afleiden."
-
-#: www/help/6.php:3
-msgid "Then you need to generate a Certificate Signing Request, for more details go:"
-msgstr "Vervolgens dient u een Certificate Signing Request (CSR) te genereren, ga voor meer details naar:"
-
-#: www/help/6.php:9
-msgid "Then you need to submit the contents from the CSR file to CAcert, you need to go:"
-msgstr "Vervolgens dient u de inhoud van het CSR bestand aan CAcert aan te bieden, kijk op:"
-
-#: www/account/40.php:37 www/index/11.php:37
-msgid "There are a number of other mailing lists CAcert runs, some are general discussion, others are technical (such as the development list) or platform specific help (such as the list for Apple Mac users)"
-msgstr "Er lopen een aantal andere mailing lijsten bij CAcert, sommige betreffen algemene discussies, andere zijn technisch (zoals de lijst t.b.v. ontwikkelaars) of platform specifiek (zoals de lijst voor Apple gebruikers)&#13;"
-
-#: www/account/16.php:42 www/account/3.php:54
-msgid "Please note: The class 3 root certificate needs to be imported into your email program as well as the class 1 root certificate so your email program can build a full trust path chain. Until we are included in browsers this might not be a desirable option for most people"
-msgstr "Let op: Zowel het klasse 3 root certificaat dient in uw e-mail programma ge&iuml;mporteerd te worden, als tegelijk ook het klasse 1 root certificaat, zodat er een volledig vertrouwenspad aangemaakt kan worden. Totdat wij in browsers opgenomen zijn is dit wellicht geen wenselijke keuze voor de meeste gebruikers"
-
-#: www/wot.php:284
-msgid "There was an error and I couldn't proceed"
-msgstr "Er is een fout opgetreden, de bewerking is afgebroken."
-
-#: www/help/0.php:25
-msgid "How does CAcert protect its root private key?"
-msgstr "Hoe beveiligt CAcert de root priv&eacute; sleutel?"
-
-#: www/index/19.php:15
-msgid "Information"
-msgstr "informatie"
-
-#: www/help/2.php:42
-msgid "There's nothing to it. I mean literally, you can already start sending your emails encrypted. Assuming of course you have your own digital signature certificate (e.g. as per above), and the person you want to send an encrypted email to also has a digital signature certificate, and has recently sent you a digitally signed email with it. If all these conditions hold, you just have to change the settings in your email software to send the email encrypted and hey presto! Your email software (probably Outlook I guess) should suss out the rest."
-msgstr "Er is niets moeilijks aan. Ik bedoel dat letterlijk, u kunt nu al versleutelde e-mails verzenden. Aannemend dat u al een digitaal ondertekenings certificaat (zoals eerder getoond) heeft en dat de ontvanger van uw versleutelde e-mail ook een digitaal ondertekenings certificaat heeft. Als u dan ook nog eens een digitaal ondertekende e-mail van die persoon heeft ontvangen kunt u uw mailer instellen om voortaan uw e-mail te versleutelen. Uw e-mail software (vermoedelijk Outlook) zou alle details moeten verzorgen."
-
-#: www/index.php:272
-msgid "This email address is currently valid in the system."
-msgstr "Dit e-mail adres is nu geldig in het systeem."
-
-#: includes/account.php:1957 includes/account.php:1974
-#: includes/account.php:1984
-msgid "Your language setting has been updated."
-msgstr "Uw taalinstelling is bijgewerkt."
-
-#: www/wot/6.php:32
-#, php-format
-msgid "This person already has %s assurance points. Any points you give this person may be rounded down, or they may not even get any points. If you have less then 150 points you will still receive 2 points for assuring them."
-msgstr "Deze persoon heeft al %s waarmerk punten. Het puntenaantal dat u toekent kan naar beneden afgerond worden, het is zelfs mogelijk dat er in het geheel geen punten toegekend worden. Als u minder dan 150 punten heeft dan krijgt u echter nog steeds 2 punten omdat u een waarmerking heeft uitgevoerd."
-
-#: pages/index/2.php:16
-msgid "Your information has been submitted into our system. You will now be sent an email with a web link, you need to open that link in your web browser within 24 hours or your information will be removed from our system!"
-msgstr "Uw informatie is opgeslagen in ons systeem. U krijgt nu een e-mail toegezonden met daarin met een link. Deze link dient u binnen 24 uren te openen vanuit uw Webbrowser, anders zal uw informatie uit ons systeem worden verwijderd!"
-
-#: www/help/2.php:46
-msgid "Thus, having now asked the question, you suppose that it's the people who make the browser software that have carefully decided who is a trustworthy Certificate Authority. Funnily enough, the mainstream browsers have not, historically, had public policies on how they decide whether a Certificate Authority gets added to their browser. All of the Certificate Authorities that have found themselves in the browser software, are big names, probably with big profits (so they must be doing a good job!)."
-msgstr "Dus, nu dat je de vraag stelt, neem je aan dat de personen die de browser programmatuur maken zeer zorgvuldig besloten hebben wie een betrouwbare Certificate Authority is en wie niet. Gek genoeg hebben de belangrijkste web browsers, historisch gezien, geen publiek beschikbare regels gehad met criteria om te besluiten of een Certificate Authority aan hun webbrowser mag worden toegevoegd. Alle Certificate Authorities die in browser software opgenomen zijn betreffen belangrijke namen, vermoedelijk met veel inkomsten (dus zij moeten het wel goed doen!)"
-
-#: www/wot/9.php:42
-msgid "To"
-msgstr "Naar"
-
-#: www/help/5.php:1
-msgid "To be completed"
-msgstr "Moet nog ingevuld worden"
-
-#: www/wot/2.php:15
-msgid "To become an Assurer"
-msgstr "Hoe wordt je een Waarmerker"
-
-#: www/index/51.php:17
-msgid "To create a Non-Profit Certificate Authority; an alternative to the commercial CAs."
-msgstr "Om een non-profit Certificate Authority te maken; een alternatief voor de commerci&euml;le CA's."
-
-#: www/help/2.php:33
-msgid "To fully understand, read the section directly above. I am using a free Certificate Authority to provide me with the ability to digitally sign my emails. As a result, this Certificate Authority is not (yet) recognised by your email software as it is a new organisation that is not yet fully established, although it is probably being included in the Mozilla browser. If you choose to, you can go the their site at CAcert.org to install the root certificate. You may be told that the certificate is untrusted - that is normal and I suggest that you continue installation regardless. Be aware that this implies your acceptance that you trust their secure distribution and storing of digital signatures, such as mine. (You already do this all the time). The CAcert.org root certificate will then automatically provide the safe validation of my digital signature, which I have entrusted to them. Or you can simply decide that you've wasted your time reading this and do nothing (humbug!). Shame on you! :-)"
-msgstr "Om het volledig te begrijpen, lees het hoofdstuk hierboven. Ik gebruik een gratis Certificate Authority die mij de mogelijkheid biedt om mijn e-mails digitaal te ondertekenen. Het resultaat kan zijn dat deze Certificate Authority (nog) niet wordt herkend door jouw e-mail programmatuur, omdat het een nieuwe organisatie is die nog niet volledig uitgekristalliseerd is, alhoewel hij waarschijnlijk in de Mozilla webbrowser is opgenomen. Als je daarvoor kiest, kan je naar hun website gaan op CAcert.org om het Root Certificaat te installeren. Er kan je verteld worden dat het certificaat niet vertrouwd wordt - dat is normaal en ik stel voor dat je de installatie desondanks toch afmaakt. Je moet je wel bewust zijn dat dit impliceert dat je hun veilige distributie en opslag van digitale handtekeningen vertrouwt, zoals het mijne (je doet dit altijd al). Het CAcert.org Root Certificaat zorgt vanaf dat moment automatisch voor een veilige validatie van mijn digitale handtekening, die ik aan hun heb toevertrouwd. Of je kunt domweg besluiten dat je jouw tijd verspild hebt met het lezen van dit artikel, en niets doen (flauwekul!). Ga je schamen! :-)"
-
-#: www/help/3.php:2
-msgid "To generate a public and private key pair and CSR for a Microsoft IIS 5 Server:"
-msgstr "Om een publiek/priv&eacute; sleutel paar en een CSR voor een Microsoft IIS 5 server te maken:"
-
-#: www/help/2.php:21
-msgid "To get from computer Internet User A to Internet User B an email may pass through tens of anonymous computers on the Internet. These 'Internet infrastructure' computers are all free to inspect and change the contents of your email as they see fit. Governments systematically browse the contents of all emails going in/out/within their country, e.g. the"
-msgstr "Om van internet gebruiker A naar B te komen kan een e-mail door vele onbekende computers op het internet geleid worden. Deze 'Internet Infrastructuur' computers kunnen allemaal de inhoud van het e-mailtje lezen en eventueel aanpassen naar eigen zin. Overheden hebben stelselmatig de gewoonte om de inhoud die in/uit/binnen het land circuleren te lezen, zoals de"
-
-#: www/index/0.php:24
-msgid "To provide a trust mechanism to go with the security aspects of encryption."
-msgstr "Een vertrouwensmechanisme aanbieden dat aansluit bij de veiligheidsaspecten van versleuteling."
-
-#: www/account/43.php:217 www/account/43.php:252 www/wot/10.php:44
-msgid "Total Points"
-msgstr "Totaal aantal Punten"
-
-#: www/wot/10.php:79
-msgid "Total Points Issued"
-msgstr "Aantal waarmerk punten dat u heeft uitgegeven"
-
-#: www/account/24.php:29 www/account/27.php:32
-msgid "Town/Suburb"
-msgstr "Stad/Gemeente"
-
-#: includes/general_stuff.php:76
-msgid "Translations"
-msgstr "Vertalingen"
-
-#: pages/index/8.php:4
-msgid "Public Officer"
-msgstr "Openbare Ambtenaar"
-
-#: includes/account_stuff.php:205 includes/general.php:23 www/wot/4.php:15
-msgid "Trusted Third Parties"
-msgstr "Vertrouwde Derde Partijen"
-
-#: www/help/2.php:60
-msgid "U.K. e-mail snooping bill passed"
-msgstr "U.K. e-mail meekijk wet is aangenomen"
-
-#: www/help/2.php:21
-msgid "UK Government has done this since the year 2000"
-msgstr "De UK Overheid doet dit als sinds het jaar 2000"
-
-#: www/index.php:126
-msgid "Unable to match your details with any user accounts on file"
-msgstr "De opgegeven accountgegevens kunnen niet in onze databank teruggevonden worden."
-
-#: www/help/3.php:5
-msgid "Under 'Administrative Tools', open the 'Internet Services Manager'. Then open up the properties window for the website you wish to request the certificate for. Right-clicking on the particular website will open up its properties."
-msgstr "Onder 'Administrative Tools' open je de 'Internet Services Manager'. Open dan het scherm met de eigenschappen van de website waarvoor je het certificaat wilt aanvragen. Als je rechts-klikt op de gewenste website dan open je zijn eigenschappen."
-
-#: www/help/0.php:12
-msgid "Unofficial FAQ/Wiki"
-msgstr "Niet-officiele FAQ/Wiki"
-
-#: www/account/2.php:34 www/account/9.php:40
-msgid "Unverified"
-msgstr "Niet Gecontroleerd"
-
-#: www/account/13.php:123 www/account/27.php:48 www/account/29.php:35
-#: www/account/41.php:36 www/wot/8.php:35
-msgid "Update"
-msgstr "Bijwerken"
-
-#: www/account/29.php:28
-#, php-format
-msgid "Update Domain for %s"
-msgstr "Pas de Domeinen voor %s aan"
-
-#: www/account/36.php:28
-msgid "Update My Settings"
-msgstr "Werk Instellingen bij"
-
-#: www/account/14.php:36
-msgid "Update Pass Phrase"
-msgstr "Verander Wachtwoord"
-
-#: www/verify.php:55 www/verify.php:97
-msgid "Updated"
-msgstr "Bijgewerkt"
-
-#: www/account/12.php:48 www/account/18.php:48 www/account/18.php:59
-#: www/account/22.php:48 www/account/22.php:59 www/account/5.php:52
-msgid "Valid"
-msgstr "Geldig"
-
-#: www/stats.php:43
-msgid "Valid Certificates"
-msgstr "Client Certificaten"
-
-#: www/index/0.php:55 www/index/0.php:65 www/index/0.php:75 www/index/0.php:85
-#: www/index/0.php:95 www/index/0.php:105 www/index/0.php:115
-msgid "Verification needed"
-msgstr "Controle is vereist"
-
-#: www/account/2.php:32 www/account/9.php:38
-msgid "Verified"
-msgstr "Gecontroleerd"
-
-#: www/stats.php:20 www/account/43.php:175
-msgid "Verified Domains"
-msgstr "Gecontroleerde domeinen"
-
-#: www/stats.php:16
-msgid "Verified Emails"
-msgstr "Gecontroleerde e-mail adressen"
-
-#: www/stats.php:12
-msgid "Verified Users"
-msgstr "Gecontroleerde gebruikers"
-
-#: pages/index/8.php:3
-msgid "President"
-msgstr "Voorzitter"
-
-#: includes/account_stuff.php:150 includes/account_stuff.php:154
-#: includes/account_stuff.php:158 includes/account_stuff.php:162
-#: includes/account_stuff.php:167 includes/account_stuff.php:171
-#: includes/account_stuff.php:177 includes/account_stuff.php:186
-msgid "View"
-msgstr "Bekijken"
-
-#: includes/account_stuff.php:177
-msgid "View Organisations"
-msgstr "Bekijk Organisaties"
-
-#: www/account/29.php:23 www/account/30.php:23
-msgid "Warning!"
-msgstr "Waarschuwing!"
-
-#: www/index/1.php:15 www/index/4.php:19
-msgid "Warning! This site requires cookies to be enabled to ensure your privacy and security. This site uses session cookies to store temporary values to prevent people from copying and pasting the session ID to someone else exposing their account, personal details and identity theft as a result."
-msgstr "Waarschuwing! Deze site vereist dat cookies aanstaan, zodat uw privacy en veiligheid gewaarborgd kunnen worden. Deze site gebruikt sessie-cookies om tijdelijke variabelen in op te slaan en om te voorkomen dat mensen een sessie-ID kunnen stelen en andermans accountgegevens kunnen raadplegen met diefstal van identiteit als gevolg."
-
-#: www/capnew.php:1025
-msgid "driver license"
-msgstr "rijbewijs"
-
-#: www/capnew.php:1117
-msgid "email address as e.g. john.family@gmail.com"
-msgstr "e-mail adres in de vorm john.family@gmail.com"
-
-#: www/capnew.php:1331
-msgid "date of assurance"
-msgstr "datum van de waarmerking"
-
-#: www/capnew.php:1025
-msgid "certificate"
-msgstr "certificaat"
-
-#: includes/account.php:1609
-#, php-format
-msgid "Wasn't able to match '%s' against any user in the system"
-msgstr "'%s' komt met geen enkele in het systeem geregistreerde gebruiker overeen."
-
-#: www/account/39.php:34 www/index/10.php:34
-msgid "We analyse visitors' use of our sites by tracking information such as page views, traffic flow, search terms, and click through. We use this information to improve our sites. We also share this anonymous traffic and demographic information in aggregate form with advertisers and other business partners. We do not share any information with advertisers that can identify an individual user."
-msgstr "Wij analyseren het gebruik van onze webpagina door informatie bij te houden over het aantal raadplegingen, de hoeveelheid dataverkeer en de pagina's van waaruit naar onze site verwezen wordt. Wij wisselen deze anonieme gegevens over dataverkeer en demografische verspreiding uit onder de vorm van statistieken. De gegevens worden doorgegeven aan adverteerders en andere zakenpartners. Wij wisselen in geen geval informatie uit waaruit de identiteit van een gebruiker afgeleid kan worden."
-
-#: www/verify.php:124
-msgid "Your domain has been verified. You can now start issuing certificates for this domain."
-msgstr "Uw domein is geverifieerd. U kunt nu beginnen om certificaten voor dit domein te verstrekken."
-
-#: www/wot.php:439
-msgid "Your email has been sent to"
-msgstr "Uw e-mail is verzonden naar"
-
-#: pages/wot/7-old.php:174
-msgid "Your details have been updated."
-msgstr "Uw details zijn bijgewerkt."
-
-#: www/account/39.php:42 www/index/10.php:42
-msgid "We don't use cookies to store personal information, we do use sessions, and if cookies are enabled, the session will be stored in a cookie, and we do not look for cookies, apart from the session id. However if cookies are disabled then no information will be stored on or looked for on your computer."
-msgstr "Wij gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie op te slaan. Wij maken wel gebruik van sessies. Indien cookies geactiveerd zijn op uw computer zal het identificatienummer van de sessie in een cookie opgeslagen worden. Onze server kan gebruikmaken van dit opgeslagen sessienummer. Het is echter niet noodzakelijk om cookies te accepteren. Indien u dit niet doet zal er geen enkele informatie opgeslagen of opgezocht worden op uw computer."
-
-#: www/help/2.php:56
-msgid "WebTrust for Certification Authorities"
-msgstr "Netwerk vertrouwen voor Certificaat Uitgevers"
-
-#: www/account.php:27 www/account.php:36 www/cps.php:3 www/gpg.php:160
-#: www/gpg.php:179 www/help.php:20 www/index.php:105 www/index.php:342
-#: www/index.php:353 www/index.php:362 www/logos.php:3 www/news.php:20
-#: www/stats.php:3
-msgid "Welcome to CAcert.org"
-msgstr "Welkom bij CAcert.org"
-
-#: www/account/0.php:16
-msgid "Welcome to your account section of the website. Below is a description of the different sections and what they're for."
-msgstr "Welkom op het accountgedeelte van de website. Hieronder vindt U een beschrijving van de verschillende onderdelen."
-
-#: www/index/0.php:46
-msgid "What can CAcert provide to you, to increase your privacy and security for free?"
-msgstr "Wat CAcert kan leveren is een verhoogd vertrouwen in je privacy en beveiliging en dat zonder kosten."
-
-#: www/help/2.php:2 www/help/2.php:14
-msgid "What is it for?"
-msgstr "Waar is het goed voor?"
-
-#: www/index/51.php:30
-msgid "When and Where?"
-msgstr "Waar en Wanneer?"
-
-#: www/help/3.php:67
-msgid "When you have read this information, click 'Finish'."
-msgstr "Als u deze informatie heeft gelezen, klik 'Einde'"
-
-#: pages/wot/13.php:67
-#, php-format
-msgid "Your current location is set as: %s"
-msgstr "Uw huidige woonplaats is nu: %s"
-
-#: includes/account.php:109
-#, php-format
-msgid "Your default email address has been updated to '%s'."
-msgstr "Uw standaard e-mail adres is veranderd naar '%s'."
-
-#: includes/account.php:1033
-msgid "Your details have been updated with the database."
-msgstr "Uw details zijn bijgewerkt in de database."
-
-#: www/account/43.php:194 www/account/43.php:229 www/wot/10.php:23
-#: www/wot/10.php:56
-msgid "Who"
-msgstr "Wie"
-
-#: www/index/51.php:19
-msgid "Who?"
-msgstr "Wie?"
-
-#: www/help/2.php:3 www/help/2.php:19
-msgid "Why digitally sign your own emails?! (weirdo..)"
-msgstr "Waarom zou u uw eigen e-mails digitaal ondertekenen?! (dwaas...)"
-
-#: www/help/2.php:6 www/help/2.php:32
-msgid "Why is the digital signature described as 'not valid/not trusted'?"
-msgstr "Waarom is een digitale handtekening beschreven als 'ongeldig/niet betrouwbaar'?"
-
-#: www/help/2.php:5 www/help/2.php:29
-msgid "Why isn't it being adopted by everyone?"
-msgstr "Waarom wordt dit niet door iedereen overgenomen?"
-
-#: www/help/7.php:7
-msgid "Why use serial you ask? Well certificate requests are low bandwidth for starters, then of course simpler systems in security are less prone to exploits, and finally serial code is pretty mature and well tested and hopefully all exploits were found and fixed a long time ago."
-msgstr "U vraagt waarom een seri&euml;le kabel? Nou de bandbreedte die nodig is voor certificaat aanvragen is klein om te beginnen. Eenvoudige systemen zijn makkelijker te beveiligen en zullen moeilijker te kraken zijn. Ten slotte is de programmatuur voor seri&euml;le drivers dermate volwassen en doorgetest dat hopelijk alle mogelijke lekken inmiddels wel gevonden en opgelost zijn."
-
-#: www/index/51.php:23
-msgid "Why?"
-msgstr "Waarom?"
-
-#: www/help/7.php:8
-msgid "With the proposed root certificate changes, there would be a new root, this would sign at least 1 sub-root, then the private key stored offline in a bank vault, with the sub-root doing all the signing, or alternatively 2 sub-roots, 1 for client certificates, one for server, the thinking behind this, if any of the sub-roots are compromised they can be revoked and reissued."
-msgstr "Met de voorgestelde 'root' certificaat wijzigingen komt er een nieuwe root, en deze zou ten minste &eacute;&eacute;n sub-root ondertekenen, en dan kan de priv&eacute; sleutel in een bank kluis worden opgeslagen, waarbij de sub-root gebruikt wordt voor alle ondertekeningen. Of er komen 2 sub-root sleutels, een voor Client certificaten en een voor Server certificaten. De gedachte hierachter is dat als een van de sub-root sleutels beschadigd is deze ingetrokken en opnieuw uitgegeven kan worden."
-
-#: www/account/36.php:25 www/index/1.php:114
-msgid "Within 200km Announcements"
-msgstr "Binnen 200km aankondigingen"
-
-#: includes/account_stuff.php:182
-msgid "WoT Form"
-msgstr "WoT Formulier"
-
-#: www/cap.php:64 www/ttp.php:128 www/wot/6.php:66
-msgid "YYYY-MM-DD"
-msgstr "JJJJ-MM-DD"
-
-#: www/account/50.php:29
-msgid "Yes"
-msgstr "Ja"
-
-#: www/account/39.php:52 www/index/10.php:52
-msgid "You are able to update, add and remove your information at any time via our web interface, log into the 'My Account' and then click on the 'My Details' section, and then click the relevant link"
-msgstr "U kunt op elk moment uw gegevens aanpassen, toevoegen of verwijderen via de web interface. U kunt daarvoor inloggen via 'Mijn Account' en dan de sectie 'Mijn Gegevens' kiezen. Klik daarna op de desbetreffende link."
-
-#: www/account/19.php:44 www/account/6.php:42
-msgid "You are about to install a certificate, if you are using mozilla/netscape based browsers you will not be informed that the certificate was installed successfully, you can go into the options dialog box, security and manage certificates to view if it was installed correctly however."
-msgstr "U gaat nu een certificaat installeren. Indien u een Mozilla/Netscape gebaseerde browser gebruikt zal u geen melding krijgen indien het certificaat succesvol ge&iuml;nstalleerd is. Om de installatie van het certificaat na te gaan kunt u het dialoogvenster 'Opties' openen en doorklikken naar 'Veiligheid en beheer van Certificaten'."
-
-#: www/wot.php:54
-msgid "You are never allowed to Assure yourself!"
-msgstr "Men mag nooit zichzelf waarmerken!"
-
-#: www/wot.php:68
-msgid "You are only allowed to Assure someone once!"
-msgstr "Men mag uitsluitend eenmalig iemand waarmerken!"
-
-#: www/help/2.php:45
-msgid "You are putting your trust in people you don't know!"
-msgstr "U stelt vertrouwen in mensen die u niet kent!"
-
-#: scripts/removedead.php:56
-msgid "You are receiving this email because you had a temporary increase to 200 points. This has since expired and you have been reduced to 150 points."
-msgstr "U ontvangt deze e-mail omdat u een tijdelijke verhoging tot 200 punten heeft gehad. De termijn hiervan is verlopen, uw puntenaantal is teruggebracht tot 150 punten."
-
-#: www/wot.php:230
-#, php-format
-msgid "You are receiving this email because you have assured %s %s (%s)."
-msgstr "U ontvangt deze e-mail omdat u %s %s (%s) gewaarmerkt heeft."
-
-#: www/wot.php:206
-#, php-format
-msgid "You are receiving this email because you have been assured by %s %s (%s)."
-msgstr "U ontvangt deze e-mail omdat u gewaarmerkt bent door %s %s (%s)."
-
-#: includes/general_stuff.php:112 includes/tverify_stuff.php:78
-msgid "Further Information"
-msgstr "Overige informatie"
-
-#: www/index/7.php:26
-msgid "Has been involved in translating this website into Portuguese"
-msgstr "Is betrokken geweest bij de vertaling van deze website naar het Portugees"
-
-#: www/index/7.php:24
-msgid "Has put a lot of time and effort into promoting and assuring people in Brazil and South America, and for helping to translate this site into Portuguese"
-msgstr "Heeft een hele hoop tijd en inspanning besteed aan het promoten en aan het waarmerken in Brazili&euml; en Zuid-Amerika, en heeft meegeholpen om deze site in het Portugees te vertalen"
-
-#: www/index.php:586 www/index.php:593
-msgid "This seems like potential spam, cannot continue."
-msgstr "Dit lijkt sterk op mogelijke spam. De handeling wordt afgebroken."
-
-#: www/index.php:572 www/index.php:579
-msgid "This seems like you have cookies or Javascript disabled, cannot continue."
-msgstr "Het lijkt er op dat cookies en/of Javascript uit staan. De handeling wordt afgebroken."
-
-#: includes/general_stuff.php:74
-msgid "CAcert Board"
-msgstr "CAcert bestuur"
-
-#: www/account/40.php:22 www/index/11.php:22
-msgid "You can alternatively use the form below, however joining the list is the prefered option to support your queries"
-msgstr "Eventueel kunt u het formulier hieronder gebruiken, maar het verdient sterk de voorkeur dat u zich aanmeldt voor de mailing lijst om antwoord op uw vragen te krijgen"
-
-#: includes/account.php:346 includes/account.php:617 includes/account.php:629
-#: includes/account.php:718 includes/account.php:833 includes/account.php:1259
-#: includes/account.php:1308 includes/account.php:1514
-#: includes/account.php:1567 includes/account.php:2233
-#, php-format
-msgid "Your certificate request has failed to be processed correctly, see %sthe WIKI page%s for reasons and solutions."
-msgstr "Uw certificaat verzoek is niet juist verwerkt. Kijk op %sde WIKI pagina%s voor redenen en mogelijke oplossingen."
-
-#: pages/help/3.php:48
-msgid "Your country, state and city."
-msgstr "Uw land, provincie en woonplaats."
-
-#: www/index/0.php:53
-msgid "You can send digitally signed/encrypted emails; others can send encrypted emails to you."
-msgstr "U kunt nu digitaal ondertekende/ versleutelde e-mails verzenden en ontvangen."
-
-#: includes/account.php:68
-msgid "You currently don't have access to the email address you selected, or you haven't verified it yet."
-msgstr "U heeft geen toegang met het gekozen e-mail adres, of u heeft dit e-mail adres nog niet laten controleren."
-
-#: www/wot.php:133
-msgid "You didn't list a valid sponsor for this action."
-msgstr "U heeft geen naam van een bestuurslid dat uw verzoek onderschrijft ingevuld voor deze aktie."
-
-#: includes/account.php:1362 includes/account.php:1566
-#: includes/account.php:1686
-msgid "You don't have access to this area."
-msgstr "U heeft geen toegang tot dit gedeelte."
-
-#: pages/account/40.php:68 pages/index/11.php:68
-msgid "Please use any of the following ways to report security issues: You can use the above contact form for sensitive information. You can email us to support@cacert.org. You can file a bugreport on &lt;a href='https://bugs.cacert.org/'&gt;bugs.cacert.org&lt;/a&gt; and mark it as private."
-msgstr "Gebruik a.u.b. een van de volgende manieren om een veiligheids issue te rapporteren: U kunt bovenstaand kontaktformulier gebruiken voor gevoelige informatie. U kunt ons e-mailen op support@cacert.org. U kunt een bugrapport indienen op &lt;a href='https://bugs.cacert.org/'&gt;bugs.cacert.org&lt;/a&gt; en dit als priv&eacute; markeren."
-
-#: www/wot.php:92 www/wot.php:99
-msgid "You failed to check all boxes to validate your adherence to the rules and policies of CAcert"
-msgstr "Niet alle vakjes zijn aangekruist. U dient aan te geven dat u akkoord gaat met de regels en voorschriften van CAcert."
-
-#: includes/account.php:842
-msgid "You failed to correctly enter your current Pass Phrase."
-msgstr "U heeft een ongeldig wachtwoord ingegeven voor 'Huidig Wachtwoord'."
-
-#: www/wot.php:109
-msgid "You failed to enter a location of your meeting."
-msgstr "U heeft geen plaats en datum van uw ontmoeting ingevoerd."
-
-#: www/index.php:97
-msgid "You failed to get all answers correct or you didn't configure enough lost password questions for your account. System admins have been notified."
-msgstr "U heeft niet alle vragen correct beantwoord. De systeembeheerders zijn gewaarschuwd."
-
-#: www/gpg.php:24
-msgid "You failed to paste a valid GPG/PGP key."
-msgstr "U heeft geen geldige GPG/PGP sleutel geplakt."
-
-#: www/index/0.php:113
-msgid "You get a vote in how CAcert (a non-profit association incorporated in Australia) is run; be eligible for positions on the CAcert board."
-msgstr "U krijgt een stem in de gang van zaken in CAcert (een non-profit organisatie die in Australie is opgericht); u bent verkiesbaar voor een plaats in het bestuur van CAcert."
-
-#: www/help/3.php:21
-msgid "You have now created a public/private key pair. The private key is stored locally on your machine. The public portion is sent to CAcert in the form of a CSR."
-msgstr "U heeft nu een priv&eacute;/openbaar sleutel paar gemaakt. De priv&eacute; sleutel wordt op uw server geplaatst, de openbare sleutel stuurt u naar CAcert in de vorm van een CSR."
-
-#: www/gpg.php:166
-msgid "Your certificate request has failed to be processed correctly, please try submitting it again."
-msgstr "Uw certificaat verzoek is niet juist verwerkt. Verstuur het alstublieft opnieuw."
-
-#: pages/help/2.php:30
-msgid "Your browser includes special digital (root) certificates from a number of these 'Certificate Authorities' by default, and all web sites use certificates that are validated by one of these companies, which you as a user implicitly trust every time you go to the secure part of a web site. (You might ask, who validates the security of the Certificate Authorities, and why should you trust them?!"
-msgstr "Uw browser omvat standaard de digitale (root)certificaten van een aantal van deze 'Certificate Authorities', en alle websites gebruiken certificaten die door &eacute;&eacute;n van deze bedrijven worden bevestigd, die u als gebruiker vervolgens impliciet vertrouwt telkens als u naar het beveiligde deel van een website gaat. (U zou uzelf af kunnen vragen, wie bevestigt de veiligheid van de Certificate Authorities, en waarom zou u op hen vertrouwen?!"
-
-#: www/disputes.php:107
-msgid "Your attempt to accept or reject a disputed email is invalid due to the hash string not matching with the email ID. Your attempt has been logged and the request will be removed from the system as a result."
-msgstr "Uw poging om een betwist e-mailadres goed te keuren of te verwerpen is ongeldig wegens een controlegetal dat niet overeenkomt met het betreffende e-mailadres. Uw poging is geregistreerd en het verzoek zal uit het systeem worden verwijderd."
-
-#: www/disputes.php:110
-msgid "Your attempt to accept or reject a disputed email is invalid due to the hash string not matching with the email ID."
-msgstr "Uw poging om een betwist e-mailadres goed te keuren of te verwerpen is ongeldig omdat het controlegetal niet overeenkomt met het betreffende e-mailadres."
-
-#: www/disputes.php:198
-msgid "Your attempt to accept or reject a disputed domain is invalid due to the hash string not matching with the domain ID. Your attempt has been logged and the request will be removed from the system as a result."
-msgstr "Uw poging om een betwist domein goed te keuren of te verwerpen is ongeldig wegens een controlegetal dat niet overeenkomt met het betreffende domein . Uw poging is geregistreerd en het verzoek zal uit het systeem worden verwijderd."
-
-#: www/index.php:231
-msgid "Your account has not been verified yet, please check your email account for the signup messages."
-msgstr "Uw inschrijving is niet nog geverifieerd, controleer alstublieft uw e-mail voor de inschrijf berichten."
-
-#: www/wot.php:415
-msgid "Your account information has been updated."
-msgstr "Uw gegevens zijn bijgewerkt."
-
-#: www/disputes.php:201
-msgid "Your attempt to accept or reject a disputed domain is invalid due to the hash string not matching with the domain ID."
-msgstr "Uw poging om een betwist domein goed te keuren of te verwerpen is ongeldig omdat het controlegetal niet overeenkomt met het betreffende domein."
-
-#: www/verify.php:66
-msgid "Your account and/or email address has been verified. You can now start issuing certificates for this address."
-msgstr "Uw gegevens en/of e-mailadres zijn geverifieerd. U kunt nu beginnen om certificaten voor dit e-mail adres te verstrekken."
-
-#: includes/account.php:1072 www/index.php:117
-msgid "Your Pass Phrase has been updated and your primary email account has been notified of the change."
-msgstr "Uw wachtwoord is bijgewerkt en uw primaire e-mail account is aangepast."
-
-#: pages/account/40.php:31 pages/account/40.php:54 pages/index/11.php:31
-#: pages/index/11.php:54
-msgid "Your Name"
-msgstr "Uw Naam"
-
-#: pages/account/40.php:32 pages/account/40.php:55 pages/index/11.php:32
-#: pages/index/11.php:55
-msgid "Your Email"
-msgstr "Uw e-mailadres"
-
-#: www/verify.php:42
-msgid "You've attempted to verify the same email address a fourth time with an invalid hash, subsequently this request has been deleted in the system"
-msgstr "U hebt voor de vierde keer geprobeerd om het zelfde e-mailadres te verifi&euml;ren met een ongeldig controlegetal, dientengevolge is dit verzoek uit het systeem geschrapt"
-
-#: www/wot.php:344
-msgid "You've been Assured."
-msgstr "U bent gewaarmerkt."
-
-#: pages/account/43.php:287 pages/wot/10.php:40
-msgid "Your Assurance Points"
-msgstr "Uw waarmerkpunten"
-
-#: www/wot.php:360
-msgid "You've Assured Another Member."
-msgstr "U hebt een andere deelnemer gewaarmerkt."
-
-#: www/verify.php:101
-msgid "You've attempted to verify the same domain a fourth time with an invalid hash, subsequantly this request has been deleted in the system"
-msgstr "U hebt voor de vierde keer geprobeerd om hetzelfde domein te verifi&euml;ren met een ongeldig controlegetal, dientengevolge is dit verzoek uit het systeem geschrapt"
-
-#: pages/help/3.php:29
-msgid "You'll prepare the request now, but you can only submit the request via the online request forms. We do not accept CSRs via email."
-msgstr "U kunt het verzoek nu voorbereiden, maar u kunt het verzoek alleen via het online webformulier indienen. Wij accepteren geen CSRs via e-mail."
-
-#: pages/help/4.php:22
-msgid "You will then be asked to enter information about your company into the certificate. Below is a valid example:"
-msgstr "Vervolgens zal gevraagd worden om informatie over uw bedrijf aan het certificaat toe te voegen. Hieronder is een geldig voorbeeld:"
-
-#: pages/help/3.php:80
-msgid "You will see a confirmation screen."
-msgstr "U zult een bevestigingsscherm zien."
-
-#: pages/help/3.php:37
-msgid "You will now create a CSR. This information will be displayed on your certificate, and identifies the owner of the key to users. The CSR is only used to request the certificate. The following characters must be excluded from your CSR fields, or your certificate may not work:"
-msgstr "U gaat nu een CSR cre&euml;ren. De informatie in het CSR wordt getoond op uw certificaat, en identificeert de eigenaar van de sleutel aan gebruikers. Het CSR wordt alleen gebruikt om het certificaat aan te vragen. De volgende karakters mogen niet in uw CSR-velden voorkomen, anders kan uw certificaat niet werken:"
-
-#: pages/index/19.php:77
-msgid "You will need to be issued 100 points by meeting with existing assurers from the CAcert Web of Trust, who verify your identity using your government issued photo identity documents; OR if it is too difficult to meet up with existing assurers in your area, meet with two Trusted Third Party assurers (notary public, justice of the peace, lawyer, bank manager, accountant) to do the verifying."
-msgstr "U heeft 100 waarmerkpunten nodig, die u krijgt door bestaande waarmerkers van het CAcert Web van Vertrouwen te ontmoeten, die uw identiteit controleren aan de hand van door uw overheid uitgegeven identiteitsdocumenten met een pasfoto erop; OF als het te moeilijk is om bestaande waarmerkers in uw gebied te ontmoeten, door twee Vertrouwde Derde Partijen te ontmoeten (notaris, advocaat, bankdirecteur, accountant) om uw identiteit vast te stellen."
-
-#: www/wot.php:320
-#, php-format
-msgid "You were issued %s points however the system has rounded this down to %s and you now have %s points in total."
-msgstr "Er zijn u %s waarmerkpunten toegekend maar het systeem heeft dit naar beneden afgerond tot %s en u hebt nu in totaal %s waarmerkpunten."
-
-#: www/wot.php:212
-msgid "You tried to give a temporary points increase to someone that already has more then 150 points. Can't continue."
-msgstr "U probeerde om een tijdelijk puntenverhoging te geven aan iemand die reeds meer dan 150 punten heeft. Doorgaan is niet mogelijk."
-
-#: includes/account.php:1964
-msgid "You tried to use an invalid language."
-msgstr "U probeerde om een ongeldige taal te gebruiken."
-
-#: www/wot.php:322
-#, php-format
-msgid "You were issued %s points and you now have %s points in total."
-msgstr "Er zijn u %s waarmerkpunten toegekend, u heeft nu in totaal %s punten."
-
-#: includes/account.php:233
-msgid "You submitted invalid email addresses, or email address you no longer have control of. Can't continue with certificate request."
-msgstr "U heeft een ongeldig e-mailadres ingegeven, of een e-mailadres waar u niet langer controle over heeft. Het is niet mogelijk om met dit certificaatverzoek verder te gaan."
-
-#: pages/help/6.php:19
-msgid "You then need to add the domain you have control of to your account, which you can do:"
-msgstr "U dient vervolgens het domein waar u controle over heeft toe te voegen aan uw acount, wat u als volgt kunt doen:"
-
-#: pages/help/2.php:29
-msgid "You see this all the time on the Internet - every time you go to a secure page on a web site, for example to enter personal details, or to make a purchase, every day you browse web sites that have been digitally signed by a Certificate Authority that is accepted as having the authority to sign it. This is all invisible to the user, except that you may be aware that you are entering a secure zone (e.g. SSL and HTTPS)."
-msgstr "U ziet het keer op keer op het Internet - telkens als u naar een beveiligde pagina op een website gaat, bijvoorbeeld om persoonlijke details op te geven, of een aankoop te doen, elke dag bladert u langs websites die digitaal door een Certificate Authority zijn ondertekend, waarbij u de betreffende CA vertrouwt om een certificaat te ondertekenen. Dit alles is onzichtbaar voor de gebruiker, behalve dat u zich ervan bewust kunt zijn dat u een beveiligde site bezoekt (b.v. SSL en HTTPS)."
-
-#: www/disputes.php:269
-msgid "You only dispute the primary email address of an account if there is no longer any email addresses or domains linked to it."
-msgstr "U kunt het primaire e-mail adres van een account alleen betwisten als er geen andere e-mail adressen of domeinen aan het account verbonden zijn."
-
-#: www/wot.php:326
-msgid "You now have over 50 points, and can now have your name added to client certificates, and issue server certificates for up to 2 years."
-msgstr "U hebt nu meer dan 50 punten. U kunt nu uw naam aan cli&euml;ntcertificaten toevoegen, en u kunt nu servercertificaten met een geldigheid van maximaal 2 jaar aanmaken."
-
-#: www/wot.php:196
-msgid "You must enter the number of points you wish to allocate to this person."
-msgstr "U moet het aantal punten ingeven dat u aan deze persoon wenst toe te kennen."
-
-#: pages/wot/3.php:21
-msgid "You must meet the applicant in person;"
-msgstr "U moet de kandidaat persoonlijk ontmoeten;"
-
-#: pages/wot/3.php:22
-msgid "You must sight at least one form of government issued photo identification. It's preferable if 2 forms of Government issued photo ID are presented, as less points may be issued if there is any doubt on the person by the person issuing points;"
-msgstr "U moet minstens &eacute;&eacute;n door de overheid uitgegeven identiteitsdocument met pasfoto gezien hebben. Het is aan te bevelen dat er 2 door de overheid uitgegeven documenten worden getoond, aangezien er minder punten mogen worden uitgegeven als er om het even welke twijfel omtrent de persoon is door diegene die de punten uitgeeft;&#13;"
-
-#: pages/account/17.php:17 pages/account/19.php:57 pages/account/4.php:17
-#: pages/account/6.php:55
-msgid "You must enable ActiveX for this to work."
-msgstr "U moet ActiveX activeren om dit te laten werken."
-
-#: pages/index/19.php:57
-msgid "You must confirm that you are the owner (or authorized administrator) of the domain by responding to a 'ping' email sent to either the email address listed in the whois record, or one of the RFC-mandatory addresses (hostmaster/postmaster/etc)."
-msgstr "U moet bevestigen dat u de eigenaar (of erkende beheerder) van het domein bent door een 'ping' e-mail te beantwoorden die of naar het e-mailadres wordt verzonden dat in het whois record wordt vermeld, of naar &eacute;&eacute;n van de volgens de RFC verplichte e-mail adressen (hostmaster/postmaster/etc)."
-
-#: www/analyse.php:25
-msgid "Analyse"
-msgstr "Analiseer"
-
-#: includes/account.php:840 www/index.php:100
-#, php-format
-msgid "The Pass Phrase you submitted failed to contain enough differing characters and/or contained words from your name and/or email address. Only scored %s points out of 6."
-msgstr "De Pass Phrase die u heeft ingediend bezit onvoldoende verschillende tekens en/of bevatte woorden met uw naam en/of e-mail adres er in. U scoorde slechts %s van de mogelijke 6 punten."
-
-#: www/src-lic.php:20
-msgid "CAcert Source License"
-msgstr "CAcert broncode licentie"
-
-#: www/index/7.php:25
-msgid "Did a substantial amount of work on the previous website design, and has been floating about on the mailing lists often giving invaluble insight into what we should be doing better."
-msgstr "Heeft een substanti&euml;le hoeveelheid werk gestoken in het ontwerp van de vorige website, en was vaak in de mailing lijsten te vinden waar hij vaak onmisbare inzichten gaf in wat we beter zouden dienen te doen."
-
-#: includes/account.php:25 includes/account.php:302
-msgid "Due to the possibility for punycode domain exploits we currently do not allow any certificates to sign punycode domains or email addresses."
-msgstr "Wegens de kans op misbruik van punycode domeinen staan we op dit moment geen certificaten toe voor domeinen of e-mail adressen met speciale leestekens in de naam."
-
-#: www/help/9.php:28
-msgid "Firstly you need mod-ssl and apache setup (this is beyond the scope of this FAQ item and you will need to search on google etc for LAMP setup information). I recommend mod-ssl over apache-ssl because it means you need less resources to achieve the same result."
-msgstr "Eerst dient u mod-ssl en apache te configureren (dit is buiten de scope van dit FAQ onderwerp, u zult zelf via google of zo moeten zoeken naar LAMP configuratie informatie). Ik raad mod-ssl aan boven apache-ssl omdat je daarmee minder bronnen op je computer nodig hebt om hetzelfde resultaat te verkrijgen."
-
-#: www/help/0.php:26 www/help/9.php:26
-msgid "How can I do a single sign on similar to CAcert using client certificates?"
-msgstr "Hoe kan ik een 'single sign on' doen, vergelijkbaar met de manier waarop CAcert client certificaten gebruikt om aan te loggen?"
-
-#: www/index/1.php:17
-msgid "In light of the number of people having issues with making up a password we have the following suggestions:"
-msgstr "Omdat er nogal wat personen problemen hebben met het bedenken van een wachtwoord hebben we de volgende suggesties:"
-
-#: www/index/17.php:142
-msgid "Install a Root Certificate using Internet Explorer and the CEnroll ActiveX control. This avoids the Microsoft Certificate Installation wizard and all of its complexity and extra screens for users. This however will ONLY work for Microsoft Internet Explorer."
-msgstr "Installeer een Root Certificaat, gebruik makend van Internet Explorer en de CEnroll ActiveX plugin. Dit omzeilt de Microsoft wizard 'Certificaat Importeren' met al zijn complexiteit en zijn vele schermen. Dit werkt echter ALLEEN voor Microsoft Internet Explorer."
-
-#: includes/general_stuff.php:111
-msgid "Mission Statement"
-msgstr "Missie statement"
-
-#: www/help/9.php:30
-msgid "Once you have everything setup and working you will need to add lines similar to below to your apache.conf"
-msgstr "Zodra u alles geconfigureerd hebt en alles werkt, dan dient u de regels vergelijkbaar met wat hieronder staat aan uw apache.conf toe te voegen"
-
-#: www/help/9.php:49
-msgid "Once you have everything working and you've tested sending a client certificate to your site and you're happy all is well you can start adding code to PHP (or any other language you like that can pull server environment information). At present I only have PHP code available and the example is in PHP"
-msgstr "Zodra je alles werkend hebt en je hebt het getest door een client certificaat naar je website te sturen en je bent tevreden dat alles nu klopt kan je beginnen om code toe te voegen in PHP (of in welke taal dan ook waarmee je server omgevings informatie op kunt halen). Op dit moment beschik ik alleen over PHP code en het voorbeeld is dan ook in PHP"
-
-#: www/help/9.php:47
-msgid "Please note, you will need to alter the paths, hostname and IP of the above example, which is just that an example! The SSLCACertificateFile directive is supposed to point to a file with the root certificate you wish to verify your client certificates against, for the CAcert website we obviously only accept certificates issued by our own website and use our root certificate to initially verify this."
-msgstr "Let op: u dient het pad, de hostname en het IP adres van bovenstaand voorbeeld aan te passen, want dat is slechts bedoeld als voorbeeld! De SSLCACertificateFile regel is bedoeld om naar het bestand te wijzen waar het root certificaat te vinden is waartegen u uw uw client certificaten wenst te valideren, voor de CAcert website accepteren we uiteraard alleen certificaten die door onze eigen website zijn uitgegeven en we gebruiken ons root certificaat om dit initieel te controleren."
-
-#: includes/general_stuff.php:69
-msgid "RSS News Feed"
-msgstr "RSS nieuwsfeed"
-
-#: www/help/2.php:67
-msgid "The point is, as the current situation holds, you should be wary of anyone making decisions for you (i.e. pre-installed certificates in your browser), and you should be weary of anyone else's certificates that you install. But at the end of the day, it all boils down to trust. If an independent Certificate Authority seems to be reputable to you, and you can find evidence to support this claim, there's no reason why you shouldn't trust it any less than you implicitly trust the people who have already made mistakes."
-msgstr "Het punt is, zoals het nu staat, dat u terughoudend moet zijn bij iedereen die een beslissing voor u neemt (zoals bijvoorbeeld voor-ge&iuml;nstalleerde certificaten in uw browser) en u dient terughoudend te zijn voor andermans certificaten die u installeert. Maar het komt uiteindelijk op vertrouwen aan. Als een onafhankelijke Certificate Authority vertrouwenwekkend op u overkomt, en u kunt bewijs vinden om dit waar te maken, dan is er geen reden waarom u deze instantie minder vertrouwen zou schenken dan de anderen die u impliciet vertrouwt, maar die al fouten gemaakt hebben."
-
-#: www/wot.php:233
-msgid "You listed an invalid sponsor for this action."
-msgstr "U gaf een ongeldige ondersteuner voor deze actie op."
-
-#: pages/wot/3.php:38
-msgid "You may charge a fee for your expenses if the applicant has been advised of the amount prior to the meeting."
-msgstr "U mag een onkostenvergoeding vragen als u de kandidaat voorafgaand aan de bijeenkomst over de hoogte van het bedrag hebt ge&iuml;nformeerd."
-
-#: pages/index/19.php:27
-msgid "You must confirm it is your email address by responding to a 'ping' email sent to it."
-msgstr "U moet bevestigen dat het uw e-mailadres is door een 'ping' e-mail te beantwoorden die naar het opgegeven e-mail adres wordt verzonden."
-
-#: includes/account_stuff.php:153 includes/general_stuff.php:48
-#: includes/tverify_stuff.php:34
-msgid "Free digital certificates!"
-msgstr "Vrij verkrijgbare Digitale Certificaten"
-
-#: www/wot.php:353
-#, php-format
-msgid "You issued %s points and they now have %s points in total."
-msgstr "U kende %s punten toe. Hij of zij heeft nu in totaal %s punten."
-
-#: www/wot.php:351
-#, php-format
-msgid "You issued %s points however the system has rounded this down to %s and they now have %s points in total."
-msgstr "U kende %s punten toe, maar het systeem heeft dit naar beneden bijgesteld naar %s punten. Hij of zij heeft nu in totaal %s punten."
-
-#: www/wot.php:49
-msgid "A reminder notice has been sent."
-msgstr "Een herinneringsbericht werd verstuurd."
-
-#: includes/account_stuff.php:214 www/disputes/0.php:19
-msgid "Abuses"
-msgstr "Misbruiken"
-
-#: www/disputes/4.php:26 www/disputes/6.php:26
-msgid "Accept Dispute"
-msgstr "Accepteer dispuut"
-
-#: www/wot/10.php:19
-msgid "Assurer Ranking"
-msgstr "Relatieve positie van de waarmerker in de lijst"
-
-#: www/index/16.php:24 www/index/3.php:24
-msgid "CAcert's GPG Key"
-msgstr "CAcert GPG Sleutel"
-
-#: www/account/52.php:39
-msgid "Certificate Subject"
-msgstr "Certificaat onderwerp"
-
-#: pages/index/47.php:10
-msgid "As described in the Style Guide, the monochrome version of the logo must be used in situations where the logo colours cannot be reproduced correctly."
-msgstr "Zoals beschreven in het Stijl Handboek dient de zwart-wit versie van het logo gebruikt te worden in die situaties, waarin de kleuren van het logo niet juist kunnen worden gereproduceerd."
-
-#: www/account/52.php:48
-msgid "Comment"
-msgstr "Opmerking"
-
-#: includes/account.php:478 includes/account.php:491 includes/account.php:592
-#: includes/account.php:1238 includes/account.php:1251
-#: includes/account.php:1859 includes/account.php:1884
-msgid "CommonName field was blank. This is usually caused by entering your own name when openssl prompt's you for 'YOUR NAME', or if you try to issue certificates for domains you haven't already verified, as such this process can't continue."
-msgstr "Het CommonName veld was leeg. Dit komt meestal voor als u uw eigen naam invult wanneer openssl u vraagt naar 'YOUR NAME', of als u probeert om certificaten uit te geven voor domeinen die u nog niet geverifieerd heeft, daarom wordt deze bewerking afgebroken."
-
-#: www/account/52.php:42
-msgid "Current Points"
-msgstr "Huidig aantal waarmerk punten"
-
-#: www/disputes/6.php:16
-#, php-format
-msgid "Currently the domain '%s' is in dispute, you have been sent an email to resolve the issue, below you have the option to accept, reject or report the request as fraudulent."
-msgstr "Op dit moment staat het domein '%s' ter discussie. Er is u een e-mail gestuurd om deze zaak op te lossen. Hieronder heeft u de mogelijkheid om te accepteren, te verwerpen of om het verzoek als frauduleus aan te melden."
-
-#: www/disputes/4.php:16
-#, php-format
-msgid "Currently the email '%s' is in dispute, you have been sent an email to resolve the issue, below you have the option to accept, reject or report the request as fraudulent."
-msgstr "Op dit moment staat het e-mail adres '%s' ter discussie. Er is u een e-mail gestuurd om deze zaak op te lossen. Hieronder heeft u de mogelijkheid om te accepteren, te verwerpen of om het verzoek als frauduleus aan te melden."
-
-#: www/account/1.php:31 www/account/7.php:33
-msgid "Currently we only issue certificates for Punycode domains if the person requesting them has code signing attributes attached to their account, as these have potentially slightly higher security risk."
-msgstr "Momenteel verstrekken we alleen certificaten voor Punycode domeinen als de persoon die de aanvraag indient het 'code signing' attribuut aan zijn inschrijving verbonden heeft, omdat ze potentieel een iets hoger veiligheidsrisico met zich mee brengen."
-
-#: pages/account/53.php:84
-msgid "aliases"
-msgstr "aliassen"
-
-#: www/index/1.php:18
-msgid "To get a password that will work, we suggest the following example"
-msgstr "Om te komen tot een werkend wachtwoord stellen we het volgende voorbeeld voor"
-
-#: www/disputes/2.php:20
-msgid "Dispute Domain"
-msgstr "Stel Domein ter discussie"
-
-#: www/disputes.php:286 www/disputes.php:420
-msgid "Dispute Probe"
-msgstr "Discussie Onderzoek"
-
-#: www/disputes/0.php:17
-msgid "Disputes"
-msgstr "Disputen"
-
-#: www/disputes/0.php:15
-msgid "Disputes and Abuse Reporting"
-msgstr "Disputen en misbruik rapportages"
-
-#: includes/account_stuff.php:213
-msgid "Disputes/Abuses"
-msgstr "Disputen/Misbruiken"
-
-#: includes/account_stuff.php:214 www/disputes.php:138 www/disputes.php:147
-#: www/disputes.php:154 www/disputes.php:181 www/disputes.php:195
-#: www/disputes.php:205 www/disputes.php:215 www/disputes.php:299
-#: www/disputes.php:309 www/disputes.php:319 www/disputes.php:328
-#: www/disputes.php:377 www/disputes.php:422 www/disputes/2.php:15
-#: www/disputes/6.php:15 www/disputes/6.php:20
-msgid "Domain Dispute"
-msgstr "Domein discussie"
-
-#: www/disputes.php:399
-msgid "Domain Dispute!"
-msgstr "Stel Domein ter discussie"
-
-#: www/disputes.php:428
-msgid "Domain and Email Disputes"
-msgstr "Domein en e-mail discussies"
-
-#: pages/account/3.php:82
-msgid "By adding Single Sign On (SSO) ID information to your certificates this could be used to track you, you can also issue certificates with no email addresses that are useful only for Authentication. Please see a more detailed description on our WIKI about it."
-msgstr "Door Single Sign On (SSO) informatie aan uw certificaten toe te voegen zou dit kunnen worden gebruikt om u te volgen, u kunt ook certificaten zonder e-mailadressen aanmaken die uitsluitend voor Authenticatie te gebruiken zijn. Kijk voor een uitvoerigere beschrijving op onze WIKI."
-
-#: includes/account.php:50 includes/account.php:402 www/index.php:293
-msgid "Email Address given was invalid, or a test connection couldn't be made to your server, or the server rejected the email address as invalid"
-msgstr "Het e-mail adres dat u heeft opgegeven is ongeldig, of er kon geen proefverbinding gemaakt worden met uw server, of de server heeft het e-mail adres als zijnde ongeldig afgekeurd"
-
-#: includes/account_stuff.php:214 www/disputes.php:28 www/disputes.php:39
-#: www/disputes.php:46 www/disputes.php:90 www/disputes.php:104
-#: www/disputes.php:114 www/disputes.php:124 www/disputes.php:226
-#: www/disputes.php:235 www/disputes.php:246 www/disputes.php:256
-#: www/disputes.php:268 www/disputes.php:288 www/disputes/1.php:15
-#: www/disputes/4.php:15 www/disputes/4.php:20
-msgid "Email Dispute"
-msgstr "stel e-mail adres ter discussie"
-
-#: www/disputes/1.php:27 www/disputes/2.php:28
-msgid "File Dispute"
-msgstr "Dien het dispuut in"
-
-#: www/index/7.php:22
-msgid "For much of the art work that exists on the website, t-shirt designs, much of the organisational work for Usenix '04, as well as a few published articles and written documents."
-msgstr "Wegens de vele kunstzinnige uitingen op de website, het ontwerp van t-shirts, veel organisatorisch werk van Usenix '04, en wegens een paar gepubliceerde artikelen en geschreven documenten."
-
-#: www/index/16.php:23 www/index/3.php:23
-msgid "GPG Key"
-msgstr "GPG Sleutel"
-
-#: www/account/40.php:20 www/index/11.php:20
-msgid "General questions about CAcert should be sent to the general support list, please send all emails in ENGLISH only, this list has many more volunteers then those directly involved with the running of the website, everyone on the mailing list understands english, even if this isn't their native language this will increase your chance at a competent reply. While it's best if you sign up to the mailing list to get replied to, you don't have to, but please make sure you note this in your email, otherwise it might seem like you didn't get a reply to your question."
-msgstr "Algemene vragen over CAcert dienen naar de Ondersteuningslijst gestuurd te worden. Stel uw vraag alstublieft alleen in het ENGELS, deze lijst heeft vele malen meer vrijwilligers dan de direct betrokken bij de website, iedereen die op de mailing lijst geabonneerd is begrijpt Engels, zelfs als dit niet hun moederstaal is heeft u een veel grotere kans op een ter zake kundig antwoord. Alhoewel het het beste is dat u zich inschrijft op de mailing lijst zodat u een antwoord kunt krijgen, is inschrijven niet verplicht, maar maakt u dan s.v.p. even een opmerking daarover in uw e-mail, anders kan het lijken dat u geen antwoord krijgt op uw vraag."
-
-#: www/capnew.php:1001
-msgid "abbreviated:"
-msgstr "afgekort:"
-
-#: www/help/0.php:21
-msgid "Generating a new key pair and CSR for IIS 5.0"
-msgstr "Om een publiek/priv&eacute; sleutelpaar en een CSR voor een Microsoft IIS 5 server te maken:"
-
-#: www/help/0.php:24
-msgid "How do I get a server certificate from CAcert?"
-msgstr "Hoe krijg ik een server certificaat (bijv. voor mijn website) van CAcert?"
-
-#: includes/account_stuff.php:162
-msgid "My Points"
-msgstr "Mijn Punten"
-
-#: www/index/7.php:21
-msgid "He's constantly helping out on the support list, building up documentation and all round nice guy, he was even offered a free book and turned down the offer until there is a book on CAcert available!"
-msgstr "Hij helpt continu op de support lijst, maakt documentatie en is gewoon een aardige jongen, er was hem zelfs een gratis boek aangeboden wat hij afwees tot het moment dat er een boek over CAcert beschikbaar komt!"
-
-#: www/account/52.php:49
-msgid "I agree with this Application"
-msgstr "Ik ben het met dit verzoek eens"
-
-#: www/account/52.php:50
-msgid "I don't agree with this Application"
-msgstr "Ik ben het met dit verzoek niet eens"
-
-#: www/disputes/0.php:18
-msgid "If you want to dispute who has control of your email address or domain, select 'Dispute Email' or 'Dispute Domain' on the right hand side."
-msgstr "Als u ter discussie wilt stellen wie er controle heeft over uw e-mail adres of over uw domein, selecteer dan 'stel e-mail adres ter discussie' of 'stel domein ter discussie' aan de rechter kant."
-
-#: www/disputes/0.php:20
-msgid "If you would like to report an abuse of our certificates that breaches our policies please select the Abuse menu on the right."
-msgstr "Als u een misbruik van onze certificaten waarbij tegen ons beleid ingegaan wordt wilt melden selecteer dan het Misbruik menu aan de rechterkant."
-
-#: www/disputes/2.php:16
-msgid "If your dispute is successful the domain will be removed from the current account and any certificates will be revoked."
-msgstr "Als uw dispuut succesvol is dan wordt het domein verwijderd van het huidige account en worden alle certificaten ingetrokken."
-
-#: www/disputes/1.php:16
-msgid "If your dispute is successful you will have the email address removed from the system, you will need add the email address as per usual afterwards. The email will be removed from the current account and any certificates will be revoked."
-msgstr "Als uw dispuut succesvol is dan wordt het e-mail adres verwijderd uit het systeem, u zult het e-mail adres op de gebruikelijke manier later dienen toe te voegen. Het e-mail adres wordt verwijderd van het huidige account en alle certificaten worden ingetrokken."
-
-#: www/disputes.php:91 www/disputes.php:115 www/disputes.php:182
-#: www/disputes.php:206
-msgid "Invalid request. Can't continue."
-msgstr "Ongeldig verzoek. De handeling wordt afgebroken."
-
-#: includes/tverify_stuff.php:39
-msgid "Main Website"
-msgstr "Hoofd website"
-
-#: includes/account_stuff.php:214
-msgid "More Information"
-msgstr "Meer informatie"
-
-#: www/account/52.php:37
-msgid "Name on file"
-msgstr "Naam volgens het bestand"
-
-#: www/account/11.php:36
-msgid "No additional information will be included on certificates because it can not be automatically checked by the system."
-msgstr "Er wordt geen extra informatie in de certificaten opgenomen omdat die extra informatie niet automatisch gecontroleerd kan worden."
-
-#: www/disputes.php:300
-msgid "Not a valid Domain. Can't continue."
-msgstr "Geen geldig domein. De handeling wordt afgebroken."
-
-#: www/account/52.php:40
-msgid "Notary URL"
-msgstr "Waarmerk URL"
-
-#: includes/account_stuff.php:198
-msgid "Organisation Assurance"
-msgstr "Organisatie waarmerking"
-
-#: www/wot/11.php:19
-msgid "Organisational Assurance"
-msgstr "Organisatie waarmerking"
-
-#: www/wot/11.php:22
-msgid "Organisation Title"
-msgstr "Naam van de Organisatie"
-
-#: www/index/16.php:28 www/index/3.php:28
-msgid "PKI finger/thumb print signed by the CAcert GPG Key"
-msgstr "PKI vinger/duim afdruk getekend met de CAcert GPG Sleutel"
-
-#: www/account/52.php:41
-msgid "Photo ID URL"
-msgstr "URL van het identiteitsdocument met pasfoto"
-
-#: www/disputes/0.php:16
-msgid "Please select the most appropriate section to report your problem."
-msgstr "Kies a.u.b. de juiste sectie om uw probleem aan te melden."
-
-#: www/account/52.php:43
-msgid "Potential Points"
-msgstr "Potentieel aantal punten"
-
-#: www/account/52.php:38
-msgid "Primary email address"
-msgstr "Hoofd E-mail Adres"
-
-#: www/wot/1.php:133
-msgid "Email Me"
-msgstr "Zend mij een e-mail"
-
-#: www/disputes/4.php:23 www/disputes/6.php:23
-msgid "Reject Dispute"
-msgstr "Wijs dispuut af"
-
-#: www/account/11.php:40
-msgid "Rejected"
-msgstr "Afgewezen"
-
-#: www/disputes/4.php:29 www/disputes/6.php:29
-msgid "Report Dispute as Abuse"
-msgstr "Rapporteer een dispuut als Misbruik"
-
-#: www/account/52.php:36
-msgid "Request Details"
-msgstr "Verzoek details"
-
-#: www/index/0.php:75
-msgid "Same as above plus get 100 assurance points by meeting with multiple assurers from the CAcert Web of Trust, who verify your identity using your government issued photo identity documents."
-msgstr "Zelfde als hierboven plus verzamel 100 waarmerk punten door een ontmoeting met meerdere waarmerkers van het CAcert Vertrouwens Netwerk, die uw identiteit vaststellen aan de hand van door uw overheid uitgegeven en van een foto voorziene offici&euml;le identiteits bewijzen."
-
-#: www/wot/5.php:20
-msgid "Send reminder notice"
-msgstr "Stuur een herinnerings mail"
-
-#: www/disputes.php:310
-#, php-format
-msgid "The domain '%s' already exists in the dispute system. Can't continue."
-msgstr "Het domein '%s' is reeds aanwezig in het dispuut-systeem. Bewerking geannuleerd."
-
-#: www/coapnew.php:1243
-msgid "The organisation assurer will check the trade office registry for company information (name, location, country of jurisdiction, director names, trade office Identification number, domain name ownership, and system admin reference). Any associated costs for this research will be reimborsed by the assurer from the organisation."
-msgstr "De Organisatie Waarmerker zal bij de Kamer van Koophandel de informatie van de organisatie verifi&euml;ren (naam, plaats, juridisch land van vestiging, namen van de directie, KvK nummer, geregistreerde domeinen, verwijzingen naar beheerders). De Waarmerker zal voor alle aan deze research gerelateerde kosten door de organisatie schadeloos worden gesteld."
-
-#: www/disputes.php:423
-#, php-format
-msgid "The domain '%s' has been entered into the dispute system, the email address you choose will now be sent an email which will give the recipent the option of accepting or rejecting the request, if after 2 days we haven't received a valid response for or against we will discard the request."
-msgstr "Het domein '%s' is nu in het dispuut systeem ingevoerd, het e-mail adres dat u gekozen heeft ontvangt nu een e-mail die de ontvanger de keuze biedt om te accepteren of te verwerpen. Als we na 2 dagen geen geldig antwoord ontvangen hebben voor of tegen het verzoek dan zullen we het verzoek annuleren."
-
-#: www/disputes.php:400
-#, php-format
-msgid "The domain '%s' isn't in the system. Can't continue."
-msgstr "Het domein '%s' komt niet voor in het systeem. Bewerking geannuleerd."
-
-#: www/disputes.php:236
-#, php-format
-msgid "The email address '%s' already exists in the dispute system. Can't continue."
-msgstr "Het mailadres '%s' bestaat reeds in het dispuut-systeem. Bewerking geannuleerd."
-
-#: www/wot/9.php:48
-#, php-format
-msgid "%s prefers to be contacted in %s"
-msgstr "%s wil graag in het %s benaderd worden"
-
-#: www/disputes.php:289
-#, php-format
-msgid "The email address '%s' has been entered into the dispute system, the email address will now be sent an email which will give the recipent the option of accepting or rejecting the request, if after 2 days we haven't received a valid response for or against we will discard the request."
-msgstr "Het e-mail adres '%s' is nu in het dispuut systeem ingevoerd, we sturen nu naar dat adres een e-mail die de ontvanger de keuze biedt om te accepteren of te verwerpen. Als we na 2 dagen geen geldig antwoord ontvangen hebben voor of tegen het verzoek dan zullen we het verzoek annuleren."
-
-#: includes/account.php:2056
-msgid "The following comments were made by reviewers"
-msgstr "De volgende opmerkingen zijn gemaakt door reviewers"
-
-#: www/account/11.php:38
-msgid "The following hostnames were rejected because the system couldn't link them to your account, if they are valid please verify the domains against your account."
-msgstr "De volgende hostnamen werden verworpen omdat het systeem ze niet in verbinding kan brengen met uw inschrijving, als ze geldig zijn verifieer dan alstublieft deze domeinen tegen uw inschrijving."
-
-#: www/index/7.php:18
-msgid "The list of names are in no sense of order"
-msgstr "De lijst met namen is in willekeurige volgorde"
-
-#: includes/account.php:70
-#, php-format
-msgid "The email address '%s' is already in a different account. Can't continue."
-msgstr "Het e-mail adres '%s' is al bekend in een ander account. De handeling wordt afgebroken."
-
-#: www/wot/2.php:17
-msgid "There are several ways to become a CAcert Assurer, the most common of which is face to face meetings with existing assurers, who check your ID documents (you need to show 2 government issued photo ID where possible otherwise you won't be allocated as many points!)."
-msgstr "Er zijn verschillende manieren om CAcert Waarmerker te worden, de meest gebruikte manier is via bijeenkomsten met bestaande waarmerkers zodat zij uw identiteit kunnen vaststellen via een officieel door uw overheid uitgegeven identiteitsbewijs met pasfoto (U kunt de meeste punten krijgen op het moment dat u twee identiteitsbewijzen met foto kunt tonen!)."
-
-#: www/account/51.php:27 www/account/52.php:59
-msgid "This UID has already been voted on."
-msgstr "Over dit gebruikers-ID is al gestemd."
-
-#: www/disputes.php:29 www/disputes.php:139
-msgid "This dispute no longer seems to be in the database, can't continue."
-msgstr "Dit dispuut lijkt niet langer in de database aanwezig te zijn, de bewerking wordt geannuleerd."
-
-#: www/disputes.php:76
-msgid "This was the primary email on the account, and no emails or domains were left linked so the account has also been removed from the system."
-msgstr "Dit was het primaire e-mail adres van het account. Er waren verder geen e-mail adressen of domeinen aan het account verbonden. Het account is van het systeem verwijderd."
-
-#: www/logos.php:8
-#, php-format
-msgid "If you want to use the graphics and design, or you want to contribute something, please read the %sCAcert Styleguide%s"
-msgstr "Als u de tekening en het ontwerp wilt gebruiken, of iets wilt bijdragen, lees dan s.v.p. de %sCAcert Styleguide%s"
-
-#: www/logos.php:7
-#, php-format
-msgid "On this page you find a number of logos to add to your website. Help CAcert to get some publicity by using a logo to link back to %s or to indicate that you or your website are using a CAcert certificates for security and privacy."
-msgstr "Op deze pagina vindt u een aantal logo's om aan uw website toe te voegen. Help CAcert om wat publiciteit te krijgen door een logo te gebruiken om terug te linken naar %s of erop te wijzen dat u of uw website CAcert-certificaten voor veiligheid en privacy gebruiken."
-
-#: www/account/43.php:101
-msgid "Tverify Account"
-msgstr "Tverificatie account"
-
-#: www/account/11.php:48
-msgid "Unable to continue as no valid commonNames or subjectAltNames were present on your certificate request."
-msgstr "Kan niet doorgaan omdat er geen geldig veld 'commonNames' of 'subjectAltNames' aanwezig is in uw verzoek voor een certificaat."
-
-#: includes/account.php:1997
-msgid "Unable to find a valid tverify request for this ID."
-msgstr "Kan geen geldig TVerificatie verzoek vinden voor dit gebruikers-ID."
-
-#: www/account/51.php:29 www/account/52.php:61
-msgid "Unable to locate a valid request for that UID."
-msgstr "Kan geen geldig verzoek vinden voor dit gebruikers-ID."
-
-#: includes/account.php:2075
-msgid "Unfortunately your request for a points increase has been denied, below is the comments from people that reviewed your request as to why they rejected your application."
-msgstr "Helaas is uw verzoek voor extra punten afgewezen. Hieronder treft u de opmerkingen aan van de personen die uw verzoek in behandeling genomen hebben met de reden waarom zij uw verzoek hebben afgewezen."
-
-#: www/disputes/4.php:32 www/disputes/5.php:29 www/disputes/6.php:32
-msgid "Update Dispute"
-msgstr "werk een dispuut bij"
-
-#: www/wot/2.php:26
-msgid "Upon receiving your documents you will be notified, and points will be added to your account."
-msgstr "Nadat uw documenten ontvangen zijn zult u hierover een bericht ontvangen en zullen de toegewezen punten aan uw account toegevoegd worden."
-
-#: www/account/12.php:18 www/account/5.php:18
-msgid "View all certificates"
-msgstr "Bekijk alle certificaten"
-
-#: www/disputes/1.php:20
-msgid "Which Email?"
-msgstr "Welk e-mail adres?"
-
-#: www/wot/6.php:40
-msgid "You are about to assure a person that isn't currently verified. If you continue and they do not verify their account within 48 hours the account could automatically be removed by the system."
-msgstr "U staat op het punt om iemand te waarmerken die zijn account nog niet bevestigd heeft. Als u toch doorgaat en het account wordt niet binnen 48 uur bevestigd, dan kan het account door het systeem automatisch worden verwijderd.&#13;"
-
-#: includes/account.php:2081
-msgid "You are welcome to try submitting another request at any time in the future, please make sure you take the reviewer comments into consideration or you risk having your application rejected again."
-msgstr "U mag een nieuw verzoek in de toekomst altijd indienen, maar neem alstublieft de opmerkingen van de reviewers in overweging, anders bestaat de kans dat uw verzoek opnieuw afgewezen wordt."
-
-#: www/disputes.php:257 www/disputes.php:329
-msgid "You aren't allowed to dispute your own email addresses. Can't continue."
-msgstr "U kunt uw eigen mail adres niet ter discussie stellen. De handeling wordt afgebroken."
-
-#: www/wot/2.php:19
-msgid "You can also become a CAcert Assurer by seeking out a public notary, justice of the peace, accountant, lawyer or bank manager. You will need to download and print out a copy of the TTP.pdf and fill in your sections. You will need to produce a photo copy of your ID, which the person assuring you will inspect against the originals. Once they are satisfied the documents appear to be genuine they need to sign the back of the photo copies, and fill in their sections of the TTP document. Once you have had your ID verified by 2 different people, pop the copies + forms in an envelope and post them to:"
-msgstr "U kan ook een CAcert waarmerker worden door u te laten identificeren door vertrouwde derde partijen: notaris, accountant, jurist of de directeur van een bankkantoor. U moet hiervoor een kopie van het formulier TTP.pdf downloaden, uitprinten en invullen. Vervolgens gaat u met dit formulier, tesamen met een fotokopie van uw identiteitsbewijs naar de persoon die u zal identificeren. De kopie zal met het originele identiteitsbewijs vergeleken worden. Als deze persoon ervan overtuigd is dat de documenten echt zijn, ondertekent hij de achterzijde van de kopies en vult hij het hun toegewezen gedeelte van het TTP document in. Als u tenslotte via deze procedure uw identiteit door 2 personen hebt laten controleren, stuurt u de fotokopieen en de formulieren op naar:"
-
-#: www/wot.php:257
-msgid "You can list your location by going to:"
-msgstr "U kunt uw woonplaats opgeven op:"
-
-#: includes/account.php:2010
-msgid "You have already voted on this request."
-msgstr "U heeft al een stem uitgebracht op dit verzoek."
-
-#: www/disputes.php:416
-#, php-format
-msgid "You have been sent this email as the domain '%s' is being disputed. You have the option to accept or reject this request, after 2 days the request will automatically be discarded. Click the following link to accept or reject the dispute:"
-msgstr "U ontvangt deze e-mail omdat het domein '%s' ter discussie gesteld is. U heeft de keuze om dit verzoek te accepteren of te verwerpen, na 2 dagen zal het verzoek automatisch geannuleerd worden. Klik op de volgende link om het dispuut te accepteren of te verwerpen:"
-
-#: www/disputes.php:282
-#, php-format
-msgid "You have been sent this email as the email address '%s' is being disputed. You have the option to accept or reject this request, after 2 days the request will automatically be discarded. Click the following link to accept or reject the dispute:"
-msgstr "U ontvangt deze e-mail omdat het e-mail adres '%s' ter discussie gesteld is. U heeft de keuze om dit verzoek te accepteren of te verwerpen, na 2 dagen zal het verzoek automatisch geannuleerd worden. Klik op de volgende link om het dispuut te accepteren of te verwerpen:"
-
-#: www/wot/10.php:34
-#, php-format
-msgid "You have made %s assurances which ranks you as the #%s top assurer."
-msgstr "U hebt %s waarmerkingen uitgevoerd wat u een relatieve positie geeft als #%s top waarmerker."
-
-#: www/disputes.php:155
-msgid "You have opted to accept this dispute and the request will now remove this domain from the existing account, and revoke any current certificates."
-msgstr "U heeft ervoor gekozen om het dispuut te accepteren. Het domein zal nu worden verwijderd van het bestaande account, en alle geldige certificaten zullen worden ingetrokken."
-
-#: www/disputes.php:47
-msgid "You have opted to accept this dispute and the request will now remove this email address from the existing account, and revoke any current certificates."
-msgstr "U heeft ervoor gekozen om het dispuut te accepteren. Het e-mail adres zal nu worden verwijderd van het bestaande account, en alle geldige certificaten zullen worden ingetrokken."
-
-#: www/disputes.php:40 www/disputes.php:148
-msgid "You have opted to reject this dispute and the request will be removed from the database"
-msgstr "U heeft ervoor gekozen om het dispuut te verwerpen. Het verzoek zal worden verwijderd uit de database."
-
-#: www/logos.php:26
-msgid "The result should get you something like:"
-msgstr "Dit moet u iets geven als:"
-
-#: www/ttp.php:67
-msgid "You have viewed two of the Applicant's photo identity documents and you are convinced of their authenticity, and are convinced that the photos indeed depict the Applicant (allowed documents are government-issued documents with photos such as driver's license, passport, or others that are normally accepted as legal identification in your country; expired documents are allowed)."
-msgstr "U hebt twee van de identiteitsdocumenten met pasfoto van de Kandidaat bekeken en u bent overtuigd van hun authenticiteit, en u bent overtuigd dat de foto's inderdaad de Kandidaat voorstellen (toegestane documenten zijn de door de overheid uitgegeven identiteitsdocumenten met pasfoto zoals rijbewijs, paspoort, of andere documenten met pasfoto die normaal gesproken in uw land als identiteitsbewijs toegestaan zijn; verlopen documenten zijn toegestaan)."
-
-#: www/index/17.php:3
-msgid "Install CAcert Root using CEnroll Active-X component and PKCS-7"
-msgstr "Installeer het CAcert Root Certificaat m.b.v. de CEnroll Active-X component en PKCS-7"
-
-#: www/index/17.php:65
-msgid "Problems were detected with the CAcert root certificate download error:"
-msgstr "Er zijn problemen ontdekt bij het downloaden van het CAcert Root Certificaat:"
-
-#: www/index/17.php:67
-msgid "The CAcert root certificate was successfully installed"
-msgstr "Het CAcert Root Certificaat is met succes ge&iuml;nstalleerd"
-
-#: www/wot/6.php:70
-#, php-format
-msgid "I certify that %s %s %s has appeared in person"
-msgstr "Ik verklaar dat ik %s %s %s persoonlijk ontmoet heb"
-
-#: www/cap.php:83
-msgid "Applicant's signature"
-msgstr "Handtekening van de Aanvrager"
-
-#: www/cap.php:39
-msgid "As the assurer, you are required to keep the signed document on file for 7 years. Should Cacert Inc. have any concerns about a meeting taking place, Cacert Inc. can request proof, in the form of this signed document, to ensure the process is being followed correctly. After 7 years if you wish to dispose of this form it's preferred that you shred and burn it. You do not need to retain copies of ID at all."
-msgstr "Als waarmerker bent u verplicht om het ondertekende document gedurende 7 jaar te bewaren. Mocht CAcert Inc. enige twijfels hebben of de waarmerker en de aanvrager elkaar in persoon ontmoet hebben, dan kan CAcert Inc. daarvan het bewijs opvragen in de vorm van dit ondertekende document, om er zeker van te zijn dat de procedures juist zijn doorlopen. Als u na 7 jaar dit formulier wilt weggooien , gebruik daarvoor dan bij voorkeur een shredder en verbrand de restanten. U hoeft geen enkel afschrift van enig identiteitsdocument te bewaren."
-
-#: www/cap.php:103 www/cap.php:107
-msgid "Assurer's Name"
-msgstr "Naam van de waarmerker"
-
-#: www/cap.php:111
-msgid "Assurer's signature"
-msgstr "Handtekening van de waarmerker"
-
-#: www/cap.php:12
-msgid "CAcert Assurance Programme"
-msgstr "CAcert Assurance Programma"
-
-#: www/cap.php:85 www/cap.php:113
-msgid "Date (YYYY-MM-DD)"
-msgstr "Datum (JJJJ-MM-DD)"
-
-#: pages/account/13.php:34
-msgid "But if you received this mail without a recognisable reason,"
-msgstr "Maar als u deze mail zonder herkenbare reden hebt ontvangen,"
-
-#: includes/general.php:885
-msgid "To become an Assurer you have to collect 100 Assurance Points and pass the"
-msgstr "Om waarmerker te worden dient u 100 Waarmerk punten te verzamelen. Tevens doorloopt u de "
-
-#: www/cap.php:15 www/ttp.php:24
-msgid "Identity Verification Form"
-msgstr "Identiteitswaarmerkings Formulier"
-
-#: www/cap.php:129
-msgid "Location of Face-to-face Meeting"
-msgstr "Plaats van handeling"
-
-#: www/cap.php:133
-msgid "Maximum Points"
-msgstr "Maximum aantal punten"
-
-#: www/cap.php:51 www/ttp.php:75
-msgid "Names"
-msgstr "Volledige naam"
-
-#: www/cap.php:123
-msgid "Photo ID Shown: (ID types, not numbers. eg Drivers license, Passport)"
-msgstr "Getoond identiteitsdocument (soort document, bijv. rijbewijs, paspoort)"
-
-#: www/cap.php:131
-msgid "Points Allocated"
-msgstr "Toegekend aantal punten"
-
-#: www/cap.php:37
-#, php-format
-msgid "To the Assurer: The CAcert Assurance Programme (CAP) aims to verify the identities of Internet users through face-to-face witnessing of government issued identity documents. The Applicant asks you to verify to CAcert.org that you have met them and verified their identity against one or more original, trusted, government photo identity documents. If you have ANY doubts or concerns about the Applicant's identity, DO NOT COMPLETE OR SIGN this form. For more information about the CAcert Assurance Programme, including detailed guides for CAcert Assurers, please visit: %s"
-msgstr "Voor de waarmerker: Het CAcert Waarmerk Programma (CAP) is bedoeld om de identiteit van Internet gebruikers vast te stellen door middel van een persoonlijke ontmoeting, aan de hand van door de overheid uitgegeven identiteitsdocumenten. De Aanvrager vraagt u (de Waarmerker) om ten overstaan van CAcert.org te verklaren dat u de Aanvrager persoonlijk heeft ontmoet en de identiteit heeft vastgesteld aan de hand van &eacute;&eacute;n of meerdere offici&euml;le en wettige identiteitsdocumenten met pasfoto. Als u ook maar ENIGE TWIJFEL heeft over de identiteit van de Aanvrager, ROND DAN DE AANVRAAG NIET AF en teken het formulier niet! Voor meer informatie en voor de volledige instructies voor CAcert Waarmerkers, zie %s"
-
-#: www/cap.php:46
-msgid "Applicant's Statement"
-msgstr "Verklaring van de Aanvrager"
-
-#: www/cap.php:26 www/ttp.php:35
-msgid "CAcert's Root Certificate fingerprints"
-msgstr "CAcert's Root Certificaat vinger/duim afdruk"
-
-#: www/ttp.php:109
-msgid "Applicant Information"
-msgstr "Informatie van de Aanvrager"
-
-#: www/ttp.php:84
-msgid "Bar Association, CPA Number or Bank Name and Branch, JP/Notary Number"
-msgstr "Balie, CPA Nummer of Naam van de Bank en Plaats, Notarieel inschrijvingsnummer"
-
-#: www/ttp.php:91
-msgid "Email (if applicable)"
-msgstr "E-mail adres (indien van toepassing)"
-
-#: www/ttp.php:136
-msgid "First ID Number (driver's license, passport etc)"
-msgstr "Nummer eerste identiteitsdocument (rijbewijs, paspoort etc.)"
-
-#: www/ttp.php:112
-msgid "Full Name (as shown on ID)"
-msgstr "Volledige naam (zoals vermeld op identiteitsdocument)"
-
-#: www/ttp.php:56
-#, php-format
-msgid "If you have ANY doubts or concerns about the identity of the Applicant then please DO NOT COMPLETE AND SIGN this form. For more information about the Web of Trust, including detailed guides for Trusted Third Parties, please see: %s"
-msgstr "Als U ENIGE twijfel heeft over de identiteit van de Aanvrager VUL DIT FORMULIER DAN NIET VERDER IN EN ONDERTEKEN HET NIET. Nadere informatie omtrent het Vertrouwensnetwerk, waaronder inbegrepen gedetailleerde instructies voor Vertrouwde Derde Partijen ('Trusted Third Parties'), is te vinden op %s"
-
-#: www/ttp.php:82
-msgid "Justice of the Peace, Public Notary, Lawyer, Accountant, or Bank Manager"
-msgstr "Notaris, Jurist, Accountant, of Directeur Bankkantoor"
-
-#: www/ttp.php:119
-msgid "Main email (so we can find you)"
-msgstr "Belangrijkste e-mail adres (zodat we u kunnen vinden)"
-
-#: www/ttp.php:89
-msgid "Office Phone"
-msgstr "Kantoor telefoonnummer"
-
-#: www/ttp.php:77
-msgid "Office Street Address"
-msgstr "Kantoor adres"
-
-#: www/ttp.php:58
-msgid "PLEASE NOTE: You must get 2 fully completed TTP forms before sending anything to CAcert. Failure to do so will only cause your application to be delayed until all forms have been received by CAcert!"
-msgstr "LET OP: U dient 2 volledig ingevulde TTP formulieren te verkrijgen alvorens U iets naar CAcert verstuurt. Als u dit negeert wordt uw verzoek onnodig vertraagd totdat alle formulieren door CAcert zijn ontvangen!"
-
-#: www/ttp.php:72
-msgid "Person Verifying Applicant's Identity"
-msgstr "Persoon die de identiteit van de Aanvrager verifieert"
-
-#: www/ttp.php:50
-msgid "Please complete and sign this form, and sign the photocopies of the IDs, to acknowledge that"
-msgstr "Vul a.u.b. dit formulier verder in en onderteken het, en onderteken de fotokopieen van de identiteitsdocumenten met pasfoto, om te bevestigen dat"
-
-#: www/ttp.php:80
-msgid "Profession (Please circle one)"
-msgstr "Beroep (omcirkel er s.v.p. een)"
-
-#: www/ttp.php:138
-msgid "Second ID Number (driver's license, passport etc)"
-msgstr "Nummer van het tweede identiteitsformulier (rijbewijs, paspoort etc.)"
-
-#: www/ttp.php:93 www/ttp.php:140
-msgid "Signature"
-msgstr "Handtekening"
-
-#: pages/help/2.php:50
-msgid "Security is a serious matter. For a digital certificate with full rights to be issued to an individual by a Certificate Authority, stringent tests must be conducted, including meeting the physical person to verify their identity. At the current moment in time, my physical identity has not been verified by CAcert.org, but they have verified my email address. Installing their root certificate (see above) will thus automatically allow you to validate my digital signature. You can then be confident of the authenticity of my email address - only I have the ability to digitally sign my emails using my CAcert.org certificate, so if you get an email that I digitally signed and which is validated by your email software using the CAcert.org root certificate that you installed, you know it's from me. (Visually you get a simple indication that my email is signed and trusted). Technically, they haven't verified that I really am me! But you have the guarantee that emails from my address are sent by the person who physically administers that address, i.e. me! The only way that someone could forge my digital signature would be if they logged on to my home computer (using the password) and ran my email software (using the password) to send you a digitally signed email from my address. Although I have noticed the cats watching me logon..."
-msgstr "Veiligheid is een ernstige kwestie. Voordat een digitaal certificaat met volledige rechten door een Certificate Authority aan een individu kan worden uitgegeven moeten stringente tests, met inbegrip van het ontmoeten van de fysieke persoon worden uitgevoerd om de identiteit te verifi&euml;ren. Op dit moment is mijn fysieke identiteit niet geverifieerd door CAcert.org, maar zij hebben mijn e-mailadres geverifieerd. Het installeren van hun rootcertificaat (zie hierboven) zal u automatisch toestaan om mijn digitale handtekening te valideren. U kunt dan van de authenticiteit van mijn e-mailadres zeker zijn - alleen ik beschik over de mogelijkheid om mijn e-mail digitaal te ondertekenen door mijn CAcert.org certificaat te gebruiken, zodat als u een e-mail krijgt die ik digitaal ondertekende en die door uw e-mailsoftware, gebruikmakend van het CAcert.org rootcertificaat dat u installeerde, wordt bevestigd, weet u dat de e-mail van mij afkomstig is. (Visueel krijgt u een eenvoudige aanwijzing dat mijn e-mail digitaal is ondertekend en wordt vertrouwd). Technisch gezien hebben zij niet geverifieerd dat ik werkelijk mezelf ben! Maar u hebt de waarborg dat e-mail van mijn adres door de persoon wordt verzonden die fysisch dat e-mail adres beheert, d.w.z. ik ! De enige manier dat iemand mijn digitale handtekening kan vervalsen zou zijn als zij aanloggen aan mijn huiscomputer (die met een wachtwoord beveiligd is), en mijn e-mail programma (die een wachtwoord gebruikt) in werking stelden om u een digitaal ondertekende e-mail vanaf mijn adres te verzenden. Hoewel ik gezien heb dat de katten mee keken hebben toen ik aanlogde..."
-
-#: www/ttp.php:46
-msgid "The CAcert Trusted Third Party (TTP) Programme is designed to assure Internet user identities through personal verification of government issued identity documents."
-msgstr "Het CAcert Vertrouwde Derde Partijen programma ('Trusted Third Party' / TTP) is bedoeld om de identiteit van een Internet gebruiker vast te stellen aan de hand van de persoonlijke verificatie van door de overheid uitgegeven identiteitsdocumenten."
-
-#: www/ttp.php:21
-msgid "Trusted Third Party"
-msgstr "Vertrouwde Derde Partij ('Trusted Third Party')"
-
-#: www/ttp.php:54
-msgid "You have verified that the Full Name, Date of Birth, and ID Numbers on the identity documents matches those filled in the Applicant section below and in the photocopies provided."
-msgstr "U heeft geverifieerd dat de Volledige Naam, Geboortedatum en Nummers van de Identiteitsdocumenten overeenkomen met datgene, wat er in onderstaande sectie 'Aanvrager Informatie' alsmede in de ter beschikking gestelde fotokopieen is vermeld."
-
-#: www/logos.php:30
-msgid "Create more badges"
-msgstr "Maak meerdere naambordjes"
-
-#: pages/account/52.php:41
-msgid "Here"
-msgstr "Hier"
-
-#: www/logos.php:19
-msgid "How can I put a logo on to my website?"
-msgstr "Hoe kan ik een logo op mijn website zetten?"
-
-#: www/logos.php:21
-msgid "It is extremly easy! Just pick an image from the collections above and use it for example with the following html code fragment:"
-msgstr "Het is extreem gemakkelijk! Selecteer een afbeelding uit de verzameling hierboven en gebruik het bijvoorbeeld in het volgende HTML code fragment:"
-
-#: www/logos.php:9
-msgid "Collection 1 created by Christoph Probst (November 2004)"
-msgstr "Verzameling 1 zoals die door Christoph Probst is gecreeerd (November 2004)"
-
-#: www/cap.php:102
-msgid "CAcert Assurer"
-msgstr "Verklaring van de CAcert Waarmerker"
-
-#: www/wot/5.php:15
-msgid "ERROR"
-msgstr "Er is een fout opgetreden!"
-
-#: www/wot/10.php:105
-msgid "Go Back"
-msgstr "Ga Terug"
-
-#: includes/general.php:23
-msgid "Administrative Increase"
-msgstr "Administratieve Verhoging"
-
-#: includes/general.php:24
-msgid "CT Magazine - Germany"
-msgstr "CT Magazine - Duitsland"
-
-#: includes/general.php:23
-msgid "Face to Face Meeting"
-msgstr "Persoonlijke Ontmoeting"
-
-#: includes/general.php:23
-msgid "Thawte Points Transfer"
-msgstr "Thawte Punten Overdracht"
-
-#: includes/general.php:24
-msgid "Unknown"
-msgstr "Onbekend"
-
-#: www/index/0.php:37
-msgid "Full Story"
-msgstr "Complete verhaal"
-
-#: www/index/0.php:40
-msgid "More News Items"
-msgstr "Meer nieuwsberichten"
-
-#: www/index/6.php:92
-msgid "You do not have enough/any lost password questions set. You will not be able to continue to reset your password via this method."
-msgstr "U hebt geen of niet genoeg verloren-wachtwoord vragen geconfigureerd. U kunt uw wachtwoord via deze methode niet resetten."
-
-#: includes/general.php:618
-msgid "Failed to make a connection to the mail server"
-msgstr "Kon geen verbinding met de mail server maken"
-
-#: includes/account.php:904 www/index.php:204 www/index.php:254
-msgid "For your own security you must enter 5 lost password questions and answers."
-msgstr "Voor uw eigen veiligheid dient u 5 wachtwoord-verloren vragen en antwoorden op te geven."
-
-#: www/wot.php:169
-msgid "Race condition discovered, user altered details during assurance procedure. PLEASE MAKE SURE THE NEW DETAILS BELOW MATCH THE ID DOCUMENTS."
-msgstr "De gebruiker veranderde details tijdens de waarmerk procedure. CONTROLEER A.U.B. DAT DE NIEUWE DETAILS HIERONDER OVEREENKOMEN MET DE IDENTITEITSKAART- DOCUMENTEN."
-
-#: www/wot.php:53
-msgid "Reminder Notice"
-msgstr "Herinneringsbericht"
-
-#: www/wot.php:49
-#, php-format
-msgid "This is a short reminder that you filled out forms to become trusted with CAcert.org, and %s has attempted to issue you points. Please create your account at %s as soon as possible and then notify %s so that the points can be issued."
-msgstr "Dit is een korte herinnering dat u formulieren hebt ingevuld om door CAcert.org gewaarmerkt te worden, en %s heeft geprobeerd u waarmerkpunten toe te kennen. Maak a.u.b. zo spoedig mogelijk een account aan bij %s, en stuur vervolgens een berichtje naar %s zodat de waarmerkpunten kunnen worden toegekend."
-
-#: pages/wot/9.php:59
-#, php-format
-msgid "%s will also accept email in %s - %s"
-msgstr "%s zal ook e-mail accepteren in %s - %s"
-
-#: pages/account/17.php:25
-msgid "'Enhanced Provider' is generally the best option, which has a key size of 1024bit. If you need a bigger key size you will need to use a different browser."
-msgstr "De 'Enhanced Provider' is over het algemeen de beste optie, die een 1024bit sleutel heeft. Als u een grotere sleutelgrootte nodig hebt zult een andere browser moeten gebruiken."
-
-#: pages/account/39.php:69 pages/index/10.php:69
-msgid "A CAcert arbitrator may override this policy in a dispute."
-msgstr "Een CAcert arbiter kan dit beleid in een geschil overrulen."
-
-#: pages/account/43.php:146
-msgid "Account Locking"
-msgstr "account blokkeren"
-
-#: pages/account/54.php:65
-msgid "Add Location"
-msgstr "Voeg plaats toe"
-
-#: pages/account/54.php:25
-msgid "Add Region"
-msgstr "Voeg gebied toe"
-
-#: pages/account/41.php:56 pages/wot/9.php:58
-msgid "Additional Language"
-msgstr "Extra taal"
-
-#: pages/account/41.php:46
-msgid "Additional Language Preferences"
-msgstr "extra taal voorkeuren"
-
-#: pages/account/43.php:162
-msgid "Admin"
-msgstr "beheerder"
-
-#: pages/index/5.php:58
-#, php-format
-msgid "Alternatively visit our %sinformation page%s on this subject for more details."
-msgstr "U kunt ook onze %sinformation page%s over dit onderwerp bekijken voor meer details."
-
-#: pages/account/43.php:312 pages/account/43.php:349
-msgid "Are you sure you want to revoke this assurance?"
-msgstr "Bent u zeker dat u deze waarmerking wilt herroepen?"
-
-#: www/verify.php:130
-#, php-format
-msgid "Are you sure you want to verify the domain %s?"
-msgstr "Bent u zeker dat u het domein %s wilt verifi&euml;ren?"
-
-#: www/verify.php:72
-#, php-format
-msgid "Are you sure you want to verify the email %s?"
-msgstr "Bent u zeker dat u het e-mail adres %s wilt verifi&euml;ren?"
-
-#: includes/account_stuff.php:211
-msgid "Assurance Form"
-msgstr "Waarmerkformulier"
-
-#: includes/account.php:70 includes/account.php:477
-msgid "Below is the link you need to open to verify your email address. Once your address is verified you will be able to start issuing certificates to your heart's content!"
-msgstr "Hieronder is de link die u moet openen om uw e-mailadres te verifi&euml;ren. Zodra uw e-mail adres is geverifieerd kunt u beginnen om zoveel certificaten aan te maken als u wilt!"
-
-#: includes/account_stuff.php:211
-msgid "Blank CAP Form"
-msgstr "leeg waarmerkformulier"
-
-#: includes/account.php:460 includes/account.php:540 includes/account.php:1990
-#: includes/account.php:2020
-#, php-format
-msgid "The domain '%s' is already in a different account and is listed as valid. Can't continue."
-msgstr "Het domein '%s' is al bekend in een ander account en is gemarkeerd als geldig. De handeling wordt afgebroken."
-
-#: includes/general_stuff.php:85
-msgid "Bug Database"
-msgstr "probleem database"
-
-#: pages/account/39.php:64 pages/index/10.php:64
-msgid "CAcert Assurers can see the name, birthday and the number of points by looking up the correct email address. No other person related data is published by CAcert."
-msgstr "CAcert waarmerkers kunnen de naam, geboortedatum en het aantal punten zien door het juiste e-mailadres op te zoeken. Er wordt door CAcert geen andere persoonlijke informatie gepubliceerd."
-
-#: pages/account/37.php:27 pages/index/12.php:27
-msgid "CAcert Inc. is a non-profit association, incorporated in New South Wales Australia."
-msgstr "CAcert Inc. is een vereniging zonder winstbejag, die in Nieuw Zuid-Wales Australi&euml; is gevestigd."
-
-#: pages/account/39.php:75 pages/index/10.php:75
-msgid "CAcert adopts the Australian privacy regulations."
-msgstr "CAcert neemt de Australische privacyverordeningen over."
-
-#: pages/account/39.php:59 pages/index/10.php:59
-msgid "CAcert does not automatically publish the certificates through a directory service or the website to other people than the user who requested the certificate. In the future, the user might be able to opt-in for publication of the certificates through a directory server by CAcert."
-msgstr "CAcert publiceert certificaten niet automatisch door een indexdienst of via de website aan anderen dan de gebruiker die om het certificaat verzocht. In de toekomst is het misschien mogelijk dat de gebruiker ervoor kan kiezen om publicatie van de certificaten door een directoryserver van CAcert te laten doen."
-
-#: includes/general_stuff.php:81
-msgid "Certificate Login"
-msgstr "Login m.b.v. certificaat"
-
-#: pages/account/40.php:23 pages/index/11.php:23
-msgid "Before contacting us, be sure to read the information on our official and unofficial HowTo and FAQ pages."
-msgstr "Neem, voordat u ons benadert, s.v.p. de informatie door die aanwezig is in onze offici&euml;le en onoffici&euml;le HowTo en FAQ"
-
-#: pages/index/19.php:56
-msgid "Certificates expire in 6 months; only the domain name itself can be entered into the certificates (not your full name, company name, location, etc.)."
-msgstr "De certificaten verlopen na 6 maanden; alleen de domeinnaam staat in de certificaten (niet uw volledige naam, firmanaam, plaats, enz.)."
-
-#: includes/account.php:102
-msgid "Default Account Changed"
-msgstr "Standaard instellingen aangepast"
-
-#: pages/wot/10.php:95
-msgid "Deleted before Verification"
-msgstr "Geschrapt v&oacute;&oacute;r controle"
-
-#: pages/wot/12.php:98
-msgid "Distance"
-msgstr "Afstand"
-
-#: www/verify.php:137
-msgid "Do not verify this domain"
-msgstr "Verifi&euml;er dit domein niet"
-
-#: www/verify.php:79
-msgid "Do not verify this email"
-msgstr "Verifi&euml;er deze e-mail niet"
-
-#: pages/account/35.php:51
-msgid "Domain available"
-msgstr "Beschikbaar domein"
-
-#: pages/account/54.php:101
-msgid "Edit Location"
-msgstr "Wijzig plaats"
-
-#: pages/account/54.php:47
-msgid "Edit Region"
-msgstr "Wijzig gebied"
-
-#: pages/account/13.php:27
-msgid "Email Notification"
-msgstr "E-mail bericht"
-
-#: pages/account/39.php:67 pages/index/10.php:67
-msgid "Exceptions"
-msgstr "Uitzonderingen"
-
-#: includes/account.php:963 www/index.php:300
-msgid "For your own security you must enter 5 different password questions and answers. You aren't allowed to duplicate questions, set questions as answers or use the question as the answer."
-msgstr "Voor uw eigen veiligheid moet u 5 verschillende wachtwoordvragen en antwoorden opgeven. Het is niet toegestaan om vragen te dupliceren, vragen te plaatsen als antwoorden of de vraag te gebruiken als antwoord."
-
-#: pages/account/39.php:77 pages/index/10.php:77
-msgid "Governmental warrants and civil supoenas will be processed through the dispute resolution system, which ensures that valid authority is given to whoever complies with the supoena or the warrant."
-msgstr "Overheids aanwijzingen zullen middels het geschillenbeslechting systeem worden verwerkt, wat ervoor zorgt dat de rechten worden toegewezen aan de in het gelijk gestelde partij."
-
-#: includes/account.php:96 includes/account.php:1074 pages/account/13.php:21
-#, php-format
-msgid "Hi %s,"
-msgstr "Hallo %s,"
-
-#: pages/wot/13.php:42
-msgid "I was unable to match your location with places in my database."
-msgstr "Ik kon uw woonplaats niet terugvinden in mijn woonplaats-database."
-
-#: pages/wot/10.php:43 pages/wot/10.php:78
-msgid "ID"
-msgstr "ID"
-
-#: www/wot.php:270
-msgid "Identical Assurance attempted, will not continue."
-msgstr "poging tot identieke waarmerking, doorgaan niet mogelijk."
-
-#: www/gpg.php:167
-msgid "If this is a re-occuring problem, please send a copy of the key you are trying to signed to support@cacert.org. Thank you."
-msgstr "Als dit een repeterend probleem is, zend a.u.b. een kopie van de sleutel die u probeert te ondertekenen aan support@cacert.org. Dank u."
-
-#: pages/account/40.php:21 pages/index/11.php:21 pages/index/4.php:41
-#, php-format
-msgid "If you are having trouble with your username or password, please visit our %swiki page%s for more information"
-msgstr "Als u problemen heeft met uw gebruikersnaam of wachtwoord, bezoek a.u.b. onze %swiki pagina%s voor meer informatie"
-
-#: www/wot.php:426
-msgid "It looks like you were trying to contact multiple people, this isn't allowed due to data security reasons."
-msgstr "Het lijkt erop dat u probeerde om meerdere personen te benaderen. Dit is niet toegestaan wegens redenen van gegevensveiligheid."
-
-#: pages/account/54.php:76 pages/account/54.php:112
-msgid "Latitude"
-msgstr "Breedtegraad"
-
-#: pages/account/39.php:73 pages/index/10.php:73
-msgid "Legal mandates"
-msgstr "Wettelijke verplichtingen"
-
-#: pages/account/43.php:158
-msgid "Location Admin"
-msgstr "woonplaats beheerder"
-
-#: pages/account/54.php:135
-msgid "Location Alias"
-msgstr "woonplaats alias"
-
-#: pages/account/54.php:130
-msgid "Location Aliases"
-msgstr "De aliassen van de woonplaats"
-
-#: includes/account_stuff.php:222
-msgid "Location DB"
-msgstr "woonplaats database"
-
-#: pages/account/54.php:72 pages/account/54.php:108
-msgid "Longitude"
-msgstr "Lengtegraad"
-
-#: includes/general_stuff.php:85
-msgid "Mailing Lists"
-msgstr "mailinglijsten"
-
-#: pages/account/54.php:175
-msgid "Move Location"
-msgstr "Verander woonplaats"
-
-#: includes/general_stuff.php:80
-msgid "Net Cafe Login"
-msgstr "Internetcafe login"
-
-#: www/verify.php:78 www/verify.php:136
-msgid "Notify support about this"
-msgstr "Licht de supportgroep hierover in"
-
-#: pages/account/3.php:79
-msgid "Optional Client CSR, no information on the certificate will be used"
-msgstr "Optionele Cli&euml;nt CSR, geen informatie uit het certificaat zal worden gebruikt"
-
-#: pages/account/40.php:20 pages/index/11.php:20
-msgid "PLEASE NOTE: Due to the large amounts of support questions, incorrectly directed emails may be over looked, this is a volunteer effort and directing general questions to the right place will help everyone, including yourself as you will get a reply quicker."
-msgstr "LET OP: Wegens de grote hoeveelheid ondersteuningsvragen kan verkeerd geadresseerde e-mail over het hoofd worden gezien. Het betreft hier een vrijwilligersinspanning. Het stellen van algemene vragen op de juiste plaats helpt iedereen, met inbegrip van uzelf aangezien u sneller een antwoord zult krijgen."
-
-#: includes/general_stuff.php:78
-msgid "Password Login"
-msgstr "Login m.b.v. wachtwoord"
-
-#: includes/account.php:1080
-msgid "Password Update Notification"
-msgstr "Wachtwoord update bericht"
-
-#: pages/wot/13.php:64
-msgid "Please enter your town or suburb name, followed by region or state or province and then the country (please separate by commas)"
-msgstr "Geef uw woonplaats in, gevolgd door regio of gebied of provincie en daarna het land (gescheiden door komma's)"
-
-#: pages/account/39.php:76 pages/index/10.php:76
-msgid "Please see &lt;a href='http://www.privacy.gov.au/'&gt;http://www.privacy.gov.au/&lt;/a&gt; for further details."
-msgstr "Kijk op &lt; href='http://www.privacy.gov.au/'&gt;http://www.privacy.gov.au/ voor verdere details."
-
-#: includes/general_stuff.php:85
-msgid "Point System"
-msgstr "Waarmerkpunten systeem"
-
-#: pages/account/39.php:57 pages/index/10.php:57
-msgid "Privacy of certificates"
-msgstr "Privacy van certificaten"
-
-#: pages/account/39.php:62 pages/index/10.php:62
-msgid "Privacy of user data"
-msgstr "Privacy van gebruikersgegevens"
-
-#: pages/account/54.php:28 pages/account/54.php:50
-msgid "Region"
-msgstr "Gebied"
-
-#: pages/account/43.php:295 pages/account/43.php:312 pages/account/43.php:332
-#: pages/account/43.php:349
-msgid "Revoke"
-msgstr "Herroep"
-
-#: pages/account/41.php:62
-msgid "Secondary languages"
-msgstr "Secundaire talen"
-
-#: pages/account/54.php:182
-msgid "Set Region"
-msgstr "Selecteer uw regio"
-
-#: pages/account/43.php:198
-msgid "Show Lost Password Details"
-msgstr "Toon 'wachtwoord verloren' details"
-
-#: pages/wot/9.php:19
-msgid "Sorry, I was unable to locate that user, the person doesn't wish to be contacted, or isn't an assurer."
-msgstr "Helaas, de gebruiker kon niet gevonden worden. De gebruiker is geen waarmerker, of wenst niet benaderd te worden."
-
-#: pages/account/43.php:154
-msgid "TTP Admin"
-msgstr "TTP beheerder"
-
-#: pages/index/0.php:15
-msgid "Are you new to CAcert?"
-msgstr "Bent u nieuw bij CAcert?"
-
-#: includes/general_stuff.php:74
-msgid "Community Agreement"
-msgstr "Landgebonden aankondigingen"
-
-#: pages/index/0.php:34
-msgid "Do you want to help CAcert?"
-msgstr "Wilt u CAcert helpen?"
-
-#: pages/index/0.php:28
-#, php-format
-msgid "For general documentation and help, please visit the CAcert %sWiki Documentation site %s."
-msgstr "Kijk voor algemene documentatie en hulp s.v.p. op de CAcert %sWiki Documentatie site %s"
-
-#: pages/index/0.php:29
-#, php-format
-msgid "For specific policies, see the CAcert %sApproved Policies page%s."
-msgstr "Zie voor specifieke regels de CAcert %sApproved Policies page%s."
-
-#: includes/shutdown.php:21
-#, php-format
-msgid "This function is currently disabled. Please visit %s for more information."
-msgstr "Deze functie is momenteel uitgeschakeld. Bezoek a.u.b. %s voor meer informatie."
-
-#: pages/wot/13.php:66
-msgid "This is an AJAX form which depends heavily on javascript for auto-complete functionality and while it will work without javascript the usability will be heavily degraded."
-msgstr "Dit is een AJAX formulier dat sterk leunt op javascript voor de functionaliteit voor automatisch aanvullen, het werkt zonder javascript wel, maar de bruikbaarheid zal sterk afnemen."
-
-#: pages/wot/11.php:46
-msgid "This page is a work in Progress. Please see this"
-msgstr "Deze pagina is in bewerking. Kijk a.u.b. op"
-
-#: pages/account/39.php:18 pages/index/10.php:18
-msgid "This policy discloses what information we gather about you when you visit any of our Web site, and when you issue or use our certificates. It describes how we use that information and how you can control it."
-msgstr "Dit beleid beschrijft welke informatie wij over u verzamelen wanneer u een van onze websites bezoekt, en wanneer u onze certificaten verstrekt of gebruikt. Het beschrijft hoe wij die informatie gebruiken en hoe u dat gebruik kunt controleren."
-
-#: pages/index/1.php:19
-msgid "This wouldn't match your name or email at all, it contains at least 1 lower case letter, 1 upper case letter, a number, white space and a misc symbol. You get additional security for being over 15 characters and a second additional point for having it over 30. The system starts reducing security if you include any section of your name, or password or email address or if it matches a word from the english dictionary..."
-msgstr "Dit mag in geen geval uw naam of e-mail adres bevatten, het bevat minstens 1 kleine letter, 1 hoofdletter, een getal, een spatie en een letterteken. U krijgt extra veiligheidspunten als het langer is dan 15 karakters en een tweede extra punt als het langer is dan 30 tekens. Het systeem kent strafpunten toe als het een deel van uw naam omvat, of uw wachtwoord of uw e-mailadres of als het gelijk is aan een woord uit het Engelse woordenboek."
-
-#: pages/account/39.php:70 pages/index/10.php:70
-msgid "To obtain access to confidential data, a dispute has to be filed."
-msgstr "Om toegang tot vertrouwelijke gegevens te verkrijgen, moet een geschil worden ingediend."
-
-#: pages/account/43.php:42
-msgid "User ID"
-msgstr "ID van de gebruiker"
-
-#: pages/account/39.php:23 pages/index/10.php:23
-msgid "We collect two kinds of information about website users: 1) data that users volunteer by signing up to our website or when you send us an email via our contact form; and 2) aggregated tracking data we collect when users interact with our site."
-msgstr "Wij verzamelen twee soorten informatie over websitegebruikers: 1) gegevens die de gebruikers vrijwillig invullen als ze zich op onze website aanmelden of wanneer u ons een e-mail via ons contactformulier toestuurt; en 2) sessie-gegevens die wij verzamelen wanneer de gebruikers interactief met onze website bezig zijn."
-
-#: www/index.php:364
-#, php-format
-msgid "We don't allow signups from people using email addresses from %s"
-msgstr "Wij staan geen inschrijvingen toe van personen die een e-mailadres gebruiken van %s"
-
-#: pages/account/39.php:31 pages/index/10.php:31
-msgid "We only share your information with any other organisation when so instructed by a CAcert arbitrator."
-msgstr "Wij delen informatie over u alleen dan met een andere organisatie indien wij opdracht hiertoe krijgen van een CAcert arbiter."
-
-#: pages/account/39.php:21 pages/index/10.php:21
-msgid "Website information"
-msgstr "De informatie van de website"
-
-#: pages/account/39.php:28 pages/index/10.php:28
-msgid "When you post to the contact form, you must provide your name and email address. When you sign up to the website, you must provide your name, email address, date of birth and some lost pass phrase question and answers."
-msgstr "Wanneer u het contactformulier invult, moet u uw naam en e-mailadres verstrekken. Wanneer u zich aanmeldt voor de website, moet u uw naam, e-mailadres, geboortedatum en enkele vragen en antwoorden (voor het geval u u uw wachtwoord verliest) opgeven."
-
-#: includes/general_stuff.php:85
-msgid "Wiki Documentation"
-msgstr "de wiki documentatie"
-
-#: www/verify.php:135
-msgid "Yes verify this domain"
-msgstr "Ja, waarmerk dit domein"
-
-#: www/verify.php:77
-msgid "Yes verify this email"
-msgstr "Ja, waarmerk dit e-mail adres"
-
-#: includes/account.php:97 includes/account.php:1075 pages/account/13.php:22
-msgid "You are receiving this email because you or someone else"
-msgstr "U ontvangt deze e-mail omdat u of iemand anders"
-
-#: includes/account.php:501
-#, php-format
-msgid "Below is the link you need to open to verify your domain '%s'. Once your address is verified you will be able to start issuing certificates to your heart's content!"
-msgstr "Hieronder is de link die u moet openen om uw domein '%s' te verifi&euml;ren. Zodra uw adres is geverifieerd kunt u beginnen zoveel certificaten uit te geven als u wilt!"
-
-#: pages/index/16.php:17 pages/index/3.php:17
-msgid "Click here if you want to import the root certificate into Microsoft Internet Explorer 5.x/6.x"
-msgstr "Klik hier als u het root certificaat in Microsoft Internet Explorer 5.x/6.x wilt importeren"
-
-#: pages/account/52.php:80
-msgid "The following requests are still open:"
-msgstr "De volgende aanvragen staan nog open:"
-
-#: pages/account/52.php:95
-msgid "There are no pending requests where you haven't voted yet."
-msgstr "Er zijn geen openstaande verzoeken waarover u nog niet heeft gestemd."
-
-#: includes/account.php:148
-msgid "You failed to select any accounts to be removed, or you attempted to remove the default account. No action was taken."
-msgstr "U heeft geen account geselecteerd om te verwijderen, of u probeerde om het hoofdaccount te verwijderen. Er is geen aktie uitgevoerd."
-
-#: www/index.php:123
-msgid "Your Pass Phrase has been changed now. You can now login with your new password."
-msgstr "Uw wachtwoord is nu aangepast. U kunt nu aanloggen met uw nieuwe wachtwoord."
-
-#: pages/account/0.php:32
-msgid "The former TTP (Trusted Third Party) System has been stopped, and is currently not available."
-msgstr "Het voormalige TTP (Vertrouwde Derde Partij / Trusted Third Party) systeem is gestopt, en is op dit moment niet beschikbaar."
-
-#: pages/account/0.php:31
-msgid "The Web of Trust system CAcert uses is similar to that many involved with GPG/PGP use, they hold face to face meetings to verify each others photo identities match their GPG/PGP key information. CAcert differs however in that we have modified things to work within the PKI framework, for you to gain trust in the system you must first locate someone already trusted. The trust person depending how many people they've trusted or meet before will determine how many points they can issue to you (the number of points they can issue is listed in the locate assurer section). Once you've met up you can show your ID and you will need to fill out a CAP form which the person assuring your details must retain for verification reasons."
-msgstr "Het Vertrouwens Netwerk systeem wat gebruikt wordt door CAcert is vergelijkbaar met het systeem wat GPG/PGP gebruikt. Er worden bijeenkomsten georganiseerd om de identiteit van elkaar vast te stellen door een geldig identiteitsdocument aan elkaar te laten zien. Het verschil wat het CAcert systeem echter heeft is dat het werkt met een PKI systeem. Om als entiteit opgenomen te worden in het web moet u eerst iemand zien te vinden die reeds opgenomen is. De reeds opgenomen persoon kan u, afhankelijk van het aantal punten die hij mag uitdelen, een aantal punten geven. Op het moment dat u elkaar ontmoet, moet de reeds opgenomen persoon uw identiteit controleren aan de hand van een identiteitsdocument en u zult een CAP formulier in moeten vullen en ondertekenen. De waarmerker bewaart dit formulier ten behoeve van latere verificatie."
-
-#: pages/wot/6.php:85
-#, php-format
-msgid "Please check the following details match against what you witnessed when you met %s in person. You MUST NOT proceed unless you are sure the details are correct. You may be held responsible by the CAcert Arbitrator for any issues with this Assurance."
-msgstr "Controleer alstublieft dat de volgende details kloppen met wat u zelf geconstateerd heeft toen u %s persoonlijk hebt ontmoet. U moet NIET DOORGAAN behalve wanneer u er zeker van bent dat de details kloppen. U kunt door een CAcert Arbiter verantwoordelijk gesteld worden voor problemen met deze waarmerking."
-
-#: pages/wot/6.php:153
-msgid "Policy"
-msgstr "Beleid"
-
-#: pages/wot/6.php:165
-msgid "I confirm this Assurance"
-msgstr "Ik bevestig deze waarmerking"
-
-#: pages/wot/6.php:150
-msgid "I have read and understood the Assurance Policy and the Assurance Handbook and am making this Assurance subject to and in compliance with the policy and handbook."
-msgstr "Ik heb het Waarmerk Beleid en het Waarmerk Handboek gelezen en begrepen en ik verklaar dat deze waarmerking conform dit beleid en het Handboek is."
-
-#: pages/wot/6.php:146
-msgid "I believe that the assertion of identity I am making is correct, complete and verifiable. I have seen original documentation attesting to this identity. I accept that the CAcert Arbitrator may call upon me to provide evidence in any dispute, and I may be held responsible."
-msgstr "Ik ben ervan overtuigd dat de identificatie die ik uitgevoerd heb correct, compleet en verifieerbaar is. Ik heb originele documenten gezien die de identificatie ondersteunen. Ik aanvaard dat een CAcert Arbiter van mij kan vragen om bewijs te leveren ingeval van een dispuut, en dat ik verantwoordelijk gesteld kan worden."
-
-#: pages/account/14.php:38
-msgid "Please note, in the interests of good security, the pass phrase must be made up of an upper case letter, lower case letter, number and symbol (all white spaces at the beginning and end are removed)."
-msgstr "Let op, om tot een sterk wachtwoord te komen, moet het woord bestaan uit een hoofdletter, kleine letter, cijfer en symbool (alle spaties aan begin en eind worden verwijderd)."
-
-#: pages/wot/1.php:115
-msgid "Not yet!"
-msgstr "Nog niet!"
-
-#: includes/account_stuff.php:223
-msgid "CAP Forms"
-msgstr "CAP Formulieren"
-
-#: pages/index/21.php:39
-msgid "Please also include your name in the transaction so we know who it came from and send an email to ernestine at cacert dot org with the details:"
-msgstr "Voeg a.u.b. uw naam aan de overschrijving toe zodat we weten van wie de betaling komt, of stuur een e-mail naar ernestine at cacert dot org met de details:"
-
-#: pages/wot/6.php:154
-msgid "Assurance Handbook"
-msgstr "Waarmerk Handboek"
-
-#: pages/index/5.php:24
-msgid "Email Address (primary)"
-msgstr "Email Adres (primair)"
-
-#: pages/account/56.php:18
-msgid "List of Organisation Assurers:"
-msgstr "Lijst van Organisatie Waarmerkers (Org-Assurers):"
-
-#: pages/index/1.php:24
-msgid "Note: White spaces at the beginning and end of a password will be removed."
-msgstr "Let op: Spaties (white-space) aan begin of eind van een wachtwoord worden verwijderd."
-
-#: pages/wot/6.php:154
-msgid "Assurance Policy"
-msgstr "Waarmerk beleid"
-
-#: www/cap.php:264
-msgid "I, the Assurer, hereby confirm that I have verified the Member according to CAcert Assurance Policy."
-msgstr "Ik, de Waarmerker, bevestig hierbij dat ik de deelnemer geverifieerd heb conform het CAcert Waarmerk Beleid."
-
-#: pages/account/3.php:101
-msgid "SSO WIKI Entry"
-msgstr "SSO WIKI pagina"
-
-#: includes/account_stuff.php:268 includes/general_stuff.php:145
-#: includes/tverify_stuff.php:80
-msgid "by CAcert"
-msgstr "CAcert"
-
-#: www/wot.php:343
-msgid "Assurer Challenge"
-msgstr "Waarmerker Test"
-
-#: www/cap.php:143
-msgid "I hereby confirm that the information stated above is both true and correct, and request the CAcert Assurer (identified below) to verify me according to CAcert Assurance Policy."
-msgstr "Hierbij bevestig ik dat bovenstaande informatie naar waarheid, compleet &amp; correct is ingevuld. Tevens verzoek ik de CAcert Waarmerker (zie onder) om mij te verifi&euml;ren conform het CAcert Waarmerk Beleid."
-
-#: pages/account/21.php:50
-msgid "OCSP certificate"
-msgstr "OCSP certificaat"
-
-#: includes/account.php:753
-msgid "Processing request"
-msgstr "Verzoek wordt verwerkt"
-
-#: pages/account/18.php:51 pages/account/5.php:57
-msgid "No client certificates are currently listed."
-msgstr "Er worden momenteel geen Client Certificaten getoond."
-
-#: pages/index/4.php:59
-msgid "If you want to use certificate login instead of username+password, please"
-msgstr "Als u wilt inloggen d.m.v. uw certificaat in plaats van met gebruikersnaam en wachtwoord"
-
-#: pages/index/0.php:129
-msgid "If you want to participate in CAcert.org, have a look"
-msgstr "Als u CAcert.org behulpzaam wilt zijn, kijk dan"
-
-#: pages/account/43.php:109
-msgid "Are you sure you want to modify this DOB and/or last name?"
-msgstr "Weet je zeker dat je deze geboortedatum (DOB) en/of achternaam wil veranderen?"
-
-#: pages/account/43.php:412
-msgid "Show Assurances the user gave"
-msgstr "Toon door gebruiker uitgevoerde Waarmerkingen"
-
-#: pages/account/43.php:365
-msgid "Show Assurances the user got"
-msgstr "Toon door gebruiker ondergane Waarmerkingen"
-
-#: pages/account/50.php:29
-msgid "Are you sure you want to delete this user, while not actually deleting the account it will completely disable it and revoke any/all certificates currently issued."
-msgstr "Weet u zeker dat u deze gebruiker wilt weggooien? Alhoewel u het account niet echt weggooit schakelt u het compleet uit, en herroept u alle momenteel uitgegeven certificaten."
-
-#: includes/sponsorinfo.php:2
-msgid "CAcert operations are sponsored by"
-msgstr "CAcert activiteiten worden gesponsord door"
-
-#: includes/account.php:322 includes/account.php:1380
-msgid "The challenge-response code of your certificate request did not match. Can't continue with certificaterequest."
-msgstr "De challenge-response code van uw certificaat aanvraag stemde niet overeen. Kan niet doorgaan met de certificaat aanvraag."
-
-#: www/gpg.php:176
-msgid "The format of the UID was not recognized. Please use 'Name (comment) &amp;lt;email@domain&gt;'"
-msgstr "Het formaat van de gebruikers-ID is niet herkend. Gebruik a.u.b. 'Naam (commentaar) &amp;lt;emailadres@domein&gt;'"
-
-#: www/gpg.php:104
-msgid "The following UIDs were found in your key:"
-msgstr "De volgende gebruikers-ID's zijn in uw sleutel gevonden:"
-
-#: pages/account/40.php:67 pages/index/11.php:67
-msgid "Security Issues"
-msgstr "veiligheid gerelateerde zaken"
-
-#: pages/account/42.php:26
-msgid "use % as wildcard"
-msgstr "gebruik % as wildcard teken"
-
-#: includes/account_stuff.php:220
-msgid "Trusted ThirdParties"
-msgstr "vertrouwde derde partijen"
-
-#: www/index.php:445
-msgid "You have to agree to the CAcert Community agreement."
-msgstr "U dient in te stemmen met de CAcert Community agreement."
-
-#: www/cap.html.php:81
-msgid "yyyy-dd-mm"
-msgstr "jjjj-dd-mm"
-
-#: www/cap.html.php:237 www/coap.html.php:320
-msgid "yes, the CCA is attached to the form."
-msgstr "ja, de CCA is vastgehecht aan het formulier"
-
-#: www/coap.html.php:108
-msgid "type"
-msgstr "soort"
-
-#: www/coap.html.php:137
-msgid "reg. number"
-msgstr "registratienummer"
-
-#: www/coap.html.php:109
-msgid "state"
-msgstr "staat/provincie"
-
-#: www/coap.html.php:138
-msgid "trade office"
-msgstr "KvK"
-
-#: www/cap.html.php:230 www/coap.html.php:311
-msgid "portrait"
-msgstr "portret"
-
-#: www/cap.html.php:234 www/coap.html.php:317
-msgid "paper format"
-msgstr "papier formaat"
-
-#: www/coap.html.php:171 www/coap.html.php:203 www/coap.html.php:254
-msgid "phone"
-msgstr "tel.nr."
-
-#: www/cap.html.php:104 www/cap.html.php:115 www/cap.html.php:125
-msgid "identity card"
-msgstr "identiteitskaart"
-
-#: www/cap.html.php:106 www/cap.html.php:117 www/cap.html.php:127
-msgid "other"
-msgstr "anders"
-
-#: www/coap.html.php:99
-msgid "comma separated"
-msgstr "komma-gescheiden"
-
-#: www/coap.html.php:110
-msgid "country code"
-msgstr "land code"
-
-#: www/cap.html.php:240 www/coap.html.php:343
-msgid "generate PDF file"
-msgstr "maak PDF bestand aan"
-
-#: www/coap.html.php:136
-msgid "Trade Office info"
-msgstr "KvK informatie"
-
-#: www/coap.html.php:227
-msgid "and organisation stamp"
-msgstr "en stempel van de organisatie"
-
-#: www/coap.html.php:166
-msgid "Organisation Administrator(s)"
-msgstr "Organisatie Administrateur(s)"
-
-#: www/cap.html.php:240 www/coap.html.php:343
-msgid "Submit the form"
-msgstr "Verstuur het formulier"
-
-#: www/cap.html.php:63
-msgid "If there are any doubts or concerns about the Applicant's identity, do not allocate points. You are encouraged to perform a mutual Assurance."
-msgstr "Als u ook maar ENIGE TWIJFEL heeft over de identiteit van de Aanvrager, ken dan geen Waarmerk Punten toe. U wordt aangemoedigd om een wederzijdse Waarmerking uit te voeren."
-
-#: www/coap.html.php:107
-msgid "Jurisdiction info"
-msgstr "Jurisdictie informatie"
-
-#: www/cap.html.php:157
-msgid "I hereby confirm that the information stating my Identity Information above is both true and correct and request the CAcert Assurer (see below) to witness my identity in the CAcert Assurance Programme."
-msgstr "Ik verklaar hierbij uitdrukkelijk dat bovenstaande informatie omtrent mijn identiteit zowel correct als waarheidsgetrouw is. Ik verzoek de CAcert Waarmerker, die hieronder aangegeven is, om mijn identiteit te bevestigen in het CAcert Waarmerk Programma."
-
-#: www/capnew.php:1170
-msgid "a and y umlaut, and o/slash examples of accepted transliterations for the full name(s)"
-msgstr "a en y met een dakje (umlaut), en o/slash zijn voorbeelden van toegestane vervangings-karakters voor de volledige naam/namen"
-
-#: pages/index/8.php:24 pages/index/8.php:25 pages/index/8.php:26
-msgid "member"
-msgstr "lid"
-
-#: www/capnew.php:825 www/coapnew.php:843
-msgid "policy document"
-msgstr "beleidsdocument"
-
-#: www/cap.html.php:222 www/coap.html.php:297
-msgid "How To Print this CAP form"
-msgstr "Hoe kan ik dit CAP formulier afdrukken"
-
-#: pages/index/1.php:49
-#, php-format
-msgid "Please only write %sName Suffixes%s into this field."
-msgstr "Schrijf alleen %sNaam achtervoegsels%s in dit veld."
-
-#: www/stats.php:263
-msgid "Statistical data from cache, created at"
-msgstr "Statistische gegevens uit de cache, aangemaakt op"
-
-#: includes/general.php:877
-msgid "You are not an Assurer, but the reason is not stored in the database. Please contact"
-msgstr "U bent geen waarmerker, maar de reden hiervan is niet opgeslagen in de database. Neem a.u.b. kontakt op met"
-
-#: www/capnew.php:1354
-msgid "The exact name of the assurer may have transliterated characters and/or some given names may be abbreviated. If present the first given name will be shown abbreviated and parentheses around the last part of the given name.\n"
-msgstr "De exacte naam van de waarmerker kan enkele vervangings-karakters bevatten en/of sommige voornamen kunnen zijn afgekort. Indien aanwezig zal de eerste voornaam afgekort weergegeven worden, met tussen haakjes het laatste gedeelte van deze voornaam.\n"
-
-#: includes/account.php:428
-msgid "Due to the possibility for nullbyte domain exploits we currently do not allow any domain names with nullbytes."
-msgstr "In verband met de mogelijkheid van null-byte domein exploits staan we momenteel geen domeinnamen met null-bytes toe."
-
-#: pages/account/13.php:39
-msgid "CAcert Support"
-msgstr "CAcert Support"
-
-#: www/coapnew.php:980
-msgid "A CAcert Arbitrator can require the Organisation Assurer to deliver the completed forms and accompanying documents in the event of a dispute."
-msgstr "Een CAcert arbiter kan van de Organisatie Waarmerker ingeval van een dispuut verlangen om hem de ingevulde formulieren en begeleidende documenten te overhandigen."
-
-#: www/capnew.php:1113
-msgid "The exact name of the assuree may have transliterated characters and/or some given names may be abbreviated. If present the first given name will be shown abbreviated and parentheses around the last part of the given name.\n"
-msgstr "De exacte naam van een persoon kan enkele vervangings-karakters bevatten en/of sommige voornamen kunnen zijn afgekort. Indien aanwezig zal de eerste voornaam afgekort weergegeven worden, met tussen haakjes het laatste gedeelte van deze voornaam.\n"
-
-#: includes/general.php:875
-msgid "Sorry, you are not allowed to be an Assurer. Please contact"
-msgstr "Sorry, u kunt geen Waarmerker worden. Neem a.u.b. kontakt op met "
-
-#: pages/wot/2.php:33
-msgid "Once you have received at least 100 Assurance Points you will have to pass a test called Assurer Challenge, which can be started at"
-msgstr "Zodra u tenminste 100 waarmerkpunten heeft verzameld dient u de Waarmerker Test te doorlopen, die gestart kan worden op"
-
-#: www/capnew.php:1073
-msgid "type of ID shown"
-msgstr "categorie van het getoonde identiteitsdocument"
-
-#: www/capnew.php:1000
-msgid "transliterated:"
-msgstr "met vervangende tekens:"
-
-#: www/capnew.php:1025
-msgid "passport"
-msgstr "paspoort"
-
-#: www/coapnew.php:1032
-msgid "phone nr"
-msgstr "telefoonnummer"
-
-#: www/coapnew.php:1107
-msgid "Trade Office Registry information, as organisation registration Identification number or license number, name of the trade office registry, trade office operating region, and optionally date of extract."
-msgstr "Kamer van Koophandel informatie, zoals KvK nummer of nummer van de vergunning, naam van de Kamer van Koophandel, regio waar de KvK actief is, en optioneel datum van het uittreksel."
-
-#: pages/account/40.php:38 pages/index/11.php:38
-msgid "Warning: Please do not enter confidential data into this form, it is being sent to a public mailinglist. Use the form further below instead."
-msgstr "Let op: Vul s.v.p. geen vertrouwelijke informatie in dit formulier in, het wordt naar een publieke mailinglijst verstuurd. Gebruik in dat geval onderstaand formulier."
-
-#: pages/account/43.php:170
-msgid "Ad Admin"
-msgstr "Advertentie Administratie"
-
-#: pages/account/3.php:81
-msgid "Add Single Sign On ID Information"
-msgstr "Voeg Single SignOn ID informatie toe"
-
-#: includes/account_stuff.php:244 includes/general_stuff.php:92
-msgid "Advertising"
-msgstr "Reclame"
-
-#: includes/account_stuff.php:263 includes/general_stuff.php:127
-#: includes/tverify_stuff.php:75
-msgid "Association Membership"
-msgstr "Het Lidmaatschap van de vereniging"
-
-#: pages/account/6.php:91
-msgid "Certificate installed successfully. Please don't forget to backup now"
-msgstr "Certificaat met succes ge&iuml;nstalleerd. Vergeet niet om een backup te maken"
-
-#: pages/account/4.php:112
-msgid "Error while generating the certificate-request. Please make sure that you have added this website to the list of trusted sites in the Internet-Options menu!"
-msgstr "Fout tijdens het produceren van het certificaat-verzoek. Controleer s.v.p. of u deze website aan de lijst van vertrouwde websites in het Internet-Opties menu hebt toegevoegd!"
-
-#: www/advertising.php:81
-msgid "CAcert.org Advertising Section"
-msgstr "CAcert.org Reclame Sectie"
-
-#: www/capnew.php:1025
-msgid "mil. ID"
-msgstr "militair identiteitsdocument"
-
-#: pages/index/5.php:58
-msgid "Due to the increasing number of people that haven't been able to recover their passwords via the lost password form, there are now two other options available. 1.) If you don't care about your account you can signup under a new account and file dispute forms to recover your email accounts and domains. 2.) If you would like to recover your password via help from support staff, this requires a small payment to cover a real person's time to verify your claim of ownership on an account. After you pay the required fee you will have to contact the proper person to arrange the verification. Click the payment button below to continue."
-msgstr "Vanwege het toenemende aantal personen dat er niet in slaagt om hun wachtwoord terug te krijgen via het 'wachtwoord verloren' formulier, zijn er inmiddels 2 andere opties beschikbaar. 1.) Als je niets om je bestaande account (en certificaten) geeft dan maak je een nieuw account aan, waarna je via het 'disputen/misbruiken' formulier je e-mail accounts en domeinen over kunt hevelen naar je nieuwe account. 2.) Als je jouw wachtwoord terug wilt krijgen met de hulp van een persoon, dan zal je een kleine betaling moeten doen om de tijd die die persoon besteedt aan het vaststellen van jouw eigendomsclaim te compenseren. Nadat je het vastgestelde bedrag betaald hebt zal je de juiste persoon moeten benaderen die de vaststelling kan doen. Klik op de betaal-knop hieronder om door te gaan."
-
-#: pages/index/16.php:22 pages/index/16.php:23 pages/index/16.php:32
-#: pages/index/16.php:33 pages/index/3.php:22 pages/index/3.php:23
-#: pages/index/3.php:32 pages/index/3.php:33
-msgid "Fingerprint"
-msgstr "Vingerafdruk"
-
-#: pages/account/40.php:21 pages/index/11.php:21
-msgid "If you are contacting us about advertising, please use the form at the bottom of the website, the first contact form is not the correct place."
-msgstr "Als u ons benadert over adverteren, gebruik dan a.u.b. het formulier onderaan de website, het eerste contactformulier is hiervoor niet bedoeld."
-
-#: pages/index/16.php:29 pages/index/3.php:29
-msgid "Intermediate Certificate (DER Format)"
-msgstr "Tussencertificaat (Formaat DER)"
-
-#: pages/index/16.php:28 pages/index/3.php:28
-msgid "Intermediate Certificate (PEM Format)"
-msgstr "Tussencertificaat (Formaat PEM)"
-
-#: pages/index/16.php:30 pages/index/3.php:30
-msgid "Intermediate Certificate (Text Format)"
-msgstr "Tussencertificaat (Tekstformaat)"
-
-#: www/cap.php:64
-msgid "It's encouraged that you tear the top of this form off and give it to the person you are assuring as a reminder to sign up, and as a side benefit the tear off section also contains a method of offline verification of our fingerprints."
-msgstr "Het wordt aangemoedigd dat u de bovenkant van dit formulier afscheurt en aan de persoon die u waarmerkt meegeeft ter herinnering om een account te maken. Daarnaast biedt het afgescheurde gedeelte ook een methode om off-line onze vingerafdrukken te controleren."
-
-#: www/advertising.php:63
-msgid "Link URI was too short.&lt;br /&gt;"
-msgstr "De link URI was te kort."
-
-#: www/advertising.php:55
-msgid "Link title was too short.&lt;br /&gt;"
-msgstr "Link titel was te kort.&lt;br /&gt;"
-
-#: pages/wot/14.php:3
-#, php-format
-msgid "If you have a %sSignaturecard%s (also called 'Buergerkarte'), you can digitally sign your assurance request here, and get 50 CAcert points:"
-msgstr "Als je een %sSignaturecard%s (een Duitse 'Buergerkarte') hebt, dan kan je jouw waarmerk verzoek digitaal ondertekenen, waardoor je 50 CAcert waarmerkpunten krijgt:"
-
-#: includes/account_stuff.php:245
-msgid "New Ad"
-msgstr "Nieuwe advertentie"
-
-#: pages/account/3.php:80
-msgid "No Single Sign On ID"
-msgstr "Geen Single Sign On ID"
-
-#: pages/account/13.php:110 pages/account/13.php:115
-msgid "Not displayed"
-msgstr "Niet getoond"
-
-#: pages/account/13.php:109
-msgid "OTP Hash"
-msgstr "OTP hash"
-
-#: pages/account/13.php:114
-msgid "OTP PIN"
-msgstr "OTP Pincode"
-
-#: pages/index/16.php:20 pages/index/3.php:20
-msgid "Root Certificate (Text Format)"
-msgstr "Rootcertificaat (Tekstformaat)"
-
-#: www/wot.php:332
-msgid "To make it easier for others in your area to find you, it's helpful to list yourself as an assurer (this is voluntary), as well as a physical location where you live or work the most. You can flag your account to be listed, and add a comment to the display by going to:"
-msgstr "Om het voor anderen in uw woongebied gemakkelijker te maken om u te vinden, is het nuttig om u als waarmerker in de lijst op te nemen (dit is vrijwillig), en tevens de woonplaats aan te geven waar u het meest leeft of werkt. U kunt in uw account aangeven dat u wilt worden vermeld, en een commentaar aan deze vermelding toevoegen door te gaan naar:"
-
-#: includes/account_stuff.php:245
-msgid "View Ads"
-msgstr "Bekijk advertenties"
-
-#: www/advertising.php:47
-msgid "You can only place an advertisement for up to 12 months.&lt;br /&gt;"
-msgstr "U kunt een advertentie maximaal 12 maanden plaatsen.&lt;br /&gt;"
-
-#: includes/account.php:750 includes/account.php:872 includes/account.php:1364
-#: includes/account.php:1636
-msgid "You did not select any certificates for renewal."
-msgstr "U selecteerde geen enkel certificaat om te verlengen."
-
-#: includes/account.php:788 includes/account.php:909 includes/account.php:1401
-#: includes/account.php:1674
-msgid "You did not select any certificates for revocation."
-msgstr "U selecteerde geen enkel certificaat om in te trekken."
-
-#: includes/account.php:529
-msgid "You did not select any domains for removal."
-msgstr "U selecteerde geen enkel domein om te verwijderen."
-
-#: includes/account.php:148
-msgid "You did not select any email accounts for removal."
-msgstr "U selecteerde geen enkel e-mail adres om te verwijderen."
-
-#: www/advertising.php:78
-msgid "Your advertisement request has been lodge in the system and administrators notified. Once the information has been reviewed, you will be notified if the link was acceptable or declined and the reason for the decline. If the request is successful the system will generate an invoice."
-msgstr "Uw verzoek om te mogen adverteren is in het systeem ingebracht en aan de beheerders doorgegeven. Zodra de informatie is bekeken, zal u op de hoogte worden gebracht of de link al dan niet aanvaardbaar was en zo niet, zal u de reden voor de afwijzing worden gegeven. Als het verzoek succesvol is zal het systeem een rekening aanmaken."
-
-#: includes/general.php:689
-#, php-format
-msgid "Your certificate request is still queued and hasn't been processed yet. Please wait, and go to Certificates -&gt; View to see it's status."
-msgstr "Uw certificaatverzoek staat nog in de wachtrij en is niet nog verwerkt. Wacht a.u.b., en ga naar Certificaten / Bekijken om de status te zien."
-
-#: pages/account/4.php:17
-msgid "You must enable ActiveX for this to work. On Vista you have to add this website to the list of trusted sites in the internet-settings."
-msgstr "U dient ActiveX toe te staan voordat dit kan werken. Onder Vista dient u deze website toe te voegen aan de lijst van vertrouwde websites in de internet-configuratie."
-
-#: pages/account/4.php:17
-msgid "Go to Extras-&gt;Internet Options-&gt;Security-&gt;Trusted Websites, click on Custom Level, check ActiveX control elements that are not marked as safe initialized on start in scripts"
-msgstr "Ga naar Extra-&gt;Internetopties-&gt;Beveiliging-&gt;Vertrouwde Websites, klik op Aangepast Niveau, controleer 'ActiveX-besturingselementen die niet zijn gemarkeerd als veilig initialiseren en uitvoeren in scripts'"
-
-#: pages/account/10.php:26
-msgid "Please Note. All information on your certificate will be removed except the CommonName and SubjectAltName field, this is because it's an automated service and cannot automatically verify other details on your certificates are valid or not. If you are a valid organisation and would like more details to appear on certificates, you will need to have at least 50 assurance points and you need to send us a copy of your document of incorporation. Then we can add those details to your certificates. Contact us for more information on our organisational services."
-msgstr "Let op. Alle informatie in uw certificaat, behalve CommonName en subjectAltName, worden verwijderd. Dit omdat het een geautomatiseerde dienst betreft en we niet automatisch kunnen verifi&euml;ren of andere details op uw certificaten geldig zijn of niet. Als u een geldige organisatie bent en u wilt dat er meer details op uw certificaten verschijnen, zult u minstens 50 waarmerkpunten moeten hebben en ons een exemplaar van uw 'document of incorporation' (inschrijving KvK) moeten toesturen. Dan kunnen wij die details aan uw certificaten toevoegen. Neem kontakt met ons op voor meer informatie over onze dienstverlening t.a.v. organisaties."
-
-#: pages/wot/12.php:17
-msgid "Maximum Distance:"
-msgstr "Maximum afstand:"
-
-#: pages/wot/12.php:68
-msgid "Unable to find suitable location"
-msgstr "Geen geschikte woonplaats gevonden"
-
-#: pages/wot/4.php:19
-msgid "You can become a CAcert Assurer by seeking out trusted 3rd parties. You will also need to download and print out a copy of the TTP Form (found under 'CAP/TTP Forms') and fill in your sections. You will need to produce a photo copy of your ID, which the person assuring you will inspect against the originals. Once they are satisfied the documents appear to be genuine they need to sign the back of the photo copies, and fill in their sections of the TTP document. Once you have had your ID verified by 2 different people, pop the copies + forms in an envelope and post them to:"
-msgstr "U kunt CAcert waarmerker worden door vertrouwde derde partijen te bezoeken (Trusted Third Parties, TTP).&#13;U dient tevens een kopie van het TTP formulier (te vinden onder Waarmerk/TTP formulieren) te downloaden en af te drukken, en uw gedeelte in te vullen.&#13;Tevens dient u een fotokopie van uw identiteitsdocumenten te maken, die de persoon die u gaat waarmerken dient te vergelijken met de originelen. Als hij ervan overtuigd is dat de documenten echt zijn dient hij de achterkant van de kopie&euml;n te tekenen, en zijn gedeelte van het TTP formulier in te vullen.&#13;Als u op deze wijze uw identiteitsdocumenten door 2 verschillende personen hebt laten waarmerken, doe dan de kopie&euml;n + de formulieren in een enveloppe en stuur die naar:&#13;"
-
-#: pages/wot/11.php:47
-msgid "article on the Wiki"
-msgstr "artikel op de Wiki"
-
-#: pages/account/38.php:23 pages/index/13.php:23
-msgid "CAcert Donation through PayPal"
-msgstr "CAcert Donatie via PayPal"
-
-#: pages/index/47.php:14
-msgid "CAcert Logo, Encapsulated PostScript (EPS) format"
-msgstr "CAcert Logo in Encapsulated PostScript (EPS) formaat"
-
-#: pages/index/47.php:20
-msgid "CAcert Logo, colour version, PNG format"
-msgstr "CAcert Logo, kleuren versie, in PNG formaat"
-
-#: pages/index/47.php:32
-msgid "CAcert Logo, monochrome version, PNG format"
-msgstr "CAcert Logo, zwart/wit versie, in PNG formaat"
-
-#: pages/index/47.php:1
-msgid "CAcert Public Relations materials"
-msgstr "CAcert Public Relations materiaal"
-
-#: pages/index/47.php:16
-msgid "Colour version"
-msgstr "Kleuren versie"
-
-#: www/gpg.php:176
-msgid "Error: Both Name and Email address are empty"
-msgstr "Fout: Zowel Naam als E-mail Adres zijn leeg"
-
-#: www/gpg.php:172
-msgid "Error: UID is revoked"
-msgstr "Fout: UID is ingetrokken"
-
-#: pages/index/0.php:26
-#, php-format
-msgid "For general documentation and help please see our %s site"
-msgstr "Kijk voor algemene documentatie en hulp s.v.p. op onze %s site"
-
-#: pages/index/47.php:8
-#, php-format
-msgid "Here you find a number of logos to use in documents or to add to your website. Help CAcert to get some publicity by using a logo to link back to %s or to indicate that you or your website are using a CAcert certificates for security and privacy."
-msgstr "Hier vindt u een aantal logo's die u in documenten kunt gebruiken, of aan uw website toe kunt voegen. Help CAcert om wat publiciteit te krijgen, door een logo te maken met een link naar %s, of door aan te geven dat u of uw website CAcert certificaten gebruikt omwille van veiligheid en privacy."
-
-#: pages/index/47.php:17
-msgid "Monochrome version"
-msgstr "Zwart/wit versie"
-
-#: www/gpg.php:151
-msgid "Multiple Email Adresses per UID are not allowed."
-msgstr "Meerdere e-mail adressen per UID zijn niet toegestaan."
-
-#: www/gpg.php:181
-msgid "Name and Email OK."
-msgstr "Naam en e-mail adres zijn OK."
-
-#: www/gpg.php:185
-msgid "Name and Email both cannot be matched with your account."
-msgstr "Naam en e-mail adres lijken niet gerelateerd aan uw account."
-
-#: www/gpg.php:234
-msgid "No valid UIDs found on your key"
-msgstr "Geen geldige UID's gevonden in uw sleutel"
-
-#: pages/index/47.php:3
-msgid "On this page you find materials that can be used for CAcert publicity"
-msgstr "Op deze pagina kunt u materiaal vinden t.b.v. CAcert publiciteit"
-
-#: www/coap.html.php:78
-msgid "For the CAcert Individual Assurance Programme there is a separate special CAP form."
-msgstr "Er bestaat een apart speciaal CAP formulier voor het Persoonlijke CAcert Waarmerking Programma. "
-
-#: pages/index/5.php:62
-msgid "Password Reset Payment through PayPal"
-msgstr "Password Reset betaling m.b.v. PayPal"
-
-#: www/gpg.php:199
-msgid "The email address has not been registered and verified in your account. Please add the email address to your account first."
-msgstr "Dit e-mail adres is nog niet toegevoegd en gecontroleerd aan uw account. Voeg dit e-mail adres alstublieft eerst aan uw account toe."
-
-#: www/gpg.php:190
-msgid "The email is OK. The name is empty."
-msgstr "Het e-mail adres is in orde. De naam is leeg."
-
-#: www/gpg.php:203
-msgid "The name in the UID does not match the name in your account. Please verify the name."
-msgstr "De naam in de UID komt niet overeen met de naam in uw account. Controleer alstublieft de naam."
-
-#: www/gpg.php:195
-msgid "The name is OK. The email is empty."
-msgstr "De naam is in orde. Het e-mail adres is leeg."
-
-#: www/gpg.php:243
-msgid "The unverified UIDs have been removed, the verified UIDs have been signed."
-msgstr "De niet geverifieerde UID's zijn verwijderd, de wel geverifieerde UID's zijn ondertekend."
-
-#: pages/index/47.php:4
-#, php-format
-msgid "Use of these materials is subject to the rules described in the %s."
-msgstr "Gebruik van deze materialen is onderhevig aan de regels zoals die vastliggen in de %s."
-
-#: includes/about_menu.php:19
-msgid "Sourcecode"
-msgstr "Sourcecode"
-
-#: www/ttp.php:63
-msgid "The Applicant asks you to certify to CAcert that you have met with the Applicant and verified the Full Name, Date of Birth, and ID Numbers of the Applicant against two separate original government issued photo-identity documents. Once the photocopies of the photo IDs have been verified by the TTP they must be signed by the TTP with the statement 'I certify that this copy is a true copy of the original document'. The verified and signed photocopies of IDs are then to be included with the completed TTP forms and returned to CAcert Inc."
-msgstr "De Kandidaat vraagt u om aan CAcert te verklaren dat u de kandidaat in persoon hebt ontmoet en de volledige naam, geboortedatum, en het BSN nummer van de Kandidaat tegen twee afzonderlijke door de overheid uitgegeven identiteitsdocumenten met pasfoto hebt geverifieerd. Zodra de documenten door de TTP tegen de originelen zijn geverifieerd dienen ze door de TTP te worden ondertekend met de verklaring 'I certify that this copy is a true copy of the original document' ('ik verklaar dat deze kopie een getrouwe kopie is van het originele document'). De geverifieerde en ondertekende fotokopie&euml;n van de identiteitsdocumenten dienen dan ingevoegd te worden bij de ondertekende TTP formulieren en teruggestuurd te worden aan CAcert Inc."
-
-#: pages/wot/14.php:5
-#, php-format
-msgid "To get assured with your Signaturecard, you need the Software from &lt;a href='http://www.buergerkarte.at/bku/'&gt;http://www.buergerkarte.at/bku/&lt;/a&gt;. To activate your E-Card, please go to &lt;a href='https://www.sozialversicherung.at/signon2-Registrierung/'&gt;https://www.sozialversicherung.at/signon2-Registrierung/&lt;/a&gt;."
-msgstr "(Duits) Om met uw Signaturecard gewaarmerkt te worden heeft u de software nodig van &lt;a href='http://www.buergerkarte.at/bku/'&gt;http://www.buergerkarte.at/bku/&lt;/a&gt;. Om uw E-Card te activeren ga naar &lt;a href='https://www.sozialversicherung.at/signon2-Registrierung/'&gt;https://www.sozialversicherung.at/signon2-Registrierung/&lt;/a&gt;."
-
-#: pages/index/1.php:124
-msgid "When you click on next, we will send a confirmation email to the email address you have entered above."
-msgstr "Als u op volgende drukt, sturen we een bevestigings mail naar het e-mail adres dat u hierboven in hebt gevoerd."
-
-#: pages/index/0.php:26
-#, php-format
-msgid "Have you read the CAcert %sCommunity Agreement%s yet?"
-msgstr "Heeft u de CAcert %sCommunity Agreement%s al gelezen?"
-
-#: includes/account.php:221
-msgid "I didn't receive a valid Certificate Request, please try a different browser."
-msgstr "Ik heb geen geldig Certificaat Verzoek ontvangen. Wilt u s.v.p. een andere browser proberen?"
-
-#: pages/index/0.php:17
-#, php-format
-msgid "If you want to have free certificates issued to you, join the %s CAcert Community %s."
-msgstr "Als u gratis certificaten op uw naam uitgeschreven wilt hebben, schrijf u dan in bij de %s CAcert Community %s."
-
-#: pages/index/16.php:19 pages/index/3.php:19
-#, php-format
-msgid "You are bound by the %s Root Distribution Licence %s for any re-distributions of CAcert's roots."
-msgstr ""
-
-#: pages/account/37.php:28 pages/index/12.php:28
-msgid "More information about CAcert Incorporated:"
-msgstr "Meer informatie over CAcert Incorporated:"
-
-#: includes/about_menu.php:7
-msgid "Policies"
-msgstr "Voorschriften"
-
-#: pages/index/0.php:54
-msgid "CAcert bank account details:"
-msgstr "CAcert bankrekening details:"
-
-#: pages/account/43.php:157
-msgid "Blocked Assurer"
-msgstr "Geblokkeerde Waarmerker"
-
-#: pages/index/0.php:38
-msgid "AU$50 per year for this button"
-msgstr "AU$50 per jaar voor deze knop"
-
-#: pages/account/38.php:27 pages/index/13.php:27
-msgid "If you are located in Australia, please use bank transfer instead:"
-msgstr "Woont u in Australi&euml;, gebruik dan s.v.p. een bankoverschrijving:"
-
-#: pages/account/5.php:73
-msgid "empty"
-msgstr "leeg"
-
-#: includes/account.php:2291
-msgid "You are receiving this email because a CAcert administrator"
-msgstr "U ontvangt deze e-mail omdat een CAcert beheerder"
-
-#: www/stats.php:86
-msgid "Assurer Candidates"
-msgstr "Kandidaat waarmerkers"
-
-#: www/stats.php:90
-msgid "Assurers with test"
-msgstr "Waarmerkers die test doorlopen hebben"
-
-#: pages/index/0.php:25
-msgid "For CAcert Association Members"
-msgstr "Voor leden van de vereniging ('CAcert Association Members')"
-
-#: pages/index/0.php:34
-msgid "Have you paid your CAcert Association membership fees for the year?"
-msgstr "Heeft u uw CAcert Association lidmaatschapsgeld al betaald voor dit jaar?"
-
-#: pages/index/0.php:35
-msgid "If not then select this PayPal button to pay your US$10 membership fee for the year."
-msgstr "Zo nee, kies dan deze PayPal knop om uw US$10 lidmaatschapsgeld voor dit jaar over te maken."
-
-#: pages/index/0.php:42
-msgid "If you are located in Australia, you can use bank transfer instead and pay the equivalent of US$10 in AU$."
-msgstr "Woont u in Australi&euml;, gebruik dan een bankoverschrijving en betaal het equivalent van US$10 in AU$."
-
-#: pages/account/55.php:67
-msgid "Internal Error"
-msgstr "Interne Fout"
-
-#: pages/index/0.php:44
-msgid "Please also include Your name in the transaction so we know who it came from or send an email to robert at cacert dot org with the details:"
-msgstr "Voeg a.u.b. uw naam aan de overschrijving toe zodat we weten van wie de betaling komt, of stuur een e-mail naar robert at cacert dot org met de details:"
-
-#: pages/account/55.php:32
-msgid "Test"
-msgstr "Test"
-
-#: pages/account/55.php:25
-msgid "The list of tests you did pass at"
-msgstr "De lijst met tests die u met goed gevolg afgelegd hebt"
-
-#: pages/gpg/0.php:20
-msgid "Paste your own public OpenPGP key below. It should not contain a picture. CAcert will sign your key after submission."
-msgstr "Plak uw eigen publieke OpenPGP sleutel hieronder. Het mag geen plaatje bevatten. CAcert zal uw sleutel ondertekenen nadat u het heeft ingediend."
-
-#: pages/index/0.php:23
-#, php-format
-msgid "This license applies to using the CAcert %s root keys %s."
-msgstr "Deze vergunning betreft het gebruik van de CAcert %s root keys %s."
-
-#: includes/account_stuff.php:220
-msgid "Training"
-msgstr "Training"
-
-#: pages/account/55.php:33
-msgid "Variant"
-msgstr "Versie"
-
-#: pages/account/55.php:74
-msgid "You have at least 100 Assurance Points, if you want to become an assurer try the"
-msgstr "U hebt tenminste 100 waarmerkpunten. Als u waarmerker wilt worden probeer de "
-
-#: pages/account/55.php:72
-msgid "You have passed the Assurer Challenge and collected at least 100 Assurance Points, you are an Assurer."
-msgstr "U hebt de Waarmerker Test doorlopen en hebt tenminste 100 waarmerkpunten verzameld, u bent waarmerker."
-
-#: pages/account/55.php:76
-msgid "You have passed the Assurer Challenge, but to become an Assurer you still have to reach 100 Assurance Points!"
-msgstr "U hebt de Waarmerker Test met goed gevolg doorlopen, om waarmerker te worden dient u nu nog 100 Waarmerk Punten te verzamelen!"
-
-#: pages/account/55.php:22
-msgid "Your passed Tests"
-msgstr "Met goed gevolg doorlopen tests"
-
-#: pages/index/0.php:52
-msgid "If you are located in Australia, use bank transfer instead."
-msgstr "Woont u in Australi&euml;, gebruik dan een bankoverschrijving."
-
-#: pages/index/0.php:37
-msgid "If you can, please donate."
-msgstr "Als u de mogelijkheid hebt, doneer dan alstublieft."
-
-#: pages/account/43.php:153
-msgid "Is Assurer"
-msgstr "Is Waarmerker"
-
-#: pages/account/55.php:44
-msgid "Passed Tests of"
-msgstr "Met goed gevolg doorlopen tests van"
-
-#: pages/account/43.php:149
-msgid "Trainings"
-msgstr "Training"
-
-#: pages/index/0.php:35
-msgid "We are facing an uphill battle to fund this service and could do with your help?"
-msgstr "We ervaren een toenemend probleem om aan financi&euml;n voor deze dienst te komen, en kunnen uw hulp goed gebruiken."
-
-#: pages/index/0.php:45
-msgid "or a one off donation for this button whatever you can afford to help"
-msgstr "of een eenmalig bedrag voor deze knop, ter hoogte van wat u zich kunt permitteren om te helpen"
-
-#: includes/account.php:65 includes/account.php:493 www/index.php:492
-msgid "The mail server responsible for your domain indicated a temporary failure. This may be due to anti-SPAM measures, such as greylisting. Please try again in a few minutes."
-msgstr "De mailserver die verantwoordelijk is voor uw domein gaf een tijdelijk probleem aan. Dit kan wegens anti-spam maatregelen zijn, zoals b.v. graylisting. Probeer het a.u.b. over enkele minuten nogmaals."
-
-#: pages/index/19.php:29
-msgid "Certificates expire in 6 months. Only the email address itself can be entered into the certificate (not your full name)"
-msgstr "Certificaten verlopen in 6 maanden. Uitsluitend het e-mail adres zelf kan aan het certificaat worden toegevoegd (niet uw volledige naam)"
-
-#: pages/index/19.php:39
-msgid "Certificates expire in 24 months."
-msgstr "Certificaten verlopen in 24 maanden."
-
-#: includes/account.php:1005
-msgid "Certificate settings have been changed."
-msgstr "Certificaat instellingen zijn aangepast."
-
-#: pages/account/3.php:85
-msgid "By allowing certificate login, this certificate can be used to login into this account at https://secure.cacert.org/ ."
-msgstr "Door 'Login m.b.v. certificaat' toe te staan, kan dit certificaat gebruikt worden om met dit account aan te loggen op https://secure.cacert.org/ ."
-
-#: pages/account/5.php:102
-msgid "Change settings"
-msgstr "Pas de instellingen aan"
-
-#: pages/account/3.php:84
-msgid "Enable certificate login with this certificate"
-msgstr "Sta 'Login m.b.v. certificaat' toe voor dit certificaat"
-
-#: pages/account/5.php:94
-msgid "Hide old certificates"
-msgstr "Verberg oude certificaten"
-
-#: pages/account/3.php:92
-msgid "Show advanced options"
-msgstr "Toon uitgebreide opties"
-
-#: pages/gpg/3.php:30
-msgid "Below is your OpenPGP key"
-msgstr "Hieronder volgt uw OpenPGP sleutel"
-
-#: pages/account/5.php:110
-msgid "By allowing certificate login, this certificate can be used to login into your account at https://secure.cacert.org/ ."
-msgstr "Door 'Login m.b.v. certificaat' toe te staan, kan dit certificaat gebruikt worden om met uw account in te loggen op https://secure.cacert.org/ ."
-
-#: pages/gpg/2.php:40
-msgid "No OpenPGP keys are currently listed."
-msgstr "Er zijn geen OpenPGP keys om weer te geven."
-
-#: pages/gpg/3.php:24
-msgid "No such OpenPGP key attached to your account."
-msgstr "Geen overeenkomstige OpenPGP sleutel aan uw account verbonden."
-
-#: pages/gpg/2.php:20
-msgid "OpenPGP Keys"
-msgstr "OpenPGP Sleutels"
-
-#: pages/account/43.php:374
-msgid "Assurance Points The User Issued"
-msgstr "Door gebruiker toegekende vertrouwenspunten"
-
-#: pages/index/4.php:20
-msgid "Warning! You've attempted to log into the system with a client certificate, but the login failed due to the certificate being expired, revoked, disabled for certificate login, or simply not valid for this site. You can login using your Email/Pass Phrase to get a new certificate, by clicking on 'Normal Login' to the right of your screen."
-msgstr "Waarschuwing! U heeft geprobeerd om aan te loggen aan het systeem met een client certificaat, maar het inloggen mislukte omdat het certificaat verlopen is, ingetrokken, niet geactiveerd voor certificaat-login, of domweg niet geldig voor deze site. U kunt aanloggen met uw e-mail adres en wachtwoord teneinde een nieuw certificaat aan te vragen, door op 'Login' aan de rechterkant van het scherm te klikken."
-
-#: pages/account/6.php:124
-msgid "Your certificate:"
-msgstr "Uw certificaat:"
-
-#: www/coapnew.php:1090
-msgid "Type, jurisdiction (state)"
-msgstr "Type, jurisdictie (land of provincie)"
-
-#: www/coapnew.php:1128 www/coapnew.php:1141
-msgid "The organisation administrator (CAcert Assurer) contact information. The administrator is appointed by the organisation director to administer the organisation domain certificates, secure the certificates and maintain them."
-msgstr "Contact informatie van de Organisatie beheerder (CAcert Waarmerker). De beheerder is door de directeur van de organisatie aangewezen om de organisatie domein certificaten te administreren, de certificaten veilig te stellen en te onderhouden."
-
-#: www/coapnew.php:1063
-msgid "The organisation name, director name and signature, and applicable company law is checked by the Organisation Assurer with the official Trade Office Registration (Extract) or by other means. The organisation domain name(s) are checked of ownership against the internet domain DNS records."
-msgstr "De naam van de organisatie, de namen van de directeur en zijn handtekening, en overeenkomstige bedrijfsgerelateerde wetgeving wordt door de Organisatie Waarmerker gecontroleerd bij de Kamer van Koophandel (uittreksel) of op enig andere wijze. De domeinnaam/namen van de organisatie worden gecontroleerd op eigenaar tegen de internet DNS records."
-
-#: www/coapnew.php:1089
-msgid "The legal organisation type: eg Ltd, EPS, society, foundation, association, etc. The state/country under which jurisdiction the organisation operates."
-msgstr "De juridische organisatievorm: bijvoorbeeld BV, NV, stichting, vereniging, etc. De provincie/staat onder wiens jurisdictie de organisatie handelt. "
-
-#: www/coapnew.php:1074
-msgid "The official full name of the organisation equal to the name of the organisation registered e.g. at the trade office registration of the state."
-msgstr "De offici&euml;le volledige naam van de organisatie, gelijk aan de naam waaronder de organisatie geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel in het betreffende land."
-
-#: pages/index/1.php:18
-msgid "By joining CAcert and becoming a Member, you agree to the CAcert Community Agreement. Please take a moment now to read that and agree to it; this will be required to complete the process of joining."
-msgstr "Door u in te schrijven bij CAcert.org en lid te worden stemt u in met de CAcert Community Overeenkomst. Neem a.u.b. een moment om dit te lezen en er mee in te stemmen; dit is vereist om het proces van lid worden af te kunnen ronden."
-
-#: pages/index/21.php:22
-msgid "If not then select this PayPal button to establish annual payment of your US$10 membership fee."
-msgstr "Zo nee, selecteer dan deze PayPal knop voor jaarlijkse betaling van uw US$10 lidmaatschapsgeld."
-
-#: www/coapnew.php:1080
-msgid "The organisation address which should be equal to the address registered with the trade office."
-msgstr "Het adres van de organisatie, dat gelijk dient te zijn aan het adres waaronder de organisatie geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel."
-
-#: pages/index/21.php:30
-msgid "To do a single US$10 Membership-Fee Payment, please use this button:"
-msgstr "Gebruik alstublieft deze knop om een eenmalige betaling van uw US$10 lidmaatschapsgeld te doen:"
-
-#: www/coapnew.php:1116
-msgid "The internet domain name(s) the organisation controls and owns. The names will be checked with WHOIS with e.g. the DNS official top domain registrar e.g. the country ccTLD .&lt;country code&gt; registrar."
-msgstr "De Internet domeinnaam/namen die de organisatie beheert en bezit. Deze namen zullen met WHOIS gecontroleerd worden bijvoorbeeld tegen de offici&euml;le DNS top domein registratie-instantie, bijvoorbeeld de .nl domeineigenaar. "
-
-#: pages/account/7.php:30
-msgid "I own or am authorised to control this domain"
-msgstr "Ik ben eigenaar van dit domein of ben gemachtigd om dit domein te beheren"
-
-#: www/coapnew.php:1006
-msgid "The exact name of the individual may have transliterated characters and/or some given names may be abbreviated. If present the first given name will be shown abbreviated and parentheses around the last part of the given name."
-msgstr "De exacte naam van een persoon kan enkele vervangings-karakters bevatten en/of sommige voornamen kunnen zijn afgekort. Indien aanwezig zal de eerste voornaam afgekort weergegeven worden, met tussen haakjes het laatste gedeelte van deze voornaam. "
-
-#: pages/account/1.php:29 pages/index/1.php:80
-msgid "I own or am authorised to control this email address"
-msgstr "Ik ben eigenaar van dit e-mail adres of ben gemachtigd om dit e-mail adres te beheren"
-
-#: www/capnew.php:1078
-#, php-format
-msgid "max"
-msgstr "max"
-
-#: pages/index/1.php:132
-msgid "I agree to the terms and conditions of the CAcert Community Agreement"
-msgstr "Ik stem in met de regels en afspraken zoals vermeld in de CAcert Community Agreement"
-
-#: includes/account.php:34
-msgid "Several CAcert Services are currently unavailable. Please try again later."
-msgstr "Diverse CAcert diensten zijn momenteel onbereikbaar. Probeer het op een later moment alstublieft opnieuw."
-
-#: www/coapnew.php:959
-msgid "The email address, which matches the CAcert account email address, is handy for administrative and contact reasons. For organisation administrator the email address is required."
-msgstr "Het e-mail adres, dat overeen dient te komen met het adres van het CAcert account, is behulpzaam voor administratieve en contact doeleinden. Voor de organisatie beheerder is het e-mail adres verplicht."
-
-#: includes/general.php:875
-msgid "if you feel that this is not corect."
-msgstr "als u denkt dat dit onjuist is."
-
-#: www/coapnew.php:866
-msgid "The CAcert Organisation Programme (COAP) aims to verify the identity of the organisation."
-msgstr "Het CAcert Organisatie Waarmerk Programma (COAP) heeft ten doel om de identiteit van de organisatie vast te stellen."
-
-#: www/coapnew.php:1187
-msgid "The Director indicated by the Trade Office Registry Extract, has to underwrite the correctness of the information for the organisation and allowance of certificate operations by the administrators."
-msgstr "De directeur, zoals aangegeven op het uittreksel van de Kamer van Koophandel, dient de juistheid van de informatie omtrent de organisatie te bevestigen en dient toestemming te verlenen tot het verrichten van certificaat gerelateerde handelingen door de beheerders."
-
-#: www/coapnew.php:1252
-msgid "The Organisation Assurer contact information. This assurer will verify the organisation identity and registration information."
-msgstr "Contactinformatie van de Organisatie Waarmerker. Deze Waarmerker zal de identiteit van de organisatie en de gegevens van de registratie controleren."
-
-#: www/capnew.php:845
-msgid "The CAcert Assurance Programme (CAP) aims to verify the identities of Internet users through face to face witnessing of government-issued photo identity documents."
-msgstr "Het CAcert Waarmerk Programma (CAP) heeft ten doel om de identiteit van Internet gebruikers vast te stellen tijdens persoonlijke ontmoetingen middels door uw overheid uitgegeven identiteitsdocumenten met een pasfoto erop."
-
-#: www/coapnew.php:867
-msgid "The Applicant asks the Organisation Assurer to verify to CAcert Community that the information provided by the Applicant is correct, and according to the official trade office registration bodies."
-msgstr "De Aanvrager vraagt de Organisatie Waarmerker om ten overstaan van de CAcert Community te verklaren dat de informatie zoals die is verstrekt door de Aanvrager juist is, en overeenkomt met de registratie bij de Kamer van Koophandel."
-
-#: www/coapnew.php:1108
-msgid "Registration (id, name, region)"
-msgstr "Registratie (id, naam, regio)"
-
-#: www/coapnew.php:1221
-msgid "Signature and organisation stamp"
-msgstr "Handtekening en stempel van de organisatie"
-
-#: www/capnew.php:1055
-msgid "Some examples of possible standard transliterations in a full individual name. If more than one transliteration of a character is possible, it is denoted within parentheses."
-msgstr "Enkele voorbeelden van mogelijke transliteraties in een volledige persoonsnaam. Als meer dan een transliteratie van een karakter mogelijk is, dan wordt dat tussen haakjes aangegeven."
-
-#: pages/account/53.php:99
-msgid "Start"
-msgstr "Begin"
-
-#: www/capnew.php:1025
-msgid "TTP"
-msgstr "TTP"
-
-#: www/capnew.php:846
-msgid "The Applicant asks the Assurer to verify to the CAcert Community that the Assurer has met and verified the Applicant's identity against original documents."
-msgstr "De Aanvrager vraagt de Waarmerker om ten overstaan van de CAcert Community te verklaren dat u de Aanvrager persoonlijk heeft ontmoet en de identiteit heeft vastgesteld aan de hand van originele documenten."
-
-#: pages/index/0.php:26
-msgid "Most CAcert functions are currently unavailable. Please come back later."
-msgstr "De meeste CAcert functies zijn momenteel niet te bereiken. Probeer het later alstublieft nogmaals."
-
-#: www/coapnew.php:1186
-msgid "Organisation's Statement"
-msgstr "Verklaring van de organisatie"
-
-#: www/coapnew.php:1098
-msgid "Other registered trade names of the organisation. (comma separated)"
-msgstr "Andere geregistreerde handelsnamen van de organisatie (kommagescheiden)"
-
-#: pages/account/53.php:100
-msgid "Previous"
-msgstr "Vorige"
-
-#: www/coapnew.php:1099
-msgid "Registered Trade Names"
-msgstr "Geregistreerde handelsnamen"
-
-#: www/coapnew.php:748
-msgid "Organisation Information (COAP) form"
-msgstr "Organisatie Informatie (COAP) formulier"
-
-#: www/coapnew.php:1271
-msgid "Organisation Assurer's signature"
-msgstr "Handtekening van de Organisatie Waarmerker"
-
-#: www/coapnew.php:1061
-msgid "Organisation Identity Information"
-msgstr "Identiteitsinformatie van de organisatie"
-
-#: www/coapnew.php:1241
-msgid "Organisation Assurer's Statement"
-msgstr "Verklaring van de Organisatie Waarmerker"
-
-#: www/coapnew.php:1253
-msgid "Organisation Assurer"
-msgstr "Organisatie Waarmerker"
-
-#: www/capnew.php:1218
-msgid "One is advised for a mutual assurance. If done so the exact full name, email address and date of birth of the Assurer is also required on a form. In this case the Assuree assures the Assurer as well. In this case two copies are needed of the CAP form."
-msgstr "U wordt aangemoedigd om een wederzijdse Waarmerking uit te voeren. In dat geval zijn de volledige naam, e-mail adres en geboortedatum van de Waarmerker ook vereist op het Formulier. In dit geval waarmerkt tevens de Aanvrager de Waarmerker. In dit geval zijn twee kopie&euml;n nodig van het CAP formulier."
-
-#: www/coapnew.php:1129 www/coapnew.php:1142
-msgid "Organisation Administrator"
-msgstr "Organisatie Administrateur"
-
-#: www/capnew.php:1067
-msgid "On comparing names"
-msgstr "Aangaande het vergelijken van namen"
-
-#: www/coapnew.php:1194
-msgid "On director's statement"
-msgstr "Aangaande de verklaring van de directeur"
-
-#: www/capnew.php:1223 www/coapnew.php:1248
-msgid "On mutual assurance"
-msgstr "Aangaande wederzijdse waarmerking"
-
-#: www/capnew.php:1278
-msgid "On mutual assurance provide email address of Assurer."
-msgstr "Bij wederzijdse waarmerking geef het e-mail adres van de Waarmerker."
-
-#: www/coapnew.php:1070
-msgid "On organisation identity information"
-msgstr "Aangaande Organisatie identiteits informatie"
-
-#: www/capnew.php:1006
-msgid "On the assuree full name"
-msgstr "Aangaande de volledige naam van de Aanvrager"
-
-#: www/capnew.php:1247 www/coapnew.php:1013
-msgid "On the full name of the Assurer"
-msgstr "Aangaande de volledige naam van de Waarmerker"
-
-#: www/coapnew.php:1075
-msgid "Name of the organisation"
-msgstr "Naam van de organisatie"
-
-#: www/verify.php:36
-msgid "Email has been sent."
-msgstr "E-mail is verzonden."
-
-#: includes/general.php:772 includes/general.php:779
-msgid "CSRF Hash is wrong. Please try again."
-msgstr "De CSRF Hash is onjuist. Probeer het alstublieft opnieuw."
-
-#: pages/index/19.php:49
-#, php-format
-msgid "Certificates expire in 12 months. Certificates %s must%s include your full name."
-msgstr "Certificaten verlopen na 12 maanden. Certificaten %smoeten%s uw volledige naam bevatten."
-
-#: www/coapnew.php:1205
-msgid "Name and contact details (organisation email address &amp; optionally phone number), of the Director of the organisation as is referred to in the trade office extract."
-msgstr "Naam en contactgegevens (e-mail adres binnen de organisatie + optioneel telefoonnummer) van de directeur van de organisatie, zoals vermeld in het uittreksel van de Kamer van Koophandel."
-
-#: www/coapnew.php:1117
-msgid "Internet Domain(s)"
-msgstr "Internet Domein(en)"
-
-#: www/cap.html.php:188
-msgid "Assurer's email address"
-msgstr "e-mail adres van de waarmerker"
-
-#: www/capnew.php:1178 www/coapnew.php:1196
-msgid "Make sure you have read and agreed with the CAcert Community Agreement"
-msgstr "Zorg ervoor dat u de CAcert Community Overeenkomst gelezen hebt en ermee hebt ingestemd"
-
-#: www/capnew.php:1025
-msgid "ID card"
-msgstr "identiteitsdocument"
-
-#: www/capnew.php:727
-msgid "Identity Verification Form (CAP) form"
-msgstr "Identiteit Waarmerk Formulier (CAP) formulier"
-
-#: www/capnew.php:848
-msgid "If there are any doubts or concerns about the Applicant's identity, do not allocate points. You are encouraged to perform a mutual Assurance."
-msgstr "Als u ook maar ENIGE TWIJFEL heeft over de identiteit van de Aanvrager, ken dan geen Waarmerk Punten toe. U wordt aangemoedigd om een wederzijdse Waarmerking uit te voeren."
-
-#: www/capnew.php:1185
-msgid "I hereby confirm that the information stating my Identity Information above is both true and correct, and request the CAcert Assurer (see below) to witness my identity in the CAcert Assurance Programme."
-msgstr "Ik verklaar hierbij uitdrukkelijk dat bovenstaande informatie correct en waarheidsgetrouw is. Ik verzoek de CAcert Waarmerker, die hieronder aangegeven is, om mijn identiteit te bevestigen in het CAcert Waarmerk Programma."
-
-#: www/capnew.php:1284
-msgid "I, the Assurer, hereby confirm that I have verified the Applicant's Identity Information, I will witness the Applicant's identity in the CAcert Assurance Programme, and allocate Assurance Points."
-msgstr "Ik, de Waarmerker, verklaar hierbij uitdrukkelijk dat ik de identiteitsgegevens van de Aanvrager heb geverifieerd, ik zal de identiteit van de Aanvrager bevestigen in het CAcert Waarmerk Programma, en zal Waarmerk Punten toekennen."
-
-#: www/coapnew.php:1260
-msgid "I, the Assurer, hereby confirm that I have verified the official Information for the organisation, I will witness the organisation's identity in the CAcert Organisation Assurance Programme, and complete the Assurance."
-msgstr "Ik, de Waarmerker, verklaar hierbij uitdrukkelijk dat ik de offici&euml;le informatie van de organisatie heb geverifieerd, ik zal de identiteit van de organisatie bevestigen in het CAcert Organisatie Waarmerk Programma, en zal de Waarmerking afronden."
-
-#: www/coapnew.php:1210
-msgid "I hereby confirm that all information is complete and accurate and will notify CAcert of any updates or changes thereof."
-msgstr "Ik verklaar hierbij dat alle informatie volledig correct en accuraat is, en zal CAcert van alle aanpassingen of wijzigingen hiervan op de hoogte stellen."
-
-#: www/coapnew.php:1261
-msgid "I am a CAcert Community Member, have passed the Organisation Assurance Challenge, and have been appointed for Organisation Assurances within the country where the organisation is registered."
-msgstr "Ik ben CAcert Community Deelnemer, heb de Organisatie Waarmerker Test met goed gevolg doorlopen, en ben aangewezen om Organisatie Waarmerkingen te verrichten in het land waar de organisatie geregistreerd staat."
-
-#: www/disputes.php:333
-msgid "You aren't allowed to dispute your own domains. Can't continue."
-msgstr "U kunt uw eigen domeinen niet ter discussie stellen. De handeling wordt afgebroken."
-
-#: www/coapnew.php:1211
-msgid "I am duly authorised to act on behalf of the organisation, I grant operational certificate administrative privileges to the specified Organisation Administrator and, I request the Organisation Assurer to verify the organisation information according to the Assurance Policies."
-msgstr "Ik ben volledig geautoriseerd om namens de organisatie te handelen, ik verleen operationele administratieve certificaat rechten aan de aangegeven Organisatie Administrateur, en ik verzoek de Organisatie Waarmerker om de gegevens van de organisatie te controleren conform de CAcert Waarmerk Regels."
-
-#: www/capnew.php:1285
-msgid "I am a CAcert Community Member, have passed the Assurance Challenge, and have been assured with at least 100 Assurance Points."
-msgstr "Ik ben CAcert Community Deelnemer, heb de Waarmerker Test met goed gevolg doorlopen, en ben gewaarmerkt met tenminste 100 Waarmerk Punten."
-
-#: www/capnew.php:1186 www/coapnew.php:1209
-msgid "I agree to the CAcert Community Agreement."
-msgstr "Ik stem in met de CAcert Community Overeenkomst."
-
-#: www/coapnew.php:1017
-msgid "Full exact name of the individual."
-msgstr "Volledige, exacte naam van de betreffende persoon."
-
-#: www/capnew.php:1274
-msgid "Full exact name of Assurer. On mutual assurance provide date of birth as well."
-msgstr "Volledige, exacte naam van de Waarmerker. Vul ingeval van wederzijdse waarmerking tevens de geboortedatum in."
-
-#: includes/general.php:765
-msgid "CSRF Hash is missing. Please try again."
-msgstr "De CSRF Hash ontbreekt. Probeer het alstublieft opnieuw."
-
-#: www/capnew.php:852
-msgid "For the CAcert Organisation Assurance Programme there is a separate special COAP form."
-msgstr "Er bestaat een apart speciaal COAP formulier voor het CAcert Organisatie Waarmerking Programma."
-
-#: pages/account/49.php:91
-#, php-format
-msgid "No organisational domains found matching %s"
-msgstr "Geen organisatie domeinen gevonden die overeen komen met %s"
-
-#: pages/account/49.php:60
-#, php-format
-msgid "No personal domains found matching %s"
-msgstr "Geen persoonlijke domeinen gevonden die overeen komen met %s"
-
-#: www/verify.php:35
-msgid "Notification"
-msgstr "E-mail bericht"
-
-#: www/verify.php:160
-msgid "Parameters are missing. Please try the complete URL."
-msgstr "Parameters ontbreken. Probeer alstublieft de complete URL."
-
-#: www/coapnew.php:1033 www/coapnew.php:1048
-msgid "For organisation administrators and assurer: provide email address and optionally your phone number."
-msgstr "Voor Organisatie beheerders en waarmerkers: geef uw e-mail adres en (optioneel) uw telefoonnummer."
-
-#: www/coapnew.php:869
-msgid "For more information about the CAcert Organisation Assurance Programme, including detailed guides to CAcert Organisation Assurers, please visit:"
-msgstr "Voor meer informatie omtrent het CAcert Organisatie Waarmerkings Programma, inclusief gedetailleerde handleidingen voor CAcert Organisatie Waarmerkers, bezoek:"
-
-#: includes/account.php:684
-msgid "Domain not verified."
-msgstr "Domein niet geverifieerd."
-
-#: www/capnew.php:850
-msgid "For more information about the CAcert Assurance Programme, including detailed guides for CAcert Assurers, please visit:"
-msgstr "Voor meer informatie omtrent het CAcert Waarmerkings Programma, inclusief gedetailleerde handleidingen voor CAcert Waarmerkers, bezoek:"
-
-#: www/capnew.php:1072
-msgid "Exact full name on the ID"
-msgstr "Exacte volledige naam op het getoonde identiteitsdocument"
-
-#: www/capnew.php:1059
-msgid "Examples of accepted abbreviation(s) for full name(s)"
-msgstr "Voorbeelden van geaccepteerde afkortingen voor volledige naam/namen"
-
-#: www/capnew.php:1313
-msgid "Date and location of the face-to-face meeting"
-msgstr "Datum en plaats van de persoonlijke samenkomst"
-
-#: www/capnew.php:980
-msgid "Exact full name as on shown ID for this name."
-msgstr "Exacte volledige naam zoals die op het getoonde identiteitsdocument voor deze naam voorkomt."
-
-#: www/coapnew.php:1206
-msgid "Director"
-msgstr "Directeur"
-
-#: pages/account/53.php:108
-msgid "End"
-msgstr "Laatste"
-
-#: pages/index/4.php:22
-msgid "This function is currently unavailable. Please come back later."
-msgstr "Deze functie is momenteel uitgeschakeld. Probeer het s.v.p. op een later moment opnieuw."
-
-#: www/coapnew.php:748
-msgid "CAcert Organisation Assurance Programme"
-msgstr "CAcert Organisatie Waarmerk Programma"
-
-#: www/capnew.php:807 www/coapnew.php:828
-msgid "CAcert's Root Certificate sha1 fingerprints"
-msgstr "CAcert Root Certificaat sha1 duimafdruk"
-
-#: www/coapnew.php:965
-msgid "COAP form help"
-msgstr "COAP formulier help"
-
-#: www/capnew.php:842
-msgid "CAcert CAP form"
-msgstr "CAcert CAP formulier"
-
-#: www/coapnew.php:863
-msgid "CAcert COAP form"
-msgstr "CAcert COAP formulier"
-
-#: www/coap.html.php:335
-msgid "Applicable Organisation Policy documents and information can be attached to the pdf output file. Mark those documents, which need to be attached"
-msgstr "Van toepassing zijnde voorschriften en informatie kan aan het pdf uitvoerbestand worden toegevoegd. Selecteer die documenten die toegevoegd dienen te worden"
-
-#: www/capnew.php:1216
-msgid "Assurer's Statement"
-msgstr "Verklaring van de Aanvrager"
-
-#: www/capnew.php:847
-msgid "Assurer may leave a copy of the details with the Applicant, and may complete and sign her final form after the meeting."
-msgstr "De Waarmerker mag een kopie van de gegevens bij de Aanvrager achterlaten, en mag het formulier na de bijeenkomst verder afmaken en ondertekenen. "
-
-#: www/capnew.php:1058
-msgid "As an example standard abbreviation on given names is provided here. If a given name is counted as first given name part of the name is denoted with parentheses around the name."
-msgstr "Als voorbeeld wordt hier de afkorting voor volledige naam/namen getoond. Als een voornaam als eerste voornaam geldt dan wordt een gedeelte van de voornaam omringd met haakjes."
-
-#: pages/account/53.php:67
-msgid "Are you sure you want to delete this region and all connected locations?"
-msgstr "Weet u zeker dat u deze regio en alle daaraan gekoppelde lokaties wilt verwijderen?"
-
-#: www/capnew.php:1053
-msgid "Applicant's Identity Information"
-msgstr "Identiteits informatie van de kandidaat"
-
-#: www/coapnew.php:1081
-msgid "Address (comma separated)"
-msgstr "Adres (komma-gescheiden)"
-
-#: www/cap.html.php:229 www/coap.html.php:310
-msgid "2-up"
-msgstr "2-up"
-
-#: www/cap.html.php:230 www/coap.html.php:311
-msgid "1-up"
-msgstr "1-up"
-
-#: www/capnew.php:851
-msgid "A CAcert Arbitrator can require the Assurer to deliver the completed form in the event of a dispute. After 7 years this form should be securely disposed of to prevent identity misuse. E.g. shred or burn the form. The Assurer does not retain copies of ID at all."
-msgstr "Een CAcert arbiter kan van de Waarmerker ingeval van een dispuut verlangen om hem het ingevulde formulier te overhandigen. Na 7 jaar dient dit formulier op een veilige manier vernietigd te worden teneinde identiteitsmisbruik tegen te gaan, bijvoorbeeld door het door een shredder te halen of te verbranden. De Waarmerker bewaart in geen geval kopie&euml;n van een identiteitsdocument."
-
-#: www/cap.html.php:227 www/coap.html.php:305
-msgid "A printer ready file with the form and attachments can be generated as follows:"
-msgstr "Een printer-klaar bestand inclusief formulier en bijlagen kan als volgt aangemaakt worden:"
-
-#: www/capnew.php:405 www/capnew.php:1344 www/coapnew.php:441
-#: www/coapnew.php:1291
-msgid "page"
-msgstr "pagina"