summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/cacert/www/utf8_to_ascii/db/xc4.php
blob: 2573232a0118d2c1d4c7f3b83818dedb48007b1c (plain)
1
2
3
4
<?php
$UTF8_TO_ASCII[0xc4] = array(
'Hai ','Ren ','Tian ','Jiao ','Jia ','Bing ','Yao ','Tong ','Ci ','Xiang ','Yang ','Yang ','Er ','Yan ','Le ','Yi ','Can ','Bo ','Nei ','E ','Bu ','Jun ','Dou ','Su ','Yu ','Shi ','Yao ','Hun ','Guo ','Shi ','Jian ','Zhui ','Bing ','Xian ','Bu ','Ye ','Tan ','Fei ','Zhang ','Wei ','Guan ','E ','Nuan ','Hun ','Hu ','Huang ','Tie ','Hui ','Jian ','Hou ','He ','Xing ','Fen ','Wei ','Gu ','Cha ','Song ','Tang ','Bo ','Gao ','Xi ','Kui ','Liu ','Sou ','Tao ','Ye ','Yun ','Mo ','Tang ','Man ','Bi ','Yu ','Xiu ','Jin ','San ','Kui ','Zhuan ','Shan ','Chi ','Dan ','Yi ','Ji ','Rao ','Cheng ','Yong ','Tao ','Hui ','Xiang ','Zhan ','Fen ','Hai ','Meng ','Yan ','Mo ','Chan ','Xiang ','Luo ','Zuan ','Nang ','Shi ','Ding ','Ji ','Tuo ','Xing ','Tun ','Xi ','Ren ','Yu ','Chi ','Fan ','Yin ','Jian ','Shi ','Bao ','Si ','Duo ','Yi ','Er ','Rao ','Xiang ','Jia ','Le ','Jiao ','Yi ','Bing ','Bo ','Dou ','E ','Yu ','Nei ','Jun ','Guo ','Hun ','Xian ','Guan ','Cha ','Kui ','Gu ','Sou ','Chan ','Ye ','Mo ','Bo ','Liu ','Xiu ','Jin ','Man ','San ','Zhuan ','Nang ','Shou ','Kui ','Guo ','Xiang ','Fen ','Ba ','Ni ','Bi ','Bo ','Tu ','Han ','Fei ','Jian ','An ','Ai ','Fu ','Xian ','Wen ','Xin ','Fen ','Bin ','Xing ','Ma ','Yu ','Feng ','Han ','Di ','Tuo ','Tuo ','Chi ','Xun ','Zhu ','Zhi ','Pei ','Xin ','Ri ','Sa ','Yin ','Wen ','Zhi ','Dan ','Lu ','You ','Bo ','Bao ','Kuai ','Tuo ','Yi ','Qu ','[?] ','Qu ','Jiong ','Bo ','Zhao ','Yuan ','Peng ','Zhou ','Ju ','Zhu ','Nu ','Ju ','Pi ','Zang ','Jia ','Ling ','Zhen ','Tai ','Fu ','Yang ','Shi ','Bi ','Tuo ','Tuo ','Si ','Liu ','Ma ','Pian ','Tao ','Zhi ','Rong ','Teng ','Dong ','Xun ','Quan ','Shen ','Jiong ','Er ','Hai ','Bo ','Zhu ','Yin ','Luo ','Shuu ','Dan ','Xie ','Liu ','Ju ','Song ','Qin ','Mang ','Liang ','Han ','Tu ','Xuan ','Tui ','Jun ',
);