summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/www/utf8_to_ascii/db/xb7.php
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'www/utf8_to_ascii/db/xb7.php')
-rw-r--r--www/utf8_to_ascii/db/xb7.php4
1 files changed, 4 insertions, 0 deletions
diff --git a/www/utf8_to_ascii/db/xb7.php b/www/utf8_to_ascii/db/xb7.php
new file mode 100644
index 0000000..f325db6
--- /dev/null
+++ b/www/utf8_to_ascii/db/xb7.php
@@ -0,0 +1,4 @@
+<?php
+$UTF8_TO_ASCII[0xb7] = array(
+'Yu ','Shui ','Shen ','Diao ','Chan ','Liang ','Zhun ','Sui ','Tan ','Shen ','Yi ','Mou ','Chen ','Die ','Huang ','Jian ','Xie ','Nue ','Ye ','Wei ','E ','Yu ','Xuan ','Chan ','Zi ','An ','Yan ','Di ','Mi ','Pian ','Xu ','Mo ','Dang ','Su ','Xie ','Yao ','Bang ','Shi ','Qian ','Mi ','Jin ','Man ','Zhe ','Jian ','Miu ','Tan ','Zen ','Qiao ','Lan ','Pu ','Jue ','Yan ','Qian ','Zhan ','Chen ','Gu ','Qian ','Hong ','Xia ','Jue ','Hong ','Han ','Hong ','Xi ','Xi ','Huo ','Liao ','Han ','Du ','Long ','Dou ','Jiang ','Qi ','Shi ','Li ','Deng ','Wan ','Bi ','Shu ','Xian ','Feng ','Zhi ','Zhi ','Yan ','Yan ','Shi ','Chu ','Hui ','Tun ','Yi ','Tun ','Yi ','Jian ','Ba ','Hou ','E ','Cu ','Xiang ','Huan ','Jian ','Ken ','Gai ','Qu ','Fu ','Xi ','Bin ','Hao ','Yu ','Zhu ','Jia ','[?] ','Xi ','Bo ','Wen ','Huan ','Bin ','Di ','Zong ','Fen ','Yi ','Zhi ','Bao ','Chai ','Han ','Pi ','Na ','Pi ','Gou ','Na ','You ','Diao ','Mo ','Si ','Xiu ','Huan ','Kun ','He ','He ','Mo ','Han ','Mao ','Li ','Ni ','Bi ','Yu ','Jia ','Tuan ','Mao ','Pi ','Xi ','E ','Ju ','Mo ','Chu ','Tan ','Huan ','Jue ','Bei ','Zhen ','Yuan ','Fu ','Cai ','Gong ','Te ','Yi ','Hang ','Wan ','Pin ','Huo ','Fan ','Tan ','Guan ','Ze ','Zhi ','Er ','Zhu ','Shi ','Bi ','Zi ','Er ','Gui ','Pian ','Bian ','Mai ','Dai ','Sheng ','Kuang ','Fei ','Tie ','Yi ','Chi ','Mao ','He ','Bi ','Lu ','Ren ','Hui ','Gai ','Pian ','Zi ','Jia ','Xu ','Zei ','Jiao ','Gai ','Zang ','Jian ','Ying ','Xun ','Zhen ','She ','Bin ','Bin ','Qiu ','She ','Chuan ','Zang ','Zhou ','Lai ','Zan ','Si ','Chen ','Shang ','Tian ','Pei ','Geng ','Xian ','Mai ','Jian ','Sui ','Fu ','Tan ','Cong ','Cong ','Zhi ','Ji ','Zhang ','Du ','Jin ','Xiong ','Shun ','Yun ','Bao ','Zai ','Lai ','Feng ','Cang ','Ji ','Sheng ','Ai ','Zhuan ','Fu ','Gou ','Sai ','Ze ','Liao ',
+);