source code taken from cacert-20100805.tar.bz2
[cacert-devel.git] / locale / nl.po
1 # translation of messages.po to nl_NL.po
2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
3 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: de\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2005-01-09 08:25:26+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2010-08-05 13:29:06+0000\n"
11 "Last-Translator: Someone <someone@someisp.com>\n"
12 "Language-Team: <de@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "X-Generator: http://www.TransLingo.org\n"
17
18 #: www/account/43.php:43 www/account/49.php:43
19 #, php-format
20 msgid "%s rows displayed."
21 msgstr "%s rijen weergegeven."
22
23 #: www/account/43.php:71
24 #, php-format
25 msgid "%s's Account Details"
26 msgstr "Account gegevens van %s"
27
28 #: www/account/32.php:21
29 #, php-format
30 msgid "%s's Administrators"
31 msgstr "Beheerders van %s"
32
33 #: www/account/26.php:21
34 #, php-format
35 msgid "%s's Domains"
36 msgstr "Domeinen van %s"
37
38 #: includes/account.php:1388
39 #, php-format
40 msgid "'%s' has just been successfully added as an organisation to the database."
41 msgstr "'%s' is als organisatie aan de database toegevoegd."
42
43 #: includes/account.php:1444
44 #, php-format
45 msgid "'%s' has just been successfully added to the database."
46 msgstr "'%s' is aan de database toegevoegd."
47
48 #: includes/account.php:1503
49 #, php-format
50 msgid "'%s' has just been successfully deleted from the database."
51 msgstr "'%s' is uit de database verwijderd."
52
53 #: includes/account.php:1416 includes/account.php:1491
54 #, php-format
55 msgid "'%s' has just been successfully updated in the database."
56 msgstr "De gegevens van '%s' zijn aangepast in de database."
57
58 #: www/help/3.php:64
59 msgid "...then click 'Next'."
60 msgstr "... klik 'Volgende' aan"
61
62 #: www/wot/3.php:42
63 msgid "A CAcert Assurer who knowingly, or reasonably ought to have known, assures an applicant contrary to this policy may be held liable."
64 msgstr "Een CAcert Waarmerker die willens en wetens, of redelijkerwijs had kunnen weten, iemand tegen deze regels in waarmerkt, kan voor alle gevolgen aansprakelijk worden gesteld."
65
66 #: www/wot/4.php:17
67 msgid "A trusted 3rd party is simply someone in your country that is responsible for witnessing signatures and ID documents. This role is covered by many different titles such as public notary, justice of the peace and so on. Other people are allowed to be authoritative in this area as well, such as bank managers, accountants and lawyers."
68 msgstr "Een vertrouwde derde partij is iemand in uw land die verantwoordelijk is voor het nagaan van handtekeningen en identiteitsbewijzen. Deze functie wordt door verschillende mensen uitgevoerd, denk maar aan notarissen. Mensen met andere functies die ook als vertrouwde derde partij mogen optreden zijn: bankdirecteuren, accountants en advocaten, of legalisatie op een stadhuis."
69
70 #: www/account/38.php:21 www/index/13.php:21
71 msgid "ANY amount will be appreciated - the more funding CAcert receives, the sooner it can achieve the goals of the community."
72 msgstr "IEDERE hoeveelheid wordt op prijs gesteld - hoe meer geld CAcert ontvangt, hoe eerder de doelstellingen van de gemeenschap kunnen worden bereikt."
73
74 #: includes/account_stuff.php:182
75 msgid "About"
76 msgstr "Over"
77
78 #: www/account/37.php:15 www/index/12.php:15
79 msgid "About CAcert.org"
80 msgstr "Over CAcert.org"
81
82 #: includes/account_stuff.php:209 includes/general_stuff.php:108
83 msgid "About Us"
84 msgstr "Over Ons"
85
86 #: includes/account_stuff.php:150 includes/account_stuff.php:158
87 #: www/account/1.php:26 www/account/16.php:21 www/account/26.php:21
88 #: www/account/28.php:29 www/account/3.php:30 www/account/32.php:21
89 #: www/account/33.php:47 www/account/7.php:27
90 msgid "Add"
91 msgstr "Voeg Toe"
92
93 #: www/account/7.php:19
94 msgid "Add Domain"
95 msgstr "Domein Toevoegen"
96
97 #: www/account/1.php:18
98 msgid "Add Email"
99 msgstr "E-mail Adres Toevoegen"
100
101 #: www/account/16.php:22 www/account/2.php:24 www/account/3.php:31
102 #: www/account/9.php:23
103 msgid "Address"
104 msgstr "Adres"
105
106 #: www/account/32.php:24
107 msgid "Administrator"
108 msgstr "Beheerder"
109
110 #: www/account/25.php:22 www/account/25.php:39 www/account/35.php:21
111 #: www/account/35.php:35
112 msgid "Admins"
113 msgstr "Beheerders"
114
115 #: www/wot/3.php:28
116 msgid "After the meeting, visit the CAcert Web site's make an Assurance page and:"
117 msgstr "Bezoek na de bijeenkomst de CAcert website waarop u de waarmerking kan vastleggen en:"
118
119 #: www/help/3.php:44
120 msgid "After your certificate has been emailed to you, follow this process to install the certificate."
121 msgstr "Volg het volgende proces om uw certificaat te installeren, nadat uw certificaat aan u is gezonden."
122
123 #: www/account/39.php:32 www/index/10.php:32
124 msgid "Aggregated tracking information"
125 msgstr "Statistieken"
126
127 #: www/account/36.php:21 www/index/1.php:110
128 msgid "Alert me if"
129 msgstr "Waarschuw mij als"
130
131 #: www/index.php:332
132 msgid "All fields are mandatory."
133 msgstr "Alle velden moeten ingevuld worden."
134
135 #: www/account/43.php:157
136 msgid "Alternate Verified Email Addresses"
137 msgstr "Gecontroleerd"
138
139 #: www/help/7.php:9
140 msgid "Alternatively as things progress we can add more layers of security with say 4 webservers talking to 2 intermediate servers, talking to the root store, and acting in a token ring fashion, anything happening out of sequence, and the server directly upstream shuts itself down, which if that were in place and there were multiple paths, any down time in this fashion would fall over to the servers not compromised, anyways just some food for thought."
141 msgstr "Het is ook mogelijk om als we wat verder zijn wat meer beveiliging van de server te realiseren. Zoals 4 webserver die via 2 tussen servers contact hebben met de 'root' opslag, en in een token-ring achtige constructie werken. Als iets scheef gaat lopen dan zal de daar boven liggende server zichzelf direct afsluiten. Als dit gerealiseerd is en er zijn meerdere toegangspaden dan zal downtijd in een van de servers door andere servers die nog correct werken opgelost worden. Hoe dan ook hier kunnen we nog verder over denken."
142
143 #: www/account/40.php:52 www/index/11.php:52
144 msgid "Alternatively you can get in contact with us via the following methods:"
145 msgstr "U kan ons ook via de volgende alternatieve manieren bereiken:"
146
147 #: www/help/2.php:49
148 msgid "And they are making mistakes"
149 msgstr "En zij maken fouten"
150
151 #: www/help/3.php:70
152 msgid "And you're done!"
153 msgstr "U bent nu klaar!"
154
155 #: www/account/16.php:39
156 msgid "Another Email"
157 msgstr "Uw e-mail adres"
158
159 #: includes/account.php:404
160 msgid "Any valid certificates will be revoked as well"
161 msgstr "Ook alle geldige certificaten zullen worden ingetrokken."
162
163 #: www/help/7.php:5
164 msgid "Apart from the boot stuff, all data resides on an encrypted partition on the root store server and only manual intervention in the boot up process by entering the password will start it again."
165 msgstr "Afgezien van het start gebeuren, verblijft alle data op een gecodeerde partitie op de root opslag server, alleen handmatig ingrijpen tijdens het starten van de server door invoer van een wachtwoord zal het proces weer starten."
166
167 #: www/index/17.php:61
168 msgid "Can't start the CEnroll control:"
169 msgstr "Kan de CEnroll Active-X control niet starten:"
170
171 #: www/account/30.php:31
172 #, php-format
173 msgid "Are you really sure you want to remove %s and all certificates issued under this domain?"
174 msgstr "Bent u zeker dat u %s wilt verwijderen en daarmee ook alle certificaten die onder dit domein verstrekt zijn?"
175
176 #: www/account/31.php:27
177 #, php-format
178 msgid "Are you really sure you want to remove %s and all certificates issued under this organisation?"
179 msgstr "Bent u zeker dat u %s wilt verwijderen en daarmee ook alle certificaten die onder deze organisatie verstrekt zijn?"
180
181 #: www/account/34.php:31
182 #, php-format
183 msgid "Are you really sure you want to remove %s from administering this organisation?"
184 msgstr "Bent u zeker dat u %s wil verwijderen als beheerder van deze organisatie?"
185
186 #: www/help/2.php:22
187 msgid "As anyone who has received an email containing a virus from a strange address knows, emails can be easily spoofed. The identity of the sender is very easy to forge via email. Thus a great advantage is that digital signing provides a means of ensuring that an email is really from the person you think it is. If everyone digitally signed their emails, it would be much easier to know whether an email is legitimate and unchanged and to the great relief of many, spamming would be much easier to control, and viruses that forge the sender's address would be obvious and therefore easier to control."
188 msgstr "Zoals iedereen die wel eens een besmette e-mail met een virus ontvangen heeft van een vreemd adres wel weet, e-mail kan heel gemakkelijk nagemaakt worden. Identiteit van de afzender is zeer eenvoudig te vervalsen. Een groot voordeel is dat digitale handtekeningen een mogelijkheid bieden om te bevestigen dat de afzender van een mail ook werkelijk degene is waarvan je denkt dat die het is. Als iedereen een digitale handtekening aan een e-mail toevoegt dan is veel makkelijker om te weten of een e-mail legitiem en ongewijzigd is. Dit zou een heleboel mensen het werk vereenvoudigen, omdat spammers makkelijker te herkennen zijn en dat virussen die vervalste afzender adressen gebruiken wel heel erg gaan opvallen."
189
190 #: www/wot/6.php:24
191 msgid "Assurance Confirmation"
192 msgstr "Waarmerk bevestiging"
193
194 #: www/account/43.php:146 www/wot/3.php:44
195 msgid "Assurance Points"
196 msgstr "Waarmerk punten"
197
198 #: www/account/43.php:225 www/wot/10.php:52
199 msgid "Assurance Points You Issued"
200 msgstr "Door u uitgegeven waarmerk punten"
201
202 #: www/stats.php:51
203 msgid "Assurances Made"
204 msgstr "Uitgevoerde waarmerkingen"
205
206 #: includes/account_stuff.php:182 www/wot/5.php:19
207 msgid "Assure Someone"
208 msgstr "Waarmerk iemand"
209
210 #: www/index/0.php:60
211 msgid "Assured client certificates"
212 msgstr "Gewaarmerkte Client Certificaten"
213
214 #: www/index/0.php:90
215 msgid "Assured server certificates"
216 msgstr "Gewaarmerkte Server Certificaten"
217
218 #: pages/index/0.php:25
219 msgid "For CAcert Community Members"
220 msgstr "Voor deelnemers aan de CAcert Community "
221
222 #: www/index/51.php:28
223 msgid "Based on OpenSSL, PHP, a little bit of C and MySQL, we were able to build not only a free certificate authority that could verify your email address or domain, but actually build in a highly effective trust model. Our model goes further than that used by some commercial CAs to prove your identity."
224 msgstr "Gebaseerd op OpenSSL, PHP, een beetje C en MySQL zijn we in staat geweest om niet alleen een gratis certificate authority te maken die uw e-mail adres of domein kan valideren, maar zelfs een hoogst effectief vertrouwens model te bouwen. Ons model gaat verder dan dat van sommige commerci&euml;le CA's om uw identiteit vast te stellen."
225
226 #: www/index/0.php:110
227 msgid "Become a member of the CAcert Association"
228 msgstr "Wordt lid van de CAcert Associatie"
229
230 #: www/index/0.php:100
231 msgid "Become an assurer in CAcert Web of Trust"
232 msgstr "Hoe wordt u waarmerker in het CAcert Vertrouwens Netwerk"
233
234 #: includes/account_stuff.php:182
235 msgid "Becoming an Assurer"
236 msgstr "Hoe wordt u een CAcert waarmerker"
237
238 #: pages/account/10.php:34
239 msgid "Paste your CSR(Certificate Signing Request) below..."
240 msgstr "Plak uw CSR (Certificate Signing Request) hieronder..."
241
242 #: www/account/0.php:24
243 msgid "Before you can start issuing certificates for your website, irc server, smtp server, pop3, imap etc you will need to add domains to your account under the domain menu. You can also remove domains from here as well. Once you've added a domain you are free then to go into the Server Certificate section and start pasting CSR into the website and have the website return you a valid certificate for up to 2 years if you have 50 trust points, or 6 months for no trust points."
244 msgstr "Voor u kunt starten met het aanmaken van certificaten voor uw website of irc, mail, pop3, imap servers moet u eerst uw domeinen toevoegen. Dit kunt u doen in het Domeinen menu. U kunt hier ook domeinen verwijderen. Op het moment dat u een domein heeft toegevoegd kunt u naar het Server Certificaten gedeelte gaan en beginnen met het versturen van een CSR via de website en krijgt u een certificaat dat tot 2 jaar geldig is als u 50 punten heeft, of 6 maanden als u geen punten heeft."
245
246 #: www/account/15.php:32 www/account/23.php:32
247 msgid "Below is your Server Certificate"
248 msgstr "Hieronder vindt u uw Server Certificaat"
249
250 #: www/index/0.php:53 www/index/0.php:63 www/index/0.php:73 www/index/0.php:83
251 #: www/index/0.php:93 www/index/0.php:103 www/index/0.php:113
252 msgid "Benefits"
253 msgstr "Voordelen"
254
255 #: includes/account.php:49 includes/account.php:389 www/index.php:316
256 #: www/wot.php:222 www/wot.php:234 scripts/removedead.php:59
257 msgid "Best regards"
258 msgstr "Met vriendelijke groeten,"
259
260 #: www/help/3.php:60
261 msgid "Browse to the location you saved the .cer file to in step 1"
262 msgstr "Blader naar de lokatie waar de .cer file in stap 1 was opgeslagen."
263
264 #: www/help/2.php:25
265 msgid "But perhaps, fundamentally, the most important reason for digital signing is awareness and privacy. It creates awareness of the (lack of) security of the Internet, and the tools that we can arm ourselves with to ensure our personal security. And in sensitising people to digital signatures, we become aware of the possibility of privacy and encryption."
266 msgstr "Maar misschien is, in de grond, de belangrijkste reden voor digitale ondertekening is de erkenning en privacy. Het zorgt ervoor dat (het gebrek aan) veiligheid van het internet duidelijk wordt. En dat we onszelf kunnen wapenen in onze persoonlijke veiligheid. En door digitale handtekeningen te gebruiken zorgen we ervoor dat meer mensen in aanraking komen met de mogelijkheden voor privacy en encryptie."
267
268 #: www/help/2.php:7 www/help/2.php:35
269 msgid "But, er, is this really proof of your email identity?"
270 msgstr "Maar, eh, is dat echt bewijs van uw e-mail identiteit?"
271
272 #: www/help/2.php:48
273 msgid "But, with all this money, and all this responsibility, they must be taking a lot of care to ensure the Certificate Authorities do their jobs well, and keep doing their jobs well, right? Well right?!"
274 msgstr "Maar met al dit geld, en al deze verantwoordelijkheid, moeten de 'Certificate Authorities' toch zeer zorgvuldig omgaan met de hun toegewezen taak, en deze goed uitvoeren, toch? Ja toch?!"
275
276 #: www/account/10.php:15 www/account/20.php:15 www/account/3.php:15
277 msgid "CAcert Certficate Acceptable Use Policy"
278 msgstr "CAcert Certificaat AUP (Acceptable Use Policy)."
279
280 #: www/account/38.php:19 www/index/13.php:19
281 msgid "CAcert Inc. is a non-profit association which is legally able to accept donations. CAcert adheres to strict guidelines about how this money can to be used. If you'd like to make a donation, you can do so via"
282 msgstr "CAcert Inc. is een non-profit organisatie die legaal donaties in ontvangst mag nemen. CAcert houdt zich aan strikte regels hoe dit geld mag worden gebruikt. Als u een donatie wilt doen, kunt u dit doen via"
283
284 #: www/account/10.php:20 www/account/20.php:20 www/account/3.php:20
285 msgid "CAcert Inc.'s public certification services are governed by a CPS as amended from time to time which is incorporated into this Agreement by reference. The Subscriber will use the SSL Server Certificate in accordance with CAcert Inc.'s CPS and supporting documentation published at"
286 msgstr "CAcert Inc. publieke certificaten service zijn vastgelegd in een CPS. Dit CPS wordt van tijd tot tijd bijgewerkt en is opgenomen in deze overeenkomst. De ingeschrevene zal het SSL Server certificaat gebruiken volgens het CAcert Inc. CPS en de bijbehorende documentatie te vinden op"
287
288 #: www/index/51.php:25
289 msgid "CAcert Inc., as a community-based project, is not driven by profits - it is driven by the community's desire for privacy and security."
290 msgstr "CAcert Inc., als project dat gebaseerd is op een groep vrijwilligers, wordt niet gestuurd door winsten - het wordt gestuurd door het groepsverlangen naar privacy en veiligheid."
291
292 #: www/wot.php:223 www/wot.php:235 scripts/removedead.php:60
293 msgid "CAcert Support Team"
294 msgstr "Het CAcert Ondersteunings Team"
295
296 #: includes/account_stuff.php:181 www/account/0.php:27 www/wot/0.php:15
297 msgid "CAcert Web of Trust"
298 msgstr "CAcert Vertrouwens Netwerk"
299
300 #: www/wot/3.php:15
301 msgid "CAcert Web of Trust Rules"
302 msgstr "Regels van het CAcert Vertrouwens Netwerk"
303
304 #: www/wot/3.php:45
305 msgid "CAcert may, from time to time, alter the amount of Assurance Points that a class of assurer may assign as is necessary to effect a policy or rule change. We may also alter the amount of Assurance Points available to an individual, or new class of assurer, should another policy of CAcert require this."
306 msgstr "CAcert kan, van tijd tot tijd, het aantal punten dat een waarmerker uit een bepaalde klasse kan uitdelen veranderen als dat door een reglementswijziging noodzakelijk is. Ook mag CAcert het aantal punten van een individuele persoon veranderen of een persoon overplaatsen naar een andere klasse als dit nodig is volgens een ander CAcert reglement."
307
308 #: www/help/6.php:11
309 msgid "CAcert then sends you an email with a signed copy of your certificate. Hopefully the rest should be pretty straight forward."
310 msgstr "CAcert verstuurt u een e-mail met een getekende copie van uw certificaat. Hopelijk is het resterende proces niet al te ingewikkeld."
311
312 #: www/account/37.php:19 www/index/12.php:19
313 #, php-format
314 msgid "CAcert's goal is to promote awareness and education on computer security through the use of encryption, specifically with the X.509 family of standards. We have compiled a %sdocument base%s that has helpful hints and tips on setting up encryption with common software, and general information about Public Key Infrastructures (PKI)."
315 msgstr "Het doel van CAcert is om attentie en educatie te promoten op het gebied van computer veiligheid door het gebruik van encryptie, met name gebruik makend van de X.509 standaarden. Wij hebben een %sdocument base% samengesteld met tips en trucs om encryptie te gebruiken met gewone software, en algemene informatie omtrent Public Key Infrastructuren (PKI)."
316
317 #: www/account/0.php:17
318 msgid "CAcert.org"
319 msgstr "CAcert.org"
320
321 #: www/index/51.php:15
322 msgid "CAcert.org Mission Statement"
323 msgstr "CAcert.org Missie Statement"
324
325 #: includes/account.php:49 includes/account.php:389 www/index.php:316
326 msgid "CAcert.org Support!"
327 msgstr "CAcert.org Ondersteuning!"
328
329 #: www/account/37.php:17 www/index/12.php:17
330 msgid "CAcert.org is a community driven, Certificate Authority that issues certificates to the public at large for free."
331 msgstr "CAcert.org is een door de gebruikersgemeenschap gedragen certificatieorganisatie die gratis certificaten ter beschikking stelt voor het grote publiek."
332
333 #: www/wot/0.php:17
334 msgid "CAcert.org was designed to be by the community for the community, and instead of placing all the labour on a central authority and in turn increasing the cost of certificates, the idea was to get community in conjunction with this website to have trust maintained in a dispersed and automated manner!"
335 msgstr "CAcert.org werd ontwikkeld door en voor de gebruikersgemeenschap. In plaats van alle werk en verantwoordelijkheid bij een centrale organisatie te leggen, waardoor de kosten van certificaten stijgt, werd het idee opgevat om vanuit de gemeenschap via deze website op een verdeelde en geautomatiseerde manier een vertrouwensweb op te bouwen."
336
337 #: includes/account.php:1464 includes/account.php:1515 www/account/30.php:34
338 #: www/account/31.php:30 www/account/34.php:34
339 msgid "Cancel"
340 msgstr "Annuleren"
341
342 #: includes/general_stuff.php:58
343 msgid "Cert Login"
344 msgstr "Certificaat login"
345
346 #: www/account/19.php:101 www/account/6.php:99
347 msgid "Certificate Installation Complete!"
348 msgstr "De installatie van uw certificaat is compleet."
349
350 #: www/account/19.php:97 www/account/6.php:95
351 msgid "Certificate Installation Error"
352 msgstr "Fout bij installatie van het certificaat."
353
354 #: www/help/3.php:43
355 msgid "Certificate Installation process for IIS 5.0"
356 msgstr "Certificaat installatie procedure voor IIS 5.0"
357
358 #: includes/general_stuff.php:65
359 msgid "CAcert Logos"
360 msgstr "CAcert logo's"
361
362 #: includes/account.php:669 includes/account.php:1066
363 #, php-format
364 msgid "Certificate for '%s' has been renewed."
365 msgstr "Het certificaat voor '%s' werd hernieuwd."
366
367 #: includes/account.php:594 includes/account.php:705 includes/account.php:1103
368 #: includes/account.php:1319
369 #, php-format
370 msgid "Certificate for '%s' has been revoked."
371 msgstr "Het certificaat voor '%s' werd ingetrokken."
372
373 #: www/account/19.php:95 www/account/6.php:93
374 msgid "Certificate installation failed!"
375 msgstr "Installatie van het certificaat is mislukt!"
376
377 #: www/stats.php:31
378 msgid "Certificates Issued"
379 msgstr "verstrekte certificaten "
380
381 #: pages/help/4.php:21
382 msgid "writing new private key to 'private.key'"
383 msgstr "bezig nieuwe priv&eacute; sleutel te schrijven naar 'private.key'"
384
385 #: includes/account.php:837 includes/account.php:1312 pages/account/19.php:45
386 #: pages/account/6.php:43
387 msgid "to install your certificate."
388 msgstr "om uw certificaat te installeren."
389
390 #: www/account/14.php:18
391 msgid "Change Pass Phrase"
392 msgstr "Verander uw Wachtwoord"
393
394 #: includes/account_stuff.php:146 www/account/43.php:98 www/account/43.php:99
395 #: www/account/44.php:19 www/account/50.php:19
396 msgid "Change Password"
397 msgstr "Wachtwoord Veranderen"
398
399 #: www/help/3.php:36
400 msgid "Choose a filename to save the request to"
401 msgstr "Kies een bestandsnaam om het certificaat naar op te slaan"
402
403 #: includes/account.php:671 includes/account.php:1068
404 #: includes/account.php:1445 includes/account.php:1492
405 #: includes/account.php:1504 www/account/19.php:45 www/account/6.php:43
406 msgid "Click here"
407 msgstr "Klik hier"
408
409 #: www/account/40.php:21 www/index/11.php:21
410 msgid "Click here to go to the Support List"
411 msgstr "Klik hier om naar de Ondersteunings lijst te gaan"
412
413 #: www/account/40.php:38 www/index/11.php:38
414 msgid "Click here to view all lists available"
415 msgstr "Klik hier om alle lijsten te zien."
416
417 #: includes/account_stuff.php:153 www/account/18.php:18 www/account/5.php:18
418 msgid "Client Certificates"
419 msgstr "Client Certificaten"
420
421 #: www/index/0.php:50
422 msgid "Client certificates (un-assured)"
423 msgstr "Client certificaten (ongewaarmerkt)"
424
425 #: www/account/3.php:63
426 msgid "Code Signing"
427 msgstr "Programma Certificaten"
428
429 #: www/index/0.php:70
430 msgid "Code signing certificates"
431 msgstr "Programma Certificaten"
432
433 #: www/account/24.php:41 www/account/27.php:44 www/account/32.php:27
434 #: www/account/33.php:43
435 msgid "Comments"
436 msgstr "Opmerkingen"
437
438 #: www/help/4.php:14
439 msgid "Common Name (eg, YOUR name) []:"
440 msgstr "Common Name (hier: UW naam) [];"
441
442 #: www/account/11.php:22 www/account/12.php:23 www/account/18.php:23
443 #: www/account/21.php:25 www/account/22.php:23
444 msgid "CommonName"
445 msgstr "Roepnaam"
446
447 #: includes/account.php:1733 includes/account.php:1780
448 #: includes/account.php:1792
449 msgid "to continue."
450 msgstr "om verder te gaan."
451
452 #: includes/general_stuff.php:63
453 msgid "CAcert News"
454 msgstr "CAcert nieuws"
455
456 #: includes/general_stuff.php:66
457 msgid "CAcert Statistics"
458 msgstr "CAcert statistieken"
459
460 #: pages/account/11.php:26 pages/account/21.php:31
461 msgid "subjectAltName"
462 msgstr "subjectAltName"
463
464 #: www/wot/3.php:31
465 msgid "Compare the online information to the information recorded on the paper form;"
466 msgstr "Vergelijk de gegevens van de website met de informatie op de papieren documenten;"
467
468 #: www/wot/3.php:24
469 msgid "Complete the assurance form if the applicant has not already done so. Ensure that all information matches."
470 msgstr "Vul de rest van het waarmerk formulier in indien de kandidaat dit nog niet gedaan heeft. Verzeker u ervan dat alle informatie correct en volledig ingevuld is."
471
472 #: www/help/3.php:39
473 msgid "Confirm your request details"
474 msgstr "Bevestig uw aanvraag gegevens"
475
476 #: www/wot/3.php:19
477 msgid "Contact"
478 msgstr "Neem contact met ons op"
479
480 #: www/wot/9.php:39
481 msgid "Contact Assurer"
482 msgstr "Neem contact op voor waarmerking"
483
484 #: www/wot/1.php:121
485 msgid "Contact Details"
486 msgstr "Contact gegevens"
487
488 #: www/account/24.php:25 www/account/27.php:28
489 msgid "Contact Email"
490 msgstr "Contact via E-mail"
491
492 #: includes/account_stuff.php:210 includes/general_stuff.php:110
493 #: www/account/40.php:15 www/index/11.php:15
494 msgid "Contact Us"
495 msgstr "Neem contact met ons op"
496
497 #: www/wot/8.php:31
498 msgid "Contact information"
499 msgstr "Contactinformatie"
500
501 #: www/account/39.php:37 www/index/10.php:37
502 msgid "Cookies"
503 msgstr "Cookies"
504
505 #: www/help/2.php:38
506 msgid "Cool man! How do I create my own digital signature?!"
507 msgstr "Cool man! Hoe maak ik m'n eigen digitale handtekening?!"
508
509 #: www/help/3.php:47
510 msgid "Copy the contents of the email including the"
511 msgstr "Kopieer de inhoud van de e-mail inclusief de"
512
513 #: www/index/51.php:20
514 msgid "Core members of CAcert generally have a strong information technology and security background, and a stronger desire to give back to the community."
515 msgstr "CAcert kernleden hebben over het algemeen een stevige IT en security achtergrond, en een sterker verlangen om de gemeenschap iets terug te geven."
516
517 #: includes/account.php:617 includes/account.php:726 includes/account.php:1125
518 #: includes/account.php:1343
519 #, php-format
520 msgid "Couldn't remove the request for `%s`, request had already been processed."
521 msgstr "Kon de aanvraag '%s' niet verwijderen, de aanvraag is reeds verwerkt."
522
523 #: www/account/11.php:32 www/account/21.php:35 www/account/24.php:37
524 #: www/account/27.php:40
525 msgid "Country"
526 msgstr "Land"
527
528 #: www/account/36.php:23 www/index/1.php:112
529 msgid "Country Announcements"
530 msgstr "Landgebonden aankondigingen"
531
532 #: www/help/4.php:9
533 msgid "Country Name (2 letter code) [AU]:"
534 msgstr "Lands Naam (2 letter code) [NL]:"
535
536 #: www/account/17.php:133 www/account/4.php:133
537 msgid "Create Certificate Request"
538 msgstr "Vraag een Certificaat aan"
539
540 #: includes/general_stuff.php:72 www/index/7.php:15
541 msgid "Credits"
542 msgstr "Credits"
543
544 #: www/help/7.php:2
545 msgid "Currently there is 2 main servers, one for webserver, one for root store, with the root store only connected to the webserver via serial cable, with a daemon running as non-root processes on each end of the serial listening/sending requests/info."
546 msgstr "Momenteel zijn er 2 hoofd servers, een webserver en een 'root' opslag server. De 'root' opslag server is uitsluitend door middel van een seri&euml;le kabel verbonden met de webserver. Een achtergrond proces zonder 'root' rechten draait aan beide kanten van de seri&euml;le kabel t.b.v. het oppakken/verzenden van aanvragen/gegevens."
547
548 #: www/stats.php:73 www/stats.php:109 www/ttp.php:95 www/ttp.php:142
549 #: www/account/43.php:200 www/account/43.php:235 www/wot/10.php:43
550 #: www/wot/10.php:76 www/wot/6.php:91
551 msgid "Date"
552 msgstr "Datum"
553
554 #: www/cap.php:62 www/ttp.php:126 www/account/13.php:46 www/account/13.php:94
555 #: www/account/43.php:93 www/account/52.php:44 www/index/1.php:47
556 #: www/index/5.php:25 www/wot/6.php:65
557 msgid "Date of Birth"
558 msgstr "Geboortedatum"
559
560 #: www/account/2.php:21
561 msgid "Default"
562 msgstr "Standaard"
563
564 #: includes/account_stuff.php:146
565 msgid "Default Language"
566 msgstr "Standaard taal"
567
568 #: www/account/2.php:23 www/account/2.php:50 www/account/25.php:24
569 #: www/account/25.php:41 www/account/26.php:26 www/account/26.php:36
570 #: www/account/30.php:35 www/account/31.php:31 www/account/32.php:28
571 #: www/account/32.php:43 www/account/34.php:35 www/account/9.php:21
572 #: www/account/9.php:49
573 msgid "Delete"
574 msgstr "Verwijderen"
575
576 #: www/account/43.php:102 www/account/43.php:103
577 msgid "Delete Account"
578 msgstr "Verwijder Account"
579
580 #: www/account/34.php:28
581 #, php-format
582 msgid "Delete Admin for %s"
583 msgstr "Verwijder Beheerder voor %s"
584
585 #: www/account/30.php:28
586 #, php-format
587 msgid "Delete Domain for %s"
588 msgstr "Verwijder Domein voor %s"
589
590 #: www/account/31.php:24
591 #, php-format
592 msgid "Delete Organisation"
593 msgstr "Verwijder Organisatie"
594
595 #: www/account/32.php:26 www/account/33.php:30
596 msgid "Department"
597 msgstr "Afdeling"
598
599 #: www/help/2.php:17
600 msgid "Digital signing thus provides security on the Internet."
601 msgstr "Digitaal ondertekenen voorziet op deze wijze in veiligheid op het internet."
602
603 #: www/index/0.php:73
604 msgid "Digitally sign code, web applets, installers, etc. including your name and location in the certificates."
605 msgstr "Digitaal ondertekenen van programmatuur, web applets, installatie software etc. Inclusief uw naam en plaats in de certificaten."
606
607 #: www/wot/8.php:22
608 msgid "Directory Listing"
609 msgstr "Directory Listing"
610
611 #: www/help/2.php:61
612 msgid "Disclaimer : These are the author's opinions, but they should not be considered 'truth' without personal verification. The author may have made mistakes and any mistakes will be willingly rectified by contacting the administrator of elucido.net, contact details available from the normal domain registration information services (e.g. whois.net).&amp;nbsp; No recommendation to install a Certificate Authority's root certificate is either intended nor implied."
613 msgstr "Disclaimer : Dit zijn de meningen van de schrijver, maar ze mogen niet als 'waar' beschouwd worden zonder persoonlijke controle. De schrijver kan fouten gemaakt hebben en iedere fout wordt graag rechtgezet als u de beheerder van elucido.net kontakteert, de contact gegevens kunt u middels de normale domein registratie informatie diensten vinden (b.v. whois.net). Er wordt op geen enkele wijze, bewust of onbewust, aanbevolen om een root certificaat van een Certificate Authority te installeren."
614
615 #: www/account/26.php:24 www/account/28.php:25 www/account/29.php:31
616 #: www/account/43.php:181 www/account/48.php:22 www/account/49.php:34
617 #: www/account/7.php:22
618 msgid "Domain"
619 msgstr "Domein"
620
621 #: www/account/12.php:18 www/account/22.php:18
622 msgid "Domain Certificates"
623 msgstr "Domein Certificaten"
624
625 #: includes/account_stuff.php:157 www/account/25.php:21 www/account/25.php:38
626 #: www/account/9.php:18
627 msgid "Domains"
628 msgstr "Domeinen"
629
630 #: www/account/0.php:23
631 msgid "Domains and Server Certificates."
632 msgstr "Domein en Server Certificaten"
633
634 #: includes/account_stuff.php:209 includes/general_stuff.php:108
635 #: www/account/38.php:15 www/index/13.php:15
636 msgid "Donations"
637 msgstr "Donaties"
638
639 #: www/error404.php:21
640 msgid "Due to recent site changes bookmarks may no longer be valid, please update your bookmarks."
641 msgstr "Door recente site wijzigingen kunnen bladwijzers niet meer geldig zijn, werk a.u.b. uw bladwijzers bij."
642
643 #: www/help/2.php:39
644 msgid "Easy. Ish. Go to CAcert.org, install their root certificate and then follow their joining instructions. Once you have joined, request a certificate from the menu. You will receive an email with a link to the certificate. Click on the link from your email software, and hopefully it will be seamlessly installed. Next find the security section of the settings in your email software and configure digital signatures using the certificate you just downloaded. Hmm. Call me if you want, I'll guide you through it."
645 msgstr "Simpel. Ga naar CAcert.org, installeer hun root certificaat en volg dan hun instructies om jezelf in te schrijven. Ben je eenmaal ingeschreven, vraag dan een certificaat aan via het menu. Je ontvangt een e-mail met een link naar het certificaat. Klik op de link vanuit jouw e-mail software, en als het goed is wordt het certificaat nu naadloos ge&iuml;nstalleerd. Zoek vervolgens de security sectie in het instellingen gedeelte van je e-mail software en configureer digitale handtekeningen, gebruik makend van het certificaat dat je zojuist gedownload hebt. Hmm. Bel me even als je hulp nodig hebt, ik help je wel door de juiste schermen heen."
646
647 #: includes/account_stuff.php:146 www/account/25.php:23 www/account/25.php:40
648 #: www/account/26.php:25 www/account/26.php:35
649 msgid "Edit"
650 msgstr "Aanpassen"
651
652 #: www/account/27.php:21
653 msgid "Edit Organisation"
654 msgstr "Pas Organisatiegegevens Aan"
655
656 #: www/account/16.php:26 www/account/16.php:31 www/account/33.php:26
657 #: www/account/42.php:22 www/account/43.php:34 www/account/43.php:74
658 #: www/account/44.php:22 www/account/50.php:22 www/wot/5.php:22
659 msgid "Email"
660 msgstr "Voeg E-mail Adres Toe"
661
662 #: includes/account_stuff.php:149 www/account/2.php:18
663 msgid "Email Accounts"
664 msgstr "E-mail Accounts"
665
666 #: www/account/0.php:21
667 msgid "Email Accounts and Client Certificates"
668 msgstr "E-mail Accounts en Client Certificaten"
669
670 #: www/cap.php:72 www/account/1.php:22 www/account/11.php:34
671 #: www/account/5.php:23 www/index/1.php:75 www/index/4.php:26
672 #: www/index/5.php:21 www/gpg/2.php:21 www/disputes/1.php:23 www/help/4.php:29
673
674 msgid "Email Address"
675 msgstr "E-mail Adres"
676
677 #: www/index.php:244
678 msgid "Email Address was blank"
679 msgstr "E-mail adres is niet ingevuld"
680
681 #: www/wot/1.php:122
682 msgid "Email Assurer"
683 msgstr "Stuur e-mail naar iemand die kan waarmerken."
684
685 #: includes/account.php:51 includes/account.php:391
686 msgid "Email Probe"
687 msgstr "E-mail Test"
688
689 #: www/help/2.php:20
690 msgid "Emails are not secure. In fact emails are VERY not secure!"
691 msgstr "E-mails zijn niet veilig, eigenlijk zijn e-mails heel ERG NIET veilig."
692
693 #: www/index/0.php:83
694 msgid "Enable encrypted data transfer for users accessing your web, email, or other SSL enabled service on your server; wildcard certificates are allowed."
695 msgstr "Maakt versleutelde data transport voor gebruikers van uw website, e-mail of andere op SSL gebaseerde diensten op uw server mogelijk. Wildcard certificaten zijn toegestaan."
696
697 #: www/help/3.php:58
698 msgid "Ensure 'Process the pending request and install the certificate' is selected and click on 'Next'."
699 msgstr "Zorg ervoor dat 'Verwerk de uitstaande aanvraag en installeer het certificaat' is gekozen en klik op 'Volgende'."
700
701 #: www/help/3.php:63
702 msgid "Ensure that you are processing the correct certificate"
703 msgstr "Verzeker u ervan dat u het juiste certificaat bewerkt"
704
705 #: www/help/3.php:17
706 msgid "Enter a certificate name and select Certificate strength"
707 msgstr "Voer een certificaat in en kies de sleutel lengte."
708
709 #: www/help/3.php:26
710 msgid "Enter the Organisation name: this must be the full legal name of the Organisation that is applying for the certificate."
711 msgstr "Geef de organisatie naam: Dit moet de volledige offici&euml;le naam van de organisatie zijn die het certificaat wil ontvangen:"
712
713 #: www/wot/3.php:30
714 msgid "Enter the applicant's email address;"
715 msgstr "Voer het e-mail adres van de kandidaat in;"
716
717 #: www/help/3.php:33
718 msgid "Enter the geographical details"
719 msgstr "Geef geografische gegevens"
720
721 #: www/help/3.php:30
722 msgid "Enter your Common Name"
723 msgstr "Geef 'Common Name'"
724
725 #: www/help/3.php:25
726 msgid "Enter your Organisation Information"
727 msgstr "Voer uw Organisatie gegevens in"
728
729 #: www/help/2.php:57
730 msgid "Erroneous Verisign Issued Digital Certificates Pose Spoofing Hazard"
731 msgstr "Foutief door Verisign uitgegeven Digitaal Certificaat veroorzaakt een 'Spoof' gevaar."
732
733 #: includes/account.php:67 www/verify.php:33 www/verify.php:45
734 #: www/verify.php:76 www/verify.php:89
735 msgid "Error!"
736 msgstr "Er is een fout opgetreden!"
737
738 #: www/help/2.php:21
739 msgid "Ever requested a password that you lost to be emailed to you? That password was wide open to inspection by potential crackers."
740 msgstr "Ooit een vergeten wachtwoord aangevraagd via e-mail? Dat wachtwoord kan door iedereen gelezen worden mogelijk door eventuele 'crackers'."
741
742 #: www/account/12.php:50 www/account/18.php:50 www/account/22.php:50
743 #: www/account/5.php:54
744 msgid "Expired"
745 msgstr "Vervallen"
746
747 #: www/account/12.php:25 www/account/18.php:25 www/account/22.php:25
748 #: www/account/5.php:25
749 msgid "Expires"
750 msgstr "Vervalt"
751
752 #: www/wot/3.php:38
753 msgid "Fees"
754 msgstr "Onkostenvergoedingen"
755
756 #: www/error404.php:19
757 msgid "File not found!"
758 msgstr "Bestand niet gevonden!"
759
760 #: www/help/4.php:16
761 msgid "Finally you will be asked information about 'extra' attribute, you simply hit enter to both these questions."
762 msgstr "Ten slotte wordt u gevraagd om gegevens voor het 'extra' veld in te vullen. Deze vragen kunt u gewoon blanko invullen."
763
764 #: includes/account_stuff.php:191
765 msgid "Find Domain"
766 msgstr "Domein Toevoegen"
767
768 #: includes/account_stuff.php:191 www/account/42.php:19
769 msgid "Find User"
770 msgstr "Zoek gebruiker"
771
772 #: www/account/48.php:19
773 msgid "Find User by Domain"
774 msgstr "Zoek gebruiker aan de hand van een domein"
775
776 #: includes/account_stuff.php:182
777 msgid "Find an Assurer"
778 msgstr "Zoek iemand die kan waarmerken"
779
780 #: www/help/3.php:41
781 msgid "Finish up and exit IIS Certificate Wizard"
782 msgstr "Be&euml;indig en verlaat de IIS Certificaat Wizard."
783
784 #: www/account/13.php:27 www/account/13.php:75 www/account/43.php:78
785 #: www/index/1.php:22
786 msgid "First Name"
787 msgstr "Voornaam"
788
789 #: includes/account.php:769
790 msgid "First and Last name fields can not be blank."
791 msgstr "De velden 'Voornaam' en 'Achternaam' moeten ingevuld worden."
792
793 #: www/index.php:233
794 msgid "First and/or last names were blank."
795 msgstr "Uw voor- en/of achternaam is niet ingevuld."
796
797 #: www/help/6.php:1
798 msgid "Firstly you need to join CAcert to do that go:"
799 msgstr "Ten eerste moet u meedoen met CAcert, ga hiervoor naar:"
800
801 #: www/help/4.php:1
802 msgid "Firstly you will need to run the following command, preferably in secured directory no one else can access, however protecting your private keys is beyond the scope of this document."
803 msgstr "Allereerst moet u het volgende commando geven. Bij voorkeur wordt dit uitgevoerd in een directory waar verder niemand toegang toe heeft. Het beschermen van de priv&eacute; sleutels valt echter buiten het bereik van dit document."
804
805 #: www/help/0.php:2
806 msgid "Following are several tips you may find useful."
807 msgstr "Hieronder volgen diverse tips die nog van pas kunnen komen."
808
809 #: www/account/37.php:23 www/index/12.php:23
810 msgid "For administrators looking to protect the services they offer, we provide host and wild card certificates which you can issue almost immediately. Not only can you use these to protect websites, but also POP3, SMTP and IMAP connections, to list but a few. Unlike other certificate authorities, we don't limit the strength of the certificates, or the use of wild card certificates. Everyone should have the right to security and to protect their privacy, not just those looking to run ecommerce sites."
811 msgstr "Voor beheerders die de diensten die ze bieden willen beschermen, bieden we webserver certificaten en webserver wildcard certificaten aan die u vrijwel direct kunt aanmaken. U kunt deze certificaten niet alleen gebruiken om websites te beveiligen, maar ook voor POP3, SMTP en IMAP verbindingen, om er slechts enkele te noemen. In tegenstelling tot andere certificate authorities, beperken we de sterkte van de certificaten niet, evenmin beperken we het gebruik van wildcard certificaten. Iedereen zou het recht moeten hebben op veiligheid en om hun privacy te beschermen, niet alleen zij die een e-commerce site willen runnen."
812
813 #: www/help/3.php:71
814 msgid "For more information, refer to your server documentation or visit"
815 msgstr "Voor meer informatie kijk in uw server documentatie of bezoek"
816
817 #: www/account/37.php:21 www/index/12.php:21
818 msgid "For the enthusiast looking to dip their toe in the water, we have an easy way of obtaining certificates you can use with your email program. You can use these not only to encrypt, but to prove to your friends and family that your email really does come from you."
819 msgstr "Voor de enthousiasteling die een sprong in het diepe aandurft hebben we een eenvoudige manier om certificaten aan te vragen die u kunt gebruiken met uw e-mail programma. U kunt deze certificaten niet alleen gebruiken om te versleutelen, maar ook om uw vrienden en familie te bewijzen dat uw e-mail werkelijk van uzelf af komt."
820
821 #: www/index/0.php:19
822 msgid "For years we've all been charged high amounts of money to pay for security that doesn't and shouldn't cost the earth."
823 msgstr "De voorbije jaren hebben we allemaal te veel betaald voor veiligheid die eigenlijk niet duur hoeft te zijn."
824
825 #: www/account/12.php:78 www/account/18.php:84 www/account/22.php:80
826 #: www/account/5.php:84
827 msgid "From here you can delete pending requests, or revoke valid certificates."
828 msgstr "Van hieruit kunt u aanvragen die nog in behandeling zijn annuleren en geldige certificaten intrekken."
829
830 #: www/stats.php:55
831 msgid "Users with 50-99 Points"
832 msgstr "Gebruikers met 50-99 punten"
833
834 #: includes/account_stuff.php:185
835 msgid "GPG/PGP Keys"
836 msgstr "GPG/PGP Sleutels"
837
838 #: www/account/36.php:22 www/index/1.php:111
839 msgid "General Announcements"
840 msgstr "Algemene aankondigingen"
841
842 #: www/account/40.php:17 www/index/11.php:17
843 msgid "General Questions"
844 msgstr "Algemene vragen"
845
846 #: www/disputes.php:320
847 #, php-format
848 msgid "The domain '%s' doesn't exist in the system. Can't continue."
849 msgstr "Het domein '%s' komt niet voor in de database. Bewerking geannuleerd."
850
851 #: www/disputes.php:247
852 #, php-format
853 msgid "The email address '%s' doesn't exist in the system. Can't continue."
854 msgstr "Het e-mail adres '%s' komt niet voor in de database. Bewerking geannuleerd."
855
856 #: www/stats.php:51
857 msgid "Users with 1-49 Points"
858 msgstr "Gebruikers met 1-49 punten"
859
860 #: www/help/4.php:4
861 msgid "Generating a 1024 bit RSA private key"
862 msgstr "Er wordt nu een 1024 bits RSA priv&eacute; sleutel gemaakt"
863
864 #: www/help/3.php:1
865 msgid "Generating a Key Pair and Certificate Signing Request (CSR) for a Microsoft Internet Information Server (IIS) 5.0."
866 msgstr "Maak een Sleutel paar en Certificaat Ondertekenings Verzoek (CSR) aan voor een 'Microsoft Internet Information Server' (IIS) 5.0"
867
868 #: includes/account_stuff.php:142
869 msgid "Go Home"
870 msgstr "Naar Hoofdpagina"
871
872 #: www/account/40.php:19 www/index/11.php:19
873 msgid "Go here for more details."
874 msgstr "Bevestig uw aanvraag gegevens"
875
876 #: www/help/2.php:16
877 msgid "Good question"
878 msgstr "Goede vraag"
879
880 #: www/stats.php:102
881 msgid "Growth by year"
882 msgstr "Groei per jaar"
883
884 #: www/stats.php:66
885 msgid "Growth in the last 12 months"
886 msgstr "Groei in de laatste 12 maanden"
887
888 #: www/help/0.php:1
889 msgid "Help!"
890 msgstr "Help!"
891
892 #: www/account/10.php:29 www/account/16.php:41 www/account/20.php:26
893 #: www/account/3.php:53
894 msgid "Sign by class 3 root certificate"
895 msgstr "Onderteken door klasse 3 root-certificaat"
896
897 #: www/account/19.php:54 www/account/6.php:52
898 msgid "Hit the 'Install your Certificate' button below to install the certificate into MS IE 5.x and above."
899 msgstr "Klik op de knop 'Installeer uw certificaat' hieronder om het certificaat te installeren in MS IE 5.x en hoger."
900
901 #: www/account/30.php:24
902 msgid "Hitting delete will also revoke all existing certificates issued under this domain"
903 msgstr "Als u verder gaat met 'verwijderen' zullen alle onder deze domeinnaam afgegeven certificaten ingetrokken worden"
904
905 #: www/account/29.php:24
906 msgid "Hitting update will also revoke all existing certificates issued under this domain"
907 msgstr "Door op 'aanpassen' te klikken herroept u ook alle bestaande certificaten die onder dit domein uitgegeven zijn."
908
909 #: www/wot/1.php:23 www/wot/7.php:26
910 msgid "Home"
911 msgstr "Naar Hoofdpagina"
912
913 #: www/help/2.php:8
914 msgid "How do I create my own digital signature?!"
915 msgstr "Hoe maak ik m'n eigen digitale Handtekening?!"
916
917 #: www/help/0.php:8
918 msgid "How do I generate a private key and CSR using OpenSSL?"
919 msgstr "Hoe maak in een priv&eacute; sleutel en CSR door middel van OpenSSL?"
920
921 #: www/help/0.php:9
922 msgid "How do I get a secured by CAcert emblem on my site?"
923 msgstr "Hoe krijg ik een beveiligd door CAcert embleem op mijn website?"
924
925 #: www/index/7.php:23
926 msgid "Has put so much effort into CAcert I don't know where to begin, he managed to get the CPS Christian had started up to draft status, he has given countless hours to assuring people and attending conferences to help spread the word"
927 msgstr "Heeft zo veel bijgedragen aan CAcert dat ik niet goed weet waar te beginnen,&#13;hij is erin geslaagd om de CPS die Christian eerder was gestart naar de draft-status te brengen, hij heeft talloze uren gespendeerd om personen te waarmerken en om conferenties bij te wonen teneinde kennis verder te verspreiden"
928
929 #: www/help/2.php:4 www/help/2.php:21 www/help/2.php:24
930 msgid "How it prepares us to protect our freedom"
931 msgstr "Zo bereidt het ons voor onze vrijheid te beschermen"
932
933 #: www/account/39.php:50 www/index/10.php:50
934 msgid "How to update, correct, or delete your information"
935 msgstr "Hoe u uw gegevens kan aanpassen of verwijderen"
936
937 #: www/index/51.php:27
938 msgid "How?"
939 msgstr "Hoe?"
940
941 #: www/help/2.php:9 www/help/2.php:41
942 msgid "I can't wait to start sending encrypted emails!"
943 msgstr "Ik kan niet wachten om te beginnen met versleutelde e-mail berichten"
944
945 #: includes/account.php:884
946 msgid "I couldn't match any emails against your organisational account."
947 msgstr "Geen enkel e-mail adres komt overeen met het account van uw organisatie."
948
949 #: includes/account.php:120 includes/account.php:152 includes/account.php:254
950 #: includes/account.php:904 includes/account.php:991
951 msgid "I didn't receive a valid Certificate Request, hit the back button and try again."
952 msgstr "Er is geen geldige certificaatsaanvraag ontvangen. Klik op de 'terug' knop en probeer opnieuw."
953
954 #: www/wot/8.php:25
955 msgid "I don't want to be listed"
956 msgstr "Ik wil niet op de lijst vermeld worden"
957
958 #: pages/index/0.php:22
959 #, php-format
960 msgid "If you want to use certificates issued by CAcert, read the CAcert %s Root Distribution License %s."
961 msgstr ""
962
963 #: www/account/10.php:18 www/account/20.php:18 www/account/3.php:18
964 msgid "I hereby represent that I am fully authorized by the owner of the information contained in the CSR sent to CAcert Inc. to apply for an Digital Certificate for secure and authenticated electronic transactions. I understand that a digital certificate serves to identify the Subscriber for the purposes of electronic communication and that the management of the private keys associated with such certificates is the responsibility of the subscriber's technical staff and/or contractors."
965 msgstr "Ik verklaar hiermee dat ik volledig geautoriseerd ben door de houder van de informatie die in de CSR is opgenomen. Dit CSR is verstuurd aan CAcert Inc. voor het aanvragen van een Digitaal Certificaat bedoeld voor beveiligde en geautoriseerde transacties. Ik begrijp dat het digitale certificaat de mogelijkheid biedt om de identiteit van 'de ingeschrevene' vast te stellen voor elektronische gegevensoverdracht en dat het beheer van de private keys die bij zo'n certificaat horen de verantwoordelijkheid zijn van de technische staf en/of contractors."
966
967 #: www/wot/8.php:26
968 msgid "I want to be listed"
969 msgstr "Ik wil op de lijst vermeld worden"
970
971 #: www/help/8.php:2
972 msgid "I'll anwser the why part first, as that's reasonably easy. The short answer is it takes most of the key handling responsibilty away from you and/or your group. If you need to revoke your key for any reason (such as a developer leaving the project) it won't effect your ability to revoke the existing key or keys, and issue new ones."
973 msgstr "Ik zal het waarom gedeelte eerst beantwoorden, en dat is redelijk eenvoudig. Het korte antwoord is dat het veel van de verantwoordelijkheden rondom de behandeling van sleutels bij u of uw groep wegneemt. Als u om welke reden ook een sleutel wilt herroepen (bijvoorbeeld als een ontwikkelaar uw project verlaat) dan tast het de mogelijkheid niet aan om een bestaande sleutel of sleutels te herroepen, en nieuwe uit te geven."
974
975 #: www/account/43.php:62
976 msgid "I'm sorry, the user you were looking for seems to have disappeared! Bad things are a foot!"
977 msgstr "Sorry, de gebruiker die u zoekt lijkt te zijn verdwenen? Dit ziet er niet goed uit!!"
978
979 #: www/wot.php:42
980 msgid "I'm sorry, there was no email matching what you entered in the system. Please double check your information."
981 msgstr "Sorry, er is geen e-mail die voldoet aan de gegevens die u opgegeven heeft. Kijk de ingevoerde gegevens na a.u.b."
982
983 #: www/account/38.php:17 www/index/13.php:17
984 msgid "If I'd like to donate to CAcert Inc., how can I do it?"
985 msgstr "Ik wil een bedrag doneren aan CAcert Inc. Hoe kan ik dat doen?"
986
987 #: www/account/10.php:22 www/account/20.php:22
988 msgid "If the Subscriber's name and/or domain name registration change the subscriber will immediately inform CAcert Inc. who shall revoke the digital certificate. When the Digital Certificate expires or is revoked the company will permanently remove the certificate from the server on which it is installed and will not use it for any purpose thereafter. The person responsible for key management and security is fully authorized to install and utilize the certificate to represent this organization's electronic presence."
989 msgstr "Op het moment dat de naam van de ingeschrevene of de domeinnaam registratie verandert zal de ingeschrevene direct CAcert Inc. informeren, die het certificaat in zal trekken. Op het moment dat het digitale certificaat verlopen is of ingetrokken wordt zal de ingeschrevene direct het certificaat van de server waarop het ge&iuml;nstalleerd is verwijderen en niet meer gebruiken voor welke dienst dan ook. De persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de certificaten en beveiliging is gemachtigd en volledig geautoriseerd om de digitale certificaten die het bedrijf vertegenwoordigen te installeren en aan te vragen."
990
991 #: www/account/3.php:22
992 msgid "If the Subscriber's name and/or domain name registration change the subscriber will immediately inform CAcert Inc. who shall revoke the digital certificate. When the Digital Certificate expires or is revoked the company will permanently remove the certificate from the server on which it is installed andwill not use it for any purpose thereafter. The person responsible for key management and security is fully authorized to install and utilize the certificate to represent this organization's electronic presence."
993 msgstr "Op het moment dat de naam en/of domeinnaam registratie van de ingeschrevene verandert, zal de ingeschrevene direct CAcert Inc. informeren en die zal direct het digitale certificaat intrekken. Als het digitale certificaat verlopen is of is ingetrokken dan zal de organisatie direct en permanent het certificaat van de server verwijderen en zal het nadien niet meer voor enig doel gebruiken. De persoon verantwoordelijk voor het beheer van de sleutels en beveiliging is deze organisatie volledig gemachtigd om certificaten aan te vragen en te installeren."
994
995 #: www/help/7.php:3
996 msgid "If the root store detects a bad request it assumes the webserver is compromised and shuts itself down."
997 msgstr "Als de root opslag server een vreemd verzoek krijgt dan neemt die server aan dat de webserver beschadigd is en zal zichzelf afsluiten."
998
999 #: www/help/7.php:4
1000 msgid "If the root store doesn't receive a 'ping' reply over the serial link within a determined amount of time it assumes the webserver is compromised or the root store itself has been stolen and shuts itself down."
1001 msgstr "Als de 'root' opslag server geen 'ping' antwoord over de seri&euml;le verbinding krijgt binnen een vastgestelde tijd dan wordt er aangenomen dat de webserver beschadigd is of dat de 'root' opslag server zelf gestolen is. De root server zal zichzelf dan afsluiten."
1002
1003 #: www/account/39.php:47 www/index/10.php:47
1004 msgid "If we change our Privacy Policy, we will post those changes on www.CAcert.org. If we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users via email. Users will be able to opt out of any new use of their personal information."
1005 msgstr "Als we ons Privacy beleid aanpassen dan zullen de veranderingen gepubliceerd worden op www.CAcert.org. Indien er in de toekomst beslist zou worden om persoonlijke informatie op een andere manier te verwerken dan dat er vermeld werd op het ogenblik dat de informatie verzameld werd dan zullen de betreffende gebruikers via een e-mail op de hoogte gesteld worden. De gebruikers zullen dan de kans hebben om het gebruik van hun persoonlijke informatie onder de nieuwe regels te verbieden."
1006
1007 #: www/wot/7.php:140
1008 msgid "If you are happy with this location, click 'Make my location here' to update your location details."
1009 msgstr "Als u tevreden bent met de voorgestelde plaats, klik dan op 'Ik woon hier' om uw plaatsgegevens bij te werken."
1010
1011 #: www/account/40.php:41 www/index/11.php:41
1012 msgid "If you have questions, comments or otherwise and information you're sending to us contains sensitive details, you should use the contact form below. Due to the large amounts of support emails we receive, sending general questions via this contact form will generally take longer then using the support mailing list. Also sending queries in anything but english could cause delays in supporting you as we'd need to find a translator to help."
1013 msgstr "Als u vragen of opmerkingen heeft of anderszins informatie aan ons wilt sturen die gevoelige informatie bevat dan zou u het onderstaande contact formulier moeten gebruiken. Algemene vragen die via dit formulier worden gesteld zullen er vermoedelijk langer over doen dan als u direct naar de support lijst e-mailt. Dien uw vragen zo mogelijk in het Engels in; het onnodig zoeken van een vertaler kan het verlenen van ondersteuning ernstig vertragen."
1014
1015 #: www/account/39.php:55 www/index/10.php:55
1016 msgid "If you need to contact us in writing, address your mail to:"
1017 msgstr "Als u ons schriftelijk wil contacteren kan dit op het volgende adres:"
1018
1019 #: scripts/removedead.php:57
1020 msgid "If you needed more time or any other extenuating circumstances you should contact us immediately so this situation can be dealt with immediately."
1021 msgstr "Als u meer tijd nodig heeft of er zijn andere verzachtende omstandigheden dan dient u direct kontakt met ons op te nemen zodat dit probleem direct aangepakt kan worden."
1022
1023 #: www/account/0.php:18
1024 msgid "If you would like to view news items or change languages you can click the logout or go home links. Go home doesn't log you out of the system, just returns you to the front of the website. Logout logs you out of the system."
1025 msgstr "Als u de laatste nieuwsberichten wilt raadplegen of uw taalkeuze aan wilt passen, klik dan op 'Afmelden' of 'Naar Hoofdpagina'. De link 'Naar Hoofdpagina' logt u niet uit, maar brengt u terug naar de index van de site. 'Afmelden' gebruikt u om van het systeem af te loggen."
1026
1027 #: www/account/37.php:25 www/index/12.php:25
1028 msgid "If you're extremely serious about encryption, you can join CAcert's Assurance Programme and Web of Trust. This allows you to have your identity verified to obtain added benefits, including longer length certificates and the ability to include your name on email certificates."
1029 msgstr "Als u bijzonder serieus bent omtrent encryptie, kunt u zich inschrijven bij het CAcert Waarmerk Programma en onderdeel gaan uitmaken van het Vertrouwensnetwerk. Dit geeft u de mogelijkheid om uw identiteit te laten waarmerken om extra voordelen te verkrijgen, waaronder certificaten met grotere sleutellengte en de mogelijkheid om uw naam in het e-mail certificaat op te nemen."
1030
1031 #: www/wot/3.php:32
1032 msgid "If, and only if, the two match completely - you may award trust points up to the maximum points you are able to allocate;"
1033 msgstr "Als, en enkel als, beide volledig overeenstemmen mag u de vertrouwenspunten toekennen. Er is een maximum aantal punten dat u kan toekennen."
1034
1035 #: www/help/7.php:1
1036 msgid "In light of a request on the bugzilla list for more information about how our root certificate is protected I've decided to do a write up here and see if there is anything more people suggest could be done, or a better way of handling things altogether."
1037 msgstr "In het kader van een vraag op de bugzilla lijst om meer informatie te geven over hoe het 'root' certificaat is beveiligd heb ik besloten om hier het een en ander te beschrijven en eens te zien of er nog anderen zijn die een beschrijving kunnen geven hoe het ook georganiseerd kan worden, of dat er nog betere idee&euml;n om dit te beheren zijn."
1038
1039 #: www/help/3.php:9
1040 msgid "In the 'Directory Security' folder click on the 'Server Certificate' button in the 'Secure communications' section. If you have not used this option before the 'Edit' button will not be active."
1041 msgstr "Klik in de 'Directory Security' map op de 'Server Certificate' knop in de sectie 'Secure communications'. Als u dit niet hebt gedaan zal de 'Edit' knop niet actief worden."
1042
1043 #: www/help/3.php:57
1044 msgid "In the 'IIS Certificate Wizard' you should find a 'Pending Certificate Request'."
1045 msgstr "In de 'IIS Certificaat Wizard' moet u een 'uitstaande certificaat aanvraag' kunnen vinden."
1046
1047 #: www/account/0.php:20
1048 msgid "In this section you will be able to edit your personal information (if you haven't been assured), update your pass phrase, and lost pass phrase questions. You will also be able to set your location for the Web of Trust, it also effects the email announcement settings which among other things can be set to notify you if you're within 200km of a planned assurance event. You'll also be able to set additional contact information when you become fully trusted, so others can contact you to meet up outside official events."
1049 msgstr "In deze sectie kunt u uw persoonlijke gegevens aanpassen (zolang u nog niet gewaarmerkt bent), uw wachtwoord aanpassen en de vragen instellen die u gevraagd zullen worden op het moment dat u uw wachtwoord kwijt bent geraakt. U kunt uw woonplaats aangeven voor het Vertrouwens Netwerk. Tevens kunt u instellen of u e-mail wilt ontvangen over bijvoorbeeld evenementen in een straal van 200km rond uw woonplaats. U kunt hier ook extra contact informatie toevoegen op het moment dat u voldoende punten heeft behaald zodat anderen met u in contact kunnen treden buiten de offici&euml;le evenementen."
1050
1051 #: www/account/3.php:53 www/account/3.php:54 www/account/3.php:55
1052 #: www/account/3.php:56
1053 msgid "Include"
1054 msgstr "Invoegen"
1055
1056 #: www/index/0.php:23
1057 msgid "Inclusion into mainstream browsers!"
1058 msgstr "Integratie in de meest gebruikte browsers!"
1059
1060 #: www/index.php:195
1061 msgid "Incorrect email address and/or Pass Phrase."
1062 msgstr "Foutief e-mail adres of verkeerd paswoord."
1063
1064 #: www/account/19.php:60 www/account/6.php:58
1065 msgid "Install Your Certificate"
1066 msgstr "Installeer Uw Certificaat"
1067
1068 #: www/help/3.php:51
1069 msgid "Installation steps"
1070 msgstr "Installatie stappen"
1071
1072 #: www/account/19.php:43 www/account/19.php:52 www/account/6.php:41
1073 #: www/account/6.php:50
1074 msgid "Installing your certificate"
1075 msgstr "Installatie van uw certificaat"
1076
1077 #: www/index/0.php:15
1078 msgid "Introduction"
1079 msgstr "Inleiding"
1080
1081 #: includes/account.php:517 includes/account.php:583 includes/account.php:611
1082 #: includes/account.php:644 includes/account.php:694 includes/account.php:720
1083 #: includes/account.php:1042 includes/account.php:1092
1084 #: includes/account.php:1119 includes/account.php:1253
1085 #: includes/account.php:1308 includes/account.php:1337
1086 #, php-format
1087 msgid "Invalid ID '%s' presented, can't do anything with it."
1088 msgstr "Het ID '%s' is niet geldig."
1089
1090 #: includes/account.php:776 www/index.php:239
1091 msgid "Invalid date of birth"
1092 msgstr "Geboortedatum is niet geldig"
1093
1094 #: www/wot/6.php:78
1095 msgid "Issuing a temporary increase will automatically boost their points to 200 points for a nomindated amount of days, after which the person will be reduced to 150 points regardless of the amount of points they had previously. Regardless of method chosen above it will be recorded in the system as an Administrative Increase and there is a maximum amount of 45 days that points can be issued for."
1096 msgstr "Het toekennen van een tijdelijke verhoging van punten zet hun puntenaantal op 200 voor een opgegeven aantal dagen, waarna de betreffende persoon teruggezet wordt op 150 punten onafhankelijk van het aantal punten dat hij eerder had. Onafhankelijk van de hierboven gekozen methode zal het in het systeem als een Administratieve Verhoging worden genoteerd en geldt de verhoging voor ten hoogste 45 dagen."
1097
1098 #: www/wot/3.php:17
1099 msgid "It is essential that CAcert Assurers understand and follow the rules below to ensure that applicants for assurance are suitably identified, which, in turn, maintains trust in the system."
1100 msgstr "Het is noodzakelijk dat CAcert Waarmerkers de onderstaande regels begrijpen en naleven om zeker te zijn dat kanditaten voor certificering op voldoende wijze geidentificeerd zijn. Dit is nodig om het vertrouwenssysteem te kunnen onderhouden."
1101
1102 #: www/wot/3.php:36
1103 msgid "It is imperative that you maintain the confidentiality and privacy of the applicant, and never disclose the information obtained without the applicant's consent."
1104 msgstr "U verplicht zich ertoe om de vertrouwelijkheid en de privacy van de kandidaat te respecteren en de verzamelde informatie nooit zonder toestemming van de kandidaat te gebruiken of vrij te geven."
1105
1106 #: includes/account.php:589 includes/account.php:700 includes/account.php:1048
1107 #: includes/account.php:1098 includes/account.php:1259
1108 #: includes/account.php:1314
1109 #, php-format
1110 msgid "It would seem '%s' has already been revoked. I'll skip this for now."
1111 msgstr "Het lijkt erop dat '%s' reeds ingetrokken is. Het wordt voorlopig overgeslagen."
1112
1113 #: www/index/0.php:17
1114 msgid "It's been a long time coming, but the wait was worthwhile, finally you are able to get security at the right price... Free!"
1115 msgstr "De langverwachte oplossing voor veiligheid, eindelijk voor de juiste prijs... Gratis!"
1116
1117 #: www/index/1.php:107
1118 msgid "It's possible to get notifications of up and coming events and even just general announcements, untick any notifications you don't wish to receive. For country, regional and radius notifications to work you must choose your location once you've verified your account and logged in."
1119 msgstr "Het is mogelijk om berichten te krijgen van geplande evenementen en zelfs van alleen algemene aankondigingen, de-selecteer alle aankondigingen die u niet wilt ontvangen. Om landgebonden, regionale of omgevingsgebonden aankondigingen te kunnen krijgen dient u, als u uw account hebt gecontroleerd en u bent aangelogd, uw lokatie (woonplaats) juist in te stellen."
1120
1121 #: includes/general_stuff.php:53
1122 msgid "Join"
1123 msgstr "Inschrijven"
1124
1125 #: includes/general_stuff.php:52
1126 msgid "Join CAcert.org"
1127 msgstr "Inschrijven bij CAcert.org"
1128
1129 #: www/account/17.php:21 www/account/4.php:21
1130 msgid "Key Strength:"
1131 msgstr "Sterkte van de Sleutel:"
1132
1133 #: www/help/3.php:4
1134 msgid "Key generation process"
1135 msgstr "Sleutel aanmaak proces"
1136
1137 #: www/account/17.php:131 www/account/4.php:131
1138 msgid "Keysize:"
1139 msgstr "Grootte van de Sleutel:"
1140
1141 #: www/wot/9.php:47
1142 msgid "Language"
1143 msgstr "Taal"
1144
1145 #: www/account/13.php:37 www/account/13.php:85 www/account/43.php:86
1146 #: www/index/1.php:32
1147 msgid "Last Name"
1148 msgstr "Achternaam"
1149
1150 #: www/index/0.php:28
1151 msgid "Latest News"
1152 msgstr "Laatste Nieuws"
1153
1154 #: www/wot/3.php:41
1155 msgid "Liability"
1156 msgstr "Verantwoordelijkheid"
1157
1158 #: www/index/0.php:54 www/index/0.php:64 www/index/0.php:74 www/index/0.php:84
1159 #: www/index/0.php:94 www/index/0.php:104 www/index/0.php:114
1160 msgid "Limitations"
1161 msgstr "Beperkingen"
1162
1163 #: www/wot/1.php:23 www/wot/1.php:30 www/wot/1.php:43 www/wot/1.php:56
1164 #: www/wot/1.php:74 www/wot/1.php:87 www/wot/1.php:102 www/wot/7.php:26
1165 #: www/wot/7.php:35 www/wot/7.php:46 www/wot/7.php:58
1166 msgid "Listed"
1167 msgstr "In Lijst Vermeld"
1168
1169 #: www/help/4.php:11
1170 msgid "Locality Name (eg, city) [Sydney]:"
1171 msgstr "Plaats naam (hier stad) [Amsterdam]:"
1172
1173 #: www/account/11.php:30 www/account/21.php:33 www/account/43.php:196
1174 #: www/account/43.php:231 www/wot/10.php:25 www/wot/10.php:58 www/wot/6.php:69
1175 msgid "Location"
1176 msgstr "Plaats"
1177
1178 #: www/wot/7.php:123
1179 msgid "Location Name"
1180 msgstr "Plaatsnaam"
1181
1182 #: www/index/4.php:23 www/index/4.php:34
1183 msgid "Login"
1184 msgstr "Aanmelden"
1185
1186 #: includes/account_stuff.php:142
1187 msgid "Logout"
1188 msgstr "Uitloggen"
1189
1190 #: www/index/5.php:18
1191 msgid "Lost Pass Phrase"
1192 msgstr "Wachtwoord Verloren"
1193
1194 #: www/index/6.php:18
1195 msgid "Lost Pass Phrase - Step 2"
1196 msgstr "Wachtwoord Verloren - Stap 2"
1197
1198 #: www/account/13.php:100
1199 msgid "Lost Pass Phrase Questions"
1200 msgstr "Hints voor het geval u uw wachtwoord vergeet"
1201
1202 #: pages/index/0.php:24
1203 #, php-format
1204 msgid "Have you passed the CAcert %s Assurer Challenge %s yet?"
1205 msgstr "Heeft u de CAcert %s Waarmerker Test %s al met goed gevolg doorlopen?"
1206
1207 #: includes/general_stuff.php:59 www/account/43.php:106 www/account/43.php:110
1208 #: www/account/43.php:114 www/account/43.php:118 www/account/43.php:122
1209 #: www/account/43.php:126 www/account/43.php:130 www/account/43.php:134
1210 #: www/account/43.php:138 www/account/43.php:142
1211 msgid "Lost Password"
1212 msgstr "Wachtwoord Vergeten"
1213
1214 #: www/index.php:318
1215 msgid "Mail Probe"
1216 msgstr "E-mail Onderzoek"
1217
1218 #: www/account/2.php:49
1219 msgid "Make Default"
1220 msgstr "Stel in als standaard"
1221
1222 #: www/wot/7.php:138
1223 msgid "Make my location here"
1224 msgstr "Ik woon hier"
1225
1226 #: www/index/51.php:21
1227 msgid "Many are just the users of the system who by just making use of the project contribute to the wider community by word-of-mouth."
1228 msgstr "Velen zijn slechts gebruiker van het systeem, die enkel door het project te gebruiken bijdragen aan het grotere geheel door mond-op-mond reclame."
1229
1230 #: www/index/51.php:24
1231 msgid "Many people are currently dissatisfied with the commercial offerings. Many people wish only to connect or share with people they know, or simply secure their webmail from people potentially sniffing their traffic. Why subscribe to a service that is not structured to handle this, and furthermore charges a king's ransom for the privilege?"
1232 msgstr "Velen worden op dit moment teleurgesteld in de huidige commerci&euml;le aanbiedingen. Velen willen alleen verbinding maken met personen die ze kennen, of eenvoudigweg hun webmail afschermen voor de ogen van lieden die de mogelijkheid hebben om hun verkeer mee te sniffen. Waarom aanmelden bij een dienst die niet ingericht is om dit af te handelen, en die bovendien een godsvermogen vraagt voor dit voorrecht?"
1233
1234 #: www/index/7.php:17
1235 msgid "Many people to thank, if you've had a large input with the CAcert project with code, documentation, translations, or assurances and would like recognition let me know."
1236 msgstr "Er is aan veel personen dank verschuldigd. Als u veel bemoeienis gehad heeft in het CAcert project met code, documentatie, vertalingen of waarmerkingen, en u wilt hier erkenning voor, laat het me weten."
1237
1238 #: www/account/32.php:25 www/account/33.php:35
1239 msgid "Master Account"
1240 msgstr "Hoofdaccount"
1241
1242 #: www/wot/1.php:120
1243 msgid "Max Points"
1244 msgstr "Maximum Punten"
1245
1246 #: www/wot/9.php:56
1247 msgid "Message"
1248 msgstr "Bericht"
1249
1250 #: www/account/43.php:197 www/account/43.php:232 www/wot/10.php:26
1251 #: www/wot/10.php:59 www/wot/6.php:52
1252 msgid "Method"
1253 msgstr "Methode"
1254
1255 #: www/help/2.php:58
1256 msgid "Microsoft Root Certificate Program"
1257 msgstr "Microsoft Root Certificate Program"
1258
1259 #: www/help/3.php:71
1260 msgid "Microsoft Support Online"
1261 msgstr "Microsoft Support Online"
1262
1263 #: www/account/43.php:82
1264 msgid "Middle Name"
1265 msgstr "Tussenvoegsels"
1266
1267 #: www/account/13.php:31 www/account/13.php:79 www/index/1.php:26
1268 msgid "Middle Name(s)"
1269 msgstr "Bijkomende Voornamen"
1270
1271 #: www/help/2.php:26
1272 msgid "Most people would object if they found that all their postal letters are being opened, read and possibly recorded by the Government before being passed on to the intended recipient, resealed as if nothing had happened. And yet this is what happens every day with your emails (in the UK). There are some who have objected to this intrusion of privacy, but their voices are small and fall on deaf ears. However the most effective way to combat this intrusion is to seal the envelope shut in a miniature bank vault, i.e. encrypt your email. If all emails were encrypted, it would be very hard for Government, or other organisations/individual crackers, to monitor the general public. They would only realistically have enough resources to monitor those they had reason to suspect. Why? Because encryption can be broken, but it takes a lot of computing power and there wouldn't be enough to monitor the whole population of any given country."
1273 msgstr "Velen zouden bezwaren uiten als ze er achter kwamen dat al hun brieven worden geopend, gelezen en mogelijk bewaard door de Overheid, alvorens doorgestuurd te worden naar de eigenlijke bestemming, keurig dichtgeplakt alsof er niets gebeurd is. En toch is dit nu precies wat er met uw e-mail gebeurt (in het Verenigd Koninkrijk). Enkelen hebben bezwaar aangetekend tegen deze inbreuk op hun privacy, maar hun stemmen zijn beperkt en worden gesproken tegen dovemansoren. De meest effectieve manier om deze inbreuk aan te vechten is om de enveloppe in een mini bankkluis te versturen, d.w.z. om uw e-mail te versleutelen. Als alle e-mails versleuteld zouden zijn, zou het voor de overheid, of voor andere organisaties/individuele crackers, erg moeilijk worden om iedereen te monitoren. Ze zouden, reel gezien, slechts voldoende middelen hebben om die personen te monitoren waarvan er een reden tot verdenking is. Waarom? Omdat encryptie gekraakt kan worden, maar er is veel rekenkracht voor nodig, en er is onvoldoende rekenkracht beschikbaar om de gehele bevolking van ieder willekeurig land te monitoren."
1274
1275 #: includes/general_stuff.php:56 www/account/0.php:15
1276 msgid "My Account"
1277 msgstr "Mijn Account"
1278
1279 #: includes/account_stuff.php:146 www/account/36.php:18
1280 msgid "My Alert Settings"
1281 msgstr "Mijn Waarschuwingen"
1282
1283 #: includes/account.php:24 includes/account.php:35 includes/account.php:53
1284 #: includes/account.php:76 includes/account.php:85 includes/account.php:119
1285 #: includes/account.php:151 includes/account.php:176 includes/account.php:253
1286 #: includes/account.php:280 includes/account.php:303 includes/account.php:362
1287 #: includes/account.php:372 includes/account.php:393 includes/account.php:402
1288 #: includes/account.php:447 includes/account.php:460 includes/account.php:490
1289 #: includes/account.php:503 includes/account.php:536 includes/account.php:569
1290 #: includes/account.php:632 includes/account.php:682 includes/account.php:813
1291 #: includes/account.php:826 includes/account.php:883 includes/account.php:903
1292 #: includes/account.php:990 includes/account.php:1016
1293 #: includes/account.php:1028 includes/account.php:1079
1294 #: includes/account.php:1163 includes/account.php:1176
1295 #: includes/account.php:1226 includes/account.php:1238
1296 #: includes/account.php:1293 includes/account.php:1361
1297 #: includes/account.php:1387 includes/account.php:1415
1298 #: includes/account.php:1443 includes/account.php:1490
1299 #: includes/account.php:1502 includes/account.php:1565
1300 #: includes/account.php:1668 includes/account.php:1675
1301 #: includes/account.php:1685 includes/account.php:1728
1302 #: includes/account.php:1754 includes/account.php:1773
1303 #: includes/account.php:1801 includes/general.php:296 includes/general.php:374
1304 #: www/account.php:41 www/error404.php:17 www/wot.php:22 www/wot.php:124
1305 #: www/wot.php:132 www/wot.php:145 www/wot.php:246 www/wot.php:265
1306 #: www/wot.php:277 www/wot.php:288 www/account/15.php:23 www/account/19.php:23
1307 #: www/account/19.php:42 www/account/19.php:50 www/account/23.php:23
1308 #: www/account/6.php:21 www/account/6.php:40 www/account/6.php:48
1309 msgid "My CAcert.org Account!"
1310 msgstr "Mijn CAcert.org Account!"
1311
1312 #: includes/account_stuff.php:145 www/account/0.php:19 www/account/13.php:23
1313 #: www/index/1.php:19
1314 msgid "My Details"
1315 msgstr "Mijn Gegevens"
1316
1317 #: www/account/41.php:18
1318 msgid "My Language Settings"
1319 msgstr "Mijn taal instellingen"
1320
1321 #: includes/account_stuff.php:146 www/wot/8.php:19
1322 msgid "My Listing"
1323 msgstr "Mijn Overzicht"
1324
1325 #: includes/account_stuff.php:146
1326 msgid "My Location"
1327 msgstr "Mijn Locatie"
1328
1329 #: www/account/41.php:21
1330 msgid "My prefered language"
1331 msgstr "Mijn voorkeurs taal"
1332
1333 #: www/account/2.php:41
1334 msgid "N/A"
1335 msgstr "Niet Beschikbaar"
1336
1337 #: www/account/16.php:35 www/wot/1.php:119 www/wot/6.php:43
1338 msgid "Name"
1339 msgstr "Naam"
1340
1341 #: includes/account_stuff.php:154 includes/account_stuff.php:162
1342 #: includes/account_stuff.php:167 includes/account_stuff.php:171
1343 #: includes/account_stuff.php:186
1344 msgid "New"
1345 msgstr "Nieuw"
1346
1347 #: www/account/33.php:23
1348 #, php-format
1349 msgid "New Admin for %s"
1350 msgstr "Nieuwe Beheerder voor %s"
1351
1352 #: www/stats.php:71 www/stats.php:107
1353 msgid "New Assurers"
1354 msgstr "Nieuwe waarmerkers"
1355
1356 #: www/stats.php:72 www/stats.php:108
1357 msgid "New Certificates"
1358 msgstr "Nieuwe Certificaten"
1359
1360 #: www/account/16.php:18 www/account/3.php:27
1361 msgid "New Client Certificate"
1362 msgstr "Nieuw Client Certificaat"
1363
1364 #: www/account/28.php:22
1365 #, php-format
1366 msgid "New Domain for %s"
1367 msgstr "Nieuw Domein voor %s"
1368
1369 #: includes/account_stuff.php:177 www/account/24.php:18
1370 msgid "New Organisation"
1371 msgstr "Nieuwe Organisatie"
1372
1373 #: www/account/14.php:25 www/index/6.php:43
1374 msgid "New Pass Phrase"
1375 msgstr "Nieuw Wachtwoord"
1376
1377 #: includes/account.php:829 www/index.php:92
1378 msgid "New Pass Phrases specified don't match or were blank."
1379 msgstr "De nieuwe wachtwoorden die u heeft ingegeven zijn niet gelijk of leeg."
1380
1381 #: www/account/44.php:26
1382 msgid "New Password"
1383 msgstr "Wachtwoord Veranderen"
1384
1385 #: www/stats.php:70 www/stats.php:106
1386 msgid "New Users"
1387 msgstr "Nieuwe gebruikers"
1388
1389 #: www/account/16.php:40 www/account/24.php:45 www/account/3.php:70
1390 #: www/account/42.php:26 www/account/44.php:30 www/account/48.php:26
1391 #: www/index/1.php:117 www/index/5.php:53 www/index/6.php:54 www/wot/5.php:26
1392 msgid "Next"
1393 msgstr "Volgende"
1394
1395 #: www/help/4.php:17
1396 msgid "Next step is that you submit the contents of server.csr to the CAcert website, it should look *EXACTLY* like the following example otherwise the server may reject your request because it appears to be invalid."
1397 msgstr "De volgende stap is dat u de inhoud van het 'server.csr' bestand op de CAcert website aanmeld en het zou er *NET ZO* moeten uitzien als het volgende voorbeeld anders kan de webserver uw aanvraag weigeren omdat de informatie niet lijkt te kloppen."
1398
1399 #: www/account/50.php:29
1400 msgid "No"
1401 msgstr "Nee"
1402
1403 #: www/account/3.php:52
1404 msgid "No Name"
1405 msgstr "Geen Naam"
1406
1407 #: www/account/12.php:42 www/account/22.php:42 www/account/9.php:32
1408 msgid "No domains are currently listed."
1409 msgstr "Er zijn geen domeinen om weer te geven."
1410
1411 #: pages/account/53.php:83
1412 msgid "move"
1413 msgstr "verplaats"
1414
1415 #: pages/index/1.php:90
1416 msgid "Lost Pass Phrase Questions - Please enter five questions and your responses to be used for security verification."
1417 msgstr "Wachtwoord Verloren - Voeg vijf vragen en antwoorden toe die gebruikt zullen worden om een verloren wachtwoord opnieuw in te stellen."
1418
1419 #: www/account/15.php:24 www/account/19.php:24 www/account/23.php:24
1420 #: www/account/6.php:22
1421 msgid "No such certificate attached to your account."
1422 msgstr "Zo'n type certificaat is niet aan uw account verbonden."
1423
1424 #: includes/account.php:1731
1425 msgid "No such user found."
1426 msgstr "Geen gebruiker gevonden"
1427
1428 #: www/account/43.php:51
1429 #, php-format
1430 msgid "No users found matching %s"
1431 msgstr "Geen gebruikers gevonden met %s"
1432
1433 #: www/index/0.php:114
1434 msgid "None, the sky is the limit for CAcert."
1435 msgstr "Geen, de 'sky is the limit' voor CAcert."
1436
1437 #: www/index/0.php:115
1438 msgid "None; $10 USD per year membership fee."
1439 msgstr "Geen; USD 10,-- per jaar lidmaatschap."
1440
1441 #: includes/general_stuff.php:57
1442 msgid "Normal Login"
1443 msgstr "Login"
1444
1445 #: www/account/12.php:56 www/account/18.php:56 www/account/22.php:56
1446 #: www/account/5.php:60
1447 msgid "Not Revoked"
1448 msgstr "Niet ingetrokken"
1449
1450 #: includes/account.php:25
1451 #, php-format
1452 msgid "Not a valid email address. Can't continue."
1453 msgstr "Geen geldig e-mail adres. De handeling wordt afgebroken."
1454
1455 #: www/help/2.php:10 www/help/2.php:44
1456 msgid "Notes for the strangely curious"
1457 msgstr "Aantekeningen voor de vreemd nieuwsgierigen"
1458
1459 #: www/account/39.php:45 www/index/10.php:45
1460 msgid "Notification of changes"
1461 msgstr "Overzicht van veranderingen"
1462
1463 #: www/help/3.php:12
1464 msgid "Now 'Create a new certificate'."
1465 msgstr "Nu 'Maak een nieuw Certificaat'"
1466
1467 #: includes/account.php:600 includes/account.php:711 includes/account.php:1109
1468 #: includes/account.php:1325
1469 msgid "Now deleting the following pending requests:"
1470 msgstr "Bezig met verwijderen van de volgende in verwerking zijnde aanvragen:"
1471
1472 #: includes/account.php:506 includes/account.php:635 includes/account.php:1032
1473 #: includes/account.php:1241
1474 msgid "Now renewing the following certificates:"
1475 msgstr "De volgende certificaten worden nu hernieuwd:"
1476
1477 #: includes/account.php:572 includes/account.php:685 includes/account.php:1082
1478 #: includes/account.php:1296
1479 msgid "Now revoking the following certificates:"
1480 msgstr "Bezig met intrekken van de volgende certificaten:"
1481
1482 #: www/wot/6.php:81
1483 msgid "Number of days"
1484 msgstr "Aantal dagen"
1485
1486 #: pages/gpg/2.php:23
1487 msgid "Key ID"
1488 msgstr "Key ID"
1489
1490 #: www/help/2.php:30
1491 msgid "Of the biggest reasons why most people haven't started doing this, apart from being slightly technical, the reason is financial. You need your own certificate to digitally sign your emails. And the Certificate Authorities charge money to provide you with your own certificate. Need I say more. Dosh = no thanks I'd rather walk home. But organisations are emerging to provide the common fool in the street with a free alternative. However, given the obvious lack of funding and the emphasis on money to get enrolled, these organisations do not yet have the money to get themselves established as trusted Certificate Authorities. Thus it is currently down to trust. The decision of the individual to trust an unknown Certificate Authority. However once you have put your trust in a Certificate Authority you can implicitly trust the digital signatures generated using their certificates. In other words, if you trust (and accept the certificate of) the Certificate Authority that I use, you can automatically trust my digital signature. Trust me!"
1492 msgstr "Een van de grootste redenen waarom de meeste mensen hier al niet mee begonnen zijn, naast dat het enigszins technisch is, is een financi&euml;le reden. U heeft uw eigen certificaat nodig om uw e-mails digitaal te ondertekenen. En de Certificate Authorities vragen geld om u uw eigen certificaat te geven. Moet ik meer zeggen? Pff, nee dank u, ik loop wel naar huis. Maar er komen steeds meer organisaties die de gek in de straat een gratis alternatief aanbieden. Maar, gegeven het overduidelijke gebrek aan startkapitaal en de nadruk op geld om mee te kunnen doen, hebben deze organisaties nog niet voldoende geld om zichzelf als vertrouwde Certificate Authorities te kunnen positioneren. Dus gaat het op dit moment om vertrouwen. De beslissing van een individu om een onbekende Certificate Authority te vertrouwen. Echter zodra je je vertrouwen hebt uitgesproken in een Certificate Authority, dan kan je impliciet alle digitale handtekeningen vertrouwen die van door hen uitgegeven certificaten gebruik maken. Met andere woorden, als jij dezelfde Certificate Authority vertrouwt (en hun certificaten accepteert) die ik gebruik, dan kan jij automatisch mijn digitale handtekening vertrouwen. Vertrouw me!"
1493
1494 #: www/account/14.php:21
1495 msgid "Old Pass Phrase"
1496 msgstr "Oud Wachtwoord"
1497
1498 #: www/account/10.php:16 www/account/20.php:16 www/account/3.php:16
1499 msgid "Once you decide to subscribe for an SSL Server Certificate you will need to complete this agreement. Please read it carefully. Your Certificate Request can only be processed with your acceptance and understanding of this agreement."
1500 msgstr "Als u besluit een SSL Server Certificaat aan te vragen dient u deze overeenkomst af te maken. Lees het alstublieft zorgvuldig door. Uw certificaat aanvraag kan alleen worden verwerkt als u deze overeenkomst begrijpt en ermee akkoord gaat."
1501
1502 #: www/account/0.php:26
1503 msgid "Once you have verified your company you will see these menu options. They allow you to issue as many certificates as you like without proving individual email accounts as you like, further more you are able to get your company details on the certificate."
1504 msgstr "Op het moment dat u uw bedrijf heeft laten controleren krijgt u de volgende menu opties. Deze staan u toe zoveel certificaten aan te maken als u wilt zonder dat u individuele e-mail adressen hoeft te laten certificeren. Ook biedt dit u de mogelijkheid om de gegevens over uw bedrijf op te nemen in een certificaat."
1505
1506 #: www/help/4.php:28
1507 msgid "Once you've submitted it the system will process your request and send an email back to you containing your server certificate."
1508 msgstr "Zodra u het verzoek verzonden heeft zal het systeem het verzoek verwerken en u een e-mail met uw server certificaat terug sturen."
1509
1510 #: www/help/2.php:45
1511 msgid "One assumes that if a site has an SSL certificate (that's what enables secure communication, for exchanging personal details, credit card numbers, etc. and gives the 'lock' icon in the browser) that they have obtained that certificate from a reliable source (a Certificate Authority), which has the appropriate stringent credentials for issuing something so vital to the security of the Internet, and the security of your communications. You have probably never even asked yourself the question of who decided to trust these Certificate Authorities, because your browser comes with their (root) certificates pre-installed, so any web site that you come across that has an SSL certificate signed by one of them, is automatically accepted (by your browser) as trustworthy."
1512 msgstr "Men kan aannemen dat als een site een SSL certificaat gebruikt (dat is wat veilige communicatie mogelijk maakt, om persoonlijke gegevens uit te wisselen, credit card nummers etc. en is wat het icoon met het 'slotje' in de browser verzorgt) dat ze dat certificaat van een betrouwbare bron (een Certificate Authority) hebben betrokken, die de benodigde stringente credentials bezit om iets uit te geven wat zo vitaal is voor de veiligheid van het Internet, en voor de veiligheid van uw communicatie. U heeft zich vermoedelijk nooit afgevraagd wie besloten heeft dat u deze Certificate Authorities kunt vertrouwen, want uw browser komt met hun (root)-certificaten voor-ge&iuml;nstalleerd, dus iedere website waar u langs komt die een SSL certificaat bezit dat door een van hen ondertekend is, wordt automatisch (door uw browser) geaccepteerd als zijnde te vertrouwen."
1513
1514 #: www/wot/6.php:74
1515 msgid "Only fill this in if you assured the person on a different day"
1516 msgstr "Alleen invullen als u de persoon op een andere dag heeft gewaarmerkt"
1517
1518 #: www/account/43.php:39 www/account/49.php:39
1519 msgid "Only the first 100 rows are displayed."
1520 msgstr "Alleen de eerste 100 regels worden getoond."
1521
1522 #: www/wot/6.php:61
1523 msgid "Only tick the next box if the Assurance was face to face."
1524 msgstr "Zet alleen een vinkje in het volgende veld als u deze persoon tijdens de waarmerking in levende lijve ontmoet heeft."
1525
1526 #: www/help/3.php:8
1527 msgid "Open Directory Security folder"
1528 msgstr "Open de Directory Beveiligings map"
1529
1530 #: includes/account_stuff.php:176
1531 msgid "Org Admin"
1532 msgstr "Org Admin"
1533
1534 #: includes/account_stuff.php:166
1535 msgid "Org Client Certs"
1536 msgstr "Org Client Certificaten"
1537
1538 #: www/account/0.php:25
1539 msgid "Org Client and Server Certificates"
1540 msgstr "Org Client en Server Certificaten"
1541
1542 #: includes/account_stuff.php:170
1543 msgid "Org Server Certs"
1544 msgstr "Org Server Certificaten"
1545
1546 #: www/account/11.php:29 www/account/21.php:32
1547 msgid "Org. Unit"
1548 msgstr "Afdeling"
1549
1550 #: www/account/11.php:28 www/account/21.php:31 www/account/25.php:20
1551 #: www/account/35.php:20
1552 msgid "Organisation"
1553 msgstr "Organisatie"
1554
1555 #: www/account/24.php:21 www/account/27.php:24
1556 msgid "Organisation Name"
1557 msgstr "Naam van de Organisatie"
1558
1559 #: includes/account.php:1379 includes/account.php:1406
1560 msgid "Organisation Name and Contact Email are required fields."
1561 msgstr "De naam van de organisatie en het e-mail adres moeten ingevuld worden."
1562
1563 #: www/account/25.php:17 www/account/35.php:17
1564 msgid "Organisations"
1565 msgstr "Organisaties"
1566
1567 #: www/help/4.php:12
1568 msgid "Organization Name (eg, company) [XYZ Corp]:"
1569 msgstr "Organization Name (hier, bedrijfsnaam) [XYZ BV]:"
1570
1571 #: www/help/4.php:13
1572 msgid "Organizational Unit Name (eg, section) [Server Administration]:."
1573 msgstr "'Organizational Unit' naam (bv afdeling) [ICT Beheer]:"
1574
1575 #: www/account/40.php:36 www/index/11.php:36
1576 msgid "Other Mailing Lists"
1577 msgstr "Andere mailing lijsten"
1578
1579 #: www/index/16.php:16 www/index/3.php:16
1580 msgid "PKI Key"
1581 msgstr "PKI Sleutel"
1582
1583 #: www/account/10.php:28 www/account/16.php:40 www/account/20.php:25
1584 #: www/account/3.php:52
1585 msgid "Sign by class 1 root certificate"
1586 msgstr "Onderteken door klasse 1 root certificaat"
1587
1588 #: pages/account/13.php:41 pages/account/13.php:51 pages/account/13.php:89
1589 #: pages/account/13.php:99 pages/index/1.php:33 pages/index/1.php:43
1590 msgid "optional"
1591 msgstr "facultatief"
1592
1593 #: www/wot/6.php:28
1594 msgid "PLEASE NOTE: You have already assured this person before! If this is unintentional please DO NOT CONTINUE with this assurance."
1595 msgstr "LET OP: U heeft deze persoon al eerder gewaarmerkt! Als dit niet de bedoeling is, GA DAN NIET DOOR met deze waarmerking."
1596
1597 #: www/index/1.php:73 www/index/4.php:30
1598 msgid "Pass Phrase"
1599 msgstr "Wachtwoord"
1600
1601 #: www/account/14.php:29 www/index/1.php:77
1602 msgid "Pass Phrase Again"
1603 msgstr "Wachtwoord (herhaling)"
1604
1605 #: www/index.php:254
1606 msgid "Pass Phrases don't match"
1607 msgstr "De Wachtwoorden komen niet overeen"
1608
1609 #: www/index.php:249
1610 msgid "Pass Phrases were blank"
1611 msgstr "Wachtwoorden is niet ingevuld"
1612
1613 #: www/account/10.php:26 www/account/20.php:24 www/account/45.php:15
1614 msgid "Paste your CSR below..."
1615 msgstr "Plak uw CSR hieronder..."
1616
1617 #: www/account/12.php:52 www/account/12.php:59 www/account/18.php:52
1618 #: www/account/18.php:63 www/account/22.php:52 www/account/22.php:61
1619 #: www/account/5.php:56 www/account/5.php:63
1620 msgid "Pending"
1621 msgstr "In Verwerking"
1622
1623 #: www/account/19.php:99 www/account/6.php:97
1624 msgid "Personal Certificate Installed."
1625 msgstr "Uw persoonlijk certificaat is ge&iuml;nstalleerd."
1626
1627 #: www/account/39.php:24 www/index/10.php:24
1628 msgid "Personal information"
1629 msgstr "Persoonlijke informatie"
1630
1631 #: pages/wot/11.php:48
1632 msgid "for more information about Organizational Support."
1633 msgstr "voor meer informatie over ondersteuning bij bedrijfs-waarmerkingen."
1634
1635 #: pages/wot/13.php:73
1636 msgid "(hit enter to submit)"
1637 msgstr "(druk op enter om te bevestigen)"
1638
1639 #: www/capnew.php:1326
1640 msgid "location of the assurance"
1641 msgstr "plaats van de waarmerking"
1642
1643 #: www/capnew.php:732 www/coapnew.php:753
1644 msgid "generated"
1645 msgstr "gegenereerd"
1646
1647 #: pages/wot/12.php:32 pages/wot/13.php:72
1648 msgid "Location:"
1649 msgstr "Woonplaats:"
1650
1651 #: www/account/3.php:65
1652 msgid "Please Note: By ticking this box you will automatically have your name included in any certificates."
1653 msgstr "Let op: Als u dit veld selecteert dan wordt uw naam automatisch opgenomen in ieder type certificaat."
1654
1655 #: www/account/2.php:56 www/account/9.php:56
1656 msgid "Please Note: You can not set an unverified account as a default account, and you can not remove a default account. To remove the default account you must set another verified account as the default."
1657 msgstr "Let op: U kan geen ongeverifieerde account als standaardaccount instellen. U kan ook uw standaardaccount niet verwijderen. Om uw huidige standaardaccount te verwijderen moet u eerst een ander geverifieerd account als standaardaccount instellen."
1658
1659 #: www/account/7.php:32
1660 msgid "Please Note: You only need to enter the main part of your domain, eg. mydomain.com rather then www.mydomain.com. Once you have verified your domain you are able to enter any sub-domain, such as www.mydomain.com or www.this.is.mydomain.com as the system checks from right to left, rather then specific hostnames when you upload a CSR to the system."
1661 msgstr "Let op: U hoeft alleen het relevante gedeelte van de domeinnaam in te vullen, d.w.z. mijndomein.nl in plaats van www.mijndomein.nl. Zodra u uw domein hebt geverifieerd kunt u ieder subdomein toevoegen, zoals www.mijndomein.nl of www.dit.is.mijndomein.nl, omdat het systeem van rechts naar links controleert in plaats van op specifieke hostnamen wanneer u een CSR aan het systeem aanbiedt."
1662
1663 #: www/wot.php:233
1664 #, php-format
1665 msgid "Please Note: this is a temporary increase for %s days only. After that time their points will be reduced to 150 points."
1666 msgstr "Let op: Dit is een tijdelijke verhoging die slechts %s dagen geldig is. Daarna wordt het aantal punten weer teruggebracht tot 150 punten."
1667
1668 #: www/wot.php:220
1669 #, php-format
1670 msgid "Please Note: this is a temporary increase for %s days only. After that time your points will be reduced to 150 points."
1671 msgstr "Let op: Dit is een tijdelijke verhoging die slechts %s dagen geldig is. Daarna wordt uw aantal punten weer tot 150 punten teruggebracht."
1672
1673 #: www/account/8.php:19
1674 msgid "Please choose an authority email address"
1675 msgstr "Kies het e-mail adres van een authoriteit"
1676
1677 #: www/account/11.php:16 www/account/21.php:19
1678 msgid "Please make sure the following details are correct before proceeding any further."
1679 msgstr "Verzeker u ervan dat de volgende informatie correct is alvorens verder te gaan."
1680
1681 #: www/index/0.php:120
1682 msgid "Please note a general limitation is that, unlike long-time players like Verisign, CAcert's root certificate is not included by default in mainstream browsers, email clients, etc. This means people to whom you send encrypted email, or users who visit your SSL-enabled web server, will first have to import CAcert's root certificate, or they will have to agree to pop-up security warnings (which may look a little scary to non-techy users)."
1683 msgstr "Let op: een algemene beperking is dat, in tegenstelling tot al lang op dit terrein opererende organisaties zoals Verisign, het CAcert root certificaat niet standaard opgenomen is in de belangrijkste web browsers, e-mail programma's, enz. Dit betekent dat personen aan wie u een versleutelde e-mail stuurt, of gebruikers die uw SSL-beveiligde webserver bezoeken, eerst het CAcert root certificaat moeten importeren, of ze moeten akkoord gaan met pop-ups met beveiligingswaarschuwingen er in (wat er voor niet-technici een beetje beangstigend uit kan zien)."
1684
1685 #: www/account/14.php:33 www/index/1.php:81 www/index/6.php:51
1686 msgid "Please note, in the interests of good security, the pass phrase must be made up of an upper case letter, lower case letter, number and symbol."
1687 msgstr "Let op, om tot een sterk wachtwoord te komen, moet het woord bestaan uit een hoofdletter, kleine letter, nummer en symbool."
1688
1689 #: www/wot/8.php:40
1690 msgid "Please note: All html will be stripped from the contact information box, a link to an email form will automatically be inserted to ensure your privacy."
1691 msgstr "Let op: alle HTML codes worden uit het contact informatievenster verwijderd. Er wordt ook automatisch een e-mail formulier toegevoegd zodat uw privacy gewaarborgd blijft."
1692
1693 #: www/account/43.php:195 www/account/43.php:230 www/wot/10.php:24
1694 #: www/wot/10.php:57 www/wot/6.php:108
1695 msgid "Points"
1696 msgstr "Punten"
1697
1698 #: www/stats.php:59
1699 msgid "Points Issued"
1700 msgstr "Aantal waarmerk punten dat u heeft uitgegeven"
1701
1702 #: www/account/40.php:54 www/index/11.php:54
1703 msgid "Postal Address:"
1704 msgstr "Post Adres:"
1705
1706 #: www/help/3.php:14
1707 msgid "Prepare the request"
1708 msgstr "Start de aanvraag"
1709
1710 #: pages/index/8.php:5
1711 msgid "Secretary"
1712 msgstr "Secretaresse"
1713
1714 #: www/wot/3.php:35
1715 msgid "Privacy"
1716 msgstr "Privacy"
1717
1718 #: includes/account_stuff.php:210 includes/general_stuff.php:109
1719 #: www/account/39.php:15 www/index/10.php:15
1720 msgid "Privacy Policy"
1721 msgstr "Privacy Beleid"
1722
1723 #: www/account/8.php:29
1724 msgid "Probe"
1725 msgstr "Onderzoek"
1726
1727 #: www/wot/3.php:27
1728 msgid "Processing"
1729 msgstr "Bezig met verwerken"
1730
1731 #: www/help/8.php:1
1732 msgid "Question: I'm a software developer for linux and I want to use CAcert/openssl to distribute my packages with detached signatures, is this possible and why would I do this over PGP/GPG detached signatures?"
1733 msgstr "Vraag: Ik ben linux software ontwikkelaar en ik wil CAcert/openssl gebruiken om mijn pakketten te verspreiden met losse digitale handtekeningen, kan dat, en waarom zou ik dat doen in plaats losse PGP/GPG digitale handtekeningen te gebruiken?"
1734
1735 #: www/help/2.php:11 www/help/2.php:54
1736 msgid "References"
1737 msgstr "Referenties"
1738
1739 #: www/account/36.php:24 www/index/1.php:113
1740 msgid "Regional Announcements"
1741 msgstr "Regionale aankondigingen"
1742
1743 #: includes/account.php:623 includes/account.php:732 includes/account.php:1131
1744 #: includes/account.php:1349
1745 #, php-format
1746 msgid "Removed a pending request for '%s'"
1747 msgstr "De aanvraag voor '%s' was nog in verwerking en is nu verwijderd."
1748
1749 #: www/account/12.php:71 www/account/18.php:77 www/account/22.php:73
1750 #: www/account/5.php:77
1751 msgid "Renew"
1752 msgstr "Hernieuw"
1753
1754 #: www/account/12.php:21 www/account/18.php:21 www/account/22.php:21
1755 #: www/account/5.php:21
1756 msgid "Renew/Revoke/Delete"
1757 msgstr "Hernieuwen/Intrekken/Verwijderen"
1758
1759 #: includes/account.php:548 includes/account.php:1270
1760 msgid "Renewing"
1761 msgstr "Bezig met vernieuwen"
1762
1763 #: www/index/6.php:47
1764 msgid "Repeat"
1765 msgstr "Herhalen"
1766
1767 #: www/help/3.php:52
1768 msgid "Return to the 'Internet Information Services' screen in 'Administrative Tools' under 'Control Panel'. Right click on 'Default Web Site' and select 'Properties'."
1769 msgstr "Ga terug naar het 'Internet Information Services' scherm in de 'Administative Tools' onder 'Control Panel'. Klik rechts op 'Default Web Site' en kies 'Properties'."
1770
1771 #: www/account/12.php:72 www/account/18.php:78 www/account/22.php:74
1772 #: www/account/5.php:78
1773 msgid "Revoke/Delete"
1774 msgstr "Intrekken/Verwijderen"
1775
1776 #: www/account/12.php:24 www/account/12.php:54 www/account/18.php:24
1777 #: www/account/18.php:54 www/account/22.php:24 www/account/22.php:54
1778 #: www/account/5.php:24 www/account/5.php:58
1779 msgid "Revoked"
1780 msgstr "Ingetrokken"
1781
1782 #: www/index/51.php:31
1783 msgid "Right now it's happening all around you - there are secured websites and email protocols being protected and trusted by people, signed by CAcert."
1784 msgstr "Dat is wat er nu alom gebeurt - er zijn beveiligde websites en e-mail protocollen die worden beveiligd en vertrouwd door gebruikers, dit alles op basis van CAcert certificaten."
1785
1786 #: includes/general_stuff.php:67
1787 msgid "Root Certificate"
1788 msgstr "Root Certificaat"
1789
1790 #: www/index/16.php:18 www/index/3.php:18
1791 msgid "Root Certificate (DER Format)"
1792 msgstr "Root Certificaat (DER formaat)"
1793
1794 #: www/index/16.php:17 www/index/3.php:17
1795 msgid "Root Certificate (PEM Format)"
1796 msgstr "Root Certificaat (PEM formaat)"
1797
1798 #: includes/account_stuff.php:182
1799 msgid "Rules"
1800 msgstr "Regels"
1801
1802 #: www/index/7.php:20
1803 msgid "Put a lot of effort convincing people in Germany to signup and be assured, he started work on a new RFC compliant CPS, spent countless hours helping with tech support, and so much more"
1804 msgstr "Heeft een hoop werk gedaan om personen in Duitsland te overtuigen zich in te schrijven en zich te laten waarmerken, hij is gestart met het maken van een CPS die aan de RFC voldoet, heeft heel veel werk besteed aan technische ondersteuning, en nog veel meer"
1805
1806 #: www/index/0.php:63
1807 msgid "Same as above plus you can include your full name in the certificates."
1808 msgstr "Hetzelfde als hierboven en u kunt uw volledige naam in het certificaat opnemen."
1809
1810 #: www/index/0.php:94
1811 msgid "Same as above, except certificates expire in 24 months."
1812 msgstr "Hetzelfde als hierboven, alleen vervallen de certificaten na 24 maanden."
1813
1814 #: www/index/0.php:95
1815 msgid "Same as above, plus get 50 assurance points by meeting with assurer(s) from the CAcert Web of Trust, who verify your identity using your government issued photo identity documents."
1816 msgstr "Hetzelfde als hierboven, en zorg voor 50 waarmerk punten door een ontmoeting met waarmerkers van het CAcert Vertrouwens Netwerk. Zij stellen uw identiteit vast aan de hand van uw door uw overheid van een foto voorziene offici&euml;le identiteits documenten."
1817
1818 #: www/index/0.php:65
1819 msgid "Same as above, plus you must get a minimum of 50 assurance points by meeting with one or more assurers from the CAcert Web of Trust, who verify your identity using your government issued photo identity documents."
1820 msgstr "Hetzelfde als hierboven, en zorg voor minimaal 50 waarmerk punten door een ontmoeting met waarmerkers van het CAcert Vertrouwens Netwerk. Zij stellen uw identiteit vast aan de hand van uw van een foto voorziene door uw overheid uitgegeven identiteits dcumenten."
1821
1822 #: www/index/0.php:93
1823 msgid "Same as above."
1824 msgstr "Hetzelfde als hierboven"
1825
1826 #: www/help/3.php:46
1827 msgid "Saving the certificate"
1828 msgstr "Bewaar uw certificaat"
1829
1830 #: www/help/3.php:6 www/help/3.php:7 www/help/3.php:10 www/help/3.php:13
1831 #: www/help/3.php:16 www/help/3.php:19 www/help/3.php:29 www/help/3.php:32
1832 #: www/help/3.php:35 www/help/3.php:38 www/help/3.php:50 www/help/3.php:53
1833 #: www/help/3.php:56 www/help/3.php:59 www/help/3.php:62 www/help/3.php:65
1834 #: www/help/3.php:68
1835 msgid "Screenshot of IIS 5.0"
1836 msgstr "Schermfoto van IIS 5.0"
1837
1838 #: www/wot/7.php:127
1839 msgid "Search"
1840 msgstr "Zoek"
1841
1842 #: www/wot/7.php:120
1843 msgid "Search this region"
1844 msgstr "Zoek in deze regio"
1845
1846 #: www/account/43.php:163
1847 msgid "Secondary Emails"
1848 msgstr "Contact via E-mail"
1849
1850 #: pages/wot/13.php:40
1851 msgid "Your location has been updated"
1852 msgstr "Uw woonplaats is bijgewerkt"
1853
1854 #: www/account.php:49 www/index.php:475
1855 msgid "Your message has been sent to the general support list."
1856 msgstr "Uw bericht is verzonden naar de algemene ondersteuningslijst."
1857
1858 #: www/account.php:35 www/index.php:464
1859 msgid "Your message has been sent."
1860 msgstr "Uw bericht is verzonden."
1861
1862 #: includes/account.php:2480
1863 msgid "Your vote has been accepted."
1864 msgstr "Uw stem is geaccepteerd."
1865
1866 #: www/cap.php:43 www/ttp.php:48 pages/help/3.php:62
1867 msgid "and"
1868 msgstr "en"
1869
1870 #: www/ttp.php:107
1871 msgid "as applicable"
1872 msgstr "voorzover van toepassing"
1873
1874 #: pages/account/13.php:56 pages/account/13.php:104 pages/index/1.php:48
1875 #: pages/index/5.php:26
1876 msgid "dd/mm/yyyy"
1877 msgstr "dd/mm/jjjj"
1878
1879 #: pages/wot/13.php:65
1880 msgid "eg Sydney, New South Wales, Australia"
1881 msgstr "b.v. Sydney, Nieuw Zuid-Wales, Australi&euml;"
1882
1883 #: includes/account.php:98
1884 msgid "has changed the default email on your account."
1885 msgstr "heeft het standaard e-mail adres van uw account aangepast."
1886
1887 #: includes/account.php:1076
1888 msgid "has changed the password on your account."
1889 msgstr "heeft het wachtwoord van uw account aangepast."
1890
1891 #: www/gpg.php:127
1892 msgid "Please upload only one key at a time."
1893 msgstr ""
1894
1895 #: pages/help/3.php:63
1896 msgid "lines. Do not copy any extra line feeds or carriage returns at the beginning or end of the certificate. Save the certificate into a text editor like Notepad. Save the certificate with an extension of .cer and a meaningful name like certificate.cer"
1897 msgstr "regels. Kopi&euml;er geen extra regelterugloop of nieuwe regel bij het begin of eind van het certificaat. Bewaar het certificaat m.b.v. een tekstverwerker zoals Notepad. Bewaar het certificaat met het bestandstype .cer en onder een zinvolle naam zoals certificate.cer"
1898
1899 #: www/help/3.php:18
1900 msgid "Select 'Bit length'. We advise a key length of 1024 bits."
1901 msgstr "Kies 'Bit lengte'. Wij adviseren een sleutel met de lengte van 1024 bits."
1902
1903 #: www/help/3.php:11
1904 msgid "Select 'Create a new certificate'"
1905 msgstr "Kies 'Nieuw Client Certificaat'"
1906
1907 #: www/help/3.php:55
1908 msgid "Select 'Server Certificate' at the bottom of the tab in the 'Secure communications' section."
1909 msgstr "Kies 'Server Certificaat' aan de onderkant in het tab-blad van de 'Secure communications' sectie."
1910
1911 #: www/account/43.php:28 www/account/49.php:28
1912 msgid "Select Specific Account Details"
1913 msgstr "Kies eigen account gegevens"
1914
1915 #: www/help/3.php:37
1916 msgid "Select an easy to locate folder. You'll have to open this file up with Notepad. The CSR must be copied and pasted into our online form. Once the CSR has been submitted, you won't need this CSR any more as IIS won't reuse old CSR to generate new certificates."
1917 msgstr "Kies een makkelijk te vinden map. U moet deze file openen met het kladblok. De CSR moet dan gekopieerd worden en in het online-formulier geplakt worden. Als de CSR eenmaal is aangemeld dan is deze CSR niet meer nodig omdat IIS geen oud CSR zal accepteren om nieuwe certificaten te maken."
1918
1919 #: www/help/3.php:61
1920 msgid "Select the .cer file and click 'Next'."
1921 msgstr "Kies het .cer bestand en klik 'Volgende' aan."
1922
1923 #: www/help/3.php:54
1924 msgid "Select the Directory Security tab"
1925 msgstr "Kies de directory Beveiliging tab."
1926
1927 #: www/account/40.php:30 www/account/40.php:48 www/index/11.php:30
1928 #: www/index/11.php:48 www/wot/9.php:60
1929 msgid "Send"
1930 msgstr "Versturen"
1931
1932 #: www/account/40.php:40 www/index/11.php:40
1933 msgid "Sensitive Information"
1934 msgstr "Gevoelige informatie"
1935
1936 #: includes/account_stuff.php:161
1937 msgid "Server Certificates"
1938 msgstr "Server Certificaten"
1939
1940 #: www/index/0.php:80
1941 msgid "Server certificates (un-assured)"
1942 msgstr "Server Certificaten (ongewaarmerkt)"
1943
1944 #: www/wot.php:247
1945 msgid "Shortly you and the person you were assuring will receive an email confirmation. There is no action on your behalf required to complete this."
1946 msgstr "Binnenkort zullen u en de persoon die u gewaarmerkt heeft ter bevestiging een e-mail ontvangen. U hoeft verder geen actie meer te ondernemen."
1947
1948 #: www/account/40.php:51 www/index/11.php:51
1949 msgid "Snail Mail"
1950 msgstr "Slakken post"
1951
1952 #: www/help/2.php:50
1953 msgid "So if you don't pass the audit, you don't get to be a Certificate Authority. And to pass the audit, well, you've got to show that you can do a good job issuing certificates. That they're secure, you only give them to the right people, etc. So what happens when you make a mistake and you erroneously issue a certificate that risks the entire Internet browsing population, like Verisign did? Well, er, nothing actually. They already paid for their audit, and damn it, they're so big now, we couldn't possibly revoke their Certificate Authority status. (There's too much money at stake!)"
1954 msgstr "Als u het onderzoek niet haalt, dan wordt u geen Certificate Authority. En om het onderzoek te halen moet u aantonen dat u op een adequate manier certificaten kan uitgeven. Dat deze certificaten veilig zijn, dat ze naar de juiste mensen gestuurd worden enz. En wat gebeurt er als u een fout maakt en per ongeluk een certificaat uitgeeft aan de verkeerde partij, en het de internet bezoekende bevolking in gevaar brengt? Nou eh eigenlijk niets. Ze hadden al betaald voor hun onderzoek en ze zijn nu zo groot dat het onmogelijk is om hun status van 'Certificate Authority' af te nemen.(Er staat teveel geld op het spel)"
1955
1956 #: www/index/51.php:33
1957 msgid "So what can I do to help the cause?"
1958 msgstr "Dus wat kan ik doen om het doel te helpen bereiken?"
1959
1960 #: www/help/2.php:52
1961 msgid "So, dammit, what's the point of all this then?"
1962 msgstr "Dus, verdomme, wat heeft het dan eigenlijk voor een zin?"
1963
1964 #: www/account/39.php:39 www/index/10.php:39
1965 msgid "Some of our advertisers use a third-party ad server to display ads. These ads may contain cookies. The ad server receives these cookies, and we don't have access to them."
1966 msgstr "Sommige van onze adverteerders gebruiken advertentiediensten van derde partijen om advertenties weer te geven. Deze advertenties kunnen cookies bevatten. Deze cookies worden doorgestuurd naar de server van de derde partij. Wij hebben over deze cookies geen enkele controle."
1967
1968 #: www/wot/9.php:19 www/wot/9.php:29
1969 msgid "Sorry, I was unable to locate that user."
1970 msgstr "Sorry, deze gebruiker kon niet gevonden worden."
1971
1972 #: www/wot/6.php:85
1973 msgid "Sponsoring Member"
1974 msgstr "Bestuurslid dat uw verzoek ondersteunt"
1975
1976 #: www/help/4.php:10
1977 msgid "State or Province Name (full name) [NSW]:"
1978 msgstr "'Staat of Provincie' (volledige naam) [NH]:"
1979
1980 #: www/account/11.php:31 www/account/21.php:34 www/account/24.php:33
1981 #: www/account/27.php:36
1982 msgid "State/Province"
1983 msgstr "Staat/Provincie"
1984
1985 #: includes/general_stuff.php:66 www/stats.php:5 www/stats.php:9
1986 msgid "Statistics"
1987 msgstr "Statistieken"
1988
1989 #: www/account/12.php:22 www/account/18.php:22 www/account/2.php:22
1990 #: www/account/22.php:22 www/account/5.php:22 www/account/9.php:22
1991 msgid "Status"
1992 msgstr "Status"
1993
1994 #: www/account/40.php:28 www/account/40.php:46 www/index/11.php:28
1995 #: www/index/11.php:46 www/wot/9.php:52
1996 msgid "Subject"
1997 msgstr "Onderwerp"
1998
1999 #: www/gpg.php:22 www/account/10.php:29 www/account/11.php:36
2000 #: www/account/20.php:27 www/account/21.php:38 www/account/45.php:18
2001 msgid "Submit"
2002 msgstr "Versturen"
2003
2004 #: www/account/13.php:41 www/account/13.php:89 www/account/43.php:90
2005 #: www/index/1.php:36
2006 msgid "Suffix"
2007 msgstr "Suffix"
2008
2009 #: includes/account_stuff.php:190
2010 msgid "System Admin"
2011 msgstr "Systeem beheer"
2012
2013 #: www/help/6.php:7
2014 msgid "System will send you an email with a link in it, you just open the link in a webbrowser."
2015 msgstr "Het systeem stuurt u een e-mail met een link er in, u moet die link openen met een webbrowser."
2016
2017 #: includes/general.php:24 www/wot/6.php:99
2018 msgid "Temporary Increase"
2019 msgstr "Tijdelijke opwaardering"
2020
2021 #: scripts/removedead.php:62
2022 msgid "Temporary points increase has expired."
2023 msgstr "De tijdelijke punten opwaardering is verlopen."
2024
2025 #: www/help/2.php:55
2026 msgid "Ten Risks of PKI: What You're not Being Told about Public Key Infrastructure"
2027 msgstr "De tien risico's van PKI: Wat er niet verteld wordt over de 'Public Key Infrastructure'"
2028
2029 #: www/account/38.php:23 www/index/13.php:23
2030 msgid "Thank you very much for your support, your donations help CAcert to continue to operate."
2031 msgstr "Bedankt voor uw steun, met uw donatie kan CAcert verder blijven werken."
2032
2033 #: www/index.php:314
2034 msgid "Thanks for signing up with CAcert.org, below is the link you need to open to verify your account. Once your account is verified you will be able to start issuing certificates till your hearts' content!"
2035 msgstr "Bedankt voor uw inschrijving bij CAcert.org. Hieronder vindt u de link die u moet openen om uw account te activeren. Daarna kunt u beginnen met het uitschrijven van certificaten!"
2036
2037 #: www/help/2.php:47
2038 msgid "That situation has changed, and Internet Explorer, being the most obvious example, now insists that any Certificate Authorities are 'audited' by an 'independent' organisation, the American Institute for Certified Public Accountant's (AICPA). So now, if you have the money needed (from US$75000 up to US$250000 and beyond) you can get these accountants, who clearly know a lot about money, to approve you as having the required technical infrastructure and business processes to be a Certificate Authority. And they get a nice wad of money for the pleasure. And the Certificate Authorities, having a kind of monopoly as a result, charge a lot for certificates and also get a nice wad of money. And everyone's happy."
2039 msgstr "Die situatie is veranderd, en Internet Explorer, om maar het meest voor de hand liggende voorbeeld te nemen, dringt er nu op aan dat iedere Certificate Authority 'geaudit' wordt door een 'onafhankelijke' organisatie, het American Institute for Certified Public Accountant's (AICPA). Dus vanaf nu kan je, als je over het benodigde geld beschikt (vanaf US$75000 tot US$250000 of meer) deze accountants, die duidelijk erg veel van geld afweten, uitnodigen om vast te stellen dat je de vereiste technische infrastructuur bezit en dat de juiste zakelijke processen gevolgd worden om een Certificate Authority te zijn. En ze krijgen een aardige sloot geld voor deze vaststelling. En de Certificate Authorities, die hierdoor een soort monopolie bezitten, rekenen erg veel per certificaat en krijgen ook sloten geld. En iedereen is tevreden."
2040
2041 #: www/account/17.php:89 www/account/4.php:89
2042 msgid "The 1024-bit key generation failed. Would you like to try 512 instead?"
2043 msgstr "Het aanmaken van een 1024-bits sleutel is mislukt. Wilt U proberen om een 512-bits sleutel aan te maken?"
2044
2045 #: www/help/3.php:31
2046 msgid "The Common Name is the fully qualified host and Domain Name or website address that you will be securing. Both 'www.CAcert.org' and 'secure.CAcert.com' are valid Common Names. IP addresses are usually not used."
2047 msgstr "De 'Common Name' is de volledige host en domein naam of het web-adres dat u wilt beveiligen. Zowel 'www.cacert.org' als 'secure.cacert.com' zijn geldige Common Names. IP addressen worden normaal gesproken niet gebruikt."
2048
2049 #: www/verify.php:46
2050 msgid "The ID or Hash has already been verified, or something weird happened."
2051 msgstr "Het ID of de Hash zijn reeds gecontroleerd. Of er is een onvoorziene fout opgetreden."
2052
2053 #: www/verify.php:90
2054 msgid "The ID or Hash has already been verified, the domain no longer exists in the system, or something weird happened."
2055 msgstr "Het ID of the Hash zijn reeds geverifieerd. Het domein is niet langer geregistreerd in het systeem, of er een onvoorziene fout opgetreden."
2056
2057 #: www/help/3.php:28
2058 msgid "The Organisational Unit field is the 'free' field. It is often the department or Server name for reference."
2059 msgstr "Het 'Organisational Unit' veld is een vrij veld. Het wordt vaak gebruikt voor de afdeling of servernaam ter referentie."
2060
2061 #: includes/account.php:838
2062 msgid "The Pass Phrase you submitted was too short."
2063 msgstr "Het nieuwe wachtwoord dat u hebt ingegeven is te kort."
2064
2065 #: www/index.php:94
2066 msgid "The Pass Phrase you submitted was too short. It must be at least 6 characters."
2067 msgstr "Het nieuwe wachtwoord dat u hebt ingegeven is te kort. Het dient tenminste 6 tekens te bevatten."
2068
2069 #: www/help/2.php:59
2070 msgid "The Regulation of Investigational Powers Act (RIPA)&lt;/a&gt; ('Snooping Bill' official gov site, UK)"
2071 msgstr "De 'Regulation of Investigational Powers Act' (RIPA)&lt;/a&gt; ('E-Mail afluister wet' Offici&euml;le overheids website, UK)"
2072
2073 #: pages/account/13.php:28
2074 msgid "You receive this automatic mail since you yourself or"
2075 msgstr "U ontvangt deze e-mail omdat Uzelf of"
2076
2077 #: pages/account/13.php:36
2078 msgid "account, and you should promptly change your password and your"
2079 msgstr "account geopend heeft, en dient U per direct uw wachtwoord aan"
2080
2081 #: pages/account/13.php:30
2082 msgid "for a forgotten password."
2083 msgstr "voor een vergeten wachtwoord bekeek."
2084
2085 #: pages/account/13.php:37
2086 msgid "secret questions and answers."
2087 msgstr "te passen en uw geheime vragen en antwoorden te wijzigen."
2088
2089 #: pages/account/13.php:29
2090 msgid "someone else looked up your secret questions and answers"
2091 msgstr "iemand anders uw geheime vragen en antwoorden"
2092
2093 #: pages/account/13.php:35
2094 msgid "there is a danger that an unauthorised person accessed your"
2095 msgstr "dan bestaat het gevaar dat een niet geautoriseerde persoon uw"
2096
2097 #: pages/account/13.php:32
2098 msgid "through the menu in your account, everything is in best order and"
2099 msgstr "hebt via het menu in Uw account, dan is alles prima in orde en"
2100
2101 #: pages/account/13.php:33
2102 msgid "you can ignore this mail."
2103 msgstr "kunt U deze mail negeren."
2104
2105 #: www/index/0.php:103
2106 msgid "The ability to assure other new CAcert users; contribute to the strengthening and broadening of the CAcert Web of Trust."
2107 msgstr "De mogelijkheid om andere nieuwe CAcert gebruikers te waarmerken; bijdragen aan het versterken en verbreden van het CAcert Vertrouwens Netwerk."
2108
2109 #: includes/account.php:363
2110 msgid "The address you submitted isn't a valid authority address for the domain."
2111 msgstr "Het door u opgegeven adres is geen geldig beheersadres voor dit domein."
2112
2113 #: www/index/8.php:1
2114 #, php-format
2115 msgid "The current %s board, and roles."
2116 msgstr "Het huidige %s bestuur, en functies."
2117
2118 #: includes/account.php:394
2119 #, php-format
2120 msgid "The domain '%s' has been added to the system, however before any certificates for this can be issued you need to open the link in a browser that has been sent to your email address."
2121 msgstr "Het domein '%s' is aan het systeem toegevoegd. Voordat u hiervoor certificaten kunt uitschrijven moet u de link openen die naar uw e-mail adres is doorgestuurd."
2122
2123 #: pages/account/3.php:20
2124 msgid "CAcert Certificate Acceptable Use Policy"
2125 msgstr ""
2126
2127 #: pages/account/13.php:31
2128 msgid "If it was you who looked up or changed that data, or clicked"
2129 msgstr "Als U deze gegevens bekeken of aangepast hebt, of geklikt"
2130
2131 #: pages/account/13.php:39
2132 msgid "With kind regards,"
2133 msgstr "Met vriendelijke groeten,"
2134
2135 #: www/account/0.php:22
2136 msgid "The email account section is for adding/updating/removing email accounts which can be used to issue client certificates against. The client certificate section steps you through generating a certificate signing request for one or more emails you've registered in the email account section."
2137 msgstr "Het e-mail account gedeelte is voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen van e-mail adressen. Deze kunnen worden gebruikt om certificaten op aan te vragen. Het Client Certificaten gedeelte helpt u met het maken van een certificaat voor een of meerdere e-mail adressen die u heeft geregistreerd in e-mail account gedeelte."
2138
2139 #: includes/account.php:54
2140 #, php-format
2141 msgid "The email address '%s' has been added to the system, however before any certificates for this can be issued you need to open the link in a browser that has been sent to your email address."
2142 msgstr "Het e-mail adres '%s' is geregistreerd in het systeem. Voordat u kunt beginnen met het uitschrijven van certificaten moet u met uw webbrowser de link openen die naar het opgegeven mailadres verstuurd is."
2143
2144 #: includes/account.php:86
2145 msgid "The following accounts have been removed:"
2146 msgstr "De volgende accounts zijn verwijderd:"
2147
2148 #: includes/account.php:403
2149 msgid "The following domains have been removed:"
2150 msgstr "De volgende domeinen werden verwijderd:"
2151
2152 #: www/index/0.php:104
2153 msgid "The number of assurance point you have will limit the maximum assurance points you can issue for people you assure."
2154 msgstr "Het aantal waarmerk punten dat u heeft beperkt het maximum aantal punten dat u aan andere mensen kan geven ter waarmerking."
2155
2156 #: www/account/10.php:30 www/account/20.php:27
2157 msgid "Please note: The class 3 root certificate needs to be setup in your webserver as a chained certificate, while slightly more complicated to setup, this root certificate is more likely to be trusted by more people."
2158 msgstr "Let op: Het klasse 3 root certificaat dient in uw webserver als een keten-certificaat ingericht te worden. Alhoewel dit lastiger te configureren is, wordt de kans zo groter dat dit root certificaat door meer personen vertrouwd wordt."
2159
2160 #: www/help/2.php:62
2161 #, php-format
2162 msgid "The page has been reproduced on %s with explicit permission from %sthe author%s with the information being copyrighted to the author (name with held by request)"
2163 msgstr "Deze pagina is gereproduceerd op %s met de uitdrukkelijke toestemming van de %sde auteur%s waarbij de informatie onder copyright blijft van de auteur (wiens naam op verzoek niet wordt genoemd)"
2164
2165 #: includes/account.php:1735
2166 #, php-format
2167 msgid "The password for %s has been updated successfully in the system."
2168 msgstr "Het wachtwoord voor %s is succesvol bijgewerkt in het systeem"
2169
2170 #: www/index/0.php:21
2171 msgid "The primary goals are:"
2172 msgstr "De belangrijkste doelstellingen zijn:"
2173
2174 #: www/help/2.php:15
2175 msgid "The purpose of digital signing is to prove, electronically, one's identity"
2176 msgstr "Het doel van digitale ondertekening is te bewijzen, elektronisch, dat de identiteit van iemand vastgesteld is."
2177
2178 #: www/help/2.php:27
2179 msgid "The reason digital signatures prepare us for encryption is that if everyone were setup to be able to generate their own digital signatures, it would be technically very easy to make the next step from digital signatures to encryption. And that would be great for privacy, the fight against spamming, and a safer Internet."
2180 msgstr "De reden dat digitale handtekeningen ons voorbereiden op encryptie is dat als iedereen de mogelijkheid heeft om eigen handtekeningen te maken het technisch erg eenvoudig is om de volgende stap te maken naar codering van berichten. En dat zou een grote stap voorwaarts zijn voor privacy en het gevecht tegen spam en een veiliger internet als geheel."
2181
2182 #: www/help/7.php:6
2183 msgid "The requests sent to the root store, are stored in a file for another process triggered by cron to parse and sign them, then stored in a reply file to be sent back to the webserver. Causing things to be separated into different users, basic privilege separation stuff. So being actually able to hack the serial daemons will only at the VERY worst cause fraudulent certificates, not the root to be revealed."
2184 msgstr "De verzoeken die naar de root store worden gestuurd, worden in een bestand bewaard die vanuit een andere cron job opgehaald worden om te worden ondertekend, vervolgens in een antwoord bestand opgeslagen om terug gestuurd te worden naar de webserver. Dit zorgt er voor dat taken verdeeld worden over meerdere gebruikers, oftewel een standaard gescheiden verantwoordelijkheden oplossing. Dus als je al in staat bent om in de seri&euml;le processen in te breken, dan krijg je als meest slechte uitkomst dat er frauduleuze certificaten aangemaakt worden, maar het root certificaat zelf kan nooit in de openbaarheid komen."
2185
2186 #: www/index/51.php:34
2187 msgid "The simplest and most effective thing you can do is spread the word, by telling your friends, colleagues and relatives about us and join."
2188 msgstr "Het meest eenvoudige en tevens meest effectieve wat u kunt doen is om kennis te verspreiden door uw vrienden, verwanten en collega's over ons te vertellen en door uzelf in te schrijven."
2189
2190 #: www/help/4.php:3
2191 msgid "Then the system will try to generate some very random numbers to get a secure key."
2192 msgstr "Het systeem zal dan een zo willekeurig mogelijk nummer proberen te genereren om daar een veilige sleutel uit te kunnen afleiden."
2193
2194 #: www/help/6.php:3
2195 msgid "Then you need to generate a Certificate Signing Request, for more details go:"
2196 msgstr "Vervolgens dient u een Certificate Signing Request (CSR) te genereren, ga voor meer details naar:"
2197
2198 #: www/help/6.php:9
2199 msgid "Then you need to submit the contents from the CSR file to CAcert, you need to go:"
2200 msgstr "Vervolgens dient u de inhoud van het CSR bestand aan CAcert aan te bieden, kijk op:"
2201
2202 #: www/account/40.php:37 www/index/11.php:37
2203 msgid "There are a number of other mailing lists CAcert runs, some are general discussion, others are technical (such as the development list) or platform specific help (such as the list for Apple Mac users)"
2204 msgstr "Er lopen een aantal andere mailing lijsten bij CAcert, sommige betreffen algemene discussies, andere zijn technisch (zoals de lijst t.b.v. ontwikkelaars) of platform specifiek (zoals de lijst voor Apple gebruikers)&#13;"
2205
2206 #: www/account/16.php:42 www/account/3.php:54
2207 msgid "Please note: The class 3 root certificate needs to be imported into your email program as well as the class 1 root certificate so your email program can build a full trust path chain. Until we are included in browsers this might not be a desirable option for most people"
2208 msgstr "Let op: Zowel het klasse 3 root certificaat dient in uw e-mail programma ge&iuml;mporteerd te worden, als tegelijk ook het klasse 1 root certificaat, zodat er een volledig vertrouwenspad aangemaakt kan worden. Totdat wij in browsers opgenomen zijn is dit wellicht geen wenselijke keuze voor de meeste gebruikers"
2209
2210 #: www/wot.php:284
2211 msgid "There was an error and I couldn't proceed"
2212 msgstr "Er is een fout opgetreden, de bewerking is afgebroken."
2213
2214 #: www/help/0.php:25
2215 msgid "How does CAcert protect its root private key?"
2216 msgstr "Hoe beveiligt CAcert de root priv&eacute; sleutel?"
2217
2218 #: www/index/19.php:15
2219 msgid "Information"
2220 msgstr "informatie"
2221
2222 #: www/help/2.php:42
2223 msgid "There's nothing to it. I mean literally, you can already start sending your emails encrypted. Assuming of course you have your own digital signature certificate (e.g. as per above), and the person you want to send an encrypted email to also has a digital signature certificate, and has recently sent you a digitally signed email with it. If all these conditions hold, you just have to change the settings in your email software to send the email encrypted and hey presto! Your email software (probably Outlook I guess) should suss out the rest."
2224 msgstr "Er is niets moeilijks aan. Ik bedoel dat letterlijk, u kunt nu al versleutelde e-mails verzenden. Aannemend dat u al een digitaal ondertekenings certificaat (zoals eerder getoond) heeft en dat de ontvanger van uw versleutelde e-mail ook een digitaal ondertekenings certificaat heeft. Als u dan ook nog eens een digitaal ondertekende e-mail van die persoon heeft ontvangen kunt u uw mailer instellen om voortaan uw e-mail te versleutelen. Uw e-mail software (vermoedelijk Outlook) zou alle details moeten verzorgen."
2225
2226 #: www/index.php:272
2227 msgid "This email address is currently valid in the system."
2228 msgstr "Dit e-mail adres is nu geldig in het systeem."
2229
2230 #: includes/account.php:1957 includes/account.php:1974
2231 #: includes/account.php:1984
2232 msgid "Your language setting has been updated."
2233 msgstr "Uw taalinstelling is bijgewerkt."
2234
2235 #: www/wot/6.php:32
2236 #, php-format
2237 msgid "This person already has %s assurance points. Any points you give this person may be rounded down, or they may not even get any points. If you have less then 150 points you will still receive 2 points for assuring them."
2238 msgstr "Deze persoon heeft al %s waarmerk punten. Het puntenaantal dat u toekent kan naar beneden afgerond worden, het is zelfs mogelijk dat er in het geheel geen punten toegekend worden. Als u minder dan 150 punten heeft dan krijgt u echter nog steeds 2 punten omdat u een waarmerking heeft uitgevoerd."
2239
2240 #: pages/index/2.php:16
2241 msgid "Your information has been submitted into our system. You will now be sent an email with a web link, you need to open that link in your web browser within 24 hours or your information will be removed from our system!"
2242 msgstr "Uw informatie is opgeslagen in ons systeem. U krijgt nu een e-mail toegezonden met daarin met een link. Deze link dient u binnen 24 uren te openen vanuit uw Webbrowser, anders zal uw informatie uit ons systeem worden verwijderd!"
2243
2244 #: www/help/2.php:46
2245 msgid "Thus, having now asked the question, you suppose that it's the people who make the browser software that have carefully decided who is a trustworthy Certificate Authority. Funnily enough, the mainstream browsers have not, historically, had public policies on how they decide whether a Certificate Authority gets added to their browser. All of the Certificate Authorities that have found themselves in the browser software, are big names, probably with big profits (so they must be doing a good job!)."
2246 msgstr "Dus, nu dat je de vraag stelt, neem je aan dat de personen die de browser programmatuur maken zeer zorgvuldig besloten hebben wie een betrouwbare Certificate Authority is en wie niet. Gek genoeg hebben de belangrijkste web browsers, historisch gezien, geen publiek beschikbare regels gehad met criteria om te besluiten of een Certificate Authority aan hun webbrowser mag worden toegevoegd. Alle Certificate Authorities die in browser software opgenomen zijn betreffen belangrijke namen, vermoedelijk met veel inkomsten (dus zij moeten het wel goed doen!)"
2247
2248 #: www/wot/9.php:42
2249 msgid "To"
2250 msgstr "Naar"
2251
2252 #: www/help/5.php:1
2253 msgid "To be completed"
2254 msgstr "Moet nog ingevuld worden"
2255
2256 #: www/wot/2.php:15
2257 msgid "To become an Assurer"
2258 msgstr "Hoe wordt je een Waarmerker"
2259
2260 #: www/index/51.php:17
2261 msgid "To create a Non-Profit Certificate Authority; an alternative to the commercial CAs."
2262 msgstr "Om een non-profit Certificate Authority te maken; een alternatief voor de commerci&euml;le CA's."
2263
2264 #: www/help/2.php:33
2265 msgid "To fully understand, read the section directly above. I am using a free Certificate Authority to provide me with the ability to digitally sign my emails. As a result, this Certificate Authority is not (yet) recognised by your email software as it is a new organisation that is not yet fully established, although it is probably being included in the Mozilla browser. If you choose to, you can go the their site at CAcert.org to install the root certificate. You may be told that the certificate is untrusted - that is normal and I suggest that you continue installation regardless. Be aware that this implies your acceptance that you trust their secure distribution and storing of digital signatures, such as mine. (You already do this all the time). The CAcert.org root certificate will then automatically provide the safe validation of my digital signature, which I have entrusted to them. Or you can simply decide that you've wasted your time reading this and do nothing (humbug!). Shame on you! :-)"
2266 msgstr "Om het volledig te begrijpen, lees het hoofdstuk hierboven. Ik gebruik een gratis Certificate Authority die mij de mogelijkheid biedt om mijn e-mails digitaal te ondertekenen. Het resultaat kan zijn dat deze Certificate Authority (nog) niet wordt herkend door jouw e-mail programmatuur, omdat het een nieuwe organisatie is die nog niet volledig uitgekristalliseerd is, alhoewel hij waarschijnlijk in de Mozilla webbrowser is opgenomen. Als je daarvoor kiest, kan je naar hun website gaan op CAcert.org om het Root Certificaat te installeren. Er kan je verteld worden dat het certificaat niet vertrouwd wordt - dat is normaal en ik stel voor dat je de installatie desondanks toch afmaakt. Je moet je wel bewust zijn dat dit impliceert dat je hun veilige distributie en opslag van digitale handtekeningen vertrouwt, zoals het mijne (je doet dit altijd al). Het CAcert.org Root Certificaat zorgt vanaf dat moment automatisch voor een veilige validatie van mijn digitale handtekening, die ik aan hun heb toevertrouwd. Of je kunt domweg besluiten dat je jouw tijd verspild hebt met het lezen van dit artikel, en niets doen (flauwekul!). Ga je schamen! :-)"
2267
2268 #: www/help/3.php:2
2269 msgid "To generate a public and private key pair and CSR for a Microsoft IIS 5 Server:"
2270 msgstr "Om een publiek/priv&eacute; sleutel paar en een CSR voor een Microsoft IIS 5 server te maken:"
2271
2272 #: www/help/2.php:21
2273 msgid "To get from computer Internet User A to Internet User B an email may pass through tens of anonymous computers on the Internet. These 'Internet infrastructure' computers are all free to inspect and change the contents of your email as they see fit. Governments systematically browse the contents of all emails going in/out/within their country, e.g. the"
2274 msgstr "Om van internet gebruiker A naar B te komen kan een e-mail door vele onbekende computers op het internet geleid worden. Deze 'Internet Infrastructuur' computers kunnen allemaal de inhoud van het e-mailtje lezen en eventueel aanpassen naar eigen zin. Overheden hebben stelselmatig de gewoonte om de inhoud die in/uit/binnen het land circuleren te lezen, zoals de"
2275
2276 #: www/index/0.php:24
2277 msgid "To provide a trust mechanism to go with the security aspects of encryption."
2278 msgstr "Een vertrouwensmechanisme aanbieden dat aansluit bij de veiligheidsaspecten van versleuteling."
2279
2280 #: www/account/43.php:217 www/account/43.php:252 www/wot/10.php:44
2281 msgid "Total Points"
2282 msgstr "Totaal aantal Punten"
2283
2284 #: www/wot/10.php:79
2285 msgid "Total Points Issued"
2286 msgstr "Aantal waarmerk punten dat u heeft uitgegeven"
2287
2288 #: www/account/24.php:29 www/account/27.php:32
2289 msgid "Town/Suburb"
2290 msgstr "Stad/Gemeente"
2291
2292 #: includes/general_stuff.php:76
2293 msgid "Translations"
2294 msgstr "Vertalingen"
2295
2296 #: pages/index/8.php:4
2297 msgid "Public Officer"
2298 msgstr "Openbare Ambtenaar"
2299
2300 #: includes/account_stuff.php:205 includes/general.php:23 www/wot/4.php:15
2301 msgid "Trusted Third Parties"
2302 msgstr "Vertrouwde Derde Partijen"
2303
2304 #: www/help/2.php:60
2305 msgid "U.K. e-mail snooping bill passed"
2306 msgstr "U.K. e-mail meekijk wet is aangenomen"
2307
2308 #: www/help/2.php:21
2309 msgid "UK Government has done this since the year 2000"
2310 msgstr "De UK Overheid doet dit als sinds het jaar 2000"
2311
2312 #: www/index.php:126
2313 msgid "Unable to match your details with any user accounts on file"
2314 msgstr "De opgegeven accountgegevens kunnen niet in onze databank teruggevonden worden."
2315
2316 #: www/help/3.php:5
2317 msgid "Under 'Administrative Tools', open the 'Internet Services Manager'. Then open up the properties window for the website you wish to request the certificate for. Right-clicking on the particular website will open up its properties."
2318 msgstr "Onder 'Administrative Tools' open je de 'Internet Services Manager'. Open dan het scherm met de eigenschappen van de website waarvoor je het certificaat wilt aanvragen. Als je rechts-klikt op de gewenste website dan open je zijn eigenschappen."
2319
2320 #: www/help/0.php:12
2321 msgid "Unofficial FAQ/Wiki"
2322 msgstr "Niet-officiele FAQ/Wiki"
2323
2324 #: www/account/2.php:34 www/account/9.php:40
2325 msgid "Unverified"
2326 msgstr "Niet Gecontroleerd"
2327
2328 #: www/account/13.php:123 www/account/27.php:48 www/account/29.php:35
2329 #: www/account/41.php:36 www/wot/8.php:35
2330 msgid "Update"
2331 msgstr "Bijwerken"
2332
2333 #: www/account/29.php:28
2334 #, php-format
2335 msgid "Update Domain for %s"
2336 msgstr "Pas de Domeinen voor %s aan"
2337
2338 #: www/account/36.php:28
2339 msgid "Update My Settings"
2340 msgstr "Werk Instellingen bij"
2341
2342 #: www/account/14.php:36
2343 msgid "Update Pass Phrase"
2344 msgstr "Verander Wachtwoord"
2345
2346 #: www/verify.php:55 www/verify.php:97
2347 msgid "Updated"
2348 msgstr "Bijgewerkt"
2349
2350 #: www/account/12.php:48 www/account/18.php:48 www/account/18.php:59
2351 #: www/account/22.php:48 www/account/22.php:59 www/account/5.php:52
2352 msgid "Valid"
2353 msgstr "Geldig"
2354
2355 #: www/stats.php:43
2356 msgid "Valid Certificates"
2357 msgstr "Client Certificaten"
2358
2359 #: www/index/0.php:55 www/index/0.php:65 www/index/0.php:75 www/index/0.php:85
2360 #: www/index/0.php:95 www/index/0.php:105 www/index/0.php:115
2361 msgid "Verification needed"
2362 msgstr "Controle is vereist"
2363
2364 #: www/account/2.php:32 www/account/9.php:38
2365 msgid "Verified"
2366 msgstr "Gecontroleerd"
2367
2368 #: www/stats.php:20 www/account/43.php:175
2369 msgid "Verified Domains"
2370 msgstr "Gecontroleerde domeinen"
2371
2372 #: www/stats.php:16
2373 msgid "Verified Emails"
2374 msgstr "Gecontroleerde e-mail adressen"
2375
2376 #: www/stats.php:12
2377 msgid "Verified Users"
2378 msgstr "Gecontroleerde gebruikers"
2379
2380 #: pages/index/8.php:3
2381 msgid "President"
2382 msgstr "Voorzitter"
2383
2384 #: includes/account_stuff.php:150 includes/account_stuff.php:154
2385 #: includes/account_stuff.php:158 includes/account_stuff.php:162
2386 #: includes/account_stuff.php:167 includes/account_stuff.php:171
2387 #: includes/account_stuff.php:177 includes/account_stuff.php:186
2388 msgid "View"
2389 msgstr "Bekijken"
2390
2391 #: includes/account_stuff.php:177
2392 msgid "View Organisations"
2393 msgstr "Bekijk Organisaties"
2394
2395 #: www/account/29.php:23 www/account/30.php:23
2396 msgid "Warning!"
2397 msgstr "Waarschuwing!"
2398
2399 #: www/index/1.php:15 www/index/4.php:19
2400 msgid "Warning! This site requires cookies to be enabled to ensure your privacy and security. This site uses session cookies to store temporary values to prevent people from copying and pasting the session ID to someone else exposing their account, personal details and identity theft as a result."
2401 msgstr "Waarschuwing! Deze site vereist dat cookies aanstaan, zodat uw privacy en veiligheid gewaarborgd kunnen worden. Deze site gebruikt sessie-cookies om tijdelijke variabelen in op te slaan en om te voorkomen dat mensen een sessie-ID kunnen stelen en andermans accountgegevens kunnen raadplegen met diefstal van identiteit als gevolg."
2402
2403 #: www/capnew.php:1025
2404 msgid "driver license"
2405 msgstr "rijbewijs"
2406
2407 #: www/capnew.php:1117
2408 msgid "email address as e.g. john.family@gmail.com"
2409 msgstr "e-mail adres in de vorm john.family@gmail.com"
2410
2411 #: www/capnew.php:1331
2412 msgid "date of assurance"
2413 msgstr "datum van de waarmerking"
2414
2415 #: www/capnew.php:1025
2416 msgid "certificate"
2417 msgstr "certificaat"
2418
2419 #: includes/account.php:1609
2420 #, php-format
2421 msgid "Wasn't able to match '%s' against any user in the system"
2422 msgstr "'%s' komt met geen enkele in het systeem geregistreerde gebruiker overeen."
2423
2424 #: www/account/39.php:34 www/index/10.php:34
2425 msgid "We analyse visitors' use of our sites by tracking information such as page views, traffic flow, search terms, and click through. We use this information to improve our sites. We also share this anonymous traffic and demographic information in aggregate form with advertisers and other business partners. We do not share any information with advertisers that can identify an individual user."
2426 msgstr "Wij analyseren het gebruik van onze webpagina door informatie bij te houden over het aantal raadplegingen, de hoeveelheid dataverkeer en de pagina's van waaruit naar onze site verwezen wordt. Wij wisselen deze anonieme gegevens over dataverkeer en demografische verspreiding uit onder de vorm van statistieken. De gegevens worden doorgegeven aan adverteerders en andere zakenpartners. Wij wisselen in geen geval informatie uit waaruit de identiteit van een gebruiker afgeleid kan worden."
2427
2428 #: www/verify.php:124
2429 msgid "Your domain has been verified. You can now start issuing certificates for this domain."
2430 msgstr "Uw domein is geverifieerd. U kunt nu beginnen om certificaten voor dit domein te verstrekken."
2431
2432 #: www/wot.php:439
2433 msgid "Your email has been sent to"
2434 msgstr "Uw e-mail is verzonden naar"
2435
2436 #: pages/wot/7-old.php:174
2437 msgid "Your details have been updated."
2438 msgstr "Uw details zijn bijgewerkt."
2439
2440 #: www/account/39.php:42 www/index/10.php:42
2441 msgid "We don't use cookies to store personal information, we do use sessions, and if cookies are enabled, the session will be stored in a cookie, and we do not look for cookies, apart from the session id. However if cookies are disabled then no information will be stored on or looked for on your computer."
2442 msgstr "Wij gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie op te slaan. Wij maken wel gebruik van sessies. Indien cookies geactiveerd zijn op uw computer zal het identificatienummer van de sessie in een cookie opgeslagen worden. Onze server kan gebruikmaken van dit opgeslagen sessienummer. Het is echter niet noodzakelijk om cookies te accepteren. Indien u dit niet doet zal er geen enkele informatie opgeslagen of opgezocht worden op uw computer."
2443
2444 #: www/help/2.php:56
2445 msgid "WebTrust for Certification Authorities"
2446 msgstr "Netwerk vertrouwen voor Certificaat Uitgevers"
2447
2448 #: www/account.php:27 www/account.php:36 www/cps.php:3 www/gpg.php:160
2449 #: www/gpg.php:179 www/help.php:20 www/index.php:105 www/index.php:342
2450 #: www/index.php:353 www/index.php:362 www/logos.php:3 www/news.php:20
2451 #: www/stats.php:3
2452 msgid "Welcome to CAcert.org"
2453 msgstr "Welkom bij CAcert.org"
2454
2455 #: www/account/0.php:16
2456 msgid "Welcome to your account section of the website. Below is a description of the different sections and what they're for."
2457 msgstr "Welkom op het accountgedeelte van de website. Hieronder vindt U een beschrijving van de verschillende onderdelen."
2458
2459 #: www/index/0.php:46
2460 msgid "What can CAcert provide to you, to increase your privacy and security for free?"
2461 msgstr "Wat CAcert kan leveren is een verhoogd vertrouwen in je privacy en beveiliging en dat zonder kosten."
2462
2463 #: www/help/2.php:2 www/help/2.php:14
2464 msgid "What is it for?"
2465 msgstr "Waar is het goed voor?"
2466
2467 #: www/index/51.php:30
2468 msgid "When and Where?"
2469 msgstr "Waar en Wanneer?"
2470
2471 #: www/help/3.php:67
2472 msgid "When you have read this information, click 'Finish'."
2473 msgstr "Als u deze informatie heeft gelezen, klik 'Einde'"
2474
2475 #: pages/wot/13.php:67
2476 #, php-format
2477 msgid "Your current location is set as: %s"
2478 msgstr "Uw huidige woonplaats is nu: %s"
2479
2480 #: includes/account.php:109
2481 #, php-format
2482 msgid "Your default email address has been updated to '%s'."
2483 msgstr "Uw standaard e-mail adres is veranderd naar '%s'."
2484
2485 #: includes/account.php:1033
2486 msgid "Your details have been updated with the database."
2487 msgstr "Uw details zijn bijgewerkt in de database."
2488
2489 #: www/account/43.php:194 www/account/43.php:229 www/wot/10.php:23
2490 #: www/wot/10.php:56
2491 msgid "Who"
2492 msgstr "Wie"
2493
2494 #: www/index/51.php:19
2495 msgid "Who?"
2496 msgstr "Wie?"
2497
2498 #: www/help/2.php:3 www/help/2.php:19
2499 msgid "Why digitally sign your own emails?! (weirdo..)"
2500 msgstr "Waarom zou u uw eigen e-mails digitaal ondertekenen?! (dwaas...)"
2501
2502 #: www/help/2.php:6 www/help/2.php:32
2503 msgid "Why is the digital signature described as 'not valid/not trusted'?"
2504 msgstr "Waarom is een digitale handtekening beschreven als 'ongeldig/niet betrouwbaar'?"
2505
2506 #: www/help/2.php:5 www/help/2.php:29
2507 msgid "Why isn't it being adopted by everyone?"
2508 msgstr "Waarom wordt dit niet door iedereen overgenomen?"
2509
2510 #: www/help/7.php:7
2511 msgid "Why use serial you ask? Well certificate requests are low bandwidth for starters, then of course simpler systems in security are less prone to exploits, and finally serial code is pretty mature and well tested and hopefully all exploits were found and fixed a long time ago."
2512 msgstr "U vraagt waarom een seri&euml;le kabel? Nou de bandbreedte die nodig is voor certificaat aanvragen is klein om te beginnen. Eenvoudige systemen zijn makkelijker te beveiligen en zullen moeilijker te kraken zijn. Ten slotte is de programmatuur voor seri&euml;le drivers dermate volwassen en doorgetest dat hopelijk alle mogelijke lekken inmiddels wel gevonden en opgelost zijn."
2513
2514 #: www/index/51.php:23
2515 msgid "Why?"
2516 msgstr "Waarom?"
2517
2518 #: www/help/7.php:8
2519 msgid "With the proposed root certificate changes, there would be a new root, this would sign at least 1 sub-root, then the private key stored offline in a bank vault, with the sub-root doing all the signing, or alternatively 2 sub-roots, 1 for client certificates, one for server, the thinking behind this, if any of the sub-roots are compromised they can be revoked and reissued."
2520 msgstr "Met de voorgestelde 'root' certificaat wijzigingen komt er een nieuwe root, en deze zou ten minste &eacute;&eacute;n sub-root ondertekenen, en dan kan de priv&eacute; sleutel in een bank kluis worden opgeslagen, waarbij de sub-root gebruikt wordt voor alle ondertekeningen. Of er komen 2 sub-root sleutels, een voor Client certificaten en een voor Server certificaten. De gedachte hierachter is dat als een van de sub-root sleutels beschadigd is deze ingetrokken en opnieuw uitgegeven kan worden."
2521
2522 #: www/account/36.php:25 www/index/1.php:114
2523 msgid "Within 200km Announcements"
2524 msgstr "Binnen 200km aankondigingen"
2525
2526 #: includes/account_stuff.php:182
2527 msgid "WoT Form"
2528 msgstr "WoT Formulier"
2529
2530 #: www/cap.php:64 www/ttp.php:128 www/wot/6.php:66
2531 msgid "YYYY-MM-DD"
2532 msgstr "JJJJ-MM-DD"
2533
2534 #: www/account/50.php:29
2535 msgid "Yes"
2536 msgstr "Ja"
2537
2538 #: www/account/39.php:52 www/index/10.php:52
2539 msgid "You are able to update, add and remove your information at any time via our web interface, log into the 'My Account' and then click on the 'My Details' section, and then click the relevant link"
2540 msgstr "U kunt op elk moment uw gegevens aanpassen, toevoegen of verwijderen via de web interface. U kunt daarvoor inloggen via 'Mijn Account' en dan de sectie 'Mijn Gegevens' kiezen. Klik daarna op de desbetreffende link."
2541
2542 #: www/account/19.php:44 www/account/6.php:42
2543 msgid "You are about to install a certificate, if you are using mozilla/netscape based browsers you will not be informed that the certificate was installed successfully, you can go into the options dialog box, security and manage certificates to view if it was installed correctly however."
2544 msgstr "U gaat nu een certificaat installeren. Indien u een Mozilla/Netscape gebaseerde browser gebruikt zal u geen melding krijgen indien het certificaat succesvol ge&iuml;nstalleerd is. Om de installatie van het certificaat na te gaan kunt u het dialoogvenster 'Opties' openen en doorklikken naar 'Veiligheid en beheer van Certificaten'."
2545
2546 #: www/wot.php:54
2547 msgid "You are never allowed to Assure yourself!"
2548 msgstr "Men mag nooit zichzelf waarmerken!"
2549
2550 #: www/wot.php:68
2551 msgid "You are only allowed to Assure someone once!"
2552 msgstr "Men mag uitsluitend eenmalig iemand waarmerken!"
2553
2554 #: www/help/2.php:45
2555 msgid "You are putting your trust in people you don't know!"
2556 msgstr "U stelt vertrouwen in mensen die u niet kent!"
2557
2558 #: scripts/removedead.php:56
2559 msgid "You are receiving this email because you had a temporary increase to 200 points. This has since expired and you have been reduced to 150 points."
2560 msgstr "U ontvangt deze e-mail omdat u een tijdelijke verhoging tot 200 punten heeft gehad. De termijn hiervan is verlopen, uw puntenaantal is teruggebracht tot 150 punten."
2561
2562 #: www/wot.php:230
2563 #, php-format
2564 msgid "You are receiving this email because you have assured %s %s (%s)."
2565 msgstr "U ontvangt deze e-mail omdat u %s %s (%s) gewaarmerkt heeft."
2566
2567 #: www/wot.php:206
2568 #, php-format
2569 msgid "You are receiving this email because you have been assured by %s %s (%s)."
2570 msgstr "U ontvangt deze e-mail omdat u gewaarmerkt bent door %s %s (%s)."
2571
2572 #: includes/general_stuff.php:112 includes/tverify_stuff.php:78
2573 msgid "Further Information"
2574 msgstr "Overige informatie"
2575
2576 #: www/index/7.php:26
2577 msgid "Has been involved in translating this website into Portuguese"
2578 msgstr "Is betrokken geweest bij de vertaling van deze website naar het Portugees"
2579
2580 #: www/index/7.php:24
2581 msgid "Has put a lot of time and effort into promoting and assuring people in Brazil and South America, and for helping to translate this site into Portuguese"
2582 msgstr "Heeft een hele hoop tijd en inspanning besteed aan het promoten en aan het waarmerken in Brazili&euml; en Zuid-Amerika, en heeft meegeholpen om deze site in het Portugees te vertalen"
2583
2584 #: www/index.php:586 www/index.php:593
2585 msgid "This seems like potential spam, cannot continue."
2586 msgstr "Dit lijkt sterk op mogelijke spam. De handeling wordt afgebroken."
2587
2588 #: www/index.php:572 www/index.php:579
2589 msgid "This seems like you have cookies or Javascript disabled, cannot continue."
2590 msgstr "Het lijkt er op dat cookies en/of Javascript uit staan. De handeling wordt afgebroken."
2591
2592 #: includes/general_stuff.php:74
2593 msgid "CAcert Board"
2594 msgstr "CAcert bestuur"
2595
2596 #: www/account/40.php:22 www/index/11.php:22
2597 msgid "You can alternatively use the form below, however joining the list is the prefered option to support your queries"
2598 msgstr "Eventueel kunt u het formulier hieronder gebruiken, maar het verdient sterk de voorkeur dat u zich aanmeldt voor de mailing lijst om antwoord op uw vragen te krijgen"
2599
2600 #: includes/account.php:346 includes/account.php:617 includes/account.php:629
2601 #: includes/account.php:718 includes/account.php:833 includes/account.php:1259
2602 #: includes/account.php:1308 includes/account.php:1514
2603 #: includes/account.php:1567 includes/account.php:2233
2604 #, php-format
2605 msgid "Your certificate request has failed to be processed correctly, see %sthe WIKI page%s for reasons and solutions."
2606 msgstr "Uw certificaat verzoek is niet juist verwerkt. Kijk op %sde WIKI pagina%s voor redenen en mogelijke oplossingen."
2607
2608 #: pages/help/3.php:48
2609 msgid "Your country, state and city."
2610 msgstr "Uw land, provincie en woonplaats."
2611
2612 #: www/index/0.php:53
2613 msgid "You can send digitally signed/encrypted emails; others can send encrypted emails to you."
2614 msgstr "U kunt nu digitaal ondertekende/ versleutelde e-mails verzenden en ontvangen."
2615
2616 #: includes/account.php:68
2617 msgid "You currently don't have access to the email address you selected, or you haven't verified it yet."
2618 msgstr "U heeft geen toegang met het gekozen e-mail adres, of u heeft dit e-mail adres nog niet laten controleren."
2619
2620 #: www/wot.php:133
2621 msgid "You didn't list a valid sponsor for this action."
2622 msgstr "U heeft geen naam van een bestuurslid dat uw verzoek onderschrijft ingevuld voor deze aktie."
2623
2624 #: includes/account.php:1362 includes/account.php:1566
2625 #: includes/account.php:1686
2626 msgid "You don't have access to this area."
2627 msgstr "U heeft geen toegang tot dit gedeelte."
2628
2629 #: pages/account/40.php:68 pages/index/11.php:68
2630 msgid "Please use any of the following ways to report security issues: You can use the above contact form for sensitive information. You can email us to support@cacert.org. You can file a bugreport on &lt;a href='https://bugs.cacert.org/'&gt;bugs.cacert.org&lt;/a&gt; and mark it as private."
2631 msgstr "Gebruik a.u.b. een van de volgende manieren om een veiligheids issue te rapporteren: U kunt bovenstaand kontaktformulier gebruiken voor gevoelige informatie. U kunt ons e-mailen op support@cacert.org. U kunt een bugrapport indienen op &lt;a href='https://bugs.cacert.org/'&gt;bugs.cacert.org&lt;/a&gt; en dit als priv&eacute; markeren."
2632
2633 #: www/wot.php:92 www/wot.php:99
2634 msgid "You failed to check all boxes to validate your adherence to the rules and policies of CAcert"
2635 msgstr "Niet alle vakjes zijn aangekruist. U dient aan te geven dat u akkoord gaat met de regels en voorschriften van CAcert."
2636
2637 #: includes/account.php:842
2638 msgid "You failed to correctly enter your current Pass Phrase."
2639 msgstr "U heeft een ongeldig wachtwoord ingegeven voor 'Huidig Wachtwoord'."
2640
2641 #: www/wot.php:109
2642 msgid "You failed to enter a location of your meeting."
2643 msgstr "U heeft geen plaats en datum van uw ontmoeting ingevoerd."
2644
2645 #: www/index.php:97
2646 msgid "You failed to get all answers correct or you didn't configure enough lost password questions for your account. System admins have been notified."
2647 msgstr "U heeft niet alle vragen correct beantwoord. De systeembeheerders zijn gewaarschuwd."
2648
2649 #: www/gpg.php:24
2650 msgid "You failed to paste a valid GPG/PGP key."
2651 msgstr "U heeft geen geldige GPG/PGP sleutel geplakt."
2652
2653 #: www/index/0.php:113
2654 msgid "You get a vote in how CAcert (a non-profit association incorporated in Australia) is run; be eligible for positions on the CAcert board."
2655 msgstr "U krijgt een stem in de gang van zaken in CAcert (een non-profit organisatie die in Australie is opgericht); u bent verkiesbaar voor een plaats in het bestuur van CAcert."
2656
2657 #: www/help/3.php:21
2658 msgid "You have now created a public/private key pair. The private key is stored locally on your machine. The public portion is sent to CAcert in the form of a CSR."
2659 msgstr "U heeft nu een priv&eacute;/openbaar sleutel paar gemaakt. De priv&eacute; sleutel wordt op uw server geplaatst, de openbare sleutel stuurt u naar CAcert in de vorm van een CSR."
2660
2661 #: www/gpg.php:166
2662 msgid "Your certificate request has failed to be processed correctly, please try submitting it again."
2663 msgstr "Uw certificaat verzoek is niet juist verwerkt. Verstuur het alstublieft opnieuw."
2664
2665 #: pages/help/2.php:30
2666 msgid "Your browser includes special digital (root) certificates from a number of these 'Certificate Authorities' by default, and all web sites use certificates that are validated by one of these companies, which you as a user implicitly trust every time you go to the secure part of a web site. (You might ask, who validates the security of the Certificate Authorities, and why should you trust them?!"
2667 msgstr "Uw browser omvat standaard de digitale (root)certificaten van een aantal van deze 'Certificate Authorities', en alle websites gebruiken certificaten die door &eacute;&eacute;n van deze bedrijven worden bevestigd, die u als gebruiker vervolgens impliciet vertrouwt telkens als u naar het beveiligde deel van een website gaat. (U zou uzelf af kunnen vragen, wie bevestigt de veiligheid van de Certificate Authorities, en waarom zou u op hen vertrouwen?!"
2668
2669 #: www/disputes.php:107
2670 msgid "Your attempt to accept or reject a disputed email is invalid due to the hash string not matching with the email ID. Your attempt has been logged and the request will be removed from the system as a result."
2671 msgstr "Uw poging om een betwist e-mailadres goed te keuren of te verwerpen is ongeldig wegens een controlegetal dat niet overeenkomt met het betreffende e-mailadres. Uw poging is geregistreerd en het verzoek zal uit het systeem worden verwijderd."
2672
2673 #: www/disputes.php:110
2674 msgid "Your attempt to accept or reject a disputed email is invalid due to the hash string not matching with the email ID."
2675 msgstr "Uw poging om een betwist e-mailadres goed te keuren of te verwerpen is ongeldig omdat het controlegetal niet overeenkomt met het betreffende e-mailadres."
2676
2677 #: www/disputes.php:198
2678 msgid "Your attempt to accept or reject a disputed domain is invalid due to the hash string not matching with the domain ID. Your attempt has been logged and the request will be removed from the system as a result."
2679 msgstr "Uw poging om een betwist domein goed te keuren of te verwerpen is ongeldig wegens een controlegetal dat niet overeenkomt met het betreffende domein . Uw poging is geregistreerd en het verzoek zal uit het systeem worden verwijderd."
2680
2681 #: www/index.php:231
2682 msgid "Your account has not been verified yet, please check your email account for the signup messages."
2683 msgstr "Uw inschrijving is niet nog geverifieerd, controleer alstublieft uw e-mail voor de inschrijf berichten."
2684
2685 #: www/wot.php:415
2686 msgid "Your account information has been updated."
2687 msgstr "Uw gegevens zijn bijgewerkt."
2688
2689 #: www/disputes.php:201
2690 msgid "Your attempt to accept or reject a disputed domain is invalid due to the hash string not matching with the domain ID."
2691 msgstr "Uw poging om een betwist domein goed te keuren of te verwerpen is ongeldig omdat het controlegetal niet overeenkomt met het betreffende domein."
2692
2693 #: www/verify.php:66
2694 msgid "Your account and/or email address has been verified. You can now start issuing certificates for this address."
2695 msgstr "Uw gegevens en/of e-mailadres zijn geverifieerd. U kunt nu beginnen om certificaten voor dit e-mail adres te verstrekken."
2696
2697 #: includes/account.php:1072 www/index.php:117
2698 msgid "Your Pass Phrase has been updated and your primary email account has been notified of the change."
2699 msgstr "Uw wachtwoord is bijgewerkt en uw primaire e-mail account is aangepast."
2700
2701 #: pages/account/40.php:31 pages/account/40.php:54 pages/index/11.php:31
2702 #: pages/index/11.php:54
2703 msgid "Your Name"
2704 msgstr "Uw Naam"
2705
2706 #: pages/account/40.php:32 pages/account/40.php:55 pages/index/11.php:32
2707 #: pages/index/11.php:55
2708 msgid "Your Email"
2709 msgstr "Uw e-mailadres"
2710
2711 #: www/verify.php:42
2712 msgid "You've attempted to verify the same email address a fourth time with an invalid hash, subsequently this request has been deleted in the system"
2713 msgstr "U hebt voor de vierde keer geprobeerd om het zelfde e-mailadres te verifi&euml;ren met een ongeldig controlegetal, dientengevolge is dit verzoek uit het systeem geschrapt"
2714
2715 #: www/wot.php:344
2716 msgid "You've been Assured."
2717 msgstr "U bent gewaarmerkt."
2718
2719 #: pages/account/43.php:287 pages/wot/10.php:40
2720 msgid "Your Assurance Points"
2721 msgstr "Uw waarmerkpunten"
2722
2723 #: www/wot.php:360
2724 msgid "You've Assured Another Member."
2725 msgstr "U hebt een andere deelnemer gewaarmerkt."
2726
2727 #: www/verify.php:101
2728 msgid "You've attempted to verify the same domain a fourth time with an invalid hash, subsequantly this request has been deleted in the system"
2729 msgstr "U hebt voor de vierde keer geprobeerd om hetzelfde domein te verifi&euml;ren met een ongeldig controlegetal, dientengevolge is dit verzoek uit het systeem geschrapt"
2730
2731 #: pages/help/3.php:29
2732 msgid "You'll prepare the request now, but you can only submit the request via the online request forms. We do not accept CSRs via email."
2733 msgstr "U kunt het verzoek nu voorbereiden, maar u kunt het verzoek alleen via het online webformulier indienen. Wij accepteren geen CSRs via e-mail."
2734
2735 #: pages/help/4.php:22
2736 msgid "You will then be asked to enter information about your company into the certificate. Below is a valid example:"
2737 msgstr "Vervolgens zal gevraagd worden om informatie over uw bedrijf aan het certificaat toe te voegen. Hieronder is een geldig voorbeeld:"
2738
2739 #: pages/help/3.php:80
2740 msgid "You will see a confirmation screen."
2741 msgstr "U zult een bevestigingsscherm zien."
2742
2743 #: pages/help/3.php:37
2744 msgid "You will now create a CSR. This information will be displayed on your certificate, and identifies the owner of the key to users. The CSR is only used to request the certificate. The following characters must be excluded from your CSR fields, or your certificate may not work:"
2745 msgstr "U gaat nu een CSR cre&euml;ren. De informatie in het CSR wordt getoond op uw certificaat, en identificeert de eigenaar van de sleutel aan gebruikers. Het CSR wordt alleen gebruikt om het certificaat aan te vragen. De volgende karakters mogen niet in uw CSR-velden voorkomen, anders kan uw certificaat niet werken:"
2746
2747 #: pages/index/19.php:77
2748 msgid "You will need to be issued 100 points by meeting with existing assurers from the CAcert Web of Trust, who verify your identity using your government issued photo identity documents; OR if it is too difficult to meet up with existing assurers in your area, meet with two Trusted Third Party assurers (notary public, justice of the peace, lawyer, bank manager, accountant) to do the verifying."
2749 msgstr "U heeft 100 waarmerkpunten nodig, die u krijgt door bestaande waarmerkers van het CAcert Web van Vertrouwen te ontmoeten, die uw identiteit controleren aan de hand van door uw overheid uitgegeven identiteitsdocumenten met een pasfoto erop; OF als het te moeilijk is om bestaande waarmerkers in uw gebied te ontmoeten, door twee Vertrouwde Derde Partijen te ontmoeten (notaris, advocaat, bankdirecteur, accountant) om uw identiteit vast te stellen."
2750
2751 #: www/wot.php:320
2752 #, php-format
2753 msgid "You were issued %s points however the system has rounded this down to %s and you now have %s points in total."
2754 msgstr "Er zijn u %s waarmerkpunten toegekend maar het systeem heeft dit naar beneden afgerond tot %s en u hebt nu in totaal %s waarmerkpunten."
2755
2756 #: www/wot.php:212
2757 msgid "You tried to give a temporary points increase to someone that already has more then 150 points. Can't continue."
2758 msgstr "U probeerde om een tijdelijk puntenverhoging te geven aan iemand die reeds meer dan 150 punten heeft. Doorgaan is niet mogelijk."
2759
2760 #: includes/account.php:1964
2761 msgid "You tried to use an invalid language."
2762 msgstr "U probeerde om een ongeldige taal te gebruiken."
2763
2764 #: www/wot.php:322
2765 #, php-format
2766 msgid "You were issued %s points and you now have %s points in total."
2767 msgstr "Er zijn u %s waarmerkpunten toegekend, u heeft nu in totaal %s punten."
2768
2769 #: includes/account.php:233
2770 msgid "You submitted invalid email addresses, or email address you no longer have control of. Can't continue with certificate request."
2771 msgstr "U heeft een ongeldig e-mailadres ingegeven, of een e-mailadres waar u niet langer controle over heeft. Het is niet mogelijk om met dit certificaatverzoek verder te gaan."
2772
2773 #: pages/help/6.php:19
2774 msgid "You then need to add the domain you have control of to your account, which you can do:"
2775 msgstr "U dient vervolgens het domein waar u controle over heeft toe te voegen aan uw acount, wat u als volgt kunt doen:"
2776
2777 #: pages/help/2.php:29
2778 msgid "You see this all the time on the Internet - every time you go to a secure page on a web site, for example to enter personal details, or to make a purchase, every day you browse web sites that have been digitally signed by a Certificate Authority that is accepted as having the authority to sign it. This is all invisible to the user, except that you may be aware that you are entering a secure zone (e.g. SSL and HTTPS)."
2779 msgstr "U ziet het keer op keer op het Internet - telkens als u naar een beveiligde pagina op een website gaat, bijvoorbeeld om persoonlijke details op te geven, of een aankoop te doen, elke dag bladert u langs websites die digitaal door een Certificate Authority zijn ondertekend, waarbij u de betreffende CA vertrouwt om een certificaat te ondertekenen. Dit alles is onzichtbaar voor de gebruiker, behalve dat u zich ervan bewust kunt zijn dat u een beveiligde site bezoekt (b.v. SSL en HTTPS)."
2780
2781 #: www/disputes.php:269
2782 msgid "You only dispute the primary email address of an account if there is no longer any email addresses or domains linked to it."
2783 msgstr "U kunt het primaire e-mail adres van een account alleen betwisten als er geen andere e-mail adressen of domeinen aan het account verbonden zijn."
2784
2785 #: www/wot.php:326
2786 msgid "You now have over 50 points, and can now have your name added to client certificates, and issue server certificates for up to 2 years."
2787 msgstr "U hebt nu meer dan 50 punten. U kunt nu uw naam aan cli&euml;ntcertificaten toevoegen, en u kunt nu servercertificaten met een geldigheid van maximaal 2 jaar aanmaken."
2788
2789 #: www/wot.php:196
2790 msgid "You must enter the number of points you wish to allocate to this person."
2791 msgstr "U moet het aantal punten ingeven dat u aan deze persoon wenst toe te kennen."
2792
2793 #: pages/wot/3.php:21
2794 msgid "You must meet the applicant in person;"
2795 msgstr "U moet de kandidaat persoonlijk ontmoeten;"
2796
2797 #: pages/wot/3.php:22
2798 msgid "You must sight at least one form of government issued photo identification. It's preferable if 2 forms of Government issued photo ID are presented, as less points may be issued if there is any doubt on the person by the person issuing points;"
2799 msgstr "U moet minstens &eacute;&eacute;n door de overheid uitgegeven identiteitsdocument met pasfoto gezien hebben. Het is aan te bevelen dat er 2 door de overheid uitgegeven documenten worden getoond, aangezien er minder punten mogen worden uitgegeven als er om het even welke twijfel omtrent de persoon is door diegene die de punten uitgeeft;&#13;"
2800
2801 #: pages/account/17.php:17 pages/account/19.php:57 pages/account/4.php:17
2802 #: pages/account/6.php:55
2803 msgid "You must enable ActiveX for this to work."
2804 msgstr "U moet ActiveX activeren om dit te laten werken."
2805
2806 #: pages/index/19.php:57
2807 msgid "You must confirm that you are the owner (or authorized administrator) of the domain by responding to a 'ping' email sent to either the email address listed in the whois record, or one of the RFC-mandatory addresses (hostmaster/postmaster/etc)."
2808 msgstr "U moet bevestigen dat u de eigenaar (of erkende beheerder) van het domein bent door een 'ping' e-mail te beantwoorden die of naar het e-mailadres wordt verzonden dat in het whois record wordt vermeld, of naar &eacute;&eacute;n van de volgens de RFC verplichte e-mail adressen (hostmaster/postmaster/etc)."
2809
2810 #: www/analyse.php:25
2811 msgid "Analyse"
2812 msgstr "Analiseer"
2813
2814 #: includes/account.php:840 www/index.php:100
2815 #, php-format
2816 msgid "The Pass Phrase you submitted failed to contain enough differing characters and/or contained words from your name and/or email address. Only scored %s points out of 6."
2817 msgstr "De Pass Phrase die u heeft ingediend bezit onvoldoende verschillende tekens en/of bevatte woorden met uw naam en/of e-mail adres er in. U scoorde slechts %s van de mogelijke 6 punten."
2818
2819 #: www/src-lic.php:20
2820 msgid "CAcert Source License"
2821 msgstr "CAcert broncode licentie"
2822
2823 #: www/index/7.php:25
2824 msgid "Did a substantial amount of work on the previous website design, and has been floating about on the mailing lists often giving invaluble insight into what we should be doing better."
2825 msgstr "Heeft een substanti&euml;le hoeveelheid werk gestoken in het ontwerp van de vorige website, en was vaak in de mailing lijsten te vinden waar hij vaak onmisbare inzichten gaf in wat we beter zouden dienen te doen."
2826
2827 #: includes/account.php:25 includes/account.php:302
2828 msgid "Due to the possibility for punycode domain exploits we currently do not allow any certificates to sign punycode domains or email addresses."
2829 msgstr "Wegens de kans op misbruik van punycode domeinen staan we op dit moment geen certificaten toe voor domeinen of e-mail adressen met speciale leestekens in de naam."
2830
2831 #: www/help/9.php:28
2832 msgid "Firstly you need mod-ssl and apache setup (this is beyond the scope of this FAQ item and you will need to search on google etc for LAMP setup information). I recommend mod-ssl over apache-ssl because it means you need less resources to achieve the same result."
2833 msgstr "Eerst dient u mod-ssl en apache te configureren (dit is buiten de scope van dit FAQ onderwerp, u zult zelf via google of zo moeten zoeken naar LAMP configuratie informatie). Ik raad mod-ssl aan boven apache-ssl omdat je daarmee minder bronnen op je computer nodig hebt om hetzelfde resultaat te verkrijgen."
2834
2835 #: www/help/0.php:26 www/help/9.php:26
2836 msgid "How can I do a single sign on similar to CAcert using client certificates?"
2837 msgstr "Hoe kan ik een 'single sign on' doen, vergelijkbaar met de manier waarop CAcert client certificaten gebruikt om aan te loggen?"
2838
2839 #: www/index/1.php:17
2840 msgid "In light of the number of people having issues with making up a password we have the following suggestions:"
2841 msgstr "Omdat er nogal wat personen problemen hebben met het bedenken van een wachtwoord hebben we de volgende suggesties:"
2842
2843 #: www/index/17.php:142
2844 msgid "Install a Root Certificate using Internet Explorer and the CEnroll ActiveX control. This avoids the Microsoft Certificate Installation wizard and all of its complexity and extra screens for users. This however will ONLY work for Microsoft Internet Explorer."
2845 msgstr "Installeer een Root Certificaat, gebruik makend van Internet Explorer en de CEnroll ActiveX plugin. Dit omzeilt de Microsoft wizard 'Certificaat Importeren' met al zijn complexiteit en zijn vele schermen. Dit werkt echter ALLEEN voor Microsoft Internet Explorer."
2846
2847 #: includes/general_stuff.php:111
2848 msgid "Mission Statement"
2849 msgstr "Missie statement"
2850
2851 #: www/help/9.php:30
2852 msgid "Once you have everything setup and working you will need to add lines similar to below to your apache.conf"
2853 msgstr "Zodra u alles geconfigureerd hebt en alles werkt, dan dient u de regels vergelijkbaar met wat hieronder staat aan uw apache.conf toe te voegen"
2854
2855 #: www/help/9.php:49
2856 msgid "Once you have everything working and you've tested sending a client certificate to your site and you're happy all is well you can start adding code to PHP (or any other language you like that can pull server environment information). At present I only have PHP code available and the example is in PHP"
2857 msgstr "Zodra je alles werkend hebt en je hebt het getest door een client certificaat naar je website te sturen en je bent tevreden dat alles nu klopt kan je beginnen om code toe te voegen in PHP (of in welke taal dan ook waarmee je server omgevings informatie op kunt halen). Op dit moment beschik ik alleen over PHP code en het voorbeeld is dan ook in PHP"
2858
2859 #: www/help/9.php:47
2860 msgid "Please note, you will need to alter the paths, hostname and IP of the above example, which is just that an example! The SSLCACertificateFile directive is supposed to point to a file with the root certificate you wish to verify your client certificates against, for the CAcert website we obviously only accept certificates issued by our own website and use our root certificate to initially verify this."
2861 msgstr "Let op: u dient het pad, de hostname en het IP adres van bovenstaand voorbeeld aan te passen, want dat is slechts bedoeld als voorbeeld! De SSLCACertificateFile regel is bedoeld om naar het bestand te wijzen waar het root certificaat te vinden is waartegen u uw uw client certificaten wenst te valideren, voor de CAcert website accepteren we uiteraard alleen certificaten die door onze eigen website zijn uitgegeven en we gebruiken ons root certificaat om dit initieel te controleren."
2862
2863 #: includes/general_stuff.php:69
2864 msgid "RSS News Feed"
2865 msgstr "RSS nieuwsfeed"
2866
2867 #: www/help/2.php:67
2868 msgid "The point is, as the current situation holds, you should be wary of anyone making decisions for you (i.e. pre-installed certificates in your browser), and you should be weary of anyone else's certificates that you install. But at the end of the day, it all boils down to trust. If an independent Certificate Authority seems to be reputable to you, and you can find evidence to support this claim, there's no reason why you shouldn't trust it any less than you implicitly trust the people who have already made mistakes."
2869 msgstr "Het punt is, zoals het nu staat, dat u terughoudend moet zijn bij iedereen die een beslissing voor u neemt (zoals bijvoorbeeld voor-ge&iuml;nstalleerde certificaten in uw browser) en u dient terughoudend te zijn voor andermans certificaten die u installeert. Maar het komt uiteindelijk op vertrouwen aan. Als een onafhankelijke Certificate Authority vertrouwenwekkend op u overkomt, en u kunt bewijs vinden om dit waar te maken, dan is er geen reden waarom u deze instantie minder vertrouwen zou schenken dan de anderen die u impliciet vertrouwt, maar die al fouten gemaakt hebben."
2870
2871 #: www/wot.php:233
2872 msgid "You listed an invalid sponsor for this action."
2873 msgstr "U gaf een ongeldige ondersteuner voor deze actie op."
2874
2875 #: pages/wot/3.php:38
2876 msgid "You may charge a fee for your expenses if the applicant has been advised of the amount prior to the meeting."
2877 msgstr "U mag een onkostenvergoeding vragen als u de kandidaat voorafgaand aan de bijeenkomst over de hoogte van het bedrag hebt ge&iuml;nformeerd."
2878
2879 #: pages/index/19.php:27
2880 msgid "You must confirm it is your email address by responding to a 'ping' email sent to it."
2881 msgstr "U moet bevestigen dat het uw e-mailadres is door een 'ping' e-mail te beantwoorden die naar het opgegeven e-mail adres wordt verzonden."
2882
2883 #: includes/account_stuff.php:153 includes/general_stuff.php:48
2884 #: includes/tverify_stuff.php:34
2885 msgid "Free digital certificates!"
2886 msgstr "Vrij verkrijgbare Digitale Certificaten"
2887
2888 #: www/wot.php:353
2889 #, php-format
2890 msgid "You issued %s points and they now have %s points in total."
2891 msgstr "U kende %s punten toe. Hij of zij heeft nu in totaal %s punten."
2892
2893 #: www/wot.php:351
2894 #, php-format
2895 msgid "You issued %s points however the system has rounded this down to %s and they now have %s points in total."
2896 msgstr "U kende %s punten toe, maar het systeem heeft dit naar beneden bijgesteld naar %s punten. Hij of zij heeft nu in totaal %s punten."
2897
2898 #: www/wot.php:49
2899 msgid "A reminder notice has been sent."
2900 msgstr "Een herinneringsbericht werd verstuurd."
2901
2902 #: includes/account_stuff.php:214 www/disputes/0.php:19
2903 msgid "Abuses"
2904 msgstr "Misbruiken"
2905
2906 #: www/disputes/4.php:26 www/disputes/6.php:26
2907 msgid "Accept Dispute"
2908 msgstr "Accepteer dispuut"
2909
2910 #: www/wot/10.php:19
2911 msgid "Assurer Ranking"
2912 msgstr "Relatieve positie van de waarmerker in de lijst"
2913
2914 #: www/index/16.php:24 www/index/3.php:24
2915 msgid "CAcert's GPG Key"
2916 msgstr "CAcert GPG Sleutel"
2917
2918 #: www/account/52.php:39
2919 msgid "Certificate Subject"
2920 msgstr "Certificaat onderwerp"
2921
2922 #: pages/index/47.php:10
2923 msgid "As described in the Style Guide, the monochrome version of the logo must be used in situations where the logo colours cannot be reproduced correctly."
2924 msgstr "Zoals beschreven in het Stijl Handboek dient de zwart-wit versie van het logo gebruikt te worden in die situaties, waarin de kleuren van het logo niet juist kunnen worden gereproduceerd."
2925
2926 #: www/account/52.php:48
2927 msgid "Comment"
2928 msgstr "Opmerking"
2929
2930 #: includes/account.php:478 includes/account.php:491 includes/account.php:592
2931 #: includes/account.php:1238 includes/account.php:1251
2932 #: includes/account.php:1859 includes/account.php:1884
2933 msgid "CommonName field was blank. This is usually caused by entering your own name when openssl prompt's you for 'YOUR NAME', or if you try to issue certificates for domains you haven't already verified, as such this process can't continue."
2934 msgstr "Het CommonName veld was leeg. Dit komt meestal voor als u uw eigen naam invult wanneer openssl u vraagt naar 'YOUR NAME', of als u probeert om certificaten uit te geven voor domeinen die u nog niet geverifieerd heeft, daarom wordt deze bewerking afgebroken."
2935
2936 #: www/account/52.php:42
2937 msgid "Current Points"
2938 msgstr "Huidig aantal waarmerk punten"
2939
2940 #: www/disputes/6.php:16
2941 #, php-format
2942 msgid "Currently the domain '%s' is in dispute, you have been sent an email to resolve the issue, below you have the option to accept, reject or report the request as fraudulent."
2943 msgstr "Op dit moment staat het domein '%s' ter discussie. Er is u een e-mail gestuurd om deze zaak op te lossen. Hieronder heeft u de mogelijkheid om te accepteren, te verwerpen of om het verzoek als frauduleus aan te melden."
2944
2945 #: www/disputes/4.php:16
2946 #, php-format
2947 msgid "Currently the email '%s' is in dispute, you have been sent an email to resolve the issue, below you have the option to accept, reject or report the request as fraudulent."
2948 msgstr "Op dit moment staat het e-mail adres '%s' ter discussie. Er is u een e-mail gestuurd om deze zaak op te lossen. Hieronder heeft u de mogelijkheid om te accepteren, te verwerpen of om het verzoek als frauduleus aan te melden."
2949
2950 #: www/account/1.php:31 www/account/7.php:33
2951 msgid "Currently we only issue certificates for Punycode domains if the person requesting them has code signing attributes attached to their account, as these have potentially slightly higher security risk."
2952 msgstr "Momenteel verstrekken we alleen certificaten voor Punycode domeinen als de persoon die de aanvraag indient het 'code signing' attribuut aan zijn inschrijving verbonden heeft, omdat ze potentieel een iets hoger veiligheidsrisico met zich mee brengen."
2953
2954 #: pages/account/53.php:84
2955 msgid "aliases"
2956 msgstr "aliassen"
2957
2958 #: www/index/1.php:18
2959 msgid "To get a password that will work, we suggest the following example"
2960 msgstr "Om te komen tot een werkend wachtwoord stellen we het volgende voorbeeld voor"
2961
2962 #: www/disputes/2.php:20
2963 msgid "Dispute Domain"
2964 msgstr "Stel Domein ter discussie"
2965
2966 #: www/disputes.php:286 www/disputes.php:420
2967 msgid "Dispute Probe"
2968 msgstr "Discussie Onderzoek"
2969
2970 #: www/disputes/0.php:17
2971 msgid "Disputes"
2972 msgstr "Disputen"
2973
2974 #: www/disputes/0.php:15
2975 msgid "Disputes and Abuse Reporting"
2976 msgstr "Disputen en misbruik rapportages"
2977
2978 #: includes/account_stuff.php:213
2979 msgid "Disputes/Abuses"
2980 msgstr "Disputen/Misbruiken"
2981
2982 #: includes/account_stuff.php:214 www/disputes.php:138 www/disputes.php:147
2983 #: www/disputes.php:154 www/disputes.php:181 www/disputes.php:195
2984 #: www/disputes.php:205 www/disputes.php:215 www/disputes.php:299
2985 #: www/disputes.php:309 www/disputes.php:319 www/disputes.php:328
2986 #: www/disputes.php:377 www/disputes.php:422 www/disputes/2.php:15
2987 #: www/disputes/6.php:15 www/disputes/6.php:20
2988 msgid "Domain Dispute"
2989 msgstr "Domein discussie"
2990
2991 #: www/disputes.php:399
2992 msgid "Domain Dispute!"
2993 msgstr "Stel Domein ter discussie"
2994
2995 #: www/disputes.php:428
2996 msgid "Domain and Email Disputes"
2997 msgstr "Domein en e-mail discussies"
2998
2999 #: pages/account/3.php:82
3000 msgid "By adding Single Sign On (SSO) ID information to your certificates this could be used to track you, you can also issue certificates with no email addresses that are useful only for Authentication. Please see a more detailed description on our WIKI about it."
3001 msgstr "Door Single Sign On (SSO) informatie aan uw certificaten toe te voegen zou dit kunnen worden gebruikt om u te volgen, u kunt ook certificaten zonder e-mailadressen aanmaken die uitsluitend voor Authenticatie te gebruiken zijn. Kijk voor een uitvoerigere beschrijving op onze WIKI."
3002
3003 #: includes/account.php:50 includes/account.php:402 www/index.php:293
3004 msgid "Email Address given was invalid, or a test connection couldn't be made to your server, or the server rejected the email address as invalid"
3005 msgstr "Het e-mail adres dat u heeft opgegeven is ongeldig, of er kon geen proefverbinding gemaakt worden met uw server, of de server heeft het e-mail adres als zijnde ongeldig afgekeurd"
3006
3007 #: includes/account_stuff.php:214 www/disputes.php:28 www/disputes.php:39
3008 #: www/disputes.php:46 www/disputes.php:90 www/disputes.php:104
3009 #: www/disputes.php:114 www/disputes.php:124 www/disputes.php:226
3010 #: www/disputes.php:235 www/disputes.php:246 www/disputes.php:256
3011 #: www/disputes.php:268 www/disputes.php:288 www/disputes/1.php:15
3012 #: www/disputes/4.php:15 www/disputes/4.php:20
3013 msgid "Email Dispute"
3014 msgstr "stel e-mail adres ter discussie"
3015
3016 #: www/disputes/1.php:27 www/disputes/2.php:28
3017 msgid "File Dispute"
3018 msgstr "Dien het dispuut in"
3019
3020 #: www/index/7.php:22
3021 msgid "For much of the art work that exists on the website, t-shirt designs, much of the organisational work for Usenix '04, as well as a few published articles and written documents."
3022 msgstr "Wegens de vele kunstzinnige uitingen op de website, het ontwerp van t-shirts, veel organisatorisch werk van Usenix '04, en wegens een paar gepubliceerde artikelen en geschreven documenten."
3023
3024 #: www/index/16.php:23 www/index/3.php:23
3025 msgid "GPG Key"
3026 msgstr "GPG Sleutel"
3027
3028 #: www/account/40.php:20 www/index/11.php:20
3029 msgid "General questions about CAcert should be sent to the general support list, please send all emails in ENGLISH only, this list has many more volunteers then those directly involved with the running of the website, everyone on the mailing list understands english, even if this isn't their native language this will increase your chance at a competent reply. While it's best if you sign up to the mailing list to get replied to, you don't have to, but please make sure you note this in your email, otherwise it might seem like you didn't get a reply to your question."
3030 msgstr "Algemene vragen over CAcert dienen naar de Ondersteuningslijst gestuurd te worden. Stel uw vraag alstublieft alleen in het ENGELS, deze lijst heeft vele malen meer vrijwilligers dan de direct betrokken bij de website, iedereen die op de mailing lijst geabonneerd is begrijpt Engels, zelfs als dit niet hun moederstaal is heeft u een veel grotere kans op een ter zake kundig antwoord. Alhoewel het het beste is dat u zich inschrijft op de mailing lijst zodat u een antwoord kunt krijgen, is inschrijven niet verplicht, maar maakt u dan s.v.p. even een opmerking daarover in uw e-mail, anders kan het lijken dat u geen antwoord krijgt op uw vraag."
3031
3032 #: www/capnew.php:1001
3033 msgid "abbreviated:"
3034 msgstr "afgekort:"
3035
3036 #: www/help/0.php:21
3037 msgid "Generating a new key pair and CSR for IIS 5.0"
3038 msgstr "Om een publiek/priv&eacute; sleutelpaar en een CSR voor een Microsoft IIS 5 server te maken:"
3039
3040 #: www/help/0.php:24
3041 msgid "How do I get a server certificate from CAcert?"
3042 msgstr "Hoe krijg ik een server certificaat (bijv. voor mijn website) van CAcert?"
3043
3044 #: includes/account_stuff.php:162
3045 msgid "My Points"
3046 msgstr "Mijn Punten"
3047
3048 #: www/index/7.php:21
3049 msgid "He's constantly helping out on the support list, building up documentation and all round nice guy, he was even offered a free book and turned down the offer until there is a book on CAcert available!"
3050 msgstr "Hij helpt continu op de support lijst, maakt documentatie en is gewoon een aardige jongen, er was hem zelfs een gratis boek aangeboden wat hij afwees tot het moment dat er een boek over CAcert beschikbaar komt!"
3051
3052 #: www/account/52.php:49
3053 msgid "I agree with this Application"
3054 msgstr "Ik ben het met dit verzoek eens"
3055
3056 #: www/account/52.php:50
3057 msgid "I don't agree with this Application"
3058 msgstr "Ik ben het met dit verzoek niet eens"
3059
3060 #: www/disputes/0.php:18
3061 msgid "If you want to dispute who has control of your email address or domain, select 'Dispute Email' or 'Dispute Domain' on the right hand side."
3062 msgstr "Als u ter discussie wilt stellen wie er controle heeft over uw e-mail adres of over uw domein, selecteer dan 'stel e-mail adres ter discussie' of 'stel domein ter discussie' aan de rechter kant."
3063
3064 #: www/disputes/0.php:20
3065 msgid "If you would like to report an abuse of our certificates that breaches our policies please select the Abuse menu on the right."
3066 msgstr "Als u een misbruik van onze certificaten waarbij tegen ons beleid ingegaan wordt wilt melden selecteer dan het Misbruik menu aan de rechterkant."
3067
3068 #: www/disputes/2.php:16
3069 msgid "If your dispute is successful the domain will be removed from the current account and any certificates will be revoked."
3070 msgstr "Als uw dispuut succesvol is dan wordt het domein verwijderd van het huidige account en worden alle certificaten ingetrokken."
3071
3072 #: www/disputes/1.php:16
3073 msgid "If your dispute is successful you will have the email address removed from the system, you will need add the email address as per usual afterwards. The email will be removed from the current account and any certificates will be revoked."
3074 msgstr "Als uw dispuut succesvol is dan wordt het e-mail adres verwijderd uit het systeem, u zult het e-mail adres op de gebruikelijke manier later dienen toe te voegen. Het e-mail adres wordt verwijderd van het huidige account en alle certificaten worden ingetrokken."
3075
3076 #: www/disputes.php:91 www/disputes.php:115 www/disputes.php:182
3077 #: www/disputes.php:206
3078 msgid "Invalid request. Can't continue."
3079 msgstr "Ongeldig verzoek. De handeling wordt afgebroken."
3080
3081 #: includes/tverify_stuff.php:39
3082 msgid "Main Website"
3083 msgstr "Hoofd website"
3084
3085 #: includes/account_stuff.php:214
3086 msgid "More Information"
3087 msgstr "Meer informatie"
3088
3089 #: www/account/52.php:37
3090 msgid "Name on file"
3091 msgstr "Naam volgens het bestand"
3092
3093 #: www/account/11.php:36
3094 msgid "No additional information will be included on certificates because it can not be automatically checked by the system."
3095 msgstr "Er wordt geen extra informatie in de certificaten opgenomen omdat die extra informatie niet automatisch gecontroleerd kan worden."
3096
3097 #: www/disputes.php:300
3098 msgid "Not a valid Domain. Can't continue."
3099 msgstr "Geen geldig domein. De handeling wordt afgebroken."
3100
3101 #: www/account/52.php:40
3102 msgid "Notary URL"
3103 msgstr "Waarmerk URL"
3104
3105 #: includes/account_stuff.php:198
3106 msgid "Organisation Assurance"
3107 msgstr "Organisatie waarmerking"
3108
3109 #: www/wot/11.php:19
3110 msgid "Organisational Assurance"
3111 msgstr "Organisatie waarmerking"
3112
3113 #: www/wot/11.php:22
3114 msgid "Organisation Title"
3115 msgstr "Naam van de Organisatie"
3116
3117 #: www/index/16.php:28 www/index/3.php:28
3118 msgid "PKI finger/thumb print signed by the CAcert GPG Key"
3119 msgstr "PKI vinger/duim afdruk getekend met de CAcert GPG Sleutel"
3120
3121 #: www/account/52.php:41
3122 msgid "Photo ID URL"
3123 msgstr "URL van het identiteitsdocument met pasfoto"
3124
3125 #: www/disputes/0.php:16
3126 msgid "Please select the most appropriate section to report your problem."
3127 msgstr "Kies a.u.b. de juiste sectie om uw probleem aan te melden."
3128
3129 #: www/account/52.php:43
3130 msgid "Potential Points"
3131 msgstr "Potentieel aantal punten"
3132
3133 #: www/account/52.php:38
3134 msgid "Primary email address"
3135 msgstr "Hoofd E-mail Adres"
3136
3137 #: www/wot/1.php:133
3138 msgid "Email Me"
3139 msgstr "Zend mij een e-mail"
3140
3141 #: www/disputes/4.php:23 www/disputes/6.php:23
3142 msgid "Reject Dispute"
3143 msgstr "Wijs dispuut af"
3144
3145 #: www/account/11.php:40
3146 msgid "Rejected"
3147 msgstr "Afgewezen"
3148
3149 #: www/disputes/4.php:29 www/disputes/6.php:29
3150 msgid "Report Dispute as Abuse"
3151 msgstr "Rapporteer een dispuut als Misbruik"
3152
3153 #: www/account/52.php:36
3154 msgid "Request Details"
3155 msgstr "Verzoek details"
3156
3157 #: www/index/0.php:75
3158 msgid "Same as above plus get 100 assurance points by meeting with multiple assurers from the CAcert Web of Trust, who verify your identity using your government issued photo identity documents."
3159 msgstr "Zelfde als hierboven plus verzamel 100 waarmerk punten door een ontmoeting met meerdere waarmerkers van het CAcert Vertrouwens Netwerk, die uw identiteit vaststellen aan de hand van door uw overheid uitgegeven en van een foto voorziene offici&euml;le identiteits bewijzen."
3160
3161 #: www/wot/5.php:20
3162 msgid "Send reminder notice"
3163 msgstr "Stuur een herinnerings mail"
3164
3165 #: www/disputes.php:310
3166 #, php-format
3167 msgid "The domain '%s' already exists in the dispute system. Can't continue."
3168 msgstr "Het domein '%s' is reeds aanwezig in het dispuut-systeem. Bewerking geannuleerd."
3169
3170 #: www/coapnew.php:1243
3171 msgid "The organisation assurer will check the trade office registry for company information (name, location, country of jurisdiction, director names, trade office Identification number, domain name ownership, and system admin reference). Any associated costs for this research will be reimborsed by the assurer from the organisation."
3172 msgstr "De Organisatie Waarmerker zal bij de Kamer van Koophandel de informatie van de organisatie verifi&euml;ren (naam, plaats, juridisch land van vestiging, namen van de directie, KvK nummer, geregistreerde domeinen, verwijzingen naar beheerders). De Waarmerker zal voor alle aan deze research gerelateerde kosten door de organisatie schadeloos worden gesteld."
3173
3174 #: www/disputes.php:423
3175 #, php-format
3176 msgid "The domain '%s' has been entered into the dispute system, the email address you choose will now be sent an email which will give the recipent the option of accepting or rejecting the request, if after 2 days we haven't received a valid response for or against we will discard the request."
3177 msgstr "Het domein '%s' is nu in het dispuut systeem ingevoerd, het e-mail adres dat u gekozen heeft ontvangt nu een e-mail die de ontvanger de keuze biedt om te accepteren of te verwerpen. Als we na 2 dagen geen geldig antwoord ontvangen hebben voor of tegen het verzoek dan zullen we het verzoek annuleren."
3178
3179 #: www/disputes.php:400
3180 #, php-format
3181 msgid "The domain '%s' isn't in the system. Can't continue."
3182 msgstr "Het domein '%s' komt niet voor in het systeem. Bewerking geannuleerd."
3183
3184 #: www/disputes.php:236
3185 #, php-format
3186 msgid "The email address '%s' already exists in the dispute system. Can't continue."
3187 msgstr "Het mailadres '%s' bestaat reeds in het dispuut-systeem. Bewerking geannuleerd."
3188
3189 #: www/wot/9.php:48
3190 #, php-format
3191 msgid "%s prefers to be contacted in %s"
3192 msgstr "%s wil graag in het %s benaderd worden"
3193
3194 #: www/disputes.php:289
3195 #, php-format
3196 msgid "The email address '%s' has been entered into the dispute system, the email address will now be sent an email which will give the recipent the option of accepting or rejecting the request, if after 2 days we haven't received a valid response for or against we will discard the request."
3197 msgstr "Het e-mail adres '%s' is nu in het dispuut systeem ingevoerd, we sturen nu naar dat adres een e-mail die de ontvanger de keuze biedt om te accepteren of te verwerpen. Als we na 2 dagen geen geldig antwoord ontvangen hebben voor of tegen het verzoek dan zullen we het verzoek annuleren."
3198
3199 #: includes/account.php:2056
3200 msgid "The following comments were made by reviewers"
3201 msgstr "De volgende opmerkingen zijn gemaakt door reviewers"
3202
3203 #: www/account/11.php:38
3204 msgid "The following hostnames were rejected because the system couldn't link them to your account, if they are valid please verify the domains against your account."
3205 msgstr "De volgende hostnamen werden verworpen omdat het systeem ze niet in verbinding kan brengen met uw inschrijving, als ze geldig zijn verifieer dan alstublieft deze domeinen tegen uw inschrijving."
3206
3207 #: www/index/7.php:18
3208 msgid "The list of names are in no sense of order"
3209 msgstr "De lijst met namen is in willekeurige volgorde"
3210
3211 #: includes/account.php:70
3212 #, php-format
3213 msgid "The email address '%s' is already in a different account. Can't continue."
3214 msgstr "Het e-mail adres '%s' is al bekend in een ander account. De handeling wordt afgebroken."
3215
3216 #: www/wot/2.php:17
3217 msgid "There are several ways to become a CAcert Assurer, the most common of which is face to face meetings with existing assurers, who check your ID documents (you need to show 2 government issued photo ID where possible otherwise you won't be allocated as many points!)."
3218 msgstr "Er zijn verschillende manieren om CAcert Waarmerker te worden, de meest gebruikte manier is via bijeenkomsten met bestaande waarmerkers zodat zij uw identiteit kunnen vaststellen via een officieel door uw overheid uitgegeven identiteitsbewijs met pasfoto (U kunt de meeste punten krijgen op het moment dat u twee identiteitsbewijzen met foto kunt tonen!)."
3219
3220 #: www/account/51.php:27 www/account/52.php:59
3221 msgid "This UID has already been voted on."
3222 msgstr "Over dit gebruikers-ID is al gestemd."
3223
3224 #: www/disputes.php:29 www/disputes.php:139
3225 msgid "This dispute no longer seems to be in the database, can't continue."
3226 msgstr "Dit dispuut lijkt niet langer in de database aanwezig te zijn, de bewerking wordt geannuleerd."
3227
3228 #: www/disputes.php:76
3229 msgid "This was the primary email on the account, and no emails or domains were left linked so the account has also been removed from the system."
3230 msgstr "Dit was het primaire e-mail adres van het account. Er waren verder geen e-mail adressen of domeinen aan het account verbonden. Het account is van het systeem verwijderd."
3231
3232 #: www/logos.php:8
3233 #, php-format
3234 msgid "If you want to use the graphics and design, or you want to contribute something, please read the %sCAcert Styleguide%s"
3235 msgstr "Als u de tekening en het ontwerp wilt gebruiken, of iets wilt bijdragen, lees dan s.v.p. de %sCAcert Styleguide%s"
3236
3237 #: www/logos.php:7
3238 #, php-format
3239 msgid "On this page you find a number of logos to add to your website. Help CAcert to get some publicity by using a logo to link back to %s or to indicate that you or your website are using a CAcert certificates for security and privacy."
3240 msgstr "Op deze pagina vindt u een aantal logo's om aan uw website toe te voegen. Help CAcert om wat publiciteit te krijgen door een logo te gebruiken om terug te linken naar %s of erop te wijzen dat u of uw website CAcert-certificaten voor veiligheid en privacy gebruiken."
3241
3242 #: www/account/43.php:101
3243 msgid "Tverify Account"
3244 msgstr "Tverificatie account"
3245
3246 #: www/account/11.php:48
3247 msgid "Unable to continue as no valid commonNames or subjectAltNames were present on your certificate request."
3248 msgstr "Kan niet doorgaan omdat er geen geldig veld 'commonNames' of 'subjectAltNames' aanwezig is in uw verzoek voor een certificaat."
3249
3250 #: includes/account.php:1997
3251 msgid "Unable to find a valid tverify request for this ID."
3252 msgstr "Kan geen geldig TVerificatie verzoek vinden voor dit gebruikers-ID."
3253
3254 #: www/account/51.php:29 www/account/52.php:61
3255 msgid "Unable to locate a valid request for that UID."
3256 msgstr "Kan geen geldig verzoek vinden voor dit gebruikers-ID."
3257
3258 #: includes/account.php:2075
3259 msgid "Unfortunately your request for a points increase has been denied, below is the comments from people that reviewed your request as to why they rejected your application."
3260 msgstr "Helaas is uw verzoek voor extra punten afgewezen. Hieronder treft u de opmerkingen aan van de personen die uw verzoek in behandeling genomen hebben met de reden waarom zij uw verzoek hebben afgewezen."
3261
3262 #: www/disputes/4.php:32 www/disputes/5.php:29 www/disputes/6.php:32
3263 msgid "Update Dispute"
3264 msgstr "werk een dispuut bij"
3265
3266 #: www/wot/2.php:26
3267 msgid "Upon receiving your documents you will be notified, and points will be added to your account."
3268 msgstr "Nadat uw documenten ontvangen zijn zult u hierover een bericht ontvangen en zullen de toegewezen punten aan uw account toegevoegd worden."
3269
3270 #: www/account/12.php:18 www/account/5.php:18
3271 msgid "View all certificates"
3272 msgstr "Bekijk alle certificaten"
3273
3274 #: www/disputes/1.php:20
3275 msgid "Which Email?"
3276 msgstr "Welk e-mail adres?"
3277
3278 #: www/wot/6.php:40
3279 msgid "You are about to assure a person that isn't currently verified. If you continue and they do not verify their account within 48 hours the account could automatically be removed by the system."
3280 msgstr "U staat op het punt om iemand te waarmerken die zijn account nog niet bevestigd heeft. Als u toch doorgaat en het account wordt niet binnen 48 uur bevestigd, dan kan het account door het systeem automatisch worden verwijderd.&#13;"
3281
3282 #: includes/account.php:2081
3283 msgid "You are welcome to try submitting another request at any time in the future, please make sure you take the reviewer comments into consideration or you risk having your application rejected again."
3284 msgstr "U mag een nieuw verzoek in de toekomst altijd indienen, maar neem alstublieft de opmerkingen van de reviewers in overweging, anders bestaat de kans dat uw verzoek opnieuw afgewezen wordt."
3285
3286 #: www/disputes.php:257 www/disputes.php:329
3287 msgid "You aren't allowed to dispute your own email addresses. Can't continue."
3288 msgstr "U kunt uw eigen mail adres niet ter discussie stellen. De handeling wordt afgebroken."
3289
3290 #: www/wot/2.php:19
3291 msgid "You can also become a CAcert Assurer by seeking out a public notary, justice of the peace, accountant, lawyer or bank manager. You will need to download and print out a copy of the TTP.pdf and fill in your sections. You will need to produce a photo copy of your ID, which the person assuring you will inspect against the originals. Once they are satisfied the documents appear to be genuine they need to sign the back of the photo copies, and fill in their sections of the TTP document. Once you have had your ID verified by 2 different people, pop the copies + forms in an envelope and post them to:"
3292 msgstr "U kan ook een CAcert waarmerker worden door u te laten identificeren door vertrouwde derde partijen: notaris, accountant, jurist of de directeur van een bankkantoor. U moet hiervoor een kopie van het formulier TTP.pdf downloaden, uitprinten en invullen. Vervolgens gaat u met dit formulier, tesamen met een fotokopie van uw identiteitsbewijs naar de persoon die u zal identificeren. De kopie zal met het originele identiteitsbewijs vergeleken worden. Als deze persoon ervan overtuigd is dat de documenten echt zijn, ondertekent hij de achterzijde van de kopies en vult hij het hun toegewezen gedeelte van het TTP document in. Als u tenslotte via deze procedure uw identiteit door 2 personen hebt laten controleren, stuurt u de fotokopieen en de formulieren op naar:"
3293
3294 #: www/wot.php:257
3295 msgid "You can list your location by going to:"
3296 msgstr "U kunt uw woonplaats opgeven op:"
3297
3298 #: includes/account.php:2010
3299 msgid "You have already voted on this request."
3300 msgstr "U heeft al een stem uitgebracht op dit verzoek."
3301
3302 #: www/disputes.php:416
3303 #, php-format
3304 msgid "You have been sent this email as the domain '%s' is being disputed. You have the option to accept or reject this request, after 2 days the request will automatically be discarded. Click the following link to accept or reject the dispute:"
3305 msgstr "U ontvangt deze e-mail omdat het domein '%s' ter discussie gesteld is. U heeft de keuze om dit verzoek te accepteren of te verwerpen, na 2 dagen zal het verzoek automatisch geannuleerd worden. Klik op de volgende link om het dispuut te accepteren of te verwerpen:"
3306
3307 #: www/disputes.php:282
3308 #, php-format
3309 msgid "You have been sent this email as the email address '%s' is being disputed. You have the option to accept or reject this request, after 2 days the request will automatically be discarded. Click the following link to accept or reject the dispute:"
3310 msgstr "U ontvangt deze e-mail omdat het e-mail adres '%s' ter discussie gesteld is. U heeft de keuze om dit verzoek te accepteren of te verwerpen, na 2 dagen zal het verzoek automatisch geannuleerd worden. Klik op de volgende link om het dispuut te accepteren of te verwerpen:"
3311
3312 #: www/wot/10.php:34
3313 #, php-format
3314 msgid "You have made %s assurances which ranks you as the #%s top assurer."
3315 msgstr "U hebt %s waarmerkingen uitgevoerd wat u een relatieve positie geeft als #%s top waarmerker."
3316
3317 #: www/disputes.php:155
3318 msgid "You have opted to accept this dispute and the request will now remove this domain from the existing account, and revoke any current certificates."
3319 msgstr "U heeft ervoor gekozen om het dispuut te accepteren. Het domein zal nu worden verwijderd van het bestaande account, en alle geldige certificaten zullen worden ingetrokken."
3320
3321 #: www/disputes.php:47
3322 msgid "You have opted to accept this dispute and the request will now remove this email address from the existing account, and revoke any current certificates."
3323 msgstr "U heeft ervoor gekozen om het dispuut te accepteren. Het e-mail adres zal nu worden verwijderd van het bestaande account, en alle geldige certificaten zullen worden ingetrokken."
3324
3325 #: www/disputes.php:40 www/disputes.php:148
3326 msgid "You have opted to reject this dispute and the request will be removed from the database"
3327 msgstr "U heeft ervoor gekozen om het dispuut te verwerpen. Het verzoek zal worden verwijderd uit de database."
3328
3329 #: www/logos.php:26
3330 msgid "The result should get you something like:"
3331 msgstr "Dit moet u iets geven als:"
3332
3333 #: www/ttp.php:67
3334 msgid "You have viewed two of the Applicant's photo identity documents and you are convinced of their authenticity, and are convinced that the photos indeed depict the Applicant (allowed documents are government-issued documents with photos such as driver's license, passport, or others that are normally accepted as legal identification in your country; expired documents are allowed)."
3335 msgstr "U hebt twee van de identiteitsdocumenten met pasfoto van de Kandidaat bekeken en u bent overtuigd van hun authenticiteit, en u bent overtuigd dat de foto's inderdaad de Kandidaat voorstellen (toegestane documenten zijn de door de overheid uitgegeven identiteitsdocumenten met pasfoto zoals rijbewijs, paspoort, of andere documenten met pasfoto die normaal gesproken in uw land als identiteitsbewijs toegestaan zijn; verlopen documenten zijn toegestaan)."
3336
3337 #: www/index/17.php:3
3338 msgid "Install CAcert Root using CEnroll Active-X component and PKCS-7"
3339 msgstr "Installeer het CAcert Root Certificaat m.b.v. de CEnroll Active-X component en PKCS-7"
3340
3341 #: www/index/17.php:65
3342 msgid "Problems were detected with the CAcert root certificate download error:"
3343 msgstr "Er zijn problemen ontdekt bij het downloaden van het CAcert Root Certificaat:"
3344
3345 #: www/index/17.php:67
3346 msgid "The CAcert root certificate was successfully installed"
3347 msgstr "Het CAcert Root Certificaat is met succes ge&iuml;nstalleerd"
3348
3349 #: www/wot/6.php:70
3350 #, php-format
3351 msgid "I certify that %s %s %s has appeared in person"
3352 msgstr "Ik verklaar dat ik %s %s %s persoonlijk ontmoet heb"
3353
3354 #: www/cap.php:83
3355 msgid "Applicant's signature"
3356 msgstr "Handtekening van de Aanvrager"
3357
3358 #: www/cap.php:39
3359 msgid "As the assurer, you are required to keep the signed document on file for 7 years. Should Cacert Inc. have any concerns about a meeting taking place, Cacert Inc. can request proof, in the form of this signed document, to ensure the process is being followed correctly. After 7 years if you wish to dispose of this form it's preferred that you shred and burn it. You do not need to retain copies of ID at all."
3360 msgstr "Als waarmerker bent u verplicht om het ondertekende document gedurende 7 jaar te bewaren. Mocht CAcert Inc. enige twijfels hebben of de waarmerker en de aanvrager elkaar in persoon ontmoet hebben, dan kan CAcert Inc. daarvan het bewijs opvragen in de vorm van dit ondertekende document, om er zeker van te zijn dat de procedures juist zijn doorlopen. Als u na 7 jaar dit formulier wilt weggooien , gebruik daarvoor dan bij voorkeur een shredder en verbrand de restanten. U hoeft geen enkel afschrift van enig identiteitsdocument te bewaren."
3361
3362 #: www/cap.php:103 www/cap.php:107
3363 msgid "Assurer's Name"
3364 msgstr "Naam van de waarmerker"
3365
3366 #: www/cap.php:111
3367 msgid "Assurer's signature"
3368 msgstr "Handtekening van de waarmerker"
3369
3370 #: www/cap.php:12
3371 msgid "CAcert Assurance Programme"
3372 msgstr "CAcert Assurance Programma"
3373
3374 #: www/cap.php:85 www/cap.php:113
3375 msgid "Date (YYYY-MM-DD)"
3376 msgstr "Datum (JJJJ-MM-DD)"
3377
3378 #: pages/account/13.php:34
3379 msgid "But if you received this mail without a recognisable reason,"
3380 msgstr "Maar als u deze mail zonder herkenbare reden hebt ontvangen,"
3381
3382 #: includes/general.php:885
3383 msgid "To become an Assurer you have to collect 100 Assurance Points and pass the"
3384 msgstr "Om waarmerker te worden dient u 100 Waarmerk punten te verzamelen. Tevens doorloopt u de "
3385
3386 #: www/cap.php:15 www/ttp.php:24
3387 msgid "Identity Verification Form"
3388 msgstr "Identiteitswaarmerkings Formulier"
3389
3390 #: www/cap.php:129
3391 msgid "Location of Face-to-face Meeting"
3392 msgstr "Plaats van handeling"
3393
3394 #: www/cap.php:133
3395 msgid "Maximum Points"
3396 msgstr "Maximum aantal punten"
3397
3398 #: www/cap.php:51 www/ttp.php:75
3399 msgid "Names"
3400 msgstr "Volledige naam"
3401
3402 #: www/cap.php:123
3403 msgid "Photo ID Shown: (ID types, not numbers. eg Drivers license, Passport)"
3404 msgstr "Getoond identiteitsdocument (soort document, bijv. rijbewijs, paspoort)"
3405
3406 #: www/cap.php:131
3407 msgid "Points Allocated"
3408 msgstr "Toegekend aantal punten"
3409
3410 #: www/cap.php:37
3411 #, php-format
3412 msgid "To the Assurer: The CAcert Assurance Programme (CAP) aims to verify the identities of Internet users through face-to-face witnessing of government issued identity documents. The Applicant asks you to verify to CAcert.org that you have met them and verified their identity against one or more original, trusted, government photo identity documents. If you have ANY doubts or concerns about the Applicant's identity, DO NOT COMPLETE OR SIGN this form. For more information about the CAcert Assurance Programme, including detailed guides for CAcert Assurers, please visit: %s"
3413 msgstr "Voor de waarmerker: Het CAcert Waarmerk Programma (CAP) is bedoeld om de identiteit van Internet gebruikers vast te stellen door middel van een persoonlijke ontmoeting, aan de hand van door de overheid uitgegeven identiteitsdocumenten. De Aanvrager vraagt u (de Waarmerker) om ten overstaan van CAcert.org te verklaren dat u de Aanvrager persoonlijk heeft ontmoet en de identiteit heeft vastgesteld aan de hand van &eacute;&eacute;n of meerdere offici&euml;le en wettige identiteitsdocumenten met pasfoto. Als u ook maar ENIGE TWIJFEL heeft over de identiteit van de Aanvrager, ROND DAN DE AANVRAAG NIET AF en teken het formulier niet! Voor meer informatie en voor de volledige instructies voor CAcert Waarmerkers, zie %s"
3414
3415 #: www/cap.php:46
3416 msgid "Applicant's Statement"
3417 msgstr "Verklaring van de Aanvrager"
3418
3419 #: www/cap.php:26 www/ttp.php:35
3420 msgid "CAcert's Root Certificate fingerprints"
3421 msgstr "CAcert's Root Certificaat vinger/duim afdruk"
3422
3423 #: www/ttp.php:109
3424 msgid "Applicant Information"
3425 msgstr "Informatie van de Aanvrager"
3426
3427 #: www/ttp.php:84
3428 msgid "Bar Association, CPA Number or Bank Name and Branch, JP/Notary Number"
3429 msgstr "Balie, CPA Nummer of Naam van de Bank en Plaats, Notarieel inschrijvingsnummer"
3430
3431 #: www/ttp.php:91
3432 msgid "Email (if applicable)"
3433 msgstr "E-mail adres (indien van toepassing)"
3434
3435 #: www/ttp.php:136
3436 msgid "First ID Number (driver's license, passport etc)"
3437 msgstr "Nummer eerste identiteitsdocument (rijbewijs, paspoort etc.)"
3438
3439 #: www/ttp.php:112
3440 msgid "Full Name (as shown on ID)"
3441 msgstr "Volledige naam (zoals vermeld op identiteitsdocument)"
3442
3443 #: www/ttp.php:56
3444 #, php-format
3445 msgid "If you have ANY doubts or concerns about the identity of the Applicant then please DO NOT COMPLETE AND SIGN this form. For more information about the Web of Trust, including detailed guides for Trusted Third Parties, please see: %s"
3446 msgstr "Als U ENIGE twijfel heeft over de identiteit van de Aanvrager VUL DIT FORMULIER DAN NIET VERDER IN EN ONDERTEKEN HET NIET. Nadere informatie omtrent het Vertrouwensnetwerk, waaronder inbegrepen gedetailleerde instructies voor Vertrouwde Derde Partijen ('Trusted Third Parties'), is te vinden op %s"
3447
3448 #: www/ttp.php:82
3449 msgid "Justice of the Peace, Public Notary, Lawyer, Accountant, or Bank Manager"
3450 msgstr "Notaris, Jurist, Accountant, of Directeur Bankkantoor"
3451
3452 #: www/ttp.php:119
3453 msgid "Main email (so we can find you)"
3454 msgstr "Belangrijkste e-mail adres (zodat we u kunnen vinden)"
3455
3456 #: www/ttp.php:89
3457 msgid "Office Phone"
3458 msgstr "Kantoor telefoonnummer"
3459
3460 #: www/ttp.php:77
3461 msgid "Office Street Address"
3462 msgstr "Kantoor adres"
3463
3464 #: www/ttp.php:58
3465 msgid "PLEASE NOTE: You must get 2 fully completed TTP forms before sending anything to CAcert. Failure to do so will only cause your application to be delayed until all forms have been received by CAcert!"
3466 msgstr "LET OP: U dient 2 volledig ingevulde TTP formulieren te verkrijgen alvorens U iets naar CAcert verstuurt. Als u dit negeert wordt uw verzoek onnodig vertraagd totdat alle formulieren door CAcert zijn ontvangen!"
3467
3468 #: www/ttp.php:72
3469 msgid "Person Verifying Applicant's Identity"
3470 msgstr "Persoon die de identiteit van de Aanvrager verifieert"
3471
3472 #: www/ttp.php:50
3473 msgid "Please complete and sign this form, and sign the photocopies of the IDs, to acknowledge that"
3474 msgstr "Vul a.u.b. dit formulier verder in en onderteken het, en onderteken de fotokopieen van de identiteitsdocumenten met pasfoto, om te bevestigen dat"
3475
3476 #: www/ttp.php:80
3477 msgid "Profession (Please circle one)"
3478 msgstr "Beroep (omcirkel er s.v.p. een)"
3479
3480 #: www/ttp.php:138
3481 msgid "Second ID Number (driver's license, passport etc)"
3482 msgstr "Nummer van het tweede identiteitsformulier (rijbewijs, paspoort etc.)"
3483
3484 #: www/ttp.php:93 www/ttp.php:140
3485 msgid "Signature"
3486 msgstr "Handtekening"
3487
3488 #: pages/help/2.php:50
3489 msgid "Security is a serious matter. For a digital certificate with full rights to be issued to an individual by a Certificate Authority, stringent tests must be conducted, including meeting the physical person to verify their identity. At the current moment in time, my physical identity has not been verified by CAcert.org, but they have verified my email address. Installing their root certificate (see above) will thus automatically allow you to validate my digital signature. You can then be confident of the authenticity of my email address - only I have the ability to digitally sign my emails using my CAcert.org certificate, so if you get an email that I digitally signed and which is validated by your email software using the CAcert.org root certificate that you installed, you know it's from me. (Visually you get a simple indication that my email is signed and trusted). Technically, they haven't verified that I really am me! But you have the guarantee that emails from my address are sent by the person who physically administers that address, i.e. me! The only way that someone could forge my digital signature would be if they logged on to my home computer (using the password) and ran my email software (using the password) to send you a digitally signed email from my address. Although I have noticed the cats watching me logon..."
3490 msgstr "Veiligheid is een ernstige kwestie. Voordat een digitaal certificaat met volledige rechten door een Certificate Authority aan een individu kan worden uitgegeven moeten stringente tests, met inbegrip van het ontmoeten van de fysieke persoon worden uitgevoerd om de identiteit te verifi&euml;ren. Op dit moment is mijn fysieke identiteit niet geverifieerd door CAcert.org, maar zij hebben mijn e-mailadres geverifieerd. Het installeren van hun rootcertificaat (zie hierboven) zal u automatisch toestaan om mijn digitale handtekening te valideren. U kunt dan van de authenticiteit van mijn e-mailadres zeker zijn - alleen ik beschik over de mogelijkheid om mijn e-mail digitaal te ondertekenen door mijn CAcert.org certificaat te gebruiken, zodat als u een e-mail krijgt die ik digitaal ondertekende en die door uw e-mailsoftware, gebruikmakend van het CAcert.org rootcertificaat dat u installeerde, wordt bevestigd, weet u dat de e-mail van mij afkomstig is. (Visueel krijgt u een eenvoudige aanwijzing dat mijn e-mail digitaal is ondertekend en wordt vertrouwd). Technisch gezien hebben zij niet geverifieerd dat ik werkelijk mezelf ben! Maar u hebt de waarborg dat e-mail van mijn adres door de persoon wordt verzonden die fysisch dat e-mail adres beheert, d.w.z. ik ! De enige manier dat iemand mijn digitale handtekening kan vervalsen zou zijn als zij aanloggen aan mijn huiscomputer (die met een wachtwoord beveiligd is), en mijn e-mail programma (die een wachtwoord gebruikt) in werking stelden om u een digitaal ondertekende e-mail vanaf mijn adres te verzenden. Hoewel ik gezien heb dat de katten mee keken hebben toen ik aanlogde..."
3491
3492 #: www/ttp.php:46
3493 msgid "The CAcert Trusted Third Party (TTP) Programme is designed to assure Internet user identities through personal verification of government issued identity documents."
3494 msgstr "Het CAcert Vertrouwde Derde Partijen programma ('Trusted Third Party' / TTP) is bedoeld om de identiteit van een Internet gebruiker vast te stellen aan de hand van de persoonlijke verificatie van door de overheid uitgegeven identiteitsdocumenten."
3495
3496 #: www/ttp.php:21
3497 msgid "Trusted Third Party"
3498 msgstr "Vertrouwde Derde Partij ('Trusted Third Party')"
3499
3500 #: www/ttp.php:54
3501 msgid "You have verified that the Full Name, Date of Birth, and ID Numbers on the identity documents matches those filled in the Applicant section below and in the photocopies provided."
3502 msgstr "U heeft geverifieerd dat de Volledige Naam, Geboortedatum en Nummers van de Identiteitsdocumenten overeenkomen met datgene, wat er in onderstaande sectie 'Aanvrager Informatie' alsmede in de ter beschikking gestelde fotokopieen is vermeld."
3503
3504 #: www/logos.php:30
3505 msgid "Create more badges"
3506 msgstr "Maak meerdere naambordjes"
3507
3508 #: pages/account/52.php:41
3509 msgid "Here"
3510 msgstr "Hier"
3511
3512 #: www/logos.php:19
3513 msgid "How can I put a logo on to my website?"
3514 msgstr "Hoe kan ik een logo op mijn website zetten?"
3515
3516 #: www/logos.php:21
3517 msgid "It is extremly easy! Just pick an image from the collections above and use it for example with the following html code fragment:"
3518 msgstr "Het is extreem gemakkelijk! Selecteer een afbeelding uit de verzameling hierboven en gebruik het bijvoorbeeld in het volgende HTML code fragment:"
3519
3520 #: www/logos.php:9
3521 msgid "Collection 1 created by Christoph Probst (November 2004)"
3522 msgstr "Verzameling 1 zoals die door Christoph Probst is gecreeerd (November 2004)"
3523
3524 #: www/cap.php:102
3525 msgid "CAcert Assurer"
3526 msgstr "Verklaring van de CAcert Waarmerker"
3527
3528 #: www/wot/5.php:15
3529 msgid "ERROR"
3530 msgstr "Er is een fout opgetreden!"
3531
3532 #: www/wot/10.php:105
3533 msgid "Go Back"
3534 msgstr "Ga Terug"
3535
3536 #: includes/general.php:23
3537 msgid "Administrative Increase"
3538 msgstr "Administratieve Verhoging"
3539
3540 #: includes/general.php:24
3541 msgid "CT Magazine - Germany"
3542 msgstr "CT Magazine - Duitsland"
3543
3544 #: includes/general.php:23
3545 msgid "Face to Face Meeting"
3546 msgstr "Persoonlijke Ontmoeting"
3547
3548 #: includes/general.php:23
3549 msgid "Thawte Points Transfer"
3550 msgstr "Thawte Punten Overdracht"
3551
3552 #: includes/general.php:24
3553 msgid "Unknown"
3554 msgstr "Onbekend"
3555
3556 #: www/index/0.php:37
3557 msgid "Full Story"
3558 msgstr "Complete verhaal"
3559
3560 #: www/index/0.php:40
3561 msgid "More News Items"
3562 msgstr "Meer nieuwsberichten"
3563
3564 #: www/index/6.php:92
3565 msgid "You do not have enough/any lost password questions set. You will not be able to continue to reset your password via this method."
3566 msgstr "U hebt geen of niet genoeg verloren-wachtwoord vragen geconfigureerd. U kunt uw wachtwoord via deze methode niet resetten."
3567
3568 #: includes/general.php:618
3569 msgid "Failed to make a connection to the mail server"
3570 msgstr "Kon geen verbinding met de mail server maken"
3571
3572 #: includes/account.php:904 www/index.php:204 www/index.php:254
3573 msgid "For your own security you must enter 5 lost password questions and answers."
3574 msgstr "Voor uw eigen veiligheid dient u 5 wachtwoord-verloren vragen en antwoorden op te geven."
3575
3576 #: www/wot.php:169
3577 msgid "Race condition discovered, user altered details during assurance procedure. PLEASE MAKE SURE THE NEW DETAILS BELOW MATCH THE ID DOCUMENTS."
3578 msgstr "De gebruiker veranderde details tijdens de waarmerk procedure. CONTROLEER A.U.B. DAT DE NIEUWE DETAILS HIERONDER OVEREENKOMEN MET DE IDENTITEITSKAART- DOCUMENTEN."
3579
3580 #: www/wot.php:53
3581 msgid "Reminder Notice"
3582 msgstr "Herinneringsbericht"
3583
3584 #: www/wot.php:49
3585 #, php-format
3586 msgid "This is a short reminder that you filled out forms to become trusted with CAcert.org, and %s has attempted to issue you points. Please create your account at %s as soon as possible and then notify %s so that the points can be issued."
3587 msgstr "Dit is een korte herinnering dat u formulieren hebt ingevuld om door CAcert.org gewaarmerkt te worden, en %s heeft geprobeerd u waarmerkpunten toe te kennen. Maak a.u.b. zo spoedig mogelijk een account aan bij %s, en stuur vervolgens een berichtje naar %s zodat de waarmerkpunten kunnen worden toegekend."
3588
3589 #: pages/wot/9.php:59
3590 #, php-format
3591 msgid "%s will also accept email in %s - %s"
3592 msgstr "%s zal ook e-mail accepteren in %s - %s"
3593
3594 #: pages/account/17.php:25
3595 msgid "'Enhanced Provider' is generally the best option, which has a key size of 1024bit. If you need a bigger key size you will need to use a different browser."
3596 msgstr "De 'Enhanced Provider' is over het algemeen de beste optie, die een 1024bit sleutel heeft. Als u een grotere sleutelgrootte nodig hebt zult een andere browser moeten gebruiken."
3597
3598 #: pages/account/39.php:69 pages/index/10.php:69
3599 msgid "A CAcert arbitrator may override this policy in a dispute."
3600 msgstr "Een CAcert arbiter kan dit beleid in een geschil overrulen."
3601
3602 #: pages/account/43.php:146
3603 msgid "Account Locking"
3604 msgstr "account blokkeren"
3605
3606 #: pages/account/54.php:65
3607 msgid "Add Location"
3608 msgstr "Voeg plaats toe"
3609
3610 #: pages/account/54.php:25
3611 msgid "Add Region"
3612 msgstr "Voeg gebied toe"
3613
3614 #: pages/account/41.php:56 pages/wot/9.php:58
3615 msgid "Additional Language"
3616 msgstr "Extra taal"
3617
3618 #: pages/account/41.php:46
3619 msgid "Additional Language Preferences"
3620 msgstr "extra taal voorkeuren"
3621
3622 #: pages/account/43.php:162
3623 msgid "Admin"
3624 msgstr "beheerder"
3625
3626 #: pages/index/5.php:58
3627 #, php-format
3628 msgid "Alternatively visit our %sinformation page%s on this subject for more details."
3629 msgstr "U kunt ook onze %sinformation page%s over dit onderwerp bekijken voor meer details."
3630
3631 #: pages/account/43.php:312 pages/account/43.php:349
3632 msgid "Are you sure you want to revoke this assurance?"
3633 msgstr "Bent u zeker dat u deze waarmerking wilt herroepen?"
3634
3635 #: www/verify.php:130
3636 #, php-format
3637 msgid "Are you sure you want to verify the domain %s?"
3638 msgstr "Bent u zeker dat u het domein %s wilt verifi&euml;ren?"
3639
3640 #: www/verify.php:72
3641 #, php-format
3642 msgid "Are you sure you want to verify the email %s?"
3643 msgstr "Bent u zeker dat u het e-mail adres %s wilt verifi&euml;ren?"
3644
3645 #: includes/account_stuff.php:211
3646 msgid "Assurance Form"
3647 msgstr "Waarmerkformulier"
3648
3649 #: includes/account.php:70 includes/account.php:477
3650 msgid "Below is the link you need to open to verify your email address. Once your address is verified you will be able to start issuing certificates to your heart's content!"
3651 msgstr "Hieronder is de link die u moet openen om uw e-mailadres te verifi&euml;ren. Zodra uw e-mail adres is geverifieerd kunt u beginnen om zoveel certificaten aan te maken als u wilt!"
3652
3653 #: includes/account_stuff.php:211
3654 msgid "Blank CAP Form"
3655 msgstr "leeg waarmerkformulier"
3656
3657 #: includes/account.php:460 includes/account.php:540 includes/account.php:1990
3658 #: includes/account.php:2020
3659 #, php-format
3660 msgid "The domain '%s' is already in a different account and is listed as valid. Can't continue."
3661 msgstr "Het domein '%s' is al bekend in een ander account en is gemarkeerd als geldig. De handeling wordt afgebroken."
3662
3663 #: includes/general_stuff.php:85
3664 msgid "Bug Database"
3665 msgstr "probleem database"
3666
3667 #: pages/account/39.php:64 pages/index/10.php:64
3668 msgid "CAcert Assurers can see the name, birthday and the number of points by looking up the correct email address. No other person related data is published by CAcert."
3669 msgstr "CAcert waarmerkers kunnen de naam, geboortedatum en het aantal punten zien door het juiste e-mailadres op te zoeken. Er wordt door CAcert geen andere persoonlijke informatie gepubliceerd."
3670
3671 #: pages/account/37.php:27 pages/index/12.php:27
3672 msgid "CAcert Inc. is a non-profit association, incorporated in New South Wales Australia."
3673 msgstr "CAcert Inc. is een vereniging zonder winstbejag, die in Nieuw Zuid-Wales Australi&euml; is gevestigd."
3674
3675 #: pages/account/39.php:75 pages/index/10.php:75
3676 msgid "CAcert adopts the Australian privacy regulations."
3677 msgstr "CAcert neemt de Australische privacyverordeningen over."
3678
3679 #: pages/account/39.php:59 pages/index/10.php:59
3680 msgid "CAcert does not automatically publish the certificates through a directory service or the website to other people than the user who requested the certificate. In the future, the user might be able to opt-in for publication of the certificates through a directory server by CAcert."
3681 msgstr "CAcert publiceert certificaten niet automatisch door een indexdienst of via de website aan anderen dan de gebruiker die om het certificaat verzocht. In de toekomst is het misschien mogelijk dat de gebruiker ervoor kan kiezen om publicatie van de certificaten door een directoryserver van CAcert te laten doen."
3682
3683 #: includes/general_stuff.php:81
3684 msgid "Certificate Login"
3685 msgstr "Login m.b.v. certificaat"
3686
3687 #: pages/account/40.php:23 pages/index/11.php:23
3688 msgid "Before contacting us, be sure to read the information on our official and unofficial HowTo and FAQ pages."
3689 msgstr "Neem, voordat u ons benadert, s.v.p. de informatie door die aanwezig is in onze offici&euml;le en onoffici&euml;le HowTo en FAQ"
3690
3691 #: pages/index/19.php:56
3692 msgid "Certificates expire in 6 months; only the domain name itself can be entered into the certificates (not your full name, company name, location, etc.)."
3693 msgstr "De certificaten verlopen na 6 maanden; alleen de domeinnaam staat in de certificaten (niet uw volledige naam, firmanaam, plaats, enz.)."
3694
3695 #: includes/account.php:102
3696 msgid "Default Account Changed"
3697 msgstr "Standaard instellingen aangepast"
3698
3699 #: pages/wot/10.php:95
3700 msgid "Deleted before Verification"
3701 msgstr "Geschrapt v&oacute;&oacute;r controle"
3702
3703 #: pages/wot/12.php:98
3704 msgid "Distance"
3705 msgstr "Afstand"
3706
3707 #: www/verify.php:137
3708 msgid "Do not verify this domain"
3709 msgstr "Verifi&euml;er dit domein niet"
3710
3711 #: www/verify.php:79
3712 msgid "Do not verify this email"
3713 msgstr "Verifi&euml;er deze e-mail niet"
3714
3715 #: pages/account/35.php:51
3716 msgid "Domain available"
3717 msgstr "Beschikbaar domein"
3718
3719 #: pages/account/54.php:101
3720 msgid "Edit Location"
3721 msgstr "Wijzig plaats"
3722
3723 #: pages/account/54.php:47
3724 msgid "Edit Region"
3725 msgstr "Wijzig gebied"
3726
3727 #: pages/account/13.php:27
3728 msgid "Email Notification"
3729 msgstr "E-mail bericht"
3730
3731 #: pages/account/39.php:67 pages/index/10.php:67
3732 msgid "Exceptions"
3733 msgstr "Uitzonderingen"
3734
3735 #: includes/account.php:963 www/index.php:300
3736 msgid "For your own security you must enter 5 different password questions and answers. You aren't allowed to duplicate questions, set questions as answers or use the question as the answer."
3737 msgstr "Voor uw eigen veiligheid moet u 5 verschillende wachtwoordvragen en antwoorden opgeven. Het is niet toegestaan om vragen te dupliceren, vragen te plaatsen als antwoorden of de vraag te gebruiken als antwoord."
3738
3739 #: pages/account/39.php:77 pages/index/10.php:77
3740 msgid "Governmental warrants and civil supoenas will be processed through the dispute resolution system, which ensures that valid authority is given to whoever complies with the supoena or the warrant."
3741 msgstr "Overheids aanwijzingen zullen middels het geschillenbeslechting systeem worden verwerkt, wat ervoor zorgt dat de rechten worden toegewezen aan de in het gelijk gestelde partij."
3742
3743 #: includes/account.php:96 includes/account.php:1074 pages/account/13.php:21
3744 #, php-format
3745 msgid "Hi %s,"
3746 msgstr "Hallo %s,"
3747
3748 #: pages/wot/13.php:42
3749 msgid "I was unable to match your location with places in my database."
3750 msgstr "Ik kon uw woonplaats niet terugvinden in mijn woonplaats-database."
3751
3752 #: pages/wot/10.php:43 pages/wot/10.php:78
3753 msgid "ID"
3754 msgstr "ID"
3755
3756 #: www/wot.php:270
3757 msgid "Identical Assurance attempted, will not continue."
3758 msgstr "poging tot identieke waarmerking, doorgaan niet mogelijk."
3759
3760 #: www/gpg.php:167
3761 msgid "If this is a re-occuring problem, please send a copy of the key you are trying to signed to support@cacert.org. Thank you."
3762 msgstr "Als dit een repeterend probleem is, zend a.u.b. een kopie van de sleutel die u probeert te ondertekenen aan support@cacert.org. Dank u."
3763
3764 #: pages/account/40.php:21 pages/index/11.php:21 pages/index/4.php:41
3765 #, php-format
3766 msgid "If you are having trouble with your username or password, please visit our %swiki page%s for more information"
3767 msgstr "Als u problemen heeft met uw gebruikersnaam of wachtwoord, bezoek a.u.b. onze %swiki pagina%s voor meer informatie"
3768
3769 #: www/wot.php:426
3770 msgid "It looks like you were trying to contact multiple people, this isn't allowed due to data security reasons."
3771 msgstr "Het lijkt erop dat u probeerde om meerdere personen te benaderen. Dit is niet toegestaan wegens redenen van gegevensveiligheid."
3772
3773 #: pages/account/54.php:76 pages/account/54.php:112
3774 msgid "Latitude"
3775 msgstr "Breedtegraad"
3776
3777 #: pages/account/39.php:73 pages/index/10.php:73
3778 msgid "Legal mandates"
3779 msgstr "Wettelijke verplichtingen"
3780
3781 #: pages/account/43.php:158
3782 msgid "Location Admin"
3783 msgstr "woonplaats beheerder"
3784
3785 #: pages/account/54.php:135
3786 msgid "Location Alias"
3787 msgstr "woonplaats alias"
3788
3789 #: pages/account/54.php:130
3790 msgid "Location Aliases"
3791 msgstr "De aliassen van de woonplaats"
3792
3793 #: includes/account_stuff.php:222
3794 msgid "Location DB"
3795 msgstr "woonplaats database"
3796
3797 #: pages/account/54.php:72 pages/account/54.php:108
3798 msgid "Longitude"
3799 msgstr "Lengtegraad"
3800
3801 #: includes/general_stuff.php:85
3802 msgid "Mailing Lists"
3803 msgstr "mailinglijsten"
3804
3805 #: pages/account/54.php:175
3806 msgid "Move Location"
3807 msgstr "Verander woonplaats"
3808
3809 #: includes/general_stuff.php:80
3810 msgid "Net Cafe Login"
3811 msgstr "Internetcafe login"
3812
3813 #: www/verify.php:78 www/verify.php:136
3814 msgid "Notify support about this"
3815 msgstr "Licht de supportgroep hierover in"
3816
3817 #: pages/account/3.php:79
3818 msgid "Optional Client CSR, no information on the certificate will be used"
3819 msgstr "Optionele Cli&euml;nt CSR, geen informatie uit het certificaat zal worden gebruikt"
3820
3821 #: pages/account/40.php:20 pages/index/11.php:20
3822 msgid "PLEASE NOTE: Due to the large amounts of support questions, incorrectly directed emails may be over looked, this is a volunteer effort and directing general questions to the right place will help everyone, including yourself as you will get a reply quicker."
3823 msgstr "LET OP: Wegens de grote hoeveelheid ondersteuningsvragen kan verkeerd geadresseerde e-mail over het hoofd worden gezien. Het betreft hier een vrijwilligersinspanning. Het stellen van algemene vragen op de juiste plaats helpt iedereen, met inbegrip van uzelf aangezien u sneller een antwoord zult krijgen."
3824
3825 #: includes/general_stuff.php:78
3826 msgid "Password Login"
3827 msgstr "Login m.b.v. wachtwoord"
3828
3829 #: includes/account.php:1080
3830 msgid "Password Update Notification"
3831 msgstr "Wachtwoord update bericht"
3832
3833 #: pages/wot/13.php:64
3834 msgid "Please enter your town or suburb name, followed by region or state or province and then the country (please separate by commas)"
3835 msgstr "Geef uw woonplaats in, gevolgd door regio of gebied of provincie en daarna het land (gescheiden door komma's)"
3836
3837 #: pages/account/39.php:76 pages/index/10.php:76
3838 msgid "Please see &lt;a href='http://www.privacy.gov.au/'&gt;http://www.privacy.gov.au/&lt;/a&gt; for further details."
3839 msgstr "Kijk op &lt; href='http://www.privacy.gov.au/'&gt;http://www.privacy.gov.au/ voor verdere details."
3840
3841 #: includes/general_stuff.php:85
3842 msgid "Point System"
3843 msgstr "Waarmerkpunten systeem"