source code taken from cacert-20100204.tar.bz2
[cacert.git] / cacert / locale / nl.po
1 # translation of messages.po to nl_NL.po
2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
3 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: de\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2005-01-09 08:25:26+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2009-12-26 19:01:16+0000\n"
11 "Last-Translator: Someone <someone@someisp.com>\n"
12 "Language-Team: <de@li.org>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "X-Generator: http://www.TransLingo.org\n"
17
18 #: www/account/43.php:43 www/account/49.php:43
19 #, php-format
20 msgid "%s rows displayed."
21 msgstr "%s rijen weergegeven."
22
23 #: www/account/43.php:71
24 #, php-format
25 msgid "%s's Account Details"
26 msgstr "Account gegevens van %s"
27
28 #: www/account/32.php:21
29 #, php-format
30 msgid "%s's Administrators"
31 msgstr "Beheerders van %s"
32
33 #: www/account/26.php:21
34 #, php-format
35 msgid "%s's Domains"
36 msgstr "Domeinen van %s"
37
38 #: includes/account.php:1388
39 #, php-format
40 msgid "'%s' has just been successfully added as an organisation to the database."
41 msgstr "'%s' is als organisatie aan de database toegevoegd."
42
43 #: includes/account.php:1444
44 #, php-format
45 msgid "'%s' has just been successfully added to the database."
46 msgstr "'%s' is aan de database toegevoegd."
47
48 #: includes/account.php:1503
49 #, php-format
50 msgid "'%s' has just been successfully deleted from the database."
51 msgstr "'%s' is uit de database verwijderd."
52
53 #: includes/account.php:1416 includes/account.php:1491
54 #, php-format
55 msgid "'%s' has just been successfully updated in the database."
56 msgstr "De gegevens van '%s' zijn aangepast in de database."
57
58 #: www/help/3.php:64
59 msgid "...then click 'Next'."
60 msgstr "... klik 'Volgende' aan"
61
62 #: www/wot/3.php:42
63 msgid "A CAcert Assurer who knowingly, or reasonably ought to have known, assures an applicant contrary to this policy may be held liable."
64 msgstr "Een CAcert Waarmerker die willens en wetens, of redelijkerwijs had kunnen weten, iemand tegen deze regels in waarmerkt, kan voor alle gevolgen aansprakelijk worden gesteld."
65
66 #: www/wot/4.php:17
67 msgid "A trusted 3rd party is simply someone in your country that is responsible for witnessing signatures and ID documents. This role is covered by many different titles such as public notary, justice of the peace and so on. Other people are allowed to be authoritative in this area as well, such as bank managers, accountants and lawyers."
68 msgstr "Een vertrouwde derde partij is iemand in uw land die verantwoordelijk is voor het nagaan van handtekeningen en identiteitsbewijzen. Deze functie wordt door verschillende mensen uitgevoerd, denk maar aan notarissen. Mensen met andere functies die ook als vertrouwde derde partij mogen optreden zijn: bankdirecteuren, accountants en advocaten, of legalisatie op een stadhuis."
69
70 #: www/account/38.php:21 www/index/13.php:21
71 msgid "ANY amount will be appreciated - the more funding CAcert receives, the sooner it can achieve the goals of the community."
72 msgstr "IEDERE hoeveelheid wordt op prijs gesteld - hoe meer geld CAcert ontvangt, hoe eerder de doelstellingen van de gemeenschap kunnen worden bereikt."
73
74 #: includes/account_stuff.php:182
75 msgid "About"
76 msgstr "Over"
77
78 #: www/account/37.php:15 www/index/12.php:15
79 msgid "About CAcert.org"
80 msgstr "Over CAcert.org"
81
82 #: includes/account_stuff.php:209 includes/general_stuff.php:108
83 msgid "About Us"
84 msgstr "Over Ons"
85
86 #: includes/account_stuff.php:150 includes/account_stuff.php:158
87 #: www/account/1.php:26 www/account/16.php:21 www/account/26.php:21
88 #: www/account/28.php:29 www/account/3.php:30 www/account/32.php:21
89 #: www/account/33.php:47 www/account/7.php:27
90 msgid "Add"
91 msgstr "Voeg Toe"
92
93 #: www/account/7.php:19
94 msgid "Add Domain"
95 msgstr "Domein Toevoegen"
96
97 #: www/account/1.php:18
98 msgid "Add Email"
99 msgstr "E-mail Adres Toevoegen"
100
101 #: www/account/16.php:22 www/account/2.php:24 www/account/3.php:31
102 #: www/account/9.php:23
103 msgid "Address"
104 msgstr "Adres"
105
106 #: www/account/32.php:24
107 msgid "Administrator"
108 msgstr "Beheerder"
109
110 #: www/account/25.php:22 www/account/25.php:39 www/account/35.php:21
111 #: www/account/35.php:35
112 msgid "Admins"
113 msgstr "Beheerders"
114
115 #: www/wot/3.php:28
116 msgid "After the meeting, visit the CAcert Web site's make an Assurance page and:"
117 msgstr "Bezoek na de bijeenkomst de CAcert website waarop u de waarmerking kan vastleggen en:"
118
119 #: www/help/3.php:44
120 msgid "After your certificate has been emailed to you, follow this process to install the certificate."
121 msgstr "Volg het volgende proces om uw certificaat te installeren, nadat uw certificaat aan u is gezonden."
122
123 #: www/account/39.php:32 www/index/10.php:32
124 msgid "Aggregated tracking information"
125 msgstr "Statistieken"
126
127 #: www/account/36.php:21 www/index/1.php:110
128 msgid "Alert me if"
129 msgstr "Waarschuw mij als"
130
131 #: www/index.php:332
132 msgid "All fields are mandatory."
133 msgstr "Alle velden moeten ingevuld worden."
134
135 #: www/account/43.php:157
136 msgid "Alternate Verified Email Addresses"
137 msgstr "Gecontroleerd"
138
139 #: www/help/7.php:9
140 msgid "Alternatively as things progress we can add more layers of security with say 4 webservers talking to 2 intermediate servers, talking to the root store, and acting in a token ring fashion, anything happening out of sequence, and the server directly upstream shuts itself down, which if that were in place and there were multiple paths, any down time in this fashion would fall over to the servers not compromised, anyways just some food for thought."
141 msgstr "Het is ook mogelijk om als we wat verder zijn wat meer beveiliging van de server te realiseren. Zoals 4 webserver die via 2 tussen servers contact hebben met de 'root' opslag, en in een token-ring achtige constructie werken. Als iets scheef gaat lopen dan zal de daar boven liggende server zichzelf direct afsluiten. Als dit gerealiseerd is en er zijn meerdere toegangspaden dan zal downtijd in een van de servers door andere servers die nog correct werken opgelost worden. Hoe dan ook hier kunnen we nog verder over denken."
142
143 #: www/account/40.php:52 www/index/11.php:52
144 msgid "Alternatively you can get in contact with us via the following methods:"
145 msgstr "U kan ons ook via de volgende alternatieve manieren bereiken:"
146
147 #: www/help/2.php:49
148 msgid "And they are making mistakes"
149 msgstr "En zij maken fouten"
150
151 #: www/help/3.php:70
152 msgid "And you're done!"
153 msgstr "U bent nu klaar!"
154
155 #: www/account/16.php:39
156 msgid "Another Email"
157 msgstr "Uw e-mail adres"
158
159 #: includes/account.php:404
160 msgid "Any valid certificates will be revoked as well"
161 msgstr "Ook alle geldige certificaten zullen worden ingetrokken."
162
163 #: www/help/7.php:5
164 msgid "Apart from the boot stuff, all data resides on an encrypted partition on the root store server and only manual intervention in the boot up process by entering the password will start it again."
165 msgstr "Afgezien van het start gebeuren, verblijft alle data op een gecodeerde partitie op de root opslag server, alleen handmatig ingrijpen tijdens het starten van de server door invoer van een wachtwoord zal het proces weer starten."
166
167 #: www/index/17.php:61
168 msgid "Can't start the CEnroll control:"
169 msgstr "Kan de CEnroll Active-X control niet starten:"
170
171 #: www/account/30.php:31
172 #, php-format
173 msgid "Are you really sure you want to remove %s and all certificates issued under this domain?"
174 msgstr "Bent u zeker dat u %s wilt verwijderen en daarmee ook alle certificaten die onder dit domein verstrekt zijn?"
175
176 #: www/account/31.php:27
177 #, php-format
178 msgid "Are you really sure you want to remove %s and all certificates issued under this organisation?"
179 msgstr "Bent u zeker dat u %s wilt verwijderen en daarmee ook alle certificaten die onder deze organisatie verstrekt zijn?"
180
181 #: www/account/34.php:31
182 #, php-format
183 msgid "Are you really sure you want to remove %s from administering this organisation?"
184 msgstr "Bent u zeker dat u %s wil verwijderen als beheerder van deze organisatie?"
185
186 #: www/help/2.php:22
187 msgid "As anyone who has received an email containing a virus from a strange address knows, emails can be easily spoofed. The identity of the sender is very easy to forge via email. Thus a great advantage is that digital signing provides a means of ensuring that an email is really from the person you think it is. If everyone digitally signed their emails, it would be much easier to know whether an email is legitimate and unchanged and to the great relief of many, spamming would be much easier to control, and viruses that forge the sender's address would be obvious and therefore easier to control."
188 msgstr "Zoals iedereen die wel eens een besmette e-mail met een virus ontvangen heeft van een vreemd adres wel weet, e-mail kan heel gemakkelijk nagemaakt worden. Identiteit van de afzender is zeer eenvoudig te vervalsen. Een groot voordeel is dat digitale handtekeningen een mogelijkheid bieden om te bevestigen dat de afzender van een mail ook werkelijk degene is waarvan je denkt dat die het is. Als iedereen een digitale handtekening aan een e-mail toevoegt dan is veel makkelijker om te weten of een e-mail legitiem en ongewijzigd is. Dit zou een heleboel mensen het werk vereenvoudigen, omdat spammers makkelijker te herkennen zijn en dat virussen die vervalste afzender adressen gebruiken wel heel erg gaan opvallen."
189
190 #: www/wot/6.php:24
191 msgid "Assurance Confirmation"
192 msgstr "Waarmerk bevestiging"
193
194 #: www/account/43.php:146 www/wot/3.php:44
195 msgid "Assurance Points"
196 msgstr "Waarmerk punten"
197
198 #: www/account/43.php:225 www/wot/10.php:52
199 msgid "Assurance Points You Issued"
200 msgstr "Door u uitgegeven waarmerk punten"
201
202 #: www/stats.php:51
203 msgid "Assurances Made"
204 msgstr "Uitgevoerde waarmerkingen"
205
206 #: includes/account_stuff.php:182 www/wot/5.php:19
207 msgid "Assure Someone"
208 msgstr "Waarmerk iemand"
209
210 #: www/index/0.php:60
211 msgid "Assured client certificates"
212 msgstr "Gewaarmerkte Client Certificaten"
213
214 #: www/index/0.php:90
215 msgid "Assured server certificates"
216 msgstr "Gewaarmerkte Server Certificaten"
217
218 #: pages/index/0.php:25
219 msgid "For CAcert Community Members"
220 msgstr "Voor deelnemers aan de CAcert Community "
221
222 #: www/index/51.php:28
223 msgid "Based on OpenSSL, PHP, a little bit of C and MySQL, we were able to build not only a free certificate authority that could verify your email address or domain, but actually build in a highly effective trust model. Our model goes further than that used by some commercial CAs to prove your identity."
224 msgstr "Gebaseerd op OpenSSL, PHP, een beetje C en MySQL zijn we in staat geweest om niet alleen een gratis certificate authority te maken die uw e-mail adres of domein kan valideren, maar zelfs een hoogst effectief vertrouwens model te bouwen. Ons model gaat verder dan dat van sommige commerci&euml;le CA's om uw identiteit vast te stellen."
225
226 #: www/index/0.php:110
227 msgid "Become a member of the CAcert Association"
228 msgstr "Wordt lid van de CAcert Associatie"
229
230 #: www/index/0.php:100
231 msgid "Become an assurer in CAcert Web of Trust"
232 msgstr "Hoe wordt u waarmerker in het CAcert Vertrouwens Netwerk"
233
234 #: includes/account_stuff.php:182
235 msgid "Becoming an Assurer"
236 msgstr "Hoe wordt u een CAcert waarmerker"
237
238 #: pages/account/10.php:34
239 msgid "Paste your CSR(Certificate Signing Request) below..."
240 msgstr "Plak uw CSR (Certificate Signing Request) hieronder..."
241
242 #: www/account/0.php:24
243 msgid "Before you can start issuing certificates for your website, irc server, smtp server, pop3, imap etc you will need to add domains to your account under the domain menu. You can also remove domains from here as well. Once you've added a domain you are free then to go into the Server Certificate section and start pasting CSR into the website and have the website return you a valid certificate for up to 2 years if you have 50 trust points, or 6 months for no trust points."
244 msgstr "Voor u kunt starten met het aanmaken van certificaten voor uw website of irc, mail, pop3, imap servers moet u eerst uw domeinen toevoegen. Dit kunt u doen in het Domeinen menu. U kunt hier ook domeinen verwijderen. Op het moment dat u een domein heeft toegevoegd kunt u naar het Server Certificaten gedeelte gaan en beginnen met het versturen van een CSR via de website en krijgt u een certificaat dat tot 2 jaar geldig is als u 50 punten heeft, of 6 maanden als u geen punten heeft."
245
246 #: www/account/15.php:32 www/account/23.php:32
247 msgid "Below is your Server Certificate"
248 msgstr "Hieronder vindt u uw Server Certificaat"
249
250 #: www/index/0.php:53 www/index/0.php:63 www/index/0.php:73 www/index/0.php:83
251 #: www/index/0.php:93 www/index/0.php:103 www/index/0.php:113
252 msgid "Benefits"
253 msgstr "Voordelen"
254
255 #: includes/account.php:49 includes/account.php:389 www/index.php:316
256 #: www/wot.php:222 www/wot.php:234 scripts/removedead.php:59
257 msgid "Best regards"
258 msgstr "Met vriendelijke groeten,"
259
260 #: www/help/3.php:60
261 msgid "Browse to the location you saved the .cer file to in step 1"
262 msgstr "Blader naar de lokatie waar de .cer file in stap 1 was opgeslagen."
263
264 #: www/help/2.php:25
265 msgid "But perhaps, fundamentally, the most important reason for digital signing is awareness and privacy. It creates awareness of the (lack of) security of the Internet, and the tools that we can arm ourselves with to ensure our personal security. And in sensitising people to digital signatures, we become aware of the possibility of privacy and encryption."
266 msgstr "Maar misschien is, in de grond, de belangrijkste reden voor digitale ondertekening is de erkenning en privacy. Het zorgt ervoor dat (het gebrek aan) veiligheid van het internet duidelijk wordt. En dat we onszelf kunnen wapenen in onze persoonlijke veiligheid. En door digitale handtekeningen te gebruiken zorgen we ervoor dat meer mensen in aanraking komen met de mogelijkheden voor privacy en encryptie."
267
268 #: www/help/2.php:7 www/help/2.php:35
269 msgid "But, er, is this really proof of your email identity?"
270 msgstr "Maar, eh, is dat echt bewijs van uw e-mail identiteit?"
271
272 #: www/help/2.php:48
273 msgid "But, with all this money, and all this responsibility, they must be taking a lot of care to ensure the Certificate Authorities do their jobs well, and keep doing their jobs well, right? Well right?!"
274 msgstr "Maar met al dit geld, en al deze verantwoordelijkheid, moeten de 'Certificate Authorities' toch zeer zorgvuldig omgaan met de hun toegewezen taak, en deze goed uitvoeren, toch? Ja toch?!"
275
276 #: www/account/10.php:15 www/account/20.php:15 www/account/3.php:15
277 msgid "CAcert Certficate Acceptable Use Policy"
278 msgstr "CAcert Certificaat AUP (Acceptable Use Policy)."
279
280 #: www/account/38.php:19 www/index/13.php:19
281 msgid "CAcert Inc. is a non-profit association which is legally able to accept donations. CAcert adheres to strict guidelines about how this money can to be used. If you'd like to make a donation, you can do so via"
282 msgstr "CAcert Inc. is een non-profit organisatie die legaal donaties in ontvangst mag nemen. CAcert houdt zich aan strikte regels hoe dit geld mag worden gebruikt. Als u een donatie wilt doen, kunt u dit doen via"
283
284 #: www/account/10.php:20 www/account/20.php:20 www/account/3.php:20
285 msgid "CAcert Inc.'s public certification services are governed by a CPS as amended from time to time which is incorporated into this Agreement by reference. The Subscriber will use the SSL Server Certificate in accordance with CAcert Inc.'s CPS and supporting documentation published at"
286 msgstr "CAcert Inc. publieke certificaten service zijn vastgelegd in een CPS. Dit CPS wordt van tijd tot tijd bijgewerkt en is opgenomen in deze overeenkomst. De ingeschrevene zal het SSL Server certificaat gebruiken volgens het CAcert Inc. CPS en de bijbehorende documentatie te vinden op"
287
288 #: www/index/51.php:25
289 msgid "CAcert Inc., as a community-based project, is not driven by profits - it is driven by the community's desire for privacy and security."
290 msgstr "CAcert Inc., als project dat gebaseerd is op een groep vrijwilligers, wordt niet gestuurd door winsten - het wordt gestuurd door het groepsverlangen naar privacy en veiligheid."
291
292 #: www/wot.php:223 www/wot.php:235 scripts/removedead.php:60
293 msgid "CAcert Support Team"
294 msgstr "Het CAcert Ondersteunings Team"
295
296 #: includes/account_stuff.php:181 www/account/0.php:27 www/wot/0.php:15
297 msgid "CAcert Web of Trust"
298 msgstr "CAcert Vertrouwens Netwerk"
299
300 #: www/wot/3.php:15
301 msgid "CAcert Web of Trust Rules"
302 msgstr "Regels van het CAcert Vertrouwens Netwerk"
303
304 #: www/wot/3.php:45
305 msgid "CAcert may, from time to time, alter the amount of Assurance Points that a class of assurer may assign as is necessary to effect a policy or rule change. We may also alter the amount of Assurance Points available to an individual, or new class of assurer, should another policy of CAcert require this."
306 msgstr "CAcert kan, van tijd tot tijd, het aantal punten dat een waarmerker uit een bepaalde klasse kan uitdelen veranderen als dat door een reglementswijziging noodzakelijk is. Ook mag CAcert het aantal punten van een individuele persoon veranderen of een persoon overplaatsen naar een andere klasse als dit nodig is volgens een ander CAcert reglement."
307
308 #: www/help/6.php:11
309 msgid "CAcert then sends you an email with a signed copy of your certificate. Hopefully the rest should be pretty straight forward."
310 msgstr "CAcert verstuurt u een e-mail met een getekende copie van uw certificaat. Hopelijk is het resterende proces niet al te ingewikkeld."
311
312 #: www/account/37.php:19 www/index/12.php:19
313 #, php-format
314 msgid "CAcert's goal is to promote awareness and education on computer security through the use of encryption, specifically with the X.509 family of standards. We have compiled a %sdocument base%s that has helpful hints and tips on setting up encryption with common software, and general information about Public Key Infrastructures (PKI)."
315 msgstr "Het doel van CAcert is om attentie en educatie te promoten op het gebied van computer veiligheid door het gebruik van encryptie, met name gebruik makend van de X.509 standaarden. Wij hebben een %sdocument base% samengesteld met tips en trucs om encryptie te gebruiken met gewone software, en algemene informatie omtrent Public Key Infrastructuren (PKI)."
316
317 #: www/account/0.php:17
318 msgid "CAcert.org"
319 msgstr "CAcert.org"
320
321 #: www/index/51.php:15
322 msgid "CAcert.org Mission Statement"
323 msgstr "CAcert.org Missie Statement"
324
325 #: includes/account.php:49 includes/account.php:389 www/index.php:316
326 msgid "CAcert.org Support!"
327 msgstr "CAcert.org Ondersteuning!"
328
329 #: www/account/37.php:17 www/index/12.php:17
330 msgid "CAcert.org is a community driven, Certificate Authority that issues certificates to the public at large for free."
331 msgstr "CAcert.org is een door de gebruikersgemeenschap gedragen certificatieorganisatie die gratis certificaten ter beschikking stelt voor het grote publiek."
332
333 #: www/wot/0.php:17
334 msgid "CAcert.org was designed to be by the community for the community, and instead of placing all the labour on a central authority and in turn increasing the cost of certificates, the idea was to get community in conjunction with this website to have trust maintained in a dispersed and automated manner!"
335 msgstr "CAcert.org werd ontwikkeld door en voor de gebruikersgemeenschap. In plaats van alle werk en verantwoordelijkheid bij een centrale organisatie te leggen, waardoor de kosten van certificaten stijgt, werd het idee opgevat om vanuit de gemeenschap via deze website op een verdeelde en geautomatiseerde manier een vertrouwensweb op te bouwen."
336
337 #: includes/account.php:1464 includes/account.php:1515 www/account/30.php:34
338 #: www/account/31.php:30 www/account/34.php:34
339 msgid "Cancel"
340 msgstr "Annuleren"
341
342 #: includes/general_stuff.php:58
343 msgid "Cert Login"
344 msgstr "Certificaat login"
345
346 #: www/account/19.php:101 www/account/6.php:99
347 msgid "Certificate Installation Complete!"
348 msgstr "De installatie van uw certificaat is compleet."
349
350 #: www/account/19.php:97 www/account/6.php:95
351 msgid "Certificate Installation Error"
352 msgstr "Fout bij installatie van het certificaat."
353
354 #: www/help/3.php:43
355 msgid "Certificate Installation process for IIS 5.0"
356 msgstr "Certificaat installatie procedure voor IIS 5.0"
357
358 #: includes/general_stuff.php:65
359 msgid "CAcert Logos"
360 msgstr "CAcert logo's"
361
362 #: includes/account.php:669 includes/account.php:1066
363 #, php-format
364 msgid "Certificate for '%s' has been renewed."
365 msgstr "Het certificaat voor '%s' werd hernieuwd."
366
367 #: includes/account.php:594 includes/account.php:705 includes/account.php:1103
368 #: includes/account.php:1319
369 #, php-format
370 msgid "Certificate for '%s' has been revoked."
371 msgstr "Het certificaat voor '%s' werd ingetrokken."
372
373 #: www/account/19.php:95 www/account/6.php:93
374 msgid "Certificate installation failed!"
375 msgstr "Installatie van het certificaat is mislukt!"
376
377 #: www/stats.php:31
378 msgid "Certificates Issued"
379 msgstr "verstrekte certificaten "
380
381 #: pages/help/4.php:21
382 msgid "writing new private key to 'private.key'"
383 msgstr "bezig nieuwe priv&eacute; sleutel te schrijven naar 'private.key'"
384
385 #: includes/account.php:837 includes/account.php:1312 pages/account/19.php:45
386 #: pages/account/6.php:43
387 msgid "to install your certificate."
388 msgstr "om uw certificaat te installeren."
389
390 #: www/account/14.php:18
391 msgid "Change Pass Phrase"
392 msgstr "Verander uw Wachtwoord"
393
394 #: includes/account_stuff.php:146 www/account/43.php:98 www/account/43.php:99
395 #: www/account/44.php:19 www/account/50.php:19
396 msgid "Change Password"
397 msgstr "Wachtwoord Veranderen"
398
399 #: www/help/3.php:36
400 msgid "Choose a filename to save the request to"
401 msgstr "Kies een bestandsnaam om het certificaat naar op te slaan"
402
403 #: includes/account.php:671 includes/account.php:1068
404 #: includes/account.php:1445 includes/account.php:1492
405 #: includes/account.php:1504 www/account/19.php:45 www/account/6.php:43
406 msgid "Click here"
407 msgstr "Klik hier"
408
409 #: www/account/40.php:21 www/index/11.php:21
410 msgid "Click here to go to the Support List"
411 msgstr "Klik hier om naar de Ondersteunings lijst te gaan"
412
413 #: www/account/40.php:38 www/index/11.php:38
414 msgid "Click here to view all lists available"
415 msgstr "Klik hier om alle lijsten te zien."
416
417 #: includes/account_stuff.php:153 www/account/18.php:18 www/account/5.php:18
418 msgid "Client Certificates"
419 msgstr "Client Certificaten"
420
421 #: www/index/0.php:50
422 msgid "Client certificates (un-assured)"
423 msgstr "Client certificaten (ongewaarmerkt)"
424
425 #: www/account/3.php:63
426 msgid "Code Signing"
427 msgstr "Programma Certificaten"
428
429 #: www/index/0.php:70
430 msgid "Code signing certificates"
431 msgstr "Programma Certificaten"
432
433 #: www/account/24.php:41 www/account/27.php:44 www/account/32.php:27
434 #: www/account/33.php:43
435 msgid "Comments"
436 msgstr "Opmerkingen"
437
438 #: www/help/4.php:14
439 msgid "Common Name (eg, YOUR name) []:"
440 msgstr "Common Name (hier: UW naam) [];"
441
442 #: www/account/11.php:22 www/account/12.php:23 www/account/18.php:23
443 #: www/account/21.php:25 www/account/22.php:23
444 msgid "CommonName"
445 msgstr "Roepnaam"
446
447 #: includes/account.php:1733 includes/account.php:1780
448 #: includes/account.php:1792
449 msgid "to continue."
450 msgstr "om verder te gaan."
451
452 #: includes/general_stuff.php:63
453 msgid "CAcert News"
454 msgstr "CAcert nieuws"
455
456 #: includes/general_stuff.php:66
457 msgid "CAcert Statistics"
458 msgstr "CAcert statistieken"
459
460 #: pages/account/11.php:26 pages/account/21.php:31
461 msgid "subjectAltName"
462 msgstr "subjectAltName"
463
464 #: www/wot/3.php:31
465 msgid "Compare the online information to the information recorded on the paper form;"
466 msgstr "Vergelijk de gegevens van de website met de informatie op de papieren documenten;"
467
468 #: www/wot/3.php:24
469 msgid "Complete the assurance form if the applicant has not already done so. Ensure that all information matches."
470 msgstr "Vul de rest van het waarmerk formulier in indien de kandidaat dit nog niet gedaan heeft. Verzeker u ervan dat alle informatie correct en volledig ingevuld is."
471
472 #: www/help/3.php:39
473 msgid "Confirm your request details"
474 msgstr "Bevestig uw aanvraag gegevens"
475
476 #: www/wot/3.php:19
477 msgid "Contact"
478 msgstr "Neem contact met ons op"
479
480 #: www/wot/9.php:39
481 msgid "Contact Assurer"
482 msgstr "Neem contact op voor waarmerking"
483
484 #: www/wot/1.php:121
485 msgid "Contact Details"
486 msgstr "Contact gegevens"
487
488 #: www/account/24.php:25 www/account/27.php:28
489 msgid "Contact Email"
490 msgstr "Contact via E-mail"
491
492 #: includes/account_stuff.php:210 includes/general_stuff.php:110
493 #: www/account/40.php:15 www/index/11.php:15
494 msgid "Contact Us"
495 msgstr "Neem contact met ons op"
496
497 #: www/wot/8.php:31
498 msgid "Contact information"
499 msgstr "Contactinformatie"
500
501 #: www/account/39.php:37 www/index/10.php:37
502 msgid "Cookies"
503 msgstr "Cookies"
504
505 #: www/help/2.php:38
506 msgid "Cool man! How do I create my own digital signature?!"
507 msgstr "Cool man! Hoe maak ik m'n eigen digitale handtekening?!"
508
509 #: www/help/3.php:47
510 msgid "Copy the contents of the email including the"
511 msgstr "Kopieer de inhoud van de e-mail inclusief de"
512
513 #: www/index/51.php:20
514 msgid "Core members of CAcert generally have a strong information technology and security background, and a stronger desire to give back to the community."
515 msgstr "CAcert kernleden hebben over het algemeen een stevige IT en security achtergrond, en een sterker verlangen om de gemeenschap iets terug te geven."
516
517 #: includes/account.php:617 includes/account.php:726 includes/account.php:1125
518 #: includes/account.php:1343
519 #, php-format
520 msgid "Couldn't remove the request for `%s`, request had already been processed."
521 msgstr "Kon de aanvraag '%s' niet verwijderen, de aanvraag is reeds verwerkt."
522
523 #: www/account/11.php:32 www/account/21.php:35 www/account/24.php:37
524 #: www/account/27.php:40
525 msgid "Country"
526 msgstr "Land"
527
528 #: www/account/36.php:23 www/index/1.php:112
529 msgid "Country Announcements"
530 msgstr "Landgebonden aankondigingen"
531
532 #: www/help/4.php:9
533 msgid "Country Name (2 letter code) [AU]:"
534 msgstr "Lands Naam (2 letter code) [NL]:"
535
536 #: www/account/17.php:133 www/account/4.php:133
537 msgid "Create Certificate Request"
538 msgstr "Vraag een Certificaat aan"
539
540 #: includes/general_stuff.php:72 www/index/7.php:15
541 msgid "Credits"
542 msgstr "Credits"
543
544 #: www/help/7.php:2
545 msgid "Currently there is 2 main servers, one for webserver, one for root store, with the root store only connected to the webserver via serial cable, with a daemon running as non-root processes on each end of the serial listening/sending requests/info."
546 msgstr "Momenteel zijn er 2 hoofd servers, een webserver en een 'root' opslag server. De 'root' opslag server is uitsluitend door middel van een seri&euml;le kabel verbonden met de webserver. Een achtergrond proces zonder 'root' rechten draait aan beide kanten van de seri&euml;le kabel t.b.v. het oppakken/verzenden van aanvragen/gegevens."
547
548 #: www/stats.php:73 www/stats.php:109 www/ttp.php:95 www/ttp.php:142
549 #: www/account/43.php:200 www/account/43.php:235 www/wot/10.php:43
550 #: www/wot/10.php:76 www/wot/6.php:91
551 msgid "Date"
552 msgstr "Datum"
553
554 #: www/cap.php:62 www/ttp.php:126 www/account/13.php:46 www/account/13.php:94
555 #: www/account/43.php:93 www/account/52.php:44 www/index/1.php:47
556 #: www/index/5.php:25 www/wot/6.php:65
557 msgid "Date of Birth"
558 msgstr "Geboortedatum"
559
560 #: www/account/2.php:21
561 msgid "Default"
562 msgstr "Standaard"
563
564 #: includes/account_stuff.php:146
565 msgid "Default Language"
566 msgstr "Standaard taal"
567
568 #: www/account/2.php:23 www/account/2.php:50 www/account/25.php:24
569 #: www/account/25.php:41 www/account/26.php:26 www/account/26.php:36
570 #: www/account/30.php:35 www/account/31.php:31 www/account/32.php:28
571 #: www/account/32.php:43 www/account/34.php:35 www/account/9.php:21
572 #: www/account/9.php:49
573 msgid "Delete"
574 msgstr "Verwijderen"
575
576 #: www/account/43.php:102 www/account/43.php:103
577 msgid "Delete Account"
578 msgstr "Verwijder Account"
579
580 #: www/account/34.php:28
581 #, php-format
582 msgid "Delete Admin for %s"
583 msgstr "Verwijder Beheerder voor %s"
584
585 #: www/account/30.php:28
586 #, php-format
587 msgid "Delete Domain for %s"
588 msgstr "Verwijder Domein voor %s"
589
590 #: www/account/31.php:24
591 #, php-format
592 msgid "Delete Organisation"
593 msgstr "Verwijder Organisatie"
594
595 #: www/account/32.php:26 www/account/33.php:30
596 msgid "Department"
597 msgstr "Afdeling"
598
599 #: www/help/2.php:17
600 msgid "Digital signing thus provides security on the Internet."
601 msgstr "Digitaal ondertekenen voorziet op deze wijze in veiligheid op het internet."
602
603 #: www/index/0.php:73
604 msgid "Digitally sign code, web applets, installers, etc. including your name and location in the certificates."
605 msgstr "Digitaal ondertekenen van programmatuur, web applets, installatie software etc. Inclusief uw naam en plaats in de certificaten."
606
607 #: www/wot/8.php:22
608 msgid "Directory Listing"
609 msgstr "Directory Listing"
610
611 #: www/help/2.php:61
612 msgid "Disclaimer : These are the author's opinions, but they should not be considered 'truth' without personal verification. The author may have made mistakes and any mistakes will be willingly rectified by contacting the administrator of elucido.net, contact details available from the normal domain registration information services (e.g. whois.net).&amp;nbsp; No recommendation to install a Certificate Authority's root certificate is either intended nor implied."
613 msgstr "Disclaimer : Dit zijn de meningen van de schrijver, maar ze mogen niet als 'waar' beschouwd worden zonder persoonlijke controle. De schrijver kan fouten gemaakt hebben en iedere fout wordt graag rechtgezet als u de beheerder van elucido.net kontakteert, de contact gegevens kunt u middels de normale domein registratie informatie diensten vinden (b.v. whois.net). Er wordt op geen enkele wijze, bewust of onbewust, aanbevolen om een root certificaat van een Certificate Authority te installeren."
614
615 #: www/account/26.php:24 www/account/28.php:25 www/account/29.php:31
616 #: www/account/43.php:181 www/account/48.php:22 www/account/49.php:34
617 #: www/account/7.php:22
618 msgid "Domain"
619 msgstr "Domein"
620
621 #: www/account/12.php:18 www/account/22.php:18
622 msgid "Domain Certificates"
623 msgstr "Domein Certificaten"
624
625 #: includes/account_stuff.php:157 www/account/25.php:21 www/account/25.php:38
626 #: www/account/9.php:18
627 msgid "Domains"
628 msgstr "Domeinen"
629
630 #: www/account/0.php:23
631 msgid "Domains and Server Certificates."
632 msgstr "Domein en Server Certificaten"
633
634 #: includes/account_stuff.php:209 includes/general_stuff.php:108
635 #: www/account/38.php:15 www/index/13.php:15
636 msgid "Donations"
637 msgstr "Donaties"
638
639 #: www/error404.php:21
640 msgid "Due to recent site changes bookmarks may no longer be valid, please update your bookmarks."
641 msgstr "Door recente site wijzigingen kunnen bladwijzers niet meer geldig zijn, werk a.u.b. uw bladwijzers bij."
642
643 #: www/help/2.php:39
644 msgid "Easy. Ish. Go to CAcert.org, install their root certificate and then follow their joining instructions. Once you have joined, request a certificate from the menu. You will receive an email with a link to the certificate. Click on the link from your email software, and hopefully it will be seamlessly installed. Next find the security section of the settings in your email software and configure digital signatures using the certificate you just downloaded. Hmm. Call me if you want, I'll guide you through it."
645 msgstr "Simpel. Ga naar CAcert.org, installeer hun root certificaat en volg dan hun instructies om jezelf in te schrijven. Ben je eenmaal ingeschreven, vraag dan een certificaat aan via het menu. Je ontvangt een e-mail met een link naar het certificaat. Klik op de link vanuit jouw e-mail software, en als het goed is wordt het certificaat nu naadloos ge&iuml;nstalleerd. Zoek vervolgens de security sectie in het instellingen gedeelte van je e-mail software en configureer digitale handtekeningen, gebruik makend van het certificaat dat je zojuist gedownload hebt. Hmm. Bel me even als je hulp nodig hebt, ik help je wel door de juiste schermen heen."
646
647 #: includes/account_stuff.php:146 www/account/25.php:23 www/account/25.php:40
648 #: www/account/26.php:25 www/account/26.php:35
649 msgid "Edit"
650 msgstr "Aanpassen"
651
652 #: www/account/27.php:21
653 msgid "Edit Organisation"
654 msgstr "Pas Organisatiegegevens Aan"
655
656 #: www/account/16.php:26 www/account/16.php:31 www/account/33.php:26
657 #: www/account/42.php:22 www/account/43.php:34 www/account/43.php:74
658 #: www/account/44.php:22 www/account/50.php:22 www/wot/5.php:22
659 msgid "Email"
660 msgstr "Voeg E-mail Adres Toe"
661
662 #: includes/account_stuff.php:149 www/account/2.php:18
663 msgid "Email Accounts"
664 msgstr "E-mail Accounts"
665
666 #: www/account/0.php:21
667 msgid "Email Accounts and Client Certificates"
668 msgstr "E-mail Accounts en Client Certificaten"
669
670 #: www/cap.php:72 www/account/1.php:22 www/account/11.php:34
671 #: www/account/5.php:23 www/index/1.php:75 www/index/4.php:26
672 #: www/index/5.php:21 www/gpg/2.php:21 www/disputes/1.php:23 www/help/4.php:29
673
674 msgid "Email Address"
675 msgstr "E-mail Adres"
676
677 #: www/index.php:244
678 msgid "Email Address was blank"
679 msgstr "E-mail adres is niet ingevuld"
680
681 #: www/wot/1.php:122
682 msgid "Email Assurer"
683 msgstr "Stuur e-mail naar iemand die kan waarmerken."
684
685 #: includes/account.php:51 includes/account.php:391
686 msgid "Email Probe"
687 msgstr "E-mail Test"
688
689 #: www/help/2.php:20
690 msgid "Emails are not secure. In fact emails are VERY not secure!"
691 msgstr "E-mails zijn niet veilig, eigenlijk zijn e-mails heel ERG NIET veilig."
692
693 #: www/index/0.php:83
694 msgid "Enable encrypted data transfer for users accessing your web, email, or other SSL enabled service on your server; wildcard certificates are allowed."
695 msgstr "Maakt versleutelde data transport voor gebruikers van uw website, e-mail of andere op SSL gebaseerde diensten op uw server mogelijk. Wildcard certificaten zijn toegestaan."
696
697 #: www/help/3.php:58
698 msgid "Ensure 'Process the pending request and install the certificate' is selected and click on 'Next'."
699 msgstr "Zorg ervoor dat 'Verwerk de uitstaande aanvraag en installeer het certificaat' is gekozen en klik op 'Volgende'."
700
701 #: www/help/3.php:63
702 msgid "Ensure that you are processing the correct certificate"
703 msgstr "Verzeker u ervan dat u het juiste certificaat bewerkt"
704
705 #: www/help/3.php:17
706 msgid "Enter a certificate name and select Certificate strength"
707 msgstr "Voer een certificaat in en kies de sleutel lengte."
708
709 #: www/help/3.php:26
710 msgid "Enter the Organisation name: this must be the full legal name of the Organisation that is applying for the certificate."
711 msgstr "Geef de organisatie naam: Dit moet de volledige offici&euml;le naam van de organisatie zijn die het certificaat wil ontvangen:"
712
713 #: www/wot/3.php:30
714 msgid "Enter the applicant's email address;"
715 msgstr "Voer het e-mail adres van de kandidaat in;"
716
717 #: www/help/3.php:33
718 msgid "Enter the geographical details"
719 msgstr "Geef geografische gegevens"
720
721 #: www/help/3.php:30
722 msgid "Enter your Common Name"
723 msgstr "Geef 'Common Name'"
724
725 #: www/help/3.php:25
726 msgid "Enter your Organisation Information"
727 msgstr "Voer uw Organisatie gegevens in"
728
729 #: www/help/2.php:57
730 msgid "Erroneous Verisign Issued Digital Certificates Pose Spoofing Hazard"
731 msgstr "Foutief door Verisign uitgegeven Digitaal Certificaat veroorzaakt een 'Spoof' gevaar."
732
733 #: includes/account.php:67 www/verify.php:33 www/verify.php:45
734 #: www/verify.php:76 www/verify.php:89
735 msgid "Error!"
736 msgstr "Er is een fout opgetreden!"
737
738 #: www/help/2.php:21
739 msgid "Ever requested a password that you lost to be emailed to you? That password was wide open to inspection by potential crackers."
740 msgstr "Ooit een vergeten wachtwoord aangevraagd via e-mail? Dat wachtwoord kan door iedereen gelezen worden mogelijk door eventuele 'crackers'."
741
742 #: www/account/12.php:50 www/account/18.php:50 www/account/22.php:50
743 #: www/account/5.php:54
744 msgid "Expired"
745 msgstr "Vervallen"
746
747 #: www/account/12.php:25 www/account/18.php:25 www/account/22.php:25
748 #: www/account/5.php:25
749 msgid "Expires"
750 msgstr "Vervalt"
751
752 #: www/wot/3.php:38
753 msgid "Fees"
754 msgstr "Onkostenvergoedingen"
755
756 #: www/error404.php:19
757 msgid "File not found!"
758 msgstr "Bestand niet gevonden!"
759
760 #: www/help/4.php:16
761 msgid "Finally you will be asked information about 'extra' attribute, you simply hit enter to both these questions."
762 msgstr "Ten slotte wordt u gevraagd om gegevens voor het 'extra' veld in te vullen. Deze vragen kunt u gewoon blanko invullen."
763
764 #: includes/account_stuff.php:191
765 msgid "Find Domain"
766 msgstr "Domein Toevoegen"
767
768 #: includes/account_stuff.php:191 www/account/42.php:19
769 msgid "Find User"
770 msgstr "Zoek gebruiker"
771
772 #: www/account/48.php:19
773 msgid "Find User by Domain"
774 msgstr "Zoek gebruiker aan de hand van een domein"
775
776 #: includes/account_stuff.php:182
777 msgid "Find an Assurer"
778 msgstr "Zoek iemand die kan waarmerken"
779
780 #: www/help/3.php:41
781 msgid "Finish up and exit IIS Certificate Wizard"
782 msgstr "Be&euml;indig en verlaat de IIS Certificaat Wizard."
783
784 #: www/account/13.php:27 www/account/13.php:75 www/account/43.php:78
785 #: www/index/1.php:22
786 msgid "First Name"
787 msgstr "Voornaam"
788
789 #: includes/account.php:769
790 msgid "First and Last name fields can not be blank."
791 msgstr "De velden 'Voornaam' en 'Achternaam' moeten ingevuld worden."
792
793 #: www/index.php:233
794 msgid "First and/or last names were blank."
795 msgstr "Uw voor- en/of achternaam is niet ingevuld."
796
797 #: www/help/6.php:1
798 msgid "Firstly you need to join CAcert to do that go:"
799 msgstr "Ten eerste moet u meedoen met CAcert, ga hiervoor naar:"
800
801 #: www/help/4.php:1
802 msgid "Firstly you will need to run the following command, preferably in secured directory no one else can access, however protecting your private keys is beyond the scope of this document."
803 msgstr "Allereerst moet u het volgende commando geven. Bij voorkeur wordt dit uitgevoerd in een directory waar verder niemand toegang toe heeft. Het beschermen van de priv&eacute; sleutels valt echter buiten het bereik van dit document."
804
805 #: www/help/0.php:2
806 msgid "Following are several tips you may find useful."
807 msgstr "Hieronder volgen diverse tips die nog van pas kunnen komen."
808
809 #: www/account/37.php:23 www/index/12.php:23
810 msgid "For administrators looking to protect the services they offer, we provide host and wild card certificates which you can issue almost immediately. Not only can you use these to protect websites, but also POP3, SMTP and IMAP connections, to list but a few. Unlike other certificate authorities, we don't limit the strength of the certificates, or the use of wild card certificates. Everyone should have the right to security and to protect their privacy, not just those looking to run ecommerce sites."
811 msgstr "Voor beheerders die de diensten die ze bieden willen beschermen, bieden we webserver certificaten en webserver wildcard certificaten aan die u vrijwel direct kunt aanmaken. U kunt deze certificaten niet alleen gebruiken om websites te beveiligen, maar ook voor POP3, SMTP en IMAP verbindingen, om er slechts enkele te noemen. In tegenstelling tot andere certificate authorities, beperken we de sterkte van de certificaten niet, evenmin beperken we het gebruik van wildcard certificaten. Iedereen zou het recht moeten hebben op veiligheid en om hun privacy te beschermen, niet alleen zij die een e-commerce site willen runnen."
812
813 #: www/help/3.php:71
814 msgid "For more information, refer to your server documentation or visit"
815 msgstr "Voor meer informatie kijk in uw server documentatie of bezoek"
816
817 #: www/account/37.php:21 www/index/12.php:21
818 msgid "For the enthusiast looking to dip their toe in the water, we have an easy way of obtaining certificates you can use with your email program. You can use these not only to encrypt, but to prove to your friends and family that your email really does come from you."
819 msgstr "Voor de enthousiasteling die een sprong in het diepe aandurft hebben we een eenvoudige manier om certificaten aan te vragen die u kunt gebruiken met uw e-mail programma. U kunt deze certificaten niet alleen gebruiken om te versleutelen, maar ook om uw vrienden en familie te bewijzen dat uw e-mail werkelijk van uzelf af komt."
820
821 #: www/index/0.php:19
822 msgid "For years we've all been charged high amounts of money to pay for security that doesn't and shouldn't cost the earth."
823 msgstr "De voorbije jaren hebben we allemaal te veel betaald voor veiligheid die eigenlijk niet duur hoeft te zijn."
824
825 #: www/account/12.php:78 www/account/18.php:84 www/account/22.php:80
826 #: www/account/5.php:84
827 msgid "From here you can delete pending requests, or revoke valid certificates."
828 msgstr "Van hieruit kunt u aanvragen die nog in behandeling zijn annuleren en geldige certificaten intrekken."
829
830 #: www/stats.php:55
831 msgid "Users with 50-99 Points"
832 msgstr "Gebruikers met 50-99 punten"
833
834 #: includes/account_stuff.php:185
835 msgid "GPG/PGP Keys"
836 msgstr "GPG/PGP Sleutels"
837
838 #: www/account/36.php:22 www/index/1.php:111
839 msgid "General Announcements"
840 msgstr "Algemene aankondigingen"
841
842 #: www/account/40.php:17 www/index/11.php:17
843 msgid "General Questions"
844 msgstr "Algemene vragen"
845
846 #: www/disputes.php:320
847 #, php-format
848 msgid "The domain '%s' doesn't exist in the system. Can't continue."
849 msgstr "Het domein '%s' komt niet voor in de database. Bewerking geannuleerd."
850
851 #: www/disputes.php:247
852 #, php-format
853 msgid "The email address '%s' doesn't exist in the system. Can't continue."
854 msgstr "Het e-mail adres '%s' komt niet voor in de database. Bewerking geannuleerd."
855
856 #: www/stats.php:51
857 msgid "Users with 1-49 Points"
858 msgstr "Gebruikers met 1-49 punten"
859
860 #: www/help/4.php:4
861 msgid "Generating a 1024 bit RSA private key"
862 msgstr "Er wordt nu een 1024 bits RSA priv&eacute; sleutel gemaakt"
863
864 #: www/help/3.php:1
865 msgid "Generating a Key Pair and Certificate Signing Request (CSR) for a Microsoft Internet Information Server (IIS) 5.0."
866 msgstr "Maak een Sleutel paar en Certificaat Ondertekenings Verzoek (CSR) aan voor een 'Microsoft Internet Information Server' (IIS) 5.0"
867
868 #: includes/account_stuff.php:142
869 msgid "Go Home"
870 msgstr "Naar Hoofdpagina"
871
872 #: www/account/40.php:19 www/index/11.php:19
873 msgid "Go here for more details."
874 msgstr "Bevestig uw aanvraag gegevens"
875
876 #: www/help/2.php:16
877 msgid "Good question"
878 msgstr "Goede vraag"
879
880 #: www/stats.php:102
881 msgid "Growth by year"
882 msgstr "Groei per jaar"
883
884 #: www/stats.php:66
885 msgid "Growth in the last 12 months"
886 msgstr "Groei in de laatste 12 maanden"
887
888 #: www/help/0.php:1
889 msgid "Help!"
890 msgstr "Help!"
891
892 #: www/account/10.php:29 www/account/16.php:41 www/account/20.php:26
893 #: www/account/3.php:53
894 msgid "Sign by class 3 root certificate"
895 msgstr "Onderteken door klasse 3 root-certificaat"
896
897 #: www/account/19.php:54 www/account/6.php:52
898 msgid "Hit the 'Install your Certificate' button below to install the certificate into MS IE 5.x and above."
899 msgstr "Klik op de knop 'Installeer uw certificaat' hieronder om het certificaat te installeren in MS IE 5.x en hoger."
900
901 #: www/account/30.php:24
902 msgid "Hitting delete will also revoke all existing certificates issued under this domain"
903 msgstr "Als u verder gaat met 'verwijderen' zullen alle onder deze domeinnaam afgegeven certificaten ingetrokken worden"
904
905 #: www/account/29.php:24
906 msgid "Hitting update will also revoke all existing certificates issued under this domain"
907 msgstr "Door op 'aanpassen' te klikken herroept u ook alle bestaande certificaten die onder dit domein uitgegeven zijn."
908
909 #: www/wot/1.php:23 www/wot/7.php:26
910 msgid "Home"
911 msgstr "Naar Hoofdpagina"
912
913 #: www/help/2.php:8
914 msgid "How do I create my own digital signature?!"
915 msgstr "Hoe maak ik m'n eigen digitale Handtekening?!"
916
917 #: www/help/0.php:8
918 msgid "How do I generate a private key and CSR using OpenSSL?"
919 msgstr "Hoe maak in een priv&eacute; sleutel en CSR door middel van OpenSSL?"
920
921 #: www/help/0.php:9
922 msgid "How do I get a secured by CAcert emblem on my site?"
923 msgstr "Hoe krijg ik een beveiligd door CAcert embleem op mijn website?"
924
925 #: www/index/7.php:23
926 msgid "Has put so much effort into CAcert I don't know where to begin, he managed to get the CPS Christian had started up to draft status, he has given countless hours to assuring people and attending conferences to help spread the word"
927 msgstr "Heeft zo veel bijgedragen aan CAcert dat ik niet goed weet waar te beginnen,&#13;hij is erin geslaagd om de CPS die Christian eerder was gestart naar de draft-status te brengen, hij heeft talloze uren gespendeerd om personen te waarmerken en om conferenties bij te wonen teneinde kennis verder te verspreiden"
928
929 #: www/help/2.php:4 www/help/2.php:21 www/help/2.php:24
930 msgid "How it prepares us to protect our freedom"
931 msgstr "Zo bereidt het ons voor onze vrijheid te beschermen"
932
933 #: www/account/39.php:50 www/index/10.php:50
934 msgid "How to update, correct, or delete your information"
935 msgstr "Hoe u uw gegevens kan aanpassen of verwijderen"
936
937 #: www/index/51.php:27
938 msgid "How?"
939 msgstr "Hoe?"
940
941 #: includes/general_stuff.php:64
942 msgid "Howto Information"
943 msgstr "'Howto' informatie"
944
945 #: www/help/2.php:9 www/help/2.php:41
946 msgid "I can't wait to start sending encrypted emails!"
947 msgstr "Ik kan niet wachten om te beginnen met versleutelde e-mail berichten"
948
949 #: includes/account.php:884
950 msgid "I couldn't match any emails against your organisational account."
951 msgstr "Geen enkel e-mail adres komt overeen met het account van uw organisatie."
952
953 #: includes/account.php:120 includes/account.php:152 includes/account.php:254
954 #: includes/account.php:904 includes/account.php:991
955 msgid "I didn't receive a valid Certificate Request, hit the back button and try again."
956 msgstr "Er is geen geldige certificaatsaanvraag ontvangen. Klik op de 'terug' knop en probeer opnieuw."
957
958 #: www/wot/8.php:25
959 msgid "I don't want to be listed"
960 msgstr "Ik wil niet op de lijst vermeld worden"
961
962 #: www/account/10.php:18 www/account/20.php:18 www/account/3.php:18
963 msgid "I hereby represent that I am fully authorized by the owner of the information contained in the CSR sent to CAcert Inc. to apply for an Digital Certificate for secure and authenticated electronic transactions. I understand that a digital certificate serves to identify the Subscriber for the purposes of electronic communication and that the management of the private keys associated with such certificates is the responsibility of the subscriber's technical staff and/or contractors."
964 msgstr "Ik verklaar hiermee dat ik volledig geautoriseerd ben door de houder van de informatie die in de CSR is opgenomen. Dit CSR is verstuurd aan CAcert Inc. voor het aanvragen van een Digitaal Certificaat bedoeld voor beveiligde en geautoriseerde transacties. Ik begrijp dat het digitale certificaat de mogelijkheid biedt om de identiteit van 'de ingeschrevene' vast te stellen voor elektronische gegevensoverdracht en dat het beheer van de private keys die bij zo'n certificaat horen de verantwoordelijkheid zijn van de technische staf en/of contractors."
965
966 #: www/wot/8.php:26
967 msgid "I want to be listed"
968 msgstr "Ik wil op de lijst vermeld worden"
969
970 #: www/help/8.php:2
971 msgid "I'll anwser the why part first, as that's reasonably easy. The short answer is it takes most of the key handling responsibilty away from you and/or your group. If you need to revoke your key for any reason (such as a developer leaving the project) it won't effect your ability to revoke the existing key or keys, and issue new ones."
972 msgstr "Ik zal het waarom gedeelte eerst beantwoorden, en dat is redelijk eenvoudig. Het korte antwoord is dat het veel van de verantwoordelijkheden rondom de behandeling van sleutels bij u of uw groep wegneemt. Als u om welke reden ook een sleutel wilt herroepen (bijvoorbeeld als een ontwikkelaar uw project verlaat) dan tast het de mogelijkheid niet aan om een bestaande sleutel of sleutels te herroepen, en nieuwe uit te geven."
973
974 #: www/account/43.php:62
975 msgid "I'm sorry, the user you were looking for seems to have disappeared! Bad things are a foot!"
976 msgstr "Sorry, de gebruiker die u zoekt lijkt te zijn verdwenen? Dit ziet er niet goed uit!!"
977
978 #: www/wot.php:42
979 msgid "I'm sorry, there was no email matching what you entered in the system. Please double check your information."
980 msgstr "Sorry, er is geen e-mail die voldoet aan de gegevens die u opgegeven heeft. Kijk de ingevoerde gegevens na a.u.b."
981
982 #: www/account/38.php:17 www/index/13.php:17
983 msgid "If I'd like to donate to CAcert Inc., how can I do it?"
984 msgstr "Ik wil een bedrag doneren aan CAcert Inc. Hoe kan ik dat doen?"
985
986 #: www/account/10.php:22 www/account/20.php:22
987 msgid "If the Subscriber's name and/or domain name registration change the subscriber will immediately inform CAcert Inc. who shall revoke the digital certificate. When the Digital Certificate expires or is revoked the company will permanently remove the certificate from the server on which it is installed and will not use it for any purpose thereafter. The person responsible for key management and security is fully authorized to install and utilize the certificate to represent this organization's electronic presence."
988 msgstr "Op het moment dat de naam van de ingeschrevene of de domeinnaam registratie verandert zal de ingeschrevene direct CAcert Inc. informeren, die het certificaat in zal trekken. Op het moment dat het digitale certificaat verlopen is of ingetrokken wordt zal de ingeschrevene direct het certificaat van de server waarop het ge&iuml;nstalleerd is verwijderen en niet meer gebruiken voor welke dienst dan ook. De persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de certificaten en beveiliging is gemachtigd en volledig geautoriseerd om de digitale certificaten die het bedrijf vertegenwoordigen te installeren en aan te vragen."
989
990 #: www/account/3.php:22
991 msgid "If the Subscriber's name and/or domain name registration change the subscriber will immediately inform CAcert Inc. who shall revoke the digital certificate. When the Digital Certificate expires or is revoked the company will permanently remove the certificate from the server on which it is installed andwill not use it for any purpose thereafter. The person responsible for key management and security is fully authorized to install and utilize the certificate to represent this organization's electronic presence."
992 msgstr "Op het moment dat de naam en/of domeinnaam registratie van de ingeschrevene verandert, zal de ingeschrevene direct CAcert Inc. informeren en die zal direct het digitale certificaat intrekken. Als het digitale certificaat verlopen is of is ingetrokken dan zal de organisatie direct en permanent het certificaat van de server verwijderen en zal het nadien niet meer voor enig doel gebruiken. De persoon verantwoordelijk voor het beheer van de sleutels en beveiliging is deze organisatie volledig gemachtigd om certificaten aan te vragen en te installeren."
993
994 #: www/help/7.php:3
995 msgid "If the root store detects a bad request it assumes the webserver is compromised and shuts itself down."
996 msgstr "Als de root opslag server een vreemd verzoek krijgt dan neemt die server aan dat de webserver beschadigd is en zal zichzelf afsluiten."
997
998 #: www/help/7.php:4
999 msgid "If the root store doesn't receive a 'ping' reply over the serial link within a determined amount of time it assumes the webserver is compromised or the root store itself has been stolen and shuts itself down."
1000 msgstr "Als de 'root' opslag server geen 'ping' antwoord over de seri&euml;le verbinding krijgt binnen een vastgestelde tijd dan wordt er aangenomen dat de webserver beschadigd is of dat de 'root' opslag server zelf gestolen is. De root server zal zichzelf dan afsluiten."
1001
1002 #: www/account/39.php:47 www/index/10.php:47
1003 msgid "If we change our Privacy Policy, we will post those changes on www.CAcert.org. If we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users via email. Users will be able to opt out of any new use of their personal information."
1004 msgstr "Als we ons Privacy beleid aanpassen dan zullen de veranderingen gepubliceerd worden op www.CAcert.org. Indien er in de toekomst beslist zou worden om persoonlijke informatie op een andere manier te verwerken dan dat er vermeld werd op het ogenblik dat de informatie verzameld werd dan zullen de betreffende gebruikers via een e-mail op de hoogte gesteld worden. De gebruikers zullen dan de kans hebben om het gebruik van hun persoonlijke informatie onder de nieuwe regels te verbieden."
1005
1006 #: www/wot/7.php:140
1007 msgid "If you are happy with this location, click 'Make my location here' to update your location details."
1008 msgstr "Als u tevreden bent met de voorgestelde plaats, klik dan op 'Ik woon hier' om uw plaatsgegevens bij te werken."
1009
1010 #: www/account/40.php:41 www/index/11.php:41
1011 msgid "If you have questions, comments or otherwise and information you're sending to us contains sensitive details, you should use the contact form below. Due to the large amounts of support emails we receive, sending general questions via this contact form will generally take longer then using the support mailing list. Also sending queries in anything but english could cause delays in supporting you as we'd need to find a translator to help."
1012 msgstr "Als u vragen of opmerkingen heeft of anderszins informatie aan ons wilt sturen die gevoelige informatie bevat dan zou u het onderstaande contact formulier moeten gebruiken. Algemene vragen die via dit formulier worden gesteld zullen er vermoedelijk langer over doen dan als u direct naar de support lijst e-mailt. Dien uw vragen zo mogelijk in het Engels in; het onnodig zoeken van een vertaler kan het verlenen van ondersteuning ernstig vertragen."
1013
1014 #: www/account/39.php:55 www/index/10.php:55
1015 msgid "If you need to contact us in writing, address your mail to:"
1016 msgstr "Als u ons schriftelijk wil contacteren kan dit op het volgende adres:"
1017
1018 #: scripts/removedead.php:57
1019 msgid "If you needed more time or any other extenuating circumstances you should contact us immediately so this situation can be dealt with immediately."
1020 msgstr "Als u meer tijd nodig heeft of er zijn andere verzachtende omstandigheden dan dient u direct kontakt met ons op te nemen zodat dit probleem direct aangepakt kan worden."
1021
1022 #: www/account/0.php:18
1023 msgid "If you would like to view news items or change languages you can click the logout or go home links. Go home doesn't log you out of the system, just returns you to the front of the website. Logout logs you out of the system."
1024 msgstr "Als u de laatste nieuwsberichten wilt raadplegen of uw taalkeuze aan wilt passen, klik dan op 'Afmelden' of 'Naar Hoofdpagina'. De link 'Naar Hoofdpagina' logt u niet uit, maar brengt u terug naar de index van de site. 'Afmelden' gebruikt u om van het systeem af te loggen."
1025
1026 #: www/account/37.php:25 www/index/12.php:25
1027 msgid "If you're extremely serious about encryption, you can join CAcert's Assurance Programme and Web of Trust. This allows you to have your identity verified to obtain added benefits, including longer length certificates and the ability to include your name on email certificates."
1028 msgstr "Als u bijzonder serieus bent omtrent encryptie, kunt u zich inschrijven bij het CAcert Waarmerk Programma en onderdeel gaan uitmaken van het Vertrouwensnetwerk. Dit geeft u de mogelijkheid om uw identiteit te laten waarmerken om extra voordelen te verkrijgen, waaronder certificaten met grotere sleutellengte en de mogelijkheid om uw naam in het e-mail certificaat op te nemen."
1029
1030 #: www/wot/3.php:32
1031 msgid "If, and only if, the two match completely - you may award trust points up to the maximum points you are able to allocate;"
1032 msgstr "Als, en enkel als, beide volledig overeenstemmen mag u de vertrouwenspunten toekennen. Er is een maximum aantal punten dat u kan toekennen."
1033
1034 #: www/help/7.php:1
1035 msgid "In light of a request on the bugzilla list for more information about how our root certificate is protected I've decided to do a write up here and see if there is anything more people suggest could be done, or a better way of handling things altogether."
1036 msgstr "In het kader van een vraag op de bugzilla lijst om meer informatie te geven over hoe het 'root' certificaat is beveiligd heb ik besloten om hier het een en ander te beschrijven en eens te zien of er nog anderen zijn die een beschrijving kunnen geven hoe het ook georganiseerd kan worden, of dat er nog betere idee&euml;n om dit te beheren zijn."
1037
1038 #: www/help/3.php:9
1039 msgid "In the 'Directory Security' folder click on the 'Server Certificate' button in the 'Secure communications' section. If you have not used this option before the 'Edit' button will not be active."
1040 msgstr "Klik in de 'Directory Security' map op de 'Server Certificate' knop in de sectie 'Secure communications'. Als u dit niet hebt gedaan zal de 'Edit' knop niet actief worden."
1041
1042 #: www/help/3.php:57
1043 msgid "In the 'IIS Certificate Wizard' you should find a 'Pending Certificate Request'."
1044 msgstr "In de 'IIS Certificaat Wizard' moet u een 'uitstaande certificaat aanvraag' kunnen vinden."
1045
1046 #: www/account/0.php:20
1047 msgid "In this section you will be able to edit your personal information (if you haven't been assured), update your pass phrase, and lost pass phrase questions. You will also be able to set your location for the Web of Trust, it also effects the email announcement settings which among other things can be set to notify you if you're within 200km of a planned assurance event. You'll also be able to set additional contact information when you become fully trusted, so others can contact you to meet up outside official events."
1048 msgstr "In deze sectie kunt u uw persoonlijke gegevens aanpassen (zolang u nog niet gewaarmerkt bent), uw wachtwoord aanpassen en de vragen instellen die u gevraagd zullen worden op het moment dat u uw wachtwoord kwijt bent geraakt. U kunt uw woonplaats aangeven voor het Vertrouwens Netwerk. Tevens kunt u instellen of u e-mail wilt ontvangen over bijvoorbeeld evenementen in een straal van 200km rond uw woonplaats. U kunt hier ook extra contact informatie toevoegen op het moment dat u voldoende punten heeft behaald zodat anderen met u in contact kunnen treden buiten de offici&euml;le evenementen."
1049
1050 #: www/account/3.php:53 www/account/3.php:54 www/account/3.php:55
1051 #: www/account/3.php:56
1052 msgid "Include"
1053 msgstr "Invoegen"
1054
1055 #: www/index/0.php:23
1056 msgid "Inclusion into mainstream browsers!"
1057 msgstr "Integratie in de meest gebruikte browsers!"
1058
1059 #: www/index.php:195
1060 msgid "Incorrect email address and/or Pass Phrase."
1061 msgstr "Foutief e-mail adres of verkeerd paswoord."
1062
1063 #: www/account/19.php:60 www/account/6.php:58
1064 msgid "Install Your Certificate"
1065 msgstr "Installeer Uw Certificaat"
1066
1067 #: www/help/3.php:51
1068 msgid "Installation steps"
1069 msgstr "Installatie stappen"
1070
1071 #: www/account/19.php:43 www/account/19.php:52 www/account/6.php:41
1072 #: www/account/6.php:50
1073 msgid "Installing your certificate"
1074 msgstr "Installatie van uw certificaat"
1075
1076 #: www/index/0.php:15
1077 msgid "Introduction"
1078 msgstr "Inleiding"
1079
1080 #: includes/account.php:517 includes/account.php:583 includes/account.php:611
1081 #: includes/account.php:644 includes/account.php:694 includes/account.php:720
1082 #: includes/account.php:1042 includes/account.php:1092
1083 #: includes/account.php:1119 includes/account.php:1253
1084 #: includes/account.php:1308 includes/account.php:1337
1085 #, php-format
1086 msgid "Invalid ID '%s' presented, can't do anything with it."
1087 msgstr "Het ID '%s' is niet geldig."
1088
1089 #: includes/account.php:776 www/index.php:239
1090 msgid "Invalid date of birth"
1091 msgstr "Geboortedatum is niet geldig"
1092
1093 #: www/wot/6.php:78
1094 msgid "Issuing a temporary increase will automatically boost their points to 200 points for a nomindated amount of days, after which the person will be reduced to 150 points regardless of the amount of points they had previously. Regardless of method chosen above it will be recorded in the system as an Administrative Increase and there is a maximum amount of 45 days that points can be issued for."
1095 msgstr "Het toekennen van een tijdelijke verhoging van punten zet hun puntenaantal op 200 voor een opgegeven aantal dagen, waarna de betreffende persoon teruggezet wordt op 150 punten onafhankelijk van het aantal punten dat hij eerder had. Onafhankelijk van de hierboven gekozen methode zal het in het systeem als een Administratieve Verhoging worden genoteerd en geldt de verhoging voor ten hoogste 45 dagen."
1096
1097 #: www/wot/3.php:17
1098 msgid "It is essential that CAcert Assurers understand and follow the rules below to ensure that applicants for assurance are suitably identified, which, in turn, maintains trust in the system."
1099 msgstr "Het is noodzakelijk dat CAcert Waarmerkers de onderstaande regels begrijpen en naleven om zeker te zijn dat kanditaten voor certificering op voldoende wijze geidentificeerd zijn. Dit is nodig om het vertrouwenssysteem te kunnen onderhouden."
1100
1101 #: www/wot/3.php:36
1102 msgid "It is imperative that you maintain the confidentiality and privacy of the applicant, and never disclose the information obtained without the applicant's consent."
1103 msgstr "U verplicht zich ertoe om de vertrouwelijkheid en de privacy van de kandidaat te respecteren en de verzamelde informatie nooit zonder toestemming van de kandidaat te gebruiken of vrij te geven."
1104
1105 #: includes/account.php:589 includes/account.php:700 includes/account.php:1048
1106 #: includes/account.php:1098 includes/account.php:1259
1107 #: includes/account.php:1314
1108 #, php-format
1109 msgid "It would seem '%s' has already been revoked. I'll skip this for now."
1110 msgstr "Het lijkt erop dat '%s' reeds ingetrokken is. Het wordt voorlopig overgeslagen."
1111
1112 #: www/index/0.php:17
1113 msgid "It's been a long time coming, but the wait was worthwhile, finally you are able to get security at the right price... Free!"
1114 msgstr "De langverwachte oplossing voor veiligheid, eindelijk voor de juiste prijs... Gratis!"
1115
1116 #: www/index/1.php:107
1117 msgid "It's possible to get notifications of up and coming events and even just general announcements, untick any notifications you don't wish to receive. For country, regional and radius notifications to work you must choose your location once you've verified your account and logged in."
1118 msgstr "Het is mogelijk om berichten te krijgen van geplande evenementen en zelfs van alleen algemene aankondigingen, de-selecteer alle aankondigingen die u niet wilt ontvangen. Om landgebonden, regionale of omgevingsgebonden aankondigingen te kunnen krijgen dient u, als u uw account hebt gecontroleerd en u bent aangelogd, uw lokatie (woonplaats) juist in te stellen."
1119
1120 #: includes/general_stuff.php:53
1121 msgid "Join"
1122 msgstr "Inschrijven"
1123
1124 #: includes/general_stuff.php:52
1125 msgid "Join CAcert.org"
1126 msgstr "Inschrijven bij CAcert.org"
1127
1128 #: www/account/17.php:21 www/account/4.php:21
1129 msgid "Key Strength:"
1130 msgstr "Sterkte van de Sleutel:"
1131
1132 #: www/help/3.php:4
1133 msgid "Key generation process"
1134 msgstr "Sleutel aanmaak proces"
1135
1136 #: www/account/17.php:131 www/account/4.php:131
1137 msgid "Keysize:"
1138 msgstr "Grootte van de Sleutel:"
1139
1140 #: www/wot/9.php:47
1141 msgid "Language"
1142 msgstr "Taal"
1143
1144 #: www/account/13.php:37 www/account/13.php:85 www/account/43.php:86
1145 #: www/index/1.php:32
1146 msgid "Last Name"
1147 msgstr "Achternaam"
1148
1149 #: www/index/0.php:28
1150 msgid "Latest News"
1151 msgstr "Laatste Nieuws"
1152
1153 #: www/wot/3.php:41
1154 msgid "Liability"
1155 msgstr "Verantwoordelijkheid"
1156
1157 #: www/index/0.php:54 www/index/0.php:64 www/index/0.php:74 www/index/0.php:84
1158 #: www/index/0.php:94 www/index/0.php:104 www/index/0.php:114
1159 msgid "Limitations"
1160 msgstr "Beperkingen"
1161
1162 #: www/wot/1.php:23 www/wot/1.php:30 www/wot/1.php:43 www/wot/1.php:56
1163 #: www/wot/1.php:74 www/wot/1.php:87 www/wot/1.php:102 www/wot/7.php:26
1164 #: www/wot/7.php:35 www/wot/7.php:46 www/wot/7.php:58
1165 msgid "Listed"
1166 msgstr "In Lijst Vermeld"
1167
1168 #: www/help/4.php:11
1169 msgid "Locality Name (eg, city) [Sydney]:"
1170 msgstr "Plaats naam (hier stad) [Amsterdam]:"
1171
1172 #: www/account/11.php:30 www/account/21.php:33 www/account/43.php:196
1173 #: www/account/43.php:231 www/wot/10.php:25 www/wot/10.php:58 www/wot/6.php:69
1174 msgid "Location"
1175 msgstr "Plaats"
1176
1177 #: www/wot/7.php:123
1178 msgid "Location Name"
1179 msgstr "Plaatsnaam"
1180
1181 #: www/index/4.php:23 www/index/4.php:34
1182 msgid "Login"
1183 msgstr "Aanmelden"
1184
1185 #: includes/account_stuff.php:142
1186 msgid "Logout"
1187 msgstr "Uitloggen"
1188
1189 #: www/index/5.php:18
1190 msgid "Lost Pass Phrase"
1191 msgstr "Wachtwoord Verloren"
1192
1193 #: www/index/6.php:18
1194 msgid "Lost Pass Phrase - Step 2"
1195 msgstr "Wachtwoord Verloren - Stap 2"
1196
1197 #: www/account/13.php:100
1198 msgid "Lost Pass Phrase Questions"
1199 msgstr "Hints voor het geval u uw wachtwoord vergeet"
1200
1201 #: pages/index/0.php:24
1202 #, php-format
1203 msgid "Have you passed the CAcert %s Assurer Challenge %s yet?"
1204 msgstr "Heeft u de CAcert %s Waarmerker Test %s al met goed gevolg doorlopen?"
1205
1206 #: includes/general_stuff.php:59 www/account/43.php:106 www/account/43.php:110
1207 #: www/account/43.php:114 www/account/43.php:118 www/account/43.php:122
1208 #: www/account/43.php:126 www/account/43.php:130 www/account/43.php:134
1209 #: www/account/43.php:138 www/account/43.php:142
1210 msgid "Lost Password"
1211 msgstr "Wachtwoord Vergeten"
1212
1213 #: www/index.php:318
1214 msgid "Mail Probe"
1215 msgstr "E-mail Onderzoek"
1216
1217 #: www/account/2.php:49
1218 msgid "Make Default"
1219 msgstr "Stel in als standaard"
1220
1221 #: www/wot/7.php:138
1222 msgid "Make my location here"
1223 msgstr "Ik woon hier"
1224
1225 #: www/index/51.php:21
1226 msgid "Many are just the users of the system who by just making use of the project contribute to the wider community by word-of-mouth."
1227 msgstr "Velen zijn slechts gebruiker van het systeem, die enkel door het project te gebruiken bijdragen aan het grotere geheel door mond-op-mond reclame."
1228
1229 #: www/index/51.php:24
1230 msgid "Many people are currently dissatisfied with the commercial offerings. Many people wish only to connect or share with people they know, or simply secure their webmail from people potentially sniffing their traffic. Why subscribe to a service that is not structured to handle this, and furthermore charges a king's ransom for the privilege?"
1231 msgstr "Velen worden op dit moment teleurgesteld in de huidige commerci&euml;le aanbiedingen. Velen willen alleen verbinding maken met personen die ze kennen, of eenvoudigweg hun webmail afschermen voor de ogen van lieden die de mogelijkheid hebben om hun verkeer mee te sniffen. Waarom aanmelden bij een dienst die niet ingericht is om dit af te handelen, en die bovendien een godsvermogen vraagt voor dit voorrecht?"
1232
1233 #: www/index/7.php:17
1234 msgid "Many people to thank, if you've had a large input with the CAcert project with code, documentation, translations, or assurances and would like recognition let me know."
1235 msgstr "Er is aan veel personen dank verschuldigd. Als u veel bemoeienis gehad heeft in het CAcert project met code, documentatie, vertalingen of waarmerkingen, en u wilt hier erkenning voor, laat het me weten."
1236
1237 #: www/account/32.php:25 www/account/33.php:35
1238 msgid "Master Account"
1239 msgstr "Hoofdaccount"
1240
1241 #: www/wot/1.php:120
1242 msgid "Max Points"
1243 msgstr "Maximum Punten"
1244
1245 #: www/wot/9.php:56
1246 msgid "Message"
1247 msgstr "Bericht"
1248
1249 #: www/account/43.php:197 www/account/43.php:232 www/wot/10.php:26
1250 #: www/wot/10.php:59 www/wot/6.php:52
1251 msgid "Method"
1252 msgstr "Methode"
1253
1254 #: www/help/2.php:58
1255 msgid "Microsoft Root Certificate Program"
1256 msgstr "Microsoft Root Certificate Program"
1257
1258 #: www/help/3.php:71
1259 msgid "Microsoft Support Online"
1260 msgstr "Microsoft Support Online"
1261
1262 #: www/account/43.php:82
1263 msgid "Middle Name"
1264 msgstr "Tussenvoegsels"
1265
1266 #: www/account/13.php:31 www/account/13.php:79 www/index/1.php:26
1267 msgid "Middle Name(s)"
1268 msgstr "Bijkomende Voornamen"
1269
1270 #: www/help/2.php:26
1271 msgid "Most people would object if they found that all their postal letters are being opened, read and possibly recorded by the Government before being passed on to the intended recipient, resealed as if nothing had happened. And yet this is what happens every day with your emails (in the UK). There are some who have objected to this intrusion of privacy, but their voices are small and fall on deaf ears. However the most effective way to combat this intrusion is to seal the envelope shut in a miniature bank vault, i.e. encrypt your email. If all emails were encrypted, it would be very hard for Government, or other organisations/individual crackers, to monitor the general public. They would only realistically have enough resources to monitor those they had reason to suspect. Why? Because encryption can be broken, but it takes a lot of computing power and there wouldn't be enough to monitor the whole population of any given country."
1272 msgstr "Velen zouden bezwaren uiten als ze er achter kwamen dat al hun brieven worden geopend, gelezen en mogelijk bewaard door de Overheid, alvorens doorgestuurd te worden naar de eigenlijke bestemming, keurig dichtgeplakt alsof er niets gebeurd is. En toch is dit nu precies wat er met uw e-mail gebeurt (in het Verenigd Koninkrijk). Enkelen hebben bezwaar aangetekend tegen deze inbreuk op hun privacy, maar hun stemmen zijn beperkt en worden gesproken tegen dovemansoren. De meest effectieve manier om deze inbreuk aan te vechten is om de enveloppe in een mini bankkluis te versturen, d.w.z. om uw e-mail te versleutelen. Als alle e-mails versleuteld zouden zijn, zou het voor de overheid, of voor andere organisaties/individuele crackers, erg moeilijk worden om iedereen te monitoren. Ze zouden, reel gezien, slechts voldoende middelen hebben om die personen te monitoren waarvan er een reden tot verdenking is. Waarom? Omdat encryptie gekraakt kan worden, maar er is veel rekenkracht voor nodig, en er is onvoldoende rekenkracht beschikbaar om de gehele bevolking van ieder willekeurig land te monitoren."
1273
1274 #: includes/general_stuff.php:56 www/account/0.php:15
1275 msgid "My Account"
1276 msgstr "Mijn Account"
1277
1278 #: includes/account_stuff.php:146 www/account/36.php:18
1279 msgid "My Alert Settings"
1280 msgstr "Mijn Waarschuwingen"
1281
1282 #: includes/account.php:24 includes/account.php:35 includes/account.php:53
1283 #: includes/account.php:76 includes/account.php:85 includes/account.php:119
1284 #: includes/account.php:151 includes/account.php:176 includes/account.php:253
1285 #: includes/account.php:280 includes/account.php:303 includes/account.php:362
1286 #: includes/account.php:372 includes/account.php:393 includes/account.php:402
1287 #: includes/account.php:447 includes/account.php:460 includes/account.php:490
1288 #: includes/account.php:503 includes/account.php:536 includes/account.php:569
1289 #: includes/account.php:632 includes/account.php:682 includes/account.php:813
1290 #: includes/account.php:826 includes/account.php:883 includes/account.php:903
1291 #: includes/account.php:990 includes/account.php:1016
1292 #: includes/account.php:1028 includes/account.php:1079
1293 #: includes/account.php:1163 includes/account.php:1176
1294 #: includes/account.php:1226 includes/account.php:1238
1295 #: includes/account.php:1293 includes/account.php:1361
1296 #: includes/account.php:1387 includes/account.php:1415
1297 #: includes/account.php:1443 includes/account.php:1490
1298 #: includes/account.php:1502 includes/account.php:1565
1299 #: includes/account.php:1668 includes/account.php:1675
1300 #: includes/account.php:1685 includes/account.php:1728
1301 #: includes/account.php:1754 includes/account.php:1773
1302 #: includes/account.php:1801 includes/general.php:296 includes/general.php:374
1303 #: www/account.php:41 www/error404.php:17 www/wot.php:22 www/wot.php:124
1304 #: www/wot.php:132 www/wot.php:145 www/wot.php:246 www/wot.php:265
1305 #: www/wot.php:277 www/wot.php:288 www/account/15.php:23 www/account/19.php:23
1306 #: www/account/19.php:42 www/account/19.php:50 www/account/23.php:23
1307 #: www/account/6.php:21 www/account/6.php:40 www/account/6.php:48
1308 msgid "My CAcert.org Account!"
1309 msgstr "Mijn CAcert.org Account!"
1310
1311 #: includes/account_stuff.php:145 www/account/0.php:19 www/account/13.php:23
1312 #: www/index/1.php:19
1313 msgid "My Details"
1314 msgstr "Mijn Gegevens"
1315
1316 #: www/account/41.php:18
1317 msgid "My Language Settings"
1318 msgstr "Mijn taal instellingen"
1319
1320 #: includes/account_stuff.php:146 www/wot/8.php:19
1321 msgid "My Listing"
1322 msgstr "Mijn Overzicht"
1323
1324 #: includes/account_stuff.php:146
1325 msgid "My Location"
1326 msgstr "Mijn Locatie"
1327
1328 #: www/account/41.php:21
1329 msgid "My prefered language"
1330 msgstr "Mijn voorkeurs taal"
1331
1332 #: www/account/2.php:41
1333 msgid "N/A"
1334 msgstr "Niet Beschikbaar"
1335
1336 #: www/account/16.php:35 www/wot/1.php:119 www/wot/6.php:43
1337 msgid "Name"
1338 msgstr "Naam"
1339
1340 #: includes/account_stuff.php:154 includes/account_stuff.php:162
1341 #: includes/account_stuff.php:167 includes/account_stuff.php:171
1342 #: includes/account_stuff.php:186
1343 msgid "New"
1344 msgstr "Nieuw"
1345
1346 #: www/account/33.php:23
1347 #, php-format
1348 msgid "New Admin for %s"
1349 msgstr "Nieuwe Beheerder voor %s"
1350
1351 #: www/stats.php:71 www/stats.php:107
1352 msgid "New Assurers"
1353 msgstr "Nieuwe waarmerkers"
1354
1355 #: www/stats.php:72 www/stats.php:108
1356 msgid "New Certificates"
1357 msgstr "Nieuwe Certificaten"
1358
1359 #: www/account/16.php:18 www/account/3.php:27
1360 msgid "New Client Certificate"
1361 msgstr "Nieuw Client Certificaat"
1362
1363 #: www/account/28.php:22
1364 #, php-format
1365 msgid "New Domain for %s"
1366 msgstr "Nieuw Domein voor %s"
1367
1368 #: includes/account_stuff.php:177 www/account/24.php:18
1369 msgid "New Organisation"
1370 msgstr "Nieuwe Organisatie"
1371
1372 #: www/account/14.php:25 www/index/6.php:43
1373 msgid "New Pass Phrase"
1374 msgstr "Nieuw Wachtwoord"
1375
1376 #: includes/account.php:829 www/index.php:92
1377 msgid "New Pass Phrases specified don't match or were blank."
1378 msgstr "De nieuwe wachtwoorden die u heeft ingegeven zijn niet gelijk of leeg."
1379
1380 #: www/account/44.php:26
1381 msgid "New Password"
1382 msgstr "Wachtwoord Veranderen"
1383
1384 #: www/stats.php:70 www/stats.php:106
1385 msgid "New Users"
1386 msgstr "Nieuwe gebruikers"
1387
1388 #: www/account/16.php:40 www/account/24.php:45 www/account/3.php:70
1389 #: www/account/42.php:26 www/account/44.php:30 www/account/48.php:26
1390 #: www/index/1.php:117 www/index/5.php:53 www/index/6.php:54 www/wot/5.php:26
1391 msgid "Next"
1392 msgstr "Volgende"
1393
1394 #: www/help/4.php:17
1395 msgid "Next step is that you submit the contents of server.csr to the CAcert website, it should look *EXACTLY* like the following example otherwise the server may reject your request because it appears to be invalid."
1396 msgstr "De volgende stap is dat u de inhoud van het 'server.csr' bestand op de CAcert website aanmeld en het zou er *NET ZO* moeten uitzien als het volgende voorbeeld anders kan de webserver uw aanvraag weigeren omdat de informatie niet lijkt te kloppen."
1397
1398 #: www/account/50.php:29
1399 msgid "No"
1400 msgstr "Nee"
1401
1402 #: www/account/3.php:52
1403 msgid "No Name"
1404 msgstr "Geen Naam"
1405
1406 #: www/account/12.php:42 www/account/22.php:42 www/account/9.php:32
1407 msgid "No domains are currently listed."
1408 msgstr "Er zijn geen domeinen om weer te geven."
1409
1410 #: pages/account/53.php:83
1411 msgid "move"
1412 msgstr "verplaats"
1413
1414 #: pages/index/1.php:90
1415 msgid "Lost Pass Phrase Questions - Please enter five questions and your responses to be used for security verification."
1416 msgstr "Wachtwoord Verloren - Voeg vijf vragen en antwoorden toe die gebruikt zullen worden om een verloren wachtwoord opnieuw in te stellen."
1417
1418 #: www/account/15.php:24 www/account/19.php:24 www/account/23.php:24
1419 #: www/account/6.php:22
1420 msgid "No such certificate attached to your account."
1421 msgstr "Zo'n type certificaat is niet aan uw account verbonden."
1422
1423 #: includes/account.php:1731
1424 msgid "No such user found."
1425 msgstr "Geen gebruiker gevonden"
1426
1427 #: www/account/43.php:51
1428 #, php-format
1429 msgid "No users found matching %s"
1430 msgstr "Geen gebruikers gevonden met %s"
1431
1432 #: www/index/0.php:114
1433 msgid "None, the sky is the limit for CAcert."
1434 msgstr "Geen, de 'sky is the limit' voor CAcert."
1435
1436 #: www/index/0.php:115
1437 msgid "None; $10 USD per year membership fee."
1438 msgstr "Geen; USD 10,-- per jaar lidmaatschap."
1439
1440 #: includes/general_stuff.php:57
1441 msgid "Normal Login"
1442 msgstr "Login"
1443
1444 #: www/account/12.php:56 www/account/18.php:56 www/account/22.php:56
1445 #: www/account/5.php:60
1446 msgid "Not Revoked"
1447 msgstr "Niet ingetrokken"
1448
1449 #: includes/account.php:25
1450 #, php-format
1451 msgid "Not a valid email address. Can't continue."
1452 msgstr "Geen geldig e-mail adres. De handeling wordt afgebroken."
1453
1454 #: www/help/2.php:10 www/help/2.php:44
1455 msgid "Notes for the strangely curious"
1456 msgstr "Aantekeningen voor de vreemd nieuwsgierigen"
1457
1458 #: www/account/39.php:45 www/index/10.php:45
1459 msgid "Notification of changes"
1460 msgstr "Overzicht van veranderingen"
1461
1462 #: www/help/3.php:12
1463 msgid "Now 'Create a new certificate'."
1464 msgstr "Nu 'Maak een nieuw Certificaat'"
1465
1466 #: includes/account.php:600 includes/account.php:711 includes/account.php:1109
1467 #: includes/account.php:1325
1468 msgid "Now deleting the following pending requests:"
1469 msgstr "Bezig met verwijderen van de volgende in verwerking zijnde aanvragen:"
1470
1471 #: includes/account.php:506 includes/account.php:635 includes/account.php:1032
1472 #: includes/account.php:1241
1473 msgid "Now renewing the following certificates:"
1474 msgstr "De volgende certificaten worden nu hernieuwd:"
1475
1476 #: includes/account.php:572 includes/account.php:685 includes/account.php:1082
1477 #: includes/account.php:1296
1478 msgid "Now revoking the following certificates:"
1479 msgstr "Bezig met intrekken van de volgende certificaten:"
1480
1481 #: www/wot/6.php:81
1482 msgid "Number of days"
1483 msgstr "Aantal dagen"
1484
1485 #: pages/gpg/2.php:23
1486 msgid "Key ID"
1487 msgstr "Key ID"
1488
1489 #: www/help/2.php:30
1490 msgid "Of the biggest reasons why most people haven't started doing this, apart from being slightly technical, the reason is financial. You need your own certificate to digitally sign your emails. And the Certificate Authorities charge money to provide you with your own certificate. Need I say more. Dosh = no thanks I'd rather walk home. But organisations are emerging to provide the common fool in the street with a free alternative. However, given the obvious lack of funding and the emphasis on money to get enrolled, these organisations do not yet have the money to get themselves established as trusted Certificate Authorities. Thus it is currently down to trust. The decision of the individual to trust an unknown Certificate Authority. However once you have put your trust in a Certificate Authority you can implicitly trust the digital signatures generated using their certificates. In other words, if you trust (and accept the certificate of) the Certificate Authority that I use, you can automatically trust my digital signature. Trust me!"
1491 msgstr "Een van de grootste redenen waarom de meeste mensen hier al niet mee begonnen zijn, naast dat het enigszins technisch is, is een financi&euml;le reden. U heeft uw eigen certificaat nodig om uw e-mails digitaal te ondertekenen. En de Certificate Authorities vragen geld om u uw eigen certificaat te geven. Moet ik meer zeggen? Pff, nee dank u, ik loop wel naar huis. Maar er komen steeds meer organisaties die de gek in de straat een gratis alternatief aanbieden. Maar, gegeven het overduidelijke gebrek aan startkapitaal en de nadruk op geld om mee te kunnen doen, hebben deze organisaties nog niet voldoende geld om zichzelf als vertrouwde Certificate Authorities te kunnen positioneren. Dus gaat het op dit moment om vertrouwen. De beslissing van een individu om een onbekende Certificate Authority te vertrouwen. Echter zodra je je vertrouwen hebt uitgesproken in een Certificate Authority, dan kan je impliciet alle digitale handtekeningen vertrouwen die van door hen uitgegeven certificaten gebruik maken. Met andere woorden, als jij dezelfde Certificate Authority vertrouwt (en hun certificaten accepteert) die ik gebruik, dan kan jij automatisch mijn digitale handtekening vertrouwen. Vertrouw me!"
1492
1493 #: www/account/14.php:21
1494 msgid "Old Pass Phrase"
1495 msgstr "Oud Wachtwoord"
1496
1497 #: www/account/10.php:16 www/account/20.php:16 www/account/3.php:16
1498 msgid "Once you decide to subscribe for an SSL Server Certificate you will need to complete this agreement. Please read it carefully. Your Certificate Request can only be processed with your acceptance and understanding of this agreement."
1499 msgstr "Als u besluit een SSL Server Certificaat aan te vragen dient u deze overeenkomst af te maken. Lees het alstublieft zorgvuldig door. Uw certificaat aanvraag kan alleen worden verwerkt als u deze overeenkomst begrijpt en ermee akkoord gaat."
1500
1501 #: www/account/0.php:26
1502 msgid "Once you have verified your company you will see these menu options. They allow you to issue as many certificates as you like without proving individual email accounts as you like, further more you are able to get your company details on the certificate."
1503 msgstr "Op het moment dat u uw bedrijf heeft laten controleren krijgt u de volgende menu opties. Deze staan u toe zoveel certificaten aan te maken als u wilt zonder dat u individuele e-mail adressen hoeft te laten certificeren. Ook biedt dit u de mogelijkheid om de gegevens over uw bedrijf op te nemen in een certificaat."
1504
1505 #: www/help/4.php:28
1506 msgid "Once you've submitted it the system will process your request and send an email back to you containing your server certificate."
1507 msgstr "Zodra u het verzoek verzonden heeft zal het systeem het verzoek verwerken en u een e-mail met uw server certificaat terug sturen."
1508
1509 #: www/help/2.php:45
1510 msgid "One assumes that if a site has an SSL certificate (that's what enables secure communication, for exchanging personal details, credit card numbers, etc. and gives the 'lock' icon in the browser) that they have obtained that certificate from a reliable source (a Certificate Authority), which has the appropriate stringent credentials for issuing something so vital to the security of the Internet, and the security of your communications. You have probably never even asked yourself the question of who decided to trust these Certificate Authorities, because your browser comes with their (root) certificates pre-installed, so any web site that you come across that has an SSL certificate signed by one of them, is automatically accepted (by your browser) as trustworthy."
1511 msgstr "Men kan aannemen dat als een site een SSL certificaat gebruikt (dat is wat veilige communicatie mogelijk maakt, om persoonlijke gegevens uit te wisselen, credit card nummers etc. en is wat het icoon met het 'slotje' in de browser verzorgt) dat ze dat certificaat van een betrouwbare bron (een Certificate Authority) hebben betrokken, die de benodigde stringente credentials bezit om iets uit te geven wat zo vitaal is voor de veiligheid van het Internet, en voor de veiligheid van uw communicatie. U heeft zich vermoedelijk nooit afgevraagd wie besloten heeft dat u deze Certificate Authorities kunt vertrouwen, want uw browser komt met hun (root)-certificaten voor-ge&iuml;nstalleerd, dus iedere website waar u langs komt die een SSL certificaat bezit dat door een van hen ondertekend is, wordt automatisch (door uw browser) geaccepteerd als zijnde te vertrouwen."
1512
1513 #: www/wot/6.php:74
1514 msgid "Only fill this in if you assured the person on a different day"
1515 msgstr "Alleen invullen als u de persoon op een andere dag heeft gewaarmerkt"
1516
1517 #: www/account/43.php:39 www/account/49.php:39
1518 msgid "Only the first 100 rows are displayed."
1519 msgstr "Alleen de eerste 100 regels worden getoond."
1520
1521 #: www/wot/6.php:61
1522 msgid "Only tick the next box if the Assurance was face to face."
1523 msgstr "Zet alleen een vinkje in het volgende veld als u deze persoon tijdens de waarmerking in levende lijve ontmoet heeft."
1524
1525 #: www/help/3.php:8
1526 msgid "Open Directory Security folder"
1527 msgstr "Open de Directory Beveiligings map"
1528
1529 #: includes/account_stuff.php:176
1530 msgid "Org Admin"
1531 msgstr "Org Admin"
1532
1533 #: includes/account_stuff.php:166
1534 msgid "Org Client Certs"
1535 msgstr "Org Client Certificaten"
1536
1537 #: www/account/0.php:25
1538 msgid "Org Client and Server Certificates"
1539 msgstr "Org Client en Server Certificaten"
1540
1541 #: includes/account_stuff.php:170
1542 msgid "Org Server Certs"
1543 msgstr "Org Server Certificaten"
1544
1545 #: www/account/11.php:29 www/account/21.php:32
1546 msgid "Org. Unit"
1547 msgstr "Afdeling"
1548
1549 #: www/account/11.php:28 www/account/21.php:31 www/account/25.php:20
1550 #: www/account/35.php:20
1551 msgid "Organisation"
1552 msgstr "Organisatie"
1553
1554 #: www/account/24.php:21 www/account/27.php:24
1555 msgid "Organisation Name"
1556 msgstr "Naam van de Organisatie"
1557
1558 #: includes/account.php:1379 includes/account.php:1406
1559 msgid "Organisation Name and Contact Email are required fields."
1560 msgstr "De naam van de organisatie en het e-mail adres moeten ingevuld worden."
1561
1562 #: www/account/25.php:17 www/account/35.php:17
1563 msgid "Organisations"
1564 msgstr "Organisaties"
1565
1566 #: www/help/4.php:12
1567 msgid "Organization Name (eg, company) [XYZ Corp]:"
1568 msgstr "Organization Name (hier, bedrijfsnaam) [XYZ BV]:"
1569
1570 #: www/help/4.php:13
1571 msgid "Organizational Unit Name (eg, section) [Server Administration]:."
1572 msgstr "'Organizational Unit' naam (bv afdeling) [ICT Beheer]:"
1573
1574 #: www/account/40.php:36 www/index/11.php:36
1575 msgid "Other Mailing Lists"
1576 msgstr "Andere mailing lijsten"
1577
1578 #: www/index/16.php:16 www/index/3.php:16
1579 msgid "PKI Key"
1580 msgstr "PKI Sleutel"
1581
1582 #: www/account/10.php:28 www/account/16.php:40 www/account/20.php:25
1583 #: www/account/3.php:52
1584 msgid "Sign by class 1 root certificate"
1585 msgstr "Onderteken door klasse 1 root certificaat"
1586
1587 #: pages/account/13.php:41 pages/account/13.php:51 pages/account/13.php:89
1588 #: pages/account/13.php:99 pages/index/1.php:33 pages/index/1.php:43
1589 msgid "optional"
1590 msgstr "facultatief"
1591
1592 #: www/wot/6.php:28
1593 msgid "PLEASE NOTE: You have already assured this person before! If this is unintentional please DO NOT CONTINUE with this assurance."
1594 msgstr "LET OP: U heeft deze persoon al eerder gewaarmerkt! Als dit niet de bedoeling is, GA DAN NIET DOOR met deze waarmerking."
1595
1596 #: www/index/1.php:73 www/index/4.php:30
1597 msgid "Pass Phrase"
1598 msgstr "Wachtwoord"
1599
1600 #: www/account/14.php:29 www/index/1.php:77
1601 msgid "Pass Phrase Again"
1602 msgstr "Wachtwoord (herhaling)"
1603
1604 #: www/index.php:254
1605 msgid "Pass Phrases don't match"
1606 msgstr "De Wachtwoorden komen niet overeen"
1607
1608 #: www/index.php:249
1609 msgid "Pass Phrases were blank"
1610 msgstr "Wachtwoorden is niet ingevuld"
1611
1612 #: www/account/10.php:26 www/account/20.php:24 www/account/45.php:15
1613 msgid "Paste your CSR below..."
1614 msgstr "Plak uw CSR hieronder..."
1615
1616 #: www/account/12.php:52 www/account/12.php:59 www/account/18.php:52
1617 #: www/account/18.php:63 www/account/22.php:52 www/account/22.php:61
1618 #: www/account/5.php:56 www/account/5.php:63
1619 msgid "Pending"
1620 msgstr "In Verwerking"
1621
1622 #: www/account/19.php:99 www/account/6.php:97
1623 msgid "Personal Certificate Installed."
1624 msgstr "Uw persoonlijk certificaat is ge&iuml;nstalleerd."
1625
1626 #: www/account/39.php:24 www/index/10.php:24
1627 msgid "Personal information"
1628 msgstr "Persoonlijke informatie"
1629
1630 #: pages/wot/11.php:48
1631 msgid "for more information about Organizational Support."
1632 msgstr "voor meer informatie over ondersteuning bij bedrijfs-waarmerkingen."
1633
1634 #: pages/wot/13.php:73
1635 msgid "(hit enter to submit)"
1636 msgstr "(druk op enter om te bevestigen)"
1637
1638 #: www/capnew.php:1326
1639 msgid "location of the assurance"
1640 msgstr "plaats van de waarmerking"
1641
1642 #: www/capnew.php:732 www/coapnew.php:753
1643 msgid "generated"
1644 msgstr "gegenereerd"
1645
1646 #: pages/wot/12.php:32 pages/wot/13.php:72
1647 msgid "Location:"
1648 msgstr "Woonplaats:"
1649
1650 #: www/account/3.php:65
1651 msgid "Please Note: By ticking this box you will automatically have your name included in any certificates."
1652 msgstr "Let op: Als u dit veld selecteert dan wordt uw naam automatisch opgenomen in ieder type certificaat."
1653
1654 #: www/account/2.php:56 www/account/9.php:56
1655 msgid "Please Note: You can not set an unverified account as a default account, and you can not remove a default account. To remove the default account you must set another verified account as the default."
1656 msgstr "Let op: U kan geen ongeverifieerde account als standaardaccount instellen. U kan ook uw standaardaccount niet verwijderen. Om uw huidige standaardaccount te verwijderen moet u eerst een ander geverifieerd account als standaardaccount instellen."
1657
1658 #: www/account/7.php:32
1659 msgid "Please Note: You only need to enter the main part of your domain, eg. mydomain.com rather then www.mydomain.com. Once you have verified your domain you are able to enter any sub-domain, such as www.mydomain.com or www.this.is.mydomain.com as the system checks from right to left, rather then specific hostnames when you upload a CSR to the system."
1660 msgstr "Let op: U hoeft alleen het relevante gedeelte van de domeinnaam in te vullen, d.w.z. mijndomein.nl in plaats van www.mijndomein.nl. Zodra u uw domein hebt geverifieerd kunt u ieder subdomein toevoegen, zoals www.mijndomein.nl of www.dit.is.mijndomein.nl, omdat het systeem van rechts naar links controleert in plaats van op specifieke hostnamen wanneer u een CSR aan het systeem aanbiedt."
1661
1662 #: www/wot.php:233
1663 #, php-format
1664 msgid "Please Note: this is a temporary increase for %s days only. After that time their points will be reduced to 150 points."
1665 msgstr "Let op: Dit is een tijdelijke verhoging die slechts %s dagen geldig is. Daarna wordt het aantal punten weer teruggebracht tot 150 punten."
1666
1667 #: www/wot.php:220
1668 #, php-format
1669 msgid "Please Note: this is a temporary increase for %s days only. After that time your points will be reduced to 150 points."
1670 msgstr "Let op: Dit is een tijdelijke verhoging die slechts %s dagen geldig is. Daarna wordt uw aantal punten weer tot 150 punten teruggebracht."
1671
1672 #: www/account/8.php:19
1673 msgid "Please choose an authority email address"
1674 msgstr "Kies het e-mail adres van een authoriteit"
1675
1676 #: www/account/11.php:16 www/account/21.php:19
1677 msgid "Please make sure the following details are correct before proceeding any further."
1678 msgstr "Verzeker u ervan dat de volgende informatie correct is alvorens verder te gaan."
1679
1680 #: www/index/0.php:120
1681 msgid "Please note a general limitation is that, unlike long-time players like Verisign, CAcert's root certificate is not included by default in mainstream browsers, email clients, etc. This means people to whom you send encrypted email, or users who visit your SSL-enabled web server, will first have to import CAcert's root certificate, or they will have to agree to pop-up security warnings (which may look a little scary to non-techy users)."
1682 msgstr "Let op: een algemene beperking is dat, in tegenstelling tot al lang op dit terrein opererende organisaties zoals Verisign, het CAcert root certificaat niet standaard opgenomen is in de belangrijkste web browsers, e-mail programma's, enz. Dit betekent dat personen aan wie u een versleutelde e-mail stuurt, of gebruikers die uw SSL-beveiligde webserver bezoeken, eerst het CAcert root certificaat moeten importeren, of ze moeten akkoord gaan met pop-ups met beveiligingswaarschuwingen er in (wat er voor niet-technici een beetje beangstigend uit kan zien)."
1683
1684 #: www/account/14.php:33 www/index/1.php:81 www/index/6.php:51
1685 msgid "Please note, in the interests of good security, the pass phrase must be made up of an upper case letter, lower case letter, number and symbol."
1686 msgstr "Let op, om tot een sterk wachtwoord te komen, moet het woord bestaan uit een hoofdletter, kleine letter, nummer en symbool."
1687
1688 #: www/wot/8.php:40
1689 msgid "Please note: All html will be stripped from the contact information box, a link to an email form will automatically be inserted to ensure your privacy."
1690 msgstr "Let op: alle HTML codes worden uit het contact informatievenster verwijderd. Er wordt ook automatisch een e-mail formulier toegevoegd zodat uw privacy gewaarborgd blijft."
1691
1692 #: www/account/43.php:195 www/account/43.php:230 www/wot/10.php:24
1693 #: www/wot/10.php:57 www/wot/6.php:108
1694 msgid "Points"
1695 msgstr "Punten"
1696
1697 #: www/stats.php:59
1698 msgid "Points Issued"
1699 msgstr "Aantal waarmerk punten dat u heeft uitgegeven"
1700
1701 #: www/account/40.php:54 www/index/11.php:54
1702 msgid "Postal Address:"
1703 msgstr "Post Adres:"
1704
1705 #: www/help/3.php:14
1706 msgid "Prepare the request"
1707 msgstr "Start de aanvraag"
1708
1709 #: pages/index/8.php:5
1710 msgid "Secretary"
1711 msgstr "Secretaresse"
1712
1713 #: www/wot/3.php:35
1714 msgid "Privacy"
1715 msgstr "Privacy"
1716
1717 #: includes/account_stuff.php:210 includes/general_stuff.php:109
1718 #: www/account/39.php:15 www/index/10.php:15
1719 msgid "Privacy Policy"
1720 msgstr "Privacy Beleid"
1721
1722 #: www/account/8.php:29
1723 msgid "Probe"
1724 msgstr "Onderzoek"
1725
1726 #: www/wot/3.php:27
1727 msgid "Processing"
1728 msgstr "Bezig met verwerken"
1729
1730 #: www/help/8.php:1
1731 msgid "Question: I'm a software developer for linux and I want to use CAcert/openssl to distribute my packages with detached signatures, is this possible and why would I do this over PGP/GPG detached signatures?"
1732 msgstr "Vraag: Ik ben linux software ontwikkelaar en ik wil CAcert/openssl gebruiken om mijn pakketten te verspreiden met losse digitale handtekeningen, kan dat, en waarom zou ik dat doen in plaats losse PGP/GPG digitale handtekeningen te gebruiken?"
1733
1734 #: www/help/2.php:11 www/help/2.php:54
1735 msgid "References"
1736 msgstr "Referenties"
1737
1738 #: www/account/36.php:24 www/index/1.php:113
1739 msgid "Regional Announcements"
1740 msgstr "Regionale aankondigingen"
1741
1742 #: includes/account.php:623 includes/account.php:732 includes/account.php:1131
1743 #: includes/account.php:1349
1744 #, php-format
1745 msgid "Removed a pending request for '%s'"
1746 msgstr "De aanvraag voor '%s' was nog in verwerking en is nu verwijderd."
1747
1748 #: www/account/12.php:71 www/account/18.php:77 www/account/22.php:73
1749 #: www/account/5.php:77
1750 msgid "Renew"
1751 msgstr "Hernieuw"
1752
1753 #: www/account/12.php:21 www/account/18.php:21 www/account/22.php:21
1754 #: www/account/5.php:21
1755 msgid "Renew/Revoke/Delete"
1756 msgstr "Hernieuwen/Intrekken/Verwijderen"
1757
1758 #: includes/account.php:548 includes/account.php:1270
1759 msgid "Renewing"
1760 msgstr "Bezig met vernieuwen"
1761
1762 #: www/index/6.php:47
1763 msgid "Repeat"
1764 msgstr "Herhalen"
1765
1766 #: www/help/3.php:52
1767 msgid "Return to the 'Internet Information Services' screen in 'Administrative Tools' under 'Control Panel'. Right click on 'Default Web Site' and select 'Properties'."
1768 msgstr "Ga terug naar het 'Internet Information Services' scherm in de 'Administative Tools' onder 'Control Panel'. Klik rechts op 'Default Web Site' en kies 'Properties'."
1769
1770 #: www/account/12.php:72 www/account/18.php:78 www/account/22.php:74
1771 #: www/account/5.php:78
1772 msgid "Revoke/Delete"
1773 msgstr "Intrekken/Verwijderen"
1774
1775 #: www/account/12.php:24 www/account/12.php:54 www/account/18.php:24
1776 #: www/account/18.php:54 www/account/22.php:24 www/account/22.php:54
1777 #: www/account/5.php:24 www/account/5.php:58
1778 msgid "Revoked"
1779 msgstr "Ingetrokken"
1780
1781 #: www/index/51.php:31
1782 msgid "Right now it's happening all around you - there are secured websites and email protocols being protected and trusted by people, signed by CAcert."
1783 msgstr "Dat is wat er nu alom gebeurt - er zijn beveiligde websites en e-mail protocollen die worden beveiligd en vertrouwd door gebruikers, dit alles op basis van CAcert certificaten."
1784
1785 #: includes/general_stuff.php:67
1786 msgid "Root Certificate"
1787 msgstr "Root Certificaat"
1788
1789 #: www/index/16.php:18 www/index/3.php:18
1790 msgid "Root Certificate (DER Format)"
1791 msgstr "Root Certificaat (DER formaat)"
1792
1793 #: www/index/16.php:17 www/index/3.php:17
1794 msgid "Root Certificate (PEM Format)"
1795 msgstr "Root Certificaat (PEM formaat)"
1796
1797 #: includes/account_stuff.php:182
1798 msgid "Rules"
1799 msgstr "Regels"
1800
1801 #: www/index/7.php:20
1802 msgid "Put a lot of effort convincing people in Germany to signup and be assured, he started work on a new RFC compliant CPS, spent countless hours helping with tech support, and so much more"
1803 msgstr "Heeft een hoop werk gedaan om personen in Duitsland te overtuigen zich in te schrijven en zich te laten waarmerken, hij is gestart met het maken van een CPS die aan de RFC voldoet, heeft heel veel werk besteed aan technische ondersteuning, en nog veel meer"
1804
1805 #: www/index/0.php:63
1806 msgid "Same as above plus you can include your full name in the certificates."
1807 msgstr "Hetzelfde als hierboven en u kunt uw volledige naam in het certificaat opnemen."
1808
1809 #: www/index/0.php:94
1810 msgid "Same as above, except certificates expire in 24 months."
1811 msgstr "Hetzelfde als hierboven, alleen vervallen de certificaten na 24 maanden."
1812
1813 #: www/index/0.php:95
1814 msgid "Same as above, plus get 50 assurance points by meeting with assurer(s) from the CAcert Web of Trust, who verify your identity using your government issued photo identity documents."
1815 msgstr "Hetzelfde als hierboven, en zorg voor 50 waarmerk punten door een ontmoeting met waarmerkers van het CAcert Vertrouwens Netwerk. Zij stellen uw identiteit vast aan de hand van uw door uw overheid van een foto voorziene offici&euml;le identiteits documenten."
1816
1817 #: www/index/0.php:65
1818 msgid "Same as above, plus you must get a minimum of 50 assurance points by meeting with one or more assurers from the CAcert Web of Trust, who verify your identity using your government issued photo identity documents."
1819 msgstr "Hetzelfde als hierboven, en zorg voor minimaal 50 waarmerk punten door een ontmoeting met waarmerkers van het CAcert Vertrouwens Netwerk. Zij stellen uw identiteit vast aan de hand van uw van een foto voorziene door uw overheid uitgegeven identiteits dcumenten."
1820
1821 #: www/index/0.php:93
1822 msgid "Same as above."
1823 msgstr "Hetzelfde als hierboven"
1824
1825 #: www/help/3.php:46
1826 msgid "Saving the certificate"
1827 msgstr "Bewaar uw certificaat"
1828
1829 #: www/help/3.php:6 www/help/3.php:7 www/help/3.php:10 www/help/3.php:13
1830 #: www/help/3.php:16 www/help/3.php:19 www/help/3.php:29 www/help/3.php:32
1831 #: www/help/3.php:35 www/help/3.php:38 www/help/3.php:50 www/help/3.php:53
1832 #: www/help/3.php:56 www/help/3.php:59 www/help/3.php:62 www/help/3.php:65
1833 #: www/help/3.php:68
1834 msgid "Screenshot of IIS 5.0"
1835 msgstr "Schermfoto van IIS 5.0"
1836
1837 #: www/wot/7.php:127
1838 msgid "Search"
1839 msgstr "Zoek"
1840
1841 #: www/wot/7.php:120
1842 msgid "Search this region"
1843 msgstr "Zoek in deze regio"
1844
1845 #: www/account/43.php:163
1846 msgid "Secondary Emails"
1847 msgstr "Contact via E-mail"
1848
1849 #: pages/wot/13.php:40
1850 msgid "Your location has been updated"
1851 msgstr "Uw woonplaats is bijgewerkt"
1852
1853 #: www/account.php:49 www/index.php:475
1854 msgid "Your message has been sent to the general support list."
1855 msgstr "Uw bericht is verzonden naar de algemene ondersteuningslijst."
1856
1857 #: www/account.php:35 www/index.php:464
1858 msgid "Your message has been sent."
1859 msgstr "Uw bericht is verzonden."
1860
1861 #: includes/account.php:2480
1862 msgid "Your vote has been accepted."
1863 msgstr "Uw stem is geaccepteerd."
1864
1865 #: www/cap.php:43 www/ttp.php:48 pages/help/3.php:62
1866 msgid "and"
1867 msgstr "en"
1868
1869 #: www/ttp.php:107
1870 msgid "as applicable"
1871 msgstr "voorzover van toepassing"
1872
1873 #: pages/account/13.php:56 pages/account/13.php:104 pages/index/1.php:48
1874 #: pages/index/5.php:26
1875 msgid "dd/mm/yyyy"
1876 msgstr "dd/mm/jjjj"
1877
1878 #: pages/wot/13.php:65
1879 msgid "eg Sydney, New South Wales, Australia"
1880 msgstr "b.v. Sydney, Nieuw Zuid-Wales, Australi&euml;"
1881
1882 #: includes/account.php:98
1883 msgid "has changed the default email on your account."
1884 msgstr "heeft het standaard e-mail adres van uw account aangepast."
1885
1886 #: includes/account.php:1076
1887 msgid "has changed the password on your account."
1888 msgstr "heeft het wachtwoord van uw account aangepast."
1889
1890 #: pages/account/13.php:23
1891 msgid "has viewed your lost password questions."
1892 msgstr "heeft uw &quot;wachtwoord verloren&quot; vragen bekeken."
1893
1894 #: pages/help/3.php:63
1895 msgid "lines. Do not copy any extra line feeds or carriage returns at the beginning or end of the certificate. Save the certificate into a text editor like Notepad. Save the certificate with an extension of .cer and a meaningful name like certificate.cer"
1896 msgstr "regels. Kopi&euml;er geen extra regelterugloop of nieuwe regel bij het begin of eind van het certificaat. Bewaar het certificaat m.b.v. een tekstverwerker zoals Notepad. Bewaar het certificaat met het bestandstype .cer en onder een zinvolle naam zoals certificate.cer"
1897
1898 #: www/help/3.php:18
1899 msgid "Select 'Bit length'. We advise a key length of 1024 bits."
1900 msgstr "Kies 'Bit lengte'. Wij adviseren een sleutel met de lengte van 1024 bits."
1901
1902 #: www/help/3.php:11
1903 msgid "Select 'Create a new certificate'"
1904 msgstr "Kies 'Nieuw Client Certificaat'"
1905
1906 #: www/help/3.php:55
1907 msgid "Select 'Server Certificate' at the bottom of the tab in the 'Secure communications' section."
1908 msgstr "Kies 'Server Certificaat' aan de onderkant in het tab-blad van de 'Secure communications' sectie."
1909
1910 #: www/account/43.php:28 www/account/49.php:28
1911 msgid "Select Specific Account Details"
1912 msgstr "Kies eigen account gegevens"
1913
1914 #: www/help/3.php:37
1915 msgid "Select an easy to locate folder. You'll have to open this file up with Notepad. The CSR must be copied and pasted into our online form. Once the CSR has been submitted, you won't need this CSR any more as IIS won't reuse old CSR to generate new certificates."
1916 msgstr "Kies een makkelijk te vinden map. U moet deze file openen met het kladblok. De CSR moet dan gekopieerd worden en in het online-formulier geplakt worden. Als de CSR eenmaal is aangemeld dan is deze CSR niet meer nodig omdat IIS geen oud CSR zal accepteren om nieuwe certificaten te maken."
1917
1918 #: www/help/3.php:61
1919 msgid "Select the .cer file and click 'Next'."
1920 msgstr "Kies het .cer bestand en klik 'Volgende' aan."
1921
1922 #: www/help/3.php:54
1923 msgid "Select the Directory Security tab"
1924 msgstr "Kies de directory Beveiliging tab."
1925
1926 #: www/account/40.php:30 www/account/40.php:48 www/index/11.php:30
1927 #: www/index/11.php:48 www/wot/9.php:60
1928 msgid "Send"
1929 msgstr "Versturen"
1930
1931 #: www/account/40.php:40 www/index/11.php:40
1932 msgid "Sensitive Information"
1933 msgstr "Gevoelige informatie"
1934
1935 #: includes/account_stuff.php:161
1936 msgid "Server Certificates"
1937 msgstr "Server Certificaten"
1938
1939 #: www/index/0.php:80
1940 msgid "Server certificates (un-assured)"
1941 msgstr "Server Certificaten (ongewaarmerkt)"
1942
1943 #: www/wot.php:247
1944 msgid "Shortly you and the person you were assuring will receive an email confirmation. There is no action on your behalf required to complete this."
1945 msgstr "Binnenkort zullen u en de persoon die u gewaarmerkt heeft ter bevestiging een e-mail ontvangen. U hoeft verder geen actie meer te ondernemen."
1946
1947 #: www/account/40.php:51 www/index/11.php:51
1948 msgid "Snail Mail"
1949 msgstr "Slakken post"
1950
1951 #: www/help/2.php:50
1952 msgid "So if you don't pass the audit, you don't get to be a Certificate Authority. And to pass the audit, well, you've got to show that you can do a good job issuing certificates. That they're secure, you only give them to the right people, etc. So what happens when you make a mistake and you erroneously issue a certificate that risks the entire Internet browsing population, like Verisign did? Well, er, nothing actually. They already paid for their audit, and damn it, they're so big now, we couldn't possibly revoke their Certificate Authority status. (There's too much money at stake!)"
1953 msgstr "Als u het onderzoek niet haalt, dan wordt u geen Certificate Authority. En om het onderzoek te halen moet u aantonen dat u op een adequate manier certificaten kan uitgeven. Dat deze certificaten veilig zijn, dat ze naar de juiste mensen gestuurd worden enz. En wat gebeurt er als u een fout maakt en per ongeluk een certificaat uitgeeft aan de verkeerde partij, en het de internet bezoekende bevolking in gevaar brengt? Nou eh eigenlijk niets. Ze hadden al betaald voor hun onderzoek en ze zijn nu zo groot dat het onmogelijk is om hun status van 'Certificate Authority' af te nemen.(Er staat teveel geld op het spel)"
1954
1955 #: www/index/51.php:33
1956 msgid "So what can I do to help the cause?"
1957 msgstr "Dus wat kan ik doen om het doel te helpen bereiken?"
1958
1959 #: www/help/2.php:52
1960 msgid "So, dammit, what's the point of all this then?"
1961 msgstr "Dus, verdomme, wat heeft het dan eigenlijk voor een zin?"
1962
1963 #: www/account/39.php:39 www/index/10.php:39
1964 msgid "Some of our advertisers use a third-party ad server to display ads. These ads may contain cookies. The ad server receives these cookies, and we don't have access to them."
1965 msgstr "Sommige van onze adverteerders gebruiken advertentiediensten van derde partijen om advertenties weer te geven. Deze advertenties kunnen cookies bevatten. Deze cookies worden doorgestuurd naar de server van de derde partij. Wij hebben over deze cookies geen enkele controle."
1966
1967 #: www/wot/9.php:19 www/wot/9.php:29
1968 msgid "Sorry, I was unable to locate that user."
1969 msgstr "Sorry, deze gebruiker kon niet gevonden worden."
1970
1971 #: www/wot/6.php:85
1972 msgid "Sponsoring Member"
1973 msgstr "Bestuurslid dat uw verzoek ondersteunt"
1974
1975 #: www/help/4.php:10
1976 msgid "State or Province Name (full name) [NSW]:"
1977 msgstr "'Staat of Provincie' (volledige naam) [NH]:"
1978
1979 #: www/account/11.php:31 www/account/21.php:34 www/account/24.php:33
1980 #: www/account/27.php:36
1981 msgid "State/Province"
1982 msgstr "Staat/Provincie"
1983
1984 #: includes/general_stuff.php:66 www/stats.php:5 www/stats.php:9
1985 msgid "Statistics"
1986 msgstr "Statistieken"
1987
1988 #: www/account/12.php:22 www/account/18.php:22 www/account/2.php:22
1989 #: www/account/22.php:22 www/account/5.php:22 www/account/9.php:22
1990 msgid "Status"
1991 msgstr "Status"
1992
1993 #: www/account/40.php:28 www/account/40.php:46 www/index/11.php:28
1994 #: www/index/11.php:46 www/wot/9.php:52
1995 msgid "Subject"
1996 msgstr "Onderwerp"
1997
1998 #: www/gpg.php:22 www/account/10.php:29 www/account/11.php:36
1999 #: www/account/20.php:27 www/account/21.php:38 www/account/45.php:18
2000 msgid "Submit"
2001 msgstr "Versturen"
2002
2003 #: www/account/13.php:41 www/account/13.php:89 www/account/43.php:90
2004 #: www/index/1.php:36
2005 msgid "Suffix"
2006 msgstr "Suffix"
2007
2008 #: includes/account_stuff.php:190
2009 msgid "System Admin"
2010 msgstr "Systeem beheer"
2011
2012 #: www/help/6.php:7
2013 msgid "System will send you an email with a link in it, you just open the link in a webbrowser."
2014 msgstr "Het systeem stuurt u een e-mail met een link er in, u moet die link openen met een webbrowser."
2015
2016 #: includes/general.php:24 www/wot/6.php:99
2017 msgid "Temporary Increase"
2018 msgstr "Tijdelijke opwaardering"
2019
2020 #: scripts/removedead.php:62
2021 msgid "Temporary points increase has expired."
2022 msgstr "De tijdelijke punten opwaardering is verlopen."
2023
2024 #: www/help/2.php:55
2025 msgid "Ten Risks of PKI: What You're not Being Told about Public Key Infrastructure"
2026 msgstr "De tien risico's van PKI: Wat er niet verteld wordt over de 'Public Key Infrastructure'"
2027
2028 #: www/account/38.php:23 www/index/13.php:23
2029 msgid "Thank you very much for your support, your donations help CAcert to continue to operate."
2030 msgstr "Bedankt voor uw steun, met uw donatie kan CAcert verder blijven werken."
2031
2032 #: www/index.php:314
2033 msgid "Thanks for signing up with CAcert.org, below is the link you need to open to verify your account. Once your account is verified you will be able to start issuing certificates till your hearts' content!"
2034 msgstr "Bedankt voor uw inschrijving bij CAcert.org. Hieronder vindt u de link die u moet openen om uw account te activeren. Daarna kunt u beginnen met het uitschrijven van certificaten!"
2035
2036 #: www/help/2.php:47
2037 msgid "That situation has changed, and Internet Explorer, being the most obvious example, now insists that any Certificate Authorities are 'audited' by an 'independent' organisation, the American Institute for Certified Public Accountant's (AICPA). So now, if you have the money needed (from US$75000 up to US$250000 and beyond) you can get these accountants, who clearly know a lot about money, to approve you as having the required technical infrastructure and business processes to be a Certificate Authority. And they get a nice wad of money for the pleasure. And the Certificate Authorities, having a kind of monopoly as a result, charge a lot for certificates and also get a nice wad of money. And everyone's happy."
2038 msgstr "Die situatie is veranderd, en Internet Explorer, om maar het meest voor de hand liggende voorbeeld te nemen, dringt er nu op aan dat iedere Certificate Authority 'geaudit' wordt door een 'onafhankelijke' organisatie, het American Institute for Certified Public Accountant's (AICPA). Dus vanaf nu kan je, als je over het benodigde geld beschikt (vanaf US$75000 tot US$250000 of meer) deze accountants, die duidelijk erg veel van geld afweten, uitnodigen om vast te stellen dat je de vereiste technische infrastructuur bezit en dat de juiste zakelijke processen gevolgd worden om een Certificate Authority te zijn. En ze krijgen een aardige sloot geld voor deze vaststelling. En de Certificate Authorities, die hierdoor een soort monopolie bezitten, rekenen erg veel per certificaat en krijgen ook sloten geld. En iedereen is tevreden."
2039
2040 #: www/account/17.php:89 www/account/4.php:89
2041 msgid "The 1024-bit key generation failed. Would you like to try 512 instead?"
2042 msgstr "Het aanmaken van een 1024-bits sleutel is mislukt. Wilt U proberen om een 512-bits sleutel aan te maken?"
2043
2044 #: www/help/3.php:31
2045 msgid "The Common Name is the fully qualified host and Domain Name or website address that you will be securing. Both 'www.CAcert.org' and 'secure.CAcert.com' are valid Common Names. IP addresses are usually not used."
2046 msgstr "De 'Common Name' is de volledige host en domein naam of het web-adres dat u wilt beveiligen. Zowel 'www.cacert.org' als 'secure.cacert.com' zijn geldige Common Names. IP addressen worden normaal gesproken niet gebruikt."
2047
2048 #: www/verify.php:46
2049 msgid "The ID or Hash has already been verified, or something weird happened."
2050 msgstr "Het ID of de Hash zijn reeds gecontroleerd. Of er is een onvoorziene fout opgetreden."
2051
2052 #: www/verify.php:90
2053 msgid "The ID or Hash has already been verified, the domain no longer exists in the system, or something weird happened."
2054 msgstr "Het ID of the Hash zijn reeds geverifieerd. Het domein is niet langer geregistreerd in het systeem, of er een onvoorziene fout opgetreden."
2055
2056 #: www/help/3.php:28
2057 msgid "The Organisational Unit field is the 'free' field. It is often the department or Server name for reference."
2058 msgstr "Het 'Organisational Unit' veld is een vrij veld. Het wordt vaak gebruikt voor de afdeling of servernaam ter referentie."
2059
2060 #: includes/account.php:838
2061 msgid "The Pass Phrase you submitted was too short."
2062 msgstr "Het nieuwe wachtwoord dat u hebt ingegeven is te kort."
2063
2064 #: www/index.php:94
2065 msgid "The Pass Phrase you submitted was too short. It must be at least 6 characters."
2066 msgstr "Het nieuwe wachtwoord dat u hebt ingegeven is te kort. Het dient tenminste 6 tekens te bevatten."
2067
2068 #: www/help/2.php:59
2069 msgid "The Regulation of Investigational Powers Act (RIPA)&lt;/a&gt; ('Snooping Bill' official gov site, UK)"
2070 msgstr "De 'Regulation of Investigational Powers Act' (RIPA)&lt;/a&gt; ('E-Mail afluister wet' Offici&euml;le overheids website, UK)"
2071
2072 #: www/index/0.php:103
2073 msgid "The ability to assure other new CAcert users; contribute to the strengthening and broadening of the CAcert Web of Trust."
2074 msgstr "De mogelijkheid om andere nieuwe CAcert gebruikers te waarmerken; bijdragen aan het versterken en verbreden van het CAcert Vertrouwens Netwerk."
2075
2076 #: includes/account.php:363
2077 msgid "The address you submitted isn't a valid authority address for the domain."
2078 msgstr "Het door u opgegeven adres is geen geldig beheersadres voor dit domein."
2079
2080 #: www/index/8.php:1
2081 #, php-format
2082 msgid "The current %s board, and roles."
2083 msgstr "Het huidige %s bestuur, en functies."
2084
2085 #: includes/account.php:394
2086 #, php-format
2087 msgid "The domain '%s' has been added to the system, however before any certificates for this can be issued you need to open the link in a browser that has been sent to your email address."
2088 msgstr "Het domein '%s' is aan het systeem toegevoegd. Voordat u hiervoor certificaten kunt uitschrijven moet u de link openen die naar uw e-mail adres is doorgestuurd."
2089
2090 #: www/account/0.php:22
2091 msgid "The email account section is for adding/updating/removing email accounts which can be used to issue client certificates against. The client certificate section steps you through generating a certificate signing request for one or more emails you've registered in the email account section."
2092 msgstr "Het e-mail account gedeelte is voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen van e-mail adressen. Deze kunnen worden gebruikt om certificaten op aan te vragen. Het Client Certificaten gedeelte helpt u met het maken van een certificaat voor een of meerdere e-mail adressen die u heeft geregistreerd in e-mail account gedeelte."
2093
2094 #: includes/account.php:54
2095 #, php-format
2096 msgid "The email address '%s' has been added to the system, however before any certificates for this can be issued you need to open the link in a browser that has been sent to your email address."
2097 msgstr "Het e-mail adres '%s' is geregistreerd in het systeem. Voordat u kunt beginnen met het uitschrijven van certificaten moet u met uw webbrowser de link openen die naar het opgegeven mailadres verstuurd is."
2098
2099 #: includes/account.php:86
2100 msgid "The following accounts have been removed:"
2101 msgstr "De volgende accounts zijn verwijderd:"
2102
2103 #: includes/account.php:403
2104 msgid "The following domains have been removed:"
2105 msgstr "De volgende domeinen werden verwijderd:"
2106
2107 #: www/index/0.php:104
2108 msgid "The number of assurance point you have will limit the maximum assurance points you can issue for people you assure."
2109 msgstr "Het aantal waarmerk punten dat u heeft beperkt het maximum aantal punten dat u aan andere mensen kan geven ter waarmerking."
2110
2111 #: www/account/10.php:30 www/account/20.php:27
2112 msgid "Please note: The class 3 root certificate needs to be setup in your webserver as a chained certificate, while slightly more complicated to setup, this root certificate is more likely to be trusted by more people."
2113 msgstr "Let op: Het klasse 3 root certificaat dient in uw webserver als een keten-certificaat ingericht te worden. Alhoewel dit lastiger te configureren is, wordt de kans zo groter dat dit root certificaat door meer personen vertrouwd wordt."
2114
2115 #: www/help/2.php:62
2116 #, php-format
2117 msgid "The page has been reproduced on %s with explicit permission from %sthe author%s with the information being copyrighted to the author (name with held by request)"
2118 msgstr "Deze pagina is gereproduceerd op %s met de uitdrukkelijke toestemming van de %sde auteur%s waarbij de informatie onder copyright blijft van de auteur (wiens naam op verzoek niet wordt genoemd)"
2119
2120 #: includes/account.php:1735
2121 #, php-format
2122 msgid "The password for %s has been updated successfully in the system."
2123 msgstr "Het wachtwoord voor %s is succesvol bijgewerkt in het systeem"
2124
2125 #: www/index/0.php:21
2126 msgid "The primary goals are:"
2127 msgstr "De belangrijkste doelstellingen zijn:"
2128
2129 #: www/help/2.php:15
2130 msgid "The purpose of digital signing is to prove, electronically, one's identity"
2131 msgstr "Het doel van digitale ondertekening is te bewijzen, elektronisch, dat de identiteit van iemand vastgesteld is."
2132
2133 #: www/help/2.php:27
2134 msgid "The reason digital signatures prepare us for encryption is that if everyone were setup to be able to generate their own digital signatures, it would be technically very easy to make the next step from digital signatures to encryption. And that would be great for privacy, the fight against spamming, and a safer Internet."
2135 msgstr "De reden dat digitale handtekeningen ons voorbereiden op encryptie is dat als iedereen de mogelijkheid heeft om eigen handtekeningen te maken het technisch erg eenvoudig is om de volgende stap te maken naar codering van berichten. En dat zou een grote stap voorwaarts zijn voor privacy en het gevecht tegen spam en een veiliger internet als geheel."
2136
2137 #: www/help/7.php:6
2138 msgid "The requests sent to the root store, are stored in a file for another process triggered by cron to parse and sign them, then stored in a reply file to be sent back to the webserver. Causing things to be separated into different users, basic privilege separation stuff. So being actually able to hack the serial daemons will only at the VERY worst cause fraudulent certificates, not the root to be revealed."
2139 msgstr "De verzoeken die naar de root store worden gestuurd, worden in een bestand bewaard die vanuit een andere cron job opgehaald worden om te worden ondertekend, vervolgens in een antwoord bestand opgeslagen om terug gestuurd te worden naar de webserver. Dit zorgt er voor dat taken verdeeld worden over meerdere gebruikers, oftewel een standaard gescheiden verantwoordelijkheden oplossing. Dus als je al in staat bent om in de seri&euml;le processen in te breken, dan krijg je als meest slechte uitkomst dat er frauduleuze certificaten aangemaakt worden, maar het root certificaat zelf kan nooit in de openbaarheid komen."
2140
2141 #: www/index/51.php:34
2142 msgid "The simplest and most effective thing you can do is spread the word, by telling your friends, colleagues and relatives about us and join."
2143 msgstr "Het meest eenvoudige en tevens meest effectieve wat u kunt doen is om kennis te verspreiden door uw vrienden, verwanten en collega's over ons te vertellen en door uzelf in te schrijven."
2144
2145 #: www/help/4.php:3
2146 msgid "Then the system will try to generate some very random numbers to get a secure key."
2147 msgstr "Het systeem zal dan een zo willekeurig mogelijk nummer proberen te genereren om daar een veilige sleutel uit te kunnen afleiden."
2148
2149 #: www/help/6.php:3
2150 msgid "Then you need to generate a Certificate Signing Request, for more details go:"
2151 msgstr "Vervolgens dient u een Certificate Signing Request (CSR) te genereren, ga voor meer details naar:"
2152
2153 #: www/help/6.php:9
2154 msgid "Then you need to submit the contents from the CSR file to CAcert, you need to go:"
2155 msgstr "Vervolgens dient u de inhoud van het CSR bestand aan CAcert aan te bieden, kijk op:"
2156
2157 #: www/account/40.php:37 www/index/11.php:37
2158 msgid "There are a number of other mailing lists CAcert runs, some are general discussion, others are technical (such as the development list) or platform specific help (such as the list for Apple Mac users)"
2159 msgstr "Er lopen een aantal andere mailing lijsten bij CAcert, sommige betreffen algemene discussies, andere zijn technisch (zoals de lijst t.b.v. ontwikkelaars) of platform specifiek (zoals de lijst voor Apple gebruikers)&#13;"
2160
2161 #: www/account/16.php:42 www/account/3.php:54
2162 msgid "Please note: The class 3 root certificate needs to be imported into your email program as well as the class 1 root certificate so your email program can build a full trust path chain. Until we are included in browsers this might not be a desirable option for most people"
2163 msgstr "Let op: Zowel het klasse 3 root certificaat dient in uw e-mail programma ge&iuml;mporteerd te worden, als tegelijk ook het klasse 1 root certificaat, zodat er een volledig vertrouwenspad aangemaakt kan worden. Totdat wij in browsers opgenomen zijn is dit wellicht geen wenselijke keuze voor de meeste gebruikers"
2164
2165 #: www/wot.php:284
2166 msgid "There was an error and I couldn't proceed"
2167 msgstr "Er is een fout opgetreden, de bewerking is afgebroken."
2168
2169 #: www/help/0.php:25
2170 msgid "How does CAcert protect its root private key?"
2171 msgstr "Hoe beveiligt CAcert de root priv&eacute; sleutel?"
2172
2173 #: www/index/19.php:15
2174 msgid "Information"
2175 msgstr "informatie"
2176
2177 #: www/help/2.php:42
2178 msgid "There's nothing to it. I mean literally, you can already start sending your emails encrypted. Assuming of course you have your own digital signature certificate (e.g. as per above), and the person you want to send an encrypted email to also has a digital signature certificate, and has recently sent you a digitally signed email with it. If all these conditions hold, you just have to change the settings in your email software to send the email encrypted and hey presto! Your email software (probably Outlook I guess) should suss out the rest."
2179 msgstr "Er is niets moeilijks aan. Ik bedoel dat letterlijk, u kunt nu al versleutelde e-mails verzenden. Aannemend dat u al een digitaal ondertekenings certificaat (zoals eerder getoond) heeft en dat de ontvanger van uw versleutelde e-mail ook een digitaal ondertekenings certificaat heeft. Als u dan ook nog eens een digitaal ondertekende e-mail van die persoon heeft ontvangen kunt u uw mailer instellen om voortaan uw e-mail te versleutelen. Uw e-mail software (vermoedelijk Outlook) zou alle details moeten verzorgen."
2180
2181 #: www/index.php:272
2182 msgid "This email address is currently valid in the system."
2183 msgstr "Dit e-mail adres is nu geldig in het systeem."
2184
2185 #: includes/account.php:1957 includes/account.php:1974
2186 #: includes/account.php:1984
2187 msgid "Your language setting has been updated."
2188 msgstr "Uw taalinstelling is bijgewerkt."
2189
2190 #: www/wot/6.php:32
2191 #, php-format
2192 msgid "This person already has %s assurance points. Any points you give this person may be rounded down, or they may not even get any points. If you have less then 150 points you will still receive 2 points for assuring them."
2193 msgstr "Deze persoon heeft al %s waarmerk punten. Het puntenaantal dat u toekent kan naar beneden afgerond worden, het is zelfs mogelijk dat er in het geheel geen punten toegekend worden. Als u minder dan 150 punten heeft dan krijgt u echter nog steeds 2 punten omdat u een waarmerking heeft uitgevoerd."
2194
2195 #: pages/index/2.php:16
2196 msgid "Your information has been submitted into our system. You will now be sent an email with a web link, you need to open that link in your web browser within 24 hours or your information will be removed from our system!"
2197 msgstr "Uw informatie is opgeslagen in ons systeem. U krijgt nu een e-mail toegezonden met daarin met een link. Deze link dient u binnen 24 uren te openen vanuit uw Webbrowser, anders zal uw informatie uit ons systeem worden verwijderd!"
2198
2199 #: www/help/2.php:46
2200 msgid "Thus, having now asked the question, you suppose that it's the people who make the browser software that have carefully decided who is a trustworthy Certificate Authority. Funnily enough, the mainstream browsers have not, historically, had public policies on how they decide whether a Certificate Authority gets added to their browser. All of the Certificate Authorities that have found themselves in the browser software, are big names, probably with big profits (so they must be doing a good job!)."
2201 msgstr "Dus, nu dat je de vraag stelt, neem je aan dat de personen die de browser programmatuur maken zeer zorgvuldig besloten hebben wie een betrouwbare Certificate Authority is en wie niet. Gek genoeg hebben de belangrijkste web browsers, historisch gezien, geen publiek beschikbare regels gehad met criteria om te besluiten of een Certificate Authority aan hun webbrowser mag worden toegevoegd. Alle Certificate Authorities die in browser software opgenomen zijn betreffen belangrijke namen, vermoedelijk met veel inkomsten (dus zij moeten het wel goed doen!)"
2202
2203 #: www/wot/9.php:42
2204 msgid "To"
2205 msgstr "Naar"
2206
2207 #: www/help/5.php:1
2208 msgid "To be completed"
2209 msgstr "Moet nog ingevuld worden"
2210
2211 #: www/wot/2.php:15
2212 msgid "To become an Assurer"
2213 msgstr "Hoe wordt je een Waarmerker"
2214
2215 #: www/index/51.php:17
2216 msgid "To create a Non-Profit Certificate Authority; an alternative to the commercial CAs."
2217 msgstr "Om een non-profit Certificate Authority te maken; een alternatief voor de commerci&euml;le CA's."
2218
2219 #: www/help/2.php:33
2220 msgid "To fully understand, read the section directly above. I am using a free Certificate Authority to provide me with the ability to digitally sign my emails. As a result, this Certificate Authority is not (yet) recognised by your email software as it is a new organisation that is not yet fully established, although it is probably being included in the Mozilla browser. If you choose to, you can go the their site at CAcert.org to install the root certificate. You may be told that the certificate is untrusted - that is normal and I suggest that you continue installation regardless. Be aware that this implies your acceptance that you trust their secure distribution and storing of digital signatures, such as mine. (You already do this all the time). The CAcert.org root certificate will then automatically provide the safe validation of my digital signature, which I have entrusted to them. Or you can simply decide that you've wasted your time reading this and do nothing (humbug!). Shame on you! :-)"
2221 msgstr "Om het volledig te begrijpen, lees het hoofdstuk hierboven. Ik gebruik een gratis Certificate Authority die mij de mogelijkheid biedt om mijn e-mails digitaal te ondertekenen. Het resultaat kan zijn dat deze Certificate Authority (nog) niet wordt herkend door jouw e-mail programmatuur, omdat het een nieuwe organisatie is die nog niet volledig uitgekristalliseerd is, alhoewel hij waarschijnlijk in de Mozilla webbrowser is opgenomen. Als je daarvoor kiest, kan je naar hun website gaan op CAcert.org om het Root Certificaat te installeren. Er kan je verteld worden dat het certificaat niet vertrouwd wordt - dat is normaal en ik stel voor dat je de installatie desondanks toch afmaakt. Je moet je wel bewust zijn dat dit impliceert dat je hun veilige distributie en opslag van digitale handtekeningen vertrouwt, zoals het mijne (je doet dit altijd al). Het CAcert.org Root Certificaat zorgt vanaf dat moment automatisch voor een veilige validatie van mijn digitale handtekening, die ik aan hun heb toevertrouwd. Of je kunt domweg besluiten dat je jouw tijd verspild hebt met het lezen van dit artikel, en niets doen (flauwekul!). Ga je schamen! :-)"
2222
2223 #: www/help/3.php:2
2224 msgid "To generate a public and private key pair and CSR for a Microsoft IIS 5 Server:"
2225 msgstr "Om een publiek/priv&eacute; sleutel paar en een CSR voor een Microsoft IIS 5 server te maken:"
2226
2227 #: www/help/2.php:21
2228 msgid "To get from computer Internet User A to Internet User B an email may pass through tens of anonymous computers on the Internet. These 'Internet infrastructure' computers are all free to inspect and change the contents of your email as they see fit. Governments systematically browse the contents of all emails going in/out/within their country, e.g. the"
2229 msgstr "Om van internet gebruiker A naar B te komen kan een e-mail door vele onbekende computers op het internet geleid worden. Deze 'Internet Infrastructuur' computers kunnen allemaal de inhoud van het e-mailtje lezen en eventueel aanpassen naar eigen zin. Overheden hebben stelselmatig de gewoonte om de inhoud die in/uit/binnen het land circuleren te lezen, zoals de"
2230
2231 #: www/index/0.php:24
2232 msgid "To provide a trust mechanism to go with the security aspects of encryption."
2233 msgstr "Een vertrouwensmechanisme aanbieden dat aansluit bij de veiligheidsaspecten van versleuteling."
2234
2235 #: www/account/43.php:217 www/account/43.php:252 www/wot/10.php:44
2236 msgid "Total Points"
2237 msgstr "Totaal aantal Punten"
2238
2239 #: www/wot/10.php:79
2240 msgid "Total Points Issued"
2241 msgstr "Aantal waarmerk punten dat u heeft uitgegeven"
2242
2243 #: www/account/24.php:29 www/account/27.php:32
2244 msgid "Town/Suburb"
2245 msgstr "Stad/Gemeente"
2246
2247 #: includes/general_stuff.php:76
2248 msgid "Translations"
2249 msgstr "Vertalingen"
2250
2251 #: pages/index/8.php:4
2252 msgid "Public Officer"
2253 msgstr "Openbare Ambtenaar"
2254
2255 #: includes/account_stuff.php:205 includes/general.php:23 www/wot/4.php:15
2256 msgid "Trusted Third Parties"
2257 msgstr "Vertrouwde Derde Partijen"
2258
2259 #: www/help/2.php:60
2260 msgid "U.K. e-mail snooping bill passed"
2261 msgstr "U.K. e-mail meekijk wet is aangenomen"
2262
2263 #: www/help/2.php:21
2264 msgid "UK Government has done this since the year 2000"
2265 msgstr "De UK Overheid doet dit als sinds het jaar 2000"
2266
2267 #: www/index.php:126
2268 msgid "Unable to match your details with any user accounts on file"
2269 msgstr "De opgegeven accountgegevens kunnen niet in onze databank teruggevonden worden."
2270
2271 #: www/help/3.php:5
2272 msgid "Under 'Administrative Tools', open the 'Internet Services Manager'. Then open up the properties window for the website you wish to request the certificate for. Right-clicking on the particular website will open up its properties."
2273 msgstr "Onder 'Administrative Tools' open je de 'Internet Services Manager'. Open dan het scherm met de eigenschappen van de website waarvoor je het certificaat wilt aanvragen. Als je rechts-klikt op de gewenste website dan open je zijn eigenschappen."
2274
2275 #: www/help/0.php:12
2276 msgid "Unofficial FAQ/Wiki"
2277 msgstr "Niet-officiele FAQ/Wiki"
2278
2279 #: www/account/2.php:34 www/account/9.php:40
2280 msgid "Unverified"
2281 msgstr "Niet Gecontroleerd"
2282
2283 #: www/account/13.php:123 www/account/27.php:48 www/account/29.php:35
2284 #: www/account/41.php:36 www/wot/8.php:35
2285 msgid "Update"
2286 msgstr "Bijwerken"
2287
2288 #: www/account/29.php:28
2289 #, php-format
2290 msgid "Update Domain for %s"
2291 msgstr "Pas de Domeinen voor %s aan"
2292
2293 #: www/account/36.php:28
2294 msgid "Update My Settings"
2295 msgstr "Werk Instellingen bij"
2296
2297 #: www/account/14.php:36
2298 msgid "Update Pass Phrase"
2299 msgstr "Verander Wachtwoord"
2300
2301 #: www/verify.php:55 www/verify.php:97
2302 msgid "Updated"
2303 msgstr "Bijgewerkt"
2304
2305 #: www/account/12.php:48 www/account/18.php:48 www/account/18.php:59
2306 #: www/account/22.php:48 www/account/22.php:59 www/account/5.php:52
2307 msgid "Valid"
2308 msgstr "Geldig"
2309
2310 #: www/stats.php:43
2311 msgid "Valid Certificates"
2312 msgstr "Client Certificaten"
2313
2314 #: www/index/0.php:55 www/index/0.php:65 www/index/0.php:75 www/index/0.php:85
2315 #: www/index/0.php:95 www/index/0.php:105 www/index/0.php:115
2316 msgid "Verification needed"
2317 msgstr "Controle is vereist"
2318
2319 #: www/account/2.php:32 www/account/9.php:38
2320 msgid "Verified"
2321 msgstr "Gecontroleerd"
2322
2323 #: www/stats.php:20 www/account/43.php:175
2324 msgid "Verified Domains"
2325 msgstr "Gecontroleerde domeinen"
2326
2327 #: www/stats.php:16
2328 msgid "Verified Emails"
2329 msgstr "Gecontroleerde e-mail adressen"
2330
2331 #: www/stats.php:12
2332 msgid "Verified Users"
2333 msgstr "Gecontroleerde gebruikers"
2334
2335 #: pages/index/8.php:3
2336 msgid "President"
2337 msgstr "Voorzitter"
2338
2339 #: includes/account_stuff.php:150 includes/account_stuff.php:154
2340 #: includes/account_stuff.php:158 includes/account_stuff.php:162
2341 #: includes/account_stuff.php:167 includes/account_stuff.php:171
2342 #: includes/account_stuff.php:177 includes/account_stuff.php:186
2343 msgid "View"
2344 msgstr "Bekijken"
2345
2346 #: includes/account_stuff.php:177
2347 msgid "View Organisations"
2348 msgstr "Bekijk Organisaties"
2349
2350 #: www/account/29.php:23 www/account/30.php:23
2351 msgid "Warning!"
2352 msgstr "Waarschuwing!"
2353
2354 #: www/index/1.php:15 www/index/4.php:19
2355 msgid "Warning! This site requires cookies to be enabled to ensure your privacy and security. This site uses session cookies to store temporary values to prevent people from copying and pasting the session ID to someone else exposing their account, personal details and identity theft as a result."
2356 msgstr "Waarschuwing! Deze site vereist dat cookies aanstaan, zodat uw privacy en veiligheid gewaarborgd kunnen worden. Deze site gebruikt sessie-cookies om tijdelijke variabelen in op te slaan en om te voorkomen dat mensen een sessie-ID kunnen stelen en andermans accountgegevens kunnen raadplegen met diefstal van identiteit als gevolg."
2357
2358 #: www/capnew.php:1025
2359 msgid "driver license"
2360 msgstr "rijbewijs"
2361
2362 #: www/capnew.php:1117
2363 msgid "email address as e.g. john.family@gmail.com"
2364 msgstr "e-mail adres in de vorm john.family@gmail.com"
2365
2366 #: www/capnew.php:1331
2367 msgid "date of assurance"
2368 msgstr "datum van de waarmerking"
2369
2370 #: www/capnew.php:1025
2371 msgid "certificate"
2372 msgstr "certificaat"
2373
2374 #: includes/account.php:1609
2375 #, php-format
2376 msgid "Wasn't able to match '%s' against any user in the system"
2377 msgstr "'%s' komt met geen enkele in het systeem geregistreerde gebruiker overeen."
2378
2379 #: www/account/39.php:34 www/index/10.php:34
2380 msgid "We analyse visitors' use of our sites by tracking information such as page views, traffic flow, search terms, and click through. We use this information to improve our sites. We also share this anonymous traffic and demographic information in aggregate form with advertisers and other business partners. We do not share any information with advertisers that can identify an individual user."
2381 msgstr "Wij analyseren het gebruik van onze webpagina door informatie bij te houden over het aantal raadplegingen, de hoeveelheid dataverkeer en de pagina's van waaruit naar onze site verwezen wordt. Wij wisselen deze anonieme gegevens over dataverkeer en demografische verspreiding uit onder de vorm van statistieken. De gegevens worden doorgegeven aan adverteerders en andere zakenpartners. Wij wisselen in geen geval informatie uit waaruit de identiteit van een gebruiker afgeleid kan worden."
2382
2383 #: www/verify.php:124
2384 msgid "Your domain has been verified. You can now start issuing certificates for this domain."
2385 msgstr "Uw domein is geverifieerd. U kunt nu beginnen om certificaten voor dit domein te verstrekken."
2386
2387 #: www/wot.php:439
2388 msgid "Your email has been sent to"
2389 msgstr "Uw e-mail is verzonden naar"
2390
2391 #: pages/wot/7-old.php:174
2392 msgid "Your details have been updated."
2393 msgstr "Uw details zijn bijgewerkt."
2394
2395 #: www/account/39.php:42 www/index/10.php:42
2396 msgid "We don't use cookies to store personal information, we do use sessions, and if cookies are enabled, the session will be stored in a cookie, and we do not look for cookies, apart from the session id. However if cookies are disabled then no information will be stored on or looked for on your computer."
2397 msgstr "Wij gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie op te slaan. Wij maken wel gebruik van sessies. Indien cookies geactiveerd zijn op uw computer zal het identificatienummer van de sessie in een cookie opgeslagen worden. Onze server kan gebruikmaken van dit opgeslagen sessienummer. Het is echter niet noodzakelijk om cookies te accepteren. Indien u dit niet doet zal er geen enkele informatie opgeslagen of opgezocht worden op uw computer."
2398
2399 #: www/help/2.php:56
2400 msgid "WebTrust for Certification Authorities"
2401 msgstr "Netwerk vertrouwen voor Certificaat Uitgevers"
2402
2403 #: www/account.php:27 www/account.php:36 www/cps.php:3 www/gpg.php:160
2404 #: www/gpg.php:179 www/help.php:20 www/index.php:105 www/index.php:342
2405 #: www/index.php:353 www/index.php:362 www/logos.php:3 www/news.php:20
2406 #: www/stats.php:3
2407 msgid "Welcome to CAcert.org"
2408 msgstr "Welkom bij CAcert.org"
2409
2410 #: www/account/0.php:16
2411 msgid "Welcome to your account section of the website. Below is a description of the different sections and what they're for."
2412 msgstr "Welkom op het accountgedeelte van de website. Hieronder vindt U een beschrijving van de verschillende onderdelen."
2413
2414 #: www/index/0.php:46
2415 msgid "What can CAcert provide to you, to increase your privacy and security for free?"
2416 msgstr "Wat CAcert kan leveren is een verhoogd vertrouwen in je privacy en beveiliging en dat zonder kosten."
2417
2418 #: www/help/2.php:2 www/help/2.php:14
2419 msgid "What is it for?"
2420 msgstr "Waar is het goed voor?"
2421
2422 #: www/index/51.php:30
2423 msgid "When and Where?"
2424 msgstr "Waar en Wanneer?"
2425
2426 #: www/help/3.php:67
2427 msgid "When you have read this information, click 'Finish'."
2428 msgstr "Als u deze informatie heeft gelezen, klik 'Einde'"
2429
2430 #: pages/wot/13.php:67
2431 #, php-format
2432 msgid "Your current location is set as: %s"
2433 msgstr "Uw huidige woonplaats is nu: %s"
2434
2435 #: includes/account.php:109
2436 #, php-format
2437 msgid "Your default email address has been updated to '%s'."
2438 msgstr "Uw standaard e-mail adres is veranderd naar '%s'."
2439
2440 #: includes/account.php:1033
2441 msgid "Your details have been updated with the database."
2442 msgstr "Uw details zijn bijgewerkt in de database."
2443
2444 #: www/account/43.php:194 www/account/43.php:229 www/wot/10.php:23
2445 #: www/wot/10.php:56
2446 msgid "Who"
2447 msgstr "Wie"
2448
2449 #: www/index/51.php:19
2450 msgid "Who?"
2451 msgstr "Wie?"
2452
2453 #: www/help/2.php:3 www/help/2.php:19
2454 msgid "Why digitally sign your own emails?! (weirdo..)"
2455 msgstr "Waarom zou u uw eigen e-mails digitaal ondertekenen?! (dwaas...)"
2456
2457 #: www/help/2.php:6 www/help/2.php:32
2458 msgid "Why is the digital signature described as 'not valid/not trusted'?"
2459 msgstr "Waarom is een digitale handtekening beschreven als 'ongeldig/niet betrouwbaar'?"
2460
2461 #: www/help/2.php:5 www/help/2.php:29
2462 msgid "Why isn't it being adopted by everyone?"
2463 msgstr "Waarom wordt dit niet door iedereen overgenomen?"
2464
2465 #: www/help/7.php:7
2466 msgid "Why use serial you ask? Well certificate requests are low bandwidth for starters, then of course simpler systems in security are less prone to exploits, and finally serial code is pretty mature and well tested and hopefully all exploits were found and fixed a long time ago."
2467 msgstr "U vraagt waarom een seri&euml;le kabel? Nou de bandbreedte die nodig is voor certificaat aanvragen is klein om te beginnen. Eenvoudige systemen zijn makkelijker te beveiligen en zullen moeilijker te kraken zijn. Ten slotte is de programmatuur voor seri&euml;le drivers dermate volwassen en doorgetest dat hopelijk alle mogelijke lekken inmiddels wel gevonden en opgelost zijn."
2468
2469 #: www/index/51.php:23
2470 msgid "Why?"
2471 msgstr "Waarom?"
2472
2473 #: www/help/7.php:8
2474 msgid "With the proposed root certificate changes, there would be a new root, this would sign at least 1 sub-root, then the private key stored offline in a bank vault, with the sub-root doing all the signing, or alternatively 2 sub-roots, 1 for client certificates, one for server, the thinking behind this, if any of the sub-roots are compromised they can be revoked and reissued."
2475 msgstr "Met de voorgestelde 'root' certificaat wijzigingen komt er een nieuwe root, en deze zou ten minste &eacute;&eacute;n sub-root ondertekenen, en dan kan de priv&eacute; sleutel in een bank kluis worden opgeslagen, waarbij de sub-root gebruikt wordt voor alle ondertekeningen. Of er komen 2 sub-root sleutels, een voor Client certificaten en een voor Server certificaten. De gedachte hierachter is dat als een van de sub-root sleutels beschadigd is deze ingetrokken en opnieuw uitgegeven kan worden."
2476
2477 #: www/account/36.php:25 www/index/1.php:114
2478 msgid "Within 200km Announcements"
2479 msgstr "Binnen 200km aankondigingen"
2480
2481 #: includes/account_stuff.php:182
2482 msgid "WoT Form"
2483 msgstr "WoT Formulier"
2484
2485 #: www/cap.php:64 www/ttp.php:128 www/wot/6.php:66
2486 msgid "YYYY-MM-DD"
2487 msgstr "JJJJ-MM-DD"
2488
2489 #: www/account/50.php:29
2490 msgid "Yes"
2491 msgstr "Ja"
2492
2493 #: www/account/39.php:52 www/index/10.php:52
2494 msgid "You are able to update, add and remove your information at any time via our web interface, log into the 'My Account' and then click on the 'My Details' section, and then click the relevant link"
2495 msgstr "U kunt op elk moment uw gegevens aanpassen, toevoegen of verwijderen via de web interface. U kunt daarvoor inloggen via 'Mijn Account' en dan de sectie 'Mijn Gegevens' kiezen. Klik daarna op de desbetreffende link."
2496
2497 #: www/account/19.php:44 www/account/6.php:42
2498 msgid "You are about to install a certificate, if you are using mozilla/netscape based browsers you will not be informed that the certificate was installed successfully, you can go into the options dialog box, security and manage certificates to view if it was installed correctly however."
2499 msgstr "U gaat nu een certificaat installeren. Indien u een Mozilla/Netscape gebaseerde browser gebruikt zal u geen melding krijgen indien het certificaat succesvol ge&iuml;nstalleerd is. Om de installatie van het certificaat na te gaan kunt u het dialoogvenster 'Opties' openen en doorklikken naar 'Veiligheid en beheer van Certificaten'."
2500
2501 #: www/wot.php:54
2502 msgid "You are never allowed to Assure yourself!"
2503 msgstr "Men mag nooit zichzelf waarmerken!"
2504
2505 #: www/wot.php:68
2506 msgid "You are only allowed to Assure someone once!"
2507 msgstr "Men mag uitsluitend eenmalig iemand waarmerken!"
2508
2509 #: www/help/2.php:45
2510 msgid "You are putting your trust in people you don't know!"
2511 msgstr "U stelt vertrouwen in mensen die u niet kent!"
2512
2513 #: scripts/removedead.php:56
2514 msgid "You are receiving this email because you had a temporary increase to 200 points. This has since expired and you have been reduced to 150 points."
2515 msgstr "U ontvangt deze e-mail omdat u een tijdelijke verhoging tot 200 punten heeft gehad. De termijn hiervan is verlopen, uw puntenaantal is teruggebracht tot 150 punten."
2516
2517 #: www/wot.php:230
2518 #, php-format
2519 msgid "You are receiving this email because you have assured %s %s (%s)."
2520 msgstr "U ontvangt deze e-mail omdat u %s %s (%s) gewaarmerkt heeft."
2521
2522 #: www/wot.php:206
2523 #, php-format
2524 msgid "You are receiving this email because you have been assured by %s %s (%s)."
2525 msgstr "U ontvangt deze e-mail omdat u gewaarmerkt bent door %s %s (%s)."
2526
2527 #: includes/general_stuff.php:112 includes/tverify_stuff.php:78
2528 msgid "Further Information"
2529 msgstr "Overige informatie"
2530
2531 #: www/index/7.php:26
2532 msgid "Has been involved in translating this website into Portuguese"
2533 msgstr "Is betrokken geweest bij de vertaling van deze website naar het Portugees"
2534
2535 #: www/index/7.php:24
2536 msgid "Has put a lot of time and effort into promoting and assuring people in Brazil and South America, and for helping to translate this site into Portuguese"
2537 msgstr "Heeft een hele hoop tijd en inspanning besteed aan het promoten en aan het waarmerken in Brazili&euml; en Zuid-Amerika, en heeft meegeholpen om deze site in het Portugees te vertalen"
2538
2539 #: www/index.php:586 www/index.php:593
2540 msgid "This seems like potential spam, cannot continue."
2541 msgstr ""
2542
2543 #: www/index.php:572 www/index.php:579
2544 msgid "This seems like you have cookies or Javascript disabled, cannot continue."
2545 msgstr ""
2546
2547 #: includes/general_stuff.php:74
2548 msgid "CAcert Board"
2549 msgstr "CAcert bestuur"
2550
2551 #: www/account/40.php:22 www/index/11.php:22
2552 msgid "You can alternatively use the form below, however joining the list is the prefered option to support your queries"
2553 msgstr "Eventueel kunt u het formulier hieronder gebruiken, maar het verdient sterk de voorkeur dat u zich aanmeldt voor de mailing lijst om antwoord op uw vragen te krijgen"
2554
2555 #: includes/account.php:346 includes/account.php:617 includes/account.php:629
2556 #: includes/account.php:718 includes/account.php:833 includes/account.php:1259
2557 #: includes/account.php:1308 includes/account.php:1514
2558 #: includes/account.php:1567 includes/account.php:2233
2559 #, php-format
2560 msgid "Your certificate request has failed to be processed correctly, see %sthe WIKI page%s for reasons and solutions."
2561 msgstr "Uw certificaat verzoek is niet juist verwerkt. Kijk op %sde WIKI pagina%s voor redenen en mogelijke oplossingen."
2562
2563 #: pages/help/3.php:48
2564 msgid "Your country, state and city."
2565 msgstr "Uw land, provincie en woonplaats."
2566
2567 #: www/index/0.php:53
2568 msgid "You can send digitally signed/encrypted emails; others can send encrypted emails to you."
2569 msgstr "U kunt nu digitaal ondertekende/ versleutelde e-mails verzenden en ontvangen."
2570
2571 #: includes/account.php:68
2572 msgid "You currently don't have access to the email address you selected, or you haven't verified it yet."
2573 msgstr "U heeft geen toegang met het gekozen e-mail adres, of u heeft dit e-mail adres nog niet laten controleren."
2574
2575 #: www/wot.php:133
2576 msgid "You didn't list a valid sponsor for this action."
2577 msgstr "U heeft geen naam van een bestuurslid dat uw verzoek onderschrijft ingevuld voor deze aktie."
2578
2579 #: includes/account.php:1362 includes/account.php:1566
2580 #: includes/account.php:1686
2581 msgid "You don't have access to this area."
2582 msgstr "U heeft geen toegang tot dit gedeelte."
2583
2584 #: pages/account/40.php:68 pages/index/11.php:68
2585 msgid "Please use any of the following ways to report security issues: You can use the above contact form for sensitive information. You can email us to support@cacert.org. You can file a bugreport on &lt;a href='https://bugs.cacert.org/'&gt;bugs.cacert.org&lt;/a&gt; and mark it as private."
2586 msgstr "Gebruik a.u.b. een van de volgende manieren om een veiligheids issue te rapporteren: U kunt bovenstaand kontaktformulier gebruiken voor gevoelige informatie. U kunt ons e-mailen op support@cacert.org. U kunt een bugrapport indienen op &lt;a href='https://bugs.cacert.org/'&gt;bugs.cacert.org&lt;/a&gt; en dit als priv&eacute; markeren."
2587
2588 #: www/wot.php:92 www/wot.php:99
2589 msgid "You failed to check all boxes to validate your adherence to the rules and policies of CAcert"
2590 msgstr "Niet alle vakjes zijn aangekruist. U dient aan te geven dat u akkoord gaat met de regels en voorschriften van CAcert."
2591
2592 #: includes/account.php:842
2593 msgid "You failed to correctly enter your current Pass Phrase."
2594 msgstr "U heeft een ongeldig wachtwoord ingegeven voor 'Huidig Wachtwoord'."
2595
2596 #: www/wot.php:109
2597 msgid "You failed to enter a location of your meeting."
2598 msgstr "U heeft geen plaats en datum van uw ontmoeting ingevoerd."
2599
2600 #: www/index.php:97
2601 msgid "You failed to get all answers correct or you didn't configure enough lost password questions for your account. System admins have been notified."
2602 msgstr "U heeft niet alle vragen correct beantwoord. De systeembeheerders zijn gewaarschuwd."
2603
2604 #: www/gpg.php:24
2605 msgid "You failed to paste a valid GPG/PGP key."
2606 msgstr "U heeft geen geldige GPG/PGP sleutel geplakt."
2607
2608 #: www/index/0.php:113
2609 msgid "You get a vote in how CAcert (a non-profit association incorporated in Australia) is run; be eligible for positions on the CAcert board."
2610 msgstr "U krijgt een stem in de gang van zaken in CAcert (een non-profit organisatie die in Australie is opgericht); u bent verkiesbaar voor een plaats in het bestuur van CAcert."
2611
2612 #: www/help/3.php:21
2613 msgid "You have now created a public/private key pair. The private key is stored locally on your machine. The public portion is sent to CAcert in the form of a CSR."
2614 msgstr "U heeft nu een priv&eacute;/openbaar sleutel paar gemaakt. De priv&eacute; sleutel wordt op uw server geplaatst, de openbare sleutel stuurt u naar CAcert in de vorm van een CSR."
2615
2616 #: www/gpg.php:166
2617 msgid "Your certificate request has failed to be processed correctly, please try submitting it again."
2618 msgstr "Uw certificaat verzoek is niet juist verwerkt. Verstuur het alstublieft opnieuw."
2619
2620 #: pages/help/2.php:30
2621 msgid "Your browser includes special digital (root) certificates from a number of these 'Certificate Authorities' by default, and all web sites use certificates that are validated by one of these companies, which you as a user implicitly trust every time you go to the secure part of a web site. (You might ask, who validates the security of the Certificate Authorities, and why should you trust them?!"
2622 msgstr "Uw browser omvat standaard de digitale (root)certificaten van een aantal van deze 'Certificate Authorities', en alle websites gebruiken certificaten die door &eacute;&eacute;n van deze bedrijven worden bevestigd, die u als gebruiker vervolgens impliciet vertrouwt telkens als u naar het beveiligde deel van een website gaat. (U zou uzelf af kunnen vragen, wie bevestigt de veiligheid van de Certificate Authorities, en waarom zou u op hen vertrouwen?!"
2623
2624 #: www/disputes.php:107
2625 msgid "Your attempt to accept or reject a disputed email is invalid due to the hash string not matching with the email ID. Your attempt has been logged and the request will be removed from the system as a result."
2626 msgstr "Uw poging om een betwist e-mailadres goed te keuren of te verwerpen is ongeldig wegens een controlegetal dat niet overeenkomt met het betreffende e-mailadres. Uw poging is geregistreerd en het verzoek zal uit het systeem worden verwijderd."
2627
2628 #: www/disputes.php:110
2629 msgid "Your attempt to accept or reject a disputed email is invalid due to the hash string not matching with the email ID."
2630 msgstr "Uw poging om een betwist e-mailadres goed te keuren of te verwerpen is ongeldig omdat het controlegetal niet overeenkomt met het betreffende e-mailadres."
2631
2632 #: www/disputes.php:198
2633 msgid "Your attempt to accept or reject a disputed domain is invalid due to the hash string not matching with the domain ID. Your attempt has been logged and the request will be removed from the system as a result."
2634 msgstr "Uw poging om een betwist domein goed te keuren of te verwerpen is ongeldig wegens een controlegetal dat niet overeenkomt met het betreffende domein . Uw poging is geregistreerd en het verzoek zal uit het systeem worden verwijderd."
2635
2636 #: www/index.php:231
2637 msgid "Your account has not been verified yet, please check your email account for the signup messages."
2638 msgstr "Uw inschrijving is niet nog geverifieerd, controleer alstublieft uw e-mail voor de inschrijf berichten."
2639
2640 #: www/wot.php:415
2641 msgid "Your account information has been updated."
2642 msgstr "Uw gegevens zijn bijgewerkt."
2643
2644 #: www/disputes.php:201
2645 msgid "Your attempt to accept or reject a disputed domain is invalid due to the hash string not matching with the domain ID."
2646 msgstr "Uw poging om een betwist domein goed te keuren of te verwerpen is ongeldig omdat het controlegetal niet overeenkomt met het betreffende domein."
2647
2648 #: www/verify.php:66
2649 msgid "Your account and/or email address has been verified. You can now start issuing certificates for this address."
2650 msgstr "Uw gegevens en/of e-mailadres zijn geverifieerd. U kunt nu beginnen om certificaten voor dit e-mail adres te verstrekken."
2651
2652 #: includes/account.php:1072 www/index.php:117
2653 msgid "Your Pass Phrase has been updated and your primary email account has been notified of the change."
2654 msgstr "Uw wachtwoord is bijgewerkt en uw primaire e-mail account is aangepast."
2655
2656 #: pages/account/40.php:31 pages/account/40.php:54 pages/index/11.php:31
2657 #: pages/index/11.php:54
2658 msgid "Your Name"
2659 msgstr "Uw Naam"
2660
2661 #: pages/account/40.php:32 pages/account/40.php:55 pages/index/11.php:32
2662 #: pages/index/11.php:55
2663 msgid "Your Email"
2664 msgstr "Uw e-mailadres"
2665
2666 #: www/verify.php:42
2667 msgid "You've attempted to verify the same email address a fourth time with an invalid hash, subsequently this request has been deleted in the system"
2668 msgstr "U hebt voor de vierde keer geprobeerd om het zelfde e-mailadres te verifi&euml;ren met een ongeldig controlegetal, dientengevolge is dit verzoek uit het systeem geschrapt"
2669
2670 #: www/wot.php:344
2671 msgid "You've been Assured."
2672 msgstr "U bent gewaarmerkt."
2673
2674 #: pages/account/43.php:287 pages/wot/10.php:40
2675 msgid "Your Assurance Points"
2676 msgstr "Uw waarmerkpunten"
2677
2678 #: www/wot.php:360
2679 msgid "You've Assured Another Member."
2680 msgstr "U hebt een andere deelnemer gewaarmerkt."
2681
2682 #: www/verify.php:101
2683 msgid "You've attempted to verify the same domain a fourth time with an invalid hash, subsequantly this request has been deleted in the system"
2684 msgstr "U hebt voor de vierde keer geprobeerd om hetzelfde domein te verifi&euml;ren met een ongeldig controlegetal, dientengevolge is dit verzoek uit het systeem geschrapt"
2685
2686 #: pages/help/3.php:29
2687 msgid "You'll prepare the request now, but you can only submit the request via the online request forms. We do not accept CSRs via email."
2688 msgstr "U kunt het verzoek nu voorbereiden, maar u kunt het verzoek alleen via het online webformulier indienen. Wij accepteren geen CSRs via e-mail."
2689
2690 #: pages/help/4.php:22
2691 msgid "You will then be asked to enter information about your company into the certificate. Below is a valid example:"
2692 msgstr "Vervolgens zal gevraagd worden om informatie over uw bedrijf aan het certificaat toe te voegen. Hieronder is een geldig voorbeeld:"
2693
2694 #: pages/help/3.php:80
2695 msgid "You will see a confirmation screen."
2696 msgstr "U zult een bevestigingsscherm zien."
2697
2698 #: pages/help/3.php:37
2699 msgid "You will now create a CSR. This information will be displayed on your certificate, and identifies the owner of the key to users. The CSR is only used to request the certificate. The following characters must be excluded from your CSR fields, or your certificate may not work:"
2700 msgstr "U gaat nu een CSR cre&euml;ren. De informatie in het CSR wordt getoond op uw certificaat, en identificeert de eigenaar van de sleutel aan gebruikers. Het CSR wordt alleen gebruikt om het certificaat aan te vragen. De volgende karakters mogen niet in uw CSR-velden voorkomen, anders kan uw certificaat niet werken:"
2701
2702 #: pages/index/19.php:77
2703 msgid "You will need to be issued 100 points by meeting with existing assurers from the CAcert Web of Trust, who verify your identity using your government issued photo identity documents; OR if it is too difficult to meet up with existing assurers in your area, meet with two Trusted Third Party assurers (notary public, justice of the peace, lawyer, bank manager, accountant) to do the verifying."
2704 msgstr "U heeft 100 waarmerkpunten nodig, die u krijgt door bestaande waarmerkers van het CAcert Web van Vertrouwen te ontmoeten, die uw identiteit controleren aan de hand van door uw overheid uitgegeven identiteitsdocumenten met een pasfoto erop; OF als het te moeilijk is om bestaande waarmerkers in uw gebied te ontmoeten, door twee Vertrouwde Derde Partijen te ontmoeten (notaris, advocaat, bankdirecteur, accountant) om uw identiteit vast te stellen."
2705
2706 #: www/wot.php:320
2707 #, php-format
2708 msgid "You were issued %s points however the system has rounded this down to %s and you now have %s points in total."
2709 msgstr "Er zijn u %s waarmerkpunten toegekend maar het systeem heeft dit naar beneden afgerond tot %s en u hebt nu in totaal %s waarmerkpunten."
2710
2711 #: www/wot.php:212
2712 msgid "You tried to give a temporary points increase to someone that already has more then 150 points. Can't continue."
2713 msgstr "U probeerde om een tijdelijk puntenverhoging te geven aan iemand die reeds meer dan 150 punten heeft. Doorgaan is niet mogelijk."
2714
2715 #: includes/account.php:1964
2716 msgid "You tried to use an invalid language."
2717 msgstr "U probeerde om een ongeldige taal te gebruiken."
2718
2719 #: www/wot.php:322
2720 #, php-format
2721 msgid "You were issued %s points and you now have %s points in total."
2722 msgstr "Er zijn u %s waarmerkpunten toegekend, u heeft nu in totaal %s punten."
2723
2724 #: includes/account.php:233
2725 msgid "You submitted invalid email addresses, or email address you no longer have control of. Can't continue with certificate request."
2726 msgstr "U heeft een ongeldig e-mailadres ingegeven, of een e-mailadres waar u niet langer controle over heeft. Het is niet mogelijk om met dit certificaatverzoek verder te gaan."
2727
2728 #: pages/help/6.php:19
2729 msgid "You then need to add the domain you have control of to your account, which you can do:"
2730 msgstr "U dient vervolgens het domein waar u controle over heeft toe te voegen aan uw acount, wat u als volgt kunt doen:"
2731
2732 #: pages/help/2.php:29
2733 msgid "You see this all the time on the Internet - every time you go to a secure page on a web site, for example to enter personal details, or to make a purchase, every day you browse web sites that have been digitally signed by a Certificate Authority that is accepted as having the authority to sign it. This is all invisible to the user, except that you may be aware that you are entering a secure zone (e.g. SSL and HTTPS)."
2734 msgstr "U ziet het keer op keer op het Internet - telkens als u naar een beveiligde pagina op een website gaat, bijvoorbeeld om persoonlijke details op te geven, of een aankoop te doen, elke dag bladert u langs websites die digitaal door een Certificate Authority zijn ondertekend, waarbij u de betreffende CA vertrouwt om een certificaat te ondertekenen. Dit alles is onzichtbaar voor de gebruiker, behalve dat u zich ervan bewust kunt zijn dat u een beveiligde site bezoekt (b.v. SSL en HTTPS)."
2735
2736 #: www/disputes.php:269
2737 msgid "You only dispute the primary email address of an account if there is no longer any email addresses or domains linked to it."
2738 msgstr "U kunt het primaire e-mail adres van een account alleen betwisten als er geen andere e-mail adressen of domeinen aan het account verbonden zijn."
2739
2740 #: www/wot.php:326
2741 msgid "You now have over 50 points, and can now have your name added to client certificates, and issue server certificates for up to 2 years."
2742 msgstr "U hebt nu meer dan 50 punten. U kunt nu uw naam aan cli&euml;ntcertificaten toevoegen, en u kunt nu servercertificaten met een geldigheid van maximaal 2 jaar aanmaken."
2743
2744 #: www/wot.php:196
2745 msgid "You must enter the number of points you wish to allocate to this person."
2746 msgstr "U moet het aantal punten ingeven dat u aan deze persoon wenst toe te kennen."
2747
2748 #: pages/wot/3.php:21
2749 msgid "You must meet the applicant in person;"
2750 msgstr "U moet de kandidaat persoonlijk ontmoeten;"
2751
2752 #: pages/wot/3.php:22
2753 msgid "You must sight at least one form of government issued photo identification. It's preferable if 2 forms of Government issued photo ID are presented, as less points may be issued if there is any doubt on the person by the person issuing points;"
2754 msgstr "U moet minstens &eacute;&eacute;n door de overheid uitgegeven identiteitsdocument met pasfoto gezien hebben. Het is aan te bevelen dat er 2 door de overheid uitgegeven documenten worden getoond, aangezien er minder punten mogen worden uitgegeven als er om het even welke twijfel omtrent de persoon is door diegene die de punten uitgeeft;&#13;"
2755
2756 #: pages/account/17.php:17 pages/account/19.php:57 pages/account/4.php:17
2757 #: pages/account/6.php:55
2758 msgid "You must enable ActiveX for this to work."
2759 msgstr "U moet ActiveX activeren om dit te laten werken."
2760
2761 #: pages/index/19.php:57
2762 msgid "You must confirm that you are the owner (or authorized administrator) of the domain by responding to a 'ping' email sent to either the email address listed in the whois record, or one of the RFC-mandatory addresses (hostmaster/postmaster/etc)."
2763 msgstr "U moet bevestigen dat u de eigenaar (of erkende beheerder) van het domein bent door een 'ping' e-mail te beantwoorden die of naar het e-mailadres wordt verzonden dat in het whois record wordt vermeld, of naar &eacute;&eacute;n van de volgens de RFC verplichte e-mail adressen (hostmaster/postmaster/etc)."
2764
2765 #: www/analyse.php:25
2766 msgid "Analyse"
2767 msgstr "Analiseer"
2768
2769 #: includes/account.php:840 www/index.php:100
2770 #, php-format
2771 msgid "The Pass Phrase you submitted failed to contain enough differing characters and/or contained words from your name and/or email address. Only scored %s points out of 6."
2772 msgstr "De Pass Phrase die u heeft ingediend bezit onvoldoende verschillende tekens en/of bevatte woorden met uw naam en/of e-mail adres er in. U scoorde slechts %s van de mogelijke 6 punten."
2773
2774 #: www/src-lic.php:20
2775 msgid "CAcert Source License"
2776 msgstr "CAcert broncode licentie"
2777
2778 #: www/index/7.php:25
2779 msgid "Did a substantial amount of work on the previous website design, and has been floating about on the mailing lists often giving invaluble insight into what we should be doing better."
2780 msgstr "Heeft een substanti&euml;le hoeveelheid werk gestoken in het ontwerp van de vorige website, en was vaak in de mailing lijsten te vinden waar hij vaak onmisbare inzichten gaf in wat we beter zouden dienen te doen."
2781
2782 #: includes/account.php:25 includes/account.php:302
2783 msgid "Due to the possibility for punycode domain exploits we currently do not allow any certificates to sign punycode domains or email addresses."
2784 msgstr "Wegens de kans op misbruik van punycode domeinen staan we op dit moment geen certificaten toe voor domeinen of e-mail adressen met speciale leestekens in de naam."
2785
2786 #: www/help/9.php:28
2787 msgid "Firstly you need mod-ssl and apache setup (this is beyond the scope of this FAQ item and you will need to search on google etc for LAMP setup information). I recommend mod-ssl over apache-ssl because it means you need less resources to achieve the same result."
2788 msgstr "Eerst dient u mod-ssl en apache te configureren (dit is buiten de scope van dit FAQ onderwerp, u zult zelf via google of zo moeten zoeken naar LAMP configuratie informatie). Ik raad mod-ssl aan boven apache-ssl omdat je daarmee minder bronnen op je computer nodig hebt om hetzelfde resultaat te verkrijgen."
2789
2790 #: www/help/0.php:26 www/help/9.php:26
2791 msgid "How can I do a single sign on similar to CAcert using client certificates?"
2792 msgstr "Hoe kan ik een 'single sign on' doen, vergelijkbaar met de manier waarop CAcert client certificaten gebruikt om aan te loggen?"
2793
2794 #: www/index/1.php:17
2795 msgid "In light of the number of people having issues with making up a password we have the following suggestions:"
2796 msgstr "Omdat er nogal wat personen problemen hebben met het bedenken van een wachtwoord hebben we de volgende suggesties:"
2797
2798 #: www/index/17.php:142
2799 msgid "Install a Root Certificate using Internet Explorer and the CEnroll ActiveX control. This avoids the Microsoft Certificate Installation wizard and all of its complexity and extra screens for users. This however will ONLY work for Microsoft Internet Explorer."
2800 msgstr "Installeer een Root Certificaat, gebruik makend van Internet Explorer en de CEnroll ActiveX plugin. Dit omzeilt de Microsoft wizard 'Certificaat Importeren' met al zijn complexiteit en zijn vele schermen. Dit werkt echter ALLEEN voor Microsoft Internet Explorer."
2801
2802 #: includes/general_stuff.php:111
2803 msgid "Mission Statement"
2804 msgstr "Missie statement"
2805
2806 #: www/help/9.php:30
2807 msgid "Once you have everything setup and working you will need to add lines similar to below to your apache.conf"
2808 msgstr "Zodra u alles geconfigureerd hebt en alles werkt, dan dient u de regels vergelijkbaar met wat hieronder staat aan uw apache.conf toe te voegen"
2809
2810 #: www/help/9.php:49
2811 msgid "Once you have everything working and you've tested sending a client certificate to your site and you're happy all is well you can start adding code to PHP (or any other language you like that can pull server environment information). At present I only have PHP code available and the example is in PHP"
2812 msgstr "Zodra je alles werkend hebt en je hebt het getest door een client certificaat naar je website te sturen en je bent tevreden dat alles nu klopt kan je beginnen om code toe te voegen in PHP (of in welke taal dan ook waarmee je server omgevings informatie op kunt halen). Op dit moment beschik ik alleen over PHP code en het voorbeeld is dan ook in PHP"
2813
2814 #: www/help/9.php:47
2815 msgid "Please note, you will need to alter the paths, hostname and IP of the above example, which is just that an example! The SSLCACertificateFile directive is supposed to point to a file with the root certificate you wish to verify your client certificates against, for the CAcert website we obviously only accept certificates issued by our own website and use our root certificate to initially verify this."
2816 msgstr "Let op: u dient het pad, de hostname en het IP adres van bovenstaand voorbeeld aan te passen, want dat is slechts bedoeld als voorbeeld! De SSLCACertificateFile regel is bedoeld om naar het bestand te wijzen waar het root certificaat te vinden is waartegen u uw uw client certificaten wenst te valideren, voor de CAcert website accepteren we uiteraard alleen certificaten die door onze eigen website zijn uitgegeven en we gebruiken ons root certificaat om dit initieel te controleren."
2817
2818 #: includes/general_stuff.php:69
2819 msgid "RSS News Feed"
2820 msgstr "RSS nieuwsfeed"
2821
2822 #: www/help/2.php:67
2823 msgid "The point is, as the current situation holds, you should be wary of anyone making decisions for you (i.e. pre-installed certificates in your browser), and you should be weary of anyone else's certificates that you install. But at the end of the day, it all boils down to trust. If an independent Certificate Authority seems to be reputable to you, and you can find evidence to support this claim, there's no reason why you shouldn't trust it any less than you implicitly trust the people who have already made mistakes."
2824 msgstr "Het punt is, zoals het nu staat, dat u terughoudend moet zijn bij iedereen die een beslissing voor u neemt (zoals bijvoorbeeld voor-ge&iuml;nstalleerde certificaten in uw browser) en u dient terughoudend te zijn voor andermans certificaten die u installeert. Maar het komt uiteindelijk op vertrouwen aan. Als een onafhankelijke Certificate Authority vertrouwenwekkend op u overkomt, en u kunt bewijs vinden om dit waar te maken, dan is er geen reden waarom u deze instantie minder vertrouwen zou schenken dan de anderen die u impliciet vertrouwt, maar die al fouten gemaakt hebben."
2825
2826 #: www/wot.php:233
2827 msgid "You listed an invalid sponsor for this action."
2828 msgstr "U gaf een ongeldige ondersteuner voor deze actie op."
2829
2830 #: pages/wot/3.php:38
2831 msgid "You may charge a fee for your expenses if the applicant has been advised of the amount prior to the meeting."
2832 msgstr "U mag een onkostenvergoeding vragen als u de kandidaat voorafgaand aan de bijeenkomst over de hoogte van het bedrag hebt ge&iuml;nformeerd."
2833
2834 #: pages/index/19.php:27
2835 msgid "You must confirm it is your email address by responding to a 'ping' email sent to it."
2836 msgstr "U moet bevestigen dat het uw e-mailadres is door een 'ping' e-mail te beantwoorden die naar het opgegeven e-mail adres wordt verzonden."
2837
2838 #: includes/account_stuff.php:153 includes/general_stuff.php:48
2839 #: includes/tverify_stuff.php:34
2840 msgid "Free digital certificates!"
2841 msgstr "Vrij verkrijgbare Digitale Certificaten"
2842
2843 #: www/wot.php:353
2844 #, php-format
2845 msgid "You issued %s points and they now have %s points in total."
2846 msgstr "U kende %s punten toe. Hij of zij heeft nu in totaal %s punten."
2847
2848 #: www/wot.php:351
2849 #, php-format
2850 msgid "You issued %s points however the system has rounded this down to %s and they now have %s points in total."
2851 msgstr "U kende %s punten toe, maar het systeem heeft dit naar beneden bijgesteld naar %s punten. Hij of zij heeft nu in totaal %s punten."
2852
2853 #: www/wot.php:49
2854 msgid "A reminder notice has been sent."
2855 msgstr "Een herinneringsbericht werd verstuurd."
2856
2857 #: includes/account_stuff.php:214 www/disputes/0.php:19
2858 msgid "Abuses"
2859 msgstr "Misbruiken"
2860
2861 #: www/disputes/4.php:26 www/disputes/6.php:26
2862 msgid "Accept Dispute"
2863 msgstr "Accepteer dispuut"
2864
2865 #: www/wot/10.php:19
2866 msgid "Assurer Ranking"
2867 msgstr "Relatieve positie van de waarmerker in de lijst"
2868
2869 #: www/index/16.php:24 www/index/3.php:24
2870 msgid "CAcert's GPG Key"
2871 msgstr "CAcert GPG Sleutel"
2872
2873 #: www/account/52.php:39
2874 msgid "Certificate Subject"
2875 msgstr "Certificaat onderwerp"
2876
2877 #: pages/index/47.php:10
2878 msgid "As described in the Style Guide, the monochrome version of the logo must be used in situations where the logo colours cannot be reproduced correctly."
2879 msgstr "Zoals beschreven in het Stijl Handboek dient de zwart-wit versie van het logo gebruikt te worden in die situaties, waarin de kleuren van het logo niet juist kunnen worden gereproduceerd."
2880
2881 #: www/account/52.php:48
2882 msgid "Comment"
2883 msgstr "Opmerking"
2884
2885 #: includes/account.php:478 includes/account.php:491 includes/account.php:592
2886 #: includes/account.php:1238 includes/account.php:1251
2887 #: includes/account.php:1859 includes/account.php:1884
2888 msgid "CommonName field was blank. This is usually caused by entering your own name when openssl prompt's you for 'YOUR NAME', or if you try to issue certificates for domains you haven't already verified, as such this process can't continue."
2889 msgstr "Het CommonName veld was leeg. Dit komt meestal voor als u uw eigen naam invult wanneer openssl u vraagt naar 'YOUR NAME', of als u probeert om certificaten uit te geven voor domeinen die u nog niet geverifieerd heeft, daarom wordt deze bewerking afgebroken."
2890
2891 #: www/account/52.php:42
2892 msgid "Current Points"
2893 msgstr "Huidig aantal waarmerk punten"
2894
2895 #: www/disputes/6.php:16
2896 #, php-format
2897 msgid "Currently the domain '%s' is in dispute, you have been sent an email to resolve the issue, below you have the option to accept, reject or report the request as fraudulent."
2898 msgstr "Op dit moment staat het domein '%s' ter discussie. Er is u een e-mail gestuurd om deze zaak op te lossen. Hieronder heeft u de mogelijkheid om te accepteren, te verwerpen of om het verzoek als frauduleus aan te melden."
2899
2900 #: www/disputes/4.php:16
2901 #, php-format
2902 msgid "Currently the email '%s' is in dispute, you have been sent an email to resolve the issue, below you have the option to accept, reject or report the request as fraudulent."
2903 msgstr "Op dit moment staat het e-mail adres '%s' ter discussie. Er is u een e-mail gestuurd om deze zaak op te lossen. Hieronder heeft u de mogelijkheid om te accepteren, te verwerpen of om het verzoek als frauduleus aan te melden."
2904
2905 #: www/account/1.php:31 www/account/7.php:33
2906 msgid "Currently we only issue certificates for Punycode domains if the person requesting them has code signing attributes attached to their account, as these have potentially slightly higher security risk."
2907 msgstr "Momenteel verstrekken we alleen certificaten voor Punycode domeinen als de persoon die de aanvraag indient het 'code signing' attribuut aan zijn inschrijving verbonden heeft, omdat ze potentieel een iets hoger veiligheidsrisico met zich mee brengen."
2908
2909 #: pages/account/53.php:84
2910 msgid "aliases"
2911 msgstr "aliassen"
2912
2913 #: www/index/1.php:18
2914 msgid "To get a password that will work, we suggest the following example"
2915 msgstr "Om te komen tot een werkend wachtwoord stellen we het volgende voorbeeld voor"
2916
2917 #: www/disputes/2.php:20
2918 msgid "Dispute Domain"
2919 msgstr "Stel Domein ter discussie"
2920
2921 #: www/disputes.php:286 www/disputes.php:420
2922 msgid "Dispute Probe"
2923 msgstr "Discussie Onderzoek"
2924
2925 #: www/disputes/0.php:17
2926 msgid "Disputes"
2927 msgstr "Disputen"
2928
2929 #: www/disputes/0.php:15
2930 msgid "Disputes and Abuse Reporting"
2931 msgstr "Disputen en misbruik rapportages"
2932
2933 #: includes/account_stuff.php:213
2934 msgid "Disputes/Abuses"
2935 msgstr "Disputen/Misbruiken"
2936
2937 #: includes/account_stuff.php:214 www/disputes.php:138 www/disputes.php:147
2938 #: www/disputes.php:154 www/disputes.php:181 www/disputes.php:195
2939 #: www/disputes.php:205 www/disputes.php:215 www/disputes.php:299
2940 #: www/disputes.php:309 www/disputes.php:319 www/disputes.php:328
2941 #: www/disputes.php:377 www/disputes.php:422 www/disputes/2.php:15
2942 #: www/disputes/6.php:15 www/disputes/6.php:20
2943 msgid "Domain Dispute"
2944 msgstr "Domein discussie"
2945
2946 #: www/disputes.php:399
2947 msgid "Domain Dispute!"
2948 msgstr "Stel Domein ter discussie"
2949
2950 #: www/disputes.php:428
2951 msgid "Domain and Email Disputes"
2952 msgstr "Domein en e-mail discussies"
2953
2954 #: pages/account/3.php:82
2955 msgid "By adding Single Sign On (SSO) ID information to your certificates this could be used to track you, you can also issue certificates with no email addresses that are useful only for Authentication. Please see a more detailed description on our WIKI about it."
2956 msgstr "Door Single Sign On (SSO) informatie aan uw certificaten toe te voegen zou dit kunnen worden gebruikt om u te volgen, u kunt ook certificaten zonder e-mailadressen aanmaken die uitsluitend voor Authenticatie te gebruiken zijn. Kijk voor een uitvoerigere beschrijving op onze WIKI."
2957
2958 #: pages/index/8.php:4
2959 msgid "Treasurer"
2960 msgstr "Penningmeester"
2961
2962 #: includes/account.php:50 includes/account.php:402 www/index.php:293
2963 msgid "Email Address given was invalid, or a test connection couldn't be made to your server, or the server rejected the email address as invalid"
2964 msgstr "Het e-mail adres dat u heeft opgegeven is ongeldig, of er kon geen proefverbinding gemaakt worden met uw server, of de server heeft het e-mail adres als zijnde ongeldig afgekeurd"
2965
2966 #: includes/account_stuff.php:214 www/disputes.php:28 www/disputes.php:39
2967 #: www/disputes.php:46 www/disputes.php:90 www/disputes.php:104
2968 #: www/disputes.php:114 www/disputes.php:124 www/disputes.php:226
2969 #: www/disputes.php:235 www/disputes.php:246 www/disputes.php:256
2970 #: www/disputes.php:268 www/disputes.php:288 www/disputes/1.php:15
2971 #: www/disputes/4.php:15 www/disputes/4.php:20
2972 msgid "Email Dispute"
2973 msgstr "stel e-mail adres ter discussie"
2974
2975 #: www/disputes/1.php:27 www/disputes/2.php:28
2976 msgid "File Dispute"
2977 msgstr "Dien het dispuut in"
2978
2979 #: www/index/7.php:22
2980 msgid "For much of the art work that exists on the website, t-shirt designs, much of the organisational work for Usenix '04, as well as a few published articles and written documents."
2981 msgstr "Wegens de vele kunstzinnige uitingen op de website, het ontwerp van t-shirts, veel organisatorisch werk van Usenix '04, en wegens een paar gepubliceerde artikelen en geschreven documenten."
2982
2983 #: www/index/16.php:23 www/index/3.php:23
2984 msgid "GPG Key"
2985 msgstr "GPG Sleutel"
2986
2987 #: www/account/40.php:20 www/index/11.php:20
2988 msgid "General questions about CAcert should be sent to the general support list, please send all emails in ENGLISH only, this list has many more volunteers then those directly involved with the running of the website, everyone on the mailing list understands english, even if this isn't their native language this will increase your chance at a competent reply. While it's best if you sign up to the mailing list to get replied to, you don't have to, but please make sure you note this in your email, otherwise it might seem like you didn't get a reply to your question."
2989 msgstr "Algemene vragen over CAcert dienen naar de Ondersteuningslijst gestuurd te worden. Stel uw vraag alstublieft alleen in het ENGELS, deze lijst heeft vele malen meer vrijwilligers dan de direct betrokken bij de website, iedereen die op de mailing lijst geabonneerd is begrijpt Engels, zelfs als dit niet hun moederstaal is heeft u een veel grotere kans op een ter zake kundig antwoord. Alhoewel het het beste is dat u zich inschrijft op de mailing lijst zodat u een antwoord kunt krijgen, is inschrijven niet verplicht, maar maakt u dan s.v.p. even een opmerking daarover in uw e-mail, anders kan het lijken dat u geen antwoord krijgt op uw vraag."
2990
2991 #: www/capnew.php:1001
2992 msgid "abbreviated:"
2993 msgstr "afgekort:"
2994
2995 #: www/help/0.php:21
2996 msgid "Generating a new key pair and CSR for IIS 5.0"
2997 msgstr "Om een publiek/priv&eacute; sleutelpaar en een CSR voor een Microsoft IIS 5 server te maken:"
2998
2999 #: www/help/0.php:24
3000 msgid "How do I get a server certificate from CAcert?"
3001 msgstr "Hoe krijg ik een server certificaat (bijv. voor mijn website) van CAcert?"
3002
3003 #: includes/account_stuff.php:162
3004 msgid "My Points"
3005 msgstr "Mijn Punten"
3006
3007 #: www/index/7.php:21
3008 msgid "He's constantly helping out on the support list, building up documentation and all round nice guy, he was even offered a free book and turned down the offer until there is a book on CAcert available!"
3009 msgstr "Hij helpt continu op de support lijst, maakt documentatie en is gewoon een aardige jongen, er was hem zelfs een gratis boek aangeboden wat hij afwees tot het moment dat er een boek over CAcert beschikbaar komt!"
3010
3011 #: www/account/52.php:49
3012 msgid "I agree with this Application"
3013 msgstr "Ik ben het met dit verzoek eens"
3014
3015 #: www/account/52.php:50
3016 msgid "I don't agree with this Application"
3017 msgstr "Ik ben het met dit verzoek niet eens"
3018
3019 #: www/disputes/0.php:18
3020 msgid "If you want to dispute who has control of your email address or domain, select 'Dispute Email' or 'Dispute Domain' on the right hand side."
3021 msgstr "Als u ter discussie wilt stellen wie er controle heeft over uw e-mail adres of over uw domein, selecteer dan 'stel e-mail adres ter discussie' of 'stel domein ter discussie' aan de rechter kant."
3022
3023 #: www/disputes/0.php:20
3024 msgid "If you would like to report an abuse of our certificates that breaches our policies please select the Abuse menu on the right."
3025 msgstr "Als u een misbruik van onze certificaten waarbij tegen ons beleid ingegaan wordt wilt melden selecteer dan het Misbruik menu aan de rechterkant."
3026
3027 #: www/disputes/2.php:16
3028 msgid "If your dispute is successful the domain will be removed from the current account and any certificates will be revoked."
3029 msgstr "Als uw dispuut succesvol is dan wordt het domein verwijderd van het huidige account en worden alle certificaten ingetrokken."
3030
3031 #: www/disputes/1.php:16
3032 msgid "If your dispute is successful you will have the email address removed from the system, you will need add the email address as per usual afterwards. The email will be removed from the current account and any certificates will be revoked."
3033 msgstr "Als uw dispuut succesvol is dan wordt het e-mail adres verwijderd uit het systeem, u zult het e-mail adres op de gebruikelijke manier later dienen toe te voegen. Het e-mail adres wordt verwijderd van het huidige account en alle certificaten worden ingetrokken."
3034
3035 #: www/disputes.php:91 www/disputes.php:115 www/disputes.php:182
3036 #: www/disputes.php:206
3037 msgid "Invalid request. Can't continue."
3038 msgstr "Ongeldig verzoek. De handeling wordt afgebroken."
3039
3040 #: includes/tverify_stuff.php:39
3041 msgid "Main Website"
3042 msgstr "Hoofd website"
3043
3044 #: includes/account_stuff.php:214
3045 msgid "More Information"
3046 msgstr "Meer informatie"
3047
3048 #: www/account/52.php:37
3049 msgid "Name on file"
3050 msgstr "Naam volgens het bestand"
3051
3052 #: www/account/11.php:36
3053 msgid "No additional information will be included on certificates because it can not be automatically checked by the system."
3054 msgstr "Er wordt geen extra informatie in de certificaten opgenomen omdat die extra informatie niet automatisch gecontroleerd kan worden."
3055
3056 #: www/disputes.php:300
3057 msgid "Not a valid Domain. Can't continue."
3058 msgstr "Geen geldig domein. De handeling wordt afgebroken."
3059
3060 #: www/account/52.php:40
3061 msgid "Notary URL"
3062 msgstr "Waarmerk URL"
3063
3064 #: includes/account_stuff.php:198
3065 msgid "Organisation Assurance"
3066 msgstr "Organisatie waarmerking"
3067
3068 #: www/wot/11.php:19
3069 msgid "Organisational Assurance"
3070 msgstr "Organisatie waarmerking"
3071
3072 #: www/wot/11.php:22
3073 msgid "Organisation Title"
3074 msgstr "Naam van de Organisatie"
3075
3076 #: www/index/16.php:28 www/index/3.php:28
3077 msgid "PKI finger/thumb print signed by the CAcert GPG Key"
3078 msgstr "PKI vinger/duim afdruk getekend met de CAcert GPG Sleutel"
3079
3080 #: www/account/52.php:41
3081 msgid "Photo ID URL"
3082 msgstr "URL van het identiteitsdocument met pasfoto"
3083
3084 #: www/disputes/0.php:16
3085 msgid "Please select the most appropriate section to report your problem."
3086 msgstr "Kies a.u.b. de juiste sectie om uw probleem aan te melden."
3087
3088 #: www/account/52.php:43
3089 msgid "Potential Points"
3090 msgstr "Potentieel aantal punten"
3091
3092 #: www/account/52.php:38
3093 msgid "Primary email address"
3094 msgstr "Hoofd E-mail Adres"
3095
3096 #: www/wot/1.php:133
3097 msgid "Email Me"
3098 msgstr "Zend mij een e-mail"
3099
3100 #: www/disputes/4.php:23 www/disputes/6.php:23
3101 msgid "Reject Dispute"
3102 msgstr "Wijs dispuut af"
3103
3104 #: www/account/11.php:40
3105 msgid "Rejected"
3106 msgstr "Afgewezen"
3107
3108 #: www/disputes/4.php:29 www/disputes/6.php:29
3109 msgid "Report Dispute as Abuse"
3110 msgstr "Rapporteer een dispuut als Misbruik"
3111
3112 #: www/account/52.php:36
3113 msgid "Request Details"
3114 msgstr "Verzoek details"
3115
3116 #: www/index/0.php:75
3117 msgid "Same as above plus get 100 assurance points by meeting with multiple assurers from the CAcert Web of Trust, who verify your identity using your government issued photo identity documents."
3118 msgstr "Zelfde als hierboven plus verzamel 100 waarmerk punten door een ontmoeting met meerdere waarmerkers van het CAcert Vertrouwens Netwerk, die uw identiteit vaststellen aan de hand van door uw overheid uitgegeven en van een foto voorziene offici&euml;le identiteits bewijzen."
3119
3120 #: www/wot/5.php:20
3121 msgid "Send reminder notice"
3122 msgstr "Stuur een herinnerings mail"
3123
3124 #: www/disputes.php:310
3125 #, php-format
3126 msgid "The domain '%s' already exists in the dispute system. Can't continue."
3127 msgstr "Het domein '%s' is reeds aanwezig in het dispuut-systeem. Bewerking geannuleerd."
3128
3129 #: www/coapnew.php:1243
3130 msgid "The organisation assurer will check the trade office registry for company information (name, location, country of jurisdiction, director names, trade office Identification number, domain name ownership, and system admin reference). Any associated costs for this research will be reimborsed by the assurer from the organisation."
3131 msgstr "De Organisatie Waarmerker zal bij de Kamer van Koophandel de informatie van de organisatie verifi&euml;ren (naam, plaats, juridisch land van vestiging, namen van de directie, KvK nummer, geregistreerde domeinen, verwijzingen naar beheerders). De Waarmerker zal voor alle aan deze research gerelateerde kosten door de organisatie schadeloos worden gesteld."
3132
3133 #: www/disputes.php:423
3134 #, php-format
3135 msgid "The domain '%s' has been entered into the dispute system, the email address you choose will now be sent an email which will give the recipent the option of accepting or rejecting the request, if after 2 days we haven't received a valid response for or against we will discard the request."
3136 msgstr "Het domein '%s' is nu in het dispuut systeem ingevoerd, het e-mail adres dat u gekozen heeft ontvangt nu een e-mail die de ontvanger de keuze biedt om te accepteren of te verwerpen. Als we na 2 dagen geen geldig antwoord ontvangen hebben voor of tegen het verzoek dan zullen we het verzoek annuleren."
3137
3138 #: www/disputes.php:400
3139 #, php-format
3140 msgid "The domain '%s' isn't in the system. Can't continue."
3141 msgstr "Het domein '%s' komt niet voor in het systeem. Bewerking geannuleerd."
3142
3143 #: www/disputes.php:236
3144 #, php-format
3145 msgid "The email address '%s' already exists in the dispute system. Can't continue."
3146 msgstr "Het mailadres '%s' bestaat reeds in het dispuut-systeem. Bewerking geannuleerd."
3147
3148 #: www/wot/9.php:48
3149 #, php-format
3150 msgid "%s prefers to be contacted in %s"
3151 msgstr "%s wil graag in het %s benaderd worden"
3152
3153 #: www/disputes.php:289
3154 #, php-format
3155 msgid "The email address '%s' has been entered into the dispute system, the email address will now be sent an email which will give the recipent the option of accepting or rejecting the request, if after 2 days we haven't received a valid response for or against we will discard the request."
3156 msgstr "Het e-mail adres '%s' is nu in het dispuut systeem ingevoerd, we sturen nu naar dat adres een e-mail die de ontvanger de keuze biedt om te accepteren of te verwerpen. Als we na 2 dagen geen geldig antwoord ontvangen hebben voor of tegen het verzoek dan zullen we het verzoek annuleren."
3157
3158 #: includes/account.php:2056
3159 msgid "The following comments were made by reviewers"
3160 msgstr "De volgende opmerkingen zijn gemaakt door reviewers"
3161
3162 #: www/account/11.php:38
3163 msgid "The following hostnames were rejected because the system couldn't link them to your account, if they are valid please verify the domains against your account."
3164 msgstr "De volgende hostnamen werden verworpen omdat het systeem ze niet in verbinding kan brengen met uw inschrijving, als ze geldig zijn verifieer dan alstublieft deze domeinen tegen uw inschrijving."
3165
3166 #: www/index/7.php:18
3167 msgid "The list of names are in no sense of order"
3168 msgstr "De lijst met namen is in willekeurige volgorde"
3169
3170 #: includes/account.php:70
3171 #, php-format
3172 msgid "The email address '%s' is already in a different account. Can't continue."
3173 msgstr ""
3174
3175 #: www/wot/2.php:17
3176 msgid "There are several ways to become a CAcert Assurer, the most common of which is face to face meetings with existing assurers, who check your ID documents (you need to show 2 government issued photo ID where possible otherwise you won't be allocated as many points!)."
3177 msgstr "Er zijn verschillende manieren om CAcert Waarmerker te worden, de meest gebruikte manier is via bijeenkomsten met bestaande waarmerkers zodat zij uw identiteit kunnen vaststellen via een officieel door uw overheid uitgegeven identiteitsbewijs met pasfoto (U kunt de meeste punten krijgen op het moment dat u twee identiteitsbewijzen met foto kunt tonen!)."
3178
3179 #: www/account/51.php:27 www/account/52.php:59
3180 msgid "This UID has already been voted on."
3181 msgstr "Over dit gebruikers-ID is al gestemd."
3182
3183 #: www/disputes.php:29 www/disputes.php:139
3184 msgid "This dispute no longer seems to be in the database, can't continue."
3185 msgstr "Dit dispuut lijkt niet langer in de database aanwezig te zijn, de bewerking wordt geannuleerd."
3186
3187 #: www/disputes.php:76
3188 msgid "This was the primary email on the account, and no emails or domains were left linked so the account has also been removed from the system."
3189 msgstr "Dit was het primaire e-mail adres van het account. Er waren verder geen e-mail adressen of domeinen aan het account verbonden. Het account is van het systeem verwijderd."
3190
3191 #: www/logos.php:8
3192 #, php-format
3193 msgid "If you want to use the graphics and design, or you want to contribute something, please read the %sCAcert Styleguide%s"
3194 msgstr "Als u de tekening en het ontwerp wilt gebruiken, of iets wilt bijdragen, lees dan s.v.p. de %sCAcert Styleguide%s"
3195
3196 #: www/logos.php:7
3197 #, php-format
3198 msgid "On this page you find a number of logos to add to your website. Help CAcert to get some publicity by using a logo to link back to %s or to indicate that you or your website are using a CAcert certificates for security and privacy."
3199 msgstr "Op deze pagina vindt u een aantal logo's om aan uw website toe te voegen. Help CAcert om wat publiciteit te krijgen door een logo te gebruiken om terug te linken naar %s of erop te wijzen dat u of uw website CAcert-certificaten voor veiligheid en privacy gebruiken."
3200
3201 #: www/account/43.php:101
3202 msgid "Tverify Account"
3203 msgstr "Tverificatie account"
3204
3205 #: www/account/11.php:48
3206 msgid "Unable to continue as no valid commonNames or subjectAltNames were present on your certificate request."
3207 msgstr "Kan niet doorgaan omdat er geen geldig veld 'commonNames' of 'subjectAltNames' aanwezig is in uw verzoek voor een certificaat."
3208
3209 #: includes/account.php:1997
3210 msgid "Unable to find a valid tverify request for this ID."
3211 msgstr "Kan geen geldig TVerificatie verzoek vinden voor dit gebruikers-ID."
3212
3213 #: www/account/51.php:29 www/account/52.php:61
3214 msgid "Unable to locate a valid request for that UID."
3215 msgstr "Kan geen geldig verzoek vinden voor dit gebruikers-ID."
3216
3217 #: includes/account.php:2075
3218 msgid "Unfortunately your request for a points increase has been denied, below is the comments from people that reviewed your request as to why they rejected your application."
3219 msgstr "Helaas is uw verzoek voor extra punten afgewezen. Hieronder treft u de opmerkingen aan van de personen die uw verzoek in behandeling genomen hebben met de reden waarom zij uw verzoek hebben afgewezen."
3220
3221 #: www/disputes/4.php:32 www/disputes/5.php:29 www/disputes/6.php:32
3222 msgid "Update Dispute"
3223 msgstr "werk een dispuut bij"
3224
3225 #: www/wot/2.php:26
3226 msgid "Upon receiving your documents you will be notified, and points will be added to your account."
3227 msgstr "Nadat uw documenten ontvangen zijn zult u hierover een bericht ontvangen en zullen de toegewezen punten aan uw account toegevoegd worden."
3228
3229 #: www/account/12.php:18 www/account/5.php:18
3230 msgid "View all certificates"
3231 msgstr "Bekijk alle certificaten"
3232
3233 #: www/disputes/1.php:20
3234 msgid "Which Email?"
3235 msgstr "Welk e-mail adres?"
3236
3237 #: www/wot/6.php:40
3238 msgid "You are about to assure a person that isn't currently verified. If you continue and they do not verify their account within 48 hours the account could automatically be removed by the system."
3239 msgstr "U staat op het punt om iemand te waarmerken die zijn account nog niet bevestigd heeft. Als u toch doorgaat en het account wordt niet binnen 48 uur bevestigd, dan kan het account door het systeem automatisch worden verwijderd.&#13;"
3240
3241 #: includes/account.php:2081
3242 msgid "You are welcome to try submitting another request at any time in the future, please make sure you take the reviewer comments into consideration or you risk having your application rejected again."
3243 msgstr "U mag een nieuw verzoek in de toekomst altijd indienen, maar neem alstublieft de opmerkingen van de reviewers in overweging, anders bestaat de kans dat uw verzoek opnieuw afgewezen wordt."
3244
3245 #: www/disputes.php:257 www/disputes.php:329
3246 msgid "You aren't allowed to dispute your own email addresses. Can't continue."
3247 msgstr "U kunt uw eigen mail adres niet ter discussie stellen. De handeling wordt afgebroken."
3248
3249 #: www/wot/2.php:19
3250 msgid "You can also become a CAcert Assurer by seeking out a public notary, justice of the peace, accountant, lawyer or bank manager. You will need to download and print out a copy of the TTP.pdf and fill in your sections. You will need to produce a photo copy of your ID, which the person assuring you will inspect against the originals. Once they are satisfied the documents appear to be genuine they need to sign the back of the photo copies, and fill in their sections of the TTP document. Once you have had your ID verified by 2 different people, pop the copies + forms in an envelope and post them to:"
3251 msgstr "U kan ook een CAcert waarmerker worden door u te laten identificeren door vertrouwde derde partijen: notaris, accountant, jurist of de directeur van een bankkantoor. U moet hiervoor een kopie van het formulier TTP.pdf downloaden, uitprinten en invullen. Vervolgens gaat u met dit formulier, tesamen met een fotokopie van uw identiteitsbewijs naar de persoon die u zal identificeren. De kopie zal met het originele identiteitsbewijs vergeleken worden. Als deze persoon ervan overtuigd is dat de documenten echt zijn, ondertekent hij de achterzijde van de kopies en vult hij het hun toegewezen gedeelte van het TTP document in. Als u tenslotte via deze procedure uw identiteit door 2 personen hebt laten controleren, stuurt u de fotokopieen en de formulieren op naar:"
3252
3253 #: www/wot.php:257
3254 msgid "You can list your location by going to:"
3255 msgstr "U kunt uw woonplaats opgeven op:"
3256
3257 #: includes/account.php:2010
3258 msgid "You have already voted on this request."
3259 msgstr "U heeft al een stem uitgebracht op dit verzoek."
3260
3261 #: www/disputes.php:416
3262 #, php-format
3263 msgid "You have been sent this email as the domain '%s' is being disputed. You have the option to accept or reject this request, after 2 days the request will automatically be discarded. Click the following link to accept or reject the dispute:"
3264 msgstr "U ontvangt deze e-mail omdat het domein '%s' ter discussie gesteld is. U heeft de keuze om dit verzoek te accepteren of te verwerpen, na 2 dagen zal het verzoek automatisch geannuleerd worden. Klik op de volgende link om het dispuut te accepteren of te verwerpen:"
3265
3266 #: www/disputes.php:282
3267 #, php-format
3268 msgid "You have been sent this email as the email address '%s' is being disputed. You have the option to accept or reject this request, after 2 days the request will automatically be discarded. Click the following link to accept or reject the dispute:"
3269 msgstr "U ontvangt deze e-mail omdat het e-mail adres '%s' ter discussie gesteld is. U heeft de keuze om dit verzoek te accepteren of te verwerpen, na 2 dagen zal het verzoek automatisch geannuleerd worden. Klik op de volgende link om het dispuut te accepteren of te verwerpen:"
3270
3271 #: www/wot/10.php:34
3272 #, php-format
3273 msgid "You have made %s assurances which ranks you as the #%s top assurer."
3274 msgstr "U hebt %s waarmerkingen uitgevoerd wat u een relatieve positie geeft als #%s top waarmerker."
3275
3276 #: www/disputes.php:155
3277 msgid "You have opted to accept this dispute and the request will now remove this domain from the existing account, and revoke any current certificates."
3278 msgstr "U heeft ervoor gekozen om het dispuut te accepteren. Het domein zal nu worden verwijderd van het bestaande account, en alle geldige certificaten zullen worden ingetrokken."
3279
3280 #: www/disputes.php:47
3281 msgid "You have opted to accept this dispute and the request will now remove this email address from the existing account, and revoke any current certificates."
3282 msgstr "U heeft ervoor gekozen om het dispuut te accepteren. Het e-mail adres zal nu worden verwijderd van het bestaande account, en alle geldige certificaten zullen worden ingetrokken."
3283
3284 #: www/disputes.php:40 www/disputes.php:148
3285 msgid "You have opted to reject this dispute and the request will be removed from the database"
3286 msgstr "U heeft ervoor gekozen om het dispuut te verwerpen. Het verzoek zal worden verwijderd uit de database."
3287
3288 #: www/logos.php:26
3289 msgid "The result should get you something like:"
3290 msgstr "Dit moet u iets geven als:"
3291
3292 #: www/ttp.php:67
3293 msgid "You have viewed two of the Applicant's photo identity documents and you are convinced of their authenticity, and are convinced that the photos indeed depict the Applicant (allowed documents are government-issued documents with photos such as driver's license, passport, or others that are normally accepted as legal identification in your country; expired documents are allowed)."
3294 msgstr "U hebt twee van de identiteitsdocumenten met pasfoto van de Kandidaat bekeken en u bent overtuigd van hun authenticiteit, en u bent overtuigd dat de foto's inderdaad de Kandidaat voorstellen (toegestane documenten zijn de door de overheid uitgegeven identiteitsdocumenten met pasfoto zoals rijbewijs, paspoort, of andere documenten met pasfoto die normaal gesproken in uw land als identiteitsbewijs toegestaan zijn; verlopen documenten zijn toegestaan)."
3295
3296 #: www/index/17.php:3
3297 msgid "Install CAcert Root using CEnroll Active-X component and PKCS-7"
3298 msgstr "Installeer het CAcert Root Certificaat m.b.v. de CEnroll Active-X component en PKCS-7"
3299
3300 #: www/index/17.php:65
3301 msgid "Problems were detected with the CAcert root certificate download error:"
3302 msgstr "Er zijn problemen ontdekt bij het downloaden van het CAcert Root Certificaat:"
3303
3304 #: www/index/17.php:67
3305 msgid "The CAcert root certificate was successfully installed"
3306 msgstr "Het CAcert Root Certificaat is met succes ge&iuml;nstalleerd"
3307
3308 #: www/wot/6.php:70
3309 #, php-format
3310 msgid "I certify that %s %s %s has appeared in person"
3311 msgstr "Ik verklaar dat ik %s %s %s persoonlijk ontmoet heb"
3312
3313 #: www/cap.php:83
3314 msgid "Applicant's signature"
3315 msgstr "Handtekening van de Aanvrager"
3316
3317 #: www/cap.php:39
3318 msgid "As the assurer, you are required to keep the signed document on file for 7 years. Should Cacert Inc. have any concerns about a meeting taking place, Cacert Inc. can request proof, in the form of this signed document, to ensure the process is being followed correctly. After 7 years if you wish to dispose of this form it's preferred that you shred and burn it. You do not need to retain copies of ID at all."
3319 msgstr "Als waarmerker bent u verplicht om het ondertekende document gedurende 7 jaar te bewaren. Mocht CAcert Inc. enige twijfels hebben of de waarmerker en de aanvrager elkaar in persoon ontmoet hebben, dan kan CAcert Inc. daarvan het bewijs opvragen in de vorm van dit ondertekende document, om er zeker van te zijn dat de procedures juist zijn doorlopen. Als u na 7 jaar dit formulier wilt weggooien , gebruik daarvoor dan bij voorkeur een shredder en verbrand de restanten. U hoeft geen enkel afschrift van enig identiteitsdocument te bewaren."
3320
3321 #: www/cap.php:103 www/cap.php:107
3322 msgid "Assurer's Name"
3323 msgstr "Naam van de waarmerker"
3324
3325 #: www/cap.php:111
3326 msgid "Assurer's signature"
3327 msgstr "Handtekening van de waarmerker"
3328
3329 #: www/cap.php:12
3330 msgid "CAcert Assurance Programme"
3331 msgstr "CAcert Assurance Programma"
3332
3333 #: www/cap.php:85 www/cap.php:113
3334 msgid "Date (YYYY-MM-DD)"
3335 msgstr "Datum (JJJJ-MM-DD)"
3336
3337 #: includes/general.php:885
3338 msgid "To become an Assurer you have to collect 100 Assurance Points and pass the"
3339 msgstr "Om waarmerker te worden dient u 100 Waarmerk punten te verzamelen. Tevens doorloopt u de "
3340
3341 #: www/cap.php:15 www/ttp.php:24
3342 msgid "Identity Verification Form"
3343 msgstr "Identiteitswaarmerkings Formulier"
3344
3345 #: www/cap.php:129
3346 msgid "Location of Face-to-face Meeting"
3347 msgstr "Plaats van handeling"
3348
3349 #: www/cap.php:133
3350 msgid "Maximum Points"
3351 msgstr "Maximum aantal punten"
3352
3353 #: www/cap.php:51 www/ttp.php:75
3354 msgid "Names"
3355 msgstr "Volledige naam"
3356
3357 #: www/cap.php:123
3358 msgid "Photo ID Shown: (ID types, not numbers. eg Drivers license, Passport)"
3359 msgstr "Getoond identiteitsdocument (soort document, bijv. rijbewijs, paspoort)"
3360
3361 #: www/cap.php:131
3362 msgid "Points Allocated"
3363 msgstr "Toegekend aantal punten"
3364
3365 #: www/cap.php:37
3366 #, php-format
3367 msgid "To the Assurer: The CAcert Assurance Programme (CAP) aims to verify the identities of Internet users through face-to-face witnessing of government issued identity documents. The Applicant asks you to verify to CAcert.org that you have met them and verified their identity against one or more original, trusted, government photo identity documents. If you have ANY doubts or concerns about the Applicant's identity, DO NOT COMPLETE OR SIGN this form. For more information about the CAcert Assurance Programme, including detailed guides for CAcert Assurers, please visit: %s"
3368 msgstr "Voor de waarmerker: Het CAcert Waarmerk Programma (CAP) is bedoeld om de identiteit van Internet gebruikers vast te stellen door middel van een persoonlijke ontmoeting, aan de hand van door de overheid uitgegeven identiteitsdocumenten. De Aanvrager vraagt u (de Waarmerker) om ten overstaan van CAcert.org te verklaren dat u de Aanvrager persoonlijk heeft ontmoet en de identiteit heeft vastgesteld aan de hand van &eacute;&eacute;n of meerdere offici&euml;le en wettige identiteitsdocumenten met pasfoto. Als u ook maar ENIGE TWIJFEL heeft over de identiteit van de Aanvrager, ROND DAN DE AANVRAAG NIET AF en teken het formulier niet! Voor meer informatie en voor de volledige instructies voor CAcert Waarmerkers, zie %s"
3369
3370 #: www/cap.php:46
3371 msgid "Applicant's Statement"
3372 msgstr "Verklaring van de Aanvrager"
3373
3374 #: www/cap.php:26 www/ttp.php:35
3375 msgid "CAcert's Root Certificate fingerprints"
3376 msgstr "CAcert's Root Certificaat vinger/duim afdruk"
3377
3378 #: www/ttp.php:109
3379 msgid "Applicant Information"
3380 msgstr "Informatie van de Aanvrager"
3381
3382 #: www/ttp.php:84
3383 msgid "Bar Association, CPA Number or Bank Name and Branch, JP/Notary Number"
3384 msgstr "Balie, CPA Nummer of Naam van de Bank en Plaats, Notarieel inschrijvingsnummer"
3385
3386 #: www/ttp.php:91
3387 msgid "Email (if applicable)"
3388 msgstr "E-mail adres (indien van toepassing)"
3389
3390 #: www/ttp.php:136
3391 msgid "First ID Number (driver's license, passport etc)"
3392 msgstr "Nummer eerste identiteitsdocument (rijbewijs, paspoort etc.)"
3393
3394 #: www/ttp.php:112
3395 msgid "Full Name (as shown on ID)"
3396 msgstr "Volledige naam (zoals vermeld op identiteitsdocument)"
3397
3398 #: www/ttp.php:56
3399 #, php-format
3400 msgid "If you have ANY doubts or concerns about the identity of the Applicant then please DO NOT COMPLETE AND SIGN this form. For more information about the Web of Trust, including detailed guides for Trusted Third Parties, please see: %s"
3401 msgstr "Als U ENIGE twijfel heeft over de identiteit van de Aanvrager VUL DIT FORMULIER DAN NIET VERDER IN EN ONDERTEKEN HET NIET. Nadere informatie omtrent het Vertrouwensnetwerk, waaronder inbegrepen gedetailleerde instructies voor Vertrouwde Derde Partijen ('Trusted Third Parties'), is te vinden op %s"
3402
3403 #: www/ttp.php:82
3404 msgid "Justice of the Peace, Public Notary, Lawyer, Accountant, or Bank Manager"
3405 msgstr "Notaris, Jurist, Accountant, of Directeur Bankkantoor"
3406
3407 #: www/ttp.php:119
3408 msgid "Main email (so we can find you)"
3409 msgstr "Belangrijkste e-mail adres (zodat we u kunnen vinden)"
3410
3411 #: www/ttp.php:89
3412 msgid "Office Phone"
3413 msgstr "Kantoor telefoonnummer"
3414
3415 #: www/ttp.php:77
3416 msgid "Office Street Address"
3417 msgstr "Kantoor adres"
3418
3419 #: www/ttp.php:58
3420 msgid "PLEASE NOTE: You must get 2 fully completed TTP forms before sending anything to CAcert. Failure to do so will only cause your application to be delayed until all forms have been received by CAcert!"
3421 msgstr "LET OP: U dient 2 volledig ingevulde TTP formulieren te verkrijgen alvorens U iets naar CAcert verstuurt. Als u dit negeert wordt uw verzoek onnodig vertraagd totdat alle formulieren door CAcert zijn ontvangen!"
3422
3423 #: www/ttp.php:72
3424 msgid "Person Verifying Applicant's Identity"
3425 msgstr "Persoon die de identiteit van de Aanvrager verifieert"
3426
3427 #: www/ttp.php:50
3428 msgid "Please complete and sign this form, and sign the photocopies of the IDs, to acknowledge that"
3429 msgstr "Vul a.u.b. dit formulier verder in en onderteken het, en onderteken de fotokopieen van de identiteitsdocumenten met pasfoto, om te bevestigen dat"
3430
3431 #: www/ttp.php:80
3432 msgid "Profession (Please circle one)"
3433 msgstr "Beroep (omcirkel er s.v.p. een)"
3434
3435 #: www/ttp.php:138
3436 msgid "Second ID Number (driver's license, passport etc)"
3437 msgstr "Nummer van het tweede identiteitsformulier (rijbewijs, paspoort etc.)"
3438
3439 #: www/ttp.php:93 www/ttp.php:140
3440 msgid "Signature"
3441 msgstr "Handtekening"
3442
3443 #: pages/help/2.php:50
3444 msgid "Security is a serious matter. For a digital certificate with full rights to be issued to an individual by a Certificate Authority, stringent tests must be conducted, including meeting the physical person to verify their identity. At the current moment in time, my physical identity has not been verified by CAcert.org, but they have verified my email address. Installing their root certificate (see above) will thus automatically allow you to validate my digital signature. You can then be confident of the authenticity of my email address - only I have the ability to digitally sign my emails using my CAcert.org certificate, so if you get an email that I digitally signed and which is validated by your email software using the CAcert.org root certificate that you installed, you know it's from me. (Visually you get a simple indication that my email is signed and trusted). Technically, they haven't verified that I really am me! But you have the guarantee that emails from my address are sent by the person who physically administers that address, i.e. me! The only way that someone could forge my digital signature would be if they logged on to my home computer (using the password) and ran my email software (using the password) to send you a digitally signed email from my address. Although I have noticed the cats watching me logon..."
3445 msgstr "Veiligheid is een ernstige kwestie. Voordat een digitaal certificaat met volledige rechten door een Certificate Authority aan een individu kan worden uitgegeven moeten stringente tests, met inbegrip van het ontmoeten van de fysieke persoon worden uitgevoerd om de identiteit te verifi&euml;ren. Op dit moment is mijn fysieke identiteit niet geverifieerd door CAcert.org, maar zij hebben mijn e-mailadres geverifieerd. Het installeren van hun rootcertificaat (zie hierboven) zal u automatisch toestaan om mijn digitale handtekening te valideren. U kunt dan van de authenticiteit van mijn e-mailadres zeker zijn - alleen ik beschik over de mogelijkheid om mijn e-mail digitaal te ondertekenen door mijn CAcert.org certificaat te gebruiken, zodat als u een e-mail krijgt die ik digitaal ondertekende en die door uw e-mailsoftware, gebruikmakend van het CAcert.org rootcertificaat dat u installeerde, wordt bevestigd, weet u dat de e-mail van mij afkomstig is. (Visueel krijgt u een eenvoudige aanwijzing dat mijn e-mail digitaal is ondertekend en wordt vertrouwd). Technisch gezien hebben zij niet geverifieerd dat ik werkelijk mezelf ben! Maar u hebt de waarborg dat e-mail van mijn adres door de persoon wordt verzonden die fysisch dat e-mail adres beheert, d.w.z. ik ! De enige manier dat iemand mijn digitale handtekening kan vervalsen zou zijn als zij aanloggen aan mijn huiscomputer (die met een wachtwoord beveiligd is), en mijn e-mail programma (die een wachtwoord gebruikt) in werking stelden om u een digitaal ondertekende e-mail vanaf mijn adres te verzenden. Hoewel ik gezien heb dat de katten mee keken hebben toen ik aanlogde..."
3446
3447 #: www/ttp.php:46
3448 msgid "The CAcert Trusted Third Party (TTP) Programme is designed to assure Internet user identities through personal verification of government issued identity documents."
3449 msgstr "Het CAcert Vertrouwde Derde Partijen programma ('Trusted Third Party' / TTP) is bedoeld om de identiteit van een Internet gebruiker vast te stellen aan de hand van de persoonlijke verificatie van door de overheid uitgegeven identiteitsdocumenten."
3450
3451 #: www/ttp.php:21
3452 msgid "Trusted Third Party"
3453 msgstr "Vertrouwde Derde Partij ('Trusted Third Party')"
3454
3455 #: www/ttp.php:54
3456 msgid "You have verified that the Full Name, Date of Birth, and ID Numbers on the identity documents matches those filled in the Applicant section below and in the photocopies provided."
3457 msgstr "U heeft geverifieerd dat de Volledige Naam, Geboortedatum en Nummers van de Identiteitsdocumenten overeenkomen met datgene, wat er in onderstaande sectie 'Aanvrager Informatie' alsmede in de ter beschikking gestelde fotokopieen is vermeld."
3458
3459 #: www/logos.php:30
3460 msgid "Create more badges"
3461 msgstr "Maak meerdere naambordjes"
3462
3463 #: pages/account/52.php:41
3464 msgid "Here"
3465 msgstr "Hier"
3466
3467 #: www/logos.php:19
3468 msgid "How can I put a logo on to my website?"
3469 msgstr "Hoe kan ik een logo op mijn website zetten?"
3470
3471 #: www/logos.php:21
3472 msgid "It is extremly easy! Just pick an image from the collections above and use it for example with the following html code fragment:"
3473 msgstr "Het is extreem gemakkelijk! Selecteer een afbeelding uit de verzameling hierboven en gebruik het bijvoorbeeld in het volgende HTML code fragment:"
3474
3475 #: www/logos.php:9
3476 msgid "Collection 1 created by Christoph Probst (November 2004)"
3477 msgstr "Verzameling 1 zoals die door Christoph Probst is gecreeerd (November 2004)"
3478
3479 #: www/cap.php:102
3480 msgid "CAcert Assurer"
3481 msgstr "Verklaring van de CAcert Waarmerker"
3482
3483 #: www/wot/5.php:15
3484 msgid "ERROR"
3485 msgstr "Er is een fout opgetreden!"
3486
3487 #: www/wot/10.php:105
3488 msgid "Go Back"
3489 msgstr "Ga Terug"
3490
3491 #: includes/general.php:23
3492 msgid "Administrative Increase"
3493 msgstr "Administratieve Verhoging"
3494
3495 #: includes/general.php:24
3496 msgid "CT Magazine - Germany"
3497 msgstr "CT Magazine - Duitsland"
3498
3499 #: includes/general.php:23
3500 msgid "Face to Face Meeting"
3501 msgstr "Persoonlijke Ontmoeting"
3502
3503 #: includes/general.php:23
3504 msgid "Thawte Points Transfer"
3505 msgstr "Thawte Punten Overdracht"
3506
3507 #: includes/general.php:24
3508 msgid "Unknown"
3509 msgstr "Onbekend"
3510
3511 #: www/index/0.php:37
3512 msgid "Full Story"
3513 msgstr "Complete verhaal"
3514
3515 #: www/index/0.php:40
3516 msgid "More News Items"
3517 msgstr "Meer nieuwsberichten"
3518
3519 #: www/index/6.php:92
3520 msgid "You do not have enough/any lost password questions set. You will not be able to continue to reset your password via this method."
3521 msgstr "U hebt geen of niet genoeg verloren-wachtwoord vragen geconfigureerd. U kunt uw wachtwoord via deze methode niet resetten."
3522
3523 #: includes/general.php:618
3524 msgid "Failed to make a connection to the mail server"
3525 msgstr "Kon geen verbinding met de mail server maken"
3526
3527 #: includes/account.php:904 www/index.php:204 www/index.php:254
3528 msgid "For your own security you must enter 5 lost password questions and answers."
3529 msgstr "Voor uw eigen veiligheid dient u 5 wachtwoord-verloren vragen en antwoorden op te geven."
3530
3531 #: www/wot.php:169
3532 msgid "Race condition discovered, user altered details during assurance procedure. PLEASE MAKE SURE THE NEW DETAILS BELOW MATCH THE ID DOCUMENTS."
3533 msgstr "De gebruiker veranderde details tijdens de waarmerk procedure. CONTROLEER A.U.B. DAT DE NIEUWE DETAILS HIERONDER OVEREENKOMEN MET DE IDENTITEITSKAART- DOCUMENTEN."
3534
3535 #: www/wot.php:53
3536 msgid "Reminder Notice"
3537 msgstr "Herinneringsbericht"
3538
3539 #: www/wot.php:49
3540 #, php-format
3541 msgid "This is a short reminder that you filled out forms to become trusted with CAcert.org, and %s has attempted to issue you points. Please create your account at %s as soon as possible and then notify %s so that the points can be issued."
3542 msgstr "Dit is een korte herinnering dat u formulieren hebt ingevuld om door CAcert.org gewaarmerkt te worden, en %s heeft geprobeerd u waarmerkpunten toe te kennen. Maak a.u.b. zo spoedig mogelijk een account aan bij %s, en stuur vervolgens een berichtje naar %s zodat de waarmerkpunten kunnen worden toegekend."
3543
3544 #: pages/wot/9.php:59
3545 #, php-format
3546 msgid "%s will also accept email in %s - %s"
3547 msgstr "%s zal ook e-mail accepteren in %s - %s"
3548
3549 #: pages/account/17.php:25
3550 msgid "'Enhanced Provider' is generally the best option, which has a key size of 1024bit. If you need a bigger key size you will need to use a different browser."
3551 msgstr "De 'Enhanced Provider' is over het algemeen de beste optie, die een 1024bit sleutel heeft. Als u een grotere sleutelgrootte nodig hebt zult een andere browser moeten gebruiken."
3552
3553 #: pages/account/39.php:69 pages/index/10.php:69
3554 msgid "A CAcert arbitrator may override this policy in a dispute."
3555 msgstr "Een CAcert arbiter kan dit beleid in een geschil overrulen."
3556
3557 #: pages/account/43.php:146
3558 msgid "Account Locking"
3559 msgstr "account blokkeren"
3560
3561 #: pages/account/54.php:65
3562 msgid "Add Location"
3563 msgstr "Voeg plaats toe"
3564
3565 #: pages/account/54.php:25
3566 msgid "Add Region"
3567 msgstr "Voeg gebied toe"
3568
3569 #: pages/account/41.php:56 pages/wot/9.php:58
3570 msgid "Additional Language"
3571 msgstr "Extra taal"
3572
3573 #: pages/account/41.php:46
3574 msgid "Additional Language Preferences"
3575 msgstr "extra taal voorkeuren"
3576
3577 #: pages/account/43.php:162
3578 msgid "Admin"
3579 msgstr "beheerder"
3580
3581 #: pages/index/5.php:58
3582 #, php-format
3583 msgid "Alternatively visit our %sinformation page%s on this subject for more details."
3584 msgstr "U kunt ook onze %sinformation page%s over dit onderwerp bekijken voor meer details."
3585
3586 #: pages/account/43.php:312 pages/account/43.php:349
3587 msgid "Are you sure you want to revoke this assurance?"
3588 msgstr "Bent u zeker dat u deze waarmerking wilt herroepen?"
3589
3590 #: www/verify.php:130
3591 #, php-format
3592 msgid "Are you sure you want to verify the domain %s?"
3593 msgstr "Bent u zeker dat u het domein %s wilt verifi&euml;ren?"
3594
3595 #: www/verify.php:72
3596 #, php-format
3597 msgid "Are you sure you want to verify the email %s?"
3598 msgstr "Bent u zeker dat u het e-mail adres %s wilt verifi&euml;ren?"
3599
3600 #: includes/account_stuff.php:211
3601 msgid "Assurance Form"
3602 msgstr "Waarmerkformulier"
3603
3604 #: includes/account.php:70 includes/account.php:477
3605 msgid "Below is the link you need to open to verify your email address. Once your address is verified you will be able to start issuing certificates to your heart's content!"
3606 msgstr "Hieronder is de link die u moet openen om uw e-mailadres te verifi&euml;ren. Zodra uw e-mail adres is geverifieerd kunt u beginnen om zoveel certificaten aan te maken als u wilt!"
3607
3608 #: includes/account_stuff.php:211
3609 msgid "Blank CAP Form"
3610 msgstr "leeg waarmerkformulier"
3611
3612 #: includes/account.php:460 includes/account.php:540 includes/account.php:1990
3613 #: includes/account.php:2020
3614 #, php-format
3615 msgid "The domain '%s' is already in a different account and is listed as valid. Can't continue."
3616 msgstr ""
3617
3618 #: includes/general_stuff.php:85
3619 msgid "Bug Database"
3620 msgstr "probleem database"
3621
3622 #: pages/account/39.php:64 pages/index/10.php:64
3623 msgid "CAcert Assurers can see the name, birthday and the number of points by looking up the correct email address. No other person related data is published by CAcert."
3624 msgstr "CAcert waarmerkers kunnen de naam, geboortedatum en het aantal punten zien door het juiste e-mailadres op te zoeken. Er wordt door CAcert geen andere persoonlijke informatie gepubliceerd."
3625
3626 #: pages/account/37.php:27 pages/index/12.php:27
3627 msgid "CAcert Inc. is a non-profit association, incorporated in New South Wales Australia."
3628 msgstr "CAcert Inc. is een vereniging zonder winstbejag, die in Nieuw Zuid-Wales Australi&euml; is gevestigd."
3629
3630 #: pages/account/39.php:75 pages/index/10.php:75
3631 msgid "CAcert adopts the Australian privacy regulations."
3632 msgstr "CAcert neemt de Australische privacyverordeningen over."
3633
3634 #: pages/account/39.php:59 pages/index/10.php:59
3635 msgid "CAcert does not automatically publish the certificates through a directory service or the website to other people than the user who requested the certificate. In the future, the user might be able to opt-in for publication of the certificates through a directory server by CAcert."
3636 msgstr "CAcert publiceert certificaten niet automatisch door een indexdienst of via de website aan anderen dan de gebruiker die om het certificaat verzocht. In de toekomst is het misschien mogelijk dat de gebruiker ervoor kan kiezen om publicatie van de certificaten door een directoryserver van CAcert te laten doen."
3637
3638 #: includes/general_stuff.php:81
3639 msgid "Certificate Login"
3640 msgstr "Login m.b.v. certificaat"
3641
3642 #: pages/account/40.php:23 pages/index/11.php:23
3643 msgid "Before contacting us, be sure to read the information on our official and unofficial HowTo and FAQ pages."
3644 msgstr "Neem, voordat u ons benadert, s.v.p. de informatie door die aanwezig is in onze offici&euml;le en onoffici&euml;le HowTo en FAQ"
3645
3646 #: pages/index/19.php:56
3647 msgid "Certificates expire in 6 months; only the domain name itself can be entered into the certificates (not your full name, company name, location, etc.)."
3648 msgstr "De certificaten verlopen na 6 maanden; alleen de domeinnaam staat in de certificaten (niet uw volledige naam, firmanaam, plaats, enz.)."
3649
3650 #: includes/account.php:102
3651 msgid "Default Account Changed"
3652 msgstr "Standaard instellingen aangepast"
3653
3654 #: pages/wot/10.php:95
3655 msgid "Deleted before Verification"
3656 msgstr "Geschrapt v&oacute;&oacute;r controle"
3657
3658 #: pages/wot/12.php:98
3659 msgid "Distance"
3660 msgstr "Afstand"
3661
3662 #: www/verify.php:137
3663 msgid "Do not verify this domain"
3664 msgstr "Verifi&euml;er dit domein niet"
3665
3666 #: www/verify.php:79
3667 msgid "Do not verify this email"
3668 msgstr "Verifi&euml;er deze e-mail niet"
3669
3670 #: pages/account/35.php:51
3671 msgid "Domain available"
3672 msgstr "Beschikbaar domein"
3673
3674 #: pages/account/54.php:101
3675 msgid "Edit Location"
3676 msgstr "Wijzig plaats"
3677
3678 #: pages/account/54.php:47
3679 msgid "Edit Region"
3680 msgstr "Wijzig gebied"
3681
3682 #: pages/account/13.php:27
3683 msgid "Email Notification"
3684 msgstr "E-mail bericht"
3685
3686 #: pages/account/39.php:67 pages/index/10.php:67
3687 msgid "Exceptions"
3688 msgstr "Uitzonderingen"
3689
3690 #: includes/account.php:963 www/index.php:300
3691 msgid "For your own security you must enter 5 different password questions and answers. You aren't allowed to duplicate questions, set questions as answers or use the question as the answer."
3692 msgstr "Voor uw eigen veiligheid moet u 5 verschillende wachtwoordvragen en antwoorden opgeven. Het is niet toegestaan om vragen te dupliceren, vragen te plaatsen als antwoorden of de vraag te gebruiken als antwoord."
3693
3694 #: pages/account/39.php:77 pages/index/10.php:77
3695 msgid "Governmental warrants and civil supoenas will be processed through the dispute resolution system, which ensures that valid authority is given to whoever complies with the supoena or the warrant."
3696 msgstr "Overheids aanwijzingen zullen middels het geschillenbeslechting systeem worden verwerkt, wat ervoor zorgt dat de rechten worden toegewezen aan de in het gelijk gestelde partij."
3697
3698 #: includes/account.php:96 includes/account.php:1074 pages/account/13.php:21
3699 #, php-format
3700 msgid "Hi %s,"
3701 msgstr "Hallo %s,"
3702
3703 #: pages/wot/13.php:42
3704 msgid "I was unable to match your location with places in my database."
3705 msgstr "Ik kon uw woonplaats niet terugvinden in mijn woonplaats-database."
3706
3707 #: pages/wot/10.php:43 pages/wot/10.php:78
3708 msgid "ID"
3709 msgstr "ID"
3710
3711 #: www/wot.php:270
3712 msgid "Identical Assurance attempted, will not continue."
3713 msgstr "poging tot identieke waarmerking, doorgaan niet mogelijk."
3714
3715 #: www/gpg.php:167
3716 msgid "If this is a re-occuring problem, please send a copy of the key you are trying to signed to support@cacert.org. Thank you."
3717 msgstr "Als dit een repeterend probleem is, zend a.u.b. een kopie van de sleutel die u probeert te ondertekenen aan support@cacert.org. Dank u."
3718
3719 #: pages/account/40.php:21 pages/index/11.php:21 pages/index/4.php:41
3720 #, php-format
3721 msgid "If you are having trouble with your username or password, please visit our %swiki page%s for more information"
3722 msgstr "Als u problemen heeft met uw gebruikersnaam of wachtwoord, bezoek a.u.b. onze %swiki pagina%s voor meer informatie"
3723
3724 #: www/wot.php:426
3725 msgid "It looks like you were trying to contact multiple people, this isn't allowed due to data security reasons."
3726 msgstr "Het lijkt erop dat u probeerde om meerdere personen te benaderen. Dit is niet toegestaan wegens redenen van gegevensveiligheid."
3727
3728 #: pages/account/54.php:76 pages/account/54.php:112
3729 msgid "Latitude"
3730 msgstr "Breedtegraad"
3731
3732 #: pages/account/39.php:73 pages/index/10.php:73
3733 msgid "Legal mandates"
3734 msgstr "Wettelijke verplichtingen"
3735
3736 #: pages/account/43.php:158
3737 msgid "Location Admin"
3738 msgstr "woonplaats beheerder"
3739
3740 #: pages/account/54.php:135
3741 msgid "Location Alias"
3742 msgstr "woonplaats alias"
3743
3744 #: pages/account/54.php:130
3745 msgid "Location Aliases"
3746 msgstr "De aliassen van de woonplaats"
3747
3748 #: includes/account_stuff.php:222
3749 msgid "Location DB"
3750 msgstr "woonplaats database"
3751
3752 #: pages/account/54.php:72 pages/account/54.php:108
3753 msgid "Longitude"
3754 msgstr "Lengtegraad"
3755
3756 #: includes/general_stuff.php:85
3757 msgid "Mailing Lists"
3758 msgstr "mailinglijsten"
3759
3760 #: pages/account/54.php:175
3761 msgid "Move Location"
3762 msgstr "Verander woonplaats"
3763
3764 #: includes/general_stuff.php:80
3765 msgid "Net Cafe Login"
3766 msgstr "Internetcafe login"
3767
3768 #: www/verify.php:78 www/verify.php:136
3769 msgid "Notify support about this"
3770 msgstr "Licht de supportgroep hierover in"
3771
3772 #: pages/account/3.php:79
3773 msgid "Optional Client CSR, no information on the certificate will be used"
3774 msgstr "Optionele Cli&euml;nt CSR, geen informatie uit het certificaat zal worden gebruikt"
3775
3776 #: pages/account/40.php:20 pages/index/11.php:20
3777 msgid "PLEASE NOTE: Due to the large amounts of support questions, incorrectly directed emails may be over looked, this is a volunteer effort and directing general questions to the right place will help everyone, including yourself as you will get a reply quicker."
3778 msgstr "LET OP: Wegens de grote hoeveelheid ondersteuningsvragen kan verkeerd geadresseerde e-mail over het hoofd worden gezien. Het betreft hier een vrijwilligersinspanning. Het stellen van algemene vragen op de juiste plaats helpt iedereen, met inbegrip van uzelf aangezien u sneller een antwoord zult krijgen."
3779
3780 #: includes/general_stuff.php:78
3781 msgid "Password Login"
3782 msgstr "Login m.b.v. wachtwoord"
3783
3784 #: includes/account.php:1080
3785 msgid "Password Update Notification"
3786 msgstr "Wachtwoord update bericht"
3787
3788 #: pages/wot/13.php:64
3789 msgid "Please enter your town or suburb name, followed by region or state or province and then the country (please separate by commas)"
3790 msgstr "Geef uw woonplaats in, gevolgd door regio of gebied of provincie en daarna het land (gescheiden door komma's)"
3791
3792 #: pages/account/39.php:76 pages/index/10.php:76
3793 msgid "Please see &lt;a href='http://www.privacy.gov.au/'&gt;http://www.privacy.gov.au/&lt;/a&gt; for further details."
3794 msgstr "Kijk op &lt; href='http://www.privacy.gov.au/'&gt;http://www.privacy.gov.au/ voor verdere details."
3795
3796 #: includes/general_stuff.php:85
3797 msgid "Point System"
3798 msgstr "Waarmerkpunten systeem"
3799
3800 #: pages/account/39.php:57 pages/index/10.php:57
3801 msgid "Privacy of certificates"
3802 msgstr "Privacy van certificaten"
3803
3804 #: pages/account/39.php:62 pages/index/10.php:62
3805 msgid "Privacy of user data"
3806 msgstr "Privacy van gebruikersgegevens"
3807
3808 #: pages/account/54.php:28 pages/account/54.php:50
3809 msgid "Region"
3810 msgstr "Gebied"
3811
3812 #: pages/account/43.php:295 pages/account/43.php:312 pages/account/43.php:332
3813 #: pages/account/43.php:349
3814 msgid "Revoke"
3815 msgstr "Herroep"
3816
3817 #: pages/account/41.php:62
3818 msgid "Secondary languages"
3819 msgstr "Secundaire talen"
3820
3821 #: pages/account/54.php:182
3822 msgid "Set Region"
3823 msgstr "Selecteer uw regio"
3824
3825 #: pages/account/43.php:198
3826 msgid "Show Lost Password Details"
3827 msgstr "Toon 'wachtwoord verloren' details"
3828
3829 #: pages/wot/9.php:19
3830 msgid "Sorry, I was unable to locate that user, the person doesn't wish to be contacted, or isn't an assurer."