summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/www/utf8_to_ascii/db/xb4.php
blob: 875e981e3b3ba76ff7555a8662292def722494f2 (plain)
1
2
3
4
<?php
$UTF8_TO_ASCII[0xb4] = array(
'Ji ','Zhi ','Gua ','Ken ','Che ','Ti ','Ti ','Fu ','Chong ','Xie ','Bian ','Die ','Kun ','Duan ','Xiu ','Xiu ','He ','Yuan ','Bao ','Bao ','Fu ','Yu ','Tuan ','Yan ','Hui ','Bei ','Chu ','Lu ','Ena ','Hitoe ','Yun ','Da ','Gou ','Da ','Huai ','Rong ','Yuan ','Ru ','Nai ','Jiong ','Suo ','Ban ','Tun ','Chi ','Sang ','Niao ','Ying ','Jie ','Qian ','Huai ','Ku ','Lian ','Bao ','Li ','Zhe ','Shi ','Lu ','Yi ','Die ','Xie ','Xian ','Wei ','Biao ','Cao ','Ji ','Jiang ','Sen ','Bao ','Xiang ','Chihaya ','Pu ','Jian ','Zhuan ','Jian ','Zui ','Ji ','Dan ','Za ','Fan ','Bo ','Xiang ','Xin ','Bie ','Rao ','Man ','Lan ','Ao ','Duo ','Gui ','Cao ','Sui ','Nong ','Chan ','Lian ','Bi ','Jin ','Dang ','Shu ','Tan ','Bi ','Lan ','Pu ','Ru ','Zhi ','[?] ','Shu ','Wa ','Shi ','Bai ','Xie ','Bo ','Chen ','Lai ','Long ','Xi ','Xian ','Lan ','Zhe ','Dai ','Tasuki ','Zan ','Shi ','Jian ','Pan ','Yi ','Ran ','Ya ','Xi ','Xi ','Yao ','Feng ','Tan ','[?] ','Biao ','Fu ','Ba ','He ','Ji ','Ji ','Jian ','Guan ','Bian ','Yan ','Gui ','Jue ','Pian ','Mao ','Mi ','Mi ','Mie ','Shi ','Si ','Zhan ','Luo ','Jue ','Mi ','Tiao ','Lian ','Yao ','Zhi ','Jun ','Xi ','Shan ','Wei ','Xi ','Tian ','Yu ','Lan ','E ','Du ','Qin ','Pang ','Ji ','Ming ','Ying ','Gou ','Qu ','Zhan ','Jin ','Guan ','Deng ','Jian ','Luo ','Qu ','Jian ','Wei ','Jue ','Qu ','Luo ','Lan ','Shen ','Di ','Guan ','Jian ','Guan ','Yan ','Gui ','Mi ','Shi ','Zhan ','Lan ','Jue ','Ji ','Xi ','Di ','Tian ','Yu ','Gou ','Jin ','Qu ','Jiao ','Jiu ','Jin ','Cu ','Jue ','Zhi ','Chao ','Ji ','Gu ','Dan ','Zui ','Di ','Shang ','Hua ','Quan ','Ge ','Chi ','Jie ','Gui ','Gong ','Hong ','Jie ','Hun ','Qiu ','Xing ','Su ','Ni ','Ji ','Lu ','Zhi ','Zha ','Bi ','Xing ','Hu ','Shang ','Gong ','Zhi ','Xue ','Chu ','Xi ','Yi ','Lu ','Jue ','Xi ','Yan ','Xi ',
);