summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/www/utf8_to_ascii/db/xb8.php
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'www/utf8_to_ascii/db/xb8.php')
-rw-r--r--www/utf8_to_ascii/db/xb8.php4
1 files changed, 4 insertions, 0 deletions
diff --git a/www/utf8_to_ascii/db/xb8.php b/www/utf8_to_ascii/db/xb8.php
new file mode 100644
index 0000000..c29800d
--- /dev/null
+++ b/www/utf8_to_ascii/db/xb8.php
@@ -0,0 +1,4 @@
+<?php
+$UTF8_TO_ASCII[0xb8] = array(
+'Wei ','Bai ','Chen ','Zhuan ','Zhi ','Zhui ','Biao ','Yun ','Zeng ','Tan ','Zan ','Yan ','[?] ','Shan ','Wan ','Ying ','Jin ','Gan ','Xian ','Zang ','Bi ','Du ','Shu ','Yan ','[?] ','Xuan ','Long ','Gan ','Zang ','Bei ','Zhen ','Fu ','Yuan ','Gong ','Cai ','Ze ','Xian ','Bai ','Zhang ','Huo ','Zhi ','Fan ','Tan ','Pin ','Bian ','Gou ','Zhu ','Guan ','Er ','Jian ','Bi ','Shi ','Tie ','Gui ','Kuang ','Dai ','Mao ','Fei ','He ','Yi ','Zei ','Zhi ','Jia ','Hui ','Zi ','Ren ','Lu ','Zang ','Zi ','Gai ','Jin ','Qiu ','Zhen ','Lai ','She ','Fu ','Du ','Ji ','Shu ','Shang ','Si ','Bi ','Zhou ','Geng ','Pei ','Tan ','Lai ','Feng ','Zhui ','Fu ','Zhuan ','Sai ','Ze ','Yan ','Zan ','Yun ','Zeng ','Shan ','Ying ','Gan ','Chi ','Xi ','She ','Nan ','Xiong ','Xi ','Cheng ','He ','Cheng ','Zhe ','Xia ','Tang ','Zou ','Zou ','Li ','Jiu ','Fu ','Zhao ','Gan ','Qi ','Shan ','Qiong ','Qin ','Xian ','Ci ','Jue ','Qin ','Chi ','Ci ','Chen ','Chen ','Die ','Ju ','Chao ','Di ','Se ','Zhan ','Zhu ','Yue ','Qu ','Jie ','Chi ','Chu ','Gua ','Xue ','Ci ','Tiao ','Duo ','Lie ','Gan ','Suo ','Cu ','Xi ','Zhao ','Su ','Yin ','Ju ','Jian ','Que ','Tang ','Chuo ','Cui ','Lu ','Qu ','Dang ','Qiu ','Zi ','Ti ','Qu ','Chi ','Huang ','Qiao ','Qiao ','Yao ','Zao ','Ti ','[?] ','Zan ','Zan ','Zu ','Pa ','Bao ','Ku ','Ke ','Dun ','Jue ','Fu ','Chen ','Jian ','Fang ','Zhi ','Sa ','Yue ','Pa ','Qi ','Yue ','Qiang ','Tuo ','Tai ','Yi ','Nian ','Ling ','Mei ','Ba ','Die ','Ku ','Tuo ','Jia ','Ci ','Pao ','Qia ','Zhu ','Ju ','Die ','Zhi ','Fu ','Pan ','Ju ','Shan ','Bo ','Ni ','Ju ','Li ','Gen ','Yi ','Ji ','Dai ','Xian ','Jiao ','Duo ','Zhu ','Zhuan ','Kua ','Zhuai ','Gui ','Qiong ','Kui ','Xiang ','Chi ','Lu ','Beng ','Zhi ','Jia ','Tiao ','Cai ','Jian ','Ta ','Qiao ','Bi ','Xian ','Duo ','Ji ','Ju ','Ji ','Shu ','Tu ',
+);