summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/locale/pl.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'locale/pl.po')
-rw-r--r--locale/pl.po21
1 files changed, 9 insertions, 12 deletions
diff --git a/locale/pl.po b/locale/pl.po
index 464866e..e6fe9bb 100644
--- a/locale/pl.po
+++ b/locale/pl.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: de\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-01-09 08:25:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-02 20:57:31+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-05 13:29:15+0000\n"
"Last-Translator: Someone <someone@someisp.com>\n"
"Language-Team: <de@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -938,10 +938,6 @@ msgstr "Jak poprawi&#263;, uzupe&#322;ni&#263; albo usun&#261;&#263; moje inform
msgid "How?"
msgstr "Jak?"
-#: includes/general_stuff.php:64
-msgid "Howto Information"
-msgstr "Informacje Howto"
-
#: www/help/2.php:9 www/help/2.php:41
msgid "I can't wait to start sending encrypted emails!"
msgstr "Nie mog&#281; si&#281; ju&#380; doczeka&#263; wysy&#322;ania zaszyfrowanych maili!"
@@ -959,6 +955,11 @@ msgstr "Nie otrzyma&#322;em poprawnego Certificate Request, wci&#347;niej wstecz
msgid "I don't want to be listed"
msgstr "Nie chc&#281; by&#263; wy&#347;wietlany"
+#: pages/index/0.php:22
+#, php-format
+msgid "If you want to use certificates issued by CAcert, read the CAcert %s Root Distribution License %s."
+msgstr ""
+
#: www/account/10.php:18 www/account/20.php:18 www/account/3.php:18
msgid "I hereby represent that I am fully authorized by the owner of the information contained in the CSR sent to CAcert Inc. to apply for an Digital Certificate for secure and authenticated electronic transactions. I understand that a digital certificate serves to identify the Subscriber for the purposes of electronic communication and that the management of the private keys associated with such certificates is the responsibility of the subscriber's technical staff and/or contractors."
msgstr "Niniejszym o&#347;wiadczam, &#380;e jestem w pe&#322;ni upowa&#380;niony przez w&#322;a&#347;ciciela informacji zawartych w Wniosku o Wydanie Certyfikatu (CRS) przes&#322;anego co CAcert Inc. do ubiegania si&#281; o cyfrowy ceryfikat dla bezpiecznych i autoryzowanych transakcji elektronicznych. Rozumiem, &#380;e certyfikat s&#322;u&#380;y do identyfikacji subskrybenta dla cel&oacute;w komunizacji elektronicznej i &#380;e odpowiedzialno&#347;&#263; za zarz&#261;dzanie kluczami prywatnymi zwi&#261;zanymi z takimi certyfikatami spoczywa na personelu technicznym subskrybenta lub jego kontrahentach."
@@ -4501,10 +4502,6 @@ msgstr ""
msgid "Colour version"
msgstr ""
-#: includes/about_menu.php:8
-msgid "Disclaimer"
-msgstr ""
-
#: www/gpg.php:176
msgid "Error: Both Name and Email address are empty"
msgstr ""
@@ -4611,10 +4608,10 @@ msgstr ""
msgid "If you want to have free certificates issued to you, join the %s CAcert Community %s."
msgstr "Jeżeli chcesz mieć swobodny i darmowy dostęp do certyfikat&oacute;w, przyłącz się do %s CAcert Community %s."
-#: pages/index/0.php:19
+#: pages/index/16.php:19 pages/index/3.php:19
#, php-format
-msgid "If you want to use certificates issued by CAcert, read the CAcert %s Disclaimer and Licence %s."
-msgstr "Jeśli chcesz używać certyfikat&oacute;w wydanych przez CAcert, przeczytaj CAcert %s Disclaimer and Licence %s."
+msgid "You are bound by the %s Root Distribution Licence %s for any re-distributions of CAcert's roots."
+msgstr ""
#: pages/account/37.php:28 pages/index/12.php:28
msgid "More information about CAcert Incorporated:"