summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/www/utf8_to_ascii/db/x30.php
blob: f0a0d7fb992633371b73cf3dcb520818933866a3 (plain)
1
2
3
4
<?php
$UTF8_TO_ASCII[0x30] = array(
'-','-','|','|','-','-','|','|','-','-','|','|','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','-','-','|','|','-','|','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','+','/','\\','X','-','|','-','|','-','|','-','|','-','|','-','|','#','#','#','#','#','#','#','#','#','#','#','#','#','#','#','#','#','#','#','#','-','|','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','#','#','#','#','#','#','#','#','#','#','#','#','#','#','#','#','#','#','^','^','^','^','>','>','>','>','>','>','V','V','V','V','<','<','<','<','<','<','*','*','*','*','*','*','*','*','*','*','*','*','*','*','*','*','*','*','*','*','*','*','*','*','*','*','*','*','*','*','*','*','*','#','#','#','#','#','^','^','^','O','#','#','#','#','#','#','#','#','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]','[?]',
);