source code taken from cacert-20090625.tar.bz2
[cacert.git] / cacert / locale / da.po
1 # translation of messages.po to da_DK.po
2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
3 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: de\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2005-01-09 08:25:26+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-06-25 19:17:39+0000\n"
11 "Last-Translator: Someone <someone@someisp.com>\n"
12 "Language-Team: <de@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "X-Generator: http://www.TransLingo.org\n"
17
18 #: www/account/43.php:43 www/account/49.php:43
19 #, php-format
20 msgid "%s rows displayed."
21 msgstr "%s linier vises."
22
23 #: www/account/43.php:71
24 #, php-format
25 msgid "%s's Account Details"
26 msgstr "Kontakt email"
27
28 #: www/account/32.php:21
29 #, php-format
30 msgid "%s's Administrators"
31 msgstr "%s's administratore"
32
33 #: www/account/26.php:21
34 #, php-format
35 msgid "%s's Domains"
36 msgstr "%s's dom&aelig;ner"
37
38 #: includes/account.php:1388
39 #, php-format
40 msgid "'%s' has just been successfully added as an organisation to the database."
41 msgstr "'%s' er lige blevet tilf&oslash;jet som en organisation til databasen."
42
43 #: includes/account.php:1444
44 #, php-format
45 msgid "'%s' has just been successfully added to the database."
46 msgstr "'%s' er lige blevet tilf&oslash;jet til databasen."
47
48 #: includes/account.php:1503
49 #, php-format
50 msgid "'%s' has just been successfully deleted from the database."
51 msgstr "'%s' er blevet slettet fra databasen."
52
53 #: includes/account.php:1416 includes/account.php:1491
54 #, php-format
55 msgid "'%s' has just been successfully updated in the database."
56 msgstr "'%s' er lige blevet opdateret i databasen."
57
58 #: www/help/3.php:64
59 msgid "...then click 'Next'."
60 msgstr "...derefter klik p&aring; 'Neste'."
61
62 #: www/wot/3.php:42
63 msgid "A CAcert Assurer who knowingly, or reasonably ought to have known, assures an applicant contrary to this policy may be held liable."
64 msgstr "En CAcert forsikringsagent, som bevidst, eller med udvisning af almindelig orv&aring;genhed burdet have indset, forsikrer en ans&oslash;ger i modstrid med denne politik vil blive holdt ansvarlig."
65
66 #: www/wot/4.php:17
67 msgid "A trusted 3rd party is simply someone in your country that is responsible for witnessing signatures and ID documents. This role is covered by many different titles such as public notary, justice of the peace and so on. Other people are allowed to be authoritative in this area as well, such as bank managers, accountants and lawyers."
68 msgstr "En betroet 3. part er nogen i dit land, som er ansvarlig for at bevidne underskrifter og identitetsdokumenter. Denne rolle kan udf&oslash;res af mange forskellige embeder, f.eks. offentlig notar (dommerkontor). Andre kan ogs&aring; udf&oslash;re dette embede f.eks. advokater, bankdirekt&oslash;rer og revisorer."
69
70 #: www/account/38.php:21 www/index/13.php:21
71 msgid "ANY amount will be appreciated - the more funding CAcert receives, the sooner it can achieve the goals of the community."
72 msgstr "Ethvert bel&oslash;b vil blive v&aelig;rdsat - jo mere funding CAcert modtager, jo hurtigere kan vi opn&aring; vores m&aring;l for f&aelig;llesskabet."
73
74 #: includes/account_stuff.php:182
75 msgid "About"
76 msgstr "Om"
77
78 #: www/account/37.php:15 www/index/12.php:15
79 msgid "About CAcert.org"
80 msgstr "Om CAcert.org"
81
82 #: includes/account_stuff.php:209 includes/general_stuff.php:108
83 msgid "About Us"
84 msgstr "Om os"
85
86 #: includes/account_stuff.php:150 includes/account_stuff.php:158
87 #: www/account/1.php:26 www/account/16.php:21 www/account/26.php:21
88 #: www/account/28.php:29 www/account/3.php:30 www/account/32.php:21
89 #: www/account/33.php:47 www/account/7.php:27
90 msgid "Add"
91 msgstr "Tilf&oslash;j"
92
93 #: www/account/7.php:19
94 msgid "Add Domain"
95 msgstr "Tilf&oslash;j dom&aelig;ne"
96
97 #: www/account/1.php:18
98 msgid "Add Email"
99 msgstr "Tilf&oslash;j email"
100
101 #: www/account/16.php:22 www/account/2.php:24 www/account/3.php:31
102 #: www/account/9.php:23
103 msgid "Address"
104 msgstr "Adresse"
105
106 #: www/account/32.php:24
107 msgid "Administrator"
108 msgstr "Administrator"
109
110 #: www/account/25.php:22 www/account/25.php:39 www/account/35.php:21
111 #: www/account/35.php:35
112 msgid "Admins"
113 msgstr "Administratore"
114
115 #: www/wot/3.php:28
116 msgid "After the meeting, visit the CAcert Web site's make an Assurance page and:"
117 msgstr "Efter m&oslash;det log in p&aring; CAcert websiden for &quot;Forsikring af andre&quot; og:"
118
119 #: www/help/3.php:44
120 msgid "After your certificate has been emailed to you, follow this process to install the certificate."
121 msgstr "Efter dit certifikat er blevet sendt med epost til dig kan du f&oslash;lge denne procedure for at installere certifikatet."
122
123 #: www/account/39.php:32 www/index/10.php:32
124 msgid "Aggregated tracking information"
125 msgstr "Samlet sporrings information"
126
127 #: www/account/36.php:21 www/index/1.php:110
128 msgid "Alert me if"
129 msgstr "Informer mig hvis:"
130
131 #: www/index.php:332
132 msgid "All fields are mandatory."
133 msgstr "Alle felter er skal udfyldes."
134
135 #: www/account/43.php:157
136 msgid "Alternate Verified Email Addresses"
137 msgstr "Bekr&aelig;ftet"
138
139 #: www/help/7.php:9
140 msgid "Alternatively as things progress we can add more layers of security with say 4 webservers talking to 2 intermediate servers, talking to the root store, and acting in a token ring fashion, anything happening out of sequence, and the server directly upstream shuts itself down, which if that were in place and there were multiple paths, any down time in this fashion would fall over to the servers not compromised, anyways just some food for thought."
141 msgstr "Alternativt som tingene skrider frem kan vi tilf&oslash;re flere lag af sikkerhed f.eks med 4 webservere, der taler til 2 mellemliggende servere, der igen taler med rod-lageret, p&aring; en token-ring agtig m&aring;de. Hvis noget sker udenfor den forventede sekvens af hendelser vil serveren p&aring; det n&aelig;ste h&oslash;jereliggende niveau lukke sig selv ned. Hvis et s&aring;dan system var etableret og der var multible veje - ville enhver nedetid i dette setup blive elimineret da foresp&oslash;rgsler ville sendes til de servere der ikke er kompromiterede. Dette er indtil videre blot nogle tanker om hvordan vi kunne s&aelig;tte dette op."
142
143 #: www/account/40.php:52 www/index/11.php:52
144 msgid "Alternatively you can get in contact with us via the following methods:"
145 msgstr "Alternativt kan du komme i kontakt med os via f&oslash;lgende metoder:"
146
147 #: www/help/2.php:49
148 msgid "And they are making mistakes"
149 msgstr "Og disse laver fejltagelser"
150
151 #: www/help/3.php:70
152 msgid "And you're done!"
153 msgstr "Og du er f&aelig;rdig!"
154
155 #: www/account/16.php:39
156 msgid "Another Email"
157 msgstr "Anden email"
158
159 #: includes/account.php:404
160 msgid "Any valid certificates will be revoked as well"
161 msgstr "Et hvert gyldigt certifikat vil ogs&aring; blive tilbagekaldt"
162
163 #: www/help/7.php:5
164 msgid "Apart from the boot stuff, all data resides on an encrypted partition on the root store server and only manual intervention in the boot up process by entering the password will start it again."
165 msgstr "Bortset fra boot detaljerne, ligge alle data p&aring; en krypteret diskpartition p&aring; rod-lager maskinen, og kun manuel indgriben i boot processen i form af at indtaste et kodeord vil f&aring; denne igang igen."
166
167 #: www/index/17.php:61
168 msgid "Can't start the CEnroll control:"
169 msgstr "Kan ikke starte CEnroll kontrollen:"
170
171 #: www/account/30.php:31
172 #, php-format
173 msgid "Are you really sure you want to remove %s and all certificates issued under this domain?"
174 msgstr "Er du sikker p&aring; at du vil fjerne '%s' og alle certifikater udstedt under dette dom&aelig;ne?"
175
176 #: www/account/31.php:27
177 #, php-format
178 msgid "Are you really sure you want to remove %s and all certificates issued under this organisation?"
179 msgstr "Er du sikker p&aring; at du vil fjerne '%s' og alle certifikater udstedt under denne organisation?"
180
181 #: www/account/34.php:31
182 #, php-format
183 msgid "Are you really sure you want to remove %s from administering this organisation?"
184 msgstr "Er du sikker p&aring; at du vil fjerne '%s' fra administrering af denne organisation?"
185
186 #: www/help/2.php:22
187 msgid "As anyone who has received an email containing a virus from a strange address knows, emails can be easily spoofed. The identity of the sender is very easy to forge via email. Thus a great advantage is that digital signing provides a means of ensuring that an email is really from the person you think it is. If everyone digitally signed their emails, it would be much easier to know whether an email is legitimate and unchanged and to the great relief of many, spamming would be much easier to control, and viruses that forge the sender's address would be obvious and therefore easier to control."
188 msgstr "Da alle der har modtaget en epost indeholdende virus fra en fremmed afsender ved kan epost afsender adresser let forvanskes. Identiteten af afsenderen er meget let at forfalske i epost, derfor er det en stor fordel at underskrive epost meddelelser digitalt, da dette giver mulighed for at forvisse sig om at meddelelsen i virkeligheden er fra den som du tror er afsenderen. Hvis alle underskriver sine epost meddelelser, ville det blive langt lettere at forvisse sig om at en epost meddelelse er u&aelig;ndret samt identificere hvem den oprindelige afsender er. Dette vil til stor lettelse for mange g&oslash;re spam langt lettere at bek&aelig;mpe, og opdagelsen af vira der sender p&aring; andres vegne ville v&aelig;re langt lettere og dermed ogs&aring; bek&aelig;mpelsen af disse."
189
190 #: www/wot/6.php:24
191 msgid "Assurance Confirmation"
192 msgstr "Personlig information"
193
194 #: www/account/43.php:146 www/wot/3.php:44
195 msgid "Assurance Points"
196 msgstr "Besked ved &aelig;ndringer"
197
198 #: www/account/43.php:225 www/wot/10.php:52
199 msgid "Assurance Points You Issued"
200 msgstr "Besked ved &aelig;ndringer"
201
202 #: www/stats.php:51
203 msgid "Assurances Made"
204 msgstr "Besked ved &aelig;ndringer"
205
206 #: includes/account_stuff.php:182 www/wot/5.php:19
207 msgid "Assure Someone"
208 msgstr "Personlig information"
209
210 #: www/index/0.php:60
211 msgid "Assured client certificates"
212 msgstr "Klient certifikater"
213
214 #: www/index/0.php:90
215 msgid "Assured server certificates"
216 msgstr "Server certifikater"
217
218 #: pages/index/0.php:25
219 msgid "For CAcert Community Members"
220 msgstr ""
221
222 #: www/index/51.php:28
223 msgid "Based on OpenSSL, PHP, a little bit of C and MySQL, we were able to build not only a free certificate authority that could verify your email address or domain, but actually build in a highly effective trust model. Our model goes further than that used by some commercial CAs to prove your identity."
224 msgstr "Baseret p&aring; OpenSSL, PHP, en smule C og MySQL var vi ikke kun istand til at lave en gratis certifikats autoritet som kan verificere dine epost adresser og dom&aelig;ner, men ogs&aring; til at etablere en meget effektiv tillidsmodel. Vores model g&aring;r langt videre end de som anvendes af kommercielle CA (certifikat autoriteter) for at sikre din identitet."
225
226 #: www/index/0.php:110
227 msgid "Become a member of the CAcert Association"
228 msgstr "Bliv medlem af CAcert organisationen"
229
230 #: www/index/0.php:100
231 msgid "Become an assurer in CAcert Web of Trust"
232 msgstr "CAcert net af tillid"
233
234 #: includes/account_stuff.php:182
235 msgid "Becoming an Assurer"
236 msgstr "Bliv en notarius"
237
238 #: pages/account/10.php:34
239 msgid "Paste your CSR(Certificate Signing Request) below..."
240 msgstr ""
241
242 #: www/account/0.php:24
243 msgid "Before you can start issuing certificates for your website, irc server, smtp server, pop3, imap etc you will need to add domains to your account under the domain menu. You can also remove domains from here as well. Once you've added a domain you are free then to go into the Server Certificate section and start pasting CSR into the website and have the website return you a valid certificate for up to 2 years if you have 50 trust points, or 6 months for no trust points."
244 msgstr "F&oslash;r du kan udstede certifikater til dit website, IRC server, SMTP server, POP3 server, IMAP server osv skal du tilf&oslash;je dom&aelig;ner til din konto. Dette g&oslash;res under &quot;Dom&aelig;ne&quot; menuen. Her kan du ogs&aring; fjerne dom&aelig;ner fra din konto. N&aring;r du har tilf&oslash;jet et dom&aelig;ne til din konto, kan du g&aring; ind i &quot;Server certifikat&quot; menuen og inds&aelig;tte CSR'er ind i websiden og f&aring; genereret SSL n&oslash;gler med 2 &aring;rs gyldighed, hvis du har 50 tillidspoints eller med 6 m&aring;neders gyldighed hvis du ikke har nogle tillidspoints."
245
246 #: www/account/15.php:32 www/account/23.php:32
247 msgid "Below is your Server Certificate"
248 msgstr "Nedenunder er dit server certifikat"
249
250 #: www/index/0.php:53 www/index/0.php:63 www/index/0.php:73 www/index/0.php:83
251 #: www/index/0.php:93 www/index/0.php:103 www/index/0.php:113
252 msgid "Benefits"
253 msgstr "Fordele"
254
255 #: includes/account.php:49 includes/account.php:389 www/index.php:316
256 #: www/wot.php:222 www/wot.php:234 scripts/removedead.php:59
257 msgid "Best regards"
258 msgstr "Venligste hilsner"
259
260 #: www/help/3.php:60
261 msgid "Browse to the location you saved the .cer file to in step 1"
262 msgstr "G&aring; til det sted hvor du gemte .cer filen i trin 1"
263
264 #: www/help/2.php:25
265 msgid "But perhaps, fundamentally, the most important reason for digital signing is awareness and privacy. It creates awareness of the (lack of) security of the Internet, and the tools that we can arm ourselves with to ensure our personal security. And in sensitising people to digital signatures, we become aware of the possibility of privacy and encryption."
266 msgstr "Men m&aring;ske er den v&aelig;sentligste grund til at underskrive sig digitalt er opm&aelig;rksomhed omkring sikkerhed og beskytelse af personf&oslash;lsomme oplysninger. Der skabes opm&aelig;rksomhed omkring (den manglende) sikkerhed p&aring; internettet, og de v&aelig;rkt&oslash;jer vi kan tage i anvedelse for at sikre vores egen personlige sikkerhed. Ved at tilbyde digitale signaturer til folk, bliver opm&aelig;rksomheden henledt p&aring; mulighederne for privathed og kryptering."
267
268 #: www/help/2.php:7 www/help/2.php:35
269 msgid "But, er, is this really proof of your email identity?"
270 msgstr "Men - &oslash;h - er dette virkeligt et bevis for din epost identitet?"
271
272 #: www/help/2.php:48
273 msgid "But, with all this money, and all this responsibility, they must be taking a lot of care to ensure the Certificate Authorities do their jobs well, and keep doing their jobs well, right? Well right?!"
274 msgstr "Men med alle disse penge og al den ansvarlighed, skal de v&aelig;re meget p&aring;passelige med at sikre at certifikat autoriteterne g&oslash;r deres arbejde ordentligt, og vedbliver at g&oslash;re deres arbejde ordentlig, ikke sandt? Jo netop!"
275
276 #: www/account/10.php:15 www/account/20.php:15 www/account/3.php:15
277 msgid "CAcert Certficate Acceptable Use Policy"
278 msgstr "Godkendt politik for brug af CAcert.org certifikater."
279
280 #: www/account/38.php:19 www/index/13.php:19
281 msgid "CAcert Inc. is a non-profit association which is legally able to accept donations. CAcert adheres to strict guidelines about how this money can to be used. If you'd like to make a donation, you can do so via"
282 msgstr "CAcert Inc. er en ikke kommerciel organisation som er godkendt til at modtage donationer. CAcert er underlagt de str&aelig;nge regler omkring brug af midler. Hvis du vil donere penge til CAcert du kan g&oslash;re dette via"
283
284 #: www/account/10.php:20 www/account/20.php:20 www/account/3.php:20
285 msgid "CAcert Inc.'s public certification services are governed by a CPS as amended from time to time which is incorporated into this Agreement by reference. The Subscriber will use the SSL Server Certificate in accordance with CAcert Inc.'s CPS and supporting documentation published at"
286 msgstr "CAcert Inc.s offentligt certificeringsservice overv&aring;ges af en CPS som opdateres regelm&aelig;ssigt og som indarbejdes i denne aftale. Abonnenten bruger SSL servercertifikatet i overensstemmelse med CAcet INCs CPS og support dokumentation som er publiceret p&aring;"
287
288 #: www/index/51.php:25
289 msgid "CAcert Inc., as a community-based project, is not driven by profits - it is driven by the community's desire for privacy and security."
290 msgstr "ACcert INc. som et projekt baseret p&aring; f&aelig;llesskabet, og ikke drevet med henblik p&aring; overskud. Det er drevet af f&aelig;llesskabets &oslash;nsker om at etablere privathed og sikkerhed."
291
292 #: www/wot.php:223 www/wot.php:235 scripts/removedead.php:60
293 msgid "CAcert Support Team"
294 msgstr "CAcert.org support!"
295
296 #: includes/account_stuff.php:181 www/account/0.php:27 www/wot/0.php:15
297 msgid "CAcert Web of Trust"
298 msgstr "CAcert net af tillid"
299
300 #: www/wot/3.php:15
301 msgid "CAcert Web of Trust Rules"
302 msgstr "CAcert net af tillid"
303
304 #: www/wot/3.php:45
305 msgid "CAcert may, from time to time, alter the amount of Assurance Points that a class of assurer may assign as is necessary to effect a policy or rule change. We may also alter the amount of Assurance Points available to an individual, or new class of assurer, should another policy of CAcert require this."
306 msgstr "CAcert kan fra tid til anden &aelig;ndre antallet af forsikringspoints som en klasse af forsikringsagenter kan tildele, hvis dette er n&oslash;dvendigt for at gennemf&oslash;re en &aelig;ndring i de g&aelig;ldende regler for CAcert. We kan ogs&aring; &aelig;ndre antallet af forsikrings points tilr&aring;dighed til en individuel eller en gruppe af individuelle, eller ny gruppe af forsikringsagenter, hvis en CAcert politik eller regel fremover kr&aelig;ver dette."
307
308 #: www/help/6.php:11
309 msgid "CAcert then sends you an email with a signed copy of your certificate. Hopefully the rest should be pretty straight forward."
310 msgstr "CAcert sender dig en epost meddelelse med en signeret kopi af dit certifikat. Forh&aring;bentlig er resten af dette lige ud af landevejen."
311
312 #: www/account/37.php:19 www/index/12.php:19
313 #, php-format
314 msgid "CAcert's goal is to promote awareness and education on computer security through the use of encryption, specifically with the X.509 family of standards. We have compiled a %sdocument base%s that has helpful hints and tips on setting up encryption with common software, and general information about Public Key Infrastructures (PKI)."
315 msgstr "CAcerts m&aring;l er at promovere kendskab og uddannelse omkring computer sikkerhed igennem brugen af kryptering, specielt med X.509 certifikat standarderne. We har samlet en %sdokument base%s som har hj&aelig;lp, hints og tips omkring at s&aelig;tte kryprografi op med almindeligt forekommende programmel. Der findes ogs&aring; generel information omkring &quot;offentlig n&oslash;gle infrastruktur&quot; teknologi (PKI)"
316
317 #: www/account/0.php:17
318 msgid "CAcert.org"
319 msgstr "Tilmeld dig CAcert.org"
320
321 #: www/index/51.php:15
322 msgid "CAcert.org Mission Statement"
323 msgstr "CAcert.orgs missions erkl&aelig;ring"
324
325 #: includes/account.php:49 includes/account.php:389 www/index.php:316
326 msgid "CAcert.org Support!"
327 msgstr "CAcert.org support!"
328
329 #: www/account/37.php:17 www/index/12.php:17
330 msgid "CAcert.org is a community driven, Certificate Authority that issues certificates to the public at large for free."
331 msgstr "CAcert.org er en f&aelig;llesskabs drevet, Certifikat Autoritet som udsteder certifikater til offentligheden i stor stil gratis."
332
333 #: www/wot/0.php:17
334 msgid "CAcert.org was designed to be by the community for the community, and instead of placing all the labour on a central authority and in turn increasing the cost of certificates, the idea was to get community in conjunction with this website to have trust maintained in a dispersed and automated manner!"
335 msgstr "CAcert.org var designet til at v&aelig;re fra f&aelig;llesskabet til f&aelig;llesskabet, og i stedet for at placere alt arbejdet ved en central autoritet og med tiden &oslash;ge prisen for certifikater, ideen var at f&aring; f&aelig;llesskabet i samarbejde med dette websted at have en tillid vedligeholdt p&aring; en &aring;ben og automatisk m&aring;de!"
336
337 #: includes/account.php:1464 includes/account.php:1515 www/account/30.php:34
338 #: www/account/31.php:30 www/account/34.php:34
339 msgid "Cancel"
340 msgstr "Annuller"
341
342 #: includes/general_stuff.php:58
343 msgid "Cert Login"
344 msgstr "Cert login"
345
346 #: www/account/19.php:101 www/account/6.php:99
347 msgid "Certificate Installation Complete!"
348 msgstr "Certifikat installation f&aelig;rdig!"
349
350 #: www/account/19.php:97 www/account/6.php:95
351 msgid "Certificate Installation Error"
352 msgstr "Certifikat installationsfejl"
353
354 #: www/help/3.php:43
355 msgid "Certificate Installation process for IIS 5.0"
356 msgstr "Certifikat installationsfejl"
357
358 #: includes/general_stuff.php:65
359 msgid "CAcert Logos"
360 msgstr "CAcert Logoer"
361
362 #: includes/account.php:669 includes/account.php:1066
363 #, php-format
364 msgid "Certificate for '%s' has been renewed."
365 msgstr "Certifikatet for '%s' er blevet fornyet."
366
367 #: includes/account.php:594 includes/account.php:705 includes/account.php:1103
368 #: includes/account.php:1319
369 #, php-format
370 msgid "Certificate for '%s' has been revoked."
371 msgstr "Certifikatet for '%s' er blevet tilbagekaldt."
372
373 #: www/account/19.php:95 www/account/6.php:93
374 msgid "Certificate installation failed!"
375 msgstr "Certifikat installation mislykkedes!"
376
377 #: www/stats.php:31
378 msgid "Certificates Issued"
379 msgstr "Klient certifikater"
380
381 #: pages/help/4.php:21
382 msgid "writing new private key to 'private.key'"
383 msgstr "skriver den nye private n&oslash;gle til 'private.key' filen"
384
385 #: includes/account.php:837 includes/account.php:1312 pages/account/19.php:45
386 #: pages/account/6.php:43
387 msgid "to install your certificate."
388 msgstr "for at installere dit certifikat."
389
390 #: www/account/14.php:18
391 msgid "Change Pass Phrase"
392 msgstr "Skift kodeord"
393
394 #: includes/account_stuff.php:146 www/account/43.php:98 www/account/43.php:99
395 #: www/account/44.php:19 www/account/50.php:19
396 msgid "Change Password"
397 msgstr "Skift kodeord"
398
399 #: www/help/3.php:36
400 msgid "Choose a filename to save the request to"
401 msgstr "V&aelig;lg et filnavn til at gemme foresp&oslash;rgslen i"
402
403 #: includes/account.php:671 includes/account.php:1068
404 #: includes/account.php:1445 includes/account.php:1492
405 #: includes/account.php:1504 www/account/19.php:45 www/account/6.php:43
406 msgid "Click here"
407 msgstr "Klik her"
408
409 #: www/account/40.php:21 www/index/11.php:21
410 msgid "Click here to go to the Support List"
411 msgstr "Klik her for at g&aring; til support listen"
412
413 #: www/account/40.php:38 www/index/11.php:38
414 msgid "Click here to view all lists available"
415 msgstr "Klik her for at se alle tilg&aelig;ngelige lister"
416
417 #: includes/account_stuff.php:153 www/account/18.php:18 www/account/5.php:18
418 msgid "Client Certificates"
419 msgstr "Klient certifikater"
420
421 #: www/index/0.php:50
422 msgid "Client certificates (un-assured)"
423 msgstr "Klient certifikater"
424
425 #: www/account/3.php:63
426 msgid "Code Signing"
427 msgstr "Dom&aelig;ne certifikater"
428
429 #: www/index/0.php:70
430 msgid "Code signing certificates"
431 msgstr "Dom&aelig;ne certifikater"
432
433 #: www/account/24.php:41 www/account/27.php:44 www/account/32.php:27
434 #: www/account/33.php:43
435 msgid "Comments"
436 msgstr "Kommentare"
437
438 #: www/help/4.php:14
439 msgid "Common Name (eg, YOUR name) []:"
440 msgstr "Common Name (f.eks. DIT navn) []:"
441
442 #: www/account/11.php:22 www/account/12.php:23 www/account/18.php:23
443 #: www/account/21.php:25 www/account/22.php:23
444 msgid "CommonName"
445 msgstr "CommonName"
446
447 #: includes/account.php:1733 includes/account.php:1780
448 #: includes/account.php:1792
449 msgid "to continue."
450 msgstr "for at forts&aelig;tte."
451
452 #: includes/general_stuff.php:63
453 msgid "CAcert News"
454 msgstr "CAcert Nyheder"
455
456 #: includes/general_stuff.php:66
457 msgid "CAcert Statistics"
458 msgstr "CAcert Statistikker"
459
460 #: pages/account/11.php:26 pages/account/21.php:31
461 msgid "subjectAltName"
462 msgstr ""
463
464 #: www/wot/3.php:31
465 msgid "Compare the online information to the information recorded on the paper form;"
466 msgstr "Sammenlign informationen online med informationen der er noteret p&aring; papirformularen;"
467
468 #: www/wot/3.php:24
469 msgid "Complete the assurance form if the applicant has not already done so. Ensure that all information matches."
470 msgstr "F&aelig;rdigg&oslash;r forsikringsformularen hvis ans&oslash;geren ikke allerede har gjort dette. Sikre dig at alt informationen stemmer overens."
471
472 #: www/help/3.php:39
473 msgid "Confirm your request details"
474 msgstr "Bekr&aelig;ft dine detaljer vedr. foresp&oslash;rgslen"
475
476 #: www/wot/3.php:19
477 msgid "Contact"
478 msgstr "Kontakt os"
479
480 #: www/wot/9.php:39
481 msgid "Contact Assurer"
482 msgstr "Kontakt os"
483
484 #: www/wot/1.php:121
485 msgid "Contact Details"
486 msgstr "Kontakt email"
487
488 #: www/account/24.php:25 www/account/27.php:28
489 msgid "Contact Email"
490 msgstr "Kontakt email"
491
492 #: includes/account_stuff.php:210 includes/general_stuff.php:110
493 #: www/account/40.php:15 www/index/11.php:15
494 msgid "Contact Us"
495 msgstr "Kontakt os"
496
497 #: www/wot/8.php:31
498 msgid "Contact information"
499 msgstr "Personlig information"
500
501 #: www/account/39.php:37 www/index/10.php:37
502 msgid "Cookies"
503 msgstr "Cookies"
504
505 #: www/help/2.php:38
506 msgid "Cool man! How do I create my own digital signature?!"
507 msgstr "Ffedt mand! Hvordan laver jeg min egen digitale signatur?!"
508
509 #: www/help/3.php:47
510 msgid "Copy the contents of the email including the"
511 msgstr "Kopier indholdet af epost meddelelsen samt "
512
513 #: www/index/51.php:20
514 msgid "Core members of CAcert generally have a strong information technology and security background, and a stronger desire to give back to the community."
515 msgstr "Inderkredsen af CAcert medlemmer har generelt en st&aelig;rk informations teknologi og sikkerhedsbaggrund, og et st&aelig;rkt &oslash;nske om at give noget tilbage til f&aelig;llesskabet."
516
517 #: includes/account.php:617 includes/account.php:726 includes/account.php:1125
518 #: includes/account.php:1343
519 #, php-format
520 msgid "Couldn't remove the request for `%s`, request had already been processed."
521 msgstr "Kan ikke fjerne foresp&oslash;rgslen for '%s', foresp&oslash;rgslen er allerede blevet behandlet."
522
523 #: www/account/11.php:32 www/account/21.php:35 www/account/24.php:37
524 #: www/account/27.php:40
525 msgid "Country"
526 msgstr "Land"
527
528 #: www/account/36.php:23 www/index/1.php:112
529 msgid "Country Announcements"
530 msgstr "Nationale annonceringer"
531
532 #: www/help/4.php:9
533 msgid "Country Name (2 letter code) [AU]:"
534 msgstr "Landets navn (2 Bogstavs kode) [DK]:"
535
536 #: www/account/17.php:133 www/account/4.php:133
537 msgid "Create Certificate Request"
538 msgstr "Opret certifikat foresp&oslash;rgsel"
539
540 #: includes/general_stuff.php:72 www/index/7.php:15
541 msgid "Credits"
542 msgstr "Kredit"
543
544 #: www/help/7.php:2
545 msgid "Currently there is 2 main servers, one for webserver, one for root store, with the root store only connected to the webserver via serial cable, with a daemon running as non-root processes on each end of the serial listening/sending requests/info."
546 msgstr "I &oslash;jeblikket er der 2 hovedservere, en til webserveren og en til rod-lageret, hvor rod-lageret kun er forbundet til webserveren med et serielt kabel. Serverne har en d&aelig;mon-process k&oslash;rende som en ikke-root proces i hver ende af det serielle kabel, der modtager/sender foresp&oslash;rgsler/info."
547
548 #: www/stats.php:73 www/stats.php:109 www/ttp.php:95 www/ttp.php:142
549 #: www/account/43.php:200 www/account/43.php:235 www/wot/10.php:43
550 #: www/wot/10.php:76 www/wot/6.php:91
551 msgid "Date"
552 msgstr "Slet"
553
554 #: www/cap.php:62 www/ttp.php:126 www/account/13.php:46 www/account/13.php:94
555 #: www/account/43.php:93 www/account/52.php:44 www/index/1.php:47
556 #: www/index/5.php:25 www/wot/6.php:65
557 msgid "Date of Birth"
558 msgstr "F&oslash;dselsdato"
559
560 #: www/account/2.php:21
561 msgid "Default"
562 msgstr "Standard"
563
564 #: includes/account_stuff.php:146
565 msgid "Default Language"
566 msgstr "Standard"
567
568 #: www/account/2.php:23 www/account/2.php:50 www/account/25.php:24
569 #: www/account/25.php:41 www/account/26.php:26 www/account/26.php:36
570 #: www/account/30.php:35 www/account/31.php:31 www/account/32.php:28
571 #: www/account/32.php:43 www/account/34.php:35 www/account/9.php:21
572 #: www/account/9.php:49
573 msgid "Delete"
574 msgstr "Slet"
575
576 #: www/account/43.php:102 www/account/43.php:103
577 msgid "Delete Account"
578 msgstr "Hovedkonto"
579
580 #: www/account/34.php:28
581 #, php-format
582 msgid "Delete Admin for %s"
583 msgstr "Slet administrator for %s"
584
585 #: www/account/30.php:28
586 #, php-format
587 msgid "Delete Domain for %s"
588 msgstr "Slet dom&aelig;ne for %s"
589
590 #: www/account/31.php:24
591 #, php-format
592 msgid "Delete Organisation"
593 msgstr "Slet organisation"
594
595 #: www/account/32.php:26 www/account/33.php:30
596 msgid "Department"
597 msgstr "Afdeling"
598
599 #: www/help/2.php:17
600 msgid "Digital signing thus provides security on the Internet."
601 msgstr "Digital signering giver derfor sikkerhed p&aring; Internettet."
602
603 #: www/index/0.php:73
604 msgid "Digitally sign code, web applets, installers, etc. including your name and location in the certificates."
605 msgstr "Digitalt signeret kode, web-appletter, installationsprogrammer osv. Indeholder dit navn og lokation i certifikaterne."
606
607 #: www/wot/8.php:22
608 msgid "Directory Listing"
609 msgstr "Position."
610
611 #: www/help/2.php:61
612 msgid "Disclaimer : These are the author's opinions, but they should not be considered 'truth' without personal verification. The author may have made mistakes and any mistakes will be willingly rectified by contacting the administrator of elucido.net, contact details available from the normal domain registration information services (e.g. whois.net).&amp;nbsp; No recommendation to install a Certificate Authority's root certificate is either intended nor implied."
613 msgstr "Ansvarsfraskrivelse: Dette er forfatterens holdninger som ikke skal opfattes som &quot;sandheden&quot; uden yderligere verifikation fra l&aelig;serens side. Forfatteren kan have taget fejl, og enhver fejltagelse vil naturligvis blive korrigeret, kontakt administratoren af elucido.net. Kontakt detaljer kan findes via de almindelige dom&aelig;ne registrerings services (s&aring;som whois.net). &amp;nbsp; Der er ingen anbefalinger givet heri vedr&oslash;rende installering af en Certifikats myndigheds rod-certifikat, hverken direkte, indirekte eller underforst&aring;et.&#13;"
614
615 #: www/account/26.php:24 www/account/28.php:25 www/account/29.php:31
616 #: www/account/43.php:181 www/account/48.php:22 www/account/49.php:34
617 #: www/account/7.php:22
618 msgid "Domain"
619 msgstr "Dom&aelig;ne"
620
621 #: www/account/12.php:18 www/account/22.php:18
622 msgid "Domain Certificates"
623 msgstr "Dom&aelig;ne certifikater"
624
625 #: includes/account_stuff.php:157 www/account/25.php:21 www/account/25.php:38
626 #: www/account/9.php:18
627 msgid "Domains"
628 msgstr "Dom&aelig;ner"
629
630 #: www/account/0.php:23
631 msgid "Domains and Server Certificates."
632 msgstr "Dom&aelig;ne certifikater"
633
634 #: includes/account_stuff.php:209 includes/general_stuff.php:108
635 #: www/account/38.php:15 www/index/13.php:15
636 msgid "Donations"
637 msgstr "Donationer"
638
639 #: www/error404.php:21
640 msgid "Due to recent site changes bookmarks may no longer be valid, please update your bookmarks."
641 msgstr "Grundet nylige &aelig;ndringer i sitet kan gamle bogm&aelig;rker v&aelig;re ugyldige. V&aelig;r venlig at opdatere dine bogm&aelig;rker."
642
643 #: www/help/2.php:39
644 msgid "Easy. Ish. Go to CAcert.org, install their root certificate and then follow their joining instructions. Once you have joined, request a certificate from the menu. You will receive an email with a link to the certificate. Click on the link from your email software, and hopefully it will be seamlessly installed. Next find the security section of the settings in your email software and configure digital signatures using the certificate you just downloaded. Hmm. Call me if you want, I'll guide you through it."
645 msgstr "Det er let nok!. G&aring; til CAcert.org siden og installer deres rod certifikat. Tilmeld dig via &quot;tilmeld&quot; knappen. N&aring;r du har gennemf&oslash;rt tilmeldingen laver du et certifikat. Du modtager herefter en email med et link til certifikatet. Klik p&aring; linket i din email software, og forh&aring;bentlig vil det bilve installeret uden yderligere besv&aelig;r. Derefter g&aring;r du til &quot;sikkerheds&quot; delen i indstillingerne p&aring; dit email program og konfigurere programmet til at anvende certifikatet som du netop har installeret. Hmm kontakt mig hvis du har brug for det, s&aring; vil jeg vejlede dig igennem det."
646
647 #: includes/account_stuff.php:146 www/account/25.php:23 www/account/25.php:40
648 #: www/account/26.php:25 www/account/26.php:35
649 msgid "Edit"
650 msgstr "Rediger"
651
652 #: www/account/27.php:21
653 msgid "Edit Organisation"
654 msgstr "Rediger organisation"
655
656 #: www/account/16.php:26 www/account/16.php:31 www/account/33.php:26
657 #: www/account/42.php:22 www/account/43.php:34 www/account/43.php:74
658 #: www/account/44.php:22 www/account/50.php:22 www/wot/5.php:22
659 msgid "Email"
660 msgstr "Email"
661
662 #: includes/account_stuff.php:149 www/account/2.php:18
663 msgid "Email Accounts"
664 msgstr "Emailkonti"
665
666 #: www/account/0.php:21
667 msgid "Email Accounts and Client Certificates"
668 msgstr "Klient certifikater"
669
670 #: www/cap.php:72 www/account/1.php:22 www/account/11.php:34
671 #: www/account/5.php:23 www/index/1.php:75 www/index/4.php:26
672 #: www/index/5.php:21 www/gpg/2.php:21 www/disputes/1.php:23 www/help/4.php:29
673
674 msgid "Email Address"
675 msgstr "Email adresse"
676
677 #: www/index.php:244
678 msgid "Email Address was blank"
679 msgstr "Email adressen var tom"
680
681 #: www/wot/1.php:122
682 msgid "Email Assurer"
683 msgstr "Email adresse"
684
685 #: includes/account.php:51 includes/account.php:391
686 msgid "Email Probe"
687 msgstr "Email unders&oslash;gelse"
688
689 #: www/help/2.php:20
690 msgid "Emails are not secure. In fact emails are VERY not secure!"
691 msgstr "Epost er ikke sikre - ja faktisk er de MEGET usikre!"
692
693 #: www/index/0.php:83
694 msgid "Enable encrypted data transfer for users accessing your web, email, or other SSL enabled service on your server; wildcard certificates are allowed."
695 msgstr "Muligg&oslash;r krypteret dataoverf&oslash;rsel for brugere der tilg&aring;r din web, epost eller andre SSL beskyttede services p&aring; din server. Joker certifikater er tilladte."
696
697 #: www/help/3.php:58
698 msgid "Ensure 'Process the pending request and install the certificate' is selected and click on 'Next'."
699 msgstr "Sikre dig at &quot;Behandel den ventende request og installer certifikatet&quot; er valgt, og klik derefter p&aring; &quot;N&aelig;ste&quot;."
700
701 #: www/help/3.php:63
702 msgid "Ensure that you are processing the correct certificate"
703 msgstr "Forsikr dig at du behandler det rigtige certifikat."
704
705 #: www/help/3.php:17
706 msgid "Enter a certificate name and select Certificate strength"
707 msgstr "Indtast navnet p&aring; et certifikat og v&aelig;lg certifikatets n&oslash;glel&aelig;ngde"
708
709 #: www/help/3.php:26
710 msgid "Enter the Organisation name: this must be the full legal name of the Organisation that is applying for the certificate."
711 msgstr "Indtast organisationens navn: Dette skal v&aelig;re det fulde legale navn p&aring; organisationen som ans&oslash;ger om certifikat."
712
713 #: www/wot/3.php:30
714 msgid "Enter the applicant's email address;"
715 msgstr "Indtast ans&oslash;gerens email addresse;"
716
717 #: www/help/3.php:33
718 msgid "Enter the geographical details"
719 msgstr "Indtast geografiske detaljer"
720
721 #: www/help/3.php:30
722 msgid "Enter your Common Name"
723 msgstr "CommonName"
724
725 #: www/help/3.php:25
726 msgid "Enter your Organisation Information"
727 msgstr "Personlig information"
728
729 #: www/help/2.php:57
730 msgid "Erroneous Verisign Issued Digital Certificates Pose Spoofing Hazard"
731 msgstr "Verisign har fejlagtigt udstedt digitale certifikater som &aring;bnede mulighed for spofing"
732
733 #: includes/account.php:67 www/verify.php:33 www/verify.php:45
734 #: www/verify.php:76 www/verify.php:89
735 msgid "Error!"
736 msgstr "Fejl!"
737
738 #: www/help/2.php:21
739 msgid "Ever requested a password that you lost to be emailed to you? That password was wide open to inspection by potential crackers."
740 msgstr "Har du nogensinde bedt om at f&aring; et &quot;glemt&quot; kodord tilsendt vi epost. Dette kodeord var vidt tilg&aelig;ngeligt for potentielle crackere."
741
742 #: www/account/12.php:50 www/account/18.php:50 www/account/22.php:50
743 #: www/account/5.php:54
744 msgid "Expired"
745 msgstr "Udl&oslash;bet"
746
747 #: www/account/12.php:25 www/account/18.php:25 www/account/22.php:25
748 #: www/account/5.php:25
749 msgid "Expires"
750 msgstr "Udl&oslash;ber"
751
752 #: www/wot/3.php:38
753 msgid "Fees"
754 msgstr "Gebyrer"
755
756 #: www/error404.php:19
757 msgid "File not found!"
758 msgstr "Fil ikke fundet!"
759
760 #: www/help/4.php:16
761 msgid "Finally you will be asked information about 'extra' attribute, you simply hit enter to both these questions."
762 msgstr "Til sidst vil du blive bedt om oplysninger omkring &quot;ekstra&quot; attributten, du skal blot taste &quot;enter&quot; til begge disse sp&oslash;rgsm&aring;l."
763
764 #: includes/account_stuff.php:191
765 msgid "Find Domain"
766 msgstr "Tilf&oslash;j dom&aelig;ne"
767
768 #: includes/account_stuff.php:191 www/account/42.php:19
769 msgid "Find User"
770 msgstr "Bliv en notarius"
771
772 #: www/account/48.php:19
773 msgid "Find User by Domain"
774 msgstr "Bliv en notarius"
775
776 #: includes/account_stuff.php:182
777 msgid "Find an Assurer"
778 msgstr "Bliv en notarius"
779
780 #: www/help/3.php:41
781 msgid "Finish up and exit IIS Certificate Wizard"
782 msgstr "Afslut IIS certifikat wizarden"
783
784 #: www/account/13.php:27 www/account/13.php:75 www/account/43.php:78
785 #: www/index/1.php:22
786 msgid "First Name"
787 msgstr "Fornavn"
788
789 #: includes/account.php:769
790 msgid "First and Last name fields can not be blank."
791 msgstr "For- og efternavn felterne m&aring; ikke v&aelig;re tomme."
792
793 #: www/index.php:233
794 msgid "First and/or last names were blank."
795 msgstr "Fornavn og/eller efternavn var tomme."
796
797 #: www/help/6.php:1
798 msgid "Firstly you need to join CAcert to do that go:"
799 msgstr "F&oslash;rst skal du tilmelde dig CAcert her:"
800
801 #: www/help/4.php:1
802 msgid "Firstly you will need to run the following command, preferably in secured directory no one else can access, however protecting your private keys is beyond the scope of this document."
803 msgstr "F&oslash;rst skal du k&oslash;re f&oslash;lgende kommando, helst i et sikret katalog, som ingen andre kan tilg&aring;. Sikring af dine private n&oslash;gler er ikke en del af denne beskrivelse."
804
805 #: www/help/0.php:2
806 msgid "Following are several tips you may find useful."
807 msgstr "Her er nogle tips du m&aring;ske kan f&aring; nytte af."
808
809 #: www/account/37.php:23 www/index/12.php:23
810 msgid "For administrators looking to protect the services they offer, we provide host and wild card certificates which you can issue almost immediately. Not only can you use these to protect websites, but also POP3, SMTP and IMAP connections, to list but a few. Unlike other certificate authorities, we don't limit the strength of the certificates, or the use of wild card certificates. Everyone should have the right to security and to protect their privacy, not just those looking to run ecommerce sites."
811 msgstr "For administratorer der &oslash;nsker at beskytte deres services, tilbyder vi maskine og joker certifikater som du kan udst&aelig;de straks. Ikke alene kan du bruge disse til at beskytte websider, men ogs&aring; POP3, SMTP og IMAP forbindelser, for at n&aelig;vne et par stykker. I mods&aelig;tning til andre certifikat myndigheder begr&aelig;nser vi ikke styrken af certifikaterne, eller brugen af joker certifikater. Alle skal have retten til sikkerhed og til at beskytte deres privatliv, ikke kun de som &oslash;nsker at k&oslash;re e-handels systemer."
812
813 #: www/help/3.php:71
814 msgid "For more information, refer to your server documentation or visit"
815 msgstr "For yderligere information, kik i din servers dokumentation, eller her"
816
817 #: www/account/37.php:21 www/index/12.php:21
818 msgid "For the enthusiast looking to dip their toe in the water, we have an easy way of obtaining certificates you can use with your email program. You can use these not only to encrypt, but to prove to your friends and family that your email really does come from you."
819 msgstr "For entusiaster der &oslash;nsker at afpr&oslash;ve dette, har vi en let m&aring;de at skaffe certifikater til brug i email programmer. Du kan bruge disse til kryptering og til at forsikre dine famillie og venner at dine emails virkelig stammer fra dig."
820
821 #: www/index/0.php:19
822 msgid "For years we've all been charged high amounts of money to pay for security that doesn't and shouldn't cost the earth."
823 msgstr "I flere &aring;r er vi alle blevet malket t&oslash;rre for at betale for sikkerhed der ikke, og ej heller b&oslash;r kost en bondeg&aring;rd."
824
825 #: www/account/12.php:78 www/account/18.php:84 www/account/22.php:80
826 #: www/account/5.php:84
827 msgid "From here you can delete pending requests, or revoke valid certificates."
828 msgstr "Herinde fra kan du slette ventende foresp&oslash;rgelser, eller tilbagekalde gyldige certifikater."
829
830 #: www/stats.php:55
831 msgid "Users with 50-99 Points"
832 msgstr "Brugere med 50-99 point"
833
834 #: includes/account_stuff.php:185
835 msgid "GPG/PGP Keys"
836 msgstr "GPG/PGP n&oslash;gler"
837
838 #: www/account/36.php:22 www/index/1.php:111
839 msgid "General Announcements"
840 msgstr "Generelle annonceringer"
841
842 #: www/account/40.php:17 www/index/11.php:17
843 msgid "General Questions"
844 msgstr "General Questions"
845
846 #: www/disputes.php:320
847 #, php-format
848 msgid "The domain '%s' doesn't exist in the system. Can't continue."
849 msgstr "Dom&aelig;net '%s' findes ikke i systemet. Der kan ikke forts&aelig;ttes."
850
851 #: www/disputes.php:247
852 #, php-format
853 msgid "The email address '%s' doesn't exist in the system. Can't continue."
854 msgstr "Email adressen '%s' findes ikke i systemet. Der kan ikke forts&aelig;ttes."
855
856 #: www/stats.php:51
857 msgid "Users with 1-49 Points"
858 msgstr "Brugerre med 1-49 point"
859
860 #: www/help/4.php:4
861 msgid "Generating a 1024 bit RSA private key"
862 msgstr "Genererer et 1024 bit RSA privat n&oslash;gle"
863
864 #: www/help/3.php:1
865 msgid "Generating a Key Pair and Certificate Signing Request (CSR) for a Microsoft Internet Information Server (IIS) 5.0."
866 msgstr "Genererer et n&oslash;glepar og en certifikat signeringsforesp&oslash;rgsel for et Microsoft Internet Information Server (IIS) 5.0"
867
868 #: includes/account_stuff.php:142
869 msgid "Go Home"
870 msgstr "G&aring; til start"
871
872 #: www/account/40.php:19 www/index/11.php:19
873 msgid "Go here for more details."
874 msgstr "Klik her for flere detaljer"
875
876 #: www/help/2.php:16
877 msgid "Good question"
878 msgstr "Godt sp&oslash;rgsm&aring;l"
879
880 #: www/stats.php:102
881 msgid "Growth by year"
882 msgstr "V&aelig;kst per &aring;r"
883
884 #: www/stats.php:66
885 msgid "Growth in the last 12 months"
886 msgstr "V&aelig;kst i de sidste 12 m&aring;neder"
887
888 #: www/help/0.php:1
889 msgid "Help!"
890 msgstr "Hj&aelig;lp!"
891
892 #: www/account/10.php:29 www/account/16.php:41 www/account/20.php:26
893 #: www/account/3.php:53
894 msgid "Sign by class 3 root certificate"
895 msgstr "Underskrevet af et klasse 3 rod-certifikat"
896
897 #: www/account/19.php:54 www/account/6.php:52
898 msgid "Hit the 'Install your Certificate' button below to install the certificate into MS IE 5.x and above."
899 msgstr "Tryk p&aring; 'Installer dit certifikat' knappen nedenunder for at installere certifikatet ind i MS IE 5.x og opefter."
900
901 #: www/account/30.php:24
902 msgid "Hitting delete will also revoke all existing certificates issued under this domain"
903 msgstr "At trykke slet vil ogs&aring; tilbagekalde alle eksisterende certifikater udstedt under dette dom&aelig;ne"
904
905 #: www/account/29.php:24
906 msgid "Hitting update will also revoke all existing certificates issued under this domain"
907 msgstr "At trykke opdater vil ogs&aring; tilbagekalde alle eksisternede certilfikater udstedt under dette dom&aelig;ne."
908
909 #: www/wot/1.php:23 www/wot/7.php:26
910 msgid "Home"
911 msgstr "G&aring; til start"
912
913 #: www/help/2.php:8
914 msgid "How do I create my own digital signature?!"
915 msgstr "Hvordan danner jeg min egen digitale signatur?!"
916
917 #: www/help/0.php:8
918 msgid "How do I generate a private key and CSR using OpenSSL?"
919 msgstr "Hvordan danner jeg en privat n&oslash;gle og en CSR med OpenSSL?"
920
921 #: www/help/0.php:9
922 msgid "How do I get a secured by CAcert emblem on my site?"
923 msgstr "Hvordan f&aring;r jeg en &quot;Sikret med CAcert&quot; emblem p&aring; mit site?"
924
925 #: www/index/7.php:23
926 msgid "Has put so much effort into CAcert I don't know where to begin, he managed to get the CPS Christian had started up to draft status, he has given countless hours to assuring people and attending conferences to help spread the word"
927 msgstr "Han har brugt s&aring; meget energi p&aring; CAcert, s&aring; jeg ved ikke helt hvor jeg skal starte. Han fik CPS'et som Christian har started op til et &quot;k&oslash;rende niveau&quot;. Han har brugt utallige timer p&aring; at forsikre folk og deltage i konferencer for at hj&aelig;lpe med at sprede kendskabet til systemet."
928
929 #: www/help/2.php:4 www/help/2.php:21 www/help/2.php:24
930 msgid "How it prepares us to protect our freedom"
931 msgstr "Hvordan det forbereder os p&aring; at beskytte vores frihed"
932
933 #: www/account/39.php:50 www/index/10.php:50
934 msgid "How to update, correct, or delete your information"
935 msgstr "Hvordan du opdatere, retter eller sletter dine informationer"
936
937 #: www/index/51.php:27
938 msgid "How?"
939 msgstr "Hvordan?"
940
941 #: includes/general_stuff.php:64
942 msgid "Howto Information"
943 msgstr "Personlig information"
944
945 #: www/wot/6.php:112
946 msgid "I am sure of myself"
947 msgstr "Jeg er sikker p&aring; mig selv"
948
949 #: www/wot/6.php:101
950 msgid "I believe that the assertion of identity I am making is correct, complete and verifiable. I have seen original documentation attesting to this identity. I accept that CAcert may challenge this assurance and call upon me to prove the basis for it, and that I may be held responsible if I cannot provide such proof."
951 msgstr "Jeg er sikker p&aring; at forsikringen af de identiteter jeg laver er korrekte, komplette og sporbare. Jeg har set original dokumentation som attesterer denne identitet. Jeg accepterer at CAcert kan kontrollere forsikringen og kontakte mig for at dokumentere informationen for denne. Jeg er klar over at jeg kan blive holdt ansvarlig hvis jeg ikke kan forevise et s&aring;dant bevis."
952
953 #: www/help/2.php:9 www/help/2.php:41
954 msgid "I can't wait to start sending encrypted emails!"
955 msgstr "Jeg gl&aelig;der mig til at kunne begynde med at sende krypterede emails!"
956
957 #: includes/account.php:884
958 msgid "I couldn't match any emails against your organisational account."
959 msgstr "Jeg kan ikke matche nogen emails med din organisations konto."
960
961 #: includes/account.php:120 includes/account.php:152 includes/account.php:254
962 #: includes/account.php:904 includes/account.php:991
963 msgid "I didn't receive a valid Certificate Request, hit the back button and try again."
964 msgstr "Jeg modtog ikke et gyldigt Certificate Request, tryk p&aring; tilbage knappen og pr&oslash;v igen."
965
966 #: www/wot/8.php:25
967 msgid "I don't want to be listed"
968 msgstr "I &oslash;nsker ikke at v&aelig;re listet"
969
970 #: www/wot/6.php:105
971 msgid "I have read and understood the Rules For Assurers and am making this assurance subject to and in compliance with these rules."
972 msgstr "Jeg har l&aelig;st og forst&aring;et reglerne for forsikringsagenter og jeg laver denne forsikring i f&oslash;lge og i overensstemmelse med disse regler."
973
974 #: www/account/10.php:18 www/account/20.php:18 www/account/3.php:18
975 msgid "I hereby represent that I am fully authorized by the owner of the information contained in the CSR sent to CAcert Inc. to apply for an Digital Certificate for secure and authenticated electronic transactions. I understand that a digital certificate serves to identify the Subscriber for the purposes of electronic communication and that the management of the private keys associated with such certificates is the responsibility of the subscriber's technical staff and/or contractors."
976 msgstr "Jeg bekr&aelig;fter hermed at jeg er fuldt autoriseret af ejeren af informationen som er indeholdt i denne CSR der hermed sendes til CAcert Inc. som ans&oslash;gning om et digitalt signatur til brug for sikker og authentificeret elektroniske transaktioner. Jeg er klar over at et digitalt signaturs form&aring;l er at identificere ans&oslash;geren n&aring;r denne anvender elektronisk kommunikation samt at ansvaret for h&aring;ndteringen af de private n&oslash;gler som h&oslash;rer til certifikaterne ligger hos ans&oslash;gerens tekniske ansatte eller andre der har f&aring;et overf&oslash;rt denne opgave."
977
978 #: www/wot/8.php:26
979 msgid "I want to be listed"
980 msgstr "I &oslash;nsker at v&aelig;re p&aring; listen"
981
982 #: www/help/8.php:2
983 msgid "I'll anwser the why part first, as that's reasonably easy. The short answer is it takes most of the key handling responsibilty away from you and/or your group. If you need to revoke your key for any reason (such as a developer leaving the project) it won't effect your ability to revoke the existing key or keys, and issue new ones."
984 msgstr "Jeg besvarer hvorfor delen f&oslash;rst, da dette er forholdsvist let. Det korte svar er at det tager st&oslash;rsteparten af n&oslash;gleh&aring;ndteringsansvaret v&aelig;k fra dig og/eller din gruppe. Hvis du f&aring;r behov for at tr&aelig;kke din n&oslash;gle tilbage f.eks. hvis en udvikler forlader projektet, vil dette ikke &aelig;ndre dine muligheder for at tr&aelig;kke en eller flere n&oslash;gler tilbage, eller udstede nye n&oslash;gler."
985
986 #: www/account/43.php:62
987 msgid "I'm sorry, the user you were looking for seems to have disappeared! Bad things are a foot!"
988 msgstr "Brugeren du s&oslash;ger efter ser ud til at v&aelig;re forsvundet! Vi beklager!"
989
990 #: www/wot.php:42
991 msgid "I'm sorry, there was no email matching what you entered in the system. Please double check your information."
992 msgstr "Der var ingen epost adresse der matcher det du s&oslash;ger efter i systemet. Kontroller indtastningerne igen."
993
994 #: www/account/38.php:17 www/index/13.php:17
995 msgid "If I'd like to donate to CAcert Inc., how can I do it?"
996 msgstr "Hvordan kan jeg donere til CAcert Inc.?"
997
998 #: www/account/10.php:22 www/account/20.php:22
999 msgid "If the Subscriber's name and/or domain name registration change the subscriber will immediately inform CAcert Inc. who shall revoke the digital certificate. When the Digital Certificate expires or is revoked the company will permanently remove the certificate from the server on which it is installed and will not use it for any purpose thereafter. The person responsible for key management and security is fully authorized to install and utilize the certificate to represent this organization's electronic presence."
1000 msgstr "Hvis brugerens navn og/eller dom&aelig;nenavns registrering &aelig;ndres, skal brugeren straks informere CAcert Inc. som herefter vil tilbagekalde certifikatet. N&aring;r det digitale certifikat udl&oslash;ber eller tilbagekaldes, vil firmaet eller organisationen straks fjerne certifikatet permanent fra serveren hvor dette er installeret, og vil herefter ikke anvende dette p&aring; noget tidspunkt. Den ansvarlige n&oslash;gleadministrator er fuldt autoriseret til at installere og anvende certifikatet til at repr&aelig;sentere organisationens elektroniske tilstedev&aelig;relse."
1001
1002 #: www/account/3.php:22
1003 msgid "If the Subscriber's name and/or domain name registration change the subscriber will immediately inform CAcert Inc. who shall revoke the digital certificate. When the Digital Certificate expires or is revoked the company will permanently remove the certificate from the server on which it is installed andwill not use it for any purpose thereafter. The person responsible for key management and security is fully authorized to install and utilize the certificate to represent this organization's electronic presence."
1004 msgstr "Hvis brugerens navn og/eller dom&aelig;neregistrering &aelig;ndres skal brugeren straks informere CAcert Inc., som herefter tilbagekalder det digitale certifikat. N&aring;r det digitale certifikat udl&oslash;ber eller tr&aelig;kkes tilbage, vil firmaet permanent fjerne certifikatet fra serveren hvor dette er installeret og vil herefter ikke anvende dette certifikat. Den ansvarlige sikkerheds og n&oslash;gleadministrator er fuldt authoriseret til at installere og anvende certifikatet til at repr&aelig;sentere denne organisations elektroniske tilstedev&aelig;relse."
1005
1006 #: www/help/7.php:3
1007 msgid "If the root store detects a bad request it assumes the webserver is compromised and shuts itself down."
1008 msgstr "Hvis rodlagret detekterer en forkert foresp&oslash;rgsel antager det at webserveren er compromitteret og lukker sig selv ned."
1009
1010 #: www/help/7.php:4
1011 msgid "If the root store doesn't receive a 'ping' reply over the serial link within a determined amount of time it assumes the webserver is compromised or the root store itself has been stolen and shuts itself down."
1012 msgstr "Hvis rodlageret ikke modtager et &quot;ping&quot;-svar via den serielle link indenfor et forudfastsat tidsrum, antager det at webserveren er kompromitteret eller at rodlageret selv er blevet stj&aring;let og lukker sig selv ned."
1013
1014 #: www/account/39.php:47 www/index/10.php:47
1015 msgid "If we change our Privacy Policy, we will post those changes on www.CAcert.org. If we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users via email. Users will be able to opt out of any new use of their personal information."
1016 msgstr "Hvis vi &aelig;ndre vores privatoplysnings politik, vil vi annoncere disse &aelig;ndringer p&aring; www.CAcert.org. Hvis vi beslutter at bruge personlig identificerbar oplysninger p&aring; en m&aring;de anderledes fra det m&aring;de det var, da den blev indsamlet, vil vi kontakte brugere via email. Brugere vil v&aelig;re i stand til at v&aelig;lge den nye bruger af deres personlige oplysninger fra."
1017
1018 #: www/wot/7.php:140
1019 msgid "If you are happy with this location, click 'Make my location here' to update your location details."
1020 msgstr "Hvis du er tilfreds med denne lokation, klik p&aring; &quot;Lav dette til min lokation&quot; knappen for at updatere dine lokations detaljer."
1021
1022 #: www/account/40.php:41 www/index/11.php:41
1023 msgid "If you have questions, comments or otherwise and information you're sending to us contains sensitive details, you should use the contact form below. Due to the large amounts of support emails we receive, sending general questions via this contact form will generally take longer then using the support mailing list. Also sending queries in anything but english could cause delays in supporting you as we'd need to find a translator to help."
1024 msgstr "Hvis du har sp&oslash;rgsm&aring;l, kommentarer eller tilsvarende og informationen du sender til os indeholder f&oslash;lsomme detaljer, b&oslash;r du anvende kontaktformularen herunder. Grundet de store m&aelig;ngder af support-emails vi modtager, vil det generelt tage l&aelig;ngere end hvis du anvender support maillisten. Hvis du sender sp&oslash;rgsm&aring;l p&aring; andre sprog end engelsk, kan det tage yderligere tid inden du modtager et svar, da vi skal overs&aelig;tte dit sp&oslash;rgsm&aring;l f&oslash;rst."
1025
1026 #: www/account/39.php:55 www/index/10.php:55
1027 msgid "If you need to contact us in writing, address your mail to:"
1028 msgstr "Hvis du vil kontakte os pr. brev, adresser da dit brev til:"
1029
1030 #: scripts/removedead.php:57
1031 msgid "If you needed more time or any other extenuating circumstances you should contact us immediately so this situation can be dealt with immediately."
1032 msgstr "Hvis du beh&oslash;vede mere tid eller du er udsat for andre forsinkelser, skal du kontakte os straks s&aring; vi kan h&aring;ndtere denne situation straks."
1033
1034 #: www/account/0.php:18
1035 msgid "If you would like to view news items or change languages you can click the logout or go home links. Go home doesn't log you out of the system, just returns you to the front of the website. Logout logs you out of the system."
1036 msgstr "hvis du vil se nyheder eller &aelig;ndre sprogindstilling kan du klikke p&aring; &quot;logaf&quot; eller &quot;go home&quot; linket. &quot;Go home&quot; logger dit ikke af systemet, men sender dig tilbage til forsiden af websitet. Logaf afslutter din session p&aring; systemet."
1037
1038 #: www/account/37.php:25 www/index/12.php:25
1039 msgid "If you're extremely serious about encryption, you can join CAcert's Assurance Programme and Web of Trust. This allows you to have your identity verified to obtain added benefits, including longer length certificates and the ability to include your name on email certificates."
1040 msgstr "Hvis du er meget bevidst omkring kryptering s&aring; kan du f&aring; bekr&aelig;ftet din identitet igennem CAcerts forsikringsprogram og netv&aelig;rk af tillid. Derudover kan du generere l&aelig;ngere certifikater og muligheden for at f&aring; dit navn i epost certifikater."
1041
1042 #: www/wot/3.php:32
1043 msgid "If, and only if, the two match completely - you may award trust points up to the maximum points you are able to allocate;"
1044 msgstr "Hvis og kun hvis de to er ientisk - m&aring; du tildele tillidspoint med op til dit maksimale antal tilladte points du kan tildele."
1045
1046 #: www/help/7.php:1
1047 msgid "In light of a request on the bugzilla list for more information about how our root certificate is protected I've decided to do a write up here and see if there is anything more people suggest could be done, or a better way of handling things altogether."
1048 msgstr "Efter at der har v&aelig;ret foresp&oslash;rgsler p&aring; bugzilla listen for informationer omkring hvordan vores rod-certifikat er beskyttet, har jeg besluttet at skrive om det here, og h&aring;ber at andre evt. vil bidrage med yderligere ideer til sikringen eller systemets setup."
1049
1050 #: www/help/3.php:9
1051 msgid "In the 'Directory Security' folder click on the 'Server Certificate' button in the 'Secure communications' section. If you have not used this option before the 'Edit' button will not be active."
1052 msgstr "I &quot;Directory Security&quot; folderen klikker du p&aring; &quot;Server Certifikat&quot; knappen i &quot;Secure communications&quot; afdelingen. Hvis du ikke har udf&oslash;rt dette forinden vil &quot;Edit&quot; knappen ikke v&aelig;re aktiv."
1053
1054 #: www/help/3.php:57
1055 msgid "In the 'IIS Certificate Wizard' you should find a 'Pending Certificate Request'."
1056 msgstr "I &quot;IIS certifikat wizarden&quot; vil du finde et ventende certifikat foresp&oslash;rgsel."
1057
1058 #: www/account/0.php:20
1059 msgid "In this section you will be able to edit your personal information (if you haven't been assured), update your pass phrase, and lost pass phrase questions. You will also be able to set your location for the Web of Trust, it also effects the email announcement settings which among other things can be set to notify you if you're within 200km of a planned assurance event. You'll also be able to set additional contact information when you become fully trusted, so others can contact you to meet up outside official events."
1060 msgstr "Her kan du &aelig;ndre dine personlige informationer (hvis du ikke er blevet assured f&oslash;rste gang), opdatere din hemmelige kode-s&aelig;tning, og sp&oslash;rgsm&aring;lene og svarene som du skal besvare hvis du engang har glemt din kodes&aelig;tning. Du kan ogs&aring; s&aelig;tte lokationen p&aring; din bop&aelig;l, til brug for tillidsnettet. Dette p&aring;virker ogs&aring; effektene af epost annonceringerne som blandt andet kan indstilles til at informere dig hvis du er indenfor 200km af et planlagt forsikrings event. Du kan ogs&aring; inds&aelig;tte yderligere kontakt informationer n&aring;r du f&aring;r nok point til at kunne verficere andre. Herved kan andre kontakte dig udenfor officielle arrangementer."
1061
1062 #: www/account/3.php:53 www/account/3.php:54 www/account/3.php:55
1063 #: www/account/3.php:56
1064 msgid "Include"
1065 msgstr "Inkluder"
1066
1067 #: www/index/0.php:23
1068 msgid "Inclusion into mainstream browsers!"
1069 msgstr "Inkluderet med mainstream browsere!"
1070
1071 #: www/index.php:195
1072 msgid "Incorrect email address and/or Pass Phrase."
1073 msgstr "Forkert email adresse og/eller kodeord."
1074
1075 #: www/account/19.php:60 www/account/6.php:58
1076 msgid "Install Your Certificate"
1077 msgstr "Installer dit certifikat"
1078
1079 #: www/help/3.php:51
1080 msgid "Installation steps"
1081 msgstr "Overs&aelig;ttelser"
1082
1083 #: www/account/19.php:43 www/account/19.php:52 www/account/6.php:41
1084 #: www/account/6.php:50
1085 msgid "Installing your certificate"
1086 msgstr "Installere dit certifikat"
1087
1088 #: www/index/0.php:15
1089 msgid "Introduction"
1090 msgstr "Introduktion"
1091
1092 #: includes/account.php:517 includes/account.php:583 includes/account.php:611
1093 #: includes/account.php:644 includes/account.php:694 includes/account.php:720
1094 #: includes/account.php:1042 includes/account.php:1092
1095 #: includes/account.php:1119 includes/account.php:1253
1096 #: includes/account.php:1308 includes/account.php:1337
1097 #, php-format
1098 msgid "Invalid ID '%s' presented, can't do anything with it."
1099 msgstr "Ugyldig ID '%s' pr&aelig;senteret, kan ikke g&oslash;re noget med det."
1100
1101 #: includes/account.php:776 www/index.php:239
1102 msgid "Invalid date of birth"
1103 msgstr "Ugyldig f&oslash;dselsdagsdato"
1104
1105 #: www/wot/6.php:78
1106 msgid "Issuing a temporary increase will automatically boost their points to 200 points for a nomindated amount of days, after which the person will be reduced to 150 points regardless of the amount of points they had previously. Regardless of method chosen above it will be recorded in the system as an Administrative Increase and there is a maximum amount of 45 days that points can be issued for."
1107 msgstr "Udstedelse af midlertidig points forh&oslash;jelse vil h&aelig;ve deres point til 200 , hvorefter personen vil blive reduceret til 150 points, uanset antallet af points personen havde tidligere. Uanset hvilken metode der bliver valgt ovenfor vil det blive registreret som en administrativ forh&oslash;jelse i loggen. Der kan maksimalt tildeles forh&oslash;jede points i 45 dage."
1108
1109 #: www/wot/3.php:17
1110 msgid "It is essential that CAcert Assurers understand and follow the rules below to ensure that applicants for assurance are suitably identified, which, in turn, maintains trust in the system."
1111 msgstr "Det er vigtigt at CAcert forsikringsagenterne forst&aring;r og f&oslash;lger nedenst&aring;ende regler, for at sikre at ans&oslash;gere bliver forsvarligt identificeret. Dette er sikkerheden for tilliden i systemet."
1112
1113 #: www/wot/3.php:36
1114 msgid "It is imperative that you maintain the confidentiality and privacy of the applicant, and never disclose the information obtained without the applicant's consent."
1115 msgstr "Det er underforst&aring;et at du behandler oplysningerne om ans&oslash;geren fortroligt og ikke videregivere disse uden ans&oslash;gerens samtykke."
1116
1117 #: includes/account.php:589 includes/account.php:700 includes/account.php:1048
1118 #: includes/account.php:1098 includes/account.php:1259
1119 #: includes/account.php:1314
1120 #, php-format
1121 msgid "It would seem '%s' has already been revoked. I'll skip this for now."
1122 msgstr "Det ser ud til '%s' allerede er blevet tilbagekaldt. Springer over denne for nu."
1123
1124 #: www/index/0.php:17
1125 msgid "It's been a long time coming, but the wait was worthwhile, finally you are able to get security at the right price... Free!"
1126 msgstr "Det har v&aelig;ret l&aelig;nge under vejs, men ventetiden har v&aelig;ret det v&aelig;rd, endelig er du i stand til at f&aring; sikkerhed til den rigtige pris.... Gratis!"
1127
1128 #: www/index/1.php:107
1129 msgid "It's possible to get notifications of up and coming events and even just general announcements, untick any notifications you don't wish to receive. For country, regional and radius notifications to work you must choose your location once you've verified your account and logged in."
1130 msgstr "Det er muligt at modtage meddelelser om kommende arrangementer eller generelle annonceringer. Frav&aelig;lg de typer meddelelser du ikk e&oslash;nsker at modtager. For at nationale, regions og omr&aring;de meddelelser kan fungere, skal du oplyse din lokation n&aring;r din konto er bekr&aelig;ftet og du er logget ind i systemet."
1131
1132 #: includes/general_stuff.php:53
1133 msgid "Join"
1134 msgstr "Tilmeld"
1135
1136 #: includes/general_stuff.php:52
1137 msgid "Join CAcert.org"
1138 msgstr "Tilmeld dig CAcert.org"
1139
1140 #: www/account/17.php:21 www/account/4.php:21
1141 msgid "Key Strength:"
1142 msgstr "N&oslash;gle styrke:"
1143
1144 #: www/help/3.php:4
1145 msgid "Key generation process"
1146 msgstr "N&oslash;gle oprettelses forl&oslash;b"
1147
1148 #: www/account/17.php:131 www/account/4.php:131
1149 msgid "Keysize:"
1150 msgstr "N&oslash;glest&oslash;rrelse:"
1151
1152 #: www/wot/9.php:47
1153 msgid "Language"
1154 msgstr "Standard"
1155
1156 #: www/account/13.php:37 www/account/13.php:85 www/account/43.php:86
1157 #: www/index/1.php:32
1158 msgid "Last Name"
1159 msgstr "Efternavn"
1160
1161 #: www/index/0.php:28
1162 msgid "Latest News"
1163 msgstr "Efternavn"
1164
1165 #: www/wot/3.php:41
1166 msgid "Liability"
1167 msgstr "Ansvarlighed"
1168
1169 #: www/index/0.php:54 www/index/0.php:64 www/index/0.php:74 www/index/0.php:84
1170 #: www/index/0.php:94 www/index/0.php:104 www/index/0.php:114
1171 msgid "Limitations"
1172 msgstr "Position."
1173
1174 #: www/wot/1.php:23 www/wot/1.php:30 www/wot/1.php:43 www/wot/1.php:56
1175 #: www/wot/1.php:74 www/wot/1.php:87 www/wot/1.php:102 www/wot/7.php:26
1176 #: www/wot/7.php:35 www/wot/7.php:46 www/wot/7.php:58
1177 msgid "Listed"
1178 msgstr "Listet"
1179
1180 #: www/help/4.php:11
1181 msgid "Locality Name (eg, city) [Sydney]:"
1182 msgstr "Omr&aring;denavn (f.eks. by) [Sydney]:"
1183
1184 #: www/account/11.php:30 www/account/21.php:33 www/account/43.php:196
1185 #: www/account/43.php:231 www/wot/10.php:25 www/wot/10.php:58 www/wot/6.php:69
1186 msgid "Location"
1187 msgstr "Position."
1188
1189 #: www/wot/7.php:123
1190 msgid "Location Name"
1191 msgstr "Position."
1192
1193 #: www/index/4.php:23 www/index/4.php:34
1194 msgid "Login"
1195 msgstr "Login"
1196
1197 #: includes/account_stuff.php:142
1198 msgid "Logout"
1199 msgstr "Log ud"
1200
1201 #: www/index/5.php:18
1202 msgid "Lost Pass Phrase"
1203 msgstr "Glemt kodeord"
1204
1205 #: www/index/6.php:18
1206 msgid "Lost Pass Phrase - Step 2"
1207 msgstr "Glemt kodeord - Skridt 2"
1208
1209 #: www/account/13.php:100
1210 msgid "Lost Pass Phrase Questions"
1211 msgstr "Glemt kodeord sp&oslash;rgsm&aring;l"
1212
1213 #: pages/index/0.php:24
1214 #, php-format
1215 msgid "Have you passed the CAcert %s Assurer Challenge %s yet?"
1216 msgstr ""
1217
1218 #: includes/general_stuff.php:59 www/account/43.php:106 www/account/43.php:110
1219 #: www/account/43.php:114 www/account/43.php:118 www/account/43.php:122
1220 #: www/account/43.php:126 www/account/43.php:130 www/account/43.php:134
1221 #: www/account/43.php:138 www/account/43.php:142
1222 msgid "Lost Password"
1223 msgstr "Glemt kodeord"
1224
1225 #: www/index.php:318
1226 msgid "Mail Probe"
1227 msgstr "Post censor"
1228
1229 #: www/account/2.php:49
1230 msgid "Make Default"
1231 msgstr "G&oslash;r standard"
1232
1233 #: www/wot/7.php:138
1234 msgid "Make my location here"
1235 msgstr "Position."
1236
1237 #: www/index/51.php:21
1238 msgid "Many are just the users of the system who by just making use of the project contribute to the wider community by word-of-mouth."
1239 msgstr "Mange af disse er brugerne af systemet, som ved at de bruger dette projekt, bidrager til f&aelig;llesskabet ved omtale af projektet til andre."
1240
1241 #: www/index/51.php:24
1242 msgid "Many people are currently dissatisfied with the commercial offerings. Many people wish only to connect or share with people they know, or simply secure their webmail from people potentially sniffing their traffic. Why subscribe to a service that is not structured to handle this, and furthermore charges a king's ransom for the privilege?"
1243 msgstr "Mange er i &oslash;jeblikket utilfredse med de kommercielle tilbud. Mange &oslash;nsker kun at communikere med personer de kender, eller &oslash;nske at sikre deres webmail imod at andre ser den. f.eks ved at sniffe deres netv&aelig;rkstrafik. Hvorfor abonnere p&aring; services som ikke er indrettet til at h&aring;ndtere dette og ydermere betale skyh&oslash;je priser for denne sikkerhed."
1244
1245 #: www/index/7.php:17
1246 msgid "Many people to thank, if you've had a large input with the CAcert project with code, documentation, translations, or assurances and would like recognition let me know."
1247 msgstr "Der er mange personer at takke, hvis du har bidraget med en st&oslash;rre andel til CAcert projektet, med kode, dokumentation, overs&aelig;ttelse og forsikringer og &oslash;nsker at blive n&aelig;vnt - s&aring; lad mig det vide."
1248
1249 #: www/account/32.php:25 www/account/33.php:35
1250 msgid "Master Account"
1251 msgstr "Hovedkonto"
1252
1253 #: www/wot/1.php:120
1254 msgid "Max Points"
1255 msgstr "Dom&aelig;ner"
1256
1257 #: www/wot/9.php:56
1258 msgid "Message"
1259 msgstr "Besked"
1260
1261 #: www/account/43.php:197 www/account/43.php:232 www/wot/10.php:26
1262 #: www/wot/10.php:59 www/wot/6.php:52
1263 msgid "Method"
1264 msgstr "Metode"
1265
1266 #: www/help/2.php:58
1267 msgid "Microsoft Root Certificate Program"
1268 msgstr "Rod certifikat (PEM format)"
1269
1270 #: www/help/3.php:71
1271 msgid "Microsoft Support Online"
1272 msgstr "CAcert.org support!"
1273
1274 #: www/account/43.php:82
1275 msgid "Middle Name"
1276 msgstr "Mellemnavn(e)"
1277
1278 #: www/account/13.php:31 www/account/13.php:79 www/index/1.php:26
1279 msgid "Middle Name(s)"
1280 msgstr "Mellemnavn(e)"
1281
1282 #: www/help/2.php:26
1283 msgid "Most people would object if they found that all their postal letters are being opened, read and possibly recorded by the Government before being passed on to the intended recipient, resealed as if nothing had happened. And yet this is what happens every day with your emails (in the UK). There are some who have objected to this intrusion of privacy, but their voices are small and fall on deaf ears. However the most effective way to combat this intrusion is to seal the envelope shut in a miniature bank vault, i.e. encrypt your email. If all emails were encrypted, it would be very hard for Government, or other organisations/individual crackers, to monitor the general public. They would only realistically have enough resources to monitor those they had reason to suspect. Why? Because encryption can be broken, but it takes a lot of computing power and there wouldn't be enough to monitor the whole population of any given country."
1284 msgstr "Mange vil protestere hvis de opdager at deres breve bliver &aring;bnet, l&aelig;st og muligvist registreret af staten, inden de sendes til den oprindelige modtager som om intet var hendt. Det er hvad sker hver dag med din mail (i England). Der er nogen der har protesteret imod denne indblanden i privatlivets fred, men deres stemmer er sm&aring; og lyder for d&oslash;ve &oslash;ren. Den mest effektive vej til at bek&aelig;mpe denne indblanden er at forsegle konvulutten i en mini-bankboks - f.eks. ved at kryptere din post. Hvis alt post er krypteret vil det v&aelig;re meget sv&aelig;rt for regeringen, andre organisationer eller individuelle crackere at aflytte almindelige mennesker. De vil realistisk kun have nok ressourcer til at aflytte de personer der har grund til at mist&aelig;nke. Hvorfor s&aring; det? Fordi kryptering kan kn&aelig;kkes, men det tager meget komputerkraft og der er ikke v&aelig;re nok computerkraft til at overv&aring;ge hele befolkningen i alle lande."
1285
1286 #: includes/general_stuff.php:56 www/account/0.php:15
1287 msgid "My Account"
1288 msgstr "Min konto"
1289
1290 #: includes/account_stuff.php:146 www/account/36.php:18
1291 msgid "My Alert Settings"
1292 msgstr "Mine notifikations indstillinger"
1293
1294 #: includes/account.php:24 includes/account.php:35 includes/account.php:53
1295 #: includes/account.php:76 includes/account.php:85 includes/account.php:119
1296 #: includes/account.php:151 includes/account.php:176 includes/account.php:253
1297 #: includes/account.php:280 includes/account.php:303 includes/account.php:362
1298 #: includes/account.php:372 includes/account.php:393 includes/account.php:402
1299 #: includes/account.php:447 includes/account.php:460 includes/account.php:490
1300 #: includes/account.php:503 includes/account.php:536 includes/account.php:569
1301 #: includes/account.php:632 includes/account.php:682 includes/account.php:813
1302 #: includes/account.php:826 includes/account.php:883 includes/account.php:903
1303 #: includes/account.php:990 includes/account.php:1016
1304 #: includes/account.php:1028 includes/account.php:1079
1305 #: includes/account.php:1163 includes/account.php:1176
1306 #: includes/account.php:1226 includes/account.php:1238
1307 #: includes/account.php:1293 includes/account.php:1361
1308 #: includes/account.php:1387 includes/account.php:1415
1309 #: includes/account.php:1443 includes/account.php:1490
1310 #: includes/account.php:1502 includes/account.php:1565
1311 #: includes/account.php:1668 includes/account.php:1675
1312 #: includes/account.php:1685 includes/account.php:1728
1313 #: includes/account.php:1754 includes/account.php:1773
1314 #: includes/account.php:1801 includes/general.php:296 includes/general.php:374
1315 #: www/account.php:41 www/error404.php:17 www/wot.php:22 www/wot.php:124
1316 #: www/wot.php:132 www/wot.php:145 www/wot.php:246 www/wot.php:265
1317 #: www/wot.php:277 www/wot.php:288 www/account/15.php:23 www/account/19.php:23
1318 #: www/account/19.php:42 www/account/19.php:50 www/account/23.php:23
1319 #: www/account/6.php:21 www/account/6.php:40 www/account/6.php:48
1320 msgid "My CAcert.org Account!"
1321 msgstr "Min CAcert.org konto!"
1322
1323 #: includes/account_stuff.php:145 www/account/0.php:19 www/account/13.php:23
1324 #: www/index/1.php:19
1325 msgid "My Details"
1326 msgstr "Mine detajler"
1327
1328 #: www/account/41.php:18
1329 msgid "My Language Settings"
1330 msgstr "Mine sprog indstillinger"
1331
1332 #: includes/account_stuff.php:146 www/wot/8.php:19
1333 msgid "My Listing"
1334 msgstr "Position."
1335
1336 #: includes/account_stuff.php:146
1337 msgid "My Location"
1338 msgstr "Position."
1339
1340 #: www/account/41.php:21
1341 msgid "My prefered language"
1342 msgstr "Mit foretrukne sprog"
1343
1344 #: www/account/2.php:41
1345 msgid "N/A"
1346 msgstr "I/T"
1347
1348 #: www/account/16.php:35 www/wot/1.php:119 www/wot/6.php:43
1349 msgid "Name"
1350 msgstr "Navn"
1351
1352 #: includes/account_stuff.php:154 includes/account_stuff.php:162
1353 #: includes/account_stuff.php:167 includes/account_stuff.php:171
1354 #: includes/account_stuff.php:186
1355 msgid "New"
1356 msgstr "Ny"
1357
1358 #: www/account/33.php:23
1359 #, php-format
1360 msgid "New Admin for %s"
1361 msgstr "Ny administrator for %s"
1362
1363 #: www/stats.php:71 www/stats.php:107
1364 msgid "New Assurers"
1365 msgstr "Email adresse"
1366
1367 #: www/stats.php:72 www/stats.php:108
1368 msgid "New Certificates"
1369 msgstr "Klient certifikater"
1370
1371 #: www/account/16.php:18 www/account/3.php:27
1372 msgid "New Client Certificate"
1373 msgstr "Nyt klient certifikat"
1374
1375 #: www/account/28.php:22
1376 #, php-format
1377 msgid "New Domain for %s"
1378 msgstr "Nyt dom&aelig;ne for %s"
1379
1380 #: includes/account_stuff.php:177 www/account/24.php:18
1381 msgid "New Organisation"
1382 msgstr "Ny organisation"
1383
1384 #: www/account/14.php:25 www/index/6.php:43
1385 msgid "New Pass Phrase"
1386 msgstr "Nyt kodeord"
1387
1388 #: includes/account.php:829 www/index.php:92
1389 msgid "New Pass Phrases specified don't match or were blank."
1390 msgstr "Det nye kodeord stemmer ikke overens, eller var tomt."
1391
1392 #: www/account/44.php:26
1393 msgid "New Password"
1394 msgstr "Skift kodeord"
1395
1396 #: www/stats.php:70 www/stats.php:106
1397 msgid "New Users"
1398 msgstr "Email adresse"
1399
1400 #: www/account/16.php:40 www/account/24.php:45 www/account/3.php:70
1401 #: www/account/42.php:26 www/account/44.php:30 www/account/48.php:26
1402 #: www/index/1.php:117 www/index/5.php:53 www/index/6.php:54 www/wot/5.php:26
1403 msgid "Next"
1404 msgstr "N&aelig;ste"
1405
1406 #: www/help/4.php:17
1407 msgid "Next step is that you submit the contents of server.csr to the CAcert website, it should look *EXACTLY* like the following example otherwise the server may reject your request because it appears to be invalid."
1408 msgstr "N&aelig;ste trin er at du sender indholdet af server.csr filen til CAcert websiden. Det skal se ud PR&AElig;CIST som eksemplet herunder, ellers kan serveren afvise din foresp&oslash;rgsel, fordi det ser ud til at v&aelig;re forkert."
1409
1410 #: www/account/50.php:29
1411 msgid "No"
1412 msgstr "Nej"
1413
1414 #: www/account/3.php:52
1415 msgid "No Name"
1416 msgstr "Intet navn"
1417
1418 #: www/account/12.php:42 www/account/22.php:42 www/account/9.php:32
1419 msgid "No domains are currently listed."
1420 msgstr "Ingen dom&aelig;ner er pt. listet."
1421
1422 #: pages/account/53.php:83
1423 msgid "move"
1424 msgstr ""
1425
1426 #: pages/index/1.php:90
1427 msgid "Lost Pass Phrase Questions - Please enter five questions and your responses to be used for security verification."
1428 msgstr ""
1429
1430 #: www/account/15.php:24 www/account/19.php:24 www/account/23.php:24
1431 #: www/account/6.php:22
1432 msgid "No such certificate attached to your account."
1433 msgstr "Intet s&aring;danne certifikat tilknyttet din konto."
1434
1435 #: includes/account.php:1731
1436 msgid "No such user found."
1437 msgstr "Brugeren blev ikke fundet."
1438
1439 #: www/account/43.php:51
1440 #, php-format
1441 msgid "No users found matching %s"
1442 msgstr "Ingen brugere svarer til %s"
1443
1444 #: www/index/0.php:114
1445 msgid "None, the sky is the limit for CAcert."
1446 msgstr "Ingen - der er h&oslash;jt til himlen i CAcert."
1447
1448 #: www/index/0.php:115
1449 msgid "None; $10 USD per year membership fee."
1450 msgstr "Ingen; $10 USD &aring;rligt for medlemsskab."
1451
1452 #: includes/general_stuff.php:57
1453 msgid "Normal Login"
1454 msgstr "Normal login"
1455
1456 #: www/account/12.php:56 www/account/18.php:56 www/account/22.php:56
1457 #: www/account/5.php:60
1458 msgid "Not Revoked"
1459 msgstr "Tilbagekaldt"
1460
1461 #: includes/account.php:25
1462 #, php-format
1463 msgid "Not a valid email address. Can't continue."
1464 msgstr "CommonName feltet var efterladt tomt. Kan ikke forts&aelig;tte."
1465
1466 #: www/help/2.php:10 www/help/2.php:44
1467 msgid "Notes for the strangely curious"
1468 msgstr "Noter for den specielt nysgerrige"
1469
1470 #: www/account/39.php:45 www/index/10.php:45
1471 msgid "Notification of changes"
1472 msgstr "Besked ved &aelig;ndringer"
1473
1474 #: www/help/3.php:12
1475 msgid "Now 'Create a new certificate'."
1476 msgstr "Nyt klient certifikat"
1477
1478 #: includes/account.php:600 includes/account.php:711 includes/account.php:1109
1479 #: includes/account.php:1325
1480 msgid "Now deleting the following pending requests:"
1481 msgstr "Sletter nu f&oslash;lgende ventende foresp&oslash;rgseler:"
1482
1483 #: includes/account.php:506 includes/account.php:635 includes/account.php:1032
1484 #: includes/account.php:1241
1485 msgid "Now renewing the following certificates:"
1486 msgstr "Fornyer nu f&oslash;lgende certifikater:"
1487
1488 #: includes/account.php:572 includes/account.php:685 includes/account.php:1082
1489 #: includes/account.php:1296
1490 msgid "Now revoking the following certificates:"
1491 msgstr "Tilbagekalder nu f&oslash;lgende certifikater:"
1492
1493 #: www/wot/6.php:81
1494 msgid "Number of days"
1495 msgstr "Antal dage"
1496
1497 #: pages/gpg/2.php:23
1498 msgid "Key ID"
1499 msgstr ""
1500
1501 #: www/help/2.php:30
1502 msgid "Of the biggest reasons why most people haven't started doing this, apart from being slightly technical, the reason is financial. You need your own certificate to digitally sign your emails. And the Certificate Authorities charge money to provide you with your own certificate. Need I say more. Dosh = no thanks I'd rather walk home. But organisations are emerging to provide the common fool in the street with a free alternative. However, given the obvious lack of funding and the emphasis on money to get enrolled, these organisations do not yet have the money to get themselves established as trusted Certificate Authorities. Thus it is currently down to trust. The decision of the individual to trust an unknown Certificate Authority. However once you have put your trust in a Certificate Authority you can implicitly trust the digital signatures generated using their certificates. In other words, if you trust (and accept the certificate of) the Certificate Authority that I use, you can automatically trust my digital signature. Trust me!"
1503 msgstr "En af de st&oslash;rste &aring;rsager til at folk endnu ikke er started med at bruge dette, bortset fra at det er lidt teknisk, er af financiel karakter. Du beh&oslash;ver dit eget certifikat for digitalt at underskrive dine emails. Certifikat myndigheden kr&aelig;ver penge for at give dig et s&aring;dant. Beh&oslash;ver jeg at sige mere...? Der er dog ved at v&aelig;re organisationer der tilbyder gratis certifikater. Men den &aring;benlyse mangel p&aring; financiering af projekteterne og behovet for penge til at disse organisationer kan etablere sikre certifikats myndigheder ikke er d&aelig;kket. Det hele afh&aelig;nge at tilliden, og at og en beslutning hos alle brugere om at stole p&aring; en ukendt certifikat myndighed. N&aring;r man f&oslash;rst har valgt at stole p&aring; en certifikat myndighed kan du herefter stole p&aring; de certifikater som denne myndighed udsteder. Med andre ord: Hvis du stoler p&aring;, og accpterer de certifikater som den certifikats myndighed jeg bruger udsteder, s&aring; kan du ogs&aring; stole p&aring; min digitale signatur. Tro mig!"
1504
1505 #: www/account/14.php:21
1506 msgid "Old Pass Phrase"
1507 msgstr "Gammelt kodeord"
1508
1509 #: www/account/10.php:16 www/account/20.php:16 www/account/3.php:16
1510 msgid "Once you decide to subscribe for an SSL Server Certificate you will need to complete this agreement. Please read it carefully. Your Certificate Request can only be processed with your acceptance and understanding of this agreement."
1511 msgstr "N&aring;r du har besluttet dig til at bestille et SSL server certifikat skal du udfylde denne aftale. L&aelig;s den grundigt igennem. Din certifikats ans&oslash;gning (CSR) kan kun behandles hvis du accepterer og forst&aring;r denne aftale."
1512
1513 #: www/account/0.php:26
1514 msgid "Once you have verified your company you will see these menu options. They allow you to issue as many certificates as you like without proving individual email accounts as you like, further more you are able to get your company details on the certificate."
1515 msgstr "N&aring;r du har bekr&aelig;ftiget dit firma, vil du se disse muligheder i menuen. Der kan du udstede s&aring; mange certifikater du &oslash;nsker uden at bekr&aelig;fte de enkelte email addresser p&aring; dom&aelig;net. Yderligere er det muligt at f&aring; dine firmadetaljer indeholdt i certifikatet."
1516
1517 #: www/help/4.php:28
1518 msgid "Once you've submitted it the system will process your request and send an email back to you containing your server certificate."
1519 msgstr "N&aring;r du har indsendt det, vil systemet behandle din foresp&oslash;rgsel og sende en email retur indeholdende dit servercertifikat."
1520
1521 #: www/help/2.php:45
1522 msgid "One assumes that if a site has an SSL certificate (that's what enables secure communication, for exchanging personal details, credit card numbers, etc. and gives the 'lock' icon in the browser) that they have obtained that certificate from a reliable source (a Certificate Authority), which has the appropriate stringent credentials for issuing something so vital to the security of the Internet, and the security of your communications. You have probably never even asked yourself the question of who decided to trust these Certificate Authorities, because your browser comes with their (root) certificates pre-installed, so any web site that you come across that has an SSL certificate signed by one of them, is automatically accepted (by your browser) as trustworthy."
1523 msgstr "Man antager normalt at hvis et website har et SSL certifikat (det er det som muligg&oslash;r sikker kommunikation til udveksling af personlige data og kreditkort informationer mv. og vises som et &quot;h&aelig;ngel&aring;s&quot; symbol i browseren), at sitet har f&aring;et certifikatet fra en p&aring;lidelig kilde (en certifikat myndighed), som har en passende stringent legitimering s&aring; de kan udstede noget s&aring; vigtigt for sikkerheden p&aring; Internettet og din kommunikation. Du har m&aring;ske aldrig spurgt dig selv, hvem der har besluttet at stole p&aring; disse certifikats myndigheder, fordi din browser allerede har deres rod-n&oslash;gler installeret. De sikrede websider du hidtil har bes&oslash;gt har bliver automatisk accepteret af din browser fordi der allerede ved installationen af denne blev medleveret en r&aelig;kke rod-n&oslash;gler fra en lang r&aelig;kke certifikats myndigheder.&#13;"
1524
1525 #: www/wot/6.php:74
1526 msgid "Only fill this in if you assured the person on a different day"
1527 msgstr "Udfyld kun dette felt hvis du forsikrede personen tidligere end i dag."
1528
1529 #: www/account/43.php:39 www/account/49.php:39
1530 msgid "Only the first 100 rows are displayed."
1531 msgstr "kun de f&oslash;rste 100 linier vises."
1532
1533 #: www/wot/6.php:61
1534 msgid "Only tick the next box if the Assurance was face to face."
1535 msgstr "Marker kun denne box hvis forsikringen skete ved at du fysisk m&oslash;dtes med ans&oslash;geren."
1536
1537 #: www/help/3.php:8
1538 msgid "Open Directory Security folder"
1539 msgstr "&Aring;bent katalog sikkerheds folder"
1540
1541 #: includes/account_stuff.php:176
1542 msgid "Org Admin"
1543 msgstr "Org. administrator"
1544
1545 #: includes/account_stuff.php:166
1546 msgid "Org Client Certs"
1547 msgstr "Org. klient certifikater"
1548
1549 #: www/account/0.php:25
1550 msgid "Org Client and Server Certificates"
1551 msgstr "Server certifikater"
1552
1553 #: includes/account_stuff.php:170
1554 msgid "Org Server Certs"
1555 msgstr "Org. server certifikater"
1556
1557 #: www/account/11.php:29 www/account/21.php:32
1558 msgid "Org. Unit"
1559 msgstr "Org. enhed"
1560
1561 #: www/account/11.php:28 www/account/21.php:31 www/account/25.php:20
1562 #: www/account/35.php:20
1563 msgid "Organisation"
1564 msgstr "Organisation"
1565
1566 #: www/account/24.php:21 www/account/27.php:24
1567 msgid "Organisation Name"
1568 msgstr "Organisations navn"
1569
1570 #: includes/account.php:1379 includes/account.php:1406
1571 msgid "Organisation Name and Contact Email are required fields."
1572 msgstr "Organisation navn og Kontakt email felterne skal udfyldes."
1573
1574 #: www/account/25.php:17 www/account/35.php:17
1575 msgid "Organisations"
1576 msgstr "Organisationer"
1577
1578 #: www/help/4.php:12
1579 msgid "Organization Name (eg, company) [XYZ Corp]:"
1580 msgstr "Organisations navn (f.eks. firma navn) [XYZ Corp]:"
1581
1582 #: www/help/4.php:13
1583 msgid "Organizational Unit Name (eg, section) [Server Administration]:."
1584 msgstr "Organisations enhedsnavn (f.eks. afdeling) [Server administration]"
1585
1586 #: www/account/40.php:36 www/index/11.php:36
1587 msgid "Other Mailing Lists"
1588 msgstr "Andre maillister"
1589
1590 #: www/index/16.php:16 www/index/3.php:16
1591 msgid "PKI Key"
1592 msgstr "PKI n&oslash;gle"
1593
1594 #: www/account/10.php:28 www/account/16.php:40 www/account/20.php:25
1595 #: www/account/3.php:52
1596 msgid "Sign by class 1 root certificate"
1597 msgstr "Underskrevet af et klasse 1 rod-certifikat"
1598
1599 #: pages/account/13.php:41 pages/account/13.php:51 pages/account/13.php:89
1600 #: pages/account/13.php:99 pages/index/1.php:33 pages/index/1.php:43
1601 msgid "optional"
1602 msgstr "valgfri"
1603
1604 #: www/wot/6.php:28
1605 msgid "PLEASE NOTE: You have already assured this person before! If this is unintentional please DO NOT CONTINUE with this assurance."
1606 msgstr "OBS: Du har allerede forsikret denne person tidligere! Hvis denne gentagelse er en FEJL!, s&aring; LAD V&AElig;RE MED AT FORTS&AElig;TTE med denne forsikring."
1607
1608 #: www/index/1.php:73 www/index/4.php:30
1609 msgid "Pass Phrase"
1610 msgstr "Kodeord"
1611
1612 #: www/account/14.php:29 www/index/1.php:77
1613 msgid "Pass Phrase Again"
1614 msgstr "Kodeord igen"
1615
1616 #: www/index.php:254
1617 msgid "Pass Phrases don't match"
1618 msgstr "Kodeordene passer ikke sammen"
1619
1620 #: www/index.php:249
1621 msgid "Pass Phrases were blank"
1622 msgstr "Kodeordene var tomme"
1623
1624 #: www/account/10.php:26 www/account/20.php:24 www/account/45.php:15
1625 msgid "Paste your CSR below..."
1626 msgstr "Inds&aelig;t dit CSR nedenunder..."
1627
1628 #: www/account/12.php:52 www/account/12.php:59 www/account/18.php:52
1629 #: www/account/18.php:63 www/account/22.php:52 www/account/22.php:61
1630 #: www/account/5.php:56 www/account/5.php:63
1631 msgid "Pending"
1632 msgstr "Ventende"
1633
1634 #: www/account/19.php:99 www/account/6.php:97
1635 msgid "Personal Certificate Installed."
1636 msgstr "Personligt certifikat installeret."
1637
1638 #: www/account/39.php:24 www/index/10.php:24
1639 msgid "Personal information"
1640 msgstr "Personlig information"
1641
1642 #: pages/wot/11.php:48
1643 msgid "for more information about Organizational Support."
1644 msgstr ""
1645
1646 #: pages/wot/13.php:73
1647 msgid "(hit enter to submit)"
1648 msgstr ""
1649
1650 #: www/capnew.php:1326
1651 msgid "location of the assurance"
1652 msgstr ""
1653
1654 #: www/capnew.php:732 www/coapnew.php:753
1655 msgid "generated"
1656 msgstr ""
1657
1658 #: pages/wot/12.php:32 pages/wot/13.php:72
1659 msgid "Location:"
1660 msgstr ""
1661
1662 #: www/account/3.php:65
1663 msgid "Please Note: By ticking this box you will automatically have your name included in any certificates."
1664 msgstr "OBS: Ved at v&aelig;lge denne boks vil du automatisk f&aring; dit navn inkluderet i certifikatet, uanset hvad du v&aelig;lger ang. dette ovenover."
1665
1666 #: www/account/2.php:56 www/account/9.php:56
1667 msgid "Please Note: You can not set an unverified account as a default account, and you can not remove a default account. To remove the default account you must set another verified account as the default."
1668 msgstr "Bem&aelig;rk venligst: Du kan ikke s&aelig;tte en ubekr&aelig;ftet konto som en standard konto, og du kan ikke fjerne en standard konto. For at fjerne standard kontoen er du n&oslash;d til at s&aelig;tte en anden bekr&aelig;ftet konto som standard."
1669
1670 #: www/account/7.php:32
1671 msgid "Please Note: You only need to enter the main part of your domain, eg. mydomain.com rather then www.mydomain.com. Once you have verified your domain you are able to enter any sub-domain, such as www.mydomain.com or www.this.is.mydomain.com as the system checks from right to left, rather then specific hostnames when you upload a CSR to the system."
1672 msgstr "Bem&aelig;rk: Du skal kun indtaste hoveddelen af dit domaine f.eks. example.com istedet for www.example.com. N&aring;r du har bekr&aelig;ftiget dom&aelig;net er det muligt at ethvert underdom&aelig;ne f.eks. www.example.com eller www.this.is.example.com da systemet verificerer fra venstre til h&oslash;jre i dom&aelig;nenavnet, istedet for at hele det konkrete hostnavn, n&aring;r du uploader en CSR (Certifikat Signing Request = Certifikats Underskrivelses foresp&oslash;rgsel) til systemet.&#13;"
1673
1674 #: www/wot.php:233
1675 #, php-format
1676 msgid "Please Note: this is a temporary increase for %s days only. After that time their points will be reduced to 150 points."
1677 msgstr "OBS: Dette er en midlertidig forh&oslash;jelse i %s dage. Herefter vil dine points blive reduceret til 150 points."
1678
1679 #: www/wot.php:220
1680 #, php-format
1681 msgid "Please Note: this is a temporary increase for %s days only. After that time your points will be reduced to 150 points."
1682 msgstr "OBS: Dette er en midlertidig forh&oslash;jelse i %s dage. Herefte vil dine points blive reduceret til 150 points."
1683
1684 #: www/account/8.php:19
1685 msgid "Please choose an authority email address"
1686 msgstr "V&aelig;lg venligst en autorit&aelig;r email adresse"
1687
1688 #: www/account/11.php:16 www/account/21.php:19
1689 msgid "Please make sure the following details are correct before proceeding any further."
1690 msgstr "V&aelig;re venligst sikker p&aring; at f&oslash;lgende oplysninger er korrekte f&oslash;r du g&aring;r videre."
1691
1692 #: www/index/0.php:120
1693 msgid "Please note a general limitation is that, unlike long-time players like Verisign, CAcert's root certificate is not included by default in mainstream browsers, email clients, etc. This means people to whom you send encrypted email, or users who visit your SSL-enabled web server, will first have to import CAcert's root certificate, or they will have to agree to pop-up security warnings (which may look a little scary to non-techy users)."
1694 msgstr ""
1695
1696 #: www/account/14.php:33 www/index/1.php:81 www/index/6.php:51
1697 msgid "Please note, in the interests of good security, the pass phrase must be made up of an upper case letter, lower case letter, number and symbol."
1698 msgstr "God passwordsikkerhed fordrer at kodeordet/passwordet indeholder: store bogstaver (ABCDEFG...), sm&aring; bogstaver (abcde...), tal (01234...) og specialtegn (!@&pound;$%&amp;...)."
1699
1700 #: www/wot/8.php:40
1701 msgid "Please note: All html will be stripped from the contact information box, a link to an email form will automatically be inserted to ensure your privacy."
1702 msgstr ""
1703
1704 #: www/account/43.php:195 www/account/43.php:230 www/wot/10.php:24
1705 #: www/wot/10.php:57 www/wot/6.php:108
1706 msgid "Points"
1707 msgstr "Dom&aelig;ner"
1708
1709 #: www/stats.php:59
1710 msgid "Points Issued"
1711 msgstr "Besked ved &aelig;ndringer"
1712
1713 #: www/account/40.php:54 www/index/11.php:54
1714 msgid "Postal Address:"
1715 msgstr "Post adresse:"
1716
1717 #: www/help/3.php:14
1718 msgid "Prepare the request"
1719 msgstr "Opret certifikat foresp&oslash;rgsel"
1720
1721 #: pages/index/8.php:5
1722 msgid "Secretary"
1723 msgstr ""
1724
1725 #: www/wot/3.php:35
1726 msgid "Privacy"
1727 msgstr "Privatoplysnings politik"
1728
1729 #: includes/account_stuff.php:210 includes/general_stuff.php:109
1730 #: www/account/39.php:15 www/index/10.php:15
1731 msgid "Privacy Policy"
1732 msgstr "Privatoplysnings politik"
1733
1734 #: www/account/8.php:29
1735 msgid "Probe"
1736 msgstr "Unders&oslash;ge"
1737
1738 #: www/wot/3.php:27
1739 msgid "Processing"
1740 msgstr "Behandler"
1741
1742 #: www/help/8.php:1
1743 msgid "Question: I'm a software developer for linux and I want to use CAcert/openssl to distribute my packages with detached signatures, is this possible and why would I do this over PGP/GPG detached signatures?"
1744 msgstr ""
1745
1746 #: www/help/2.php:11 www/help/2.php:54
1747 msgid "References"
1748 msgstr "Referencer"
1749
1750 #: www/account/36.php:24 www/index/1.php:113
1751 msgid "Regional Announcements"
1752 msgstr "Regionale meddelelser"
1753
1754 #: includes/account.php:623 includes/account.php:732 includes/account.php:1131
1755 #: includes/account.php:1349
1756 #, php-format
1757 msgid "Removed a pending request for '%s'"
1758 msgstr "Fjernede en ventende foresp&oslash;rgsel for '%s'"
1759
1760 #: www/account/12.php:71 www/account/18.php:77 www/account/22.php:73
1761 #: www/account/5.php:77
1762 msgid "Renew"
1763 msgstr "Forny"
1764
1765 #: www/account/12.php:21 www/account/18.php:21 www/account/22.php:21
1766 #: www/account/5.php:21
1767 msgid "Renew/Revoke/Delete"
1768 msgstr "Forny/Tilbagekald/Slet"
1769
1770 #: includes/account.php:548 includes/account.php:1270
1771 msgid "Renewing"
1772 msgstr "Fornyer"
1773
1774 #: www/index/6.php:47
1775 msgid "Repeat"
1776 msgstr "Gentag"
1777
1778 #: www/help/3.php:52
1779 msgid "Return to the 'Internet Information Services' screen in 'Administrative Tools' under 'Control Panel'. Right click on 'Default Web Site' and select 'Properties'."
1780 msgstr ""
1781
1782 #: www/account/12.php:72 www/account/18.php:78 www/account/22.php:74
1783 #: www/account/5.php:78
1784 msgid "Revoke/Delete"
1785 msgstr "Tilbagekald/Slet"
1786
1787 #: www/account/12.php:24 www/account/12.php:54 www/account/18.php:24
1788 #: www/account/18.php:54 www/account/22.php:24 www/account/22.php:54
1789 #: www/account/5.php:24 www/account/5.php:58
1790 msgid "Revoked"
1791 msgstr "Tilbagekaldt"
1792
1793 #: www/index/51.php:31
1794 msgid "Right now it's happening all around you - there are secured websites and email protocols being protected and trusted by people, signed by CAcert."
1795 msgstr "Det sker lige nu! Alle vegne kan du finde krypterede websites og emailprotokoller, bekr&aelig;ftet af andre, signeret af CAcert."
1796
1797 #: includes/general_stuff.php:67
1798 msgid "Root Certificate"
1799 msgstr "Rod certifikat"
1800
1801 #: www/index/16.php:18 www/index/3.php:18
1802 msgid "Root Certificate (DER Format)"
1803 msgstr "Rod certifikat (DER format)"
1804
1805 #: www/index/16.php:17 www/index/3.php:17
1806 msgid "Root Certificate (PEM Format)"
1807 msgstr "Rod certifikat (PEM format)"
1808
1809 #: includes/account_stuff.php:182
1810 msgid "Rules"
1811 msgstr "Regler"
1812
1813 #: www/index/7.php:20
1814 msgid "Put a lot of effort convincing people in Germany to signup and be assured, he started work on a new RFC compliant CPS, spent countless hours helping with tech support, and so much more"
1815 msgstr ""
1816
1817 #: www/index/0.php:63
1818 msgid "Same as above plus you can include your full name in the certificates."
1819 msgstr "Samme som ovenfor og yderligere kan du inkludere dit fulde navn i certifikaterne."
1820
1821 #: www/index/0.php:94
1822 msgid "Same as above, except certificates expire in 24 months."
1823 msgstr "Samme som ovenfor, men certifikater udl&oslash;ber efter 24 m&aring;neder."
1824
1825 #: www/index/0.php:95
1826 msgid "Same as above, plus get 50 assurance points by meeting with assurer(s) from the CAcert Web of Trust, who verify your identity using your government issued photo identity documents."
1827 msgstr "Som i ovenst&aring;ende, samt 50 bekr&aelig;ftelsespoints for at m&oslash;des med en Bekr&aelig;fter fra CAcerts Bekr&aelig;fternetv&aelig;rk, som kan bekr&aelig;fte din identitet vhja. identitetspapirer med foto (pas, k&oslash;rekort, id-kort)."
1828
1829 #: www/index/0.php:65
1830 msgid "Same as above, plus you must get a minimum of 50 assurance points by meeting with one or more assurers from the CAcert Web of Trust, who verify your identity using your government issued photo identity documents."
1831 msgstr "Som i ovenst&aring;ende, samt minimum 50 bekr&aelig;ftelsespoints for at m&oslash;des med en eller flere Bekr&aelig;fter(e) fra CAcerts Bekr&aelig;fternetv&aelig;rk, som kan bekr&aelig;fte din identitet vhja. identitetspapirer med foto (pas, k&oslash;rekort, id-kort)."
1832
1833 #: www/index/0.php:93
1834 msgid "Same as above."
1835 msgstr "Samme som ovenst&aring;ende."
1836
1837 #: www/help/3.php:46
1838 msgid "Saving the certificate"
1839 msgstr "Installere dit certifikat"
1840
1841 #: www/help/3.php:6 www/help/3.php:7 www/help/3.php:10 www/help/3.php:13
1842 #: www/help/3.php:16 www/help/3.php:19 www/help/3.php:29 www/help/3.php:32
1843 #: www/help/3.php:35 www/help/3.php:38 www/help/3.php:50 www/help/3.php:53
1844 #: www/help/3.php:56 www/help/3.php:59 www/help/3.php:62 www/help/3.php:65
1845 #: www/help/3.php:68
1846 msgid "Screenshot of IIS 5.0"
1847 msgstr "Sk&aelig;rmbillede af IIS 5.0"
1848
1849 #: www/wot/7.php:127
1850 msgid "Search"
1851 msgstr "S&oslash;g"
1852
1853 #: www/wot/7.php:120
1854 msgid "Search this region"
1855 msgstr "S&oslash;g i denne region"
1856
1857 #: www/account/43.php:163
1858 msgid "Secondary Emails"
1859 msgstr "Kontakt email"
1860
1861 #: pages/wot/13.php:40
1862 msgid "Your location has been updated"
1863 msgstr ""
1864
1865 #: www/account.php:49 www/index.php:475
1866 msgid "Your message has been sent to the general support list."
1867 msgstr ""
1868
1869 #: www/account.php:35 www/index.php:464
1870 msgid "Your message has been sent."
1871 msgstr ""
1872
1873 #: includes/account.php:2480
1874 msgid "Your vote has been accepted."
1875 msgstr ""
1876
1877 #: www/cap.php:43 www/ttp.php:48 pages/help/3.php:62
1878 msgid "and"
1879 msgstr ""
1880
1881 #: www/ttp.php:107
1882 msgid "as applicable"
1883 msgstr ""
1884
1885 #: pages/account/13.php:56 pages/account/13.php:104 pages/index/1.php:48
1886 #: pages/index/5.php:26
1887 msgid "dd/mm/yyyy"
1888 msgstr ""
1889
1890 #: pages/wot/13.php:65
1891 msgid "eg Sydney, New South Wales, Australia"
1892 msgstr ""
1893
1894 #: includes/account.php:98
1895 msgid "has changed the default email on your account."
1896 msgstr ""
1897
1898 #: includes/account.php:1076
1899 msgid "has changed the password on your account."
1900 msgstr ""
1901
1902 #: pages/account/13.php:23
1903 msgid "has viewed your lost password questions."
1904 msgstr ""
1905
1906 #: pages/help/3.php:63
1907 msgid "lines. Do not copy any extra line feeds or carriage returns at the beginning or end of the certificate. Save the certificate into a text editor like Notepad. Save the certificate with an extension of .cer and a meaningful name like certificate.cer"
1908 msgstr ""
1909
1910 #: www/help/3.php:18
1911 msgid "Select 'Bit length'. We advise a key length of 1024 bits."
1912 msgstr "V&aelig;lg bitl&aelig;ngde. Vi anbefaler en n&oslash;glel&aelig;ngde p&aring; 1024 bits."
1913
1914 #: www/help/3.php:11
1915 msgid "Select 'Create a new certificate'"
1916 msgstr "Nyt klient certifikat"
1917
1918 #: www/help/3.php:55
1919 msgid "Select 'Server Certificate' at the bottom of the tab in the 'Secure communications' section."
1920 msgstr "V&aelig;lg &quot;Server Certificate&quot; i bunden af fanebladet &quot;Secure communications section&quot;"
1921
1922 #: www/account/43.php:28 www/account/49.php:28
1923 msgid "Select Specific Account Details"
1924 msgstr "Kontakt email"
1925
1926 #: www/help/3.php:37
1927 msgid "Select an easy to locate folder. You'll have to open this file up with Notepad. The CSR must be copied and pasted into our online form. Once the CSR has been submitted, you won't need this CSR any more as IIS won't reuse old CSR to generate new certificates."
1928 msgstr ""
1929
1930 #: www/help/3.php:61
1931 msgid "Select the .cer file and click 'Next'."
1932 msgstr "V&aelig;lg .cer filen og tryk p&aring; &quot;N&aelig;ste&quot;."
1933
1934 #: www/help/3.php:54
1935 msgid "Select the Directory Security tab"
1936 msgstr "V&aelig;lg &quot;Directory Security&quot; fanebladet"
1937
1938 #: www/account/40.php:30 www/account/40.php:48 www/index/11.php:30
1939 #: www/index/11.php:48 www/wot/9.php:60
1940 msgid "Send"
1941 msgstr "Send"
1942
1943 #: www/account/40.php:40 www/index/11.php:40
1944 msgid "Sensitive Information"
1945 msgstr "Personlig information"
1946
1947 #: includes/account_stuff.php:161
1948 msgid "Server Certificates"
1949 msgstr "Server certifikater"
1950
1951 #: www/index/0.php:80
1952 msgid "Server certificates (un-assured)"
1953 msgstr "Server certifikater"
1954
1955 #: www/wot.php:247
1956 msgid "Shortly you and the person you were assuring will receive an email confirmation. There is no action on your behalf required to complete this."
1957 msgstr "Om kort tid vil b&aring;de du og den person du har bekr&aelig;ftet, modtage en emailbekr&aelig;ftelse. Du skal ikke foretage dig yderligere."
1958
1959 #: www/account/40.php:51 www/index/11.php:51
1960 msgid "Snail Mail"
1961 msgstr "Almindelig post"
1962
1963 #: www/help/2.php:50
1964 msgid "So if you don't pass the audit, you don't get to be a Certificate Authority. And to pass the audit, well, you've got to show that you can do a good job issuing certificates. That they're secure, you only give them to the right people, etc. So what happens when you make a mistake and you erroneously issue a certificate that risks the entire Internet browsing population, like Verisign did? Well, er, nothing actually. They already paid for their audit, and damn it, they're so big now, we couldn't possibly revoke their Certificate Authority status. (There's too much money at stake!)"
1965 msgstr ""
1966
1967 #: www/index/51.php:33
1968 msgid "So what can I do to help the cause?"
1969 msgstr "Hvad kan jeg selv g&oslash;re?"
1970
1971 #: www/help/2.php:52
1972 msgid "So, dammit, what's the point of all this then?"
1973 msgstr "Hvad er pointed med alt dette s&aring;?"
1974
1975 #: www/account/39.php:39 www/index/10.php:39
1976 msgid "Some of our advertisers use a third-party ad server to display ads. These ads may contain cookies. The ad server receives these cookies, and we don't have access to them."
1977 msgstr "Nogle af vores annonc&oslash;re bruger en tredjeparts reklame server til at vise reklamer. Disse reklamer kan indholde cookies. Reklame serveren modtager disse cookies, og vi har ikke adgang til dem."
1978
1979 #: www/wot/9.php:19 www/wot/9.php:29
1980 msgid "Sorry, I was unable to locate that user."
1981 msgstr "Desv&aelig;rre, jeg kunne ikke finde denne bruger."
1982
1983 #: www/wot/6.php:85
1984 msgid "Sponsoring Member"
1985 msgstr "sponsor medlem"
1986
1987 #: www/help/4.php:10
1988 msgid "State or Province Name (full name) [NSW]:"
1989 msgstr "Stats eller provins navn (fuldt navn) [NSW]:"
1990
1991 #: www/account/11.php:31 www/account/21.php:34 www/account/24.php:33
1992 #: www/account/27.php:36
1993 msgid "State/Province"
1994 msgstr "Stat/Provins"
1995
1996 #: includes/general_stuff.php:66 www/stats.php:5 www/stats.php:9
1997 msgid "Statistics"
1998 msgstr "Status"
1999
2000 #: www/account/12.php:22 www/account/18.php:22 www/account/2.php:22
2001 #: www/account/22.php:22 www/account/5.php:22 www/account/9.php:22
2002 msgid "Status"
2003 msgstr "Status"
2004
2005 #: www/account/40.php:28 www/account/40.php:46 www/index/11.php:28
2006 #: www/index/11.php:46 www/wot/9.php:52
2007 msgid "Subject"
2008 msgstr "Emne"
2009
2010 #: www/gpg.php:22 www/account/10.php:29 www/account/11.php:36
2011 #: www/account/20.php:27 www/account/21.php:38 www/account/45.php:18
2012 msgid "Submit"
2013 msgstr "Send"
2014
2015 #: www/account/13.php:41 www/account/13.php:89 www/account/43.php:90
2016 #: www/index/1.php:36
2017 msgid "Suffix"
2018 msgstr "Suffix"
2019
2020 #: includes/account_stuff.php:190
2021 msgid "System Admin"
2022 msgstr "System administratoren"
2023
2024 #: www/help/6.php:7
2025 msgid "System will send you an email with a link in it, you just open the link in a webbrowser."
2026 msgstr "Systemet sender en email med et link i. &Aring;ben linket i en webbrowser."
2027
2028 #: includes/account_stuff.php:182
2029 msgid "TTP Form"
2030 msgstr "TTP formular"
2031
2032 #: includes/general.php:24 www/wot/6.php:99
2033 msgid "Temporary Increase"
2034 msgstr "Midlertidig for&oslash;gelse"
2035
2036 #: scripts/removedead.php:62
2037 msgid "Temporary points increase has expired."
2038 msgstr "Den midlertidige pointfor&oslash;gelse er udl&oslash;bet."
2039
2040 #: www/help/2.php:55
2041 msgid "Ten Risks of PKI: What You're not Being Told about Public Key Infrastructure"
2042 msgstr "Ti farer ved PKI: Hvad du ikke vidste om Public Key Infrastructure (PKI)"
2043
2044 #: www/account/38.php:23 www/index/13.php:23
2045 msgid "Thank you very much for your support, your donations help CAcert to continue to operate."
2046 msgstr "Tusinde tak for din opbakning, dine donationer forbedrer CAcert's muligheder for at eksistere i fremtiden."
2047
2048 #: www/index.php:314
2049 msgid "Thanks for signing up with CAcert.org, below is the link you need to open to verify your account. Once your account is verified you will be able to start issuing certificates till your hearts' content!"
2050 msgstr "Tak fordi du tilmeldte dig CAcert.org, nedenunder er det link du skal &aring;bne for at bekr&aelig;fte din konto. N&aring;r din konto er blevet bekr&aelig;ftet vil du v&aelig;re i stand til at starte med at udstede certifikater til dit hjerte brister."
2051
2052 #: www/help/2.php:47
2053 msgid "That situation has changed, and Internet Explorer, being the most obvious example, now insists that any Certificate Authorities are 'audited' by an 'independent' organisation, the American Institute for Certified Public Accountant's (AICPA). So now, if you have the money needed (from US$75000 up to US$250000 and beyond) you can get these accountants, who clearly know a lot about money, to approve you as having the required technical infrastructure and business processes to be a Certificate Authority. And they get a nice wad of money for the pleasure. And the Certificate Authorities, having a kind of monopoly as a result, charge a lot for certificates and also get a nice wad of money. And everyone's happy."
2054 msgstr ""
2055
2056 #: www/account/17.php:89 www/account/4.php:89
2057 msgid "The 1024-bit key generation failed. Would you like to try 512 instead?"
2058 msgstr "1024-bit n&oslash;gle generation mislykkedes. Vil du pr&oslash;ve med 512 i stedet?"
2059
2060 #: www/help/3.php:31
2061 msgid "The Common Name is the fully qualified host and Domain Name or website address that you will be securing. Both 'www.CAcert.org' and 'secure.CAcert.com' are valid Common Names. IP addresses are usually not used."
2062 msgstr ""
2063
2064 #: www/verify.php:46
2065 msgid "The ID or Hash has already been verified, or something weird happened."
2066 msgstr "ID'et eller hash'et er allerede blevet bekr&aelig;ftet, eller noget m&aelig;rkeligt er sket."
2067
2068 #: www/verify.php:90
2069 msgid "The ID or Hash has already been verified, the domain no longer exists in the system, or something weird happened."
2070 msgstr "ID'et eller hash'et er allerede blevet bekr&aelig;ftet, dom&aelig;net eksistere ikke l&aelig;ngere i systemet, eller noget m&aelig;rkeligt er sket."
2071
2072 #: www/help/3.php:28
2073 msgid "The Organisational Unit field is the 'free' field. It is often the department or Server name for reference."
2074 msgstr ""
2075
2076 #: includes/account.php:838
2077 msgid "The Pass Phrase you submitted was too short."
2078 msgstr "Kodeordet du sendte var for kort."
2079
2080 #: www/index.php:94
2081 msgid "The Pass Phrase you submitted was too short. It must be at least 6 characters."
2082 msgstr "Kodeordet du sendte var for kort."
2083
2084 #: www/help/2.php:59
2085 msgid "The Regulation of Investigational Powers Act (RIPA)&lt;/a&gt; ('Snooping Bill' official gov site, UK)"
2086 msgstr ""
2087
2088 #: www/account/0.php:28
2089 msgid "The Web of Trust system CAcert uses is similar to that many involved with GPG/PGP use, they hold face to face meetings to verify each others photo identities match their GPG/PGP key information. CAcert differs however in that we have modified things to work within the PKI framework, for you to gain trust in the system you must first locate someone already trusted. The trust person depending how many people they've trusted or meet before will determine how many points they can issue to you (the number of points they can issue is listed in the locate assurer section). Once you've met up you can show your ID and you will need to fill out a CAP form which the person assuring your details must retain for verification reasons. You can also get trust points via the Trust Third Party system where you go to a lawyer, bank manager, accountant, or public notary/juctise of the peace and they via your ID and fill in the TTP form to state they have viewed your ID documents and it appears authentic and true. More information on the TTP system can be found in the TTP sub-menu"
2090 msgstr ""
2091
2092 #: www/index/0.php:103
2093 msgid "The ability to assure other new CAcert users; contribute to the strengthening and broadening of the CAcert Web of Trust."
2094 msgstr "Muligheden for at kunne bekr&aelig;fte andre nye CAcert brugere, bidrager til styrkelsen og udvidelsen af CAcerts Bekr&aelig;ftelsesnetv&aelig;rk."
2095
2096 #: includes/account.php:363
2097 msgid "The address you submitted isn't a valid authority address for the domain."
2098 msgstr "Email adressen du indsendte er ikke en gyldig autorit&aelig;r adresse for dom&aelig;net."
2099
2100 #: www/index/8.php:1
2101 #, php-format
2102 msgid "The current %s board, and roles."
2103 msgstr ""
2104
2105 #: includes/account.php:394
2106 #, php-format
2107 msgid "The domain '%s' has been added to the system, however before any certificates for this can be issued you need to open the link in a browser that has been sent to your email address."
2108 msgstr "Dom&aelig;net '%s' er blevet tilf&oslash;jet til systemet, du skal &aring;bne det link i en browser som er blevet sendt til din email f&oslash;r du kan udstede nogle certifikater hertil."
2109
2110 #: includes/account.php:304 includes/account.php:373 includes/account.php:1428
2111 #: includes/account.php:1458
2112 #, php-format
2113 msgid "The domain '%s' is already in the system and is listed as valid. Can't continue."
2114 msgstr "Dom&aelig;net '%s'"
2115
2116 #: www/account/0.php:22
2117 msgid "The email account section is for adding/updating/removing email accounts which can be used to issue client certificates against. The client certificate section steps you through generating a certificate signing request for one or more emails you've registered in the email account section."
2118 msgstr ""
2119
2120 #: includes/account.php:54
2121 #, php-format
2122 msgid "The email address '%s' has been added to the system, however before any certificates for this can be issued you need to open the link in a browser that has been sent to your email address."
2123 msgstr "Email adressen '%s' er blevet tilf&oslash;jet til systemet, du skal dog &aring;bne det link i en browser som er blevet sendt til din email f&oslash;r certifikater for denne kan udstedes."
2124
2125 #: includes/account.php:36
2126 #, php-format
2127 msgid "The email address '%s' is already in the system. Can't continue."
2128 msgstr "Email adressen '%s' er allerede i systemet. Kan ikke forts&aelig;tte."
2129
2130 #: includes/account.php:86
2131 msgid "The following accounts have been removed:"
2132 msgstr "F&oslash;lgende konti er blevet fjernet."
2133
2134 #: includes/account.php:403
2135 msgid "The following domains have been removed:"
2136 msgstr "F&oslash;lgende dom&aelig;ner er blevet fjernet."
2137
2138 #: www/index/0.php:104
2139 msgid "The number of assurance point you have will limit the maximum assurance points you can issue for people you assure."
2140 msgstr ""
2141
2142 #: www/account/10.php:30 www/account/20.php:27
2143 msgid "Please note: The class 3 root certificate needs to be setup in your webserver as a chained certificate, while slightly more complicated to setup, this root certificate is more likely to be trusted by more people."
2144 msgstr ""
2145
2146 #: www/help/2.php:62
2147 #, php-format
2148 msgid "The page has been reproduced on %s with explicit permission from %sthe author%s with the information being copyrighted to the author (name with held by request)"
2149 msgstr ""
2150
2151 #: includes/account.php:1735
2152 #, php-format
2153 msgid "The password for %s has been updated successfully in the system."
2154 msgstr "Kodeordet for %s er &aelig;ndret."
2155
2156 #: www/index/0.php:21
2157 msgid "The primary goals are:"
2158 msgstr "Det prim&aelig;re m&aring;l er:"
2159
2160 #: www/help/2.php:15
2161 msgid "The purpose of digital signing is to prove, electronically, one's identity"
2162 msgstr "Form&aring;let med digital signering, er elektronisk at kunne bevise en persons identitet"
2163
2164 #: www/help/2.php:27
2165 msgid "The reason digital signatures prepare us for encryption is that if everyone were setup to be able to generate their own digital signatures, it would be technically very easy to make the next step from digital signatures to encryption. And that would be great for privacy, the fight against spamming, and a safer Internet."
2166 msgstr ""
2167
2168 #: www/help/7.php:6
2169 msgid "The requests sent to the root store, are stored in a file for another process triggered by cron to parse and sign them, then stored in a reply file to be sent back to the webserver. Causing things to be separated into different users, basic privilege separation stuff. So being actually able to hack the serial daemons will only at the VERY worst cause fraudulent certificates, not the root to be revealed."
2170 msgstr ""
2171
2172 #: www/index/51.php:34
2173 msgid "The simplest and most effective thing you can do is spread the word, by telling your friends, colleagues and relatives about us and join."
2174 msgstr ""
2175
2176 #: www/help/4.php:3
2177 msgid "Then the system will try to generate some very random numbers to get a secure key."
2178 msgstr ""
2179
2180 #: www/help/6.php:3
2181 msgid "Then you need to generate a Certificate Signing Request, for more details go:"
2182 msgstr ""
2183
2184 #: www/help/6.php:9
2185 msgid "Then you need to submit the contents from the CSR file to CAcert, you need to go:"
2186 msgstr ""
2187
2188 #: www/account/40.php:37 www/index/11.php:37
2189 msgid "There are a number of other mailing lists CAcert runs, some are general discussion, others are technical (such as the development list) or platform specific help (such as the list for Apple Mac users)"
2190 msgstr ""
2191
2192 #: www/account/16.php:42 www/account/3.php:54
2193 msgid "Please note: The class 3 root certificate needs to be imported into your email program as well as the class 1 root certificate so your email program can build a full trust path chain. Until we are included in browsers this might not be a desirable option for most people"
2194 msgstr ""
2195
2196 #: www/wot.php:284
2197 msgid "There was an error and I couldn't proceed"
2198 msgstr ""
2199
2200 #: www/help/0.php:25
2201 msgid "How does CAcert protect its root private key?"
2202 msgstr ""
2203
2204 #: www/index/19.php:15
2205 msgid "Information"
2206 msgstr "Information"
2207
2208 #: www/help/2.php:42
2209 msgid "There's nothing to it. I mean literally, you can already start sending your emails encrypted. Assuming of course you have your own digital signature certificate (e.g. as per above), and the person you want to send an encrypted email to also has a digital signature certificate, and has recently sent you a digitally signed email with it. If all these conditions hold, you just have to change the settings in your email software to send the email encrypted and hey presto! Your email software (probably Outlook I guess) should suss out the rest."
2210 msgstr ""
2211
2212 #: www/index.php:272
2213 msgid "This email address is currently valid in the system."
2214 msgstr "Denne email adresse er pt. gyldig i systemet."
2215
2216 #: includes/account.php:1957 includes/account.php:1974
2217 #: includes/account.php:1984
2218 msgid "Your language setting has been updated."
2219 msgstr ""
2220
2221 #: www/wot/6.php:32
2222 #, php-format
2223 msgid "This person already has %s assurance points. Any points you give this person may be rounded down, or they may not even get any points. If you have less then 150 points you will still receive 2 points for assuring them."
2224 msgstr ""
2225
2226 #: pages/index/2.php:16
2227 msgid "Your information has been submitted into our system. You will now be sent an email with a web link, you need to open that link in your web browser within 24 hours or your information will be removed from our system!"
2228 msgstr ""
2229
2230 #: www/help/2.php:46
2231 msgid "Thus, having now asked the question, you suppose that it's the people who make the browser software that have carefully decided who is a trustworthy Certificate Authority. Funnily enough, the mainstream browsers have not, historically, had public policies on how they decide whether a Certificate Authority gets added to their browser. All of the Certificate Authorities that have found themselves in the browser software, are big names, probably with big profits (so they must be doing a good job!)."
2232 msgstr ""
2233
2234 #: www/wot/9.php:42
2235 msgid "To"
2236 msgstr ""
2237
2238 #: www/help/5.php:1
2239 msgid "To be completed"
2240 msgstr ""
2241
2242 #: www/wot/2.php:15
2243 msgid "To become an Assurer"
2244 msgstr "Bliv en notarius"
2245
2246 #: www/index/51.php:17
2247 msgid "To create a Non-Profit Certificate Authority; an alternative to the commercial CAs."
2248 msgstr "At skabe en non-profit Certificate Authority, som alternativ til de kommercielle CAs."
2249
2250 #: www/help/2.php:33
2251 msgid "To fully understand, read the section directly above. I am using a free Certificate Authority to provide me with the ability to digitally sign my emails. As a result, this Certificate Authority is not (yet) recognised by your email software as it is a new organisation that is not yet fully established, although it is probably being included in the Mozilla browser. If you choose to, you can go the their site at CAcert.org to install the root certificate. You may be told that the certificate is untrusted - that is normal and I suggest that you continue installation regardless. Be aware that this implies your acceptance that you trust their secure distribution and storing of digital signatures, such as mine. (You already do this all the time). The CAcert.org root certificate will then automatically provide the safe validation of my digital signature, which I have entrusted to them. Or you can simply decide that you've wasted your time reading this and do nothing (humbug!). Shame on you! :-)"
2252 msgstr ""
2253
2254 #: www/help/3.php:2
2255 msgid "To generate a public and private key pair and CSR for a Microsoft IIS 5 Server:"
2256 msgstr ""
2257
2258 #: www/help/2.php:21
2259 msgid "To get from computer Internet User A to Internet User B an email may pass through tens of anonymous computers on the Internet. These 'Internet infrastructure' computers are all free to inspect and change the contents of your email as they see fit. Governments systematically browse the contents of all emails going in/out/within their country, e.g. the"
2260 msgstr ""
2261
2262 #: www/index/0.php:24
2263 msgid "To provide a trust mechanism to go with the security aspects of encryption."
2264 msgstr "At tilbyde en tillidsmekanisme der g&aring;r under sikkerhedsaspekterne ved kryptering."
2265
2266 #: www/account/43.php:217 www/account/43.php:252 www/wot/10.php:44
2267 msgid "Total Points"
2268 msgstr "Dom&aelig;ner"
2269
2270 #: www/wot/10.php:79
2271 msgid "Total Points Issued"
2272 msgstr "Besked ved &aelig;ndringer"
2273
2274 #: www/account/24.php:29 www/account/27.php:32
2275 msgid "Town/Suburb"
2276 msgstr "By/Forstad"
2277
2278 #: includes/general_stuff.php:76
2279 msgid "Translations"
2280 msgstr "Overs&aelig;ttelser"
2281
2282 #: pages/index/8.php:4
2283 msgid "Public Officer"
2284 msgstr ""
2285
2286 #: includes/account_stuff.php:205 includes/general.php:23 www/wot/4.php:15
2287 msgid "Trusted Third Parties"
2288 msgstr "Tredjeparter med tillid til"
2289
2290 #: www/help/2.php:60
2291 msgid "U.K. e-mail snooping bill passed"
2292 msgstr ""
2293
2294 #: www/help/2.php:21
2295 msgid "UK Government has done this since the year 2000"
2296 msgstr ""
2297
2298 #: www/index.php:126
2299 msgid "Unable to match your details with any user accounts on file"
2300 msgstr "Var ikke i stand til at matche dine oplysninger med noget brugerkonti p&aring; fil"
2301
2302 #: www/help/3.php:5
2303 msgid "Under 'Administrative Tools', open the 'Internet Services Manager'. Then open up the properties window for the website you wish to request the certificate for. Right-clicking on the particular website will open up its properties."
2304 msgstr ""
2305
2306 #: www/help/0.php:12
2307 msgid "Unofficial FAQ/Wiki"
2308 msgstr ""
2309
2310 #: www/account/2.php:34 www/account/9.php:40
2311 msgid "Unverified"
2312 msgstr "Ubekr&aelig;ftet"
2313
2314 #: www/account/13.php:123 www/account/27.php:48 www/account/29.php:35
2315 #: www/account/41.php:36 www/wot/8.php:35
2316 msgid "Update"
2317 msgstr "Opdater"
2318
2319 #: www/account/29.php:28
2320 #, php-format
2321 msgid "Update Domain for %s"
2322 msgstr "Opdater dom&aelig;ne for %s"
2323
2324 #: www/account/36.php:28
2325 msgid "Update My Settings"
2326 msgstr "Opdater Mine indstillinger"
2327
2328 #: www/account/14.php:36
2329 msgid "Update Pass Phrase"
2330 msgstr "Opdater kodeord"
2331
2332 #: www/verify.php:55 www/verify.php:97
2333 msgid "Updated"
2334 msgstr "Opdateret"
2335
2336 #: www/account/12.php:48 www/account/18.php:48 www/account/18.php:59
2337 #: www/account/22.php:48 www/account/22.php:59 www/account/5.php:52
2338 msgid "Valid"
2339 msgstr "Gyldig"
2340
2341 #: www/stats.php:43
2342 msgid "Valid Certificates"
2343 msgstr "Klient certifikater"
2344
2345 #: www/index/0.php:55 www/index/0.php:65 www/index/0.php:75 www/index/0.php:85
2346 #: www/index/0.php:95 www/index/0.php:105 www/index/0.php:115
2347 msgid "Verification needed"
2348 msgstr "Verifikation n&oslash;dvendig"
2349
2350 #: www/account/2.php:32 www/account/9.php:38
2351 msgid "Verified"
2352 msgstr "Bekr&aelig;ftet"
2353
2354 #: www/stats.php:20 www/account/43.php:175
2355 msgid "Verified Domains"
2356 msgstr "Bekr&aelig;ftet"
2357
2358 #: www/stats.php:16
2359 msgid "Verified Emails"
2360 msgstr "Bekr&aelig;ftet"
2361
2362 #: www/stats.php:12
2363 msgid "Verified Users"
2364 msgstr "Bekr&aelig;ftet"
2365
2366 #: pages/index/8.php:3
2367 msgid "President"
2368 msgstr ""
2369
2370 #: includes/account_stuff.php:150 includes/account_stuff.php:154
2371 #: includes/account_stuff.php:158 includes/account_stuff.php:162
2372 #: includes/account_stuff.php:167 includes/account_stuff.php:171
2373 #: includes/account_stuff.php:177 includes/account_stuff.php:186
2374 msgid "View"
2375 msgstr "Vis"
2376
2377 #: includes/account_stuff.php:177
2378 msgid "View Organisations"
2379 msgstr "Vis organisationer"
2380
2381 #: www/account/29.php:23 www/account/30.php:23
2382 msgid "Warning!"
2383 msgstr "Advarsel!"
2384
2385 #: www/index/1.php:15 www/index/4.php:19
2386 msgid "Warning! This site requires cookies to be enabled to ensure your privacy and security. This site uses session cookies to store temporary values to prevent people from copying and pasting the session ID to someone else exposing their account, personal details and identity theft as a result."
2387 msgstr ""
2388
2389 #: www/capnew.php:1025
2390 msgid "driver license"
2391 msgstr ""
2392
2393 #: www/capnew.php:1117
2394 msgid "email address as e.g. john.family@gmail.com"
2395 msgstr ""
2396
2397 #: www/capnew.php:1331
2398 msgid "date of assurance"
2399 msgstr ""
2400
2401 #: www/capnew.php:1025
2402 msgid "certificate"
2403 msgstr ""
2404
2405 #: includes/account.php:1609
2406 #, php-format
2407 msgid "Wasn't able to match '%s' against any user in the system"
2408 msgstr "Var ikke i stand til at matche '%s' mod nogen bruger i systemet."
2409
2410 #: www/account/39.php:34 www/index/10.php:34
2411 msgid "We analyse visitors' use of our sites by tracking information such as page views, traffic flow, search terms, and click through. We use this information to improve our sites. We also share this anonymous traffic and demographic information in aggregate form with advertisers and other business partners. We do not share any information with advertisers that can identify an individual user."
2412 msgstr "Vi analysere bes&oslash;gendes brug af vores sider ved at opsamle ting som side visninger, trafik flow, s&oslash;gninger og klik. Vi bruger disse oplysninger til at forbedre vores sider. Vi deler ogs&aring; denne anonyme trafik og demografisk information i samlet form med vores annonc&oslash;re og andre forretnings partnere. Vi deler ikke nogle oplysninger med vores annonc&oslash;re som kan identificere en individuel bruger."
2413
2414 #: www/verify.php:124
2415 msgid "Your domain has been verified. You can now start issuing certificates for this domain."
2416 msgstr ""
2417
2418 #: www/wot.php:439
2419 msgid "Your email has been sent to"
2420 msgstr ""
2421
2422 #: pages/wot/7-old.php:174
2423 msgid "Your details have been updated."
2424 msgstr ""
2425
2426 #: www/account/39.php:42 www/index/10.php:42
2427 msgid "We don't use cookies to store personal information, we do use sessions, and if cookies are enabled, the session will be stored in a cookie, and we do not look for cookies, apart from the session id. However if cookies are disabled then no information will be stored on or looked for on your computer."
2428 msgstr "Vi bruger ikke cookies til at opbevare personlige oplysninger, vi bruger sessions, og hvis cokkies er sl&aring;et ti, vil sessionen blive gemt i en cookie, og vi kigger ikke efter cookies, ud over session id'et. Hvis cookies er sl&aring;et fra, s&aring; vil ingen information blive gemt eller set efter p&aring; din computer."
2429
2430 #: www/help/2.php:56
2431 msgid "WebTrust for Certification Authorities"
2432 msgstr ""
2433
2434 #: www/account.php:27 www/account.php:36 www/cps.php:3 www/gpg.php:160
2435 #: www/gpg.php:179 www/help.php:20 www/index.php:105 www/index.php:342
2436 #: www/index.php:353 www/index.php:362 www/logos.php:3 www/news.php:20
2437 #: www/stats.php:3
2438 msgid "Welcome to CAcert.org"
2439 msgstr "Velkommen til CAcert.org"
2440
2441 #: www/account/0.php:16
2442 msgid "Welcome to your account section of the website. Below is a description of the different sections and what they're for."
2443 msgstr "Velkommen til din konto sektion p&aring; vores webside, herfra kan du udstede certifikater for b&aring;de email og servere."
2444
2445 #: www/index/0.php:46
2446 msgid "What can CAcert provide to you, to increase your privacy and security for free?"
2447 msgstr ""
2448
2449 #: www/help/2.php:2 www/help/2.php:14
2450 msgid "What is it for?"
2451 msgstr ""
2452
2453 #: www/index/51.php:30
2454 msgid "When and Where?"
2455 msgstr "Hvor og hvorn&aring;r?"
2456
2457 #: www/help/3.php:67
2458 msgid "When you have read this information, click 'Finish'."
2459 msgstr ""
2460
2461 #: pages/wot/13.php:67
2462 #, php-format
2463 msgid "Your current location is set as: %s"
2464 msgstr ""
2465
2466 #: includes/account.php:109
2467 #, php-format
2468 msgid "Your default email address has been updated to '%s'."
2469 msgstr ""
2470
2471 #: includes/account.php:1033
2472 msgid "Your details have been updated with the database."
2473 msgstr ""
2474
2475 #: www/account/43.php:194 www/account/43.php:229 www/wot/10.php:23
2476 #: www/wot/10.php:56
2477 msgid "Who"
2478 msgstr "Hvem"
2479
2480 #: www/index/51.php:19
2481 msgid "Who?"
2482 msgstr "Hvem?"
2483
2484 #: www/help/2.php:3 www/help/2.php:19
2485 msgid "Why digitally sign your own emails?! (weirdo..)"
2486 msgstr ""
2487
2488 #: www/help/2.php:6 www/help/2.php:32
2489 msgid "Why is the digital signature described as 'not valid/not trusted'?"
2490 msgstr ""
2491
2492 #: www/help/2.php:5 www/help/2.php:29
2493 msgid "Why isn't it being adopted by everyone?"
2494 msgstr ""
2495
2496 #: www/help/7.php:7
2497 msgid "Why use serial you ask? Well certificate requests are low bandwidth for starters, then of course simpler systems in security are less prone to exploits, and finally serial code is pretty mature and well tested and hopefully all exploits were found and fixed a long time ago."
2498 msgstr ""
2499
2500 #: www/index/51.php:23
2501 msgid "Why?"
2502 msgstr "Hvorfor?"
2503
2504 #: www/help/7.php:8
2505 msgid "With the proposed root certificate changes, there would be a new root, this would sign at least 1 sub-root, then the private key stored offline in a bank vault, with the sub-root doing all the signing, or alternatively 2 sub-roots, 1 for client certificates, one for server, the thinking behind this, if any of the sub-roots are compromised they can be revoked and reissued."
2506 msgstr ""
2507
2508 #: www/account/36.php:25 www/index/1.php:114
2509 msgid "Within 200km Announcements"
2510 msgstr ""
2511
2512 #: includes/account_stuff.php:182
2513 msgid "WoT Form"
2514 msgstr "WoT Formular"
2515
2516 #: www/cap.php:64 www/ttp.php:128 www/wot/6.php:66
2517 msgid "YYYY-MM-DD"
2518 msgstr ""
2519
2520 #: www/account/50.php:29
2521 msgid "Yes"
2522 msgstr "Ja"
2523
2524 #: www/account/39.php:52 www/index/10.php:52
2525 msgid "You are able to update, add and remove your information at any time via our web interface, log into the 'My Account' and then click on the 'My Details' section, and then click the relevant link"
2526 msgstr "Du er i stand til at opdatere, tilf&oslash;je og fjerne dine oplysninger p&aring; et hvilken som heldt tidspunkt via vores web interface, log ind i 'Min konto' og klik p&aring; 'Mine oplysninger' sektionen, og klik s&aring; p&aring; det relevante link."
2527
2528 #: www/account/19.php:44 www/account/6.php:42
2529 msgid "You are about to install a certificate, if you are using mozilla/netscape based browsers you will not be informed that the certificate was installed successfully, you can go into the options dialog box, security and manage certificates to view if it was installed correctly however."
2530 msgstr "Du skal til at installere et certifikat, hvis du bruger mozilla/netscape baserede browsere vil du ikke f&aring; besked om at certifikatet er blevet installeret succesfuldt, du kan g&aring; ind i indstillinger dialog boksen, sikkerhed og s&aring; h&aring;ndter certifikater for at se om det blev installeret korrekt."
2531
2532 #: www/wot.php:54
2533 msgid "You are never allowed to Assure yourself!"
2534 msgstr "Det er ikke tilladt at bekr&aelig;fte sig selv!"
2535
2536 #: www/wot.php:68
2537 msgid "You are only allowed to Assure someone once!"
2538 msgstr "Du kan kun bekr&aelig;fte andre &eacute;n gang!"
2539
2540 #: www/help/2.php:45
2541 msgid "You are putting your trust in people you don't know!"
2542 msgstr ""
2543
2544 #: scripts/removedead.php:56
2545 msgid "You are receiving this email because you had a temporary increase to 200 points. This has since expired and you have been reduced to 150 points."
2546 msgstr ""
2547
2548 #: www/wot.php:230
2549 #, php-format
2550 msgid "You are receiving this email because you have assured %s %s (%s)."
2551 msgstr ""
2552
2553 #: www/wot.php:206
2554 #, php-format
2555 msgid "You are receiving this email because you have been assured by %s %s (%s)."
2556 msgstr ""
2557
2558 #: includes/general_stuff.php:112 includes/tverify_stuff.php:78
2559 msgid "Further Information"
2560 msgstr "Yderligere information"
2561
2562 #: www/index/7.php:26
2563 msgid "Has been involved in translating this website into Portuguese"
2564 msgstr ""
2565
2566 #: www/index/7.php:24
2567 msgid "Has put a lot of time and effort into promoting and assuring people in Brazil and South America, and for helping to translate this site into Portuguese"
2568 msgstr ""
2569
2570 #: www/wot/6.php:44
2571 #, php-format
2572 msgid "Please check the following details match against what you witnessed when you met %s in person. You MUST NOT proceed unless you are sure the details are correct. Gross negligence may cause you to be liable."
2573 msgstr ""
2574
2575 #: includes/general_stuff.php:74
2576 msgid "CAcert Board"
2577 msgstr "CAcert Bestyrelse"
2578
2579 #: www/account/40.php:22 www/index/11.php:22
2580 msgid "You can alternatively use the form below, however joining the list is the prefered option to support your queries"
2581 msgstr ""
2582
2583 #: includes/account.php:346 includes/account.php:617 includes/account.php:629
2584 #: includes/account.php:718 includes/account.php:833 includes/account.php:1259
2585 #: includes/account.php:1308 includes/account.php:1514
2586 #: includes/account.php:1567 includes/account.php:2233
2587 #, php-format
2588 msgid "Your certificate request has failed to be processed correctly, see %sthe WIKI page%s for reasons and solutions."
2589 msgstr ""
2590
2591 #: pages/help/3.php:48
2592 msgid "Your country, state and city."
2593 msgstr ""
2594
2595 #: www/index/0.php:53
2596 msgid "You can send digitally signed/encrypted emails; others can send encrypted emails to you."
2597 msgstr ""
2598
2599 #: includes/account.php:68
2600 msgid "You currently don't have access to the email address you selected, or you haven't verified it yet."
2601 msgstr "Du har pt. ikke adgang til denne email adresse du valgte, eller du har ikke bekr&aelig;ftet den endnu."
2602
2603 #: www/wot.php:133
2604 msgid "You didn't list a valid sponsor for this action."
2605 msgstr ""
2606
2607 #: includes/account.php:1362 includes/account.php:1566
2608 #: includes/account.php:1686
2609 msgid "You don't have access to this area."
2610 msgstr "Du har ikke adgang til dette omr&aring;de."
2611
2612 #: pages/account/40.php:68 pages/index/11.php:68
2613 msgid "Please use any of the following ways to report security issues: You can use the above contact form for sensitive information. You can email us to support@cacert.org. You can file a bugreport on &lt;a href='https://bugs.cacert.org/'&gt;bugs.cacert.org&lt;/a&gt; and mark it as private."
2614 msgstr ""
2615
2616 #: www/wot.php:92 www/wot.php:99
2617 msgid "You failed to check all boxes to validate your adherence to the rules and policies of CAcert"
2618 msgstr ""
2619
2620 #: includes/account.php:842
2621 msgid "You failed to correctly enter your current Pass Phrase."
2622 msgstr "Du mislykkedes i at taste dit nuv&aelig;rende kodeord."
2623
2624 #: www/wot.php:109
2625 msgid "You failed to enter a location of your meeting."
2626 msgstr ""
2627
2628 #: www/index.php:97
2629 msgid "You failed to get all answers correct or you didn't configure enough lost password questions for your account. System admins have been notified."
2630 msgstr "Du mislykkedes i at svare korrekt p&aring; alle sp&oslash;rgsm&aring;lene, system administratorerne har f&aring;et besked."
2631
2632 #: www/gpg.php:24
2633 msgid "You failed to paste a valid GPG/PGP key."
2634 msgstr ""
2635
2636 #: www/index/0.php:113
2637 msgid "You get a vote in how CAcert (a non-profit association incorporated in Australia) is run; be eligible for positions on the CAcert board."
2638 msgstr ""
2639
2640 #: www/help/3.php:21
2641 msgid "You have now created a public/private key pair. The private key is stored locally on your machine. The public portion is sent to CAcert in the form of a CSR."
2642 msgstr ""
2643
2644 #: www/gpg.php:166
2645 msgid "Your certificate request has failed to be processed correctly, please try submitting it again."
2646 msgstr ""
2647
2648 #: pages/help/2.php:30
2649 msgid "Your browser includes special digital (root) certificates from a number of these 'Certificate Authorities' by default, and all web sites use certificates that are validated by one of these companies, which you as a user implicitly trust every time you go to the secure part of a web site. (You might ask, who validates the security of the Certificate Authorities, and why should you trust them?!"
2650 msgstr ""
2651
2652 #: www/disputes.php:107
2653 msgid "Your attempt to accept or reject a disputed email is invalid due to the hash string not matching with the email ID. Your attempt has been logged and the request will be removed from the system as a result."
2654 msgstr ""
2655
2656 #: www/disputes.php:110
2657 msgid "Your attempt to accept or reject a disputed email is invalid due to the hash string not matching with the email ID."
2658 msgstr ""
2659
2660 #: www/disputes.php:198
2661 msgid "Your attempt to accept or reject a disputed domain is invalid due to the hash string not matching with the domain ID. Your attempt has been logged and the request will be removed from the system as a result."
2662 msgstr ""
2663
2664 #: www/index.php:231
2665 msgid "Your account has not been verified yet, please check your email account for the signup messages."
2666 msgstr ""
2667
2668 #: www/wot.php:415
2669 msgid "Your account information has been updated."
2670 msgstr ""
2671
2672 #: www/disputes.php:201
2673 msgid "Your attempt to accept or reject a disputed domain is invalid due to the hash string not matching with the domain ID."
2674 msgstr ""
2675
2676 #: www/verify.php:66
2677 msgid "Your account and/or email address has been verified. You can now start issuing certificates for this address."
2678 msgstr ""
2679
2680 #: includes/account.php:1072 www/index.php:117
2681 msgid "Your Pass Phrase has been updated and your primary email account has been notified of the change."
2682 msgstr ""
2683
2684 #: pages/account/40.php:31 pages/account/40.php:54 pages/index/11.php:31
2685 #: pages/index/11.php:54
2686 msgid "Your Name"
2687 msgstr ""
2688
2689 #: pages/account/40.php:32 pages/account/40.php:55 pages/index/11.php:32
2690 #: pages/index/11.php:55
2691 msgid "Your Email"
2692 msgstr ""
2693
2694 #: www/verify.php:42
2695 msgid "You've attempted to verify the same email address a fourth time with an invalid hash, subsequently this request has been deleted in the system"
2696 msgstr ""
2697
2698 #: www/wot.php:344
2699 msgid "You've been Assured."
2700 msgstr ""
2701
2702 #: pages/account/43.php:287 pages/wot/10.php:40
2703 msgid "Your Assurance Points"
2704 msgstr ""
2705
2706 #: www/wot.php:360
2707 msgid "You've Assured Another Member."
2708 msgstr ""
2709
2710 #: www/verify.php:101
2711 msgid "You've attempted to verify the same domain a fourth time with an invalid hash, subsequantly this request has been deleted in the system"
2712 msgstr ""
2713
2714 #: pages/help/3.php:29
2715 msgid "You'll prepare the request now, but you can only submit the request via the online request forms. We do not accept CSRs via email."
2716 msgstr ""
2717
2718 #: pages/help/4.php:22
2719 msgid "You will then be asked to enter information about your company into the certificate. Below is a valid example:"
2720 msgstr ""
2721
2722 #: pages/help/3.php:80
2723 msgid "You will see a confirmation screen."
2724 msgstr ""
2725
2726 #: pages/help/3.php:37
2727 msgid "You will now create a CSR. This information will be displayed on your certificate, and identifies the owner of the key to users. The CSR is only used to request the certificate. The following characters must be excluded from your CSR fields, or your certificate may not work:"
2728 msgstr ""
2729
2730 #: pages/index/19.php:77
2731 msgid "You will need to be issued 100 points by meeting with existing assurers from the CAcert Web of Trust, who verify your identity using your government issued photo identity documents; OR if it is too difficult to meet up with existing assurers in your area, meet with two Trusted Third Party assurers (notary public, justice of the peace, lawyer, bank manager, accountant) to do the verifying."
2732 msgstr ""
2733
2734 #: www/wot.php:320
2735 #, php-format
2736 msgid "You were issued %s points however the system has rounded this down to %s and you now have %s points in total."
2737 msgstr ""
2738
2739 #: www/wot.php:212
2740 msgid "You tried to give a temporary points increase to someone that already has more then 150 points. Can't continue."
2741 msgstr ""
2742
2743 #: includes/account.php:1964
2744 msgid "You tried to use an invalid language."
2745 msgstr ""
2746
2747 #: www/wot.php:322
2748 #, php-format
2749 msgid "You were issued %s points and you now have %s points in total."
2750 msgstr ""
2751
2752 #: includes/account.php:233
2753 msgid "You submitted invalid email addresses, or email address you no longer have control of. Can't continue with certificate request."
2754 msgstr ""
2755
2756 #: pages/help/6.php:19
2757 msgid "You then need to add the domain you have control of to your account, which you can do:"
2758 msgstr ""
2759
2760 #: pages/help/2.php:29
2761 msgid "You see this all the time on the Internet - every time you go to a secure page on a web site, for example to enter personal details, or to make a purchase, every day you browse web sites that have been digitally signed by a Certificate Authority that is accepted as having the authority to sign it. This is all invisible to the user, except that you may be aware that you are entering a secure zone (e.g. SSL and HTTPS)."
2762 msgstr ""
2763
2764 #: www/disputes.php:269
2765 msgid "You only dispute the primary email address of an account if there is no longer any email addresses or domains linked to it."
2766 msgstr ""
2767
2768 #: www/wot.php:326
2769 msgid "You now have over 50 points, and can now have your name added to client certificates, and issue server certificates for up to 2 years."
2770 msgstr ""
2771
2772 #: www/wot.php:196
2773 msgid "You must enter the number of points you wish to allocate to this person."
2774 msgstr ""
2775
2776 #: pages/wot/3.php:21
2777 msgid "You must meet the applicant in person;"
2778 msgstr ""
2779
2780 #: pages/wot/3.php:22
2781 msgid "You must sight at least one form of government issued photo identification. It's preferable if 2 forms of Government issued photo ID are presented, as less points may be issued if there is any doubt on the person by the person issuing points;"
2782 msgstr ""
2783
2784 #: pages/account/17.php:17 pages/account/19.php:57 pages/account/4.php:17
2785 #: pages/account/6.php:55
2786 msgid "You must enable ActiveX for this to work."
2787 msgstr ""
2788
2789 #: pages/index/19.php:57
2790 msgid "You must confirm that you are the owner (or authorized administrator) of the domain by responding to a 'ping' email sent to either the email address listed in the whois record, or one of the RFC-mandatory addresses (hostmaster/postmaster/etc)."
2791 msgstr ""
2792
2793 #: www/analyse.php:25
2794 msgid "Analyse"
2795 msgstr ""
2796
2797 #: includes/account.php:840 www/index.php:100
2798 #, php-format
2799 msgid "The Pass Phrase you submitted failed to contain enough differing characters and/or contained words from your name and/or email address. Only scored %s points out of 6."
2800 msgstr ""
2801
2802 #: www/src-lic.php:20
2803 msgid "CAcert Source License"
2804 msgstr "CAcert sourcekode licens"
2805
2806 #: www/index/7.php:25
2807 msgid "Did a substantial amount of work on the previous website design, and has been floating about on the mailing lists often giving invaluble insight into what we should be doing better."
2808 msgstr ""
2809
2810 #: includes/account.php:25 includes/account.php:302
2811 msgid "Due to the possibility for punycode domain exploits we currently do not allow any certificates to sign punycode domains or email addresses."
2812 msgstr ""
2813
2814 #: www/help/9.php:28
2815 msgid "Firstly you need mod-ssl and apache setup (this is beyond the scope of this FAQ item and you will need to search on google etc for LAMP setup information). I recommend mod-ssl over apache-ssl because it means you need less resources to achieve the same result."
2816 msgstr ""
2817
2818 #: www/help/0.php:26 www/help/9.php:26
2819 msgid "How can I do a single sign on similar to CAcert using client certificates?"
2820 msgstr ""
2821
2822 #: www/index/1.php:17
2823 msgid "In light of the number of people having issues with making up a password we have the following suggestions:"
2824 msgstr ""
2825
2826 #: www/index/17.php:142
2827 msgid "Install a Root Certificate using Internet Explorer and the CEnroll ActiveX control. This avoids the Microsoft Certificate Installation wizard and all of its complexity and extra screens for users. This however will ONLY work for Microsoft Internet Explorer."
2828 msgstr ""
2829
2830 #: includes/general_stuff.php:111
2831 msgid "Mission Statement"
2832 msgstr ""
2833
2834 #: www/help/9.php:30
2835 msgid "Once you have everything setup and working you will need to add lines similar to below to your apache.conf"
2836 msgstr ""
2837
2838 #: www/help/9.php:49
2839 msgid "Once you have everything working and you've tested sending a client certificate to your site and you're happy all is well you can start adding code to PHP (or any other language you like that can pull server environment information). At present I only have PHP code available and the example is in PHP"
2840 msgstr ""
2841
2842 #: www/help/9.php:47
2843 msgid "Please note, you will need to alter the paths, hostname and IP of the above example, which is just that an example! The SSLCACertificateFile directive is supposed to point to a file with the root certificate you wish to verify your client certificates against, for the CAcert website we obviously only accept certificates issued by our own website and use our root certificate to initially verify this."
2844 msgstr ""
2845
2846 #: includes/general_stuff.php:69
2847 msgid "RSS News Feed"
2848 msgstr ""
2849
2850 #: www/help/2.php:67
2851 msgid "The point is, as the current situation holds, you should be wary of anyone making decisions for you (i.e. pre-installed certificates in your browser), and you should be weary of anyone else's certificates that you install. But at the end of the day, it all boils down to trust. If an independent Certificate Authority seems to be reputable to you, and you can find evidence to support this claim, there's no reason why you shouldn't trust it any less than you implicitly trust the people who have already made mistakes."
2852 msgstr ""
2853
2854 #: www/wot.php:233
2855 msgid "You listed an invalid sponsor for this action."
2856 msgstr ""
2857
2858 #: pages/wot/3.php:38
2859 msgid "You may charge a fee for your expenses if the applicant has been advised of the amount prior to the meeting."
2860 msgstr ""
2861
2862 #: pages/index/19.php:27
2863 msgid "You must confirm it is your email address by responding to a 'ping' email sent to it."
2864 msgstr ""
2865
2866 #: includes/account_stuff.php:153 includes/general_stuff.php:48
2867 #: includes/tverify_stuff.php:34
2868 msgid "Free digital certificates!"
2869 msgstr "Gratis digitale certifikater!"
2870
2871 #: www/wot.php:353
2872 #, php-format
2873 msgid "You issued %s points and they now have %s points in total."
2874 msgstr ""
2875
2876 #: www/wot.php:351
2877 #, php-format
2878 msgid "You issued %s points however the system has rounded this down to %s and they now have %s points in total."
2879 msgstr ""
2880
2881 #: www/wot.php:49
2882 msgid "A reminder notice has been sent."
2883 msgstr "Der er sendt en reminder mail."
2884
2885 #: includes/account_stuff.php:214 www/disputes/0.php:19
2886 msgid "Abuses"
2887 msgstr "Misbruger"
2888
2889 #: www/disputes/4.php:26 www/disputes/6.php:26
2890 msgid "Accept Dispute"
2891 msgstr ""
2892
2893 #: www/wot/10.php:19
2894 msgid "Assurer Ranking"
2895 msgstr "Forsikringsagentens rang"
2896
2897 #: www/index/16.php:24 www/index/3.php:24
2898 msgid "CAcert's GPG Key"
2899 msgstr "CAcerts GPG n&oslash;gle"
2900
2901 #: www/account/52.php:39
2902 msgid "Certificate Subject"
2903 msgstr "Certifikatets Subject"
2904
2905 #: pages/index/47.php:10
2906 msgid "As described in the Style Guide, the monochrome version of the logo must be used in situations where the logo colours cannot be reproduced correctly."
2907 msgstr ""
2908
2909 #: www/account/52.php:48
2910 msgid "Comment"
2911 msgstr "Kommentarer"
2912
2913 #: includes/account.php:478 includes/account.php:491 includes/account.php:592
2914 #: includes/account.php:1238 includes/account.php:1251
2915 #: includes/account.php:1859 includes/account.php:1884
2916 msgid "CommonName field was blank. This is usually caused by entering your own name when openssl prompt's you for 'YOUR NAME', or if you try to issue certificates for domains you haven't already verified, as such this process can't continue."
2917 msgstr ""
2918
2919 #: www/account/52.php:42
2920 msgid "Current Points"
2921 msgstr "Forsikringspoints"
2922
2923 #: www/disputes/6.php:16
2924 #, php-format
2925 msgid "Currently the domain '%s' is in dispute, you have been sent an email to resolve the issue, below you have the option to accept, reject or report the request as fraudulent."
2926 msgstr ""
2927
2928 #: www/disputes/4.php:16
2929 #, php-format
2930 msgid "Currently the email '%s' is in dispute, you have been sent an email to resolve the issue, below you have the option to accept, reject or report the request as fraudulent."
2931 msgstr ""
2932
2933 #: www/account/1.php:31 www/account/7.php:33
2934 msgid "Currently we only issue certificates for Punycode domains if the person requesting them has code signing attributes attached to their account, as these have potentially slightly higher security risk."
2935 msgstr ""
2936
2937 #: pages/account/53.php:84
2938 msgid "aliases"
2939 msgstr ""
2940
2941 #: www/index/1.php:18
2942 msgid "To get a password that will work, we suggest the following example"
2943 msgstr ""
2944
2945 #: www/disputes/2.php:20
2946 msgid "Dispute Domain"
2947 msgstr "dom&aelig;nestrid"
2948
2949 #: www/disputes.php:286 www/disputes.php:420
2950 msgid "Dispute Probe"
2951 msgstr "Test stridighed"
2952
2953 #: www/disputes/0.php:17
2954 msgid "Disputes"
2955 msgstr ""
2956
2957 #: www/disputes/0.php:15
2958 msgid "Disputes and Abuse Reporting"
2959 msgstr ""
2960
2961 #: includes/account_stuff.php:213
2962 msgid "Disputes/Abuses"
2963 msgstr ""
2964
2965 #: includes/account_stuff.php:214 www/disputes.php:138 www/disputes.php:147
2966 #: www/disputes.php:154 www/disputes.php:181 www/disputes.php:195
2967 #: www/disputes.php:205 www/disputes.php:215 www/disputes.php:299
2968 #: www/disputes.php:309 www/disputes.php:319 www/disputes.php:328
2969 #: www/disputes.php:377 www/disputes.php:422 www/disputes/2.php:15
2970 #: www/disputes/6.php:15 www/disputes/6.php:20
2971 msgid "Domain Dispute"
2972 msgstr "Dom&aelig;ne stridighed"
2973
2974 #: www/disputes.php:399
2975 msgid "Domain Dispute!"
2976 msgstr "Dom&aelig;ne stridighed!"
2977
2978 #: www/disputes.php:428
2979 msgid "Domain and Email Disputes"
2980 msgstr ""
2981
2982 #: pages/account/3.php:82
2983 msgid "By adding Single Sign On (SSO) ID information to your certificates this could be used to track you, you can also issue certificates with no email addresses that are useful only for Authentication. Please see a more detailed description on our WIKI about it."
2984 msgstr ""
2985
2986 #: pages/index/8.php:4
2987 msgid "Treasurer"
2988 msgstr ""
2989
2990 #: includes/account.php:50 includes/account.php:402 www/index.php:293
2991 msgid "Email Address given was invalid, or a test connection couldn't be made to your server, or the server rejected the email address as invalid"
2992 msgstr ""
2993
2994 #: includes/account_stuff.php:214 www/disputes.php:28 www/disputes.php:39
2995 #: www/disputes.php:46 www/disputes.php:90 www/disputes.php:104
2996 #: www/disputes.php:114 www/disputes.php:124 www/disputes.php:226
2997 #: www/disputes.php:235 www/disputes.php:246 www/disputes.php:256
2998 #: www/disputes.php:268 www/disputes.php:288 www/disputes/1.php:15
2999 #: www/disputes/4.php:15 www/disputes/4.php:20
3000 msgid "Email Dispute"
3001 msgstr "Send uenigheden med epost"
3002
3003 #: www/disputes/1.php:27 www/disputes/2.php:28
3004 msgid "File Dispute"
3005 msgstr ""
3006
3007 #: www/index/7.php:22
3008 msgid "For much of the art work that exists on the website, t-shirt designs, much of the organisational work for Usenix '04, as well as a few published articles and written documents."
3009 msgstr ""
3010
3011 #: www/index/16.php:23 www/index/3.php:23
3012 msgid "GPG Key"
3013 msgstr "GPG n&oslash;gle"
3014
3015 #: www/account/40.php:20 www/index/11.php:20
3016 msgid "General questions about CAcert should be sent to the general support list, please send all emails in ENGLISH only, this list has many more volunteers then those directly involved with the running of the website, everyone on the mailing list understands english, even if this isn't their native language this will increase your chance at a competent reply. While it's best if you sign up to the mailing list to get replied to, you don't have to, but please make sure you note this in your email, otherwise it might seem like you didn't get a reply to your question."
3017 msgstr ""
3018
3019 #: www/capnew.php:1001
3020 msgid "abbreviated:"
3021 msgstr ""
3022
3023 #: www/help/0.php:21
3024 msgid "Generating a new key pair and CSR for IIS 5.0"
3025 msgstr ""
3026
3027 #: www/help/0.php:24
3028 msgid "How do I get a server certificate from CAcert?"
3029 msgstr ""
3030
3031 #: includes/account_stuff.php:162
3032 msgid "My Points"
3033 msgstr "Mine points"
3034
3035 #: www/index/7.php:21
3036 msgid "He's constantly helping out on the support list, building up documentation and all round nice guy, he was even offered a free book and turned down the offer until there is a book on CAcert available!"
3037 msgstr ""
3038
3039 #: www/account/52.php:49
3040 msgid "I agree with this Application"
3041 msgstr ""
3042
3043 #: www/account/52.php:50
3044 msgid "I don't agree with this Application"
3045 msgstr ""
3046
3047 #: www/disputes/0.php:18
3048 msgid "If you want to dispute who has control of your email address or domain, select 'Dispute Email' or 'Dispute Domain' on the right hand side."
3049 msgstr ""
3050
3051 #: www/disputes/0.php:20
3052 msgid "If you would like to report an abuse of our certificates that breaches our policies please select the Abuse menu on the right."
3053 msgstr ""
3054
3055 #: www/disputes/2.php:16
3056 msgid "If your dispute is successful the domain will be removed from the current account and any certificates will be revoked."
3057 msgstr ""
3058
3059 #: www/disputes/1.php:16
3060 msgid "If your dispute is successful you will have the email address removed from the system, you will need add the email address as per usual afterwards. The email will be removed from the current account and any certificates will be revoked."
3061 msgstr ""
3062
3063 #: www/disputes.php:91 www/disputes.php:115 www/disputes.php:182
3064 #: www/disputes.php:206
3065 msgid "Invalid request. Can't continue."
3066 msgstr "Ikke gyldig foresp&oslash;rgsel. Der kan ikke forts&aelig;ttes."
3067
3068 #: includes/tverify_stuff.php:39
3069 msgid "Main Website"
3070 msgstr ""
3071
3072 #: includes/account_stuff.php:214
3073 msgid "More Information"
3074 msgstr "Yderligere information"
3075
3076 #: www/account/52.php:37
3077 msgid "Name on file"
3078 msgstr ""
3079
3080 #: www/account/11.php:36
3081 msgid "No additional information will be included on certificates because it can not be automatically checked by the system."
3082 msgstr ""
3083
3084 #: www/disputes.php:300
3085 msgid "Not a valid Domain. Can't continue."
3086 msgstr "Ikke gyldig dom&aelig;ne. Der kan ikke forts&aelig;ttes."
3087
3088 #: www/account/52.php:40
3089 msgid "Notary URL"
3090 msgstr ""
3091
3092 #: includes/account_stuff.php:198
3093 msgid "Organisation Assurance"
3094 msgstr "Forsikring af organisationer"
3095
3096 #: www/wot/11.php:19
3097 msgid "Organisational Assurance"
3098 msgstr "Forsikring af organisationer"
3099
3100 #: www/wot/11.php:22
3101 msgid "Organisation Title"
3102 msgstr "Organisations navn"
3103
3104 #: www/index/16.php:28 www/index/3.php:28
3105 msgid "PKI finger/thumb print signed by the CAcert GPG Key"
3106 msgstr "PKI finger aftryk signeret af CAcerts GPG n&oslash;gle"
3107
3108 #: www/account/52.php:41
3109 msgid "Photo ID URL"
3110 msgstr ""
3111
3112 #: www/disputes/0.php:16
3113 msgid "Please select the most appropriate section to report your problem."
3114 msgstr ""
3115
3116 #: www/account/52.php:43
3117 msgid "Potential Points"
3118 msgstr "Potentielle point"
3119
3120 #: www/account/52.php:38
3121 msgid "Primary email address"
3122 msgstr "Prim&aelig;r epost adresse"
3123
3124 #: www/wot/1.php:133
3125 msgid "Email Me"
3126 msgstr "Send Epost til mig"
3127
3128 #: www/disputes/4.php:23 www/disputes/6.php:23
3129 msgid "Reject Dispute"
3130 msgstr ""
3131
3132 #: www/account/11.php:40
3133 msgid "Rejected"
3134 msgstr ""
3135
3136 #: www/disputes/4.php:29 www/disputes/6.php:29
3137 msgid "Report Dispute as Abuse"
3138 msgstr ""
3139
3140 #: www/account/52.php:36
3141 msgid "Request Details"
3142 msgstr "Detajler"
3143
3144 #: www/index/0.php:75
3145 msgid "Same as above plus get 100 assurance points by meeting with multiple assurers from the CAcert Web of Trust, who verify your identity using your government issued photo identity documents."
3146 msgstr ""
3147
3148 #: www/wot/5.php:20
3149 msgid "Send reminder notice"
3150 msgstr ""
3151
3152 #: www/disputes.php:310
3153 #, php-format
3154 msgid "The domain '%s' already exists in the dispute system. Can't continue."
3155 msgstr "Dom&aelig;net '%s' er allerede registreret i systemet som v&aelig;rende omstridt. Der kan ikke forts&aelig;ttes."
3156
3157 #: www/coapnew.php:1243
3158 msgid "The organisation assurer will check the trade office registry for company information (name, location, country of jurisdiction, director names, trade office Identification number, domain name ownership, and system admin reference). Any associated costs for this research will be reimborsed by the assurer from the organisation."
3159 msgstr ""
3160
3161 #: www/disputes.php:423
3162 #, php-format
3163 msgid "The domain '%s' has been entered into the dispute system, the email address you choose will now be sent an email which will give the recipent the option of accepting or rejecting the request, if after 2 days we haven't received a valid response for or against we will discard the request."
3164 msgstr ""
3165
3166 #: www/disputes.php:400
3167 #, php-format
3168 msgid "The domain '%s' isn't in the system. Can't continue."
3169 msgstr "Dom&aelig;net '%s' er ikke i systemet. Der kan ikke forts&aelig;ttes."
3170
3171 #: www/disputes.php:236
3172 #, php-format
3173 msgid "The email address '%s' already exists in the dispute system. Can't continue."
3174 msgstr "Email adressen '%s' er allerede registreret som omstridt i systemet. Der kan ikke forts&aelig;tte."
3175
3176 #: www/wot/9.php:48
3177 #, php-format
3178 msgid "%s prefers to be contacted in %s"
3179 msgstr ""
3180
3181 #: www/disputes.php:289
3182 #, php-format
3183 msgid "The email address '%s' has been entered into the dispute system, the email address will now be sent an email which will give the recipent the option of accepting or rejecting the request, if after 2 days we haven't received a valid response for or against we will discard the request."
3184 msgstr ""
3185
3186 #: includes/account.php:2056
3187 msgid "The following comments were made by reviewers"
3188 msgstr "F&oslash;lgende kommentarer er modtaget fra reviewere."
3189
3190 #: www/account/11.php:38
3191 msgid "The following hostnames were rejected because the system couldn't link them to your account, if they are valid please verify the domains against your account."
3192 msgstr ""
3193
3194 #: www/index/7.php:18
3195 msgid "The list of names are in no sense of order"
3196 msgstr "Listen af navne angivet i tilf&aelig;ldig orden."
3197
3198 #: www/wot/2.php:28
3199 msgid "The only other way to receive assurance points is to have had your identity checked by a third party CA, whose policies are suitably set to not let identity fraud run rampant. Please contact us if you would like more details about this."
3200 msgstr ""
3201
3202 #: www/wot/2.php:17
3203 msgid "There are several ways to become a CAcert Assurer, the most common of which is face to face meetings with existing assurers, who check your ID documents (you need to show 2 government issued photo ID where possible otherwise you won't be allocated as many points!)."
3204 msgstr ""
3205
3206 #: www/account/51.php:27 www/account/52.php:59
3207 msgid "This UID has already been voted on."
3208 msgstr ""
3209
3210 #: www/disputes.php:29 www/disputes.php:139
3211 msgid "This dispute no longer seems to be in the database, can't continue."
3212 msgstr ""
3213
3214 #: www/disputes.php:76
3215 msgid "This was the primary email on the account, and no emails or domains were left linked so the account has also been removed from the system."
3216 msgstr ""
3217
3218 #: www/logos.php:8
3219 #, php-format
3220 msgid "If you want to use the graphics and design, or you want to contribute something, please read the %sCAcert Styleguide%s"
3221 msgstr ""
3222
3223 #: www/logos.php:7
3224 #, php-format
3225 msgid "On this page you find a number of logos to add to your website. Help CAcert to get some publicity by using a logo to link back to %s or to indicate that you or your website are using a CAcert certificates for security and privacy."
3226 msgstr ""
3227
3228 #: www/account/43.php:101
3229 msgid "Tverify Account"
3230 msgstr "Verificer konto"
3231
3232 #: www/account/11.php:48
3233 msgid "Unable to continue as no valid commonNames or subjectAltNames were present on your certificate request."
3234 msgstr ""
3235
3236 #: includes/account.php:1997
3237 msgid "Unable to find a valid tverify request for this ID."
3238 msgstr ""
3239
3240 #: www/account/51.php:29 www/account/52.php:61
3241 msgid "Unable to locate a valid request for that UID."
3242 msgstr ""
3243
3244 #: includes/account.php:2075
3245 msgid "Unfortunately your request for a points increase has been denied, below is the comments from people that reviewed your request as to why they rejected your application."
3246 msgstr ""
3247
3248 #: www/disputes/4.php:32 www/disputes/5.php:29 www/disputes/6.php:32
3249 msgid "Update Dispute"
3250 msgstr "Opdater stridigheden"
3251
3252 #: www/wot/2.php:26
3253 msgid "Upon receiving your documents you will be notified, and points will be added to your account."
3254 msgstr "Efter modtagelse af dine dokumenter vil du blive informeret, og points vil blive tildelt din konto."
3255
3256 #: www/account/12.php:18 www/account/5.php:18
3257 msgid "View all certificates"
3258 msgstr "Se alle certifikater"
3259
3260 #: www/disputes/1.php:20
3261 msgid "Which Email?"
3262 msgstr ""
3263
3264 #: www/wot/6.php:40
3265 msgid "You are about to assure a person that isn't currently verified. If you continue and they do not verify their account within 48 hours the account could automatically be removed by the system."
3266 msgstr ""
3267
3268 #: includes/account.php:2081
3269 msgid "You are welcome to try submitting another request at any time in the future, please make sure you take the reviewer comments into consideration or you risk having your application rejected again."
3270 msgstr ""
3271
3272 #: www/disputes.php:257 www/disputes.php:329
3273 msgid "You aren't allowed to dispute your own email addresses. Can't continue."
3274 msgstr "Det er ikke tilladt at meddele strid omkring din egen epost adresse. Der kan ikke forts&aelig;ttes."
3275
3276 #: www/wot/2.php:19
3277 msgid "You can also become a CAcert Assurer by seeking out a public notary, justice of the peace, accountant, lawyer or bank manager. You will need to download and print out a copy of the TTP.pdf and fill in your sections. You will need to produce a photo copy of your ID, which the person assuring you will inspect against the originals. Once they are satisfied the documents appear to be genuine they need to sign the back of the photo copies, and fill in their sections of the TTP document. Once you have had your ID verified by 2 different people, pop the copies + forms in an envelope and post them to:"
3278 msgstr ""
3279
3280 #: www/wot.php:257
3281 msgid "You can list your location by going to:"
3282 msgstr ""
3283
3284 #: includes/account.php:2010
3285 msgid "You have already voted on this request."
3286 msgstr "Du har allerede afgivet stemme p&aring; denne foresp&oslash;rgsel."
3287
3288 #: www/disputes.php:416
3289 #, php-format
3290 msgid "You have been sent this email as the domain '%s' is being disputed. You have the option to accept or reject this request, after 2 days the request will automatically be discarded. Click the following link to accept or reject the dispute:"
3291 msgstr ""
3292
3293 #: www/disputes.php:282
3294 #, php-format
3295 msgid "You have been sent this email as the email address '%s' is being disputed. You have the option to accept or reject this request, after 2 days the request will automatically be discarded. Click the following link to accept or reject the dispute:"
3296 msgstr ""
3297
3298 #: www/wot/10.php:34
3299 #, php-format
3300 msgid "You have made %s assurances which ranks you as the #%s top assurer."
3301 msgstr ""
3302
3303 #: www/disputes.php:155
3304 msgid "You have opted to accept this dispute and the request will now remove this domain from the existing account, and revoke any current certificates."
3305 msgstr ""
3306
3307 #: www/disputes.php:47
3308 msgid "You have opted to accept this dispute and the request will now remove this email address from the existing account, and revoke any current certificates."
3309 msgstr ""
3310
3311 #: www/disputes.php:40 www/disputes.php:148
3312 msgid "You have opted to reject this dispute and the request will be removed from the database"
3313 msgstr ""
3314
3315 #: www/logos.php:26
3316 msgid "The result should get you something like:"
3317 msgstr ""
3318
3319 #: www/ttp.php:67
3320 msgid "You have viewed two of the Applicant's photo identity documents and you are convinced of their authenticity, and are convinced that the photos indeed depict the Applicant (allowed documents are government-issued documents with photos such as driver's license, passport, or others that are normally accepted as legal identification in your country; expired documents are allowed)."
3321 msgstr ""
3322
3323 #: www/index/17.php:3
3324 msgid "Install CAcert Root using CEnroll Active-X component and PKCS-7"
3325 msgstr ""
3326
3327 #: www/index/17.php:65
3328 msgid "Problems were detected with the CAcert root certificate download error:"
3329 msgstr ""
3330
3331 #: www/index/17.php:67
3332 msgid "The CAcert root certificate was successfully installed"
3333 msgstr ""
3334
3335 #: www/wot/6.php:70
3336 #, php-format
3337 msgid "I certify that %s %s %s has appeared in person"
3338 msgstr ""
3339
3340 #: www/cap.php:83
3341 msgid "Applicant's signature"
3342 msgstr "Ans&oslash;gers underskrift"
3343
3344 #: www/cap.php:39
3345 msgid "As the assurer, you are required to keep the signed document on file for 7 years. Should Cacert Inc. have any concerns about a meeting taking place, Cacert Inc. can request proof, in the form of this signed document, to ensure the process is being followed correctly. After 7 years if you wish to dispose of this form it's preferred that you shred and burn it. You do not need to retain copies of ID at all."
3346 msgstr ""
3347
3348 #: www/cap.php:103 www/cap.php:107
3349 msgid "Assurer's Name"
3350 msgstr ""
3351
3352 #: www/cap.php:111
3353 msgid "Assurer's signature"
3354 msgstr ""
3355
3356 #: www/cap.php:12
3357 msgid "CAcert Assurance Programme"
3358 msgstr ""
3359
3360 #: www/cap.php:85 www/cap.php:113
3361 msgid "Date (YYYY-MM-DD)"
3362 msgstr ""
3363
3364 #: includes/general.php:885
3365 msgid "To become an Assurer you have to collect 100 Assurance Points and pass the"
3366 msgstr ""
3367
3368 #: www/cap.php:15 www/ttp.php:24
3369 msgid "Identity Verification Form"
3370 msgstr "Identitetsverifikationsformular"
3371
3372 #: www/cap.php:129
3373 msgid "Location of Face-to-face Meeting"
3374 msgstr ""
3375
3376 #: www/cap.php:133
3377 msgid "Maximum Points"
3378 msgstr ""
3379
3380 #: www/cap.php:51 www/ttp.php:75
3381 msgid "Names"
3382 msgstr ""
3383
3384 #: www/cap.php:123
3385 msgid "Photo ID Shown: (ID types, not numbers. eg Drivers license, Passport)"
3386 msgstr ""
3387
3388 #: www/cap.php:131
3389 msgid "Points Allocated"
3390 msgstr ""
3391
3392 #: www/cap.php:37
3393 #, php-format
3394 msgid "To the Assurer: The CAcert Assurance Programme (CAP) aims to verify the identities of Internet users through face-to-face witnessing of government issued identity documents. The Applicant asks you to verify to CAcert.org that you have met them and verified their identity against one or more original, trusted, government photo identity documents. If you have ANY doubts or concerns about the Applicant's identity, DO NOT COMPLETE OR SIGN this form. For more information about the CAcert Assurance Programme, including detailed guides for CAcert Assurers, please visit: %s"
3395 msgstr ""
3396
3397 #: www/cap.php:46
3398 msgid "Applicant's Statement"
3399 msgstr ""
3400
3401 #: www/cap.php:26 www/ttp.php:35
3402 msgid "CAcert's Root Certificate fingerprints"
3403 msgstr ""
3404
3405 #: www/ttp.php:109
3406 msgid "Applicant Information"
3407 msgstr "Ans&oslash;gerinformation"
3408
3409 #: www/ttp.php:84
3410 msgid "Bar Association, CPA Number or Bank Name and Branch, JP/Notary Number"
3411 msgstr ""
3412
3413 #: www/ttp.php:91
3414 msgid "Email (if applicable)"
3415 msgstr ""
3416
3417 #: www/ttp.php:136
3418 msgid "First ID Number (driver's license, passport etc)"
3419 msgstr ""
3420
3421 #: www/ttp.php:112
3422 msgid "Full Name (as shown on ID)"
3423 msgstr "Fuldt navn (som trykt p&aring; ID)"
3424
3425 #: www/ttp.php:56
3426 #, php-format
3427 msgid "If you have ANY doubts or concerns about the identity of the Applicant then please DO NOT COMPLETE AND SIGN this form. For more information about the Web of Trust, including detailed guides for Trusted Third Parties, please see: %s"
3428 msgstr "Hvis du har nogensomhelst tvivl eller bet&aelig;nkeligheder omkring identietetn af ans&oslash;geren s&aring; M&Aring; DU IKKE F&AElig;RDIGG&Oslash;RE OG SKRIVE UNDER p&aring; denne ans&oslash;gning. Yderligere information omkring tillidsnettet herunder detaljerede vejledninger for betroede tredjeparter kan findes her %s"
3429
3430 #: www/ttp.php:82
3431 msgid "Justice of the Peace, Public Notary, Lawyer, Accountant, or Bank Manager"
3432 msgstr "Offentlig notar, Advokat, Bogholder eller Bankfuldm&aelig;gtig."
3433
3434 #: www/ttp.php:119
3435 msgid "Main email (so we can find you)"
3436 msgstr "Epost adresse (s&aring; vi kan kontakte dig)"
3437
3438 #: www/ttp.php:89
3439 msgid "Office Phone"
3440 msgstr "Arbejds tlf"
3441
3442 #: www/ttp.php:77
3443 msgid "Office Street Address"
3444 msgstr "Arbejde adresse"
3445
3446 #: www/ttp.php:58
3447 msgid "PLEASE NOTE: You must get 2 fully completed TTP forms before sending anything to CAcert. Failure to do so will only cause your application to be delayed until all forms have been received by CAcert!"
3448 msgstr ""
3449
3450 #: www/ttp.php:72
3451 msgid "Person Verifying Applicant's Identity"
3452 msgstr ""
3453
3454 #: www/ttp.php:50
3455 msgid "Please complete and sign this form, and sign the photocopies of the IDs, to acknowledge that"
3456 msgstr ""
3457
3458 #: www/ttp.php:80
3459 msgid "Profession (Please circle one)"
3460 msgstr ""
3461
3462 #: www/ttp.php:138
3463 msgid "Second ID Number (driver's license, passport etc)"
3464 msgstr ""
3465
3466 #: www/ttp.php:93 www/ttp.php:140
3467 msgid "Signature"
3468 msgstr "Underskrift"
3469
3470 #: pages/help/2.php:50
3471 msgid "Security is a serious matter. For a digital certificate with full rights to be issued to an individual by a Certificate Authority, stringent tests must be conducted, including meeting the physical person to verify their identity. At the current moment in time, my physical identity has not been verified by CAcert.org, but they have verified my email address. Installing their root certificate (see above) will thus automatically allow you to validate my digital signature. You can then be confident of the authenticity of my email address - only I have the ability to digitally sign my emails using my CAcert.org certificate, so if you get an email that I digitally signed and which is validated by your email software using the CAcert.org root certificate that you installed, you know it's from me. (Visually you get a simple indication that my email is signed and trusted). Technically, they haven't verified that I really am me! But you have the guarantee that emails from my address are sent by the person who physically administers that address, i.e. me! The only way that someone could forge my digital signature would be if they logged on to my home computer (using the password) and ran my email software (using the password) to send you a digitally signed email from my address. Although I have noticed the cats watching me logon..."
3472 msgstr ""
3473
3474 #: www/ttp.php:46
3475 msgid "The CAcert Trusted Third Party (TTP) Programme is designed to assure Internet user identities through personal verification of government issued identity documents."
3476 msgstr ""
3477
3478 #: www/ttp.php:21
3479 msgid "Trusted Third Party"
3480 msgstr ""
3481
3482 #: www/ttp.php:54
3483 msgid "You have verified that the Full Name, Date of Birth, and ID Numbers on the identity documents matches those filled in the Applicant section below and in the photocopies provided."
3484 msgstr ""
3485
3486 #: www/logos.php:30
3487 msgid "Create more badges"
3488 msgstr ""
3489
3490 #: pages/account/52.php:41
3491 msgid "Here"
3492 msgstr ""
3493
3494 #: www/logos.php:19
3495 msgid "How can I put a logo on to my website?"
3496 msgstr ""
3497
3498 #: www/logos.php:21
3499 msgid "It is extremly easy! Just pick an image from the collections above and use it for example with the following html code fragment:"
3500 msgstr ""
3501
3502 #: www/logos.php:9
3503 msgid "Collection 1 created by Christoph Probst (November 2004)"
3504 msgstr ""
3505
3506 #: www/cap.php:102
3507 msgid "CAcert Assurer"
3508 msgstr ""
3509
3510 #: www/wot/5.php:15
3511 msgid "ERROR"
3512 msgstr ""
3513
3514 #: www/wot/10.php:105
3515 msgid "Go Back"
3516 msgstr "Tilbage"
3517
3518 #: includes/general.php:23
3519 msgid "Administrative Increase"
3520 msgstr "Administrativt for&oslash;gelse"
3521
3522 #: includes/general.php:24
3523 msgid "CT Magazine - Germany"
3524 msgstr "CT Magazine - Tyskland"
3525
3526 #: includes/general.php:23
3527 msgid "Face to Face Meeting"
3528 msgstr "Fysisk m&oslash;de"
3529
3530 #: includes/general.php:23
3531 msgid "Thawte Points Transfer"
3532 msgstr "Thawte point overforsel"
3533
3534 #: includes/general.php:24
3535 msgid "Unknown"
3536 msgstr "Ukendt"
3537
3538 #: www/index/0.php:37
3539 msgid "Full Story"
3540 msgstr "L&aelig;s mere"
3541
3542 #: www/index/0.php:40
3543 msgid "More News Items"
3544 msgstr "Flere nyheder"
3545
3546 #: www/index/6.php:92
3547 msgid "You do not have enough/any lost password questions set. You will not be able to continue to reset your password via this method."
3548 msgstr ""
3549
3550 #: includes/general.php:618
3551 msgid "Failed to make a connection to the mail server"
3552 msgstr ""
3553
3554 #: includes/account.php:904 www/index.php:204 www/index.php:254
3555 msgid "For your own security you must enter 5 lost password questions and answers."
3556 msgstr ""
3557
3558 #: www/wot.php:169
3559 msgid "Race condition discovered, user altered details during assurance procedure. PLEASE MAKE SURE THE NEW DETAILS BELOW MATCH THE ID DOCUMENTS."
3560 msgstr ""
3561
3562 #: www/wot.php:53
3563 msgid "Reminder Notice"
3564 msgstr ""
3565
3566 #: www/wot.php:49
3567 #, php-format
3568 msgid "This is a short reminder that you filled out forms to become trusted with CAcert.org, and %s has attempted to issue you points. Please create your account at %s as soon as possible and then notify %s so that the points can be issued."
3569 msgstr ""
3570
3571 #: pages/wot/9.php:59
3572 #, php-format
3573 msgid "%s will also accept email in %s - %s"
3574 msgstr ""
3575
3576 #: pages/account/17.php:25
3577 msgid "'Enhanced Provider' is generally the best option, which has a key size of 1024bit. If you need a bigger key size you will need to use a different browser."
3578 msgstr ""
3579
3580 #: pages/account/39.php:69 pages/index/10.php:69
3581 msgid "A CAcert arbitrator may override this policy in a dispute."
3582 msgstr ""
3583
3584 #: pages/account/43.php:146
3585 msgid "Account Locking"
3586 msgstr ""
3587
3588 #: pages/account/54.php:65
3589 msgid "Add Location"
3590 msgstr ""
3591
3592 #: pages/account/54.php:25
3593 msgid "Add Region"
3594 msgstr ""
3595
3596 #: pages/account/41.php:56 pages/wot/9.php:58
3597 msgid "Additional Language"
3598 msgstr ""
3599
3600 #: pages/account/41.php:46
3601 msgid "Additional Language Preferences"
3602 msgstr ""
3603
3604 #: pages/account/43.php:162
3605 msgid "Admin"
3606 msgstr ""
3607
3608 #: pages/index/5.php:58
3609 #, php-format
3610 msgid "Alternatively visit our %sinformation page%s on this subject for more details."
3611 msgstr ""
3612
3613 #: pages/account/43.php:312 pages/account/43.php:349
3614 msgid "Are you sure you want to revoke this assurance?"
3615 msgstr ""
3616
3617 #: www/verify.php:130
3618 #, php-format
3619 msgid "Are you sure you want to verify the domain %s?"
3620 msgstr ""
3621
3622 #: www/verify.php:72
3623 #, php-format
3624 msgid "Are you sure you want to verify the email %s?"
3625 msgstr ""
3626
3627 #: includes/account_stuff.php:211
3628 msgid "Assurance Form"
3629 msgstr ""
3630
3631 #: includes/account.php:70 includes/account.php:477
3632 msgid "Below is the link you need to open to verify your email address. Once your address is verified you will be able to start issuing certificates to your heart's content!"
3633 msgstr ""
3634
3635 #: includes/account_stuff.php:211
3636 msgid "Blank CAP Form"
3637 msgstr ""
3638
3639 #: includes/account_stuff.php:211
3640 msgid "Blank TTP Form"
3641 msgstr "Blank TTP formular"
3642
3643 #: includes/general_stuff.php:85
3644 msgid "Bug Database"
3645 msgstr ""
3646
3647 #: includes/account_stuff.php:201
3648 msgid "CAP/TTP Forms"
3649 msgstr "CAP/TTP formular"
3650
3651 #: pages/account/39.php:64 pages/index/10.php:64
3652 msgid "CAcert Assurers can see the name, birthday and the number of points by looking up the correct email address. No other person related data is published by CAcert."
3653 msgstr ""
3654
3655 #: pages/account/37.php:27 pages/index/12.php:27
3656 msgid "CAcert Inc. is a non-profit association, incorporated in New South Wales Australia."
3657 msgstr ""
3658
3659 #: pages/account/39.php:75 pages/index/10.php:75
3660 msgid "CAcert adopts the Australian privacy regulations."
3661 msgstr ""
3662
3663 #: pages/account/39.php:59 pages/index/10.php:59
3664 msgid "CAcert does not automatically publish the certificates through a directory service or the website to other people than the user who requested the certificate. In the future, the user might be able to opt-in for publication of the certificates through a directory server by CAcert."
3665 msgstr ""
3666
3667 #: includes/general_stuff.php:81
3668 msgid "Certificate Login"
3669 msgstr ""
3670
3671 #: pages/account/40.php:23 pages/index/11.php:23
3672 msgid "Before contacting us, be sure to read the information on our official and unofficial HowTo and FAQ pages."
3673 msgstr ""
3674
3675 #: pages/index/19.php:56
3676 msgid "Certificates expire in 6 months; only the domain name itself can be entered into the certificates (not your full name, company name, location, etc.)."
3677 msgstr ""
3678
3679 #: includes/account.php:102
3680 msgid "Default Account Changed"
3681 msgstr ""
3682
3683 #: pages/wot/10.php:95
3684 msgid "Deleted before Verification"
3685 msgstr ""
3686
3687 #: pages/wot/12.php:98
3688 msgid "Distance"
3689 msgstr ""
3690
3691 #: www/verify.php:137
3692 msgid "Do not verify this domain"
3693 msgstr ""
3694
3695 #: www/verify.php:79
3696 msgid "Do not verify this email"
3697 msgstr ""
3698
3699 #: pages/account/35.php:51
3700 msgid "Domain available"
3701 msgstr ""
3702
3703 #: pages/account/54.php:101
3704 msgid "Edit Location"
3705 msgstr ""
3706
3707 #: pages/account/54.php:47
3708 msgid "Edit Region"
3709 msgstr ""
3710
3711 #: pages/account/13.php:27
3712 msgid "Email Notification"
3713 msgstr ""
3714
3715 #: pages/account/39.php:67 pages/index/10.php:67
3716 msgid "Exceptions"
3717 msgstr ""
3718
3719 #: includes/account.php:963 www/index.php:300
3720 msgid "For your own security you must enter 5 different password questions and answers. You aren't allowed to duplicate questions, set questions as answers or use the question as the answer."
3721 msgstr ""
3722
3723 #: pages/account/39.php:77 pages/index/10.php:77
3724 msgid "Governmental warrants and civil supoenas will be processed through the dispute resolution system, which ensures that valid authority is given to whoever complies with the supoena or the warrant."
3725 msgstr ""
3726
3727 #: includes/account.php:96 includes/account.php:1074 pages/account/13.php:21
3728 #, php-format
3729 msgid "Hi %s,"
3730 msgstr ""
3731
3732 #: pages/wot/13.php:42
3733 msgid "I was unable to match your location with places in my database."
3734 msgstr ""
3735
3736 #: pages/wot/10.php:43 pages/wot/10.php:78
3737 msgid "ID"
3738 msgstr ""
3739
3740 #: www/wot.php:270
3741 msgid "Identical Assurance attempted, will not continue."
3742 msgstr ""
3743
3744 #: www/gpg.php:167
3745 msgid "If this is a re-occuring problem, please send a copy of the key you are trying to signed to support@cacert.org. Thank you."
3746 msgstr ""
3747
3748 #: pages/account/40.php:21 pages/index/11.php:21 pages/index/4.php:41
3749 #, php-format
3750 msgid "If you are having trouble with your username or password, please visit our %swiki page%s for more information"
3751 msgstr ""
3752
3753 #: www/wot.php:426
3754 msgid "It looks like you were trying to contact multiple people, this isn't allowed due to data security reasons."
3755 msgstr ""
3756
3757 #: pages/account/54.php:76 pages/account/54.php:112
3758 msgid "Latitude"
3759 msgstr ""
3760
3761 #: pages/account/39.php:73 pages/index/10.php:73
3762 msgid "Legal mandates"
3763 msgstr ""
3764
3765 #: pages/account/43.php:158
3766 msgid "Location Admin"
3767 msgstr ""
3768
3769 #: pages/account/54.php:135
3770 msgid "Location Alias"
3771 msgstr ""
3772
3773 #: pages/account/54.php:130
3774 msgid "Location Aliases"
3775 msgstr ""
3776
3777 #: includes/account_stuff.php:222
3778 msgid "Location DB"
3779 msgstr ""
3780
3781 #: pages/account/54.php:72 pages/account/54.php:108
3782 msgid "Longitude"
3783 msgstr ""
3784
3785 #: includes/general_stuff.php:85
3786 msgid "Mailing Lists"
3787 msgstr ""
3788
3789 #: pages/account/54.php:175
3790 msgid "Move Location"
3791 msgstr ""
3792
3793 #: includes/general_stuff.php:80
3794 msgid "Net Cafe Login"
3795 msgstr ""
3796
3797 #: www/verify.php:78 www/verify.php:136
3798 msgid "Notify support about this"
3799 msgstr ""
3800
3801 #: pages/account/3.php:79
3802 msgid "Optional Client CSR, no information on the certificate will be used"
3803 msgstr ""
3804
3805 #: pages/account/40.php:20 pages/index/11.php:20
3806 msgid "PLEASE NOTE: Due to the large amounts of support questions, incorrectly directed emails may be over looked, this is a volunteer effort and directing general questions to the right place will help everyone, including yourself as you will get a reply quicker."
3807 msgstr ""
3808
3809 #: includes/general_stuff.php:78
3810 msgid "Password Login"
3811 msgstr ""
3812
3813 #: includes/account.php:1080
3814 msgid "Password Update Notification"
3815 msgstr ""
3816
3817 #: pages/wot/13.php:64
3818 msgid "Please enter your town or suburb name, followed by region or state or province and then the country (please separate by commas)"
3819 msgstr ""
3820
3821 #: pages/account/39.php:76 pages/index/10.php:76
3822 msgid "Please see &lt;a href='http://www.privacy.gov.au/'&gt;http://www.privacy.gov.au/&lt;/a&gt; for further details."
3823 msgstr ""
3824
3825 #: includes/general_stuff.php:85
3826 msgid "Point System"
3827 msgstr ""
3828
3829 #: pages/account/39.php:57 pages/index/10.php:57
3830 msgid "Privacy of certificates"
3831 msgstr ""
3832
3833 #: pages/account/39.php:62 pages/index/10.php:62
3834 msgid "Privacy of user data"
3835 msgstr ""
3836
3837 #: pages/account/54.php:28 pages/account/54.php:50
3838 msgid "Region"
3839 msgstr ""
3840
3841 #: pages/account/43.php:295 pages/account/43.php:312 pages/account/43.php:332
3842 #: pages/account/43.php:349
3843 msgid "Revoke"
3844 msgstr ""
3845
3846 #: pages/account/41.php:62
3847 msgid "Secondary languages"
3848 msgstr ""
3849
3850 #: pages/account/54.php:182
3851 msgid "Set Region"
3852 msgstr ""
3853
3854 #: pages/account/43.php:198
3855 msgid "Show Lost Password Details"
3856 msgstr ""
3857
3858 #: pages/wot/9.php:19
3859 msgid "Sorry, I was unable to locate that user, the person doesn't wish to be contacted, or isn't an assurer."
3860 msgstr ""
3861
3862 #: pages/account/43.php:154
3863 msgid "TTP Admin"
3864 msgstr ""
3865
3866 #: pages/index/0.php:15
3867 msgid "Are you new to CAcert?"
3868 msgstr ""
3869
3870 #: includes/general_stuff.php:74
3871 msgid "Community Agreement"
3872 msgstr ""
3873
3874 #: pages/index/0.php:34
3875 msgid "Do you want to help CAcert?"
3876 msgstr ""
3877
3878 #: pages/index/0.php:28
3879 #, php-format
3880 msgid "For general documentation and help, please visit the CAcert %sWiki Documentation site %s."
3881 msgstr ""
3882
3883 #: pages/index/0.php:29
3884 #, php-format
3885 msgid "For specific policies, see the CAcert %sApproved Policies page%s."
3886 msgstr ""
3887
3888 #: includes/shutdown.php:21
3889 #, php-format
3890 msgid "This function is currently disabled. Please visit %s for more information."
3891 msgstr ""
3892
3893 #: pages/wot/13.php:66
3894 msgid "This is an AJAX form which depends heavily on javascript for auto-complete functionality and while it will work without javascript the usability will be heavily degraded."
3895 msgstr ""
3896
3897 #: pages/wot/11.php:46
3898 msgid "This page is a work in Progress. Please see this"
3899 msgstr ""
3900
3901 #: pages/account/39.php:18 pages/index/10.php:18
3902 msgid "This policy discloses what information we gather about you when you visit any of our Web site, and when you issue or use our certificates. It describes how we use that information and how you can control it."
3903 msgstr ""
3904
3905 #: pages/index/1.php:19
3906 msgid "This wouldn't match your name or email at all, it contains at least 1 lower case letter, 1 upper case letter, a number, white space and a misc symbol. You get additional security for being over 15 characters and a second additional point for having it over 30. The system starts reducing security if you include any section of your name, or password or email address or if it matches a word from the english dictionary..."
3907 msgstr ""
3908
3909 #: pages/account/39.php:70 pages/index/10.php:70
3910 msgid "To obtain access to confidential data, a dispute has to be filed."
3911 msgstr ""
3912
3913 #: pages/account/43.php:42
3914 msgid "User ID"
3915 msgstr ""
3916
3917 #: pages/account/39.php:23 pages/index/10.php:23
3918 msgid "We collect two kinds of information about website users: 1) data that users volunteer by signing up to our website or when you send us an email via our contact form; and 2) aggregated tracking data we collect when users interact with our site."
3919 msgstr ""
3920
3921 #: www/index.php:364
3922 #, php-format
3923 msgid "We don't allow signups from people using email addresses from %s"
3924 msgstr ""
3925
3926 #: pages/account/39.php:31 pages/index/10.php:31
3927 msgid "We only share your information with any other organisation when so instructed by a CAcert arbitrator."
3928 msgstr ""
3929
3930 #: pages/account/39.php:21 pages/index/10.php:21
3931 msgid "Website information"
3932 msgstr ""
3933
3934 #: pages/account/39.php:28 pages/index/10.php:28
3935 msgid "When you post to the contact form, you must provide your name and email address. When you sign up to the website, you must provide your name, email address, date of birth and some lost pass phrase question and answers."
3936 msgstr ""
3937
3938 #: includes/general_stuff.php:85
3939 msgid "Wiki Documentation"
3940 msgstr ""
3941
3942 #: www/verify.php:135
3943 msgid "Yes verify this domain"
3944 msgstr ""
3945
3946 #: www/verify.php:77
3947 msgid "Yes verify this email"
3948 msgstr ""
3949
3950 #: includes/account.php:97 includes/account.php:1075 pages/account/13.php:22
3951 msgid "You are receiving this email because you or someone else"
3952 msgstr ""
3953
3954 #: includes/account.php:501
3955 #, php-format
3956 msgid "Below is the link you need to open to verify your domain '%s'. Once your address is verified you will be able to start issuing certificates to your heart's content!"
3957 msgstr ""
3958
3959 #: pages/index/16.php:17 pages/index/3.php:17
3960 msgid "Click here if you want to import the root certificate into Microsoft Internet Explorer 5.x/6.x"
3961 msgstr ""
3962
3963 #: pages/account/52.php:80
3964 msgid "The following requests are still open:"
3965 msgstr ""
3966
3967 #: pages/account/52.php:95
3968 msgid "There are no pending requests where you haven't voted yet."
3969 msgstr ""
3970
3971 #: includes/account.php:148
3972 msgid "You failed to select any accounts to be removed, or you attempted to remove the default account. No action was taken."
3973 msgstr ""
3974
3975 #: www/cap.php:264
3976 msgid "I, the Assurer, hereby confirm that I have verified the Member according to CAcert Assurance Policy."
3977 msgstr ""
3978
3979 #: pages/account/3.php:101
3980 msgid "SSO WIKI Entry"
3981 msgstr ""
3982
3983 #: includes/account_stuff.php:268 includes/general_stuff.php:145
3984 #: includes/tverify_stuff.php:80
3985 msgid "by CAcert"
3986 msgstr ""
3987
3988 #: www/wot.php:343
3989 msgid "Assurer Challenge"
3990 msgstr ""
3991
3992 #: www/cap.php:143
3993 msgid "I hereby confirm that the information stated above is both true and correct, and request the CAcert Assurer (identified below) to verify me according to CAcert Assurance Policy."
3994 msgstr ""
3995
3996 #: pages/account/21.php:50
3997 msgid "OCSP certificate"
3998 msgstr ""
3999
4000 #: includes/account.php:753
4001 msgid "Processing request"
4002 msgstr ""
4003
4004 #: pages/account/18.php:51 pages/account/5.php:57
4005 msgid "No client certificates are currently listed."
4006 msgstr ""
4007
4008 #: pages/index/4.php:59
4009 msgid "If you want to use certificate login instead of username+password, please"
4010 msgstr ""
4011
4012 #: pages/index/0.php:129
4013 msgid "If you want to participate in CAcert.org, have a look"
4014 msgstr ""
4015
4016 #: pages/account/43.php:109
4017 msgid "Are you sure you want to modify this DOB and/or last name?"
4018 msgstr ""
4019
4020 #: pages/account/43.php:412
4021 msgid "Show Assurances the user gave"
4022 msgstr ""
4023
4024 #: pages/account/43.php:365
4025 msgid "Show Assurances the user got"
4026 msgstr ""
4027
4028 #: pages/account/50.php:29
4029 msgid "Are you sure you want to delete this user, while not actually deleting the account it will completely disable it and revoke any/all certificates currently issued."
4030 msgstr ""
4031
4032 #: includes/sponsorinfo.php:2
4033 msgid "CAcert operations are sponsored by"
4034 msgstr ""
4035
4036 #: includes/account.php:322 includes/account.php:1380
4037 msgid "The challenge-response code of your certificate request did not match. Can't continue with certificaterequest."
4038 msgstr ""
4039
4040 #: www/gpg.php:176
4041 msgid "The format of the UID was not recognized. Please use 'Name (comment) &amp;lt;email@domain&gt;'"
4042 msgstr ""
4043
4044 #: www/gpg.php:104
4045 msgid "The following UIDs were found in your key:"
4046 msgstr ""
4047
4048 #: pages/account/40.php:67 pages/index/11.php:67
4049 msgid "Security Issues"
4050 msgstr ""
4051
4052 #: pages/account/42.php:26
4053 msgid "use % as wildcard"
4054 msgstr ""
4055
4056 #: includes/account_stuff.php:220
4057 msgid "Trusted ThirdParties"
4058 msgstr ""
4059
4060 #: www/index.php:445
4061 msgid "You have to agree to the CAcert Community agreement."
4062 msgstr ""
4063
4064 #: www/cap.html.php:81
4065 msgid "yyyy-dd-mm"
4066 msgstr ""
4067
4068 #: www/cap.html.php:237 www/coap.html.php:320
4069 msgid "yes, the CCA is attached to the form."
4070 msgstr ""
4071
4072 #: www/coap.html.php:108
4073 msgid "type"
4074 msgstr ""
4075
4076 #: www/coap.html.php:137
4077 msgid "reg. number"
4078 msgstr ""
4079
4080 #: www/coap.html.php:109
4081 msgid "state"
4082 msgstr ""
4083
4084 #: www/coap.html.php:138
4085 msgid "trade office"
4086 msgstr ""
4087
4088 #: www/cap.html.php:230 www/coap.html.php:311
4089 msgid "portrait"
4090 msgstr ""
4091
4092 #: www/cap.html.php:234 www/coap.html.php:317
4093 msgid "paper format"
4094 msgstr ""
4095
4096 #: www/coap.html.php:171 www/coap.html.php:203 www/coap.html.php:254
4097 msgid "phone"
4098 msgstr ""
4099
4100 #: www/cap.html.php:104 www/cap.html.php:115 www/cap.html.php:125
4101 msgid "identity card"
4102 msgstr ""
4103
4104 #: www/cap.html.php:106 www/cap.html.php:117 www/cap.html.php:127
4105 msgid "other"
4106 msgstr ""
4107
4108 #: www/coap.html.php:99
4109 msgid "comma separated"
4110 msgstr ""
4111
4112 #: www/coap.html.php:110
4113 msgid "country code"
4114 msgstr ""
4115
4116 #: www/cap.html.php:240 www/coap.html.php:343
4117 msgid "generate PDF file"
4118 msgstr ""
4119
4120 #: www/coap.html.php:136
4121 msgid "Trade Office info"
4122 msgstr ""
4123
4124 #: www/coap.html.php:227
4125 msgid "and organisation stamp"
4126 msgstr ""
4127
4128 #: www/coap.html.php:166
4129 msgid "Organisation Administrator(s)"
4130 msgstr ""
4131
4132 #: www/cap.html.php:240 www/coap.html.php:343
4133 msgid "Submit the form"
4134 msgstr ""
4135
4136 #: www/cap.html.php:63
4137 msgid "If there are any doubts or concerns about the Applicant's identity, do not allocate points. You are encouraged to perform a mutual Assurance."
4138 msgstr ""
4139
4140 #: www/coap.html.php:107
4141 msgid "Jurisdiction info"
4142 msgstr ""
4143
4144 #: www/cap.html.php:157
4145 msgid "I hereby confirm that the information stating my Identity Information above is both true and correct and request the CAcert Assurer (see below) to witness my identity in the CAcert Assurance Programme."
4146 msgstr ""
4147
4148 #: www/capnew.php:1170
4149 msgid "a and y umlaut, and o/slash examples of accepted transliterations for the full name(s)"
4150 msgstr ""
4151
4152 #: pages/index/8.php:24 pages/index/8.php:25 pages/index/8.php:26
4153 msgid "member"
4154 msgstr ""
4155
4156 #: www/capnew.php:825 www/coapnew.php:843
4157 msgid "policy document"
4158 msgstr ""
4159
4160 #: www/cap.html.php:222 www/coap.html.php:297
4161 msgid "How To Print this CAP form"
4162 msgstr ""
4163
4164 #: pages/index/8.php:21
4165 msgid "Vice-President"
4166 msgstr ""
4167
4168 #: includes/general.php:877
4169 msgid "You are not an Assurer, but the reason is not stored in the database. Please contact"
4170 msgstr ""
4171
4172 #: www/capnew.php:1354
4173 msgid "The exact name of the assurer may have transliterated characters and/or some given names may be abbreviated. If present the first given name will be shown abbreviated and parentheses around the last part of the given name.\n"
4174 msgstr ""
4175
4176 #: www/index.php:564
4177 msgid "This seems like potential spam, or you have cookies or Javascript disabled, cannot continue."
4178 msgstr ""
4179
4180 #: www/coapnew.php:980
4181 msgid "A CAcert Arbitrator can require the Organisation Assurer to deliver the completed forms and accompanying documents in the event of a dispute."
4182 msgstr ""
4183
4184 #: www/capnew.php:1113
4185 msgid "The exact name of the assuree may have transliterated characters and/or some given names may be abbreviated. If present the first given name will be shown abbreviated and parentheses around the last part of the given name.\n"
4186 msgstr ""
4187
4188 #: includes/general.php:875
4189 msgid "Sorry, you are not allowed to be an Assurer. Please contact"
4190 msgstr ""
4191
4192 #: pages/wot/2.php:33
4193 msgid "Once you have received at least 100 Assurance Points you will have to pass a test called Assurer Challenge, which can be started at"
4194 msgstr ""
4195
4196 #: www/capnew.php:1073
4197 msgid "type of ID shown"
4198 msgstr ""
4199
4200 #: www/capnew.php:1000
4201 msgid "transliterated:"
4202 msgstr ""
4203
4204 #: www/capnew.php:1025
4205 msgid "passport"
4206 msgstr ""
4207
4208 #: www/coapnew.php:1032
4209 msgid "phone nr"
4210 msgstr ""
4211
4212 #: www/coapnew.php:1107
4213 msgid "Trade Office Registry information, as organisation registration Identification number or license number, name of the trade office registry, trade office operating region, and optionally date of extract."
4214 msgstr ""
4215
4216 #: pages/account/40.php:38 pages/index/11.php:38
4217 msgid "Warning: Please do not enter confidential data into this form, it is being sent to a public mailinglist. Use the form further below instead."
4218 msgstr ""
4219
4220 #: pages/account/43.php:170
4221 msgid "Ad Admin"
4222 msgstr ""
4223
4224 #: pages/account/3.php:81
4225 msgid "Add Single Sign On ID Information"
4226 msgstr ""
4227
4228 #: includes/account_stuff.php:244 includes/general_stuff.php:92
4229 msgid "Advertising"
4230 msgstr ""
4231
4232 #: includes/account_stuff.php:263 includes/general_stuff.php:127
4233 #: includes/tverify_stuff.php:75
4234 msgid "Association Membership"
4235 msgstr ""
4236
4237 #: pages/account/6.php:91
4238 msgid "Certificate installed successfully. Please don't forget to backup now"
4239 msgstr ""
4240
4241 #: pages/account/4.php:112
4242 msgid "Error while generating the certificate-request. Please make sure that you have added this website to the list of trusted sites in the Internet-Options menu!"
4243 msgstr ""
4244
4245 #: www/advertising.php:81
4246 msgid "CAcert.org Advertising Section"
4247 msgstr ""
4248
4249 #: www/capnew.php:1025
4250 msgid "mil. ID"
4251 msgstr ""
4252
4253 #: pages/index/5.php:58
4254 msgid "Due to the increasing number of people that haven't been able to recover their passwords via the lost password form, there are now two other options available. 1.) If you don't care about your account you can signup under a new account and file dispute forms to recover your email accounts and domains. 2.) If you would like to recover your password via help from support staff, this requires a small payment to cover a real person's time to verify your claim of ownership on an account. After you pay the required fee you will have to contact the proper person to arrange the verification. Click the payment button below to continue."
4255 msgstr ""
4256
4257 #: pages/index/16.php:22 pages/index/16.php:23 pages/index/16.php:32
4258 #: pages/index/16.php:33 pages/index/3.php:22 pages/index/3.php:23
4259 #: pages/index/3.php:32 pages/index/3.php:33
4260 msgid "Fingerprint"
4261 msgstr ""
4262
4263 #: pages/account/40.php:21 pages/index/11.php:21
4264 msgid "If you are contacting us about advertising, please use the form at the bottom of the website, the first contact form is not the correct place."
4265 msgstr ""
4266
4267 #: pages/index/16.php:29 pages/index/3.php:29
4268 msgid "Intermediate Certificate (DER Format)"
4269 msgstr ""
4270
4271 #: pages/index/16.php:28 pages/index/3.php:28
4272 msgid "Intermediate Certificate (PEM Format)"
4273 msgstr ""
4274
4275 #: pages/index/16.php:30 pages/index/3.php:30
4276 msgid "Intermediate Certificate (Text Format)"
4277 msgstr ""
4278
4279 #: www/cap.php:64
4280 msgid "It's encouraged that you tear the top of this form off and give it to the person you are assuring as a reminder to sign up, and as a side benefit the tear off section also contains a method of offline verification of our fingerprints."
4281 msgstr ""
4282
4283 #: www/advertising.php:63
4284 msgid "Link URI was too short.&lt;br /&gt;"
4285 msgstr ""
4286
4287 #: www/advertising.php:55
4288 msgid "Link title was too short.&lt;br /&gt;"
4289 msgstr ""
4290
4291 #: pages/wot/14.php:3
4292 #, php-format
4293 msgid "If you have a %sSignaturecard%s (also called 'Buergerkarte'), you can digitally sign your assurance request here, and get 50 CAcert points:"
4294 msgstr ""
4295
4296 #: includes/account_stuff.php:245
4297 msgid "New Ad"
4298 msgstr ""
4299
4300 #: pages/account/3.php:80
4301 msgid "No Single Sign On ID"
4302 msgstr ""
4303
4304 #: pages/account/13.php:110 pages/account/13.php:115
4305 msgid "Not displayed"
4306 msgstr ""
4307
4308 #: pages/account/13.php:109
4309 msgid "OTP Hash"
4310 msgstr ""
4311
4312 #: pages/account/13.php:114
4313 msgid "OTP PIN"
4314 msgstr ""
4315
4316 #: pages/index/16.php:20 pages/index/3.php:20
4317 msgid "Root Certificate (Text Format)"
4318 msgstr ""
4319
4320 #: www/wot.php:332
4321 msgid "To make it easier for others in your area to find you, it's helpful to list yourself as an assurer (this is voluntary), as well as a physical location where you live or work the most. You can flag your account to be listed, and add a comment to the display by going to:"
4322 msgstr ""
4323
4324 #: includes/account_stuff.php:245
4325 msgid "View Ads"
4326 msgstr ""
4327
4328 #: www/advertising.php:47
4329 msgid "You can only place an advertisement for up to 12 months.&lt;br /&gt;"
4330 msgstr ""
4331
4332 #: includes/account.php:750 includes/account.php:872 includes/account.php:1364
4333 #: includes/account.php:1636
4334 msgid "You did not select any certificates for renewal."
4335 msgstr ""
4336
4337 #: includes/account.php:788 includes/account.php:909 includes/account.php:1401
4338 #: includes/account.php:1674
4339 msgid "You did not select any certificates for revocation."
4340 msgstr ""
4341
4342 #: includes/account.php:529
4343 msgid "You did not select any domains for removal."
4344 msgstr ""
4345
4346 #: includes/account.php:148
4347 msgid "You did not select any email accounts for removal."
4348 msgstr ""
4349
4350 #: www/advertising.php:78
4351 msgid "Your advertisement request has been lodge in the system and administrators notified. Once the information has been reviewed, you will be notified if the link was acceptable or declined and the reason for the decline. If the request is successful the system will generate an invoice."
4352 msgstr ""
4353
4354 #: includes/general.php:689
4355 #, php-format
4356 msgid "Your certificate request is still queued and hasn't been processed yet. Please wait, and go to Certificates -&gt; View to see it's status."
4357 msgstr ""
4358
4359 #: pages/account/4.php:17
4360 msgid "You must enable ActiveX for this to work. On Vista you have to add this website to the list of trusted sites in the internet-settings."
4361 msgstr ""
4362
4363 #: pages/account/4.php:17
4364 msgid "Go to Extras-&gt;Internet Options-&gt;Security-&gt;Trusted Websites, click on Custom Level, check ActiveX control elements that are not marked as safe initialized on start in scripts"
4365 msgstr ""
4366
4367 #: pages/account/10.php:26
4368 msgid "Please Note. All information on your certificate will be removed except the CommonName and SubjectAltName field, this is because it's an automated service and cannot automatically verify other details on your certificates are valid or not. If you are a valid organisation and would like more details to appear on certificates, you will need to have at least 50 assurance points and you need to send us a copy of your document of incorporation. Then we can add those details to your certificates. Contact us for more information on our organisational services."
4369 msgstr ""
4370
4371 #: pages/wot/12.php:17
4372 msgid "Maximum Distance:"
4373 msgstr ""
4374
4375 #: pages/wot/12.php:68
4376 msgid "Unable to find suitable location"
4377 msgstr ""
4378
4379 #: pages/wot/4.php:19
4380 msgid "You can become a CAcert Assurer by seeking out trusted 3rd parties. You will also need to download and print out a copy of the TTP Form (found under 'CAP/TTP Forms') and fill in your sections. You will need to produce a photo copy of your ID, which the person assuring you will inspect against the originals. Once they are satisfied the documents appear to be genuine they need to sign the back of the photo copies, and fill in their sections of the TTP document. Once you have had your ID verified by 2 different people, pop the copies + forms in an envelope and post them to:"
4381 msgstr ""
4382
4383 #: pages/wot/11.php:47
4384 msgid "article on the Wiki"
4385 msgstr ""
4386
4387 #: pages/account/38.php:23 pages/index/13.php:23
4388 msgid "CAcert Donation through PayPal"
4389 msgstr ""
4390
4391 #: pages/index/47.php:14
4392 msgid "CAcert Logo, Encapsulated PostScript (EPS) format"
4393 msgstr ""
4394
4395 #: pages/index/47.php:20
4396 msgid "CAcert Logo, colour version, PNG format"
4397 msgstr ""
4398
4399 #: pages/index/47.php:32
4400 msgid "CAcert Logo, monochrome version, PNG format"
4401 msgstr ""
4402
4403 #: pages/index/47.php:1
4404 msgid "CAcert Public Relations materials"
4405 msgstr ""
4406
4407 #: pages/index/47.php:16
4408 msgid "Colour version"
4409 msgstr ""
4410
4411 #: includes/about_menu.php:8
4412 msgid "Disclaimer"
4413 msgstr ""
4414
4415 #: www/gpg.php:176
4416 msgid "Error: Both Name and Email address are empty"
4417 msgstr ""
4418
4419 #: www/gpg.php:172
4420 msgid "Error: UID is revoked"
4421 msgstr ""
4422
4423 #: pages/index/0.php:26
4424 #, php-format
4425 msgid "For general documentation and help please see our %s site"
4426 msgstr ""
4427
4428 #: pages/index/47.php:8
4429 #, php-format
4430 msgid "Here you find a number of logos to use in documents or to add to your website. Help CAcert to get some publicity by using a logo to link back to %s or to indicate that you or your website are using a CAcert certificates for security and privacy."
4431 msgstr ""
4432
4433 #: pages/index/47.php:17
4434 msgid "Monochrome version"
4435 msgstr ""
4436
4437 #: www/gpg.php:151
4438 msgid "Multiple Email Adresses per UID are not allowed."
4439 msgstr ""
4440
4441 #: www/gpg.php:181
4442 msgid "Name and Email OK."
4443 msgstr ""
4444
4445 #: www/gpg.php:185
4446 msgid "Name and Email both cannot be matched with your account."
4447 msgstr ""
4448
4449 #: www/gpg.php:234
4450 msgid "No valid UIDs found on your key"
4451 msgstr ""
4452
4453 #: pages/index/47.php:3
4454 msgid "On this page you find materials that can be used for CAcert publicity"
4455 msgstr ""
4456
4457 #: www/coap.html.php:78
4458 msgid "For the CAcert Individual Assurance Programme there is a separate special CAP form."
4459 msgstr ""
4460
4461 #: pages/index/5.php:62
4462 msgid "Password Reset Payment through PayPal"
4463 msgstr ""
4464
4465 #: www/gpg.php:199
4466 msgid "The email address has not been registered and verified in your account. Please add the email address to your account first."
4467 msgstr ""
4468
4469 #: www/gpg.php:190
4470 msgid "The email is OK. The name is empty."
4471 msgstr ""
4472
4473 #: www/gpg.php:203
4474 msgid "The name in the UID does not match the name in your account. Please verify the name."
4475 msgstr ""
4476
4477 #: www/gpg.php:195
4478 msgid "The name is OK. The email is empty."
4479 msgstr ""
4480
4481 #: www/gpg.php:243
4482 msgid "The unverified UIDs have been removed, the verified UIDs have been signed."
4483 msgstr ""
4484
4485 #: pages/index/47.php:4
4486 #, php-format
4487 msgid "Use of these materials is subject to the rules described in the %s."
4488 msgstr ""
4489
4490 #: includes/about_menu.php:19
4491 msgid "Sourcecode"
4492 msgstr ""
4493
4494 #: www/ttp.php:63
4495 msgid "The Applicant asks you to certify to CAcert that you have met with the Applicant and verified the Full Name, Date of Birth, and ID Numbers of the Applicant against two separate original government issued photo-identity documents. Once the photocopies of the photo IDs have been verified by the TTP they must be signed by the TTP with the statement 'I certify that this copy is a true copy of the original document'. The verified and signed photocopies of IDs are then to be included with the completed TTP forms and returned to CAcert Inc."
4496 msgstr ""
4497
4498 #: pages/wot/14.php:5
4499 #, php-format
4500 msgid "To get assured with your Signaturecard, you need the Software from &lt;a href='http://www.buergerkarte.at/bku/'&gt;http://www.buergerkarte.at/bku/&lt;/a&gt;. To activate your E-Card, please go to &lt;a href='https://www.sozialversicherung.at/signon2-Registrierung/'&gt;https://www.sozialversicherung.at/signon2-Registrierung/&lt;/a&gt;."
4501 msgstr ""
4502
4503 #: pages/index/1.php:124
4504 msgid "When you click on next, we will send a confirmation email to the email address you have entered above."
4505 msgstr ""
4506
4507 #: pages/index/0.php:26
4508 #, php-format
4509 msgid "Have you read the CAcert %sCommunity Agreement%s yet?"
4510 msgstr ""
4511
4512 #: includes/account.php:221
4513 msgid "I didn't receive a valid Certificate Request, please try a different browser."
4514 msgstr ""
4515
4516 #: pages/index/0.php:17
4517 #, php-format
4518 msgid "If you want to have free certificates issued to you, join the %s CAcert Community %s."
4519 msgstr ""
4520
4521 #: pages/index/0.php:19
4522 #, php-format
4523 msgid "If you want to use certificates issued by CAcert, read the CAcert %s Disclaimer and Licence %s."
4524 msgstr ""
4525
4526 #: pages/account/37.php:28 pages/index/12.php:28
4527 msgid "More information about CAcert Incorporated:"
4528 msgstr ""
4529
4530 #: includes/about_menu.php:7
4531 msgid "Policies"
4532 msgstr ""
4533
4534 #: pages/index/0.php:54
4535 msgid "CAcert bank account details:"
4536 msgstr ""
4537
4538 #: pages/account/43.php:157
4539 msgid "Blocked Assurer"
4540 msgstr ""
4541
4542 #: pages/index/0.php:38
4543 msgid "AU$50 per year for this button"
4544 msgstr ""
4545
4546 #: pages/account/38.php:27 pages/index/13.php:27
4547 msgid "If you are located in Australia, please use bank transfer instead:"
4548 msgstr ""
4549
4550 #: pages/account/5.php:73
4551 msgid "empty"
4552 msgstr ""
4553
4554 #: includes/account.php:2291
4555 msgid "You are receiving this email because a CAcert administrator"
4556 msgstr ""
4557
4558 #: www/stats.php:86
4559 msgid "Assurer Candidates"
4560 msgstr ""
4561
4562 #: www/stats.php:90
4563 msgid "Assurers with test"
4564 msgstr ""
4565
4566 #: pages/index/0.php:25
4567 msgid "For CAcert Association Members"
4568 msgstr ""
4569
4570 #: pages/index/0.php:34
4571 msgid "Have you paid your CAcert Association membership fees for the year?"
4572 msgstr ""
4573
4574 #: pages/index/0.php:35
4575 msgid "If not then select this PayPal button to pay your US$10 membership fee for the year."
4576 msgstr ""
4577
4578 #: pages/index/0.php:42
4579 msgid "If you are located in Australia, you can use bank transfer instead and pay the equivalent of US$10 in AU$."
4580 msgstr ""
4581
4582 #: pages/account/55.php:67
4583 msgid "Internal Error"
4584 msgstr ""
4585
4586 #: pages/index/0.php:44
4587 msgid "Please also include Your name in the transaction so we know who it came from or send an email to robert at cacert dot org with the details:"
4588 msgstr ""
4589
4590 #: pages/account/55.php:32
4591 msgid "Test"
4592 msgstr ""
4593
4594 #: pages/account/55.php:25
4595 msgid "The list of tests you did pass at"
4596 msgstr ""
4597
4598 #: pages/gpg/0.php:20
4599 msgid "Paste your own public OpenPGP key below. It should not contain a picture. CAcert will sign your key after submission."
4600 msgstr ""
4601
4602 #: pages/index/0.php:23
4603 #, php-format
4604 msgid "This license applies to using the CAcert %s root keys %s."
4605 msgstr ""
4606
4607 #: includes/account_stuff.php:220
4608 msgid "Training"
4609 msgstr ""
4610
4611 #: pages/account/55.php:33
4612 msgid "Variant"
4613 msgstr ""
4614
4615 #: pages/account/55.php:74
4616 msgid "You have at least 100 Assurance Points, if you want to become an assurer try the"
4617 msgstr ""
4618
4619 #: pages/account/55.php:72
4620 msgid "You have passed the Assurer Challenge and collected at least 100 Assurance Points, you are an Assurer."
4621 msgstr ""
4622
4623 #: pages/account/55.php:76
4624 msgid "You have passed the Assurer Challenge, but to become an Assurer you still have to reach 100 Assurance Points!"
4625 msgstr ""
4626
4627 #: pages/account/55.php:22
4628 msgid "Your passed Tests"
4629 msgstr ""
4630
4631 #: pages/index/0.php:52
4632 msgid "If you are located in Australia, use bank transfer instead."
4633 msgstr ""
4634
4635 #: pages/index/0.php:37
4636 msgid "If you can, please donate."
4637 msgstr ""
4638
4639 #: pages/account/43.php:153
4640 msgid "Is Assurer"
4641 msgstr ""
4642
4643 #: pages/account/55.php:44
4644 msgid "Passed Tests of"
4645 msgstr ""
4646
4647 #: pages/account/43.php:149
4648 msgid "Trainings"
4649 msgstr ""
4650
4651 #: pages/index/0.php:35
4652 msgid "We are facing an uphill battle to fund this service and could do with your help?"
4653 msgstr ""
4654
4655 #: pages/index/0.php:45
4656 msgid "or a one off donation for this button whatever you can afford to help"
4657 msgstr ""
4658
4659 #: includes/account.php:65 includes/account.php:493 www/index.php:492
4660 msgid "The mail server responsible for your domain indicated a temporary failure. This may be due to anti-SPAM measures, such as greylisting. Please try again in a few minutes."
4661 msgstr ""
4662
4663 #: pages/index/19.php:29
4664 msgid "Certificates expire in 6 months. Only the email address itself can be entered into the certificate (not your full name)"
4665 msgstr ""
4666
4667 #: pages/index/19.php:39
4668 msgid "Certificates expire in 24 months."
4669 msgstr ""
4670
4671 #: includes/account.php:1005
4672 msgid "Certificate settings have been changed."
4673 msgstr ""
4674
4675 #: pages/account/3.php:85
4676 msgid "By allowing certificate login, this certificate can be used to login into this account at https://secure.cacert.org/ ."
4677 msgstr ""
4678
4679 #: pages/account/5.php:102
4680 msgid "Change settings"
4681 msgstr ""
4682
4683 #: pages/account/3.php:84
4684 msgid "Enable certificate login with this certificate"
4685 msgstr ""
4686
4687 #: pages/account/5.php:94
4688 msgid "Hide old certificates"
4689 msgstr ""
4690
4691 #: pages/account/3.php:92
4692 msgid "Show advanced options"
4693 msgstr ""
4694
4695 #: pages/gpg/3.php:30
4696 msgid "Below is your OpenPGP key"
4697 msgstr ""
4698
4699 #: pages/account/5.php:110
4700 msgid "By allowing certificate login, this certificate can be used to login into your account at https://secure.cacert.org/ ."
4701 msgstr ""
4702
4703 #: pages/gpg/2.php:40
4704 msgid "No OpenPGP keys are currently listed."
4705 msgstr ""
4706
4707 #: pages/gpg/3.php:24
4708 msgid "No such OpenPGP key attached to your account."
4709 msgstr ""
4710
4711 #: pages/gpg/2.php:20
4712 msgid "OpenPGP Keys"
4713 msgstr ""
4714
4715 #: pages/account/43.php:374
4716 msgid "Assurance Points The User Issued"
4717 msgstr ""
4718
4719 #: pages/index/4.php:20
4720 msgid "Warning! You've attempted to log into the system with a client certificate, but the login failed due to the certificate being expired, revoked, disabled for certificate login, or simply not valid for this site. You can login using your Email/Pass Phrase to get a new certificate, by clicking on 'Normal Login' to the right of your screen."
4721 msgstr ""
4722
4723 #: pages/account/6.php:124
4724 msgid "Your certificate:"
4725 msgstr ""
4726
4727 #: www/coapnew.php:1090
4728 msgid "Type, jurisdiction (state)"
4729 msgstr ""
4730
4731 #: www/coapnew.php:1128 www/coapnew.php:1141
4732 msgid "The organisation administrator (CAcert Assurer) contact information. The administrator is appointed by the organisation director to administer the organisation domain certificates, secure the certificates and maintain them."
4733 msgstr ""
4734
4735 #: www/coapnew.php:1063
4736 msgid "The organisation name, director name and signature, and applicable company law is checked by the Organisation Assurer with the official Trade Office Registration (Extract) or by other means. The organisation domain name(s) are checked of ownership against the internet domain DNS records."
4737 msgstr ""
4738
4739 #: www/coapnew.php:1089
4740 msgid "The legal organisation type: eg Ltd, EPS, society, foundation, association, etc. The state/country under which jurisdiction the organisation operates."
4741 msgstr ""
4742
4743 #: www/coapnew.php:1074
4744 msgid "The official full name of the organisation equal to the name of the organisation registered e.g. at the trade office registration of the state."
4745 msgstr ""
4746
4747 #: pages/index/1.php:18
4748 msgid "By joining CAcert and becoming a Member, you agree to the CAcert Community Agreement. Please take a moment now to read that and agree to it; this will be required to complete the process of joining."
4749 msgstr ""
4750
4751 #: pages/index/21.php:22
4752 msgid "If not then select this PayPal button to establish annual payment of your US$10 membership fee."
4753 msgstr ""
4754
4755 #: www/coapnew.php:1080
4756 msgid "The organisation address which should be equal to the address registered with the trade office."
4757 msgstr ""
4758
4759 #: pages/index/21.php:30
4760 msgid "To do a single US$10 Membership-Fee Payment, please use this button:"
4761 msgstr ""
4762
4763 #: www/coapnew.php:1116
4764 msgid "The internet domain name(s) the organisation controls and owns. The names will be checked with WHOIS with e.g. the DNS official top domain registrar e.g. the country ccTLD .&lt;country code&gt; registrar."
4765 msgstr ""
4766
4767 #: pages/account/7.php:30
4768 msgid "I own or am authorised to control this domain"
4769 msgstr ""
4770
4771 #: www/coapnew.php:1006
4772 msgid "The exact name of the individual may have transliterated characters and/or some given names may be abbreviated. If present the first given name will be shown abbreviated and parentheses around the last part of the given name."
4773 msgstr ""
4774
4775 #: pages/account/1.php:29 pages/index/1.php:80
4776 msgid "I own or am authorised to control this email address"
4777 msgstr ""
4778
4779 #: www/capnew.php:1078
4780 #, php-format
4781 msgid "max"
4782 msgstr ""
4783
4784 #: pages/index/1.php:132
4785 msgid "I agree to the terms and conditions of the CAcert Community Agreement"
4786 msgstr ""
4787
4788 #: includes/account.php:34
4789 msgid "Several CAcert Services are currently unavailable. Please try again later."
4790 msgstr ""
4791
4792 #: www/coapnew.php:959
4793 msgid "The email address, which matches the CAcert account email address, is handy for administrative and contact reasons. For organisation administrator the email address is required."
4794 msgstr ""
4795
4796 #: includes/general.php:875
4797 msgid "if you feel that this is not corect."
4798 msgstr ""
4799
4800 #: www/coapnew.php:866
4801 msgid "The CAcert Organisation Programme (COAP) aims to verify the identity of the organisation."
4802 msgstr ""
4803
4804 #: www/coapnew.php:1187
4805 msgid "The Director indicated by the Trade Office Registry Extract, has to underwrite the correctness of the information for the organisation and allowance of certificate operations by the administrators."
4806 msgstr ""
4807
4808 #: www/coapnew.php:1252
4809 msgid "The Organisation Assurer contact information. This assurer will verify the organisation identity and registration information."
4810 msgstr ""
4811
4812 #: www/capnew.php:845
4813 msgid "The CAcert Assurance Programme (CAP) aims to verify the identities of Internet users through face to face witnessing of government-issued photo identity documents."
4814 msgstr ""
4815
4816 #: www/coapnew.php:867
4817 msgid "The Applicant asks the Organisation Assurer to verify to CAcert Community that the information provided by the Applicant is correct, and according to the official trade office registration bodies."
4818 msgstr ""
4819
4820 #: www/coapnew.php:1108
4821 msgid "Registration (id, name, region)"
4822