Source code taken from cacert-20130129.tar.bz2
[cacert.git] / scripts / ate-nl01-email.txt
1 CAcert Assurer Training Event Amsterdam and Eemnes
2 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
3 Er is het laatste jaar veel gebeurd. Een hele reeks van tot nu toe
4 veelal "mondeling overgedragen" regels, zijn in Policies gegoten. Nieuwe
5 Procedures (b.v. de Assurer Challenge) en verplichtingen (b.v. in de
6 CAcert Community Agreement) werden vastgesteld. De Assurer Training
7 Events trachten de volledige informatie "onder het volk" te brengen.
8
9 - Waartegen beschermt de CCA ieder CAcert-Community-Lid en dus ook jou?
10 - Kan je de 5 Statements van de "Purpose of Assurance" opnoemen?
11 - Kan je onmiddellijk 10 veiligheidskenmerken van het Nederlandse
12 paspoort/identiteits kaart opnoemen?
13
14 Antwoorden op deze en verdere vragen krijg je bij de Assurer Training
15 Events (ATE\92s)
16 De deelname aan de evenementen is gratis, bijdragen worden echter gaarne
17 tegemoet gezien.
18
19 De ATE-Amsterdam vindt plaats op:
20 - Maandag, 15. Juni van 20:00 tot 22:00 uur.
21 - in SCHUBERG PHILIS
22 Star Parc
23 Boeing Avenue 271
24 1119 PD Schiphol-Rijk
25
26 De ATE-Eemnes vindt plaats op:
27 - Zaterdag, 20. Juni van 10:30 tot 12:30 uur, met uitloop tot 15:30
28 voor gewone waarmerkingen
29 - in de Hilt
30 Hasselaarlaan 1c
31 3755 AV EemnesHet evenementen-team verheugt zich al op jullie deelname.
32
33
34 CAcert Assurer Training Event Amsterdam
35 Aanmelding ATE-Amsterdam
36 [http://wiki.cacert.org/wiki/Events/20090615ATE-Amsterdam]
37
38 CAcert Assurer Training Event Eemnes
39 Aanmelding ATE-Eemnes
40 [http://wiki.cacert.org/wiki/Events/20090620ATE-Eemnes]
41
42 contact: events@cacert.org
43
44
45
46 CAcert Assurer Training Event Amsterdam and Eemnes
47 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
48 Much has happened during the past year. A list of up till now mostly
49 "orally transmitted" rules have been cast in policies. New procedures
50 (e.g. the Assurer Challenge) and obligations (e.g. in the CAcert
51 Community Agreement) have been decided. The Assurer Training Events
52 try to bring all this informations to "the people":
53
54 - To what, does the CCA protect every CAcert-Community-Member and as
55 such also you?
56 - Can you recount the 5 statements of the "Purpose of Assurance"?
57 - Can you at least recount 10 security marks of the Dutch passport
58 /Identity card?
59
60 Answers to these and following questions are given at the Assurer
61 Training Events (ATE\92s).
62 Participation in the events is free, Contributions are however
63 appreciated.
64
65
66 The ATE-Amsterdam takes place on:
67 - Monday, June 15th from 20:00 till 22:00
68 - at SCHUBERG PHILIS
69 Star Parc
70 Boeing Avenue 271
71 1119 PD Schiphol-Rijk
72
73 The ATE-Eemnes takes place on:
74 - Saturday, June 20th from 10:30 till 12:30, followed by normal
75 assurances till 15:30
76 - in de Hilt
77 Hasselaarlaan 1c
78 3755 AV Eemnes
79
80 The Event-Team is already excited about your participation.
81
82 Registration ATE-Amsterdam
83 [http://wiki.cacert.org/wiki/Events/20090615ATE-Amsterdam]
84
85 Registration ATE-Eemnes
86 [http://wiki.cacert.org/wiki/Events/20090620ATE-Eemnes]
87
88 contact: events@cacert.org